Print deze nieuwsbrief
 
Anthos zet kennis ook graag in voor de boomkwekerijbranche

Beste ,

 

Op donderdag 6 augustus heeft er op initiatief van GrootGroenPlus en Anthos een bijeenkomst plaatsgevonden bij Van Aart Boomkwekerijen in Oudenbosch. Deze bijeenkomst draaide om de export van boomkwekerijproducten naar gebieden waarvoor exportinspectie vereist is en de problemen waar kwekers en exporteurs in dat geval tegenaan lopen. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Anthos, van de gemeente Zundert en van een aantal boomkwekerijen uit de regio. Ook  vertegenwoordigers van GrootGroenPlus en Treeport waren aanwezig.
 
Pest Free Areas
Anthos investeert in alles wat met fytosanitair te maken heeft, maar houdt zich ook bezig met zelfstandig onderzoek, CAO-onderhandelingen, incasso en promotie (voorheen taken van PT). De laatste jaren sluiten steeds meer bedrijven uit de boomkwekerij zich aan bij Anthos. Anthos kan met haar netwerk en kennis een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Pest Free Area (PFA). Anthos kan tevens afspraken maken met ondernemers, haar kennis beschikbaar stellen aan de boomkwekerij en de drempel voor export naar bijvoorbeeld Amerika of Japan verlagen. Anthos zal eind september/begin oktober een plan van aanpak op het gebied van PFA's (of Pest Free Zones, zoals de organisatie ze zelf noemt) voorleggen aan de gesprekspartners op nationaal niveau. Anthos heeft de aanwezigen gevraagd om ook daarover opnieuw samen te komen. Daarnaast zal er in de komende periode gesproken worden over de producten die men buiten de EU wil vermarkten, op welke markten dit dient te gebeuren, wat de eisen van die landen zijn en welke ziekten en toleranties hierin een rol spelen. Op 27 augustus zal GrootGroenPlus deze bijeenkomst binnen haar bestuur bespreken om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Bovendien zal door GrootGroenPlus een uitgebreide terugkoppeling gaan plaatsvinden naar de besturen van Treeport en de desbetreffende werkgroepen. Vooralsnog blijft het initiatief voorlopig bij GrootGroenPlus liggen en daarmee bij de aanwezigen tijdens de bespreking van 6 augustus.  
 
Achtergrond van Anthos
Het idee van een bijeenkomst met Anthos is ontstaan op TCO Expo in Opheusden door een gesprek dat de voorzitter en vice-voorzitter van GrootGroenPlus daar met voorzitter Henk Westerhof van Anthos gevoerd hebben. Anthos vertegenwoordigt wereldwijd de handel in bloembollen en boomkwekerijproducten. De bollensector heeft vooral buiten Europa de grootste afzet en Anthos heeft hiervoor zelfstandige overeenkomsten met o.a. Amerika en Canada. Ook is er een pre-clearance overeenkomst, waarbij Amerikaanse inspecteurs in Nederland al bollen en planten keuren. Dit betekent dat het fytosanitair risico in Nederland ligt, wat tevens logistieke voordelen met zich meebrengt. Anthos is een commerciële instelling en werkt samen met ondernemers. De kennis die bij projecten is opgedaan, werd ook ingezet voor Japan, Zuid-Korea, Australië en andere landen.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden