Print deze nieuwsbrief
 
Invullen vragenlijst voor 01-09-2015

Beste ,

 

In de boomteelt hebben we nog regelmatig te maken met ziekten en plagen. Die kunnen met chemische of biologische middelen bestreden wordt, maar dat wordt - gezien de veranderende regelgeving - steeds lastiger. De inzet van natuurlijke vijanden lijkt een goed alternatief. Hiervoor is het echter wel van belang de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 
Voor de grotere teelten is hier al het één en ander over bekend, maar de kennis voor de boomteelt is nog beperkt en gefragmenteerd.

Treeport heeft daarom het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de bestaande kennis geïnventariseerd. Voor die eerste fase vragen we uw medewerking! Wij hebben een enquête opgesteld met 19 vragen en vroegen u reeds eerder deze in te vullen. Voor degene die dat nog niet hebben gedaan willen wij nogmaals het belang van de invulling benadrukken! Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend het formulier alsnog in te vullen.

 

Alleen met voldoende gegevens kunnen we de juiste analyse maken. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag. Klik op deze link om direct naar de enquête te gaan. 

Door het invullen van de vragenlijst krijgen wij als kwekers inzicht hoe we met zo min mogelijk moeite, toch de kans krijgen om de natuur voor ons te laten werken als het gaat om bestrijding van allerlei plagen waar we tot nu toe dure bestrijdingsmiddelen voor inzetten. De huidige manier van werken op veel bedrijven kan bovendien steeds moeilijker in stand gehouden worden. We kunnen dus beter naar de oplossingen, die in de natuur al lang aanwezig zijn, kijken en deze op onze bedrijven gaan toepassen!

Namens de werkgroep bedanken wij u alvast vriendelijk voor uw bijdrage! 
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden