Nieuwsarchief

In het nieuwsarchief vindt u eerder geplaatste nieuwsitems terug.

 

Voor het derde jaar op rij wordt de agrarische sector in de volle breedte met een grote uitdaging als het gaat om het beschikbaar houden van voldoende en goed gietwater voor onze gewassen. Vanuit ZLTO, Fruitport en Treeport is daarover intensief overleg met waterschap Brabantse Delta. Ons belang is uiteraard dat we zoveel mogelijk de manier waarop we gewend zijn om water te geven, in stand weten te houden.
Maar we moeten eerlijk zijn: als we niet met z’n allen er de schouders onder zetten, dan nemen we een onverantwoord risico.
Vooruitlopend op het volgende overleg met WSBD hebben we (ZLTO, Fruitport en Treeport) met enkele leden overleg gehad. Een van de resultaten is dat we een beroep doen op uw medewerking.
 • Als het mogelijk is om wateronttrekking vanuit Aa of Weerijs te beperken dan roepen we op om dat vooral per onmiddellijk te doen.
 • Water geven heeft het meeste effect in de vroege ochtend en late avond. Wij vragen om zoveel als mogelijk géén water te geven tussen 11.00 en 17.00 uur.
 • Watergift dicht op het gewas geeft minder verdamping dan hoog over het gewas. Als het mogelijk is dan graag de techniek daarop aanpassen.
 • Er zijn tankwagens gesignaleerd die water tanken vanuit de Aa of Weerijs. Dat is op dit moment niet wenselijk. Het is beter dat per onmiddellijk vanuit de Mark te doen indien noodzakelijk. De Mark kan namelijk vanuit de rivieren op peil gehouden worden.
 • Probeer deze tijd ook oog te hebben voor mogelijke verbeteringen op het gebied van water geven. Het project “Wel goed water geven” loopt nog altijd en kan hierin financieel aantrekkelijk zijn.
 • Waterbesparende maatregelen zijn bij een breder publiek vaak nog onbekend. Treeport wil graag daaraan aandacht geven via de sociale media. Als u een foto of film hierover heeft, dan kunt u die sturen aan david@treeport.eu.
Met vriendelijke groet,
 
Namens Treeport Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport
David Bömer
Christ Verschuren
Rinie van Tilburg
Op woensdag 17 maart 2021 wordt de 65ste editie van de Nationale Viering van de Boomfeestdag gevierd. Dit in een unieke samenwerking tussen de gemeente Zundert en BCT Partners BV. Op het terrein van Business Centre Treeport (BCT) worden daarom die dag bomen geplant en vinden tal van activiteiten plaats om kinderen enthousiast te maken voor de wereld van de boomteeltsector. De viering trekt jaarlijks de aandacht van de landelijke pers met tal van bekenden en genodigden. 

Vanuit BCT Partners BV is het verzoek gekomen om ook als Coöperatieve Vereniging Treeport mee te helpen in de voorbereiding en uitvoering van het nog vast te stellen programma van de Nationale Viering. Voor ons dus een prima gelegenheid om onszelf te presenteren aan een groot publiek. Dat is een kans die we niet voorbij willen laten gaan! Op dit moment hebben we alvast binnen onze vereniging een voorlopige projectgroep samengesteld en willen we startklaar staan.

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die hieraan mee willen werken! Wil je meewerken om deze feestelijke bijeenkomst tot een succes te maken? Klik dan hier om je aan te melden! Daarmee neem je zitting in onze projectgroep. Je ontvangt vervolgens op korte termijn meer informatie over kennismaking en vervolg.


Op de foto een sfeerimpressie van Boomfeestdag 2019 in Haarlemmermeer.
De ledenraad van onze coöperatie stuurt aan welke acties er gedaan mogen worden uit naam van Treeport Zundert. Daarmee is het een krachtig orgaan in hoe de boomteelt in de grote regio West-Brabant en Noorderkempen zich presenteert. Daarbij komt ook dat de ledenraad mede bepaalt welk geluid er bij de diverse overheden en organisaties namens de sector naar voren mag komen. Kort samengevat: wij gaan voor de gezonde boomteelt!

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt dat Treeport zich ermee bezig moet houden? Dat horen we graag, bij voorkeur via mail aan info@treeport.eu.  We zullen de gedane suggesties bespreken in de ledenraadvergadering van 9 juni.

Op dit moment telt de ledenraad van Treeport negen leden. Statutair gezien zouden er zeker nog twee bij mogen komen. Omdat we graag iedereen de kans geven om zich hiervoor aan te melden, horen we het graag als je interesse hebt om zitting te nemen in de ledenraad.

Jaarlijks zijn er een vijftal vergaderingen met de ledenraad en twee vergaderingen samen met het bestuur. Ook de alliantiepartnerbijeenkomst en de algemene ledenvergadering zijn bijeenkomsten waar aanwezigheid van de ledenraadleden zeer op prijs wordt gesteld.

Voor wie zich kandidaat wil stellen: bel 076-5995000 of mail ons! Samen kunnen we dan kijken hoe een rol binnen de ledenraad eventueel mogelijk is.

Om het goede werk van stichting VICOE te ondersteunen, zal de komende periode een stagiair van de HAS een opdracht verrichten. Wellicht dat hij enkelen van ons zal bellen en/of bezoeken. Hij stelt zich graag aan u voor en wij wensen hem alvast veel succes!

Mijn naam is Geert van de Meerakker, ik ben 22 jaar oud, student Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness op HAS Hogeschool in Den Bosch en woonachtig in Lith met mijn ouders, 2 broers en zusje. Ik werk naast mijn studie bij het familiebedrijf, Van De Meerakker Service BV, waar ik actief ben als agrarisch monsternemer in kuilvoer, water, grond en mest. Daarnaast werk ik in mijn vrije tijd mee aan de Lithse Revu, bezoek ik wedstrijden van PSV of ga ik drinken met vrienden. Van november tot juni help ik ook mee in de organisatie van AktiePop, een dorpsfestival ten behoeve van het goede doel. 

In de komende weken zal ik me binnen Stichting VICOE bezig gaan houden met een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verwerken van de huidige reststromen vanuit de gemeente, boom- en aardbeiteelt naar een uniforme compostsoort. Hiervoor zal ik de huidige reststroomvolumes, logistieke mogelijkheden en het bijbehorende kostenplaatje in kaart gaan brengen. Ik kijk er naar uit om dit onderzoek uit te voeren onder begeleiding van Eelco Rodenburg, René Jochems en Hans Hofland.

de handhaving van de ingestelde corona-maatregelen zorgt op enkele plaatsen voor problemen. Zo hebben zich al leden gemeld die ondanks de aanwezigheid van de juiste papieren bij de grens met België rechtsomkeerts hebben moeten maken, zijn auto's van bedrijven gecontroleerd op aantal inzittenden en is er dit weekend een samenzijn van enkele op het bedrijf woonachtige medewerkers stilgelegd.

Wellicht zijn er nog meer problemen, of is er onzekerheid of de maatregelen wel goed worden opgevolgd.

Daarom is vanuit Treeport een gesprek aangevraagd met betrokken overheden en dienst Handhaving. Daarvoor willen we onze leden vragen om hun vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Het liefst horen we vandaag nog welke vraag we namens u mogen stellen! Uiteraard zal alle informatie die ons verstrekt wordt vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen antwoorden zullen we delen met alle leden.

Klik hier om uw vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Mocht u liever telefonisch contact willen, dan is dat mogelijk via 076-5995000.
In een veranderende wereld komen er steeds nieuwe kansen voorbij. Een van die kansen is om "iets" met consumptiegewassen te doen. Meer concreet: het aanleggen van voedselbossen en -hagen. Een mooie invulling van een perceel en goed in te passen in een landschap. De commerciële waarde ervan verdiende nog extra onderzoek.

Er is een club van kwekers bij elkaar geweest, waarbij ook enkele Treeportleden. De bedoeling is om een grote variatie aan sortiment in de voedselhaag te planten, waaronder bos en haag plantsoen van autochtone herkomst. Maar ook ongewone niet alledaagse bomen, kruiden en vaste planten soorten. Het is de bedoeling dat het een demo is voor nuttig gebruik van hagen, waarbij alle planten een voedingswaarde hebben.

Als het project wat verder in de tijd is, kunnen overheden, bezitters van landgoederen, terreinbeheerders etc. een kijkje komen nemen naar dit voorbeeld en advies krijgen over de opzet via GroeiBalans Bedrijfsecologie BV. i.s.m. Treeport e.a. De bulk van de planten is inmiddels geplant en er is nog ruimte voor om aanvullingen of nieuwigheden uit te proberen.  Wie er meer over wil weten, of tips heeft, is van harte uitgenodigd om dit door te geven via rene@groeibalans.nl.

Het is ons voornemen om in de toekomst een bezoek te brengen aan dit project, om ook daarover kennis te kunnen delen.

Afbeelding 1: ontwerp van de haag (opgeknipt in drie delen)

Afbeelding 2: verklaring van de plantlijst

Afbeelding 3: de eerste realisatie met Peter Vanlaerhoven en René Jochems
Dit jaar heeft een grote groep leden ook weer zaden besteld voor het inzaaien van het bloemenmengsel Bloeiend Bedrijf. Hiermee leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit op en rondom onze bedrijven. Daarnaast is er ook een hoeveelheid van een speciaal op de beheersing van de eikenprocessierups mengsel verspreid.

Een actie die samen met Treeportleden NED Personeel en BergamoHavando werd gevoerd, is het ter beschikking stellen van 2.000 zakjes zaad aan de Zundertse bevolking. Op de vijf distributiepunten vinden deze op dit moment gretig aftrek. Andere partners in dit project waren gemeente Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport. De actie is een van de onderdelen in de campagne die gemeente Zundert heeft om de overlast van de eikenprocessierups te beteugelen. Het gehele plan is te lezen door op de afbeelding te klikken, waardoor de download start.


Voor wat de inzet van onze eigen leden betreft, kunnen we melden dat er in totaal een goede 7,5 hectare ingezaaid zal worden van het mengsel Bloeiend Bedrijf. Dat zal meest gebeuren op wat grotere oppervlakten en deels ook ter verfraaiïng op en rond het erf. Daarnaast is ook in totaal een lengte van ruim 3 kilometer aan stroken in te zaaien rondom eiken, voor de stimulering van de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo leveren we samen een mooie bijdrage aan een gezonde boomteelt en een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

Op de foto: de jongste "medewerkster" bij Vriends Boomkwekerijen.

Bee Deals Nieuwsbrief
April 2020De natuur gaat gewoon door...
Bee Deals slaat zich door het corona-voorjaar heen; net als de bijen! Doe daarom mee aan de Nationale Bijentelling om er achter te komen hoe het met de bijen in Nederland gaat. Kijk voor alle info op www.nationalebijentelling.nl

Veel Bee Deals hadden net of bijna hun plannen voor 2020 gemaakt ter verbetering van de leefomgeving van de bijen. Sinds duidelijk werd dat bijeenkomsten voorlopig niet meer kunnen, gaan we meer individueel aan het werk, met zaaien, beheren, monitoren, etc. En gelukkig hebben we de social media om contact te houden.

In deze Nieuwsbrief komen de verschillende Deals en acties kort voorbij. Voor meer informatie kun je je richten tot CLM (zie onderaan deze Nieuwsbrief).
 


Partnerbijeenkomst
Op 31 januari jl. vond de 12e partnerbijeenkomst van Bee Deals plaats. We waren te gast bij de Intratuin in Zevenhuizen (Z.H.). Intratuin is lid van Tuinbranche Nederland, sinds enkele maanden partner van Bee Deals. Tuinbranche heeft – daarin geadviseerd door CLM - een Ambitie 3.0 opgesteld, om met bovenwettelijke eisen voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en bijvriendelijk handelen. Er mogen bijvoorbeeld geen neonicotinoïden meer gebruikt worden en er worden jaarlijks residumetingen uitgevoerd om te toetsen of voldoende vooruitgang wordt geboekt. Belangrijk is dat alle tuincentra samen optrekken. Als de telers weten dat ze dezelfde voorwaarden hebben voor alle klanten, dan zijn maatregelen en eventuele prijsverhogingen immers makkelijker door te voeren.

Tijdens de rondleiding door de Intratuin werd de bijen/vogelhoek uitgebreid getoond. Naast bijenhotels en vogelhuisjes staan hier bloeiende planten, bollen en bloemenzaad. Door deze producten naast elkaar te zetten wordt de verkoop gestimuleerd, wat de bijen ten goede komt.
 
De partners bespraken de voortgang van Bee Deals en concludeerden dat vooral het uitwisselen van ervaringen en resultaten tussen hele diverse organisaties die elkaar niet vaak tegenkomen, zo typisch is voor Bee Deals. Dat moeten we behouden, ook na 2020, want er valt veel te leren van elkaar.

 


Zaden bestellen
Net als vorige jaren kunnen dit voorjaar weer bloem- en kruidenzaden worden opgevraagd. Beschikbaar zijn:
 1. Het speciale inheemse mengsel, dat behalve voor de bijen ook goede waardplanten voor natuurlijke plaagvijanden bevat. (Alleen voor kleine oppervlakten)
 2. Het vertrouwde, niet-inheemse Bloeiend Bedrijf mengsel van Van Dijke.

 


Jumbo / The Greenery
De Bee Deal van Jumbo en The Greenery met groente- en fruittelers speelt een belangrijke rol in het verduurzamingsprogramma dat Jumbo en The Greenery in 2017 voor AGF hebben ingezet. Een groot deel van de 25 Bee Deal telers is inmiddels overgestapt naar en gecertificeerd volgens het PlanetProof teeltsysteem. Maatregelen die zij nemen in het kader van Bee Deals scoren bonuspunten binnen het PlanetProof certificaat. De partners willen dit jaar werken aan een uitbreiding van het aantal Bee Deal telers.

Deze zomer vindt op het zachtfruitbedrijf van Van Garderen in Schalkwijk (Utr.) een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats van Jumbo, The Greenery, Jansen Dongen en AGF-telers van beide bedrijven. Door samen te kijken op een gespecialiseerd zachtfruitbedrijf, dat bovendien proefbedrijf van Bayer is voor de (biologische) gewasbescherming, kan kruisbestuiving optreden tussen telers van uiteenlopende gewassen. Henri Moors, de leverancier en adviseur van metselbijen (Osmia bicornis en Osmia cornuta) voor de bestuiving, zal toelichten waarom metselbijen een interessant alternatief zijn voor honingbijen.

Net als eerdere jaren, worden er eind april met de aardbeien (of liever aard-bijen) zakjes Bee Deals bloemzaden aan de Jumbo-klanten meegegeven, om thuis te zaaien. Dit jaar zijn we erin geslaagd – via De Cruydthoeck – om 100% inheems mengsel te gebruiken, een mooie stap voorwaarts. Eerder dit voorjaar is ook weer de Bee Deals kleurplaatwedstrijd in de Jumbo filialen gehouden, met voor de winnaars een bijenhotel.
 
Bee Deal aardbeienteler Arjen Kok uit het Noordhollandse Zwaagdijk doorloopt met Guido Roozemond van Koppert een meerjarig traject om te werken aan een chemievrije teelt, ook in zijn buitenteelt. Eind maart liet Arjen weten:

“Ik ga ook dit jaar verder met Koppert om de biologie in de kas maar ook buiten te kunnen doorvoeren. Vorig jaar hebben we met succes de trips in de buitenaardbeien met de ingezette biologie en de van nature inkomende biologie kunnen bestrijden. Ook de spint ging goed. Het grootste probleem was de luis. Daar hebben we 2x voor moeten ingrijpen. Al met al geeft het genoeg perspectief om het dit jaar ook weer op te pakken en te finetunen. Heb allerlei planten aangeplant die zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aantrekken (net als vorig jaar) en we gaan dit jaar ook onder een aantal stellingen tarwe zaaien om hiermee meer natuurlijke vijanden van de luis te lokken.”

Jumbo sloot vorig jaar ook een Bee Deal met Jansen Dongen, huisleverancier van tafelaardappelen en een aantal telers van tafelaardappelen. Naast de bedrijfsvestiging van Jansen in Tilburg werd een terrein van meer dan 10 hectare ingezaaid met een bloeiend mengsel. En dít jaar gaan telers aan de slag met bijvriendelijke maatregelen, zoals bloeiende randen. Daarbij komt van pas dat de mengsels ook gunstig zijn voor natuurlijke vijanden van bijv. luizen.

 
Op dit moment is er heel veel informatie via het internet te vinden over het coronavirus/covid-19, schaderegelingen, tips, etc. Onze leden krijgen van ons steeds gerichte informatie en worden ondersteund bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.

Voor de algemene voorlichting delen we de link waar veel informatie gevonden kan worden:
Uiteraard kunnen onze leden bij ons terecht voor meer informatie. Dat kan via e-mail of per telefoon 076-5995000

Let op: ons kantoor is voorlopig gesloten voor bezoek en bijeenkomsten. Zodra dit opgeheven wordt, zullen we dit communiceren via de diverse sociale media.
Coronavirus (COVID-19) vragenlijst voor Treeportleden

We hebben een enquête gehouden onder onze leden om de te verwachte schade als gevolg van de genomen corona-maatregelen in te kunnen schatten. De vragen waren zodanig opgesteld dat deze aansluiten op enquêtes van andere organisaties. Daarmee zijn de resultaten direct bruikbaar voor onze vertegenwoordigers aan de gesprekken die gaande zijn over beperking van de schade, schaderegelingen, schadefondsen etc.

Van de groep respondenten (32) levert vrijwel iedereen aan kwekerijen/collega’s, iets meer dan de helft via retailkanaal en een kwart aan de institutionele markt. Het percentage dat aan het buitenland levert is meer dan 90%, met in volgorde van verschijning: België, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als meest genoemde landen.

40% verwacht op korte termijn een omzetdaling van minder dan 25%. Een omzetdaling van 25 tot 49% valt volgens iets meer dan een kwart van de groep te verwachten. De overige 25% vreest een omzetdaling tussen 50 en 100%.

We hebben onze leden een tweetal scenario’s voorgelegd, dit voor zowel het nog lopende leverseizoen als ook voor seizoen 2020/2021. Het eerste scenario houdt in dat de huidige maatregelen nog een tijd doorgezet zullen worden. Het tweede scenario gaat uit van het instellen van een volledige lockdown.

Bij het eerste scenario (huidige maatregelen), bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn meer dan 5,5 miljoen euro. In geval van een lockdown wordt een omzetverlies gevreesd van meer dan 10 miljoen euro.

Over de gevolgen voor het aankomend seizoen is zowel in scenario 1 als 2 de balans ongeveer gelijk (53%/47% om 47%/53%). De absolute verwachting tussen beide scenario’s verschilt wel sterk. Bij enkel de huidige maatregelen is de verwachting bijna 3,5 miljoen euro aan lagere voorverkoop. Een volledige lockdown tempert de toekomstverwachting daarentegen met een omzetkrimp van ruim 8,5 miljoen euro.

We hebben ook gevraagd naar de toename van het risico op wanbetalingen. Hierbij geeft 60% aan wanbetalingen te verwachten. De respondenten verwachten bij het eerste scenario dat bijna 1,7 miljoen euro niet of erg laat betaald zal worden. Een bedrag dat volgens de verwachting bijna verdubbeld zal worden bij een lockdown.
 
De volledige resultaten van de enquête zijn met de Treeportleden gedeeld. Geïnteresseerden niet-leden kunnen een toelichting aanvragen via telefoonnummer 076-5995000, of per e-mail info@treeport.eu
Goed nieuws voor o.a. de containerbedrijven!

Dankzij de inzet van Treeport Zundert zal er een overgangstermijn worden ingesteld voor wat betreft de invoering van de nieuwe regels voor het onttrekken van grondwater.

Deze nieuwe regels houden in dat ook glastuinbouw, container- en substraatteelten onder de flexibele algemene regels gaat vallen die eerder al voor andere land- en tuinbouwtakken ingevoerd waren, buiten de beschermde gebieden. Een van de meest opvallende zaken daarbij is dat deze bedrijven bij ingaan van de nieuwe regels een bedrijfswaterplan moeten hebben indien zij ook in de toekomst grondwater willen onttrekken. Het aanpassen aan deze regels vraagt tijd om kennis te nemen van de nieuwe regels, een plan op te stellen en de bedrijfssituatie daarop aan te passen.

In eerste aanleg zou dit alles gerealiseerd moeten zijn vóór 1 april 2020. Daarop heeft Treeport Zundert een zienswijze ingediend bij Waterschap Brabantse Delta. Op 26 maart is ons kenbaar gemaakt dat de door ons gevraagde overgangstermijn tot 1 januari is overgenomen. Er is dus tijd om (samen met adviseurs) de nodige maatregelen desgewenst in te voeren.

Uit de bevestigingsbrief:
 

2 Zienswijzen

Zienswijze 1
Indiener: i.o. Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. UA
Datum: 7 november 2019

Zienswijze:
“Met het voorgenomen besluit wordt de groep van (boom)kwekers die aan de regel van het bedrijfswaterplan
moet voldoen, vergroot. Dit houdt ook voor hen in dat zij, om recht te doen aan de intentie van de
regelgeving, op grondige wijze zullen gaan (laten) kijken naar hoe de waterhuishouding op hun bedrijven
ingericht dient te worden. Dit zal enige tijd vergen.
Ik verzoek u op grond van het bovenstaande om: De ingangsdatum van het voorgenomen besluit te laten
vallen op niet eerder dan 1-1- 2021. Dit zal ons, samen met adviseurs en ook het waterschap Brabantse
Delta, de gelegenheid geven om de kwekers kwalitatief goede plannen op te stellen. Daarmee kunnen wij de
gewenste waterkwaliteit en kwantiteit zoveel mogelijk mee helpen te realiseren.”

Beoordeling:
Het is gebruikelijk om bij het invoeren van nieuwe regels die consequenties hebben voor belanghebbenden
een redelijke overgangstermijn op te nemen. In dit geval gaat het om het laten vervallen van bestaande
vergunningen ten gunste van algemene regels, maar waarbij de vergunninghouder om onder de algemene
regels te kunnen gaan onttrekken wel eerst over een bedrijfswaterplan moet beschikken, dit gemeld moet
hebben bij het waterschap, en de maatregelen uit dat plan al uitgevoerd moet hebben. Het verzoek van de
organisatie Treeport Zundert is dan ook terecht. Er zijn geen zwaarwegende redenen die het kunnen
rechtvaardigen om geen overgangstermijn te bieden.

Advies:
Opnemen van een overgangstermijn tot 1 januari 2021 in de algemene regels en beleidsregels.


 
De geplande demonstratie van de plantmachine is uitgesteld. Meer informatie over de nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk.

Donderdag 27 februari 2020 is het eerste Treeportcafé van 2020 gepland. Vanaf 19.30 uur is de inloop, locatie Café Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

De onderwerpen van deze avond zijn:
- 'Leren wat belangrijk is"; een introductie door scholingsconsulente Mariëlle Mulder (Talentboom) , waarbij ze uit de doeken zal doen wat het belang is van blijvend leren voor zowel ondernemer als personeel';
- Deelname aan de Floriade; het eerste plan ligt op tafel en wordt besproken zodat leden kunnen meedoen.
- 'Gevolgen van Corona-virus'; Anneke en Rinus Biemans vertellen uit eigen ervaring hoe een externe factor een bedrijf op slot krijgt.
- 'Een mooie club mensen waarvan zo'n 10 met afstand tot de arbeidsmarkt. Gevolg: geen gebruik meer hoeven te maken van buitenlandse krachten' Hoe dat zo gekomen is? GOVA BV (Nispen) vertelt ons het verhaal! Peggy de Neef van Participeren Loont! zal dit aanvullen met de rol die haar organisatie daarin kan vervullen.

Om 22.00 uur willen we afronden, zodat er voor de aanwezigen nog tijd over is om gezellig bij te praten.
Op 18 februari verscheen in BN DeStem een artikel over het feit dat gemeente Zundert €180.000,-- uit trekt voor herplant van 150 bomen en dat er jaarlijks structureel geld gereserveerd wordt voor herplant. Dat artikel trekt uiteraard onze aandacht. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek over de rol die onze leden hierin kunnen spelen. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen we de leden gelijk informeren.
 
klik op de afbeelding voor de link naar het online-artikel

 
Bezoek vanaf 22 januari in slechts een paar dagen vier voorjaarsbeurzen in het zuiden van Nederland en doe al uw inkopen. Deze regionale voorjaarsbeurzen hebben hun openingstijden op elkaar afgestemd, zodat u als inkoper in korte tijd en efficiënt uw slag kunt slaan bij de meer dan 100 deelnemers. 
 
U bent hiervoor op 22 en 23 januari van harte welkom bij Groenbeurs Haaren, Groenbeurs Brabant en Voorjaarsbeurs Zundert en op 26 en 27 januari bij TreeVention. Meer informatie vindt u op www.springfairs.eu
 
Toegang, parkeren, koffie en broodjes zijn overal gratis.
 
In Zundert aan de Molenstraat 155 op het CLTV-terrein zijn op woensdag 22 en donderdag 23 januari tussen 9.00 en 17.00 uur zijn ook de Treeportstand en een deel van haar leden te bezoeken. 
Woensdag 22 januari houdt Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert UA haar ledenvergadering.
V.a. 17.00 uur zijn leden welkom bij de openbare presentatie die gegeven wordt over zaken doen in China.

V.a. 18.00 uur is het buffet voor Treeportleden geopend.
Om 18.45 uur is de presentatie van de heer Roger van Engelgem. Hij zal met zijn persoonlijke ervaringen verder ingaan op zaken doen in China en Australië.
Vanaf 19.30 uur staat formele deel van de Algemene Leden Vergadering op het programma.

Wie nog geen vergaderstukken heeft ontvangen, kan deze per mail opvragen via david@treeport.eu, of telefonisch 076-5995000.

Om leerlingen in het beroepsonderwijs een goede aansluiting te geven op de praktijk, streven we naar meerdere bedrijfsbezoeken per jaar. Het liefste mogen de leerlingen dan ook nog eens de handen uit de mouwen steken, of krijgen ze iets te zien dat normaal voor anderen verborgen blijft. Ook dit najaar zijn er weer diverse bezoeken geweest.

Voordat de studenten met een opdracht vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert gingen verkennen, kregen ze een rondleiding bij CLTV over het koelen en bewaren van producten. Erik Bastiaansen vond tijdens deze drukke dagen nog tijd om een presentatie en een rondleiding te geven over zijn bedrijf.  

      

Na een ontvangst met koffie en de presentatie werden ook de koelcellen en de installaties bekeken.
Indrukwekkend, mooi om te zien, waren enkele reacties van de studenten. 

 

“Wat wil je zijn: kweker, ondernemer of beide?” Met deze vraag opende Leon Hereijgers van vaste planten kwekerij De Noordhoek zijn gesprek met de boomteeltstudenten op 5 december op het bedrijf. 
In het gesprek gaf Leon aan hoe belangrijk het is om ook de ondernemersvaardigheden goed te beheersen. Het gaat niet alleen om het kweken, maar zeker ook het efficiënt met mensen, planten en materiaal om kunnen gaan. Een rondje over de kwekerij met uitleg over hoe hij dat aangepakt heeft, hoorde daar ook bij. 

      
 
De actualiteit werd zeker niet vergeten: Leon en Diana vertelden over het plantenpaspoort en de studenten kregen uitleg over het vernieuwde etiket wat er vanaf 14 december bij de planten moet zitten. 
Een goed verhaal van twee gedreven ondernemers en niet alleen interessant voor de bedrijfsopvolgers, maar ook voor de studenten die nu nog aangaven alleen te willen werken in de boomteelt. Mochten ze ooit een eigen bedrijf gaan beginnen, dan heeft Leon in ieder geval een aantal mooie tips gegeven.


 
Beide bedrijven willen we graag bedanken voor de hartelijke ontvangst en de goede rondleidingen en presentaties.

Eind december waren de leerlingen weer te gast bij Treeportleden. Ditmaal lag het accent op het thema vermeerdering. Daarover meer in de nieuwsbrief van januari.
Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren.

Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten.

Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren.

Op de foto coördinator Bijenlandschap West Brabant Riny van Empel (rechts) en bijenambassadeur René Lazeroms (links naar Riny). Verder de aanwezige ondertekenaars vanuit diverse geledingen met o.a. Treeport Zundert en ook wethouder Kok namens gemeente Zundert (midden achter).
Op herhaald verzoek geven we vandaag nog aandacht aan de Treeportbijeenkomst van 31 juli 2019. Die dag stond de Demonstratie Robotisering mechanische onkruidbestrijding op het programma. Het verslag vindt u hier!Op 30 september waren een aantal bos en haagplantsoen kwekers die veel zaaien, bij elkaar om  samen te spreken over de ontwikkelingen die iedereen heeft gemaakt in de afgelopen jaren op het gebied van onkruidbestrijding op zaaibedden. Deze groep kwekers komt voort uit het PT koepelproject dat in 2016 is afgerond. Ondanks dat er voor de zaaibeddengroep  daarna geen project heeft doorgelopen is de ontwikkeling gelukkig niet stil blijven staan.

Op deze middag hebben we vooral gekeken naar waar we nu staan. De aanwezige kwekers hebben de afgelopen jaren vooral gekozen om de zaaibedden voor het zaaien te branden met een infrarood brander. De reden hiervoor is, is dat het effect ervan goed is en dat de brander te huur is. Er is echter verschil in branders. De brander waar we mee begonnen zijn en die te huur is via Parasolboom, is een enkele brander. De brander waar Lex mee rijdt is een brander van de nieuwe generatie en heeft een dubbele brander, waardoor de capaciteit hoger ligt. Vanaf nu is dit type brander ook te huur bij de Bruijn Mechanisatie B.V. in Zundert. Wanneer u deze brander wilt huren, kunt u contact opnemen met Silvan. Op dit moment worden er ook testen gedaan om opstaand onkruid af te branden, terwijl er al is gezaaid. In dat geval zal de rijsnelheid hoger liggen dan wanneer er nog niet is gezaaid.

Bij de Rutven is gestoomd. Stomen is een techniek die de temperatuur op een diepere laag in de grond krijgt, zodat onkruidzaad op enkele centimeters in de grond ook wordt afgedood. Daardoor is het effect langduriger dan bij  branden. Het is echter een duurdere methode, maar een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting.

Verder  hebben we met elkaar gekeken naar de toekomst van het middelenpakket en kwamen tot de conclusie dat de mogelijkheden met herbiciden beperkter wordt. Om die reden is de wens uitgesproken om als groep vaker bij elkaar te komen, maar ook om de groep uit te breiden met kwekers die zaaien en die ook willen meedenken en doen in de uitdaging die voor ons ligt. Het gaat om bouwen aan de toekomst. 

Ben jij kweker die (veel) zaait in de vollegrond, lid van Treeport is en/of bereid lid te worden en wil je meedenken en doen met deze groep, dan kun je je aanmelden bij John Dictus (06-53925667) of Simon van Houwelingen (06-45178757)
Woensdag 6 november ontvingen wij het bericht via de mail dat er sinds 3 oktober een nieuwe beleidsregel voor grondwateronttrekkingen ter inzage ligt bij het waterschap. Deze nieuwe regel houdt kort gezegd in dat de huidige vergunningen van glastuinbouwbedrijven en bedrijven met containerteelt komen te vervallen. Omdat in de regeling vergeten is een overgangstermijn te benoemen, mogen deze bedrijven vanaf het moment van ingaan van de regel uitsluitend nog beregenen als ze in het bezit zijn van een bedrijfswaterplan. Dit beleid is provinciebreed. Vanuit Treeport is daags erop een zienswijze ingediend, ter behartiging van de belangen van onze leden.

In onze zienswijze hebben we aangegeven dat het ons duidelijk is dat ondernemers die op 14 november niet voldoen aan de eis van het bedrijfswaterplan, voor een acuut probleem komen te staan. Wellicht dat zij het zeer snel op kunnen lossen, maar dat daarmee mogelijk voorbij gegaan wordt aan de intentie van de nieuwe regel. Wij hebben verzocht een overgangstermijn in te stellen die op zijn vroegst eindigt op 1-1-2021. Dat verschaft ons de gelegenheid om ten eerste een goede inventarisatie te maken van de gevolgen van de regel en ten tweede samen met betrokken ondernemers te bekijken wat er het beste gedaan kan worden.

De coördinatie van deze en verdere actie is in handen van de werkgroep Water. Uiteraard zullen we dit onderwerp ook bespreken tijdens het bezoek op 3 december van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta.

Voor meer informatie: david@treeport.eu
 
Fons van Wezel, voorzitter Ledenraad Treeport & directeur Plant Market heeft onlangs een pleit bezorgd bij Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten Anthos  voor Europese afspraken daar waar het gaat om een uniforme maatcodering.

Naar mijn mening  heeft de (Europese) boomkwekerijsector in de toekomst een betere digitale standaard nodig dan de huidige. Er is een digitale transformatie nodig om in de toekomst efficiënter te kunnen werken en daarmee concurrerend te blijven. Met name de communicatie met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouwsector, kan volgens mij worden verbeterd. Daarom heb ik bij handelsbond Anthos gevraagd om bij European Nursery Association (ENA) te pleiten voor Europese afspraken over onder andere maatvoering.
 
Naast standaardisering van plantnamen zullen we ook het best kijken naar een standaardisering voor het weergeven van maatvoering. Ik denk dat het verstandig is dat we streven naar één digitale standaard waarbij duidelijk is op welke digitale positie we bijvoorbeeld de maat, aantal keer verplant en kwaliteit kunnen zetten. Als we dit organiseren zorgt dit voor duidelijkere afspraken, meer efficiency, betere marges en een beter imago van onze producten.
 
Een aantal voorbeelden waarop plantmaten zouden kunnen worden weergegeven:
 
ACCQELIZ > Acer campestre Queen Elizabeth
 
016018st220RBWB3xT > 16-18cm girth 220cm st height Root ball Wire Basket 3 time transplanted
 
040060c3bush > 40-60cm in 3ltr cont/19cm

Het deel van de code wat uit letters bestaat kan in iedere taal worden geschreven en aan elkaar gekoppeld zodat ieder in zijn eigen taal kan communiceren.
 
Het is een voorzet van mijn kant, ik hoor graag van andere leden hoe zij tegen de materie aankijken. Dus als je hierover met mij van gedachte wilt wisselen, dan kun je me bereiken via mail fons@plant-market.com of telefonisch via 076-5990590.

De werkgroep Agrobiodiversiteit heeft meegeholpen om gemeente Zundert te voorzien van een goed advies over hoe de overlast van de Eikenprocessierups (EPR) beperkt kan worden. Ook is er een gesprek geweest met Riny van Empel namens Bijenlandschap West-Brabant.

Eikenprocessierups
In de adviesnotitie aan de gemeente geven wij aan dat ons advies er in hoofdlijnen op neer komt dat er tijdig begonnen moet worden met het nemen van maatregelen, zoals het inzaaien van bloemenmengsels voor de facilitering van de natuurlijke vijanden van de EPR, het aanbrengen van nestkasten voor mezen en vleermuizen, het aanbrengen van feromoonvallen. Het stofzuigen is tot slot het laatste redmiddel om de overlast te bestrijden.
Zeer binnenkort gaan we samen met de gemeente verder in overleg, waarbij ook een bewonersgroep aan zal sluiten. Ons doel is om te bewerkstelligen dat de inzet door Treeportleden mede gedragen wordt vanuit de gemeenschap. Een financiële ondersteuning vanuit algemene middelen zal daarbij zeer welkom zijn.

Bijenlandschap
In het gesprek met Riny van Empel van Bijenlandschap West Brabant is aangegeven dat we als partner aansluiten bij hun organisatie. Onze inbreng daarin is onze specifieke kennis op het gebied van (de kweek van) planten die geschikt zijn als bijenplant én ons netwerk om hun kennis in te verspreiden. Zo hebben wij het idee dat het mes aan twee kanten kan gaan snijden. De eerste concrete actie die hieruit voortkomt is dat wij een presentatie mogen geven op hun jaarlijkse bijeenkomst van 19 december. Deze bijeenkomst staat ook open voor onze leden en is zeker ook voor niet-boomkwekers een zeer goede gelegenheid om kennis te nemen van hetgeen zij te bieden hebben. Meer over het programma wordt gemeld in onze nieuwsbrief van 15 november.

Onderstaande afbeelding bevat de tekst van het aangeleverde artikel dat we kregen om met onze leden te delen. Klik erop om het word-bestand te downloaden.
Onderstaande bericht ontvingen we 8-10-2019 van Waterschap Brabantse Delta:

Neerslag zorgt voor hoge waterstanden
Naar aanleiding van de droge periode met lage grondwaterstanden tot gevolg wil het waterschap zoveel mogelijk water vasthouden. Daarom heeft het waterschap op de meeste plaatsen de stuwen binnen de beheermarges zo hoog mogelijk ingesteld. Vorige week is er veel neerslag gevallen en voor de komende week verwachten we ook nog regelmatig regen. Dit leidt tot hogere waterstanden in sloten en beken, omdat het water enige tijd nodig heeft om vanaf het land weg te stromen en in de bodem te zakken.
 
Waterstanden Brabantse Delta
Om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat en omdat er de komende periode werkzaamheden in het land gepland staan, hebben onze peilbeheerders het oppervlaktewater op de plaatsen waar dat noodzakelijk was, versneld afgevoerd. Dit geldt vooral voor de kleigronden in het peilbeheerste gebied. Op de hogere zandgronden (vrij afwaterende gebied) hanteren we waar mogelijk wel de hogere streefpeilen om de grondwatervoorraad aan te vullen, maar proberen we wateroverlast te voorkomen. De informatie hierover hebben we eerder gedeeld via onze agrarische nieuwsbrief van september 2019.
 
De afweging welke peilhoogte gehanteerd wordt, wordt gedaan op basis van expertise, ervaring, weersverwachting en overleg met de agrariërs waarbij het peilbesluit leidend is. Daarnaast worden de meetgegevens van de grondwaterstanden meegenomen in die overweging. De peilbeheerders houden de situatie in het werkgebied nauwlettend in de gaten en gaan direct over tot actie wanneer noodzakelijk.
 
Mocht u wateroverlast ervaren en u denkt dat het gevoerde peil in de aangrenzende watergangen daar de oorzaak van is dan kunt u telefonisch contact opnemen via 076 564 1000.
Ons lid Van der Peijl Tuinplanten staat bekend als een mooi bedrijf met mooie producten. Ook hun onlangs geopende nieuwbouw kan op veel waardering en complimenten rekenen.

De filosofie achter het bedrijf komt prima tot uitdrukking in de stand die zij zelf hebben ontworpen en gemaakt en die te zien was tijdens GrootGroenPlus. Ook de jury van de Jac Loddersprijs kon de uitstraling van deze stand zeer waarderen en verkoos ze tot de beste groene stand. Een mooie vorm van waardering waar ook wij het team van Van der Peijl Tuinplanten van harte mee feliciteren.

Op de foto: Juryvoorzitter Corné de Vooght en Jean-Pierre van der Peijl.
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

 
Kruiseiken herrijzen aan de grenzen van Zundert
De Werkgroep Van der Hoeven 20-20 ontvangt tijdens de Boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus een tweetal eiken voor aanplant aan oude weg van Antwerpen naar Breda, in 1812 vervangen door de Napoleonsweg. Deze eiken worden en de aanplant
In maart 2020 is het 100 jaar geleden dat het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven is uitgebracht. Dit boek wordt na 100 jaar opnieuw uitgegeven. Een van de activiteiten die daarbij wordt gedaan is het aanplanten van een tweetal Kruiseiken. Deze bomen komen te staan op twee plaatsen aan de oorspronkelijke weg van Antwerpen naar Breda. De eerste boom komt te staan aan de zuidkant bij de grensovergang aan de Lentsebaan/Tereik. De tweede aan de noordkant op de overgang van het onverharde naar het verharde deel van de Oude Postbaan. De boom op die plaats markeert daarmee de grens tussen de dorpen Zundert en Rijsbergen.

Samenwerking vanuit Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
De bomen zullen symbolisch aan de werkgroep worden uitgereikt tijdens de boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus, welke van 2 t/m 4 oktober gehouden wordt op de beurslocatie in Zundert. Realisatie van de aanplant is mede mogelijk gemaakt door Buiks Boomkwekerijen uit Wernhout, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, Loon - en grondwerkbedrijf W. Huijbregts B.V. uit Zundert en Vakbeurs GrootGroenPlus. Samen met de Zundertse Heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ en de Stichting ‘Hooghe Heerlickheyt Wernhout’ zullen zij op donderdag 3 oktober om 14:00 uur op het podium in het restaurant van GrootGroenPlus verschijnen om de symbolische overdracht plaats te laten vinden. (tekst gaat door onder de afbeeldingen)
 
 

Kruiseiken
Eiken kunnen heel oud worden en zijn daardoor geschikt als grensmarkering. Met een mes werd in de eik een kruis als markering gekerfd, zodat men daarmee kon zien dat die boom de functie had om een grens aan te geven. Dergelijke bomen worden ook wel Kruiseiken genoemd.
Maar de eik was meer dan alleen een grensaanduiding. Bij de Kruiseik aan de grens tussen Zundert en Rijsbergen streken eenmaal per jaar de meier en de schepenen van het Hof van Sombeke neer. Bij en onder de eik werden onder andere verkopen van gronden die onder dat hof hoorden wettelijk afgehandeld. Ook werden er soms bedevaarten naar toe gehouden. Destijds noemden men deze boom eenvoudig De Eik, maar teksten uit de jaren 1543 – 1647 noemen hem de Kruiseik. De Kruiseik bij Wernhout stond op de grens in de Lentsebaan langs het rulleke (een grenssloot) waar meerdere eiken stonden, waaruit vermoedelijk de naam Tereik is ontstaan.

Plantmoment
De officiële aanplant van de twee zomereiken (Quercus robur) zal plaatsvinden in november 2019 een zomereik Quercus robur in het kader van project Van Der Hoeven 20-20. De datum zal later door de Heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ en Stichting ‘Hooghe Heerlickheyt Wernhout’ bekend gemaakt worden.

 

Donderdagavond 19 september is het weer tijd voor een Treeportcafé!
Locatie:   Café 2, Katerstraat 17, Zundert
Inloop:     vanaf 19:30 uur (let op: tijdens de inloop is er toelichting bij de proefopstelling van Vezalux!)
Aanvang: 20:00 uur


Voorafgaand aan de genodigde sprekers zal tijdens de inloop extra toelichting gegeven worden bij de proefopstelling die Vezalux op ons verzoek neer zal zetten. Vezalux is o.a. betrokken bij diverse proeven bij het Proefcentrum Hoogstraten, waar op grote schaal geëxperimenteerd wordt met belichting in aardbeien.   
In het programma dat om 20:00 uur begint willen we aandacht schenken aan het belang van digitalisering. Het blijkt steeds vaker dat inkopende partijen behoefte hebben aan goede data die ook gedeeld kan worden en gestandaardiseerd is. Voor de kwekers is het dus zaak om op deze tendens in te haken. Omdat dit deels een best omvangrijke klus kan zijn, is samenwerking in deze een grote kans om bij te blijven met de eisen die de markt op gaat leggen. We legden dit voor aan VARB en TSD en zij kwamen terug met de volgende tekst:

TSD en Varb nemen je mee in de ontwikkeling van het sneller en efficiënter handelen. Ook als boomkweker kun je voordeel doen met technologische ontwikkelingen zoals app’s en api’s. In een presentatie worden (nieuwe) functionaliteiten van Wintree en Varb getoond. Vernieuwd is de koppeling tussen beide pakketten die het overzetten en importeren van aanbod gegevens inclusief foto’s makkelijk maakt. Wil je weten wat TSD en Varb voor u kunt betekenen? Kom dan naar het Treeport Café!​.

Daarnaast zal vanuit TSD ook nog aandacht worden gegeven over het nieuwe plantenpaspoort. Een belangrijk thema waarover bij een deel van onze leden nog steeds vragen bestaan.


     
We krijgen deze avond ook een tweetal filmpjes te zien met de verrassende favoriete planten van staatssecretaris Raymond Knops en europarlementariër Tom Berendsen.Een tijd geleden (op 14 juni) heeft ons lid NED-Personeel als eerste bedrijf in Zundert het keurmerk Sociale Onderneming mogen ontvangen. Een van de voordelen die het hen biedt is een korting bij het aangaan van leningen bij Rabobank. In overleg met gemeente Zundert en Rabobank zijn we aan het kijken of dit keurmerk interessant is voor meerdere leden. Het heeft er namelijk alle schijn van dat veel leden vrij eenvoudig aan de criteria kunnen voldoen. Vanuit NED Personeel zal een toelichting worden gegeven over het behalen, waarna er ook nog gelegenheid is om met overige partijen zoals gemeente Zundert en Rabobank verder te praten over mogelijke voordelen voor onze leden.


Tot slot zal in het kort nog toelichting worden gegeven op enkele activiteiten in en om Treeport. Daarna is nog gelegenheid om hetgeen deze avond de revue gepasseerd is nog onderling verder te bespreken.

Het CDA Brabant trapt het nieuwe politieke seizoen, dat volgende week begint, af in Zundert. Op vrijdag 23 augustus brengen provinciale én landelijke CDA-vertegenwoordigers een werkbezoek aan de gemeente, het eerste van dit jaar.

In de ochtend maken de politici kennis met de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, die zich inzet voor versterking van de boomkwekerijsector in West-Brabant. Onderdeel van deze kennismaking is, naast een uitleg over de activiteiten van het platform, een bedrijfsbezoek aan Boot & Dart Boomkwekerijen, een van de ruim honderd ondernemingen en organisaties die bij Treeport zijn aangesloten.

‘s Middags staat allereerst een bezoek aan de Nederlandse vestiging van het familiebedrijf Ardo (met de hoofdzetel in Ardooie, België) op het programma. Ardo is een belangrijke speler in de productie van een volledig aanbod vriesverse groenten, kruiden en fruit voor de retail, foodservice en industrie. Hierna neemt de CDA-delegatie een kijkje bij de voorbereidingen voor het Corso, dat op 1 en 2 september a.s. in Zundert plaatsvindt. Het Zundertse bloemencorso is het grootste van de wereld en bestaat sinds 1936. De CDA’ers bezoeken o.a. het ‘Corsohome’ aan de Industrieweg en de bouwtent van buurtschap Tiggelaar, dat met negentien andere buurtschappen strijdt om het bouwen van de mooiste wagen.

Aan het werkbezoek namen verschillende Statenleden van het CDA deel, provinciale volksvertegenwoordigers die bij de verkiezingen eerder dit jaar in het Brabantse parlement zijn gekozen. Onder hen de West-Brabantse Ankie de Hoon uit Etten-Leur, die als fractievoorzitter de achthoofdige fractie aanvoert. Daarnaast wonen ook de Brabantse Tweede Kamerleden Erik Ronnes en René Peters (een deel van) het programma bij evenals diverse plaatselijke CDA’ers.

De Hoon: “Geen betere plaats om het politieke jaar te beginnen dan in het prachtige Zundert, met een werkbezoek waarin o.a. economie, ondernemerschap, innovatie en cultuur samenkomen. Kortom, veel van waar Brabant goed in is én trots op mag zijn. En we hadden ook geen beter moment kunnen uitkiezen, want over iets meer dan een week kan heel de wereld tijdens het Corso genieten van al het moois dat Zundert te bieden heeft. Een uniek evenement, immaterieel cultureel erfgoed, waaraan duizenden vrijwilligers meewerken en dat wat het CDA betreft beslist een plek verdient op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We zijn vereerd om alvast een voorproefje te krijgen en kijken ernaar uit om Zundert, in al zijn facetten, beter te leren kennen.”

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019 zal in Ellerhoop (Duitsland) de boomkwekerijtechniekbeurs plaatsvinden. Bij deze beurs is o.a. ook de nieuwe amerikaanse "uitzetrobot" te zien. Een film met deze robot is te zien via deze link. Speciaal voor onze leden hebben we een interessant 3-daags reisprogramma opgesteld.

Om de grote tijdsdruk van de reis af te halen, gaan we uit van een driedaagse reis, met twee overnachtingen in een goed hotel. We zullen ons de reis ondernemen met personenbusjes danwel touringcar, afhankelijk van het aantal deelnemers.

De kosten worden ingeschat op €400,-- p.p.. Inbegrepen zijn alle kosten van vervoer, twee overnachtingen inclusief ontbij, drie diners, drie lunches, één maal toegangskaart Baumschultechnik, vier bedrijfsbezoeken en alle presentjes aan te bezoeken bedrijven.
 

U kunt zich per mail opgeven (klik hier).


Woensdag 28 augustus


Donderdag 29 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Bezoek aan Baumschultechnik
 • 17:00 uur Terugkeer naar hotel
 • 18:00 uur diner
 • Verrassing

Vrijdag 30 augustus
 • 07:30 uur ontbijt
 • 08:30 uur bezoek aan Baumschule Stefan und Thomas Paulsen GbR
 • 11:00 uur bezoek aan Baumschule Heydorn & Söhne
 • 13:00 uur lunch
 • 13:30 uur aanvang terugreis, met stop voor diner. Al naar gelang de wens van de groep kan gekozen worden voor een extra bezoekadres, waarmee ook een drukke avondspits kan worden vermeden.
 • 20:00 uur aankomst in Zundert (22:00 uur bij extra bezoekadres)
Behaag Natuurlijk - Kies voor streekeigen groen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee. Bovendien kan je aan onze streekeigen bomen en struiken de seizoenen aflezen, terwijl bijvoorbeeld coniferen en laurierkers er jaar in jaar uit hetzelfde uit zien.
 
Dat is het advies dat we kunnen lezen op natuurpunt.be. Of we het er mee eens zijn of niet, of het ons past of niet, lang alle wegen worden er adviezen gegeven en informatie versterkt. Degene die dat niet doen, zijn we zelf. Voorheen was er middels het Productschap Tuinbouw een collectieve promotie. Door verlies van gezamenlijke gelden zijn we de overkoepelende organisatie kwijtgespeeld. 
 
Kijkende naar iBulb en Perennial Power zien we zelfstandige onafhankelijke initiatieven die blijken te werken. Dat kost tijd, geld, betrokkenheid en inzet maar werpt zijn vruchten af. De Werkgroep Beurzen ziet in het verlengde hiervan ook kansen voor de promotie van haagplanten. Zeker gezien de klimaatoplossingen en verduurzaming die deze vorm van groen kan bieden. Alvorens te rade te gaan bij externen met ervaring en bij de Werkgroep Regiopromotie wil de Werkgroep Beurzen graag inventariseren of er voldoende animo is om de promotie van haagplanten op te pakken.
 
Daarom verzoeken we u vriendelijk om via info@treeport.euuw interesse kenbaar te maken en daarbij aan te geven of u zich ook zou willen inzetten voor de inhoudelijke zijde en opzet maar ook of een financiële bijdrage gevraagd zou kunnen worden.

Op 8 juli jl. kwam de Werkgroep Beurzen bijeen om onder andere de opzet van de etalagestands op GrootGroenPlus (GGP) van 2 t/m 4 oktober 2019 te bespreken. Ook dit jaar is de werkgroep van mening dat het een goede keuze is om de rangschikking en aankleding door All-Expo te laten uitvoeren. Erg jammer is het echter om te constateren dat ondanks de diverse extra oproepen, nog niet elk lid van Treeport onder de vlag van Treeport deelneemt aan GGP. Hierdoor lopen de individuele leden maar ook de werkgroep extra privileges en aandacht mis.
 
Het kost de leden niets extra’s om onder de vlag van Treeport deel te nemen. Het maakt daarbij niet uit waar de individuele stand op de beursvloer staat. Dat kan in het collectief met andere leden aaneengeschakeld zijn, maar ook elders op de beursvloer in combinatie met of juist los van andere deelnemers, de zogenaamde octopus-stand.
 
De leden die onder de vlag van Treeport deelnemen krijgen er echter wel extra’s voor terug zoals een uiting in de etalagestands (m2), een logo-bordje in de stand en opname in het deelnemersoverzicht. Hoe meer leden onder de vlag van Treeport deelnemen aan GGP, hoe meer er aan extra uitingen en PR gedaan kan worden. Op de exposantenlijst is aan het Treeportlogo achter de bedrijfsnaam te zien wie zich onder Treeport heeft aangemeld. Neemt u wel deel maar bent u Treeport vergeten te melden? Geeft het door via info@treeport.euen we maken het meteen voor u in orde!
 
Nog geen deelnemer aan GGP 2019? Dat kan uiteraard ook nog, dit kan rechtstreeksvia het inschrijfformulier van GGP en door ‘Treeport’ in te vullen in het invulveld: ‘wenst te worden geplaatst in groep’ zal automatisch de Treeportvlag verschijnen op de exposantenlijst.
 


 Demonstratie Robotisering mechanische onkruidbestrijding

 
De Werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert organiseert samen met Abemec binnen het project Schoon Water voor Brabant een demonstratie Robotisering. De demonstratie wordt gehouden op 31 juli 2019. Abemec, importeur van Naïo, zal twee autonoom werkende machines laten zien. Een mooie gelegenheid om de laatste ontwikkelingen in robotisering als eerste in de boomkwekerij te zien ! 
 
 
Datum:  31 juli 2019
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Boomkwekerij Dams
              Achtmaalseweg 130B
              4881 AW Zundert
 
 
Naïo technologies
Er worden 2 modellen gedemonstreerd, de Oz en de Dino. De Oz is een klein elektrisch vierwiel-aangedreven voertuig dat autonoom onkruidbestrijding tussen de rijen van grotere planten kan uitvoeren. De Dino is een grotere machine voor over een bed van 140 tot 180 cm. De machine is elektrisch vierwiel-aangedreven en heeft vierwielbesturing. Navigatie gaat met GPS-RTK en camera. 
 

Informeer bij regenachtig weer of demonstratie doorgaat, kijk op de website van Treeport Zundert
 
Meer informatie en aanmelding bij Arie Schipper, adviseur boomteelt van Delphy. Tel: 06-20398253 of a.schipper@delphy.nl


Op donderdagavond 15 augustus is het tijd voor de tweede Tuinavond van 2019. Ditmaal gaan we op bezoek bij het bedrijf van ons ledenraadlid Martijn Poppelaars. Ook aanwezig die avond is de CEMP-coördinator Peter van 't Westeinde. Hij geeft een toelichting op de werkzaamheden die hij mede namens onze leden mag doen. Naast vele van onze leden en hun medewerkers, hopen we ook op de komst van veel collega's uit het Vlaamse. We nodigen namelijk ook de leden van de Boomtelers Federatie Noord België uit.

Net als bij de Tuinavond van 20 juni, ontvangen we iedereen om 18:30 uur voor een kop soep met een broodje. Daarom verzoeken we u zich tevoren op te geven. Let op: uw medewerkers zijn ook van harte welkom! (Zij zijn via u immers ook lid van onze vereniging.)

Opgeven kan door hier te klikken en het aantal aanwezigen van uw bedrijf/organisatie aan ons door te geven.

Het programma voor deze avond is:

18:30 uur Ontvangst met soep en brood (aangeboden door Treeport) bij CAM Poppelaars Boomkwekerijen (Weimersedreef 25 , 4841 KG Prinsenbeek)

19:00 uur aanvang programma met introductie wederzijdse Treeport en Boomtelers Federatie Noord België.

19:30 uur rondleiding CAM Poppelaars Boomkwekerijen

21:00 uur Presentatie werkzaamheden en belang CEMP (Peter van 't Westeinde)

21:30 uur einde programma
 

Korte bedrijfsinformatie CAM Poppelaars Boomkwekerijen
U bent van harte welkom op onze boomkwekerij in Prinsenbeek.
Wij kweken voornamelijk Fagus, Taxus, Prunus cv’s en coniferen zowel plantgoed als leverbaar. Als u alvast een korte impressie wilt hebben van ons bedrijf, dan kunt u deze krijgen via onze website www.campoppelaars.nl.
Tot ziens op donderdag 15 augustus!
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn en Marlieke Poppelaars
 

 

Korte toelichting CEMP
We kennen de coördinator CEMP als de functionaris die zich hard maakt voor het behoud van gewasbeschermingsmiddelen die wij als onmisbaar beschouwen. Een nieuwe ontwikkeling in zijn opdracht is de toevoeging van het woord "maatregelen". Het is dus tegenwoordig "middelen en maatregelen". Peter zal deze avond een toelichting geven over zijn werkzaamheden en graag het gesprek met ons aangaan om bestaande vragen te beantwoorden. 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!  
 
Plantenpaspoorten in bufferzone 7 worden alleen afgegeven indien de aanvrager ook bijdraagt aan de instandhouding. U heeft daarom nog tot 1 augustus 2019 de tijd om u aan te melden! Dat kan via info@treeport.eu.  
 
Degene die zich reeds hebben opgegeven voor de instandhouding van de bufferzone 7 ontvingen op 3 juli de factuur via coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A. een overzicht van deze deelnemers is hieronder te zien. We bedanken deze bedrijven uiteraard voor hun bijdrage!
 
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld. Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer medefinancierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes.  

Op 9-7-2019 ontvingen we onderstaande melding vanuit waterschap Brabantse Delta:


 
Nieuwe onttrekkingsverboden van kracht voor waterschap Brabantse Delta
 
Waterschap Brabantse Delta stelde vrijdag 5 juli 2019 vanwege de droogte in drie gebieden onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Zoom en de Bleekloop en in de Wouwse Gronden geldt een onttrekkingsverbod. Maandag 8 juli kwamen daar nog eens vijf gebieden bij. Ook in de stroomgebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Oude Lelij, de Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop geldt een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.
 
De stroomgebieden van de genoemde watergangen, sloten en beken liggen in verschillende gemeenten. Op deze overzichtskaart is precies te zien waar de gebieden zich bevinden. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden.
 
Waarom een onttrekkingsverbod?
De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.
 
De flinke buien van half juni hadden een positief effect op het waterpeil. De afgelopen weken is het echter droog gebleven. De warmte en de vele zonuren zorgen ervoor dat het water sneller verdampt. De hoge verdamping van het water zorgt er voor dat het waterschap nu genoodzaakt is onttrekkingsverboden in te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Dit wordt bekend gemaakt via www.brabantsedelta.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
 
Wat doet het waterschap?
Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Zo zijn de stuwen de hele winter bijvoorbeeld hoger ingesteld.
 
Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden. Daaruit is de actie Drempel tegen Droogte ontstaan. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen bij het waterschap om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om extra water vast te houden in de kleinere sloten.
 
Informatie
Op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00). Op www.brabantsedelta.nl/droogte vindt u nog meer informatie over onder andere de situatie rond blauwalgen en botulisme.
 
 
 
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.
 
 
 

 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!
 
Plantenpaspoorten in bufferzone 7 worden alleen afgegeven indien de aanvrager ook bijdraagt aan de instandhouding. U heeft daarom nog tot 1 augustus 2019 de tijd om u aan te melden! Dat kan via info@treeport.eu.
 
Degene die zich reeds hebben opgegeven voor de instandhouding van de bufferzone 7 ontvingen op 3 juli de factuur via coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A. 
 
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld.
 
Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer medefinancierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes.
 
 
De export van eiken naar het VK is per onmiddellijk verbonden aan strengere voorwaarden. De NVWA wil met deze maatregelen zorgen voor betere garanties dat de handel van Quercus gevrijwaard is van eikenprocessierups. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

De overlast van de eikenprocessierups is groot en leidt tot lichamelijke klachten. Wie zoekt via een zoekmachine op het internet krijgt een enorme keuze aan sites waarop tips staan over wat te doen bij klachten. Een van de sites vindt u door hier te klikken.
Wie door de Zundertse Molenstraat gaat, kan er niet naast kijken. Er heeft zich een ware metamorfose afgespeeld en een prominente rol daarbij spelen de bomenbakken. Die bomenbakken zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van onze leden.

Een paar jaar geleden klonk namelijk voor het eerst het geluid dat de gemeente in de Molenstraat een herinrichting wilde gaan uitvoeren. Deze zou voorzien gaan worden van een verplaatsbaar arboretum. Onze interesse was daarmee gewekt en het netwerk werd geraadpleegd, zodat ook Coöperatieve Vereniging Treeport een plaats binnen het project wist te krijgen. Daar de eerste sortimentskeuze de vereniging niet geheel als "Zunderts" of regionaal overkwam, hebben we aan de bel getrokken. Na een tweetal daaropvolgende bijeenkomsten werd de verzekering gegeven dat we een nadrukkelijke stem zouden krijgen in de bepaling van het sortiment. Vervolgens is met een aantal bedrijven een inspanning gepleegd om het beoogde plantmateriaal in de juiste kwaliteit beschikbaar te krijgen.

Het kiezen van het sortiment, het uitzoeken van het juiste plantmateriaal en het afstemmen van de samenwerking tussen de partijen is voor alle betrokkenen een behoorlijk intensief traject geweest. Maar het resultaat mag er zeker zijn!

We hebben in dit traject samen het midden weten te vinden tussen de wens van de gemeente om een groene aankleding van de straat en het tonen van zowel commercieel interessante producten als ook toekomstgerichte producten. Daarbij diende het sortiment tevens toepasbaar te zijn in de desbetreffende bomenbakken met alle benodigde specificaties van dien.

Het project is nog niet af, want op dit moment zijn pas 18 van de 50 bakken geplaatst, maar het ziet er alvast fantastisch uit. De overige 32 bakken staan momenteel nog bij Boomkwekerij Richard De Bie en Boot & Dart, dus geen twijfel dat die er ook goed uit gaan zien.

Bij de officiële plaatsing van de eerste bak was ook de regionale TV-zender Ons West-Brabant aanwezig. Zij maakten daarbij het volgende filmpje: klik hier.

Zuiniger omgaan met watergebruik: Dat is nodig en het kan.
 
Dat is de conclusie van de ondernemersbijeenkomst water, dat afgelopen dinsdag, 21 mei plaatsvond in de loods van waterschap Brabantse Delta in Zundert. Meer dan 50 agrarische ondernemers, met name zacht fruittelers, boomkwekers en veehouders, kwamen op de bijeenkomst af. Erik Pekkeriet (WUR), Dieter Baets (Proefcentrum Hoogstraten) en Mark de Beer (Groeikracht) gaven handvatten om minder water te gebruiken en het beschikbare water op een goede manier te gebruiken. Sommige gepresenteerde technieken, zoals een gezonde bodem creëren kunnen direct ingezet worden. Anderen zoals robotisering, zijn nog in ontwikkeling maar staan voor de deur. 
 
Sector overstijgend
Bijzonder aan de avond was het cross-sectorale verband. De technieken die in aardbeientrayvelden worden gebruikt om de waterkringloop rond te krijgen, kunnen ook toepasbaar zijn voor boomkwekers. En een gezonde bodem dat met name onder veehouders wordt gestimuleerd, is net zo van belang voor de zacht fruittelers. De ondernemersverenigingen Fruitport, Treeport en ZLTO Zundert-Rijsbergen tonen zich tevreden: “De problemen die we de afgelopen zomer hebben ervaren willen we niet nog eens. Het is belangrijk om nu actie te ondernemen. En dat kan ook. Bovendien kunnen we van elkaar leren, niet alleen van onze concullega’s uit de eigen sector, maar ook van andere agrarische sectoren in Zundert en daarbuiten.”
 
Goede samenwerking ondernemersverenigingen en overheid
De avond werd georganiseerd door Fruitport, Treeport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert. Deze samenwerking is niet nieuw. “Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt door de droge zomer en in de winter hebben we een speciale winterbijeenkomst over droogte georganiseerd. Deze samenwerking is enorm positief bevallen,” zegt bestuurder van het waterschap Kees de Jong erover. Wethouder economie en duurzaamheid Johan de Beer: “Binnen de gemeente willen we goede economische omstandigheden creëren die ook duurzaam zijn, zodat agrarische ondernemers daar hun voordeel mee kunnen doen. Dan moeten we onze handen in elkaar slaan.
 
Europees tintje
De bijeenkomst kreeg een Europees tintje door de komst van Tom Berendsen, kandidaat voor het Europees Parlement. De heer Berendsen sprak zijn waardering uit voor de koploperspositie die Fruitport en Treeport hebben gepakt in de zachtfruit- en boomteelt sector. Hij moedigde de aanwezigen aan op de koploperspositie vast te houden en als voorbeeld naar Brussel te brengen.
Het Treeportcafé van dinsdag 21 mei zal samen met waterschap Brabantse Delta, gemeente Zundert, ZLTO en Fruitport worden gehouden.

De titel van de avond luidt: Ondernemersbijeenkomst water: een hoger rendement dankzij beter watermanagement

Dinsdag 21 mei, inloop v.a. 19:30 uur, locatie Waterschapsloods aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert


Hoe zorgen we er samen voor dat we onze gewassen altijd kunnen beregenen? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst op 21 mei. Met de droogte van afgelopen zomer vers in het geheugen vertellen een aantal mensen hoe zij effectief met water omgaan zodat de rendement verhoogd wordt. In navolging van de bijeenkomsten over water in november en januari organiseren Treeport, ZLTO en Fruitport, het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert deze bijeenkomst.

Programma
19.30   Inloop

20.00   Welkom door Kees de Jong, bestuurder waterschap Brabantse Delta en Johan de Beer, wethouder duurzaamheid gemeente Zundert

20.15   Erik Pekkeriet van Wageningen Universiteit over hoe robotisering het watergebruik kan verbeteren

21.00   Pauze. Tijdens de pauze laat de peilbeheerder van het waterschap zien hoe het waterschap het waterpeil regelt.

21.15   Dieter Baets van Proefcentrum Hoogstraten over hoe het watergebruik op aardbeien trayvelden geoptimaliseerd kan worden.

21.30   Organische stof verhogen? Wat kan ik doen? Mark de Beer van Groeikracht vertelt erover

21.45   Afsluiting en napraat


Datum en locatie
Dinsdag 21 mei, 19.45-22.00 Loods van het waterschap Brabantse Delta aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert
GrootGroenPlus is dé jaarlijkse vakbeurs voor de boomkwekerij in Nederland. Deelname hieraan biedt Treeportleden veel voordelen. Één van de voordelen is de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de Voorjaarsbeurs.

In 2020 wordt in januari de derde editie van de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus gehouden; hiermee is het de laatste editie in een driejarige pilot, die is opgezet vanwege vraag vanuit de markt. Deze beurs in januari kan met name extra deelnemers gebruiken vanuit Zundert; een groei is nodig om de regio op een aantrekkelijke manier te vertegenwoordigen en de beurs interessant te houden voor de inkopers.

Het effect van deelname van meer Zundertse bedrijven is tweeledig: aan de ene kant komen inkopers meer te weten over de mogelijkheden die Zundert biedt op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid en sortiment. Aan de andere kant wordt het Zundertse ook door de gehele overkoepeling onder de aandacht gebracht en vice versa.

Het is zonde om deze kans te laten liggen; de wereld vraagt om vergroening en kwekers bieden hiervoor de oplossing. Als de producenten hier zelf van doordrongen raken, lukt het hen ook beter om die boodschap uit te dragen. En dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin de potentie van deze sector enorm is.

Tijdens de 29e najaarseditie van GrootGroenPlus, traditiegetrouw een relatiebeurs, die gehouden wordt van 2 t/m 4 oktober zal deze overkoepeling van de Zuid-Nederlandse voorjaarsbeurzen zeker een podium geboden worden.

Het samenwerkingsverband van voorjaarsbeurzen heeft onlangs een financiële ondersteuning ontvangen van stichting EPS. Het nieuwsbericht hierover is hier terug te lezen.

De ondernemingen op de onderstaande lijst werden vanwege een automatische verlenging van hun deelname aan de bufferzone, in de afgelopen week opgeroepen om het actuele aantal aren door te geven. Staat u nog niet op de lijst maar hoort u zich wel aan te melden? Het kan via info@treeport.eu. 


Klik hier om de .pdf te openen.


Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. 

Op veel bedrijven wordt al weer vooruitgekeken naar het nieuwe leverseizoen 2019/2020. Daardoor is het ook tijd om na te denken over uw deelname aan beurzen. Wie van 2 t/m 4 oktober 2019 deelneemt aan vakbeurs GrootGroenPlus kan weer genieten van de voordelen die Treeportleden daar krijgen.

Net als voorgaande jaren zal er namelijk vanuit de werkgroep Beurzen een gezamenlijke uiting worden gerealiseerd. Leden kunnen hier gratis aan deelnemen door bij hun exposantenprofiel de vlag van Treeport te vermelden. Natuurlijk kunnen deelnemers onder de vlag van Treeport zelf kiezen of ze in de collectieve stand of elders in een van de routes, als octopusstand, willen staan.

Hieronder is zichtbaar welke leden zich al hebben aangemeld onder de vlag van Treeport. Bent u het bij uw aanmelding vergeten te melden? Geen probleem! Stuur een mail naar info@treeport.eu en we maken het voor u in orde!

Stichting EPS heeft toegezegd VICOE te steunen met een financiële bijdrage van maar liefst 5.000 euro. Stichting European Plant Support (EPS) zet zich namelijk al jaren in voor de boomkwekerijbranche en ondersteunt initiatieven die de sector ten goede komen. De doelstellingen van de VICOE sluiten met name goed aan op de innovatiedoelstellingen van de EPS. Deze verbinding heeft geleid tot een concrete financiële bijdrage. 
 
Stichting VICOE
De Stichting VICOE (Vitale CirculaireOrganische Economie) is opgericht om organische reststromen van alle bronnen op te waarderen tot goede producten, die vervolgens kunnen worden ingezet in alle agrarische sectoren, of in natuurbeheer. In de afgelopen jaren werd er al een succesvol initiatief opgezet en uitgevoerd, waarbij diverse stromen van organische oorsprong zijn gecombineerd t.w. het toepassen van natuurmaaisel. Het succes hiervan vraagt om meer!
 
VICOE wil zich daarom de komende tijd vooral bezighouden met het vormen van een lokale circulaire economie. Dit zal ze doen door te informeren, draagvlak te creëren, onderzoek te doen, pilots en projecten op te starten en vooral door de samenwerking met partners als ZLTO, Treeport, EPS, Fruitport, het Waterschap, lokale bedrijven en overheden zoals de gemeente Zundert. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden en de bereidwilligheid om samen te werken is zeer groot. 
 
VICOE heeft vooral een verbindende rol; het overziet het geheel en ziet welke afvalstromen er in verschillende sectoren zijn. Vervolgens worden plannen gemaakt om die afvalstromen te combineren of anders in te zetten. VICOE zal een transitie van de land-, tuin- en akkerbouw richting duurzamer bodembeheer en circulair handelen bewerkstelligen. Onderdeel van de circulaire economie is het optimaal verwaarden van reststromen. Dit is één van de redenen dat in de eerste aanleg naast wormenhotels en verwerking van maaisel, ook zal worden ingezet op het verzamelen van afval bij kwekers en de groensector.
 
Betrokkenen, ambassadeurs en bestuurders zijn enthousiast om aan de slag te gaan met een verdere uitwerking. Om de realisatie van projecten en pilots te bespoedigen heeft de nieuwe stichting voor een goede werking en de PR van deze entiteit echter een startkapitaal nodig. De door EPS toegekende bijdrage komt dus op het juiste moment en zeer goed van pas! VICOE wordt sinds januari 2019 ook door Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door middel van personele invulling, dit mede omdat de stichting VICOE destijds is ontstaan vanuit een werkgroep van de vereniging. 
 
In de zomer zijn tekenbeten weer een bedreiging voor voor mens en dier. Vaak worden ze aangetroffen bij mensen die in zomerkleding buiten hebben gewerkt of gerecreëerd. En ze zijn niet zonder gevaar, sterker nog: onjuist of te laat handelen kan leiden tot (chronische) ziekte van Lyme. Niet te onderschatten dus.

Over de teek
Teken zijn geleedpotigen en lijken op kleine platte spinnetjes. Teken behoren dan ook tot de spinachtigen (dierklasse Arachnidae, subklasse Acari). Teken ondergaan vier levensstadia: ei, larve, nimf en volwassen teek (zie onderstaande foto). De larve heeft zes poten maar de nimf en de volwassen teek hebben acht poten.

 

Op de afbeelding van links naar rechts de larve, nimf, mannetje en het vrouwtje van de schapenteek (foto: Fedor Gassner)

Voor meer informatie over de teek: klik hier

Ziekte van Lyme
Een van de meest serieuze bedreigingen voor de mens, is het overbrengen van de ziekte Lyme. De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door de Borrelia bacterie wordt veroorzaakt.

Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is een rode ring- of vlekvormige huiduitslag (erythema migrans) op de plaats waar de teek heeft gebeten. Soms is er sprake van een blauwachtige of roze vlek. De ring of vlek verschijnt meestal na enkele dagen tot twee weken na de tekenbeet, maar dat kan ook pas na 3 maanden zijn. Het is dus belangrijk de plek van de tekenbeet een aantal maanden goed in de gaten te houden. De ring of vlek wordt steeds groter, wat typerend is voor de ziekte van Lyme. Uiteindelijk verdwijnt de ring of vlek vanzelf. Dit hoeft niet te betekenen dat de bacterie weg is. De bacterie kan in het lichaam aanwezig blijven en later schade aanrichten. Soms kunnen mensen besmet raken met de bacterie zonder dat ze een rode ring of vlek hebben gezien. Meer informatie over de ziekte van Lyme is hier te vinden.

Nog een oproep tot slot: vul zeker ook de tekenradar is na een beet. Op die wijze kunnen we een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van dit probleem en mogelijk ook bijdragen aan het vinden van geneeswijzen tegen de ziekte van Lyme.


Bestemmingsplan BCT onherroepelijk
 
Het bestemmingsplan van het Business Centre Treeport (BCT) is onherroepelijk. Dit betekent dat de gefaseerde ontwikkeling van dit thematische bedrijventerrein volgens planning door kan lopen. Het doel: 62 hectare boomteelt-business op de grens van Nederland en België. De gebiedsontwikkeling en revitalisering van de transportzone zal worden gefocust op grondgebied binnen de gemeente Zundert (NL) en de stad Hoogstraten (B). Het bedrijventerrein wordt langs de A16-E19 gerealiseerd en heeft een thematisch filter dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Tijdens de eerste fase is er ongeveer 20 hectare grond uit te geven.
 
Bedrijventerrein Business Centre Treeport is klaar voor de bouw. Straten, rioleringen en andere openbare voorzieningen zijn inmiddels in aanleg. Na aankoop en het regelen van de benodigde vergunningen kunnen vestigers daardoor snel beginnen met bouwen. Mede daarom maakten we in maart 2019 reeds bekend dat voor de acquisitie Prohuis BV is aangesteld en lanceerden we onder hun begeleiding een vernieuwde website, waar niet alleen alle contactgegevens zijn te vinden, maar ook de resterende kavels online in te zien zijn.
 
Door de centrale ligging, de groene omgeving, de ruimte voor groei, de duurzaamheid en een passend aanbod waren we reeds met partijen in vergaand overleg en in afwachting van de onherroepelijkheid. Bovendien melden zich wekelijks ook nieuwe geïnteresseerde vestigers. Dit bevestigt nogmaals dat we op het goede spoor zijn en de behoefte juist hebben ingeschat. 
 
Kavels zijn beschikbaar vanaf 5.000 m2 tot maar liefst 100.000 m2. Wat het gehele bedrijventerrein uniek maakt in Europa is niet alleen de grensoverschrijdende ligging, maar vooral de link met de boomteeltbranche. Deze is dan ook vastgelegd in een thematisch filter. Op de website kan elke potentiële vestiger testen of deze past binnen het filter. Naast windmolens, zonnepanelen, duurzame brandstoffen en de ecologische verbinding zijn dus ook de vestigers groener dan gebruikelijk. Door de onherroepelijkheid van het bestemmingsplan is er nu een go om de vestigingscommissie en het parkmanagement per direct te activeren. We kunnen over tot realisatie. Interesse in een kavel? Kijk voor meer informatie op:
 
www.businesscentretreeport.eu

 

22 maart 2019 | Verslag Smart Farming & Robotic Dag bij Abemec

Vanuit Schoon Water voor Brabant en de Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding van Treeport Zundert is er interesse in robotisering. Op 17 januari 2019 is er een Thema-avond geweest over robotisering met medewerking van Reesink Agri en WUR Wageningen. Het importeurschap van Naïo is nu bij Abemec terechtgekomen. Op 22 maart organiseerde Abemec de Smart Farming & Robotic Dag in Veghel. Hier werd het startsein gegeven voor de samenwerking tussen Naïo en Abemec. Daarnaast werden er verschillende andere interessante internationale ontwikkelingen getoond.
 

Het verslag van deze dag is terug te lezen in het pdf-bestand dat u hier kunt downloaden.

Naar aanleiding van enkele vragen over de afdracht die wij vanuit Treeport doen aan de nieuw opgerichte stichting CEMP, heeft het bestuur gezocht naar een tevredenstellende oplossing voor alle leden.

In de begroting van 2019 is opgenomen dat we per boomteelt-lid de afdracht van €50,-- zullen doen. Bijkomende bepaling was daarin dat het enkel gold voor leden die niet lid zijn van ZLTO, omdat zij al via hen een faktuur hierover ontvangen. Omdat we dat een tekortkoming richting deze leden vinden, hebben we besloten om binnen de begroting ruimte vrij te maken voor afdracht voor alle groene leden. Op deze wijze kan iedereen van hetzelfde voordeel uit zijn lidmaatschap van Treeport Zundert genieten.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van de site van De Nederlandse Bank.

Het bomenbakkenproject Molenstraat nadert zijn voltooiing. Daarbij wordt ons nu gevraagd te adviseren welke onderbeplanting er aangebracht kan worden. Gelet op de korte reactietermijn willen we daarom iedereen die interesse heeft om hierover mee na te denken (en mogelijk zelf planten aan kan bieden), uitnodigen om dinsdag 12 maart deel te nemen aan het overleg hierover. We willen de tijdsdruk in deze drukke periode zoveel mogelijk wegnemen door het moment van overleg te koppelen aan een avondmaaltijd die wij u aanbieden.

Datum: dinsdag 12 maart
Tijd:      17:00-19:00 uur
Plaats:   Kantoor Treeport, Bredaseweg 7, Zundert

Opgeven a.u.b. door hier te klikken voor e-mail
Nog altijd is de stand van het grondwater in onze regio verontrustend laag. We zullen dus daar waar mogelijk onze bijdrage moeten leveren om zoveel mogelijk water op te vangen.
 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, heeft het waterschap een actie waarin ondernemers in het buitengebied een Drempel tegen Droogte kunnen plaatsen in sloten rondom hun percelen. (Klik hier voor meer informatie van het waterschap)

Omdat we gemerkt hebben dat veel kwekers het op dit moment te druk hebben om dit zelf te gaan doen, willen we aanbieden dat we vanuit Treeport hierin de noodzakelijke actie voor u uit kunnen voeren.

Kortgezegd: als wij van u horen op welke plaatsen u een plank in de sloot wil laten plaatsen, dan zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geplaatst wordt. (Maximaal vijf stuks per bedrijf)

Klik hier om met ons in contact te komen, of bel naar 076-5995000 om het verder af te stemmen.

Op de foto: een drempel tegen droogte in de Vagevuurstraat 
 
________________________________________
Het op donderdagavond 21 februari gehouden Treeportcafé was geheel gericht op het thema Personeel. Een goede keuze, bleek al gauw. Na het woord van welkom, was de zaal een en al aandacht voor de kennis die Kim Verhoeven-Heinen (Manager Loonadvies, Van Oers Loonadvies) kwam overdragen. Haar verhaal bevatte onder andere bruikbare informatie over wijzigingen in de cao, regelingen omtrent tijdelijke en piekarbeid, toepassing van de cafetariaregeling en arbowetgeving.

Na de door Kim gegeven presentatie werd op het scherm een video-interview met Ralph Bink (Directeur Bink Installatie Groep en mede-oprichter van samenwerkingsinitiatief Tech Talents) getoond. Hij gaf ons een inkijk op het ontstaan en het succes van TechTalents, een samenwerking waarin vier concullegas een eigen pool van talentvolle flexibele medewerkers hebben.

Ton Laseroms (Human Resource Sr. Manager, Amgen Europe BV) nam ons vanuit zijn ervaring in het personeelswerk onder de loep. Gerichte vragen over waarom wij bepaalde zaken doen zoals we ze doen, deed bij menigeen de ogen openen dat bijvoorbeeld werving van personeel ook op andere wijze kan. En misschien wel moet...... Zijn waarschuwing was dat we onszelf ook bewust mogen zijn van het bestaan van de NVP Sollicitatiecode. Een overtreding ervan kan in de (nabije) toekomst een geldboete opleveren. U kunt de code hier vinden.

Vakblad De Boomkwekerij had daags na de bijeenkomst dit nieuwsbericht op hun site. (klik hier)


Graag nodigen we u hierbij uit voor het Treeportcafé donderdag 21 februari 2019

Inloop vanaf 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

Locatie:  Café van T, Wernhoutseweg 116, Wernhout

Thema van de avond: Personeel

Een veel gehoorde kreet in de boomkwekerij is tegenwoordig “Personeel, dat gaat nog een probleem worden, daar gaan we op vastlopen.” Tijd voor actie dus.

 • Actuele zaken op het gebied van Personeel. (Kim Verhoeven-Heinen, Manager Loonadvies bij Van Oers Loonadvies)
 • Werving, iedere sector zijn eigen manier? (Ton Laseroms, Human Resources Senior Manager bij  Amgen Europe BV.)
 • Een goede tijdelijke kracht. En weg is hij! (Ralph Bink, Directeur Bink Installatie Groep en tevens mede-oprichter van samenwerkingsinitiatief Tech Talents)
 • Annuleren van de decanendag, want “ze” snappen ons niet. (René van Gastel en David Bömer geven de voorzet voor een gesprek met u (de Treeportleden) om gezamenlijk te bekijken wat we hier mee kunnen.)
 • Bomenbakkenproject Molenstraat: de planten staan erin! Een overzicht van het gebruikte sortiment.
 • Actualiteiten van ledenraad, bestuur en organisatie.
 • Heeft u vragen of iets leuks te vertellen: ook daar is gelegenheid voor.

 
We zien u graag donderdag 21 februari!
 


Op de foto: de binnenbakken van het Bomenbakkenproject zijn gevuld. De twee locaties waar ze de komende periode al te zien zijn: Boot & Dart en Boomkwekerij Richard de Bie.

Dinsdagavond 26 februari is er een voorlichtingsavond over het werken met taakkaarten. Onze werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing zal deze mee organiseren.

Binnen enkele dagen komt hierover nog een extra nieuwsbericht, maar geïnteresseerden mogen zich alvast melden bij John Dictus: info@dictushereijgers.nl

De avond zal dus op dinsdag 26 februari worden gehouden bij Café 'De Valk' in Wernhout.

Meer informatie volgt z.s.m.
De afgelopen weken is weer goed overleg gevoerd over de pilot Vitaal Buitengebied. Onze inbreng beperkt zich niet het aankaarten van problemen, maar juist ook in het meesturen naar gewenste oplossingen.

In overleg met gemeente, provincie en dorpsraden, hebben we samen met ZLTO en FruitPort een voorzet gegeven over hoe wij denken dat een buitengebied ingericht moet worden.

Kortgezegd: daar waar de bedrijven gevestigd zijn, daar verdienen zij hun geld. De inrichting van de bedrijven (inclusief gebouwen) hoort afgestemd te zijn op de ontwikkelingen en perspectieven in de diverse sectoren. Voor de boomteeltbedrijven betekent dat een passende bedrijfsgrootte met daar waar nodig Teelt Ondersteunende Voorzieningen. Het voeren van dialoog met omwonenden en overheden over wat mogelijk en wenselijk is, is daarbij essentieel.

Om onze filosofie te illustreren hebben we als coalitie een korte film opgenomen bij Trayplant in Bavel (verkozen tot Agrarisch Ondernemer 2018), waarbij Peter van der Avoird ons zijn visie heeft voorgelegd. Wij herkennen in zijn verhaal veel van hoe wij denken dat we op de juiste weg komen om invulling te geven aan een Vitaal Buitengebied. We zijn van mening dat we met een goed voorbeeld van buiten onze regio, de gesprekken binnen de regio zoveel mogelijk vrij kunnen houden van allerlei onderliggende emoties die een goede inhoudelijke discussie zouden kunnen belemmeren.

De gedraaide film zal worden getoond tijdens de 4 bijeenkomsten Vitaal Buitengebied die de gemeente Zundert organiseert. Het is voor ons allen van groot belang dat ook wij die avonden goed vertegenwoordigd zijn. Getracht zal worden om op iedere avond met minstens 2 personen vanuit Ledenraad en Bestuur aanwezig te zijn. Uiteraard is het zeer welkom als ook individuele leden aanwezig zijn! 

De geplande avonden zijn:
 
25 februari 19.00 -22.00 uur Klein Zundert Café-Zaal Schutterhof
11 maart 19.00 -22.00 uur Rijsbergen Eetcafé De Tijd
13 maart 19.00 -22.00 uur Wernhout Gemeenschapshuis Wierenbos
14 maart 19.00 -22.00 uur Achtmaal MFA 't Gouwe Hart
ALV Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert in positieve harmonie
 
Maandagavond 28 januari 2018 hield Treeport Zundert de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze vond dit jaar plaats bij twee van de eigen leden. De bedrijfskantine van NED Personeel bood ruimte aan de ruim zestig aanwezigen. Samen met hun overburen van Bergamo & Havando Print & Sign verzorgden zij een rondleiding binnen hun bedrijven en zorgden zij voor een groot deel van de organisatie van de avond.
 
Op het programma stonden o.a. de terugblik op 2018, vooruitblik naar 2019, de herverkiezing van Jolanda van Hasselt in de Ledenraad, de rondleiding over de gastbedrijven en de benoeming tot Lid voor het Leven van twee prominente leden.
 
Bij de ontvangst was er een traktatie namens Ria Laurijssen en John Frijters. Wegens overdracht van hun bedrijf hadden zij aangegeven dat deze bijeenkomst hun laatste als lid van Treeport zou zijn. Dat was buiten het besluit van de ALV gerekend, want zij werden onder luid applaus benoemd tot Lid voor het Leven.

 
Ook was er applaus voor Jean-Pierre van der Peijl en Marco Braspenning. Zij verlieten de ledenraad en werden door voorzitter van de ledenraad Jolanda van Hasselt bedankt voor hun inzet. Daarbij hoorde uiteraard ook nog een fraaie bos bloemen.
 
Dat was gelijk de laatste daad van haar als voorzitter, want naar haar eigen inzicht is het gewenst dat de door haar beklede functie van dit belangrijke orgaan van de vereniging, geregeld van persoon wisselt. De stemming over herverkiezing als lid van de ledenraad was een unaniem "Ja". Bestuurslid Eric Mulders bedankte en feliciteerde Jolanda, waarbij de mooie woorden werden onderstreept met een bos bloemen.
 
In de terugblik over 2018 vielen enkele zaken op. Zo is er afgelopen jaar, onder het mom van “never waste a good crisis", van de nood een deugd gemaakt en verbonden de leden zich om mede vorm te geven aan een goede waterhuishouding in de regio. Het project Bomenbakken Molenstraat is naar een afronding toegebracht en is het ledental verder gestegen. Op dit moment zijn 111 bedrijven aangesloten. Ook de instandhouding van Bufferzone 7 is een belangrijk resultaat voor de regio, waarvan ook niet-aangesloten kwekers volop voordeel hebben.
 
De doelstellingen van 2019 zijn het invullen van de Duurzaamheidsboom, de opzet van een jongerenafdeling (met vertakkingen in de vereniging) en verdere groei in ledental. Daarnaast bevat de jaarplanning Treeportcafé’s, Tuinavonden, een excursie naar het buitenland en vele andere bijeenkomsten en vergadering. De leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.


De eerste groep leden neemt de inhoud van de agenda door, terwijl de tweede groep rondleiding over de gastbedrijven krijgt. Later werd gewisseld.
 
Maandag 28 januari, vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom bij onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden bij ons lid Ned-Personeel, Hofdreef 4 in Zundert. Een gedeelte van het programma brengt ons bij nog een lid van de vereniging, namelijk Bergamo & Havando.

We worden ontvangen bij Ned-Personeel in hun nieuwe kantine/restaurant. Een zeer fraaie locatie waarbij ons de gelegenheid geboden wordt om u middels een videopresentatie voor te lichten over de stand van de vereniging, de gehouden activeiten en geboekte resultaten van 2018 en de doelstellingen van 2019. Ook hebben we nog een verkiezing op het programma staan, gaan we starten met invulling van de Duurzaamheidsboom en ook willen we de nodige aandacht schenken aan iets bijzonders. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven en/of vragen te stellen bij het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging.


Behalve onze eigen vergadering, krijgen we ook een rondleiding met toelichting over de bedrijven Ned-Personeel en Bergamo & Havando.

De bijbehorende vergaderstukken worden onze leden op maandag 21 januari per mail toegezonden.

 
Het programma is samengesteld na de in december gehouden ledenraad en zal nog verder ingevuld worden om zo nauw mogelijk bij de actualiteit te kunnen blijven.

Dit jaar gaan we zeker drie Treeportcafés en twee Tuinavonden organiseren. Anders dan in 2017 en 2018 zijn ze exclusief toegankelijk voor Treeportleden en hun personeel. Samen met ZLTO zal nog een Tuinavond worden gehouden. ZLTO zal hiervoor nog met een voorstel komen.

Treeportcafé 1: donderdag 21 februari, hoofdthema zal zijn Personeel. Steeds vaker klinkt het geluid dat het grote probleem niet langer "de handjes", maar zeker ook de kwaliteit van de medewerkers een punt van zorg. Ook invulling van de Duurzaamheidsboom, een bespreking door een lid van "Mijn Favoriete Plant", de werkwijze van de CEMP en verdere actuele zaken zullen op het programma staan.

Treeportcafé 2: dinsdag 21 mei, met hoofdthema Digitalisering. Automatisering, robotisering en voorraadautomatisering zijn de onderwerpen waarvoor we een geschikte spreker (of meerdere) zullen gaan zoeken. Daarnaast is er aandacht voor de CEMP, Mijn Favoriete Plant. Ook willen we die avond nog een keer kijken naar het nieuwe plantenpaspoort en de verpakkingswet in Duitsland. Dit met de achterliggende gedachte dat de zomerperiode een goede gelegenheid biedt om ook op deze onderwerpen tijdig uw maatregelen te kunnen nemen.

Treeportcafé 3: donderdag 19 september, thema-avond Water. De lessen die we in het verleden hebben geleerd, hebben geleid tot een structurele inruiming voor dit belangrijke productiemiddel. Daarnaast ook aandacht voor CEMP en Mijn Favoriete Plant. Actuele onderwerpen zullen nog worden ingevoegd. 

Tuinavond 1: donderdag 20 juni, bedrijven die worden bezocht hebben nog niet definitief toegezegd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tuinavond 2: donderdag 15 augustus, bezoek aan Boomkwekerij C.A.M. Poppelaars in Prinsenbeek. Bij deze avond zal ook Peter van 't Westeinde aanwezig zijn. Hij zal zijn rol als CEMP persoonlijk komen toelichten. Voor deze avond zal ook een uitnodiging worden gezonden aan de leden van de Boomtelersfederatie Noord-België.

Verdere bijeenkomsten zullen u tijdig worden bekendgemaakt.


In 2018 besloot Vakbeurs GrootGroenPlus om jonge groene ondernemers de kans te geven zichzelf te profileren op het internationale groenplatform en mee te werken aan de uitwerking van het thema. Om deze groep jonge ondernemers een kans te bieden om samen te blijven optrekken, werd in oktober 2018 onder meer de EPS InnovatieStimulans t.w.v. 5.000 euro aan hen ter beschikking gesteld.
 
Jonge ondernemers in het groen: Rick van der Horst, Rowy Roelands, Paul Bressers, Maarten Verdaasdonk en Alec Hermans zullen samen de Werkgroep Toekomst gaan vormen, die onder Coöperatieve Vereniging Treeport valt. Op woensdag 16 januari presenteerden ze tijdens de tweede Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus het eerste concept van hun plan aan vertegenwoordigers van Treeport, EPS en GGP. 
 
De jongeren krijgen bij het uitwerken van hun plan de volledige vrijheid. Uiteraard is hierin wel sprake van een wisselwerking; de jongeren worden ondersteund door de bestaande werkgroepen van Treeport maar zij zullen middels de werkgroep Toekomst ook hun input gaan verstrekken.
 
Na een brainstorm waarin ze zich de vragen hebben gesteld: Wie?, Wat? en Hoe? hebben ze gezamenlijk een aantal conclusies getrokken. Bekendgemaakt werd alvast dat ze een evenement gaan organiseren met betrekking tot een groene toekomst, en dat ze de Najaarsbeurs van GGP (2 t/m 4 oktober 2019) daarvoor gaan gebruiken als platform. De komende maanden zal de werkgroep Toekomst daarover zelf meer details naar buiten brengen.


Dinsdag 4 december is er een belangrijke bijeenkomst over een thema dat ons allen aangaat: de beschikbaarheid van kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater waarmee we onze planten kunnen beregenen.
U bent samen met alle agrarisch ingezetenen uit de gemeente Zundert uitgenodigd om aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de bijeenkomst van dinsdag 4 december. Vanaf 19:30 uur is de inloop, aanvang programma 20:00 uur, Grand Café De Toekomst, Pastoor de Bakkerstraat 19 in Achtmaal.
Vooraf opgeven is niet noodzakelijk, wel is het voor ons handig om te weten. Dit kunt u doen via david@treeport.eu


 


Onderstaand persbericht zal deze week in De Bode verschijnen.

Openbare werkbijeenkomst als vervolg op waterproblematiek zomer 2018

“Maandenlang hebben we op regen moeten wachten en toen het eenmaal viel was ik het na vijf minuten al beu.” Een uitspraak die iedereen die buiten werkt zelf gedaan zou kunnen hebben, of misschien zelfs wel gedaan heeft. En zo zou men ook heel snel kunnen vergeten dat we afgelopen zomer door het oog van de naald gekropen zijn als het gaat om het oppompen van beregeningswater.

Waterschap Brabantse Delta, Treeport Zundert, Fruitport en ZLTO Zundert-Rijsbergen organiseren samen een werkbijenkomst over de beschikbaarheid en gebruik van oppervlakte- en grondwater voor álle georganiseerde en ongeorganiseerde agrariërs. De bijeenkomst zal op dinsdagavond 4 december vanaf 19:30 uur worden gehouden in Grand Café De Toekomst in Achtmaal.

Afgelopen zomer is voor iedereen weer eens kraakhelder geworden waarom de beschikbaarheid van beregeningswater zo essentieel is. Grotendeels hebben de meeste kwekers/telers/landbouwers de problemen kunnen oplossen, maar wel met inzet van veel tijd en middelen én behulpzaamheid van het waterschap. Met het verdwijnen van de zomer, zijn ook de meeste problemen op dit gebied wel verdwenen. Maar nog altijd is de grondwaterstand extreem laag. De opgedroogde vennen in de natuurgebieden zijn daarvan een voorbeeld. Onder normale omstandigheden zal de stand de komende maanden weer stijgen naar gewone waarden, maar wie durft nog uit te gaan van normale omstandigheden?

Het feit dat wetenschappers voorspellen dat een droogte als afgelopen jaar vaker voor kan gaan komen én de extreem lage grondwaterstand is een extra motivatie om samen te gaan kijken welke (eenvoudige) maatregelen we op korte termijn op bedrijfsniveau kunnen gaan nemen. Dat doen we samen, met alle agrarisch ingezetenen uit het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Dat is dus eigenlijk onze hele gemeente Zundert. Zoals het er nu voor staat zal het waterschap op 1 april moeten kijken hoe de grondwaterstand zich deze winter heeft ontwikkeld, en zal ze het beleid daarop af gaan stemmen. Met de huidige stand zou dat kunnen leiden tot een onttrekking vanuit het bodemwater. Dat zou voor veel van onze een ware catastrofe kunnen zijn. Zover willen wij het niet laten komen, dus tijd voor actie.
Onder het mom “Water kunnen we niet maken, maar zonder water kunnen we niets maken!” gaan we samen aan de slag. We zien u graag op onze werkbijeenkomst!

 
Zoals u mogelijk al in het vakblad De Boomkwekerij heeft gelezen, is er een vondst van Xylella geweest op een handelsbedrijf in West-Vlaanderen. Gelukkig voor onze collega’s in die omgeving is het een vondst en geen uitbraak. Een uitbraak zou namelijk betekend hebben dat alle waardplanten in een straal van 5 km vernietigd zouden moeten worden en dat er voorlopig geen waardplanten van Xylella gekweekt mogen worden. Nu het “slechts“ een vondst is, zijn alleen de waardplanten op het betreffende bedrijf vernietigd.

De partij waar de vondst in gedaan is zijn geïmporteerde olijven (Olea europaea). Het bedrijf had deze dit voorjaar vanuit Spanje naar België gehaald om te verkopen aan hoveniers en tuincentra. Alle planten die van de betreffende kwekerij uit Spanje komen, worden nu opgespoord en nagetrokken. Dat is natuurlijk een grote maar noodzakelijke maatregel. Het is mede dankzij deze maatregel dat het risico van verspreiding zo klein mogelijk wordt gehouden.

We weten dat onze leden allemaal zeer waakzaam zijn en de grootste voorzichtigheid betrachten met het importeren van planten uit de regio’s waar Xylella voor komt. Toch willen we u vragen om de komende tijd goed op te letten met wat u aankoopt of wat u in de (particuliere) tuin ziet. Het kan immers ook zijn dat inwoners in onze bufferzone deze planten zelf vanuit besmette gebieden meenemen tijdens een vakantieverblijf in deze gebieden.

Het standpunt en advies van werkgroep Pest Controlled Area van Treeport Zundert is om zo min mogelijk risico te nemen met de aanschaf van waardplanten van Xylella uit besmette gebieden. Deze gebieden zijn momenteel Spanje, Zuid Italië en Zuid Frankrijk.

Heeft u geen andere mogelijkheid dan toch waardplanten van Xylella te importeren uit besmette gebieden? Zorg dan in ieder geval dat deze gewassen goed gedocumenteerd en gecontroleerd in het handelscircuit gebracht worden. We zijn het er allen over eens dat we onze bufferzone vrij te houden van quarantaine-ziektes. Daarom roepen we op om collega’s er op aan te spreken als u zaken ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen. We zijn immers met z’n allen aansprakelijk voor deze bufferzone. Het al dan niet lid zijn van Treeport speelt daarin geen rol. Wat nu helpt is dat we nu de juiste handelswijze aan de dag leggen. Daarmee kunnen we voorkomen dat we beperkingen opgelegd krijgen vanwege onzorgvuldig handelen.

De inzet van de werkgroep PCA is erop gericht om de regio zoveel mogelijk van ziekten en plagen te vrijwaren. Ook spannen we ons in om de risico's van import uit probleemgebieden bij onze leden en niet-leden helder op het netvlies te houden. Daarmee houden we dus een collectief bewustzijn omtrent de risico's. Dat alles garandeert zeker niet dat we hierin 100% succesvol zijn, maar dit is wel de maximaal mogelijke inspanning die we kunnen doen om zoveel mogelijk problemen voor te zijn en indien nodig ook op te lossen. Want als er ooit onverhoopt van welke quarantaine-ziekte dan ook een uitbraak of vondst zijn, dan hebben we de procedures gereed om de juiste personen de juiste acties te laten plegen.

Als u verdere vragen heeft, of meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met info@treeport.eu of 076-5995000.
Voor de nieuwsbrief van het Waterschap Brabantse Delta klikt u hier.
Aankomende winter krijgen onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de BHV basis- en herhalingscursus. Net als afgelopen jaar zal deze verzorgd worden Toon de Bruijn van VLAMmend BHV. Informatie hierover kunt u in de nieuwsbrief van 15 oktober van ons verwachten.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn, of niet langer kunnen wachten, dan is er nu de mogelijkheid om op eigen gelegenheid aan de basiscursus deel te nemen. Graag brengen wij hiermee de extra mogelijkheid voor het volgen van deze cursus onder de aandacht.  De basiscursus wordt op de volgende dagen gegeven:
 
Datum Cursus Opgeven voor:
10-09-2018 BHV eerste Hulp en levensreddend handelen 05-09-2018
14-09-2018 BHV Brand en Ontruiming 09-09-2018
17-09-2018 BHV eerste Hulp en levensreddend handelen 12-09-2018
01-10-2018 BHV Brand en Ontruiming 27-09-2018


Op alle dagen wordt er les gegeven van 10.00 uur tot 17.00 uur bij café van T, Wernhoutseweg 116 Wernhout. Voor een volledig basis BHV-diploma moet je zowel EH als BO hebben  gevolgd. Cursisten hebben de keuze tussen 2 data voor elk onderdeel.  De kosten voor de totale BHV-basiscursus (dus één onderdeel BO en één onderdeel EH) bedragen € 210,00 excl. BTW en is incl. lunch. De lesinhoud kunt u terugvinden op de website van VLAMmend BHV.

Vrijdag 14 september zal FlowerAcademy bij ons kantoor hun 1 daagse cursus Category management geven.  
 
Voor medewerkers van kwekerijen is via Colland 60% cursus vergoeding mogelijk. Bekijk de website van Colland hiervoor https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/  
 
Tijdens deze  vernieuwde en compacte cursus Category management  Bloemen & Planten leer je in één dag wat je moet weten om aan een professionele retail organisatie te kunnen verkopen. De category manager van een retail organisatie vraagt om een tailormade oplossing, direct contact met de bron en relevante  innovaties. Hoe geef jij daar antwoord op? 
 
Tijdens deze volledige dagcursus ga jij hier in een korte tijd intensief mee aan de slag. Met als doel om klantgerichte en vernieuwende concepten op de juiste manier te presenteren aan een category manager. Dankzij de tips en praktische handvaten tijdens de training kun jij de cursus direct gebruiken in je dagelijkse werk.  
 
De cursus wordt gegeven door twee zeer ervaren trainers uit de praktijk: Lucas Jansen en Miranda Bakker. Zij zijn gespecialiseerd in retail, category management, product en educatie en hebben een zeer ruime ervaring in de sector. 
 
Leerdoelen: 
 • U kunt zich beter verdiepen in de wensen van de consument en uw retail-klant . 
 • U kunt de gewenste oplossingen aandragen en bent een professionele gesprekspartner voor de category manager. 
 
Na afloop: 
 • Heeft u uw kennis en vaardigheden over retail en category management weer opgeladen. 
 • Kunt u uw product of oplossing gericht pitchen aan een category manager. 
 • Heeft u uw effectiviteit als accountmanager verbeterd. 
 • Kunt u beter oplossingen aandragen die bijdragen tot een win win situatie. 
 
Competenties: 
 • Consument en retailgericht denken. 
 • Inspelen op actuele ontwikkelingen en vragen in de markt. 
 • U bent bekend met de verschillende retailtermen en kunt hier ook mee omgaan. 
 
Doelgroep: 
 • Accountmanagers en verkopers die in korte tijd hun kennis & vaardigheden op het gebied van category management  willen aanscherpen en actualiseren. 
 
Opbouw cursus: 
 • U leert uw medecursisten kennen 
 • U maakt kennis met begrippen segmenteren, positionering, retail management, category management. 
 • U wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van category management en instore marketing. 
 • U krijgt inzicht in de segmentatie van consumenten en retailers. 
 • U bespreekt een category management plan en de vragen die een category manager stelt tijdens een pitch. 
 
Werkwijze: 
Het programma bestaat uit een afwisseling van  inspirerende voorbeelden, theoretische inzichten en actieve interactie met de deelnemers. Floweracademy biedt als vervolg op deze 1-daagse cursus een online individueel coachings programma. Dit biedt je de mogelijkheid om onder begeleiding van de trainers je eigen case uit te werken tot een professioneel retail ready concept.    
 
Kosten van deze 1 daagse cursus: 
 • De kosten bedragen € 575,- p.p. (exclusief BTW). 
 • Dit is inclusief lesmateriaal, consumpties, lunch en een licht diner. Tevens een account op het e-learning van Floweracademy.TV voor diverse voorbeeld cases en documentatie en de enkele apps van InfoFlowersPlants, de assortiments apps van de sierteeltsector. 
 
Optioneel zijn de kosten voor een individuele online coachings-programma:
 • Deze kosten bedragen € 400,- p.p. ( exclusief BTW) 
 • Dit is inclusief 1 sessie met input van kennis & informatiebronnen voor de opzet van het concept, 2-3 sessies met praktische handvaten en feedback en 1 sessie voor de  presentatie van het retail ready concept.  
 • De presentatie kan eventueel ook tesamen met enkele andere cursisten op een gezamelijk af te spreken moment plaatsvinden, "zodat leren van anderen" ook tot de mogelijkheden behoort.
Op 19 juli vernamen we via de NVWA dat de EU een importverbod wil invoeren voor hoog-risico-planten uit derde landen en dat belanghebbenden daarop binnen 30 dagen konden reageren. Als belangenbehartiger hebben wij na een inventarisatie onder en op verzoek van onze leden vanuit de werkgroep PFA besloten om ook een reactie vanuit het collectief aan de EU te zenden. 
 
Laten we voorop stellen dat ondanks dat de meningen en belangen verschillen, niemand twijfels heeft over de noodzaak van het op juiste wijze reguleren en controleren van import. Het nu voorliggende voornemen om een importverbod in te voeren verloopt volgens meerdere van onze leden echter niet op correcte wijze. Deze redenen leiden direct en indirect tot bezwaren tegen het importverbod en zijn een verzoek om aanpassingen en herzieningen te doen.
 
Eigenlijk dient het verzoek vooral om voor de juiste importreguleringen en (fytosanitaire) controles te zorgen en niet direct voor een verbod zonder daarbij rekening te houden met de economische belangen, het verschil in product, in bedrijf en in teelt maar dit alles uiteraard zonder de EU in gevaar te brengen.
 
Gezien de reacties openbaar staan hebben wij geen bedrijfsnamen en bedragen weergegeven maar hebben wij de beslissers wel gemeld dat we uiteraard ten alle tijden bereid tot een gedetailleerde uitleg en dat ze van harte welkom zijn om zich voorafgaand aan het te nemen besluit nader op één of meerdere van onze kwekerijen te laten informeren.
Waterschapsbestuurder Kees de Jong bezoekt agrarische bedrijven in Zundert en Rijsbergen

Naar aanleiding van het totale onttrekkingsverbod voor onder andere de Aa of Weerijs is dagelijks bestuurslid Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta op bezoek geweest in de boomteelt en aardbeienregio Zundert/Rijsbergen. Hij was op uitnodiging van Treeport, ZLTO en CLTV om de knelgevallen door het onttrekkingsverbod te bekijken. Vanaf afgelopen vrijdag is er een totaal onttrekkingsverbod vanuit de Aa of Weerijs. Tot vrijdag 3 augustus lukte het gezien de waterstand nog om voor de kapitaalsintensieve teelten – waartoe de aardbeien- en boomteelt toe behoort - een uitzondering te maken. Deze uitzondering is dus nu ook helaas niet meer mogelijk. Ondernemers die geen alternatieve beregening in de vorm van grondwaterbron hebben, maken zich zorgen over hun gewassen. 

Het waterschap heeft een totaal onttrekkingsverbod ingesteld omdat er onvoldoende doorstroming is op de Aa of Weerijs en er daardoor schade op kan treden aan kaden en oevers en aan de aanwezige flora en fauna. De heer de Jong van het waterschap heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie van de ondernemers maar geeft ook aan dat het waterschap op dit moment niet anders kan. Het waterschap zal zodra de omstandigheden het toelaten bekijken of er mogelijkheden zijn om beregening toe te staan. Aan de betreffende agrariërs daarom de oproep om dagelijks de website van het waterschap in de gaten te houden. Daar staat dagelijks de actuele situatie over onttrekkingsverboden. Er zal dan ook een beroep worden gedaan op telers om het beschikbare water op de juiste plekken in te zetten. Daarnaast wil het waterschap op langere termijn samen met ondernemers bekijken waar de mogelijkheden liggen om het watersysteem robuuster te maken door bijvoorbeeld langer water vast te houden in perceelsloten en in de bodem.
 

URGENT

De droogte is voor velen van ons al een zeer groot ongemak en dreigt nu nog vervelender te worden. We hopen uiteraard dat u met extra inzet uw gewassen op dit moment goed kunt houden, maar horen en zien dat dit helaas niet altijd zo is. Daar komt nog minder goed nieuws bij voor bedrijven die beregenen vanuit het gehele stroomgebied van de AA of Weerijs, want sedert vrijdag 3 augustus geldt een totaal onttrekkingsverbod.

De berichtgeving hierover kunt u vinden op de site van het waterschap Brabantse Delta. Klik hier en scroll naar nummer 8 en 8w. 

Graag horen we van u als u tengevolge van dit onttrekkingsverbod met een acuut knelprobleem komt te zitten, zodat we maandagochtend gelijk bij het waterschap in gesprek kunnen om te kijken of er nog ergens oplossingen mogelijk zijn. Dit zonder u hiermee valse hoop te willen geven, maar in gesprek gaan is het minste dat we kunnen proberen. U kunt uw reactie sturen aan david@treeport.eu


Voor het overige kunnen we niet veel meer doen dan samen met u hopen dat de droogteperiode snel eindigt en gevolgd mag worden door een periode van goed bruikbare neerslag!

Er zijn genoeg aanmeldingen om Bufferzone 7 in stand te houden.
 
De desbetreffende nota's zullen nog in juli 2018 verzonden worden. Het verzoek is om deze binnen 14 dagen te betalen aangezien Treeport ook Naktuinbouw tijdig zal moeten voldoen.

Met het behalen van het gestelde doel valt het op dat het instandhouden van onze Bufferzone steeds meer een vanzelfsprekendheid aan te worden is, zoals het dat eigenlijk ook hoort te zijn. Onze regio ziet het belang in van collegialiteit en samenwerking en daar mogen we trots op zijn!
Op vrijdagmiddag 14 september zijn de Treeportleden (en hun medewerkers) welkom voor een excursie bij Van der Avoird Trayplant, Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018 te Bavel.

Een unieke gelegenheid om een voorbeeld van goed ondernemerschap van dichtbij te mogen bekijken. We krijgen een rondleiding en volop gelegenheid om onze vragen te stellen, zodat we inzicht krijgen in de kracht achter dit bedrijf. 
 
Van der Avoird Trayplant B.V. is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. Bij Van der Avoird Trayplant staan niet de aardbeien en de frambozen centraal. “Bij ons draait het om onze mensen”, zegt Peter van der Avoird. “Als zij het naar hun zin hebben, dan presteren ze beter. En dan komt het product vanzelf.”

Wat feitjes:
 • 36 hectare productie op 5 locaties
 • 34 medewerkers in vaste dienst en wisselend aantal losse krachten, oplopend tot 400 medewerkers in het seizoen.
Meer informatie is te vinden op www.trayplant.nl 

Vooraf opgeven is verplicht en kan heel eenvoudig via info@treeport.eu. De uiterste opgavedatum is vrijdag 31 augustus. Indien het maximale aantal bezoekers overschreden wordt, zal gekeken worden naar de volgorde van aanmelding! Wees er dus tijdig bij zodat u dit niet hoeft te missen!
Vanaf vandaag is er een nieuwe alliantiepartner toegevoegd. Deze ochtend tekenden voorzitter Marc Lodders namens Coöperatieve Vereniging Treeport en directeur Chantal van Kuyck namens Business Centre Treeport de alliantieverklaring. 

Het BCT spreekt daarmee uit om met behoud van ieders verantwoordelijkheid een alliantie met Treeport en overige alliantiepartners van Treeport aan te gaan:
 
 • Om in algemene zin samen te werken bij de totstandkoming, uitvoering en actualisatie van economische groei en leefbaarheid in de internationale regio rondom de gemeente Zundert; 
 • Om in specifieke zin hiertoe kennis en informatie te delen; 
 • Om de samenwerking periodiek te evalueren.
De nieuwe alliantiepartner is meteen uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst op 11 juli 2018. De partners zijn dan te gast bij Prinsentuin Van Cooth. Zij zullen een rondleiding geven over hun locatie en een gedachtenwisseling voeren over het thema: Onderwijs in het groen. Daarnaast zullen de partners spreken over de Duurzaamheidsagenda zoals die voor Treeport in concept is opgesteld.


 
Bij deze nodigen wij de leden van ZLTO en Treeport uit om op aanwezig te zijn op de Tuinavond van donderdag 21 juni. Deze avond zal in het teken staan van bodemscannen en variabele teeltmaatregelen in de boomkwekerij en fruitteelt. Op deze avond zullen een aantal sprekers u informeren over deze materie.
 
We zullen te gast zijn bij Loon en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts aan de Palmbosstraat 15a in Zundert.

19:00 – 19:30   Inloop
19:30                Start van de avond

Dit met bijdragen van:
-          Treeport Zundert en ZLTO
-          Loon en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts
-          Tebbe
-          Vantage Agrometius

Hierbij zullen ook een aantal machines getoond worden waarvan de werking zal worden uitgelegd. Het gaat o.a. om de Veris MSP3 Bodemscanner en de Tebbe breedstrooier geschikt voor het variabel toedienen van Kalk, Gips, Compost en vaste mest.
 
22:00          Einde van de spreekrondes
U kunt ons de komende weken tegenkomen bij Meet&Green Zundert en ook Telermaat Zomertour. Voor ons een mooi moment om onze vereniging weer eens actief te promoten en geïnteresseerden bij te praten over waar we onszelf mee bezig houden.

Voor beide evenementen geldt dat er de mogelijkheid bestaat om een punt te halen voor het verlengen van uw spuitlicentie. Meer informatie vindt u op hun websites.

We zullen bij beide gelegenheden onze nieuwe stand kunnen tonen. Hieronder alvast een kleine preview. We zien u graag op 28 juni en/of 3 juli!
 
Op dinsdag 22 mei vond bij café Neefs te Zundert een Treeportcafé plaats. Tijdens deze avond heeft Willem Noorland als voorzitter van de projectgroep Energie de resultaten van de Energie-enquête gepresenteerd. Deze enquête werd uitgevoerd om tot een nulmeting onder de leden van coöperatieve vereniging Treeport te komen
 
De enquête werd in totaal door 28 leden ingevuld. Tweederde van de bedrijven zijn grootverbruikers als het gaat om verbruik in kWh. Het merendeel hiervan is boomkweker. De ene helft heeft een < 50 Ampère-aansluiting, de aansluiting bij de andere helft is 50 Ampère of meer.  Uiteraard werd er op veel meer punten gemeten. De vragen zijn online in te zien via www.treeport.eu/enquete.
 
Uit de resultaten bleek verder dat veel respondenten binnen hun bedrijf gebruik maken van TL-verlichting, radiatorverwarming, meerdere computers en elektrische roldeuren. Wel worden er al maatregelen genomen om energiezuiniger te werk te gaan. Zo hebben 18 van de 28 respondenten de TL al vervangen door LED-verlichting, gebruiken 21 van de 28 spaarlampen en zijn er binnen 4 bedrijven warmtepompen geïnstalleerd. Ook zonnepanelen worden bij bijna de helft van de respondenten ingezet. 
 
De leden die de vragenlijst tijdig hadden ingevuld, maakten kans op een gratis Energiescan t.w.v. 250 euro. Uit een energiescan wordt precies duidelijk waarin een bedrijf nog schoner of energiezuiniger kan gaan werken. Naar aanleiding van een officiële trekking kwam About Plants Zundert BV als winnaar uit de bus. De door de Bink Groep beschikbaar gestelde cheque werd dezelfde avond nog door Jelle Havermans in ontvangst genomen.
 
Na de uitreiking kwamen ook de verschillende subsidiemogelijkheden nog aan bod. De avond werd afgesloten met de belofte dat de projectgroep binnenkort weer bijeen zal komen, om de resultaten en de daaruit voortvloeiende plannen verder uit te werken.
 
Treeport gaat zich ontfermen over de rotonde Beeklaan-Kapellekestraat. Althans, samen met minimaal twee leden van Treeport. We schrijven een prijsvraag uit waarin we op zoek gaan naar het beste ontwerp voor deze rotonde.

Het belangrijkste criterium voor deze wedstrijd is dat het een ontwerp is van minimaal twee samenwerkende bij Treeport aangesloten bedrijven en dat de samenwerking tussen hen duidelijk tot uiting komt. Alle leden komen hiervoor dus in aanmerking!

Wat moet u doen?
U maakt samen met een ander Treeportlid een ontwerp en dient dat voor 31 juli in bij carlo@eijndeloos-groen.nl. Enkele bepalingen waar u rekening mee dient te houden zijn dat het een blijvende beplanting is en dat het de complete rotonde behelst. Een onafhankelijke jury zal de ingezonden ontwerpen beoordelen. Aanvullende eisen t.a.v. het ontwerp, zoals hoogte en afmetingen, vindt u hier.

Het inplanten van de rotonde zal gebeuren in november 2018. Beplanting is aan te leveren door deelnemende bedrijven. Aanleg zal geschieden in onderling overleg. Vergunning, afzetting, etc wordt in principe geregeld zonder meerkosten, tenzij een dergelijke aanleg de vergunningsaanvraag overstijgt.

Wat kunt u winnen?
Allereerst dat uw ontwerp uitgevoerd gaat worden. Daarnaast krijgen de winnaars voor een periode van drie jaar een fikse korting via Treeport van meer dan 50% op de twee reclameborden. Hierbij staat één bord aan de zijde van de Kapellekestraat en één aan de zijde van de Klein Zundertseweg. Zij betalen het eerste jaar €800 en het tweede en derde jaar €750, dus in totaal €2.300. (Normale prijs is €4670.)
 
Kortom: samen kunt u er iets moois van maken, om er ook samen een fraai reclameobject mee te hebben!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carlo van den Eijnden: carlo@eijndeloos-groen.nl.
Leden die onder de vlag van Treeport deelnemen aan vakbeurs GrootGroenPlus 2018 krijgen ruimte in de etalagestands. Deze etalagestands staan wederom aan het begin van de blauwe route, daar waar het collectief start.
 
Dit jaar heeft de werkgroep Beurzen aan All-Expo t.w. Corné Oostvogels, niet alleen verzocht om de opbouw te regelen maar ook de coördinatie van de vulling en weergave van de etalagestands. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat hij niet is ingehuurd om een ontwerp te maken. We vragen de leden dan ook vriendelijk doch dringend om zoals ze ook aandacht besteden aan de eigen stand dat ook te doen aan de vulling van de toegewezen extra vierkante meter in de etalagestands. De tip is dus om er al tijdig over na te denken. Alle praktische zaken zoals het moment van aanleveren en ophalen zullen op een later tijdstip worden toegelicht.
 
Over de plaatsing van uw presentatie in de etalagestands, van uw logobordje bij deze presentatie en een logobordje van Treeport in uw stand hoeft u zich vooralsnog geen zorgen te maken. Daarvoor zal Corné zeker zorg dragen. Om het te laten slagen gaat het erom dat u wel zelf de juiste invulling aan de door u verkregen vierkante meter geeft.
 
Samen moeten we er daardoor voor kunnen zorgen dat er een mooie uitstraling komt van onze coöperatie en de regio. Bovendien worden we dan meegenomen in alle standkeuringen. Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen die gericht worden aan chantal@treeport.eu.
Onlangs ontvingen de deelnemers van Bufferzone 7 een mail van Treeport om het aantal aren te bevestigen. De bedrijven die nu op de onderstaande lijst staan zijn inmiddels doorgegeven aan Naktuinbouw en worden daar in het systeem vermeld als deelnemer.
 
Deze bedrijven mogen indien ze voldoen aan de fytosanitaire voorwaarden (2 inspecties, bemonstering perceel en geen bacterievuur binnen 500 meter perceel) ZP-b2 voeren op hun paspoorten.
 
Bedrijven die in onze Bufferzone liggen en die zich niet hebben aangemeld bij Treeport zijn voor Naktuinbouw geen deelnemer en mogen dus geen ZP-b2 paspoort voeren voor hun producten.
 
Let op: dit mogen ze natuurlijk wel als ze materiaal aankopen met ZP-b2 en dit weer door verhandelen. Dan mogen ze aan die partijen ZP-b2 hangen. Maar dit mag elk bedrijf, ook al liggen ze niet in een Bufferzone. Hier is vooral in het buitenland nog wel eens verwarring over.
 
Mocht iemand waardplanten hebben en zich bevinden in Bufferzone 7 maar nog niet aangemeld zijn bij Treeport voor deelname, dan kan dit alsnog door voor 30 juni een verzoek te doen via info@treeport.eu. Wijs ook gerust uw collega’s op deze mogelijkheid.
 
Bedrijfsnaam Plaats Opgegeven
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch  Ja 
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert  Ja 
Aert Johan van Zundert  Ja 
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen  Ja 
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert  Ja 
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch  Ja 
Bartelen Boomkwekerij Nispen  Ja 
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert  Ja 
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert  Ja 
Boot & Dart Zundert  Ja 
Braspenning Toon Zundert  Ja 
Broek - Jochems van den MTS Zundert  Ja 
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel  Ja 
Buiks Boomkwekerijen Wernhout  Ja 
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal  Ja 
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert  Ja 
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert  Ja 
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert  Ja 
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal  Ja 
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout  Ja 
Dunnen H. den Zundert  Ja 
Esri potcultures Rijsbergen  ja 
Expertrees Zundert  Ja 
Hasselt PCC van Achtmaal  Ja 
Hergo Boomkwekerij BV Zundert  Ja 
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert  Ja 
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen  Ja 
Kerstens Boomkwekerij John Zundert  Ja 
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur  Ja 
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert  Ja 
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf  Ja 
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch  Ja 
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Maasplants BV Zundert  Ja 
Marcelissen Gebr. Roosendaal  Ja 
Minoor Boomkwekerij de Wernhout  Ja 
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout  Ja 
Mouws Handelskwekerij Achtmaal  Ja 
Mulders vof Boomkwekerij Zundert  Ja 
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert  Ja 
Noordhoek BV De Schijf  Ja 
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert  Ja 
Nijnatten Frans van Zundert  Ja 
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert  Ja 
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal   Ja 
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert  Ja 
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal  Ja 
Peeters-Bernacka Achtmaal  Ja 
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith  Ja 
Pinxteren Maatschap Wernhout  Ja 
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel  Ja 
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen  Ja 
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert  Ja 
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert  Ja 
Rombouts- Godrie Mts Zundert  Ja 
Rutven Boomkwekerij de Wernhout  Ja 
SAP Holland BV Zundert  Ja 
Tax- Jochems mts Wernhout  Ja 
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen  Ja 
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen  Ja 
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen  Ja 
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert  Ja 
Vriends Boomkwekerijen Wernhout  Ja 
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert  Ja 
Zundert BV Rijsbergen  Ja 
Ook dit jaar nemen diverse leden weer, onder de vlag van Treeport, deel aan vakbeurs GrootGroenPlus die van 3 t/m 5 oktober in Zundert gehouden zal gaan worden. Het thema is: The Future = Green!

De Werkgroep Beurzen verzoekt de leden van Treeport die nog niet gemeld zijn maar wel willen deelnemen in het collectief of als octopusstand, om zich alsnog te melden via chantal@treeport.eu.

De onderstaande 26 leden hebben inmiddels het logo van Treeport laten plaatsen op de exposantenlijst van GGP die hier te openen is. Een uitleg van deelname onder Treeport werd in de voorgaande nieuwsbrief gegeven en meer informatie zal worden opgenomen in de nieuwsbrief van 15 mei. Wilt u zo lang niet wachten? Stuur dan een mail aan: chantal@treeport.eu.
Leden van Coöperatieve vereniging Treeport Zundert hebben ook dit jaar weer een speciaal bloemenmengsel gezaaid, om te zorgen voor een goede leefomgeving voor bestuivers zoals bijen, maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen te voorkomen. En dankzij een ludieke actie van de vereniging kunt u hier nu ook bij helpen!
 
Er zijn voor de inwoners van de gemeente gratis zakjes van dit speciale, 1-jarige bloemenmengsel beschikbaar. Afhalen kan vanaf 10 mei op de navolgende locaties: in Achtmaal bij Coop Van Bedaf, in Klein-Zundert bij Attent Mutsters vof, in Rijsbergen bij PLUS Van Eekelen, in Wernhout bij Total Maalbergen en in Zundert bij de Bruna. Dankzij de vrijwillige medewerking van deze ondernemers is er dus altijd een afhaalpunt vlakbij!
 
Maak daarom uw eigen bloemenweide van 5 vierkante meter!
Zaai het zaad na het afhalen zo snel mogelijk in uw voortuin. Dit mengsel is namelijk niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar het ziet er ook nog eens prachtig uit! Zo kan heel uw omgeving meegenieten van de bloemenpracht. Een mooie vorm of bijzondere combinatie maken met andere buurtbewoners is natuurlijk óók mogelijk. Wie voor 31 juli een foto plaatst op Facebook of Twitter met de vermelding @TreeportZundert maakt bovendien kans op een insectenhotel. 
 
U helpt met uw inzet natuurlijk niet alleen de insecten, maar ook met het mooier én (bio)diverser maken van de gemeente Zundert. Let wel: er zijn veel zakjes verkrijgbaar, maar per afhaalpunt is het aantal beperkt, dus zorg dat u er snel bij bent! 
 
Treeport mocht in 2017 via CLM Onderzoek en Advies BV, vanwege het project Beedeal, een bloemenmengsel ontvangen. Het betrof een mengsel dat speciaal was aangepast aan de verwachtingen van de boomkwekers. Dit om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden op het bedrijf te krijgen welke de kwekers een handje meehelpen om allerlei plagen te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat het er daarnaast prachtig uitziet. Kleurrijke bloemen die telkens weer een andere aanblik tonen, is een aantrekkelijke bijkomstigheid. De reacties daarop van de omwonenden en de talloze voorbijgangers zijn misschien wel de beste PR die een bedrijf kan uitstralen. En goed voorbeeld doet vanzelf volgen, ongeacht of iemand wel of geen boomkweker is.

Via de Werkgroep Agrobiodiversiteit kon net als in 2017 ook begin 2018 weer bloemenmengsel worden besteld. Diverse leden maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Momenteel worden de bestellingen uitgedeeld. Als extraatje voor hun medewerking en bijdrage ontvangen de deelnemers aan het zaaiproject dit jaar naast het mengsel ook een insectenhotel. Doel van het project is uiteraard het verbeteren van de biodiversiteit maar het zorgt daarnaast ook nog eens voor een mooie uitstraling! Het Vogelrevalidatiecentrum te Zundert heeft overigens gezorgd voor de realisatie van de mooie hotels.
 
Voor alle leden die inmiddels spijt hebben dat ze geen een- of meerjarig bloemenmengsel gezaaid hebben, hierbij de gegevens van de leverancier: Van Dijke Zaden BV, Molendijkseweg 5, 4697 EX Sint Annaland. Mailadres: info@vandijkezaden.nl. Ook via onze leden CLTV en Telermaat zijn overigens allerlei geschikte bloemenmengsels te bestellen.
 
 
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

In september starten Helicon MBO Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd. 12 april vond de kick-off plaats bij Boomkwekerij De Spankert in Boxtel.
 
Aankomend schooljaar starten Helicon Opleidingen Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd, oftewel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Tientallen boomkwekers uit Noord-Brabant zijn nauw betrokken bij het proces om op deze manier voldoende gekwalificeerd personeel in te laten stromen in de sector. Omdat nauw wordt samengewerkt met leerbedrijven uit de hele provincie, kunnen leerlingen vaker dichter bij huis de opleiding volgen dan nu het geval is. Extra aandacht zal worden gegeven aan de regio Zundert waar momenteel geen BBL-opleiding meer is, om komend jaar ook daar een BBL-opleiding te kunnen starten.

Bij Boomkwekerij De Spankert hebben de intiatiefnemers donderdag als kick-off gezamenlijk een boom geplant. Op deze dag is ook de campagne gestart rondom het gezamenlijk werven van leerlingen. Op de nieuwe website boomteeltopleiding.nl staan voorlichtingsfilmpjes over de opleidingen en kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie.

De samenwerking tussen de opleidingen wordt ondersteund door werkgevers verenigd in Treeport Zundert, ZLTO en de werkgroep ‘Instroom boomkwekerijmedewerkers in Brabant’.
 
Op 4 april trok wethouder Johan de Beer samen met de werkgroep Regiopromotie van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. naar de basisscholen Sint Antonius te Klein Zundert en De Wegwijzer in Achtmaal. Niet zo zeer als verlate viering van de Nationale Boomfeestdag, die officieel op woensdag 14 maart plaatsvond, al wel als voorbereiding op de Nationale Boomfeestdag van 2019.
 
Er werd daarom gekozen voor een educatief programma. Vragen die aan de orde kwamen waren: Hoe worden bomen gekweekt? Welke soorten zijn er zoal? Wat is hun functie?
 
Het werd afgelopen woensdag allemaal door een boomkweker (David Bömer) en een hovenier (Carlo van den Eijnden) uitgelegd aan de leerlingen en scholieren van de basisscholen. Maar dat was niet het enige!

De klassen mochten ook nog stemmen op hun favoriete boom! Ze hadden de keuze uit 36 bomen die we later dit jaar ook terug zullen zien in het Boombakkenproject dat in het centrum van Zundert uitgevoerd zal gaan worden. Verreweg de meeste stemmen (38,2%) van deze inmiddels groene wijsneuzen gingen uit naar de Nyssa sylvatica. Daarmee is deze door de jeugd gekozen tot favoriet! Vanaf voorjaar 2019 kunnen ze in de Molenstraat selfies maken met hun favoriet. Uiteraard mogen die gepost worden op de sociale media, we delen graag de kennis maar ook het enthousiasme!
 

Bron: www.tuinadvies.nl
Begin april ontvingen wij vanuit Naktuinbouw de melding dat de tarieven voor het in standhouden van de Bufferzone in 2018 gelijk zullen blijven aan die van 2017.

In 2017 was het mogelijk om u middels een digitaal aanmeldformulier in te schrijven voor deelname. Massaal werd op dit formulier aangegeven dat automatische verlenging gewenst was. Degene die dat hebben aangevinkt zullen binnen 14 dagen een verzoek ontvangen om te bevestigen dat het aantal aren niet is gewijzigd en krijgen uiteraard de mogelijkheid om dit indien nodig aan te passen. Onder dit bericht is een lijst te vinden van de deelnemers aan de instandhouding van de Bufferzone die gekozen hebben voor een automatische verlenging. Zij hoeven dus voorlopig niets te ondernemen.

Degene die niet op de lijst staan en wel waardplanten hebben of zichzelf willen aanmelden voor een vrijwillige bijdrage, dit kan zowel voor boomkwekers zonder waardplanten als voor toeleverende bedrijven, kunnen zich melden via info@treeport.eu.
 
Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. We roepen bij deze dan ook degene op die zich nog niet hebben aangemeld omdat alsnog te doen. Daarnaast roepen we de reeds aangemelde bedrijven op om ook de bedrijven die nog niet zijn aangemeld te benaderen en te bewegen tot een aanmelding door ze het belang van de instandhouding van de Bufferzone te doen inzien.
 
Bedrijfsnaam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert
Boot & Dart Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek - Jochems van den MTS Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Esri potcultures Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hasselt PCC van Achtmaal
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters-Bernacka Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Zundert BV Rijsbergen
3 tot en met 5 oktober zal GGP 2018 plaatsvinden. Treeportleden hebben ook dit jaar weer extra voordeel. Het is namelijk mogelijk om deel te nemen in het collectief of als octopusstand. Bij deze laatste optie staan de individuele stands elders op de beursvloer/in de routes, maar worden zij wel meegenomen in de etalagestands, PR en kunnen ze het logobordje van Treeport in de stand plaatsen. Het collectief, waarbij de Treeportleden aaneengeschakeld staan, staat wederom vooraan in de blauwe route en start met de etalagestands.
 
De deelnemerslijst van GrootGroenPlus 2018 staat online en in de gratis te downloaden app. Klik hier voor het openen van de lijst. Als uw bedrijfsnaam gevolgd wordt door het logo van Treeport, dan bent u aangemeld voor deelname onder Treeport. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u dat via info@treeport.eu laten aanpassen. Des te meer leden zich aanmelden voor het collectief of als octopus, des te krachtiger de uiting van Treeport.
 
 
De subgroep Treeportal maakt al geruime tijd onderdeel uit van de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar. Zij realiseerden onder andere de mogelijkheden die gratis aan de leden worden aangeboden via www.treeportal.eu.

Op deze website kunnen de leden van Treeport al 3 jaar hun voorraad tonen. In 2017 werd vervolgens de uitstraling van de website aangepast waardoor er nu tumbnails zichtbaar zijn. Een goede werking staat en valt met de inspanningen die de leden doen om de voorraadweergave volledig en actueel te houden. In het verleden zijn daar diverse oproepen voor gedaan en zijn er tips gegeven om deze driewekelijkse taak te vereenvoudigen.

Als vereniging mogen we trots zijn op deze toevoeging aan het lidmaatschap die volledig voor en door leden zelf is gerealiseerd. Echter de wereld staat niet stil en zo ook niet de digitale ontwikkelingen op alle gebieden van de bedrijfsvoering. Dat en diverse besprekingen hebben er inmiddels toe geleid om de subwerkgroep te hernoemen. Vanaf nu zal deze dan ook E-Commerce genoemd gaan worden.

De subwerkgroep is inmiddels ook gegroeid met nieuwe leden en de subsidie-aanvragen lopen c.q. zijn deels al toegekend. Uiteraard zal de eerste informatie op het gebied van onderzoek, voortgang en plannen eerst intern besproken worden. Zodra de subwerkgroep een concreet voorstel kan neerleggen zal zij dit voorleggen tijdens een algemene Treeportbijeenkomst. 

Nu al vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep via: info@treeport.eu
 

 
 

Dat is de gedachte die het netwerk dat Treeport is goed omschrijft. Klik hieronder voor de film.

 
Half maart verstuurde Treeport de eerste nieuwsbrief in nieuwe stijl. Vanaf nu is de opzet moderner en praktischer. Enkel de hoofdlijnen worden getoond zodat vervolgens elk item apart kan worden aangeklikt om het volledige verhaal of de complete informatie te lezen. De uitgebreide nieuwsbrieven zijn enkel toegankelijk voor leden van Treeport. Interesse om lid te worden? Laat het ons weten via: info@treeport.eu


Werken in en om de boomkwekerij is boeiend, veelzijdig en uitdagend. Daar kunnen we veel tekst aan wijden, maar het beeld zegt eigenlijk meer dan wij kunnen zeggen. Daarom:
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. is de afgelopen jaren zeer actief geweest in de groene regio Zundert (West-Brabant). Deze regio is een bijzonder centrum voor de boomkwekerij. Producenten, bedrijven in de mechanische verwerking, transporteurs en handelaren vormen dankzij hun geografische ligging, omvang en sortiment een sterk regionaal, nationaal en internationaal agrarisch cluster. En Treeport vormt daarin een spil. De vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector. Deze inspanningen blijken in de praktijk en voor de leden hun vruchten af te werpen. Inmiddels is Treeport namelijk uitgegroeid tot een vereniging met zeer actieve leden, werkgroepen, bestuurders, manager én alliantiepartners.
 
Momenteel zijn zo'n 90 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie en kent Treeport 12 alliantiepartners. Samen maken ze West-Brabant - met Zundert als middelpunt - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 10 actieve werkgroepen. 
 
Werkgroep Regionale Promotie
Een van de actieve werkgroepen, is die van Regionale Promotie. Deze groep heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het sociale lokale project ‘Bij Anna’ in de voormalige Assortimentstuin extra planten, bloemenmengsels en een bijenhotel krijgt. De werkgroep Regionale Promotie heeft ook gezorgd voor een ondersteunende rol bij de jaarlijkse Kwekerijenloop, mede georganiseerd door Van Goghloop Zundert en de West-Brabantse Triathlon Vereniging. Diverse leden van Treeport stellen hun kwekerij open voor deze tocht. In januari 2018 namen zeker 850 mensen deel waardoor Zundert en de boomkwekerij in het algemeen geen betere en positievere promotie kon krijgen.
 
De werkgroep verzorgt daarnaast onder meer planteninformatie en advies bij evenementen en uitingen. Niet onbelangrijk; door zeer nauwe contacten met de overheid zal het Zundertse sortiment terug te vinden zijn in de dit jaar te plaatsen omvangrijke groenaankleding binnen de gemeente Zundert. Een mooi visitekaartje voor de sector.
 
Mechanische onkruidbeheersing
Zeker relevant is de werkgroep die zich richt op de ontwikkelingen in mechanische onkruidbeheersing. Deze ontwikkelingen staan niet stil en dat is voornamelijk te danken aan het feit dat er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor onkruidbestrijding. Treeport heeft hieraan onder meer via het project 'Schoon water Boomteelt' aandacht aan geschonken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een schoffelmachine, die een hoge werkcapaciteit heeft. De te behandelen oppervlakken worden immers steeds groter. Ook wordt door de werkgroep onderzocht of er mogelijkheden zijn om het schoffelen in loonwerk uit te voeren. Verder ontplooien ze tal van leerrijke activiteiten op het gebied van onkruidbeheersing waarvan ze de kennis vervolgens delen.
 
Pest Controlled Area
Een ander belangrijk item van Treeport is het komen tot een Pest Controlled Area. De werkgroep die zich hier hard voor maakt, heeft ook in 2017 weer voldoende kwekers en niet-kwekers in de zone bereid gevonden om gezamenlijk de kosten te dragen die verbonden zijn aan de instandhouding van de Bufferzone. De meeste van hun hebben reeds aangegeven hun bijdrage in 2018 stilzwijgend te willen verlengen. Hier is de hele sector bij gebaat en op termijn zal het de positie van de bedrijven in de regio alleen maar verder versterken.
 
Toekomstvisie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari jl. werd duidelijk dat ook in 2018 Treeport zich weer zal inzetten voor de boomkwekerij en de promotie van West-Brabant m.n. Zundert. De actieve betrokkenen spelen daar uiteraard een cruciale rol in. Treeport wil zich nog verder ontwikkelen tot dé boomkwekersorganisatie in de regio Zundert inclusief het grensgebied met België, waar kwekers en aanverwante bedrijven zich graag bij aansluiten. De samenwerking met en aansluiting van zoveel mogelijk leden zorgt ervoor dat Treeport nog meer kan betekenen voor de sector en met haar activiteiten nog meer impact kan maken. Op de planning staan alvast: Treeportcafés, Tuinavonden, een Alliantiepartnerbijeenkomst en het opstellen van een Duurzaamheidsagenda. Meer informatie is steeds te vinden op: www.treeport.eu.
 

Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan 400 boomkwekerijen en maar liefst 40% van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt. Tijdens de Kwekerijenloop wandel of ren je over en langs deze kwekerijen!
 

Schrijf je nu in: http://www.vangoghloopzundert.nl/kwekerijenloop/


 

         

Op 17 en 18 januari waren diverse leden als deelnemer aanwezig bij de 1e Voorjaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus. Deze verkoopbeurs werd gehouden op het CLTV-terrein aan de Molenstraat 155 in Zundert. Beide dagen kon u daar van 09:00 uur tot 17:00 uur terecht. Uiteraard was ook onze vereniging met een (onbemenste) stand vertegenwoordigd. Voor meer informatie over ons collectief kunt u terecht op deze website. Neem gerust contact met ons op!

Op 17 en 18 januari staat de eerste editie van de Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus op het programma. De beurs zal gehouden worden in de loods op het CLTV-terrein. In samenwerking met drie andere voorjaarsbeurzen t.w. Groenbeurs Brabant, Groenbeurs Haaren en TreeVention lijkt een kwalitatief goed internationaal vakbezoek gegarandeerd. Deelname aan deze nieuwe verkoopbeurs is enkel mogelijk in combinatie met de najaarsbeurs van GGP. Als u in wilt schrijven, wacht dan niet te lang. U vindt onder deze link het inschrijfformulier: http://www.grootgroen.nl/inschrijven2018/

Bij de najaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus op 3 t/m 5 oktober is Treeport uiteraard ook goed vertegenwoordigd. Voor de collectieve uiting zal een leverancier aangesteld worden om de  presentatie passend te maken, de daarvoor benodigde ruimte is reeds gereserveerd. Daarnaast zal vanuit de centrale organisatie van Treeport een stand bemenst gaan worden. Momenteel zijn we daarover in gesprek met meerdere partijen om onder andere een nieuwe flexibele stand te laten maken die voor alle gelegenheden gebruikt kan gaan worden.
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., die door Naktuinbouw is aangewezen om de boomteeltbedrijven in Bufferzone 14b te vertegenwoordigen, heeft voldoende aansluitingen weten te verzamelen.
 
Treeport speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in het bewustwordingsproces en die inspanningen werpen hun vruchten af. De meer dan 80 aansluitingen laten zien dat we als regio sterk staan, het belang van een bufferzone inzien en samenwerken. Zowel kwekers van waardplanten als andere bedrijven hebben zich aangesloten. Het betreft hierbij zowel leden van Treeport als niet-leden.
 
De lijst met deelnemers aan Bufferzone 14b is al meermaals gepubliceerd, omdat de aansluitingen nog binnen blijven komen. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat zij hun aansluiting de komende jaren automatisch willen verlengen. We kunnen als regio dan ook trots en dankbaar zijn dat we dit samen hebben kunnen realiseren, maar ook dat we door het grote aantal aansluitingen de kosten per aansluiting hebben kunnen verlagen.
 
Belang van de bufferzone voor de regio
Verkoop van bacterievuurgevoelige planten is alleen mogelijk als de inspecties in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Het is voor de regio van groot belang om Bufferzone 14b in stand te houden, omdat planten bij een uitbraak van Bacterievuur niet verhandeld kunnen worden. Inmiddels is met Naktuinbouw overeengekomen dat degenen die geen areaal hebben opgegeven geen ZP-2b paspoorten kunnen verkrijgen.
 
Alle aanmelders worden uiteraard bedankt voor hun bijdrage. 
Deze bedrijven dragen in 2017 bij aan de instandhouding van Bufferzone 14b. Waarvoor uiteraard onze dank!
 
Van Aart Boomkwekerijen OUDENBOSCH
Aert Boomkwekerij Barry van ZUNDERT
Aert Johan van ZUNDERT
J. Aerts Boomkwekerij RIJSBERGEN
Boomkwekerij Antens Domen B.V. OUDENBOSCH
Boomkwekerij Bartelen V.O.F. NISPEN
Boomkwekerij Richard de Bie B.V. ZUNDERT
Alphons van der Bom Bv, Koninklijke boomkwekerijen OUDENBOSCH
Bömer Boomkwekerij vof KLEIN ZUNDERT
Boot& Dart BOSKOOP
Boomkwekerij Braspenning ZUNDERT
Mts. van den Broek-Jochems ZUNDERT
M. Broos OUD GASTEL
Gebroeders Buiks WERNHOUT
Maatschap P. Daamen-Herijgers RIJSBERGEN
Daems-Damen Boomkwekerijen V.O.F. ACHTMAAL
Boomkwekerij Dams ZUNDERT
Boomkwekerij H. den Dunnen ZUNDERT
Boomkwekerij Denissen B.V. KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerij Ronald Dictus B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ACHTMAAL
Boomkwekerij Domen-Elst WERNHOUT
Domen-Weijgers Vof WERNHOUT
De Douglas Boomkwekerijprodukten B.V. WERNHOUT
Esri Potcultuur RIJSBERGEN
Expertrees ZUNDERT
Boomkwekerij van Hasselt ACHTMAAL
Boomkwekerij P. Hereijgers KLEIN ZUNDERT
Hergo Boomkwekerijen B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij E. Herijgers ZUNDERT
A. van Hooydonk ACHTMAAL
Boomkwekerij Huijbregts Wernhout
Boomkwekerij Kennis BV RIJSBERGEN
Boomkwekerij Mts John en Anita Kerstens-Oostvogels ZUNDERT
Boomkwekerij Koomans van de Dries ETTEN-LEUR
Van Kuyck Consultancy RIJSBERGEN
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de ZUNDERT
Boomkwekerij H. van Laerhoven SCHIJF
Maatschap van Laerhoven-Michielsen ACHTMAAL
Boomkwekerij Laurijssen vof ZUNDERT
Leena Plant VOF ACHTMAAL
Boomkwekerij Leenaerts - Halters en Zn. WERNHOUT
R.J.L.M. Leenaerts WERNHOUT
Leeuwen van - Oudenbosch OUDENBOSCH
Lodders Boomkwekerijen B.V. WERNHOUT
Maasplant BV - Zundert ZUNDERT
Gebr. Marcelissen ROOSENDAAL
Boomkwekerij J Mouws bv WERNHOUT
Handelskwekerij Mouws ACHTMAAL
Boomkwekerij/Potcultures Mulders vof ZUNDERT
Boomkwekerij Jos Mutsters ZUNDERT
de Noordhoek vaste planten bv SCHIJF
Boomkwekerijen Marcel van Nijnatten & Zn. B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij André van Nijnatten en Zonen V.O.F. ZUNDERT
Oostvogels Boomkwekerij ACHTMAAL
Boomkwekerij A. van Ostaaijen KLEIN ZUNDERT
RAPO/Van Overveld Fruit ROOSENDAAL
Pelgrum Vink Materialen B.V. LOBITH
Maatschap Pinxteren WERNHOUT
Boomkwekerij Poppelaars B.V. SPRUNDEL
Maatschap Poppelaars-Huybregts RIJSBERGEN
Mts JJW Quirijnen - DJM Gommers WERNHOUT
De Raamberg V.o.f KLEIN ZUNDERT
Roelands Boomkwekerij B.V. ZUNDERT
Gebr. Roelands Boomkwekerij/BMKW De Minoor WERNHOUT
Maatschap Rombouts-Godrie ZUNDERT
Boomkwekerij de Rutven Leon Domen & Zoon. B.V. WERNHOUT
SAP Holland B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij Het Slagmoer vof WERNHOUT
Tenax Tree-Plugs & Seeds RIJSBERGEN
Boomkwekerij Corne van Veltom KLEIN ZUNDERT
Verbeek Boomkwekerijen B.V. STEENBERGEN
Boomkwekerij Verbro RIJSBERGEN
 Vriends Boomkwekerijen WERNHOUT
Boomkwekerij Vriends-Gommers WERNHOUT
Boomkwekerij A. Willemsen KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerijen Zundert B.V. RIJSBERGEN
Mts.HAA Tax en PCM Tax-Jochems WERNHOUT
BMKW Frans van Nijnatten ZUNDERT
Boomkwekerij AVA KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerij Elst-Van Looveren ACHTMAAL
De onderstaande leden vermelden in de exposantenlijst op de website van vakbeurs GrootGroenPlus het logo van Treeport. Bent u lid van Treeport en deelnemer aan GGP 2017 maar heeft u nog geen logovermelding? Aanmelden kan via info@treeport.eu.
 
Bedrijfsnaam
Aart Boomkwekerijen, Van
About Plants Zundert BV
Alfa Accountants en Adviseurs
BCT BV
Beek Agro Advies BV, Van
Bömer v.o.f., Boomkwekerij
Braspenning, Boomkwekerij
Broek, Louis van den, Boomkwekerij
CLTV Zundert
Cultus Agro Advies
Dams Boomkwekerij
Delphy
Dictus-Hereijgers vof, Boomkwekerij
Elst-Bevers Containerteelt
Expertrees
GroeiBalans Teelt & Onderzoek BV
Hergo Boomkwekerij BV
Herplant BVBA
Huijbregts, Boomkwekerij
Lavendelplus
Lodders Boomkwekerijen BV
Marijnissen, Vaste Plantenkwekerij AM
Mouws J.Boomkwekerij bv
Oers Agro, Van
Peijl Tuinplanten, Van der
Plant Health Cure BV
Poppelaars boomkwekerijen, C.A.M.
Raamberg Boomkwekerij, De
Rabobank Food & Agri teams Midden West-Brabant en Midden-Brabant
Roelands Boomkwekerijen BV
SAP Holland
Schipper Accountants B.V.
Special Plant Zundert B.V.
Tenax Tree-Plugs & Seeds
Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Etalage)
Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Stand)
TSD IT bv
Uijtdewilligen, Bmk Chris
VARB, Stichting Beurshal
Verdaesdonck Boomkwekerij BV
Verpaalen-Herijgers VOF
Vissenberg-Sierteelt
Willemsen BV, Boomkwekerij Jos
Zundert, Boomkwekerijen
De ondervermelde 77 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname aan Bufferzone 14B. Hiervoor uiteraard onze dank. De eerste facturatieronde zal begin augustus gaan plaatsvinden. Staat u niet op de onderstaande lijst en wilt u zich alsnog aanmelden? Het kan nog steeds middels deze link: https://www.treeport.eu/enquete
 
    Overzicht Bufferzone 2017    
    Bedrijfsnaam Plaats Opgegeven
1   Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch   Ja
2   Aert Boomkwekerij Barry van Zundert   Ja
3   Aert Johan van Zundert   Ja
4   Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen   Ja
5   Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch   Ja
6   Bartelen Boomkwekerij Nispen   Ja
7   Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert   Ja
8   Bom BV, Alphons van der Oudenbosch   Ja
9   Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert   Ja
10   Boot & Dart Zundert   Ja
11   Braspenning Toon Zundert   Ja
12   Broek - Jochems van den MTS Zundert   Ja
13   Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel   Ja
14   Buiks Boomkwekerijen Wernhout   Ja
15   Daamen- Herijgers P. Rijsbergen   Ja
16   Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal   Ja
17   Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert   Ja
18   Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert   Ja
19   Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert   Ja
20   Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal   Ja
21   Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout   Ja
22   Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout   Ja
23   Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout   Ja
24   Dunnen H. den Zundert   Ja
25   Esri potcultures Rijsbergen   ja
26   Expertrees Zundert   Ja
27   Hasselt PCC van Achtmaal   Ja
28   Hereijgers P. Boomkwekerij Klein Zundert   Ja
29   Hergo Boomkwekerij BV Zundert   Ja
30   Herijgers Boomkwekerij E. Zundert   Ja
31   Hooydonk A. van Achtmaal   Ja
32   Huijbregts Boomkwekerij Wernhout   Ja
33   Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen   Ja
34   Kerstens Boomkwekerij John Zundert   Ja
35   Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur   Ja
36   Kuyck Consultancy, Van Rijsbergen   Ja
37   Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert   Ja
38   Laerhoven Michielsen Mts van Achtmaal   Ja
39   Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf   Ja
40   Laurijssen vof Boomkwekerij Zundert   Ja
41   Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout   Ja
42   Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout   Ja
43   Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch   Ja
44   Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout   Ja
45   Maasplants BV Zundert   Ja
46   Marcelissen Gebr. Roosendaal   Ja
47   Minoor Boomkwekerij de Wernhout   Ja
48   Mouws Handelskwekerij Achtmaal   Ja
49   Mulders vof Boomkwekerij Zundert   Ja
50   Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert   Ja
51   Noordhoek BV De Schijf   Ja
52   Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert   Ja
53   Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert   Ja
54   Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert   Ja
55   Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal   Ja
56   Pelgrum Vink Materialen BV Lobith   Ja
57   Pinxteren Maatschap Wernhout   Ja
58   Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel   Ja
59   Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen   Ja
60   Quirijnen - Gommers MTS Wernhout   Ja
61   Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert   Ja
62   Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert   Ja
63   Rombouts- Godrie Mts Zundert   Ja
64   Rutven Boomkwekerij de Wernhout   Ja
65   SAP Holland BV Zundert   Ja
66   Slagmoer vof, Boomkwekerij Het Wernhout   Ja
67   Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen   Ja
68   Veltom Corné van Klein Zundert   Ja
69   Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen   Ja
70   Verbro Boomkwekerij Rijsbergen   Ja
71   Vriends Boomkwekerijen Wernhout   Ja
72   Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout   Ja
73   Willemsen Boomkwekerij A. Zundert   Ja
74   Zundert BV Rijsbergen   Ja
75   L.A. Oostvogels Boomkwekerij Achtmaal   Ja
76   Leena Plant Achtmaal   Ja
77   Mouws BV Boomkwekerij J. Wernhout   Ja
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (Treeport) heeft in de afgelopen jaren met twaalf organisaties eenzelfde alliantieverklaring gesloten. Kort samengevat hebben zij middels deze alliantieverklaring afgesproken om samen voor een gezonde groei te gaan.
 
In de eerste helft van 2017 werd de wens uitgesproken om samen ook daadwerkelijk invulling en inhoud te geven aan deze vrijblijvende verklaring. Daarom kwamen op 12 juli de vertegenwoordigers van Stichting van Gogh & Zundert, Corso Zundert, CLTV Zundert, Telermaat, Boomtelersfederatie Noord-België, Stichting EPS, Gemeente Zundert, Rabobank de Zuidelijke Baronie, Prinsentuin College, ROC West-Brabant (verhinderd) en Prinsentuin van Cooth samen op een pop-up vergaderlocatie.
 

Informatieve rondleiding op gastbedrijf
Deze vergaderlocatie was ingericht op het bedrijf van Boomkwekerijen Zundert BV te Rijsbergen. Dit is het bedrijf van Lisette en Lex Domen, die tevens lid zijn van Treeport en actief in zowel de Ledenraad als in de werkgroepen. Een afgevaardigde van de Ledenraad gaf een korte inleiding en vanuit het bestuur werd op persoonlijke titel een toekomstvisie van de boomkwekerij gegeven. Daarna volgde een informatieve rondleiding door het bedrijf.
 
Er waren diverse stoplocaties waarbij de aanwezigen al dan niet met een demonstratie van de werkzaamheden van de werkgroepen op de hoogte werden gesteld. De goede en inhoudelijke vragen die vanuit de gasten gesteld werden, maakten al snel duidelijk dat het verhaal van Treeport goed gehoord werd.
 
Vervolgtraject wordt ingezet
Na de rondleiding werden drie forumgroepen gevormd. Zij bespraken verder inhoudelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van de alliantieverklaring met elkaar. Op deze manier kon worden bekeken wat alliantiepartners voor Treeport kunnen betekenen en natuurlijk ook wat de partners van Treeport verwachten. Er bleken zelfs verschillende mogelijkheden voor alliantiepartners onderling te zijn. Aan het einde van de avond konden een aantal vruchtbare conclusies getrokken worden. Daarbij viel op dat er veel overlap was tussen de voorgestelde actiepunten van de groepen. Dit laat zien dat de alliantiepartners veelal op dezelfde lijn zitten met Treeport. Na de zomer zal Treeport het vervolgtraject inzetten, door alle uitgestoken handen aan te nemen en gezamenlijk invulling te geven aan de gezonde groei.
 
Interesse? Mail info@treeport.eu voor meer informatie. 

Deze bedrijven hebben zich voor 1 juli 2017 aangemeld voor deelname aan het instandhouden van Bufferzone 14b:

 • Aart Boomkwekerijen van
 • Aert Boomkwekerij Barry van
 • Aert Johan van
 • Aerts Boomkwekerij J.
 • Antens Domen BV Boomkwekerij
 • Bartelen Boomkwekerij
 • Bie Bv Boomkwekerij Richard de
 • Bom BV, Aphons van der  
 • Bömer VOF Boomkwekerij
 • Boot & Dart
 • Braspenning Toon
 • Broek - Jochems van den MTS
 • Broos Boomkwekerij M.
 • Daems- Damen Boomkwekerij
 • Dams (Erna) Boomkwekerij
 • Dictus Bv Boomkwekerij Ronald
 • Dictus- Hereijgers Boomkwekerij
 • Domen- Elst Boomkwekerij
 • Domen- Weijgers vof Boomkwekerij
 • Dunnen H. den
 • Esri potcultures
 • Expertrees
 • Hasselt PCC van
 • Hereijgers P. Boomkwekerij
 • Hergo Boomkwekerij BV
 • Herijgers Boomkwekerij E.
 • Huijbregts Boomkwekerij
 • Kerstens Boomkwekerij John
 • Koomans van de Dries, Bmkw
 • Kuyck Consultancy, Van
 • Laerhoven Boomkwekerij H. van
 • Laurijssen vof Boomkwekerij
 • Leeuwen Boomkwekerij J. van
 • Lodders Bv Boomkwekerij
 • Maasplants BV
 • Marcelissen Gebr.
 • Minoor Boomkwekerij de
 • Mouws Handelskwekerij 
 • Mulders vof Boomkwekerij
 • Mutsters Boomkwekerij Jos
 • Noordhoek BV De
 • Nijnatten en Zn Bv Marcel van
 • Ostaayen Boomkwekerij A. van
 • Overveld Fruit van (Rapo)
 • Pelgrum Vink Materialen BV
 • Pinxteren Maatschap
 • Poppelaars Bv Boomkwekerij
 • Quirijnen - Gommers MTS
 • Raamberg vof Boomkwekerij De
 • Roelands Boomkwekerijen Bv
 • SAP Holland BV
 • Slagmoer vof, Boomkwekerij Het
 • Tenax Tree Plugs & Seeds vof
 • Veltom Corné van
 • Verbeek Boomkwekerijen
 • Verbro Boomkwekerij
 • Vriends Boomkwekerijen
 • Vriends- Gommers Boomkwekerij
 • Willemsen Boomkwekerij A.
 • Zundert BV Boomkwekerijen

Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan middels dit formulier:
https://www.treeport.eu/enquete

Telermaat en Treeport Zundert ondertekenen AlliantieverklaringVoor de start van de Telermaat Zomertour hebben Peter van Dongen (namens Telermaat) en Marc Lodders (namens Treeport Zundert) een Alliantieverklaring ondertekend. Middels die verklaring geven ze aan dat beide organisaties samen willen werken aan een gezonde groei in de boomteeltsector. Beiden onderschrijven het belang van samenwerking om een gezonde groei op zowel economische vlak als op het gebied van milieu. Vanuit de overtuiging dat ze samen invulling kunnen geven aan de vraagstukken waarvoor de sector de komende jaren nog komt te staan, werd de handtekening nog bekrachtigd met een ferme handdruk. Plaats van handeling was in de pop-up fotostudio van Boomkwekerij Richard de Bie B.V., waar de eerste van vier dagen Telermaat Zomertour gehouden is.Na een korte introductie door Peter van Dongen en gastheer Henk de Bie, kreeg ook Treeport nog de gelegenheid om ten overstaan van de ruim 150 aanwezigen, nogmaals uit te spreken wat het belang is van de beoogde samenwerking. Het ontvangen applaus onderstreepte de goedkeuring van de toehoorders. Daarna startte de Telermaat Zomertour langs diverse demo’s, waaronder uitgebreide gewasbeschermings- en bemestingsproeven. Deelname aan de bijeenkomst geeft spuitlicentiehouders een punt voor verlenging ervan. Vele aanwezigen kwamen na afloop nog aan de stand van Treeport voor meer informatie over de mogelijkheden die de vereniging ook hen kan bieden, om daarnaast ook nog te genieten van de afsluitende barbecue.

Vanavond zijn alle leden vanaf 19:30 tot 22:00 uur welkom op het bedrijf Boomkwekerij Dictus-Hereijgers. John en Bianca zullen ons daar meer vertellen over hun bedrijf en een kijk gunnen in hun bedrijfsvoering. Dat John erg actief is in onze werkgroep mechanische onkruidbestrijding zal vast in de rondleiding tot uiting komen. Daarnaast is Henk Raaijmakers namens ZLTO uitgenodigd om een aantal actuele onderwerpen in de boomkwekerij toe te lichten. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom op het bedrijf van de familie Dictus aan de Kraailheuvelstraat 1E, 4885 KZ in Achtmaal.

Deze week ontvingen meer dan 600 boomkwekers, handelaren en aanverwante bedrijven een nieuwsbrief van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. met het dringende verzoek om wederom samen te werken. In de nieuwsbrief wordt gevraagd om een gezamenlijke aanpak voor het nemen van voorzorgmaatregelen om de risico’s in de plantenhandel binnen de regio te beheersen, kortom om Bufferzone 14b samen in stand te houden. Planten die bepaalde ziektes of aantastingen hebben, kunnen namelijk niet verhandeld worden. Kwekers nemen uiteraard zelf al diverse maatregelen om de ziektes en aantastingen te voorkomen, maar voor de handel is het van groot belang dat er standaard regionaal gecontroleerd wordt. Klanten en importeurs van de planten eisen namelijk certificaten en andere bewijsstukken die aantonen dat de planten afkomstig zijn van ziektevrije gebieden. Daarom is een gezamenlijke regionale en collegiale aanpak van groot belang. Hoe meer en hoe beter de controles worden uitgevoerd, des te minder risico’s er zijn dat de plantenhandel in de regio op slot gaat en er niet meer gekweekt en verhandeld mag worden. Dat zou namelijk een doemscenario zijn voor de boomteeltsector in Zundert en omstreken.
 
Ook in 2017 heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. van Naktuinbouw de mogelijkheid gekregen om collectief deel te nemen aan de Opsporing Bacterievuur in de Bufferzones. Treeport zal dus de uiteindelijke factuur ontvangen en het totaalbedrag dienen te voldoen. Namens het bestuur en de ledenraad van Treeport ontvingen daarom meer dan 600 bedrijven een nieuwsbrief met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen aan het collectief, door voor 15 juni 2017 het digitale aanmeldformulier in te vullen. Ook degenen die geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn, kunnen toch deelnemen aan de regeling om zo de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen. Het is immers in ieders belang dat de zone ziektevrij blijft, waardoor alle teelten en handel zonder beperkingen voortgezet kunnen worden en dus iedereen vrij kan handelen met alle producten.

Een kopie van de nieuwsbrief is ook te lezen op www.treeport.eu. Mocht u bomen telen en/of verhandelen en heeft u onverhoopt de oproep niet ontvangen, neem dan contact op met Treeport om u verder te laten informeren.  
Dinsdagavond 23 mei was de eerste gezamenlijke informatieavond van ZLTO en Coöperatieve Vereniging Treeport in het Cultureel Centrum in Zundert. De avond kon rekenen op veel belangstelling; er moesten zelfs nog stoelen bijgeschoven worden om alle aanwezigen een plek te kunnen bieden.
 
Vertegenwoordigers van ZLTO en Treeport verwelkomden eerst samen de gasten en gaven daarna een korte toelichting op het bundelen van de krachten, kennis en waarom de partijen elkaar goed aanvullen.
 

Thema: WATER
Het thema van de avond was WATER. Gerard Hendrickx (Waterschap Brabantse Delta), Janneke Nooren (Waterschap Brabantse Delta), Johan Elshof (ZLTO) gaven informatie over flexibeler beregenen. Daarna gaven René Rijken (Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (ZLTO) een duopresentatie over de waterzuiveringsplicht en het aantonen van nul-lozing.
 
Bezoekers hadden de mogelijkheid om vragen te stellen en daar maakten zij goed gebruik van. Naar aanleiding van de diverse en nuttige vragen werden aanvullende tips gegeven. De beeldpresentaties worden op een later moment nog digitaal aan alle aanwezigen toegezonden. Al met al was het een succesvolle avond, met voldoende ruimte voor kennisdeling over een actueel en belangrijk onderwerp.
 
Favoriete plant
Het formele deel van de avond werd afgesloten met een presentatie van de favoriete plant van boomkweker Jan Mouws. Dit was uiteraard naast de Naturaplants, meer specifiek de Wollemia nobelis, een groenblijvende, eenhuizige boom. Tijdens de toelichting van Mouws over de energetische werking van de planten was het muisstil in de zaal. Alle sprekers kregen als bedankje een persoonlijk voor hen geselecteerde plant uit de collectie Naturaplants. Deze planten staan in dienst van de persoon voor wie ze geselecteerd zijn en hebben een zachte, natuurlijke werking. 
 

 

Afgelopen weekend is per brief aangekondigd dat de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. de boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b opnieuw zal vertegenwoordigen en daarmee uitvoering gaat geven aan de collectieve deelname en zorg draagt voor de betaling aan Naktuinbouw van de algemene en inspectiekosten in bufferzone 14b.
 
Op korte termijn zult u daarom namens het bestuur en de ledenraad van Treeport een brief ontvangen met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen in dit collectief, een formulier ter opgave zal inclusief de verdeling en tarieven bijgevoegd zijn.
 
Deze oproep geldt voor alle bedrijven in zone 14b met en zonder waardplanten en voor leden en niet-leden van Treeport!


P.S. In het Treeportcafé van dinsdag 23 mei 2017 zal er alvast een mondelinge toelichting worden gegeven.
Het eerstvolgende Treeportcafé is op dinsdag 23 mei 2017 in het CultuurCentrum Zundert. Deze avond is speciaal ingericht rondom het thema: WATER. Een voor elk bedrijf belangrijk productiemiddel. Zonder goed water is een goede bedrijfsvoering voor de meeste kwekers zelfs vrijwel onmogelijk.

Tijdens de avond zullen Gerard Hendrickx (plantoetser en vergunningverlener bij Waterschap Brabantse Delta), René Rijken (adviseur water- en emissiebeheer bij Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (specialist plant bij ZLTO) ons bijpraten over de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Er zal worden ingegaan op de nieuwe regelgeving met betrekking tot waterzuivering. Besproken zal worden welke oplossingsrichtingen er zijn. Tevens zal er uitleg zijn over het aantonen van nullozing. Uiteraard is er in alle gevallen ruimte voor vragen en discussie over verschillende situaties.

Voor de eerste maal organiseren ZLTO en Treeport het informatiecafé gezamenlijk. Deze avond is daarom vrij toegankelijk voor alle leden van ZLTO en Treeport. Nog geen lid? Het staat een ieder vrij om vrijblijvend kennis te komen maken met de organisaties. Vooraf aanmelden via info@treeport.eu is dan echter wel verplicht.

Treeportal, de aanbodsbank voor leden van coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A., heeft per 1 mei een update gekregen, waardoor het visueel veel aantrekkelijker is geworden voor de gebruikers. Zowel de oorspronkelijke eerste versie als deze update zijn kosteloos uitgevoerd door Treeportlid TSD IT BV. Om maximaal resultaat te halen uit de vernieuwing, worden leden opgeroepen zich - voor zover zij dat nog niet gedaan hebben - aan te melden bij de Treeportal én hun voorraadlijsten met zoveel mogelijk foto’s en details in te laden.
 
Treeportal
De Treeportal (www.treeportal.eu) bestaat al ruim een jaar. Een belangrijk doel van de Treeportal is het vergroten van de vindbaarheid van het sortiment van de leden en in de regio, maar ook het voorzien aan de informatiebehoefte die er bij de afnemers van groen bestaat. De Treeportal is niet alleen visueel aantrekkelijker; bezoekers kunnen vanaf nu ook op kenmerken zoeken.
 
Koppeling met TreeCommerce
Het idee om de Treeportal te vernieuwen komt naar aanleiding van de signalen die de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar vanuit de leden en gebruikers heeft mogen ontvangen. Gert Koster van Treeportlid TSD IT BV licht toe: "In de vernieuwde Treeportal kunnen leden inloggen en het aanbod bekijken als onderdeel van TreeCommerce. Alle producten kunnen zo in de etalage gezet worden en de afzet kan worden gestimuleerd. Het succes van de Treeportal valt of staat wel met een zo grootschalig mogelijke deelname van de leden."
 
Treeport
Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie Treeport. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is, onder meer via Treeportal.eu, de collectieve deelname aan vakbeurs GrootGroenPlus en de inzet voor Bufferzone 14b, zowel nationaal als internationaal actief. 

 

Wakker worden doe je pas echt met Omroep Brabant. Tussen 7.00 en 10.00 uur kijk én luister je op 25 april naar het programma: Wakker! met Tessel Linders en Maarten Kortlever. De ochtendshow die tegelijkertijd op radio, tv en online te volgen is. Je kijgt het laatste nieuws, het weer, de actuele verkeersinformatie en natuurlijk een lekkere portie muziek. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek over de achtergronden bij het nieuws. Voor je het weet, ben je helemaal bij... en klaarwakker! Op 25 april een uitzending met Special Plant Zundert BV. Herhaling van het item zal elk uur plaatsvinden en in de avond wellicht een vervolg krijg in het programma: Hart van Nederland!

WoonTips is het inspirerende en sfeervolle woonprogramma op RTL4. In het programma belichten we de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen. Zowel in het huis als om het huis. WoonTips informeert en inspireert de kijker met tips, nieuwe ideeën en interessante ontwikkelingen op het gebied van interieur tot aan exterieur en van de gehele leefomgeving tot aan de financiële situatie. In de aflevering van zaterdag 29 april is een item te zien met Treeportlid: Boomkwekerij Jos Willemsen BV.

En er komt nog een Treeportlid in een TV-programma: Topheesters van About Plants Zundert BV. Er zijn de afgelopen week dan ook bij Ron van Opstal op de kwekerij, naast de wekelijkse opnames voor media-aandacht, ook extra opnames gemaakt voor Rob’s grote tuinverbouwing. Deze opnames zullen eind mei op SBS6 te zien zijn.
 
Ook in 2017 zullen er drie Tuinavonden georganiseerd gaan worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze op de laatste donderdag van de maanden juni, juli en augustus te houden. Gezien andere activiteiten in de regio zijn de Tuinavonden verschoven naar donderdag 22 juni, donderdag 20 juli en donderdg 24 augustus. Steeds de op een na laatste donderdag van de maand!

 
We zijn er klaar voor! Zaaimengsel ter bevordering van biodiversiteit op de boomkwekerij is verdeeld. Bericht van ophalen volgt spoedig!
Bij afsluiting van het Koepelproject Plantgezondheid zijn meerdere rapportages gepresenteerd. Twee daarvan hadden betrekking op Cylindrocladium en zijn nu ook hieronder te downloaden:
Vitale aanpak Cylindrocladium mulchproeven

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten


 

Vitale aanpak Cylindrocladium besmettingsproef 2016

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 

 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft onlangs de strategische visie voor de vereniging geformuleerd. Deze visie sluit aan bij de statuten, maar geeft op een heldere manier aan waar de vereniging voor staat, wat de doelen zijn en welke visie leidend is voor alle activiteiten die binnen en door Treeport worden ondernomen. De visie is op 30 januari 2017 goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering.
 
Toonaangevende positie
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft al jarenlang een toonaangevende positie binnen de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo'n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie. De samenwerking tussen deze partijen maakt de regio sterk en zorgt ervoor dat deze gezien wordt als aantrekkelijk boomteeltgebied van Europa. Om deze positie niet alleen te behouden, maar ook te versterken, is besloten een strategische visie te formuleren en die te combineren met concrete doelen.
 
Samenwerking staat centraal
In de strategische visie van de vereniging, die ook in volledige vorm via www.treeport.eu te lezen is, staat samenwerking centraal. Door kennis te combineren en te delen kan de regio zich profileren op het gebied van branchegerelateerde kennis, innovatie, hoogwaardige arbeid en een evenwichtige groei. Een samenwerking tussen leden is hiervoor onontbeerlijk. De vereniging zet zich daarom in voor het bevorderen, ondersteunen, stimuleren en faciliteren van deze samenwerking. Dit gebeurt onder meer in de teelt, handel en logistiek, in onderzoeken, onderwijs, promotie en in boomteelt-gerelateerde activiteiten.
 
Drie pijlers
In navolging van de visie, zijn er drie belangrijke pijlers, die de basis vormen van alle activiteiten. Samenwerking staat hierbij op nummer één: samenwerking tussen de leden, samenwerking met de alliantiepartners en samenwerking met de verschillende (beroeps)verenigingen in binnen- en buitenland. De tweede pijler is regiopromotie. Door kleine lokale acties en grotere regionale activiteiten zal de boomteelt in de regio gepromoot worden. Tot slot is er het Business Centre Treeport als derde pijler. Dit centrum vormt een logistieke draaischijf die een onmisbare rol speelt in de ontwikkeling van de boomteeltsector in de regio West-Brabant/Noorderkempen (B). Het is dan ook vanzelfsprekend dat Treeport een groot belang heeft in dit centrum.

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Ketura Haveman
10 februari 2017
 

Donderdag 9 februari konden kwekers en andere geïnteresseerden zich laten bijpraten over de resultaten van het Koepelproject Plantgezondheid. Ongeveer 70 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.

 

Het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij is bijna afgerond. In totaal werden met het laatste onderzoeksgeld van het Productschap Tuinbouw bijna 40 praktijkproeven en demo’s uitgevoerd door adviesbureaus in samenwerking met kwekers. Het grootste gewin van het project, was volgens Henk Raaijmakers, dan ook de samenwerking tussen de verschillende adviesorganisaties en de korte lijnen tussen de Raad, advies en kwekers die tijdens het project zijn ontstaan. „Ik ben trots op de samenwerking die afgelopen twee jaar vorm heeft gekregen.”

 

Een samenwerking die in de toekomst nog belangrijker zal worden nu er geen PT meer is en er geen sectorgelden meer zijn voor onderzoek, meent Raaijmakers. „Als Raad voor de Boomkwekerij of als LTO kunnen wij geen onderzoek aansturen in de toekomst, maar ik kan me wel voorstellen dat we kunnen bemiddelen, verbinden en partijen samen kunnen brengen om waar nodig oplossingen te vinden voor teelttechnische vraagstukken.”

ZUNDERT – Ruim vijfhonderd lopers verschenen zondag 29 januari aan de start van de Kwekerijenloop 2017 in Zundert. De opkomst was enorm en overtrof alle verwachtingen, waardoor er zelfs inschrijfkaarten bijgedrukt moesten worden. 

De kwekerijenloop werd georganiseerd door de Van Goghloop Zundert samen met Treeport en WBTV. “Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan vierhonderd boomkwekerijen en maar liefst veertig procent van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt”, aldus de organisatie. Daarom kreeg de Zundertse bevolking samen met andere belangstellenden de mogelijkheid om over en langs de kwekerijen te lopen

Deelnemers mochten zelf kiezen of ze het parcours, dat bestond uit paden en doorgangen over kwekerijen die normaal gesproken niet of minder toegankelijk zijn, hardlopend of wandelend af zouden leggen. Daarnaast waren er verschillende obstakels op het parcours aanwezig, maar iedereen mocht zelf beslissen of hij/zij het obstakel nam of er omheen ging lopen.

Bron: De Zundertse Bode

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen?

Dat was de centrale vraag binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december zijn het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef aan een groep van belanghebbenden en pers uitgelegd. Daarbij werd er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, zijn de resultaten van dit jaar gepresenteerd en is gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Het rapport vindt u hier, voor verdere ontwikkelingen bent u allen uiteraard van harte welkom om in contact te blijven met de Werkgroep Agrobiodiversiteit. 
 


Beedeals - Wijs middelengebruik in de boomteelt
 
Een goede opbrengst en een mooi product, dat is wat telers en afnemers willen. Telers proberendaarom ziekten en plagen in de gewassen zoveel mogelijk te voorkomen. En zij kiezen regelmatigvoor niet-chemische bestrijding als die voor handen is. Waar toch een bestrijding met chemischegewasbeschermingsmiddelen nodig is, is het belangrijk om middelen te kiezen die geen schade toebrengenaan nuttige organismen of bestuivers. Veel teelten zijn namelijk op hun beurt weer afhankelijk van bijen en andere bestuivers.

Een overzichtelijk en handig hulpmiddel voor de kwekers is deze toolkaart:
Op 9 januari 2017 opent de subsidieregeling Leefgebied van de bij. De provincie wil projecten ondersteunen die een substantiële bijdragen leveren aan de verbetering van het leefgebied van wilde bijen in het landelijk gebied. Projecten buiten de bebouwde kom waarbij een ecoloog is betrokken met ervaring van wilde bijen komen voor  maximaal 50% cofinanciering, tot max € 40.000, in aanmerking. Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in link §2  van de Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016.

De subsidie kan worden ingezet om een (extra) impuls te geven aan ecologisch bermbeheer. Op de kaart kunt u zien welke gemeenten in de provincie Noord-Brabant al ervaring hebben met ecologisch bermbeheer. Voor meer informatie of aanvullingen op de kaart kunt u contact opnemen met Robby van Ruremonde| Provincie Noord-Brabant | RvRuremonde@brabant.nl|

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen, te voorkomen?

Deze vraag staat centraal binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december om 19.00 uur wordt er een avond georganiseerd bij Treeport aan de Bredaseweg 7 te Zundert, waar het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef wordt uitgelegd. Daarbij wordt er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, worden de resultaten van dit jaar gepresenteerd en zal er gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Tijdens deze presentatie waar ook gemeente, waterschappen en bestuursleden van de verschillende belangenorganisaties aanwezig zijn, zal er voldoende ruimte zijn om te discussiëren over dit onderwerp.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! U kunt zich via info@treeport.eu aanmelden voor deze bijeenkomst.
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft een Treeportmanager gevonden onder haar leden. Per 1 december is namelijk David Bömer van Boomkwekerij Bömer v.o.f. aangesteld. Hiermee komt alvast voor deze vereniging een einde aan de interim periode. Voor alle andere onderdelen, bijvoorbeeld het Business Centre Treeport BV, loopt de interim periode voorlopig door.
 
Uit eigen gelederen
In de zoektocht naar een nieuwe Treeportmanager is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn eerst de taken, behoeften en wensen van onder andere de Leden, Ledenraad en het Bestuur geïnventariseerd. Om hiervoor de tijd te kunnen nemen, is bewust gekozen voor een interim periode, waarbij de werkzaamheden van de vorige Treeportmanager tijdelijk gecoördineerd werden door interim manager Chantal van Kuyck.
 
De keuze voor de aanstelling van David Bömer als Treeportmanger is een keuze die voor de hand ligt: David Bömer is al jaren lid van Treeport, is zelf boomkweker, is plantenkenner en vervult reeds diverse bestuurlijke functies binnen en buiten de regio. Hij wordt mede door zijn achtergrond en netwerk dan ook gezien als de meest geschikte persoon om vanaf nu deze functie op te pakken en het boegbeeld te vormen voor Treeport.
 
Gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector
De coöperatieve vereniging Treeport ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. De leden van de coöperatieve vereniging dragen de boomteeltsector in deze regio én in de Noordelijke Kempen (B) een warm hart toe. Op dit moment zijn er ongeveer 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven aangesloten. Dit zorgt voor een groot draagvlak en dat is mede belangrijk om projecten ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast biedt het mogelijkheden om nieuwe projecten op te zetten, collectief een vuist te maken en kennis te delen.
 
De eerste taak van de Treeportmanager zal zijn het opnieuw kennismaken met de leden en potentiële leden. Uiteraard staat het iedereen vrij om ook zelf contact op te nemen. De eerste bijeenkomst die door de Treeportmanager geleid zal worden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze is voor een goede voorbereiding verplaatst van 22-12-2016 naar 30-01-2017. 
In de land en tuinbouw worden veel werkzaamheden in de gewasbescherming uitgevoerd door Poolse mensen. De wetgeving vereist dat deze mensen hiervoor in het bezit zijn van licentie 1. Tot op heden verzorgde Lentiz C&C deze opleiding en zijn er met goed gevolg al veel mensen gediplomeerd en dus in het bezit van een spuitlicentie.
 
Wij verwachten dat deze werkzaamheden in de toekomst (of nu al) steeds meer zullen worden uitgevoerd door mensen uit Roemenië. Onlangs zijn wij benaderd door een bedrijf om een cursus gewasbescherming in het Roemeens op te zetten. Deze opleiding gaat vermoedelijk in maart ook in uw regio van start met een groepsgrootte van 15 personen. In deze week zullen de lessen worden verzorgd op maandag t/m donderdag van 13- 18 uur en op vrijdag van 9-12. Vrijdagmiddag vindt het theorie examen plaats gevolgd door een praktijkexamen.
 
Kosten voor deze cursus bedragen 965 euro excl. 21% btw p.p. uitgaande van een groepsgrootte van 15 mensen.
 
Voor aanmelding van cursisten of informatie kunt u zich telefonisch melden bij Lentiz C&C 010-5903447 of per mail via: fdukker@lentiz.nl
 

Zeven boomkwekers van Treeport Zundert hebben dit jaar tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Ook zijn braakliggende gronden binnen de gemeente Zundert ingezaaid. De bloemenmengsels zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid voor allerlei insecten.

 


 

Het bijvriendelijke bloemenmengsel is beschikbaar gesteld door het project Bee Deals. In het project Bee Deals werken een groot aantal partijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Het doel van de kwekers in de Treeport is echter breder, vertelt Jolanda van Hasselt van Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt uit Zundert. “Wij willen met de mengsels de totale biodiversiteit op kwekerijen stimuleren. We creëren niet alleen een goede leefomgeving voor alle bestuivers maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen.”

 

Lieveheersbeestjes zijn bekende natuurlijke vijanden van luis die kwekers helpen om bijvoorbeeld beuken vrij te houden van beukenbladluis. Een ander voorbeeld zijn zweefvliegen. Volwassen zweefvliegen leven van nectar en stuifmeel van bloemen maar van een aantal soorten jagen de larven jagen op bladluizen. Door het inzaaien van bloemenmengsels hopen kwekers dat er zich meer natuurlijke vijanden rond de boomkwekerijgewassen vestigen en er een weerbaarder ecosysteem ontstaat. Het stimuleren van de biodiversiteit gebeurt in het kader van het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Er worden waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de beuken uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.
 

Waterschap Brabantse Delta gaat een nieuwsbrief uitbrengen gericht op de agrarische sector. Het is van belang om deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen bij de agrariërs.
 
Bent u agrariër en werkt u in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta? Of wilt u om een andere reden graag op de hoogte blijven van waterschapsnieuws voor de agrarische sector? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief voor agrariërs. Deze verschijnt twee keer per jaar.

U kunt zich aanmelden via http://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html
Treeport op GrootGroenPlus​ 2016 in Zundert ontmoet? Bekijk het aanbod van dit collectief in de Treeportal: http://www.treeportal.eu 
 
Dit zijn de bedrijven die Bufferzone 14b in stand houden, onze dank namens het gehele gebied gaat uit naar hun inzet en bijdragen:
 
Naam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Peter Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Antonissen A. Boomkwekerij Sprundel
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Beekers Boomkwekerij R. Prinsenbeek
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij Klein Zundert
Boot & Co Zundert
Braspenning Boomkwekerij P. Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek Louis v.d. Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Christianen Gebr. Rijsbergen
Daamen- Herijgers P. Rijsbergen
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Havermans Boomkwekerij Achtmaal
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Dijck Boomkwekerij van Sprundel
Elst- v. Looveren Boomkwekerij Achtmaal
Erandi Zundert
ESRI potcultuur Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hassel Is. Van Wernhout
Hasselt PCC van Achtmaal
Hereijgers P. Boomkwekerij Klein Zundert
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Hooydonk A. van Achtmaal
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Jochems Bv Boomkwekerij Frank Zundert
Jochems-Hagens Boomkwekerij Wernhout
Jochems- Milbou Bv Boomkwekerij Zundert
Jochems- van Opstal Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Michielsen Mts van Achtmaal
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Laurijssen vof Boomkwekerij Zundert
Leena Plants Achtmaal
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nouws vof Boomkwekerij Guus Zundert
Nouws & Zn vof Jac Wernhout
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
L.A. Oostvogels Boomkwekerij Achtmaal
Opstal Bv  Boomkwekerij Ron van Zundert
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters- Bernacka Boomkwekerij Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts Boomkwekerij AJP Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Special Plants Zundert Zundert
Sprundel Mts F en J van Wernhout
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Veltom Corné van Klein Zundert
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verdaesdonck BV Boomkwekerij Zundert
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vissenberg Sierteelt Achtmaal
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Willemsen BV Boomkwekrij Jos Zundert
Zanden MCJ van der Zundert
Zundert BV, Boomkwekerijen Rijsbergen
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft de navolgende functie beschikbaar:
 
TREEPORTMANAGER
 
Profiel:
De Treeportmanager heeft affiniteit met de boomkwekerijsector en heeft binnen deze sector zelf een netwerk opgebouwd. De Treeportmanager toont daarnaast algehele betrokkenheid bij de branche en vertegenwoordigt de vereniging intern en extern. Kennis, ervaring en contacten worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen gesteld door leden, ledenraad en bestuur. De Treeportmanager houdt zich bezig met het aansturen van visie, strategie en plannen en de bijbehorende evaluatie van activiteiten. Het is belangrijk dat de Treeportmanager werkt aan het creëren en behouden van draagvlak onder de leden van de coöperatie. Hoewel de Treeportmanager vooral zelfstandig acteert, vindt er ook ondersteuning en begeleiding plaats, verantwoording dient afgelegd te worden aan de voorzitters van de ledenraad en het bestuur van de coöperatie. De Treeportmanager moet leiderschap hebben en resultaat kunnen leveren.

Verantwoordelijkheden van de Treeportmanager:
 • Doelstellingen van de coöperatie behalen, binnen de vooraf door het bestuur opgestelde kaders.
 • Beheer van bureau, financiën en communicatie (PR, intern en extern).
 • Actieve ledenwerving.
 • Zorgen van transparantie in de planning en realisatie van de doelstellingen, onder meer via een periodieke rapportage aan het bestuur.
Het takenpakket van de Treeportmanager bestaat daarom onder meer uit:
 • Aansturen van de reeds vastgelegde visie, strategie en doelstellingen, door middel van het inplannen van de juiste bronnen. De reeds uitgezette lijnen dienen hierbij bewaakt te worden.
 • Communiceren met de achterban en het realiseren van draagvlak, betrokkenheid en verantwoording zowel intern als extern.
 • Ontzorgen van bestuur, de ledenraad, de werkgroepen en de leden.
 • Oppikken en aansturen van verwachtingen bij leden en omgeving.
 • Plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten en vorderingen.
 • Aansturen doelstellingen maar ook inspireren en coördineren.
 • Actief verkopen van het lidmaatschap aan doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Behalen van de gestelde doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen en het voorbereiden en afronden van actielijsten.
 • Plannen, voorbereiden en aansturen algemene leden-, ledenraad- en bestuursvergaderingen met voorzitters.
 • Rapporteren van vorderingen en stand van zaken naar bestuur.
 • Vertegenwoordigen van de coöperatie bij openbare gelegenheden en in de media.
 • Financieel management, inclusief bijbehorende planning, aansturing en - indien nodig - corrigerende maatregelen.
 • Het nemen van zitting in werkgroepen die nog niet zelfsturend zijn.
 • Van begin tot eind de verantwoordelijkheid voor een goede en gedegen uitvoering van alle gestelde doelen. Hieronder valt ook het bijwonen van vergaderingen en het bewaken van de voortgang.
Benodigde vaardigheden en eigenschappen:
 • Affiniteit met en kennis van de boomkwekerijsector
 • Communicatief sterk
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Inspirerend
 • Netwerker en verbinder
 • Enthousiast
 • Managementkwaliteiten
 • Oog voor budgetbewaking
 • Procesverbetering
 • Ervaring met projectmanagement
 • Coaching
 • Verkoopvaardigheden
 • Doelgericht kunnen werken
 • Het zichzelf kunnen aansturen en controleren
Tijd en plaats:
De werkzaamheden, die in beginsel 8 tot 10 uur per week zullen beslaan, vinden hoofdzakelijk plaats in Zundert e.o.. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats in de avonden.
 
Over ons:
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (kortweg: Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid of vriend van de vereniging. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa.
 
 
Tijdens het eerstvolgende Treeportcafé op dinsdag 20 september in het Cultureel Centrum aan de Molenstraat 5 te Zundert zijn er naast de algemene onderdelen zoals nieuws vanuit de werkgroepen, informatie vanuit de ledenraad en mededelingen vanuit het bestuur, twee extra onderdelen t.w.:
 
Sortiment & Rendement
Gastspreker: de heer Wil de Bresser.
Senior Adviseur Boomteelt Regio: Nederland Expert: Economie en Strategie, gewastaxaties bij Delphy.
 
Bedrijfsprofilering & Beursdeelname
Gastspreker: de heer Luuk Roozeboom.
Algemeen Directeur van Uitgeverij de Bode.
 

Inloop vanaf 19:30 uur met koffie & thee, start Treeportcafé om 20:00 uur.

Vanaf nu mag u een medewerker na een tussenpoos van 3 maanden opnieuw een contract aanbieden. Dit geldt voor werkgevers in de bouw, horeca, land- en tuinbouw en voor ander seizoensgebonden werk.

 

De oude regeling voor seizoensarbeid was dat u werknemers na een opeenvolging van 3 tijdelijke contracten pas na 6 maanden weer opnieuw een tijdelijk contract mocht aanbieden. Sinds 1 juli 2016 is een nieuwe ketenbepaling in de wet vastgelegd. Werknemers die door klimaatomstandigheden maximaal 9 maanden per jaar aan het werk kunnen, mag u nu na een tussenperiode van 3 maanden opnieuw tijdelijk in dienst nemen. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de cao die voor uw onderneming geldt. 

 

Voordeel van de verkorting

 

De verkorting van de tussenperiode van 6 naar 3 maanden heeft als voordeel dat u geschikte werknemers langer bij uw bedrijf kunt laten werken. Dit is zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. 

Op donderdagavond 28 juli verzamelden Treeportleden zich voor de tweede Treeport tuinavond. Gestart werd bij Van der Peijl Tuinplanten te Zundert om vervolgens naar het perceel en de bedrijfslocatie van Boomkwekerij A. van Ostaayen te vertrekken. Graag bedanken we Jean-Pierre en Arjen nogmaals voor de goede ontvangst, gastvrijheid en uitleg!
 
Binnenkort ontvangen de leden een nieuwsbrief met de samenvatting van deze tweede tuinavond!
 
  
DOOR ADDO SPRANGERS OP 27 JULI 2016

ZUNDERT – Planten zonder ziekten: alle boomkwekers in de gemeente Zundert en omgeving zijn er meer dan gebaat bij. Producten die afkomstig zijn van bedrijven met een ziektevrije status zorgen immers voor een onbelemmerde exportpositie en daarmee voor aan enorme afzetmarkt. Het in stand houden van die status kost echter geld en daar lijkt bij veel boomkwekers de schoen te wringen.

Zogenaamde ‘quarantaineziektes’ zijn de schrik van iedere boomkweker. Plagen, schimmels en bacteriën liggen voortdurend op de loer. Dat is niet verwonderlijk, want Nederland is een belangrijk internationaal verkeersknooppunt voor plantmateriaal dat bestemd is voor zowel import als export. Ook klimaatverschuivingen spelen een rol, weet Marc Lodders van Lodders Boomkwekerijen uit Wernhout, tevens bestuurslid van TreePort, de belangenbehartiger van de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. “De kans op besmettingen wordt steeds groter omdat bacteriën, insecten en schimmels de zachte winters tegenwoordig weten te overleven.”

Bacterievuur
En dat is dus slecht nieuws. De sector is immers gebaat bij een ziektevrije status omdat dit een onbelemmerde export en daarmee een grote afzetmarkt garandeert. Nederland kent daarom zogeheten Bufferzones waar intensief wordt gecontroleerd op de plantenziekte bacterievuur, een ziekte die voor veel schade kan zorgen. Onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij zorgt Naktuinbouw voor de controles op bacterievuur op bedrijven en in de groene ruimte, met bijbehorende administratieve afhandeling. Belangrijk werk dat uiteraard moet worden bekostigd. Voorheen betaalde iedere boomkweker automatisch mee via het Productschap Tuinbouw (PT). Door de afschaffing hiervan enige jaren gelden is ook de verplichte deelname aan de collectief gedragen bekostiging van de controles komen te vervallen. Het resultaat: het aantal meebetalende kwekers is drastisch gekelderd.

Gevaar
Tot ergernis van Marc Lodders ‘vergeten’ veel boomkwekers nu mee te betalen aan het in stand houden van de Bufferzones. “Ook als ik wel betaal kan ik een ziekte onder de planten nooit uitsluiten. Dat weet ik. Maar ik ben geen ‘free rider’. Ik heb er dan wel alles aan gedaan om mijn omgeving zuiver te houden. Elke boomkweker zou zich moreel verplicht moeten voelen om hetzelfde te doen. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid werk die de boomkwekerijsector verschaft in de regio, is het economisch belang enorm. Bij een onverhoopte uitbraak van bijvoorbeeld bacterievuur kan dat allemaal in gevaar komen.” Hij noemt als voorbeeld het boomkwekerijgebied in en rond Boskoop, waar een aantal jaren geleden de gevreesde Oost-Aziatische Boktor werd aangetroffen. “Binnen een cirkel van vijf kilometer mocht geen product meer worden verhandeld. Als boomkweker verlies je dan meteen je positie. Dat is echt dramatisch en kost miljoenen.”

Voordelen
Dat een kweker bij het kweken van planten bewust het risico neemt om andere bedrijven te infecteren, gaat er bij hem dan ook niet in. “Als je wéét wat er kan gebeuren… Mocht zoiets ooit aan de hand zijn, dan stap ik naar de burgerrechter. Grote kans dat de rechter mij dan nog het grootste gelijk geeft ook.” Hij hoopt echter dat het gezonde verstand bij zijn nog niet of niet meer meebetalende collega’s zal zegevieren. “Veel kwekers hebben het niet eens in de gaten, maar als iedereen zijn bijdrage levert, maak je je markt veel groter. Iedereen moet er zich van bewust worden dat een ‘schone’ omgeving alleen maar voordelen oplevert. Daar is die relatief kleine investering niets bij.
Boomkwekerij PCC van Hasselt uit Zundert is gespecialiseerd in het zaaien en opkweken van genetisch hoogwaardige planten. Als boomkweker willen ze daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op onze aarde door bewuste keuzes te maken. Keuzes welke terug gaan naar de basis.
Keuzes welke gemaakt worden vanuit de overtuiging dat ze verantwoordelijk zijn voor een schone en gezonde, maar ook een genetisch diverse groene leefomgeving.
  
 

Dat is een van de redenen waarom Jolanda van Hasselt als voorzitter van de werkgroep Biodiversiteit van Treeport samen met zeven andere kwekers meewerkt aan het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Het project richt zich op biodiversiteit in agrarische systemen die direct of indirect een rol speelt in de ondersteuning van teelten, denk aan natuurlijke vijanden die ziekten en plagen onderdrukken of het bodemleven dat invloed heeft op de bodemvruchtbaarheid. Ze zijn gedreven om door strategie los te komen van gewasbeschermingsmiddelen en staan positief ten opzichte van het invoeren van FABB in de bedrijfsvoering.

Een FABB-ondersteunend bloemenmengsel specifiek voor de boomteelt werd namens CLM aangeboden. Dat bloemenmengsel is gezaaid en dat levert momenteel prachtige plaatjes op in de gemeente Zundert. Jolanda ontving onlangs samen met de zeven andere kwekers informatieborden zodat de passant niet alleen kan genieten van het uitzicht maar ook de zinvolle boodschap erachter meekrijgt. Stukje maatschappelijke bewustwording. Degenen die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt staan uiteraard op de borden.
 
 

 
Donderdagavond 14 juli werd voor het eerst de Treeport-tuinavond gehouden bij SAP Holland en Boomkwekerij Marcel van Nijnatten & Zn. Ondanks het feit dat er de afgelopen tijd voor de doelgroep veel bijeenkomsten georganiseerd werden, was de opkomst prima. In totaal kwamen 16 gasten samen bij SAP. Onder het genot van thee en koffie werd middels een PowerPoint-presentatie uitgelegd waarom en hoe SAP de laatste jaren is veranderd van een traditionele groothandel naar een dienstverlener met gebruik van e-commerce. In de verzendhal werd ook getoond hoe de goederen door middel van scannen worden verwerkt en werd getoond hoe het proces van orderregel naar verlading verloopt.

Na 1,5 uur vertrok de groep naar Boomkwekerij Marcel van Nijnatten. Daar werden ze ontvangen door Jac van Nijnatten, die vol enthousiasme een rondleiding langs zijn potgekweekte bomen en stammen gaf. Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal over zijn teelten en individuele soorten, waar overigens vaak een mooi verhaal achter zit. Ook kwam er tijdens het bezoek een interessante discussie op gang, over de zin van een breed assortiment en de kracht van het aanhouden van een product waarin je gelooft. Jac dankt zijn trouwe klantenkring vooral aan het assortiment en het slim verdelen van de speciale soorten over diverse klanten. Door de jaren heen heeft hij zo een naam opgebouwd, die hem nog steeds veel orders oplevert. Dit naast de reguliere daghandel, die Jac ook weet te vinden. Na een plezierige groepsdiscussie tussen de boompjes werd de avond rond 21:30 uur afgesloten.
 
De eerste reacties van de gasten zijn inmiddels binnen en positief: 'Veel geleerd' en 'Zet je aan het denken...'. De volgende tuinavond vindt plaats op 28 juli en we hopen uiteraard dat u er (weer) bij bent!
 
Op deze donderdag 28 juli verzamelen we om 18:30 uur bij Van der Peijl Tuinplanten aan de Rucphenseweg 16b te Zundert om rond 20:00 uur naar het perceel van Boomkwekerij A. van Ostaayen te vertrekken om daarna ook nog zijn thuishaven aan de Hulsdonkstraat 13a te Zundert te kunnen bezoeken om alle machines te bezichtigen. 
Voor degene die het gemist hebben, zo stonden we op de Meet & Green editie van 7 juli 2016. Dankzij de vrijwillige vertegenwoordiging vanuit de ledenraad is de stand de gehele dag bemenst geweest. Wilt u ook gebruik maken van het promotiemateriaal of de Treeportstand plaatsen bij een open dag of bijeenkomst? Laat het ons weten via info@treeport.eu.
 
Deze zomer worden opnieuw wandelvoordrachten georganiseerd door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen. 
  
 • dinsdag 26 juli 2016: Actua gewasbescherming voor boomkwekerij te Wetteren  
 • donderdag 25 augustus 2016: Actua gewasbescherming voor groenvoorziening te Mechelen


Het volledige programma van de wandelvoordrachten vindt u in bijlage of op de website van het PCS (www.pcsierteelt.be - agenda).   

Inschrijven is verplicht via www.pcsierteelt.be > agenda. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus tijdig bij. 

Opgelet: om in aanmerking te komen als vormingsactiviteit voor de fytolicentie, moet de deelnemer zijn/haar eID laten inlezen. Probeer dus tijdig aanwezig te zijn en breng zeker uw identiteitskaart mee.

Met vriendelijke groeten,            

Liesbet Van Remoortere      
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem    

PCS | proefcentrum voor sierteelt    

Waar u als werkgever maar liefst 12 jaar voor kunt gaan betalen! Gaat uw tijdelijke kracht ziek uit dienst? Dan ontvangt hij een Ziektewetuitkering. Prima, alleen wordt deze uitkering wel bij de werkgever in rekening gebracht. En als hij na 2 jaar doorstroomt in de WIA, worden de uitkeringen tot maximaal 10 jaar aan u doorbelast!

En u staat als werkgever aan de zijlijn. In het proces waarbij het UWV uiteindelijk vaststelt of recht bestaat op een WGA-uitkering, wordt u als werkgever maar zijdelings betrokken. Wordt er een WGA-uitkering toegekend, dan krijgt de werkgever een kopie toekenningsbeschikking. En daar kunt u niet uithalen wat de argumenten van het UWV zijn. De reden hiervoor is dat het UWV vindt dat zij de uitvoerende partij is.

Kern van dit verhaal is dat u als werkgever betaalt, maar niet bepaalt. Hans Nagtzaam (Commercieel Manager Zorg & Inkomen bij Unirobe Meeùs Groep BV) neemt in zijn presentatie tijdens de Treeportbijeenkomst op 19 juli in het Cultuur Centrum Zundert aan de Molenstraat 5 te Zundert, inloop vanaf 19:30 uur, de mogelijkheden door of het aantrekkelijk is om Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA te worden. Ook neemt hij met u de highlights van de Wet Werk en Zekerheid door, zodat u niet in de valkuilen van de tijdelijke arbeidscontracten zult vallen.

Daarnaast zal op dezelfde avond het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2016: My Favourite Plant!, aan de orde komen. Buiten sortiment en kennisdeling uiteraard ook de collectieve deelname aan deze beurs. David Bömer zal namens de subwerkgroep Assortiment op deze avond de aftrap van de eerder aangekondigde plannen geven met een uitgebreide presentatie over de Ginkgo.

Zorg dat u 19 juli aanwezig bent!

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee in het Cultureel Centrum Zundert aan de Molenstraat 5.

We zien u graag!

Bent u geen lid maar wenst u kennis te maken met de Coöperatieve Vereniging Treeport e.o. U.A. en wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Aanmelden kan via: info@treeport.eu
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., opgericht in 2014, is er trots op een forse uitbreiding  van de ledenraad aan te kondigen. Bij de oprichting van de vereniging werden zowel een bestuur als een ledenraad aangesteld. De raad telde op dat moment 5 mensen. Per 1 juli 2016 is die raad uitgebreid naar maar liefst 12 mensen. Deze leden vertegenwoordigen de achterban en zijn de ambassadeurs van Treeport. Ze adviseren het bestuur en organiseren activiteiten als netwerkbijeenkomsten, Treeportcafés, tuindagen en meer. De meeste raadsleden hebben ook een voortrekkersrol in de werkgroepen. Hiermee spelen zij dus een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de coöperatie Treeport.
 
100% van de stemmen
Vanaf eind 2015 hebben de vijf leden van de ledenraad zich ingezet om nieuwe leden aan te trekken. Met een grotere ledenraad, kunnen meer activiteiten ontplooid worden. Deze actie is geslaagd: uiteindelijk waren er maar liefst 12 verkiesbare leden, inclusief de meeste zittende leden, waarop tijdens de ALV van 23 juni 2016 gestemd kon worden. Leden die niet aanwezig waren konden nog tot 1 juli hun stem uitbrengen. Alle verkiesbare leden konden rekenen op 100% van de stemmen; het draagvlak voor deze nieuwe ledenraad is duidelijk erg groot.
 
De nieuwe ledenraad bestaat uit: Marco Braspenning, John Dictus, Lisette Domen, Carlo van den Eijnden, Jolanda van Hasselt, Didier Hermans, Corné Leenaerts, Elze Oomen, Jean-Pierre van der Peijl, Martijn Poppelaars, Jan de Vries en Fons van Wezel.
 
Grote betrokkenheid
De nieuwe aanwas bestaat vooral uit jonge boomkwekers uit de regio. Dit betekent een  vergroening op twee manieren. De interesse voor de ledenraad laat zien hoe betrokken ook jongere ondernemers zijn met Treeport en wat de coöperatie doet. Ze zijn allemaal goed op de hoogte van wat er in de sector speelt. Deze kennis - en uiteraard hun ervaring - zal het collectief in de toekomst zeker ten goede komen.   
 
Op dit moment bestaat de vereniging uit zo'n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven. Hun samenwerking zorgt ervoor dat Zundert en omgeving het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa is. Treeport is - onder meer via Treeportal.eu, dat nu online is, de collectieve deelname aan GGP en de inzet voor de Bufferzone 14b - zowel nationaal als internationaal actief, op meerdere niveaus. 
Het was een drukbezochte middag in Sprundel. Velen van u waren aanwezig om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook Treeport was aanwezig met een prachtig aangeklede stand. Natuurlijk met planten van onze leden!


Donderdag 7 juli zal Treeport zich presenteren tussen 13 en 18 uur tijdens de Meet & Green bij Boomkwekerij Poppelaars BV in Sprundel. Diverse werkgroepen zullen laten zien waar zij mee bezig zijn en de Coöperatieve Vereniging Treeport is met een stand aanwezig.

Graag ontmoeten wij u tijdens deze Meet & Green!
14 juli 2016 van 18.30 – 21.00 uur

28 juli 2016 van 18.30 – 21.00 uur

Een kijkje op het bedrijf van één van onze collega’s; met elkaar in gesprek gaan, uitwisselen van ideeën en kennis en vooral ook een gezellig samenzijn.

Verdere informatie volgt spoedig!
Gastspreker Hans Nagtzaam zal u deze avond  informeren op het gebied van sociale (on)zekerheid in Nederland, de samenvoeging van de WGA vast met de WGA flex per 1-1-2017, de keuzes die u voor 1-10-2016 dient te maken en de Wet Werk en Zekerheid.  Zijn presentatie is voor zowel ondernemers met als zonder personeel van belang, zeker daar waar er sprake is van een meewerkende partner. Bovendien zal hij ook de AOV benoemen.

Daarnaast zal het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2016: My Favourite Plant!, aan de orde komen. Kortom de bijeenkomst is zeker de moeite waard!


Vanaf 19.30 uur is de ontvangst met koffie/thee en om 20.00 uur zal het Treeportcafé beginnen.
Subsidie asbestdaken
Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.
Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken. Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die ervoor zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid is.

2024 verbod op asbestdaken
De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Subsidieregeling
Om deze doelstelling te realiseren heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. 
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.
Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.


Bij interesse kan Treeport u op weg helpen.
 
Wethouder opent 'insectenhotels' voor betere leefomgeving van bijen
 
Wethouder Piet Utens opent woensdag 22 juni twee 'insectenhotels' en een Bee Deal info-bord over bijen en biodiversiteit op het wandelpad langs de Randweg in Zundert. De plaatsing van de nestkasten voor bijen is een initiatief van de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, Treeport en CLM.
 
Met de komst van de 'insectenhotels' wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen en andere bestuivers rondom Zundert.
 
Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Randweg is rekening gehouden met een goede leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De beplanting en bloemenmengsels zijn zodanig gekozen dat er voor bijen voor een groot deel van het jaar voedsel te vinden is. Nu komen daar insecten- en bijenhotels bij. Deze ‘hotels’ geven solitaire bijen en andere insecten een plekje om te overwinteren en eitjes te leggen, om zo in het vroege voorjaar weer uit te kunnen vliegen. Op deze manier werken gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta mee aan een betere bijenpopulatie.
 
Deze bijvriendelijke acties zijn genomen vanuit het initiatief Bee Deals. In Bee Deals (www.beedeals.nl) maken verschillende partijen, zoals overheden, voedselbedrijven en waterschappen, afspraken met elkaar om de leefomgeving van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.  CLM faciliteert en begeleidt de  Bee Deal partners in de uitvoering van de maatregelen, werving van telers en communicatie onderling en intern. Naast gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta werken ook Imkervereniging Zundert en Treeport mee aan de Bee Deal Zundert. Zo passen boomkwekers hun erfbeplanting en gewasbescherming aan en zaaien bloemrijke randen in.
 

 
Op vrijdag 20 mei jongstleden was de heer Henk Leenders, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, samen met de heer Ruud van Doornum, lid van de Zundertse PVDA, te gast bij Boomkwekerij Hergo te Zundert​.

De heer Leenders was onlangs erg onder de indruk geraakt over de ontwikkelingen in Zundert via een nieuwsartikel in dagblad De Stem. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de presentatie van de gegevens/resultaten uit project Moersloot. Het gevolg was een werkbezoek aan onze regio. Een groep enthousiaste kwekers vanuit de werkgroep Mechanische Onkruid Beheersing (MOB) van Treeport​ verzamelden zich op de boomkwekerij om informatie, kennis en ervaringen te delen.

Tijdens het bezoek probeerde de heer Leenders te inventariseren waar voor ons kwekers de knelpunten liggen en waar wij kansen zien. Er is uitvoerig met ons gesproken en men nam de tijd. Het bezoek duurde van 14:00 tot 17:15 uur. Alle machines werden grondig bekeken en daarna alle demonstraties nauwlettend gevolgd.

 

Als problemen/knelpunten gaven wij aan: het onkruid op de zaaibedden, de certificering en het belonen van de koptrekkers. De heer Leenders was vooral benieuwd naar wat inmiddels haalbaar is middels minder chemie en of dit kostendekkende oplossingen zijn. Aangegeven daarbij is dat er veel passende mogelijkheden zijn voor nu en ook voor in de toekomst maar dat er altijd correctiemiddelen nodig zullen blijven.
Op 7 juni 2016 is het zover. We zullen samen met onze collega’s van de Boomtelers federatie Noord-België,  met een bus op bezoek gaan op het PCS in Destelbergen, België.
Bruno Gobin, directeur van het PCS, heeft ons uitgenodigd om exclusief voor onze groep een toelichting te geven over het onderzoek op het PCS.
Voor ons een zeer nuttige excursie, aangezien er steeds minder geld is voor onderzoek in Nederland. Daarnaast biedt deze excursie ook de mogelijkheid om met onze Belgische collega’s onze kennis en ervaringen uit te wisselen. Het belooft in elk geval een nuttige namiddag en avond te worden.
De Belgische gastvrijheid wordt ook toegepast: PCS biedt ons het eten en drinken aan. Dit betekent wel dat aanmelden noodzakelijk is om de bus en catering vast te leggen. Voor de bus zullen we een bijdrage vragen afhankelijk van het aantal aanwezigen.
We hopen op een mooie delegatie uit Noord-België en Treeport!

Aanmelden kan via email: info@treeport.eu

Programma:
Bezoek PCS: 7 juni 2016:
 
13.00 vertrek Zundert
13:30 stopplaats station Brecht
15:00 aankomst, verwelkoming met koffie
15:15 voorstellingsronde wie is wie
15:20 Voorstelling Proefcentrum voor Sierteelt: hoe bieden wij oplossingen voor telers
16:00 praktijkproeven en demonstraties
        1. reductie uitspoeling nutriënten containerteelt 25"
        2. gewasbeschermingsproeven voor erkenningen nieuwe middelen 25"
        3. bodemverbetering vollegrondsteelten 25"
        4. sortimentsproeven en demonstraties 25"
        5. Waarnemingen & Waarschuwingen helpen correcte geïntegreerde bestrijding 25"
18:00 netwerken met vaste en vloeibare Vlaamse streekproducten
20:00 vertrek in Destelbergen
21:30  aankomst in Brecht of Zundert
 

 

Wilt u ook ontwikkelen en doorgroeien? 

neem deel aan gratis workshops 


Met veel genoegen nodigen we u uit voor de gratis workshop bij Kernsupport en WestBrabant BusinessPlaza op woensdag 15 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de workshops. 


De bijeenkomst staat in het teken van Professionalisering. Wij bieden u 3 workshops aan waarvan u er 2 kunt bijwonen. Daarna volgt een plenaire afsluiting en kunt u netwerken met elkaar. Hieronder tref u de agenda aan: 


Aanvang 16.00 uur 

Welkom 16.15 uur Door Lily Wierckx en Danny Veraart 

Workshop 1 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 2 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 3` 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Workshop 4 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 5 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 6 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Plenaire workshop 17.30 uur tot 17.55 uur Hoe kan ik goed netwerken?! 

Afsluiting 17.55 uur tot 18.00 uur 

Netwerken 18.00 uur tot 19.00 uur 


Uiteraard mag u introducees meenemen. Kernsupport zorgt voor een hapje en drankje. 

Er zijn voor u en uw introduce geen kosten verbonden aan deze workshop en netwerkbijeenkomst. 


Graag ontvangen wij uw aanmelding en workshopkeuze (noodzakelijk voor de indeling) 

op info@kernsupport.nl of telefonisch 0165-329664 waarin u aangeeft welke personen aanwezig zullen zijn en welke workshops u wilt volgen. 


 

Verslag van Henk Leender: Lid Tweede Kamer voor de PvdA

Vandaag op bezoek bij de Zundertse boomkweker Hergo, uitgenodigd door innovatieve ondernemer Styen Herijgers die een aantal collega-boomkwekers had uitgenodigd, om mij te vertellen over hun ervaringen met milieuvriendelijke wijze van onkruidbestrijding. De boomkwekers in Zundert gebruiken zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen en vervangen dat door “ouderwets” schoffelen. Dat het niet zo ouderwets is bewezen zij vanmiddag door machines te tonen die mechanisch onkruid bestrijden. Machines die zij zelf ontwikkelen en maken. Praktische innovatie ten top!
 
Deze wijze van schoffelen wordt gecombineerd met precisiespuiten van chemische bestrijdingsmiddelen, want helemaal zonder kan nog niet. De kwekers geven aan dat een geïntegreerde wijze van gewasbescherming goed kan. Dat betekent dat de mechanische en/of biologische bestrijding van omkruid het uitgangspunt is, en dat alleen met chemische middelen wordt gewerkt als het niet anders kan. En dan wel op maat.

Het waterschap Brabantse Delta en Treeport Zundert zijn er blij mee. De waterkwaliteit is verbeterd want het aantal verboden stoffen in de sloten is sterk verminderd.

Ik heb uitgebreid gesproken met de boomkwekers, hun ervaringen en kritische kanttekeningen aangehoord en beloofd dat ik de informatie zal gebruiken in het debat dat we in de Tweede Kamer binnenkort gaan hebben over gewasbescherming. Want wat me duidelijk is geworden: het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan sterk, soms tot 90%, worden terug gedrongen. En dat kan op een wijze die het de kweker mogelijk maakt om een goede boterham te verdienen.

Enkele belangrijke punten om mee te nemen vanuit Zundert zijn de langdurige stroperige toelatingsprocedure van biologische gewasbeschermingsmiddelen bij het Ctgb, de moeilijke bereikbaarheid en bureaucratie van innovatiesubsidies voor kleine ondernemers, het achterblijven van een grote groep boeren en tuinders, die afwachten, en de bereidheid van de consument (in dit geval vaak overheden) om extra te betalen voor duurzaam gekweekte bomen. De belangrijkste suggestie die ik vanmiddag meekreeg is: beloon voorlopers in de sector en stimuleer de achterblijvers!

Dit is wat de PvdA wil! Sterk terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen, en vervangen door haalbare duurzame oplossingen. Dat het kan is mij vanmiddag gebleken.

Dank Styen, en je moeder Karin, en al die enthousiaste kwekers die mij een bijzonder leerzame middag hebben bezorgd!
 
Interesse naar kennis over ziekten en aantastingen in het boombeheer?

http://www.opleidingscentrumbomenopenbareruimte.nl/cursus/actuele-ziekten-en-aantastingen-i/


Op de website van de gemeente Zundert hebben wij informatie gepubliceerd met betrekking tot de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

 


De regeling gaat open op 10 mei 2016 en kan wellicht interessant zijn voor u.


Gemeente Zundert.
Staatsbosbeheer gaat samenwerking aan met Entente Florale Nederland over Groene Metropolen

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk het belang van een groene Randstad breed onder de aandacht te brengen bij onder andere overheden, bestuurders, politici en ondernemers. Het programma ‘Groene Metropool’ van Staatsbosbeheer streeft er naar om – met vele anderen - met een groenblauw netwerk stad en land meer met elkaar te verbinden.

In de optiek van Staatsbosbeheer kan de Randstand de groenste metropool ter wereld worden, met een hoogstaand leef- en vestgingsklimaat. ‘Dit zou Nederland een mooi concurrentievoordeel geven ten opzichte van andere regio’s, zeker als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven en instellingen’, aldus Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert een deel van de gebieden die deel uitmaken van het groen-blauwe en cultuurhistorische netwerk in de Randstad. ‘Deze gebieden komen pas écht tot hun recht als er verbindingen liggen waar je kunt lopen, fietsen en sporten. Zonder dat je daarbij gehinderd wordt door bijvoorbeeld ringwegen. We streven ernaar elke bewoner van de Randstad op dit netwerk aan te sluiten.’

Staatsbosbeheer maakt hiervoor graag gebruik van het brede netwerk van het kennisplatform de Vitale Groene Stad. Entente Florale Nederland is goed thuis in het groen in de stad, terwijl Staatsbosbeheer sterk is in beheer van natuurgebieden rond de stad. Door krachten te bundelen, ontstaat de brede scope die nodig is om een sterk groen(blauw)netwerk te ontwikkelen, waarin het straat- en parkgroen is verbonden met de recreatie- en natuurgebieden buiten de stad.

Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale Nederland is enthousiast over deze samenwerking. ‘Gezien de vele raakvlakken die we beide hebben met onze programma’s, die toch ieder een eigen accent kennen, valt er voor beide partijen door deze  samenwerking veel winst te behalen.’

Activiteiten die in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd, zijn onder andere het breed onder de aandacht brengen van het nut en de mogelijkheden van de Groene Metropool, kennis delen, andere partijen inspireren en het verzorgen van een workshop tijdens de Nationale Groendag die dit jaar op 21 september plaatsvindt in Capelle aan den IJssel. 
PERSBERICHT 
LTO- vakgroep bomen en vaste planten
 
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook?
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook? Bekijk dit overzicht en geef uw belang aan. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Stand van zaken 1 april 
 
De Verordening Invasieve Exoten leidt tot grote zorgen bij kwekers van soorten die al op de eerste Unielijst staan, of daarvoor in onderzoek zijn. De gevolgen zijn ook niet mis: een teeltverbod leidt al snel tot een omzetverlies van duizenden tot honderdduizenden euro’s. Terecht dat het onderwerp in de media en in de politiek volop in de aandacht staat.
 
Ook LTO-Nederland heeft verschillende  acties in gang gezet om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, en om met onderbouwde input de belangen van haar leden in de EU te behartigen.
 
Op 24 maart heeft LTO het verzoek ingediend om het onderwerp ‘Verordening Invasieve Exoten’ te agenderen voor de informele Milieu- en Transportraad (bijlage 1). Daar is positief op gereageerd: verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tijdens de informele Milieu- en Transportraad op 14 en 15 april 2016. De vragen van VVD, CDA, en SGP zijn vastgelegd in het kamerstuk 21501-33 nr. 578 (bijlage 2). 
 
Tegelijkertijd heeft de LTO vakgroep bomen en vaste planten onder haar leden een inventarisatie gehouden over het omzetverlies dat zal plaatsvinden als de soorten die nu door de EU in onderzoek zijn genomen, ook als invasieve soort worden opgenomen op de Unielijst. Deze informatie wordt door Copa-Cogeca ingebracht in de Brusselse besluitvorming, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Copa-Cogeca is de overkoepelende bond voor alle landbouw-belangenbehartigers in Europa.
 
Via deze link komt u bij de lijst met plantensoorten die nu in onderzoek zijn. Teelt of verhandelt u één of meer van deze soorten, of wordt u op een andere manier benadeeld bij een verbod op deze soorten, vul dan a.u.b vandaag het formulier nog in. LTO Nederland zorgt ervoor dat uw belang meetelt bij de uiteindelijke beoordeling door de EU. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Noot voor de redactie:
Bijlagen
·         LTO Notitie EU-verordening invasieve uitheemse exoten
·         Inbreng Kamerstuk 21501-33 nr. 578 
 
De inventarisatie vindt u op: http://www.lto.nl/nl/25222845-Deelnemers_inventarisatie.html
 
Handel in Zuid-Oost Azie en China? en op zoek naar iemand die daar de weg kent?

Onlangs diende Dirk van Oosterhout (38) zich bij Treeport.

Met ruim 10 jaar ervaringen in Zuid Oost Azie en China biedt hij zich aan voor bedrijven die daar handel bedrijven of willen gaan bedrijven. Hij spreekt diverse talen waaronder Chinees.

Mocht je zijn CV en de contactgegevens willen ontvangen, dan zijn die bij Treeport manager Gerard de Baaij op te vragen.

 
“Expeditie Sierteelt” voorgesteld
Educatieve spelbox leert kinderen de knepen van het boomtelersvak

Op het terrein van boomkwekerij Hoebenschot in Lichtaart (Kasterlee) stelde Boomtelersfederatie Noord-België vanmiddag “Expeditie Sierteelt” voor. Dat is een educatieve spelbox voor kinderen van plusminus 12 jaar, die wordt meegegeven na een klassikaal bedrijfsbezoek. Aan de hand van quizvragen, spelletjes en experimenten maken leerlingen kennis met diverse facetten van de sierteelt. Het project is gerealiseerd met een subsidie van 10.000 euro vanuit de provincie Antwerpen, bedoeld voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw. Gedeputeerden Ludwig Caluwé van Landbouw en Peter Bellens van Plattelandsbeleid kregen de eerste exemplaren overhandigd en werden meteen getest op hun eigen kennis.

 
Volgende week worden weer de waterschapskringen georganiseerd in de regio. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie klik op onderstaande link:
https://www.brabantsedelta.nl/evenementen/2016/02/waterschapskringen-23.html
Foto's van 'ons' palletplatform waarbij met name
export pallets minder doorzakken tijdens intern transport!  
Uitvinding Leo Vissers. 
Voor vragen, neem contact op met Joost van Iersel.

Op 19 januari 2016 vond het Treeportcafé Duurzaamheid in bodem & gewas plaats in het CCZ te Zundert. De avond begon om 19:30 uur met koffie/thee en Jolanda van Hasselt opende de bijeenkomst om 20:00 uur.
 
GEZONDE BODEM
René Jochems van Groeibalans gaf de aanwezigen uitleg over een gezonde bodem. Hij wees er daarbij op dat het niet alleen een kwestie is van opbouwen, maar ook van bijhouden. Een levende bodem dient altijd bedekt te worden. Dit kan door een afzonderlijke bedekking bijvoorbeeld met mulch (denk aan voldoende voorraad) of door een begroeiing. Het is echter wel noodzakelijk en iets dat men vaak vergeet. Meer informatie kan altijd bij Groeibalans verkregen worden.
 
GEZONDE GEWASSEN
Na René was het de beurt aan Piet Rombouts van de Brabantse Milieu Federatie om een toelichting te geven op gezonde gewassen en marktmechanismen. De presentatie begon met de verwijzing naar een krantenartikel waarin goede bacteriën de bodyguards van de grond worden genoemd. Het was niet bekend wat Treeport doet, maar na deze avond weet Piet meer van het lopende project biodiversiteit en biedt aan om daar namens de BMF aandacht aan te besteden en zo mogelijk de pers te bereiken. Een vervolgcafé over biodiversiteit behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
 
FABB (FUNCTIONELE AGROBIODIVERSTITEIT IN DE BOOMTEELT)
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit werden de eerste voortgangsberichten op het gebied van het onderzoek naar functionele biodiversiteit met de aanwezigen gedeeld. Eerste algemene tips uit het onderzoek zijn; versterk de plant, verbeter de bodem, spuit natuurlijke vijanden niet dood, werk met schadedrempels voor akkerkruiden en werk aan biotoopverbetering voor FABB. Daarnaast is het aan te bevelen om een studiegroep te starten, proeven te gaan doen, van elkaar te leren en een lobby met gemeente en buren te starten. Werk vooral aan kennisvergroting omtrent de herkenning van natuurlijke vijanden en ontwikkel een FABB-ondersteunend bloemenmengsel, specifiek voor de boomteelt. De onderzoekers zullen nog een bijeenkomst organiseren voor de geïnterviewden en komen nog met een rapport voor algemene toelichting aan Treeport.
Ons volgende Treeportcafé wordt gehouden op donderdag 11 februari 2016.
(eerder hadden wij 9 februari gepland maar dit is verzet wegens Carnaval) 

U wordt tijdig geïnformeerd over locatie, programma, enzovoort.

 
Kennis Transport & Logistics BV is op zoek naar loodsmedewerkers op oproepbasis.
 
Werktijden van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 23:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Werkzaamheden:
·        Laden en lossen van vracht van vrachtwagen
·        Controleren van inkomende en uitgaande goederen/zendingen
·        Orderpicken en klaarzetten van zendingen
·        Rangeren met vrachtwagens/terminaltrekkers
·        Aan- en afkoppelen van vrachtwagens

Kennis Transport & Logistics BV vraagt:
·        Groupage ervaring
·        Een heftruck (en/of reachtruck) certificaat is een pre
·        Het bezit van rijbewijs CE is een pre

Kennis Transport & Logistics BV kan bieden:
·        Een leuke afwisselende baan in een jong team
·        Interessant werk
·        Goede arbeidsvoorzieningen

Solliciteren kan door een mail te sturen naar vacature@kennistransport.com

CITAVERDE College Horst/Hegelsom: 4 x Excellente School vmbo!
 
Met trots willen we u informeren, dat we op 18 januari 2016 voor de vierde keer het predicaat Excellente School 2015 hebben ontvangen. Een predicaat dat uitgereikt is voor 3 jaar, van 2015 tot 2017!
 
Wij zijn niet de beste school, maar onze ambitie is het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen in samenwerking met de omgeving. CITAVERDE College Horst vat dit samen in de kreet: “van Eiland naar Wijland”. Door uw bijdragen maakt u samen met CITAVERDE College Horst werk van leren. Daarvoor hartelijk dank.

Op 19 januari 2016 is er in het Cultureel Centrum Zundert een Treeportcafé. Het programma begint om 20:00 uur. Het thema van de avond is:
 
"Schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit voor betere producten"
 
Diverse sprekers nemen ons mee in de wereld van schoon water, gezonde bodem en agrobiodiversiteit ten gunste van de kwaliteit van product en handel. Het definitieve programma en een overzicht van sprekers zal volgende week worden toegezonden.
 
Zorg dat u er bij bent, aanmelden mag via info@treeport.eu!
 

Cooperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
Bredaseweg 7
4881 DC  Zundert

+31 (0) 76 5995000
info@treeport.eu

 

 

 Bij deze willen we u laten weten dat we in de winterperiode de volgende cursussen geven: 

 

1. “Bodembiologie & Bemesting volle grond en containerteelt”. In deze cursus gaan we in op alle facetten van de bodem, zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe ontstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen, gebruik van compost, hulpmiddelen en oplossingsrichtingen. Deze cursus is zowel voor volle grondsteelten als voor containerteelten opgemaakt. Deze cursus wordt verzorgd door René Jochems. De vollegrondscursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW, de cursus bodembiologie containerteelt bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW. 

 

2. “Bemesting & Plantsapanalyse’s ”. Tijdens deze cursus behandelen we de functies van elementen, antagonisme en synergisme, gebrek- en overmaatverschijnselen. Welke invloeden zijn er bij opname van mineralen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan plantsapmetingen : wat deze inhouden en hoe deze in de praktijk te gebruiken. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

3. “Plantenfysiologie en kasklimaat”. In deze cursus gaan we in op de facetten waarmee we te maken hebben in de containerteelten in kas/tunnel, zoals: wat is groei eigenlijk , de invloed van verschillende omgevingsfactoren op de groei van de plant, klimaatregeling , uitleg plant-en klimaatprocessen, relatie kasklimaat op verschillende plagen en ziektes en praktische oplossingen. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

4. “Bemesting containerteelt”. Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: relatie plantenfysiologie en bemesting, omrekenen waarden analyses, voor- en nadelen enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gebruik van langzaamwerkende meststoffen, pH, inrichting naar behoefte gewassen, teeltplan, recirculatie water, vullen van bakken en uitleg analyses. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel en Wilma Windhorst. Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW 

 

Deze cursussen kunnen, bij voldoende deelname, in heel Nederland en België gegeven worden. 

 

U kunt zich opgeven middels bijgevoegd inschrijfformulier. Wenst u verdere informatie, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

René van Gastel 

GroeiBalans Teelt & Onderzoek 

Tel. +31643900628 

E mail: renevg@groeibalans.nl 

Wegens de verhuizing van Treeport zijn er (stalen) kantoormeubels overtallig.

Leden en vrienden van Treeport kunnen deze meubels gratis ophalen.
Wie het eerst komt.....
Heeft u interesse? Laat het ons weten. (gerard@treeport.eu)
De meubels moeten in de eerste week van januari 2016 worden opgehaald.

Hierbij enkele foto's van het meubilair...


 
Frank Schuurman 
projectleider VMBO Breda On Stage 
www.o3plus.nl 
06-30541769
Bekijk de nieuwe promotiefilm van VICOE hier:

Kijk op
Zondag 6 december om 10.55 uur 
RTL 4: Schoner Nederland.
waarin aandacht wordt besteed aan een van onze Treeport leden:
Boomkwekerij Jan Mouws
Elke ondernemer of werknemer die in verband met zijn of haar werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen werkt, dient in het bezit zijn van een Bewijs van Vakbekwaamheid (voorheen de Spuitlicentie).

Nu blijkt er na een peiling onder de leden voldoende animo te zijn voor een cursus in het Pools. Deze zal dan ook in januari starten. Wenst u nog aan te sluiten? Informeer ons dan via: info@treeport.eu.

Ook Engelstalige en Nederlandstalige cursussen zijn mogelijk, echter is daar op dit moment nog niet voldoende animo voor. Wenst u of wensen uw medewerkers de cursus in het Nederlands of Engels te volgen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via: info@treeport.eu


Bron: Vakblad De Boomkwekerij


Bron: Vakblad De BoomkwekerijBron: Vakblad De Boomkwekerij

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Geachte heer, mevrouw,
 
De boomkwekerij is een promotiecampagne gestart om de sector beter bekend te maken onder de Nederlandse bevolking, leerlingen, schoolverlaters en andere werkzoekenden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat jaarlijks enkele duizenden nieuwe werknemers nodig zijn voor werkzaamheden in de ICT, logistiek, administratie, verkoop of teeltbegeleiding.
 
Vaak denken werkzoekenden niet aan een mogelijke baan in onze sector. Ook leerlingen die voor de schoolkeuze staan voor een vervolgopleiding kiezen niet vaak voor onze sector.
 
Om de sector te promoten is de film ‘Er zit groei in de boomkwekerij’ gemaakt. In deze film vertellen medewerkers enthousiast over hun werkzaamheden. De film is te zien via
-           Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wrFW29kk-hs   
-           Via de centrale website:  www.talentboom.nl  
-           We hebben ook een korte introductiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=E2jAKCBGDSY  
 
We vragen u mee te helpen aan de promotie van de sector door de film op uw website te plaatsen en/of in te zetten op uw andere digitale netwerken zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. U kunt ook de onze facebook liken uiteraard. https://www.facebook.com/talentboomnl  
 
-           We hebben ook posters en flyers die we u kunnen toesturen. Een antwoord op deze mail is dan voldoende.
 
Nederland is groen door de boomkwekers in Nederland. Iets om trots op te zijn!
 
Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
 
Gré de Groot
 
Door medewerking van Colland, LTO Nederland, CNV, FNV en Anthos is de promotie van de boomkwekerij sector mogelijk.
Lancering Duurzaamheidslessen op de Dag van de Duurzaamheid

Op 9 oktober, Dag van de Duurzaamheid, vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks leven. U bent welkom vanaf 08:30 uur en het officiële moment zal plaatsvinden om 09:00 uur. Van 09:30 tot 12:00 uur zullen twee bedrijven C2C-workshops verzorgen voor 2 klassen MBO-studenten.  

In Venlo wordt in Villa Flora door verschillende organisaties uit de regio een bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van Duurzaamheid en Cradle to Cradle. CITAVERDE College lanceert samen met samenwerkingspartners Gemeente Venlo en Van Houtum hun nieuwe C2C-lesmateriaal. Studenten van het MBO van CITAVERDE krijgen leerzame workshops aangeboden over C2C papier maken en het recyclen van elektronisch afvalmateriaal.

College van Bestuur-lid Ans Christophe: “Bij de opleidingen van CITAVERDE College draait het allemaal om leven. Denk maar aan de kwaliteit van ons leven en de wijze waarop we erin slagen om dit tot een duurzaam verdienmodel te maken. Duurzaamheid is ook een thema dat bijdraagt aan de kwaliteit van ons leven en levert nieuwe verdienmodellen met herkenbare onderscheidende kwaliteit. Omdat het bedrijfsleven steeds meer vraagt om kennis en bekwame medewerkers op dit gebied, krijgen alle MBO-studenten met dit onderwerp te maken tijdens hun opleiding”.

Voor een indruk van het lesmateriaal bekijk het filmpje op: http://www.groenecursussen.nl
Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport
Werken samen als alliantiepartners.
 
Drie speerpunten van de gemeente Zundert: Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport, hebben op vrijdag 2 oktober 2015, een alliantie ondertekend. De partijen zien het belang van samenwerking en voorzien een sterke impuls voor de nationale en internationale bekendheid van Zundert. Het is de partijen niet vreemd om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen bij ieders activiteiten en belangen. Door het ondertekenen van de alliantie met elkaar zal de continuïteit en intensivering van de samenwerking worden versterkt. Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport zullen door de samenwerking bijdragen aan de economische gezonde groei, de leefbaarheid en de (inter)nationale bekendheid van Zundert. Maar ook elkaar helpen in de gemeenschappelijke belangen van en voor elkaar wordt door de alliantie gestimuleerd.
 
v.l.n.r. Ad Boemars (Corso Zundert), Gerard de Baaij (Treeport) en Johan Brosens (Vincent van Gogh Huis).


Treeport heeft met meerdere partijen allianties gesloten. Dit zijn: de Boomtelers Federatie Noord België, Regio West Brabant (RWB), gemeente Zundert, CLTV, EPS, Rabobank, prinsentuin College Breda (MBO) en Prinsentuin van Cooth (VMBO). Daaraan zijn de lokale partijen Vincent van Gogh Huis en het Corso Zundert nu aan toegevoegd. De allianties met Treeport getuigen van de samenwerkingsopgave waarvoor Treeport zich inzet. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder. En daar is het alle alliantiepartners om te doen: Een gezonde groei door samen met Treeport te werken aan economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.


 
Het Prinsentuin College is enthousiast over de samenwerking met Treeport voor vakbeurs GrootGroenPlus. Een groep studenten werkte mee aan het aanleggen van de Treeport Garden, die direct bij de ingang van de vakbeurs te vinden is. Deze samenwerking biedt de studenten een authentieke leerervaring. Voor het opbouwen van de beurs en de Treeport Garden zijn andere competenties nodig dan de competenties waarop de studenten op school getraind worden. Dit zijn bijvoorbeeld tijdsdruk, plannen en werken onder toezicht. Daarnaast is het voor de studenten mooi om iets te maken dat daadwerkelijk gebruikt wordt. De schoolprojecten worden vaak alleen in beperkte kring bekeken, terwijl de werkzaamheden die de studenten voor vakbeurs GrootGroenPlus verrichten door letterlijk duizenden vakprofessionals bekeken worden. 
Als coöperatieve vereniging die zich inzet voor het bevorderen van de boomkwekerijbranche in Zundert en omstreken, werkt Treeport samen met verschillende partijen. Eén van die partijen is het Prinsentuin College. De studenten van dit college krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om projectonderwijs te volgen rondom vakbeurs GrootGroenPlus. Projectonderwijs is onderwijs waarbij de activiteiten rond projectmatig bloemwerk geclusterd zijn. Door opdrachten in de praktijk uit te voeren, kunnen de lesdoelen gerealiseerd worden en wordt het voor studenten mogelijk om op een natuurlijke en betekenisvolle manier kennis en vaardigheden te vergaren. Uiteraard staan zaken als samenwerking, communicatie en planning hierin centraal. Op vakbeurs GrootGroenPlus leggen de studenten bijvoorbeeld de etalagestands voor Treeport aan. Zo leren ze ontwerpen, calculeren, plannen en ontwerpen volgens de opdracht uit te voeren. Ook geeft het ze de mogelijkheid om ondernemender te worden.
Treeport in Zundert is inmiddels een begrip in de boomkwekerijbranche. Deze coöperatieve vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in West-Brabant. Maar wat zijn dit voor producten en hoe zien die er in de praktijk uit? Dat kunnen deelnemers en bezoekers van GrootGroenPlus 2015 tijdens de beursdagen op 30 september en 1 en 2 oktober zelf zien. Leden van Treeport slaan namelijk wederom de handen ineen om tijdens die dagen een prachtige Treeport Garden aan te leggen.
 
Deze Treeport Garden is direct bij de entree van de vakbeurs te vinden en is - net als vorig jaar - geheel ontworpen volgens het thema van de beurs: ‘Growing strong! Celebrating 25 years!’. De Treeport Garden is volledig ingericht met producten van leden van Treeport en dat is niet zo vreemd, want er zijn 400 plantengeslachten te vinden in de regio. Om tot een passende invulling te komen, is eerst een beplantingsplan opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met Emiel van den Berg van Het Groenbureau. Dit beplantingsplan is speciaal gericht op vakbezoekers: het wil hiermee laten zien hoe groot en divers het sortiment in de regio Zundert is én op welke veelzijdige manieren het kan worden toegepast.
 
De materialen voor de Treeport Garden zijn vanzelfsprekend aangeleverd door leden van de vereniging. Hiervoor leverden onder meer Herplant bvba, Walfilii, Boomkwekerijen Roelands BV, Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt, Lavendelplus, VP A.M. Marijnissen, Tenax Tree-Plugs & Seeds vof, ESRI Potcultuur, Nouver Plant, Sprenkels Boomkwekerij, Mulders VOF, Boomkwekerij Louis van den Broek, Boomkwekerij Chris Uijtdewilligen, Vriends Boomkwekerijen, Boomkwekerij Marcel van Nijnatten & Zn BV, LuminAID en Van der Heijden Sierbestrating een bijdrage. Dit geldt voor zowel de beplanting als de bestrating. De praktische uitvoering - het daadwerkelijke aanleggen - wordt uitgevoerd door studenten VITO Hoogstraten afdeling land- en tuinbouw en ROC West-Brabant afdeling Tuin, Park & Landschap, onder leiding van ontwerper William de Bruijn van Aura.
 
Het project is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partijen, iets dat naadloos aansluit op de filosofie van vakbeurs GrootGroenPlus. In de beursspecial van 2015 is dan ook een uitgebreid artikel over de tuin te vinden. Door samen te werken is immers veel meer te realiseren dan wanneer partijen onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit is dan ook de reden dat de vakbeurs ervoor heeft gekozen de Treeport Garden bij de entree te plaatsen en bezoekers zo direct een kijkje te geven in wat boomkwekerijregio Zundert te bieden heeft. 
 
Ilex crenata ‘Dark Green’®
Gouden Medaille in Bordeaux voor beste ecologische noviteit.
Gekozen als vervanger voor 27km Buxushagen bij Paleis het Loo.
Groen, gezond en duurzaam!
 
Deze plant deelt Treeport uit aan de vakbezoekers tijdens vakbeurs GrootGroenPlus in het kader van 125 jaar Van Gogh inspiratie. De vakbeurs wordt gehouden van 30 september t/m 2 oktober te Zundert en maar liefst 51 leden van Treeport nemen deel.
Beste leden en vrienden van Treeport,
 
Hierbij nodig ik u uit voor het Treeportcafé op woensdagavond 16 september in het Cultuur Centrum Zundert.
 
De Corsodampen zullen dan wel opgetrokken zijn zodat we ons weer kunnen richten op wat ons binnenkort  te wachten staat. We hebben een mooi programma en een bijzonder thema. Zeker de moeite waard zo vlak voor Vakbeurs GrootGroenPlus en nog voordat het nieuwe seizoen begint!
 
Programma:
19.30 uur: Inloop, kopje koffie/thee
20.00 uur: Opening voorzitter Ledenraad: Jolanda van Hasselt
20.10 uur: Nieuws van de werkgroepen:
 • Mechanische Onkruidbeheersing
 • Samenwerking kweker-handelaar
 • Agrobiodiversiteit
 • overig kort nieuws
 • GrootGroenPlus 2015: Growing Strong!
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Thema: Ons sortiment op de tekentafel en in beplantingsplannen.
 • Drie gasten (landschapsarchitect, adviseur en hovenier) vertellen over hoe zij keuzes maken bij hun ontwerpen en beplantingsplannen. Hoe en welk sortiment wordt gekozen en welke informatiebronnen zij daarvoor raadplegen. Wij gaan met de drie gasten in gesprek om er achter te komen hoe wij hen beter van informatie kunnen voorzien zodat de beste keuzes kunnen worden gemaakt. Om te ontdekken wat zij nodig hebben of hoe wij ons aanbod beter onder de aandacht kunnen brengen.
22.00 uur: Afsluiting van het Treeportcafé.
 
Onze gasten zijn: Han Thijssen MTD landschapsarchitecten, Den Bosch, Erik van der Staak/Karel Kusters van STARO natuur en buitengebied, Gemert en Jan Vos van De Rooy Hoveniers, Dussen.
 
Graag tot woensdag 16 september in het Cultuur Centrum Zundert aan de Molenstraat  5 te Zundert. U wordt om 19.30 uur verwacht zodat we om 20.00 uur kunnen starten.
  
Jolanda van Hasselt
Voorzitter Ledenraad
Onder de ruim 325 deelnemers van vakbeurs GrootGroenPlus 2015, gehouden van 30 september tot en met 2 oktober te Zundert, is ook een aanzienlijk aantal Treeportleden. Het gaat dit jaar om 51 leden, die deels als collectief en deels als octopus deelnemen. Samen laten ze zien waar de Treeportregio voor staat.
 
De aanwezigheid van Treeport op GrootGroenPlus begint natuurlijk al bij de entree, waar de Treeport Garden is aangelegd. Deze tuin is geheel ontworpen en ingericht met planten die afkomstig zijn van leveranciers uit de regio waarin Treeport actief is. Hierdoor krijgen bezoekers een mooi overzicht van wat er zoal te verkrijgen is. Natuurlijk is dit overzicht nog lang niet compleet. De Treeportregio is er namelijk trots op maar liefst 400 plantengeslachten te kweken. Hiermee is het een ontzettend sterke regio in de boomkwekerijsector. Een belangrijk pluspunt van de regio is dat ook de handel en logistiek hier op orde zijn.
 
Andere belangrijke hoogtepunten die de leden van Treeport, buiten hun eigen producten, tijdens deze drie dagen presenteren zijn onder meer de etalagestands, een mini-weergave van alle reguliere stands uitgewerkt tot één geheel, de aanwezigheid van een schilderes, Sabina Timmermans, en die van een speciale verteller, Henk Eikholt. Het collectieve gedeelte van de leden op de beurs wordt op een heldere manier gemarkeerd, zodat bezoekers snel zien dat ze zich tussen Treeportleden bevinden. De octopusstands zijn voorzien van een losse uiting.
 
De schilderes en de verteller sluiten aan bij het VVV en het Van GoghHuis, beide in het collectief te vinden. Treeport en het Van GoghHuis schenken daarmee bijzondere aandacht aan het jubileum van de sterfdag van Van Gogh. Dit jaar is het namelijk 125 jaar geleden dat de beroemde schilder, die geboren werd in Zundert, overleed. Ook zal er ter ere van deze gelegenheid een Vincentplant geschonken worden. Hierover is meer te vinden in het collectief.
 
Het middelpunt van het collectief wordt gevormd door de stand van Business Centre Treeport, dat op dit moment in ontwikkeling is. Al met al benadrukt het Treeport-collectief dat de regio niet alleen veel te bieden heeft, maar hierin door middel van samenwerking ook steeds sterker wordt. Dit vergroot de handelsmogelijkheden, in het bijzonder voor de boomkwekerijsector. GrootGroenPlus is dan ook blij met de aanwezigheid van Treeport, en alle mogelijkheden die het collectief biedt om bezoekers elkaar te laten ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 
We hebben jonge afgestudeerde techniciens ingénieurs in de sierteelt van de Universiteit van OIJDA / MAROKKO
 
Ze zijn ontzettend geinteresseerd stage te lopen bij de leden van TREEPORT ZUNDERT
 
Frank Fayçal WYLLINCK
Directeur - FoMaNeF

 

 

Siège social
31,Avn Tarik Ibn Ziad - Tour HASSAN
10 000 RABAT / MAROC


GSM     (212) (0) 672 19 47 08

 
Het Fietsgilde De Baronie uit Breda rijdt in het seizoen van begin april tot half november ± 70 fietstochten van 40 km tot max. 100 km. Onze doelstelling daarbij is naast het recreatieve de deelnemers ook educatie en informatie mee te geven. Dat doen we o.a. door thematochten en ook door bedrijven te bezoeken (bijv. aardbeienkweker, bloemencorsotenten en het VRC.). Zie www.gildebaronie.nl, fietsgilde.

Mijn vraag aan u is dan ook de volgende; Bestaat de mogelijkheid om in het Zundertse (gratis) een interessante (boom)kwekerij te bezoeken? Onze deelnemers zijn vooral 60-plussers; onze groepen tellen ± 25 deelnemers gemiddeld. Graag zou ik voor het seizoen 2016 een kwekerijbezoek in ons programma opnemen.
 
Ter kennisname; wie ben ik? Ik ben in '39 geboren in Achtmaal, woonde jaren aan de Meirseweg en Burg. Manderslaan. In '66 naar Breda verhuisd en nu alweer 10 jaar wonende in Teteringen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Ton Brosens.
Beste Gerard,
 
Via deze weg wil ik goed nieuws met je delen! Met gepaste trots en groot genoegen kan ik melden dat Forever&Ever gisteren een plaats heeft gekregen bij de 100 meest innovatieve MKB bedrijven van Nederland. We staan in de prestigieuze MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel! Op welke plaats we staan, wordt 1 oktober tijdens de Dag van de Innovatie bekend gemaakt.
 
De jury beoordeelde met name de verduurzaming van de teelt -waarbij chemie vervangen is door een biobased, natuurlijk middel- als zeer innovatief. En daar zijn we ongelofelijk blij mee. Investeren in duurzaamheid loont dus. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar creëert dus ook commerciële waarde. 
 
In de bijlage het persbericht dat we over dit heuglijk nieuws de wereld in hebben gezonden. Kijk voor meer informatie ook op www.mkbinnovatietop100.nl of op onze website www.forever-ever.eu
Wij gaan genieten van deze mooie waardering en uiteraard alvast duimen voor 1 oktober.
 
Fijn weekend!
 
 
Met een hartelijke groet, best regards
 
Vincent van Rijsewijk
Forever&Ever®
16 juli 2015 14:34 BRON: Vakblad De Boomkwekerij

Zundert stap dichter bij gezamenlijke risicobeheersing

De extra bijeenkomst van Treeport over bufferzone en pest free area leverde woensdagavond een volle zaal op. Een meerderheid van de aanwezige kwekers tekende aan het eind van de avond de intentieverklaring.

Treeport in Zundert organiseerde woensdag 15 juli een extra bijeenkomst over de bufferzone en pest free area's. Kwekers, die de eerdere bijeenkomst hadden gemist, waren persoonlijk telefonisch benaderd om woensdagavond met collega's hierover van gedachten te wisselen. De opkomst was groot en de stemming positief.

Twee weken geleden organiseerde Treeport ook een avond over de bufferzone bacterievuur en het doorontwikkelen van dit gebied naar een pest free area. Aanwezig waren toen uitsluitend leden van Treeport en vooral kwekers die, indien ze waardplanten hebben, al deelnemen aan de bufferzone. Van de 132 kwekers met waardplanten, doen echter maar 54 mee aan het in stand houden van de bufferzone. Zij vertegenwoordigen 65% van het areaal waardplanten.

Vooral de kwekers met een klein areaal waardplanten haken af. Zij waren woensdag uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Treeport ziet een gezamenlijke inzet voor het in stand houden van de bufferzone als belangrijke voorwaarde voor het gebied kan worden doorontwikkeld naar een pest free area. „Als je voor de bufferzone de handen al niet op elkaar krijgt en je daar niet gezamenlijk voor wilt inzetten, dan gaat dat voor een pest free area ook niet lukken”, aldus Marc Lodders, voorzitter van de werkgroep pest free area tijdens de eerdere bijeenkomt.

Uitleg

Woensdagavond gaven Gerard de Baaij van Treeport en Marc Lodders uitleg over de bufferzone, wat de waarde van dit beschermde gebied voor de sector is en wat de plannen zijn ten aanzien van pest free area. Aanwezigen stonden niet afwijzend tegenover de pest free area, alhoewel hierover natuurlijk nog veel onduidelijk is en er dus ook de nodige vragen waren die lang niet altijd beantwoord konden worden.

Voor de bufferzone bleek vooral te gelden dat kwekers niet deelnemen, omdat hun afnemers niet vragen naar planten met een plantenpaspoort met ZP-b2-code. Lodders ontkrachtte dit: „Wij krijgen hier wel degelijk vraag naar. Als leverancier van mij merken jullie dat echter niet. In mijn systeem staat namelijk exact wie wel en niet kan leveren met het ZP-b2 plantenpaspoort. Kwekers die dit niet kunnen leveren, worden dus niet gevraagd voor levering. HIerdoor lopen jullie wel potentiële orders mis.”
Jan de Vries, directeur van Boot & Co deed daar nog een schepje bovenop: „Buitenlandse afnemers die jullie benaderen weten dat jullie in een bufferzone zitten, waardoor ze weten dat ze relatief weinig risico lopen door bij jullie te kopen. Ze vragen misschien niet naar het paspoort, omdat ze de wetenschap hebben dat jullie kweken in een ’veilig’ gebied.”

Streven naar pest free area
Aan het eind van de avond tekende de meerderheid van de aanwezigen een intentieverklaring waarmee ze aangeven zich te willen inzetten voor het doorontwikkelen van het gebied naar een pest free area. Tevens ondertekenen ze met de intentieverklaring ook hun deelname aan de bufferzone indien ze waardplanten van bacterievuur kweken. De Baaij toonde zich aan het eind van de avond verheugd: „Ik durf na vanavond te stellen dat we als regio Zundert echt gaan voor een pest free area.”
Gratis advies voor uw reststromen!
 
 
Treeport is partner in het project Vitale Circulaire Organische Economie. Een project dat op elk schaalniveau een bijdrage levert aan de circulaire economie, van regionale acties tot op bedrijfsniveau aan toe.
Met de Productschap Tuinbouw subsidiegelden wordt het project VICOE mede gefinancieerd en zijn er voor onze Treeportleden ook mogelijkheden om gratis advies te krijgen. U kunt daarvan gebruik maken. Om bijvoorbeeld met VICOE projectmedewerkers de groen reststromen van uw bedrijf in beeld te brengen en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze circulair te maken ten behoeve van de bodemkwaliteit. Dus waarde toe te voegen. Gratis advies om kosten te besparen of zelfs opbrengst te genereren!
Meld u aan bij Groeibalans: Rene Jochems per mail: rene@goeibalans.nl of bel: 076-5990251.
 
7 juli 2015
Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Experience & Excellence Centre ondertekend!

Op woensdag 15 juli vindt er een extra bijeenkomst, voor leden en niet-leden, plaats rondom het thema Bufferzones en Pest Free Areas. Tijdens het Treeportcafé van 25 juni hebben we gezamenlijk geconstateerd dat het belangrijk is om alle boomkwekers uit de regio te betrekken bij het voorkomen van risico's in teelt en handel inzake quarantaine- en kwaliteitsziekten. Daarom hebben we samen afgesproken om, in de eerste instantie, alle bacterievuur waardplantkwekers van zone 14b bijeen te krijgen door ze persoonlijk te benaderen om op 15 juli aanwezig te zijn. Hiertoe is inmiddels een bellijst opgesteld en rondgezonden.
 

 
Tijdens de extra bijeenkomst zal gesproken worden over bufferzones en de doorontwikkeling tot pest free areas, met als doel het draagvlak te vergroten tot een volledige dekking, om zo de risico's voor handel en teelt met elkaar te beperken. Bij een goede en tijdige aanpak binnen de regio is het mogelijk om de handel met dit argument een extra impuls te geven.


 
We nodigen iedereen van harte uit om deze avond in het Cultuur Centrum Zundert (Molenstraat 5) bij te wonen. Het programma begint om 20:00, inloop vanaf 19:30 uur. Zorg dat u er bent, bijwonen is gratis, aanmelden kan via info@treeport.eu!
 

Op deze website onder downloads zijn drie bestanden toegevoegd met praktische tips voor het bevorderen van de bijenstand. In het kader van onze deelname aan  de Bee deal stimuleren wij onze boomkwekers de tips op te volgen. Goed voor de bijenstand maar ook goed voor de functionele agrobiodiversiteit op de kwekerij.
Ook vanuit ons project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt proberen wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een impuls te geven. Daar hoort een goed beheer voor de bijenstand helemaal bij!

 
In de boomteelt hebben we nog regelmatig te maken met ziekten en plagen. Die kunnen met chemische of biologische middelen bestreden wordt, maar dat wordt - gezien de veranderende regelgeving - steeds lastiger. De inzet van natuurlijke vijanden lijkt een goed alternatief. Hiervoor is het echter wel van belang de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 
Voor de grotere teelten is hier al het één en ander over bekend, maar de kennis voor de boomteelt is nog beperkt en gefragmenteerd. Treeport heeft daarom het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de bestaande kennis geïnventariseerd. Voor die eerste fase vragen we graag uw medewerking. Wij hebben een enquête opgesteld met 19 vragen en willen u vragen deze in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag. Klik hier voor de enquête.
 
In de tweede fase worden vervolgens veldproeven uitgevoerd om te zien of de lessen uit de eerste fase algemeen toepasbaar zijn en hoe deze breder vertaald kunnen worden. Het project moet uiteindelijk een aantal praktische handvatten opleveren om de natuurlijke omstandigheden op en rond een bedrijf dusdanig aan te passen, dat de natuurlijke bestrijders van ziekten en plagen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
De oplevering van de nieuwe Randweg bij Zundert staat voor oktober 2015 gepland. Treeport wil, samen met andere partijen, zorgen voor beplanting, in aansluiting op de vier bestaande Vincent-rotondes (die zelfs de Italiaanse pers bereikten). Daarvoor zijn we op zoek naar bedrijven die Taxus-planten kunnen aanleveren. We geven de voorkeur aan gratis levering, waarbij een reclame-uiting op de rotondes wordt verzorgd. Inkoop tegen gereduceerd tarief is eventueel ook mogelijk. In totaal zijn 4.500 exemplaren van Taxus baccata (kluitgoed in maat 60-80 of wortelgoed in maat 30-40) nodig. Kunt u hieraan bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@treeport.eu.
Deze keer staat het Treeportcafé in het licht van  “Pest free areas“ en het “Business Centre Treeport”. Twee bijzondere onderwerpen voor de boomteeltsector die een bezoek meer dan waard zijn. Iedereen is welkom. Lid of geen lid, je bent van harte uitgenodigd!


 
 
Pest free areas
 
We hebben per post een brief gestuurd en via website en media aandacht gevraagd van alle boomkwekers en handelaren uit de regio waarin we een beroep doen op collegialiteit. We vragen de volledige medewerking bij het nemen van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om de maatregelen die we zullen moeten treffen om ziektes en aantastingen op onze kwekerijen te beheersen en controleren. Landen binnen en buiten Europa eisen steeds vaker ziektevrije garanties, paspoorten, certificaten en andere extra voorwaarden in de handel met planten.Iedere kweker uit onze regio heeft er mee te maken. We kunnen het ons niet langer veroorloven om hier laconiek mee om te gaan. We moeten met elkaar onze handel serieus nemen en geen enkel risico willen lopen. Daarom doen we een beroep op elkaar!
 
We willen beginnen om iedereen met waardplanten van bacterievuur mee te laten doen in de NAK-tuinbouw bufferzonecontroles. We willen dat iedere kweker die waardplanten van bacterievuur heeft in Bufferzone 14b zo snel mogelijk deelneemt aan de controles en het ZPb2 paspoort aanvraagt.
 
Ook willen we onze Bufferzone 14b door-ontwikkelen tot een Pest Free Area (ziektevrijgebied). Een gebied dat in zijn geheel wordt gecontroleerd op alle quarantaine-ziektes en aantastingen om de risico's te beheersen en de markt open te houden. Een Pest Free Area waaraan alle boomkwekers mee doen. Met elkaar en voor elkaar!
 
We streven er naar om iedere boomkweker en handelaar in de regio deel te laten nemen aan de gemeenschappelijke opgave. Te beginnen met het ondertekenen van een intentieverklaring.
 
Het Business Centre Treeport
 
De ontwikkeling van het BCT verloopt spoedig. Veel werk gebeurt op de achtergrond waar je geen weet van hebt. Daar willen we vanavond iets aan doen. We willen je bijpraten over de stappen die we gezet hebben en die we gaan zetten. Om je op de hoogte te houden en om je een beeld te geven van de kansen en mogelijkheden die het BCT onze sector in de internationale regio zal gaan bieden. Ontwikkelingen die doorlopen worden voor dadelijk maar die nu al beginnen in onze boomteelt business. Kwekers, handelaren en alle andere boomteelt gerelateerde bedrijven kunnen nu al een belangrijke ambassadeur zijn en bijdragen aan het succes van ‘ons’ BCT.
 
Naast deze twee bijzondere activiteiten zullen de ledenraad en vertegenwoordigers van werkgroepen u bijpraten over de reguliere gang van zaken.

 
Treeportcafé 25 juni 2015
In CultuurCentrum Zundert (Molenstraat 5, Zundert)
Inloop: 19.30 uur
 
Programma:
20.00 uur: Welkom door de voorzitter van de ledenraad Treeport, Jolanda van Hasselt
20.05 uur: Bijpraat uit de ledenraad en uit de werkgroepen
20.30 uur: Pest Free Areas o.l.v. Frans van Wanrooij
                  *       Introductie
                  *       De feiten van onze bufferzone 14b
                  *       De plannen van Pest free area’s
                  *       De oproep
21.30 uur: Pauze
21.45 uur: Business Centre Treeport
                  *       Voortgang BCT
                  *       Kansen voor nu en dadelijk:
                  *       Boomteelt business is het doel, het BCT een middel:
                           wat betekent dat!
22.15 uur: Dank en slotwoord Jolanda van Hasselt
 
 
 
 
 
 
 
De Plant van week 25 staat on-line van website Business Centre Treeport.
(klik op de afbeelding).

Vakblad De Boomkwekerij was aanwezig bij de Docentendag Boomkwekerij op De Groene Campus op 22 mei jl.. Een dag waar uitvoerige informatie werd gegeven over het  praktijkleerprogramma dat mede mogelijk is gemaakt door samenwerking met Treeport en met financiele ondersteuning van de Stichting MLTS.

Het artikel geeft verslag van bevindingen van De Groene Campus, Helicon. Prinsentuin en Citaverde over het gezamenlijke praktijkleer programma. Het artikel is vergeten Treeport te benoemen, echter diverse Treeportleden werken mee aan de praktijklessen op hun bedrijven.

Lees hieronder het artikel (klik op de foto).
 
We vragen namelijk je volledige medewerking bij het nemen van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij in het bijzonder om de maatregelen die we zullen moeten treffen om ziektes en aantastingen op onze kwekerijen te beheersen en controleren. Boktor, bacterievuur, aaltjes, Xylella, Essenziekte, Eikenprocessierups, problemen in Platanus en andere ziektes en aantastingen vormen steeds meer en steeds vaker risico's bij onze afzet. Landen binnen en buiten Europa eisen steeds vaker ziektevrije garanties, paspoorten, certificaten en andere extra voorwaarden in de handel met planten.
 
Voorbeeld:
In Italië is een gebied met een straal van meer dan 10 kilometer voor 5 jaar op slot gezet vanwege een haard van Xylella. Stel je voor dat dit in onze regio gebeurt. Ook wij gaan dan op slot en mogen vijf jaar lang geen waardplanten kweken. Het zou voor menig kweker die 1 of meer van de 160 Xylella-waardplanten teelt al funest kunnen zijn! Wij passen ervoor om stil te zitten. Wij willen daarom samen met jou de noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat de handel van ons allemaal stil komt te liggen en we op slot moeten. Inmiddels is een EU-maatregel voor de Xylella van kracht. Daar kunnen we met elkaar beter, goedkoper en efficiënter aan gaan werken.
 
Een fors deel van ons sortiment dat wij in onze regio telen, behoort bij de planten waar fytosanitaire maatregelen voor gelden. Iedere kweker uit onze regio heeft er mee te maken, dus ook jij! We kunnen het ons niet langer veroorloven om hier laconiek mee om te gaan. We moeten met elkaar onze handel serieus nemen en geen enkel risico willen lopen. Daarom doen we nu een beroep op je!
 
Wij: Marc Lodders, Jan de Vries, Fons van Wezel, Frank Roelands, Jolanda van Hasselt, Didier Hermans en Eric Mulders, zijn bestuurders en ledenraadsleden van Treeport, maar bovenal collega’s van jou! We spreken jou in deze brief als collega kweker/handelaar aan.
 
We willen beginnen om iedereen met waardplanten van bacterievuur mee te laten doen in de NAK-tuinbouw bufferzonecontroles. We willen dat iedere kweker die waardplanten van bacterievuur heeft in Bufferzone 14b zo snel mogelijk deelneemt aan de controles en het ZPb2 paspoort aanvraagt. De kosten worden daarbij eerlijk verdeeld. Als we allemaal mee doen gaat het slechts om een paar honderd euro per bedrijf! Nu zijn er nog teveel kwekers met waardplanten die er niet aan deelnemen en daardoor een gevaar zijn voor de kwekers die wel meedoen. Dat kunnen we niet langer accepteren en moeten we ook niet willen. Het vormt voor al onze bedrijven een groot risico!
 
Ook willen we onze Bufferzone 14b doorontwikkelen tot een Pest Free Area (ziektevrijgebied). Een gebied dat in zijn geheel wordt gecontroleerd op alle quarantaine-ziektes en aantastingen om de risico's te beheersen en de markt open te houden. Een Pest Free Area waaraan alle boomkwekers mee doen. Wat je ook teelt en wat je ook verhandelt, iedereen zal mee moeten doen! Met elkaar en voor elkaar!
 
We vragen je daarom vandaag nog het bijgevoegde formulier in te vullen en te ondertekenen. En we nodigen je van harte uit (lid of geen lid) voor ons Treeportcafé waarin het onderwerp  Pest Free Area uitvoerig wordt besproken.
 
Het Treeportcafe zal plaats vinden op 25 juni 2015 in het Cultuur Centrum Zundert, Molenstraat 5 te Zundert en begint om 19.30 uur.
 
Alvast bedankt dat ook jij je verantwoordelijkheid durft te nemen en middels ondertekening van het bijgevoegde formulier laat zien waar je daadwerkelijk voor staat.
 
Met vriendelijke groet:
 
Marc Lodders  (Lodders Boomkwekerijen BV) ,
Jan de Vries  (Boot & Co Boomkwekerijen BV)
Fons van Wezel (SAP Holland)
Frank Roelands, (Roelands Boomkwekerijen BV)
Jolanda van Hasselt (Boomkwekerij P.C.C van Hasselt)
Didier Hermans (Herplant Bvba)
Eric Mulders (Mulders Rosa en Acer vof)
Gerard de Baaij (manager Coöperatieve Vereniging Treeport)

 
Op deze website - downloads kan je het de voortgangsnotitie lezen van het BCT 

De ontwikkeling van Business Centre Treeport (BCT) gaat in een gestaag tempo door. Daarbij hoort natuurlijk ook een website, waarmee participanten en betrokkenen op de hoogte kunnen worden gehouden van de plannen, vorderingen en verschillende activiteiten. Daarom is de laatste tijd hard gewerkt aan een moderne, overzichtelijke website met veel informatie over het Business Centre.

Op de site wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van het BCT en informatie voor investeerders en bedrijven die zich op het BCT willen vestigen. Daarnaast kunt u er meer lezen over de Treehub, de verschillende innovaties rondom het BCT, de Coöperatieve Vereniging Treeport, ecologie, energie, synergie & symbiose en natuurlijk het Experience & Excellence Treeport Centre. Tevens wordt wekelijks het item 'Plant van de Week' bijgewerkt. Uiteraard is er ook een integratie met social media, zoals Facebook en Twitter.

Bezoek het BCT alvast digitaal op: www.businesscentretreeport.eu. We horen graag uw mening!
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van het Business Centre Treeport, die naar verwachting op 1 juli 2015 live zal gaan. Op die website willen we onze Treeport-boomkwekers en ons uitgebreide sortiment graag extra aandacht geven. Daarom hebben we de "Plant van de Week" geïntroduceerd. Binnen deze rubriek is elke week ruimte voor een plant uit ons sortiment, die met foto, korte beschrijving en verwijzing naar het bedrijf waar de plant wordt geteeld wordt weergegeven.
 
Heb jij een bijzondere plant in je sortiment die je graag extra aandacht wilt geven via de rubriek "Plant van de Week" op de website van Business Centre Treeport? Geef je dan op via info@treeport.eu. Stuur het bericht met (goede) foto van de plant, een korte beschrijving én het adres van je website door.
 
De inzendingen zullen op volgorde van binnenkomst behandeld worden: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Uit de eerste aanmeldingen zal voor de komende 20 weken een lijst met planten opgesteld worden. Daarna zal wellicht een nieuwe oproep gedaan worden. 
 

'Vals zaaibed is misschien goedkoopst'

IMG_2698

Vergeleken met stomen en branden zullen valse zaaibedden misschien wel het goedkoopste alternatief voor onkruidbestrijding op zaaibedden zijn. Dat zei kweker John Dictus bij Treeport.

De bos- en haagplantsoenkweker gaf donderdag, namens de werkgroep Mechanische onkruidbeheersing, een update van de vorderingen binnen Treeport. Doel is werkbare alternatieven te vinden voor het verlies van middelen als Basamid, en huidige beperkingen in de regelgeving. „LTO is nog bezig om Basamid in de benen te houden, maar geeft het weinig kans.”

De werkgroep probeert goedkopere brandstof uit te zoeken voor het stomen van zaaibedden. Er is een stoommachine in Zundert beproefd, maar zoals Dictus zei: „Toen we ermee begonnen kostte het 110 l diesel op 100 m. Later toen de grond wat droger was, kostte het 60 l diesel op 100 m. Dat is niet echt milieuvriendelijk.”

Vanuit Treeport was het ook de bedoeling om een afbrandmachine naar Zundert te halen, om te testen op zaaibedden. „Er zou geen machine beschikbaar zijn voor onze bedbreedte”, dacht Dictus.

Dit seizoen gaan kwekers nog meer aan de slag met diverse schoffelapparatuur, zoals torsiewieders en vingerwieders. Treeport werkt ook aan een grassenmiddel. „Vooral in het najaar is gras een probleem”, aldus Dictus. „Het zou daarom fijn zijn als er weer een middel beschikbaar komt. Het waterschap wil daar wel een handtekening onder zetten.”


Uit: digitaal nieuws Vakblad De Boomkwekerij

Video Alliantiepartners van Treeport

Meerdere partijen binden zich aan Treeport

intro alliantie

Acht partijen hebben donderdag in Zundert alliantieverklaringen ondertekend voor samenwerking binnen Treeport.

Enkele jaren geleden waren drie partijen al bereid gevonden om samen te werken met Treeport: gemeente Zundert, CLTV en European Plant Support (EPS), eigenaar van vakbeurs GrootGroenPlus.

Op een ledenavond van Treeport, donderdag 21 mei in Zundert, zijn hier vijf partijen bij gekomen: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Regio West-Brabant (RWB, samenwerking van gemeenten), Prinsentuin van Cooth, Prinsentuin College en Boomtelers Federatie Noord-België.

De laatste is een federatie van een honderdtal boomkwekers; zeg maar de Noord-Belgische evenknie van Treeport. Met de federatie erbij krijgt de samenwerking vanuit Zundert ook grensoverschrijdend vorm.

Gezamenlijk gaan de partijen werken aan gezonde groei in economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.

Na het ondertekenen van de alliantieverklaringen heffen de negen deelnemende partijen het glas op de samenwerking met Treeport.

(uit digitaal nieuws van Vakblad De Boomkwekerij)
 

'Zundert, pak bufferzone collectief aan'

Marc Lodders voorkeur Arno

In navolging van Tree Centre Opheusden pleit Marc Lodders voor een collectieve status van Treeport Zundert als bacterievuurvrij gebied.

Op een ledenavond van Treeport, donderdag in Zundert, gaf Lodders namens de werkgroep Bufferzone een update. De kweker toonde zich teleurgesteld in de deelname aan de bufferzoneregeling. „Er was eerst zoveel enthousiasme in ons gebied om mee te doen, maar ondanks dat zijn er kwekers afgehaakt. Ook leden van de coöperatie.”

Met name het afhaken van Treeport-leden kan Lodders „slecht verkroppen. We staan samen sterk, daarom zijn we met z’n allen lid van Treeport. Dus we moeten ook samen de bufferzone waarin Zundert zit, 14b, in stand houden.”

Lodders verwees in zijn pleidooi naar Tree Centre Opheusden (TCO). Hij hield een artikel over TCO in De Boomkwekerij nr. 10 omhoog. „TCO pakt de bacterievuurvrije status collectief aan. Denk daar eens over na voor onze bv Zundert.”

’Wat als Xylella opduikt?’

TCO streeft uiteindelijk naar een pest free area voor meerdere ziekten en plagen, niet alleen voor bacterievuur. Lodders noemde in dit verband Xylella fastidiosa, de bacterieziekte die de EU bedreigt en waarvoor sinds deze week noodmaatregelen van kracht zijn, bij import van waardplanten vanuit landen buiten de EU.

„Stel dat Xylella in Zundert opduikt, wat dan?”, waarschuwde Lodders de leden van Treeport. „Wie kweekt Acer? Wie kweekt Quercus? Xylella heeft zoveel waardplanten, dan ligt de hele handel plat.” Hij deed nogmaals een oproep om mee te doen aan de bufferzoneregeling. „Laat ons niet in de steek, anders hebben we straks allemaal geen licence to produce meer.”

Lodders is zodanig teleurgesteld in de deelname vanuit Zundert, dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt als er niet meer commitment en samenwerking komt vanuit de leden. Het bestuur van de coöperatie beraadt zich nu over de kwestie.

(uit digitaal nieuws van Vakblad De Boomkwekerij)

Op donderdag 21 mei 2015 vindt het volgende Treeportcafé plaats. Zoals we eerder al hebben aangekondigd, staan twee onderwerpen centraal: Financieringen en Allianties.
 
Om 20:00 heet voorzitter van de ledenraad Jolanda van Hasselt iedereen welkom en na een korte update vanuit de werkgroepen van Treeport zullen om ongeveer 20:30 door negen verschillende partijen de alliantieverklaringen worden ondertekend. Deze alliantieverklaringen zijn verklaringen waarin wordt afgesproken waar mogelijk samen te werken aan gezonde groei in economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.
 
Na een korte pauze zal rond 21:00 de discussie over Financieringen van boomkwekerijen beginnen. Hoofdonderwerpen die tijdens deze discussie aan de orde zullen worden gesteld zijn:
 
 • Emotie: Vertrouwen in de bank, in de toekomst, vertrouwen van de bank in de sector. Beseffen banken in de omgang met hun klanten bijvoorbeeld wel dat het gaat om hun levenswerk, hun pensioenvoorziening, hun passie, hun leven?
 • Zakelijk/feitelijk: wordt er inderdaad minder krediet verstrekt? Waarom is dat zo? En hoe kunnen boomkwekerijen problemen voorkomen? Zijn ze bijvoorbeeld wel kritisch genoeg op zichzelf en zoeken ze wel voldoende deskundig advies?
 • Alternatieven: Welke zijn er? Hoe werken ze? Hoe zit het met Kredietunie en crowdfunding? Hoe kun je aan investeerders komen? En kunnen kwekers bijvoorbeeld aankloppen bij Kredietunie?
 
Aan tafel zitten gespreksleider Marcel Haarbosch van Het Groenbureau, tafelheer Wim du Mortier, hoofdredacteur van vakblad De Boomkwekerij, ondernemersadviseur Wil de Bresser van DLV, René Dekkers, accountmanager Food & Agri bij Rabobank Midden West Brabant, adviseur Dick de Jong van Credion/Schipper Groep en Linda Pijpers van Claassen Moolenbeek & Partners, projectleider van Kredietunie Regio Tilburg en vertegenwoordiger van de Vereniging van Kredietunies in Nederland.
 
Het Treeportcafé wordt gehouden in Het Wapen van Zundert aan de Katerstraat 12 in Zundert. Uiteraard biedt de avond verder nog voldoende mogelijkheden tot netwerken. 

      
Op donderdag 21 mei wordt er vanaf 19:30 uur een Treeportcafé georganiseerd. Dit keer staan er, na een update betreffende de actuele stand van zaken, twee onderwerpen centraal: Financieringen en Allianties. Dit zijn bijzondere onderwerpen voor de boomteeltsector en voor Treeport, en maken dat dit Treeportcafé ook zeker weer een bezoek waard is.
 
Allianties
Treeport speelt een belangrijke rol in het beheren van de belangen van bedrijven in de boomteeltsector. Door middel van samenwerking met verschillende partijen slaagt Treeport erin om goede resultaten te boeken en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Die resultaten komen bijvoorbeeld tot uiting in de Allianties, die gedragen wordt door negen partijen en tijdens het Treeportcafé van 21 mei ondertekend zullen worden. Tijdens deze avond zullen de alliantiepartners zelf meer vertellen over hun bedrijf en/of organisatie en het belang van de allianties.
 
Financieringen
De boomteeltsector heeft al langere tijd te maken met teruglopende resultaten en heeft behoefte aan nieuwe investeringen. Daarnaast blijken banken minder goed in staat te zijn om een passend antwoord te geven op financieringsvragen. Dit betekent dat boomteeltbedrijven veel moeite hebben om hun - vaak noodzakelijke - investeringen gefinancierd te krijgen.
 
In samenwerking met vakblad De Boomkwekerij wordt daarom op deze avond een rond-de-grote-groene-tafelsessie georganiseerd, waar deze onderwerpen uitvoerig besproken worden. Deze gesprekken zijn u waarschijnlijk wel bekend via vakbeurs GrootGroenPlus. Vertegenwoordigers van kredietunies, accountants, banken en boomtelers schuiven aan en zullen het hebben over dilemma’s, reguliere leningen en alternatieve kredietvormen.
 
Bent u geen lid en wenst u op 21 mei 2015 toch aanwezig te zijn in Het Wapen van Zundert, aan de Katerstraat 12 te Zundert? U kunt zich aanmelden via: info@treeport.eu.

       

Voorlichtingsbijeenkomst: gebruik goed plantmateriaal.
 De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Hierin werken 27 organisaties samen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen tot norm te maken in Nederland.

Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Probos: Mirjam Wagteveld via 06 46626535. De uitwendige kwaliteit en genetische herkomst van plantmateriaal is een belangrijk aandachtspunt bij de aanplant van een beplanting. Het is een belangrijke bepalende factor voor de slagingskans, maar bepaalt ook decennialang het functioneren van de beplanting.
 
Zo bepaalt de (genetische) kwaliteit bijvoorbeeld de groeisnelheid, uitlooptijdstip, takafstoting, stamvorm en dergelijke. De ingebrachte genen blijven door natuurlijke verjonging zelfs eeuwenlang in het bos. Het is dan ook van groot belangrijk bij de aankoop van plantmateriaal niet alleen te letten op prijs, maar juist ook op kwaliteit. Wat is nu precies die kwaliteit? Hoe bestel je kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal? En hoe controleer je dit bij aflevering? Dat zijn vragen die centraal staan in deze voorlichtingsbijeenkomst.
 

Programma 23 juni 2015 - Wernhout
13.00 uur Ontvangst in Café De Valk met koffie/thee
13.30 uur Opening door Jos Jansen – voorzitter Green deal “Weet welk Plantmateriaal je (ver)koopt!”
13.35 uur Presentatie Patrick Jansen - Stichting Probos “Hoe bestel ik goed plantmateriaal en hoe controleer ik het bij aflevering?”
14.00 uur Presentatie Martijn Boosten – Stichting Probos “Het nut van goede herkomsten bewezen?!”
14.15 uur Presentatie Ron Bleijswijk - Naktuinbouw “Certificering als toegevoegde waarde”
14.30 uur Presentatie Marc Lodders - Lodders Boomkwekerijen BV "Het kweken van goed bos- en haagplantsoen."
14.40 uur Wandelexcursie Lodders Boomkwekerijen BV
15.35 uur Busexcursie naar rassenlijstopstanden van zomereik, zachte berk en els
17.00 uur Drankje bij Café De Valk
 
Locatie Café De Valk, Wernhoutseweg 135, Wernhout
Datum Dinsdag 23 juni 2015, 13.00 – 17.15 uur
 
Het college heeft in haar vergadering van dinsdag 28 april 2015 de ontwerp structuurvisie Buitengebied Zundert 2025 vrijgegeven voor overleg. De ontwerpstructuurvisie is voor iedereen te raadplegen in PDF-formaat op www.zundert.nl à 'Meer thema's en projecten' àstructuurvisie Buitengebied 2025à 9. Ontwerp structuurvisie. 
 
Het document wordt aan de inwoners op, donderdag 21 mei en dinsdag 26 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur, tijdens twee informatieavonden gepresenteerd. Hiervoor verschijnt een publicatie in de Zundertse Bode en op de gemeentelijke website. Na een korte presentatie van het document krijgt een ieder de gelegenheid de structuurvisie met de structuurvisiekaart en uitvoeringsprogramma in te zien en vragen te stellen aan de leden van de projectgroep. Zijn er zaken die alsnog onder de aandacht moeten komen kunnen deze opmerkingen op de avond op de structuurvisiekaart aangegeven worden.

De laatste aanpassingen worden aansluitend doorgevoerd en in augustus 2015 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders met het verzoek de raad van oktober de structuurvisie vast te laten stellen.
 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot mevrouw P. Hopmans, 076 – 59 69 843 (p.hopmans@zundert.nl).

 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mw. Pascale Hopmans
Stedenbouwkundige/projectleider structuurvisies


Als gewaardeerde relatie van onze bank wil ik u – namens de raad van commissarissen – informeren over de benoeming van Walter van Dinther (48) als nieuwe directievoorzitter van onze bank. Met ingang van 1 juli aanstaande komt hij het directieteam van Rabobank De Zuidelijke Baronie versterken.

Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft Walter 6 jaar als zelfstandig organisatieadviseur gewerkt in de regio Den Haag. In 1997 is Walter gestart bij de Rabobank. Gedurende 9 jaar heeft hij verschillende managementfuncties binnen Rabobank Nederland vervuld om daarna over te stappen naar het kernbedrijf van de Rabobank: de lokale bank. 

Eerst heeft hij 2 jaar op interim-basis bij lokale banken gewerkt binnen het Bedrijven terrein, waaronder ruim een jaar als directeur Bedrijven bij Rabobank Roermond-Echt. Walter is nu directeur Bedrijfsmanagement bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. 
Walter is getrouwd met Yvonne en is de trotse vader van de (bijna) 2-jarige tweeling Daan en Pien. Walter woont met zijn gezin (en hond Toby) in Schijndel.

Met de invulling van deze belangrijke positie in het directieteam, wordt ook een begin gemaakt met de vorming van een vast en compleet team. Een taak die zeker hoge prioriteit krijgt. Zeker nu ook onze huidige waarnemend directievoorzitter, Stef Mol, met ingang van 1 september 2015 een nieuwe uitdaging aangaat als CFO/financieel directeur bij de Bas Group uit Etten-Leur.

Walter heeft te kennen gegeven niet te wachten tot 1 juli om kennis te maken met onze bank. De komende maanden zijn er diverse momenten waarop een natuurlijke kennismaking kan plaatsvinden. Uiteraard wordt bezien wat agenda-technisch haalbaar is.
Als raad van commissarissen zijn we blij met deze definitieve benoeming van Walter als nieuw boegbeeld van Rabobank De Zuidelijke Baronie. Met hem krijgen we een directievoorzitter die het in zich heeft om leden, klanten en medewerkers te verbinden en concrete (commerciële) resultaten te behalen.

Uiteraard wensen wij Walter alle succes toe.
 
Met vriendelijke groet,

Namens de raad van commissarissen
Rabobank De Zuidelijke Baronie

Piet Bastiaansen

voorzitter
 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!
 
U heeft nog tot 1 mei 2015 de tijd om u aan te melden bij de NAK-Tuinbouw!
 
Treeport-leden krijgen een direct financieel voordeel als zij zich aanmelden en/of als zij zich al hebben aangemeld voor deelname aan de inspectie. Dit financieel voordeel wordt per deelnemend bedrijf uitgekeerd.
 
Opgave voor de bufferzones kan worden doorgeven via faxnummer: 071 - 332 63 62 of mailadres: boomkwekerij@naktuinbouw.nl. Informatie en/of opgaveformulieren zijn tevens te verkrijgen via de teamadministratie, bereikbaar via telefoonnummer: 071 - 332 62 88
 

Klik op de afbeelding en zie de gehele film:
Kick Off Treeport Centre Treeport
Nu is de gehele film van de Kick Off BCT on line.


Bij het opruimen van de Kick Off BCT 3 april 2015 is in het CultuurCentrumZundert een ring gevonden. De eigenaar kan zich bij de receptie van het CCZ melden!
 
Hieronder de flyer van het toneelstuk van de Zunderte Komedie. Het stuk “Fou Roux” is speciaal voor de Zundertse Komedie geschreven door Eline Mangnus en John Frijters en gaat over, hoe kan het ook anders in 2015, Vincent van Gogh. Dit mag u zeker niet missen!

Speciaal voor deze gelegenheid is de loods van Boomkwekerij Laurijssen aan de Oekelsebaan 10a te Zundert (NL) omgetoverd tot een waar theater.

Informatie over data, kaartverkoop en reserveringen zijn te vinden op de flyer.
 
Groeten,
De Zundertse KomedieVerkoop van Bacterievuur gevoelige planten is mogelijk als de inspecties op bacterievuur in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Begin dit jaar heeft Treeport het onderwerp Bufferzones op de agenda gezet en tijdens een Treeportcafé uitvoerig besproken.

Treeportleden krijgen een direct financieel voordeel als zij zich aanmelden en/of als zij zich al hebben aangemeld voor deelname aan de bufferzone inspectie. Dit financieel voordeel wordt per deelnemend bedrijf uitgekeerd. Het gaat er bij Treeport om dat alle bedrijven die lid zijn van Treeport niet gehinderd worden voor afzet van hun producten. Ieder bedrijf telt mee in het gemeenschappelijk Treeport belang. 

Meer informatie en details zijn te vinden in de nieuwsbrief van 13 april 2015!
Op vrijdag 3 april vond de Kick off Business Centre Treeport plaats. In het CultuurCentrumZundert waren plm. 140 mensen getuige van vier tafelgesprekken over het BCT. De gesprekken werden geleid door Willemijn van Hees. Boomkwekers, plannenmakers, vestigers en anderen kwamen aan het woord over het BCT.

Wil je de sfeerimpressie zien van deze Kick Off BCT? Dat kan.In het linkermenu van deze website kunt u kiezen voor Business Centre. Vervolgens klikt u op BCT in beeld. De sfeerimpessie van 3 april is te vinden onder het laatste item!

Je kunt ook direct naar het Youtube kanaal van het BCT. Kies voor Foto en Film in het linkermenu en druk op de Youtube button.

Nog sneller is het om hier te klikken en de film direct te bekijken!

Veel kijk- en luisterplezier.

 
BBL-banen gezocht voor het project:

Werken in het Groen
 

Vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) hebben het UWV, de regionale gemeenten, het Prinsentuin College en AB Brabant een BBL project ontwikkeld om jongeren te motiveren en op te leiden voor functies in de Groene sector.

De jongeren starten met een oriëntatie van 2 dagen en gaan daarna op een snuffelstage van 2 weken ervaren wat werken in het groen inhoudt. Bij gebleken geschiktheid en voldoende motivatie stromen zij daarna in op een BBL opleiding aan het Prinsentuin College.
 
Bent u werkgever in het Groen en heeft u ruimte voor een BBL leerling? Dan komen wij graag met u in gesprek!
 
Voor meer informatie of het melden van uw vacature kunt u terecht bij:
 • Brenda Bom, Werkplein Hart van West-Brabant: 06-29572650
 • Swen Jansen, AB Brabant: 06-46401274
 • Judith Gijzen, UWV Breda: 06-54918642
Vanmiddag starte alweer de derde praktijkleer middag voor boomteelt studenten.
In totaal meer dan 50 studenten per keer. 

Deze keer plantenkennis opdoen bij Boomkwekerij Jos Willemsen.
Eerst welkom en een introductie binnen en dan snel naar buiten

Beste heer / mevrouw,
 
Graag willen wij u uitnodigen op woensdagavond 27 mei aanstaande bij Flora in Boskoop voor de slotavond van het project Kennis & Innovatie Impuls. 
 
Kennis & Innovatie Impuls heeft de afgelopen vijf jaar diverse activiteiten uitgevoerd om de kennis en innovatie in Greenport Regio Boskoop een impuls te geven. Dit is gebeurd met subsidies vanuit de overheid en met uw bijdrage of deelname aan activiteiten. Maar het project loopt bijna ten einde...
 
Op 27 mei sluiten we het project feestelijk af. Tijdens deze avond blikken we kort terug en kijken we naar de kansen voor de toekomst. Alle medewerkers, managers en ondernemers die afgelopen jaar de Masterclasses hebben gevolgd krijgen hun certificaat uitgereikt door wethouder Kees van Velzen en is Elfstedentocht winnaar Henk Angenent uitgenodigd. 
 
Mede dankzij uw bijdrage of deelname aan activiteiten kunnen we Kennis & Innovatie Impuls succesvol afronden. U bent van harte welkom! 
 
Programma  
19:30 uur Ontvangst
20:00 uur Aanvang programma 
  - Terugblik 4,5 jaar Kennis & Innovatie Impuls | René van Tol, projectleider
- Henk Angenent | 'Boomkwekerij als topsport'
- Uitreiking certificaten deelnemers Masterclass 2014 / 2015
- Henk Angenent (vervolg)
- Toekomst | Kees van Velzen, voorzitter St. Greenport Regio Boskoop
22:00 uur Afsluitende borrel
 
Uiteraard rekenen wij op uw komst en ontvangen graag uw bevestiging of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen of dat u verhinderd bent. Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dan een e-mail sturen aan marijke.bode@kennisinnovatieimpuls.nl?

Graag tot ziens op deze feestelijke avond! 

Met vriendelijke groeten, 
Het team Kennis & Innovatie Impuls

Namens het Projectteam
René van Tol & Nico Dolmans

Uw projectidee is geld waard! 

 

Heeft u projectideeën die de identiteit van LandStad De Baronie kunnen versterken, originele oplossingen om natuur- landschaps en/of cultuurhistorische waarden in de streek te behouden en vergroten, innovatieve plannen in de agrarische sector of wilt u aan de slag met Slow Food? 
 

Stuur die ideeën vóór 1 juni 2015 inclusief korte toelichting en een kostenplaatje naar secretariaat@landstaddebaronie.nl. Hierbij is een A4-tje meer dan voldoende. Per categorie is € 5000,- te winnen. 
 

De categorieën zijn: 

 • Versterken van de identiteit van Landstad De Baronie.
 • Behouden en herstellen van de kwaliteit van de natuur en landschap, het cultureel erfgoed en versterken van de beleefbaarheid ervan.
 • Vermarkten van Slow Food en gastronomie 

De bijdrage kan verdiend worden door het houden van een succesvolle korte presentatie op de netwerkdag van 18 juni a.s. Een deskundige jury zal tijdens de netwerkdag het meest aansprekende idee per categorie honoreren met een startsubsidie van € 5.000,-. 
 
 

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.


 
Minister Kamp: “Snel internet draagt bij aan meer ondernemerschap en economische groei. Bijna alle huishoudens en bedrijven in Nederland hebben al toegang tot een snelle internetverbinding. In buitengebieden zijn er tientallen lokale initiatieven van gemeenten en provincies voor sneller internet. Deze extra maatregelen vanuit het kabinet komen daar nu bij. We willen snel internet stimuleren voor de ruim driehonderdduizend bewoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden die deze toegang nog niet hebben, zodat ook de economie in de regio kan worden aangejaagd.”
 
 
Boomteelt business in Zundert en snel internet.

Ons is bekend dat de snelle internetverbindingen in (het buitengebied) van Zundert zeer te wensen overlaat. Een glasvezel netwerk is vooralsnog niet reëel en de kansen voor het gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, zijn kansrijker.
 

 
Op initiatief van een van onze leden willen wij graag onderzoeken hoe groot de behoefte is naar een snel draadloos internet (radiofrequenties) onder onze leden en collega-bedrijven in het buitengebied van Zundert. Als we een voldoende grote behoefte peilen, dan gaan we daar een werkgroepje van maken om samen de nieuwe radiofrequentie techniek in ons buitengebied van Zundert te stimuleren en initiëren.
 

 
Wilt u daarom hier dit vragenformulier invullen?
 

 
Er zijn al enkele Treeportleden die zich hiervoor willen inzetten. Met hoe meer mensen we zijn, hoe groter de kans voor goede resultaten.
Begin van dit jaar heeft de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing u geïnformeerd over de plannen en activiteiten. De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan. De groep is inmiddels zo groot geworden dat besloten is deze op te delen in twee werkgroepen t.w.: Schoffelen en Zaaibedden.
 
De werkgroep Onkruidbeheersing op zaaibedden onderzoekt bepaalde technieken: Stomen, Afbranden en Papier. Op basis van een inventarisatie onder de Treeportleden is bekeken of het mogelijk is om een stoommachine voor langere tijd naar Zundert te halen. Het aanbod was groot. Het was dus al snel mogelijk om de proeven met stomen op diverse kwekerijen uit te kunnen voeren. Aanmelden om het stomen ook op uw bedrijf uit te voeren is dus niet meer mogelijk. We zitten vol!
 
In het najaar zal een demonstratiedag worden gehouden waarbij de resultaten en bevinden worden gepresenteerd. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging.
 
Voor meer informatie over de werkgroep en haar activiteiten of bij vragen kunt u contact opnemen met de heer John Dictus via telefoonnummer: +31 (0) 6 53925667 of de heer Will Huybregts via telefoonnummer: + 31 (0) 6 22523365. 
18 maart: nationale Boomfeestdag en Zundertse aanmoedigingsprijs

Op woensdag 18 maart is het nationale Boomfeestdag. Ter gelegenheid hiervan plant wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert, met leerlingen uit groep vijf en zes van basisschool Zonnebloem, vier fruitbomen bij deze school. De bomen worden geschonken door GrootGroenPlus en geleverd door Boot & Co Boomkwekerijen.
 
Met het planten van de fruitbomen onderstreept wethouder Utens het belang van biodiversiteit. 'Een gezonde natuur is belangrijk voor maatschappelijk welzijn en voor de economie. Daarom wil de overheid de Nederlandse natuur behouden en versterken. In Zundert dragen we daaraan graag een steentje bij. Het is goed kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van het belang van onze natuur.' 
 
Aanmoedigingsprijs: Zunderts Groen Imago Prijs (ZGIP)
Aansluitend aan de plantactie zal de wethouder de Zundertse aanmoedigingsprijs uitreiken aan Boomkwekerij Braspenning uit Zundert. Deze boomkweker won de prijs tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2014. Omdat de trofee toen nog niet klaar was, is naar een later moment gezocht om de prijs te overhandigen. Met de aanmoedigingsprijs wil het gemeentebestuur van Zundert haar waardering uitspreken voor die ondernemer die in de 'breedste zin voldoet aan de typisch Zundertse eigenschappen als gastvrijheid, openheid en ondernemerschap'.
In het kader van het project VICOE , waarin leden van Treeport deelnemer zijn, is afgelopen donderdag 12 maart de eerste bokashi hoop uitgereden bij Boomkwekerij Poppelaars BV te Sprundel.


 
Dit gebeurde onder ruime belangstelling van waterschapsmensen, ambtenaren reststromen op gemeentelijk niveau, loonwerkers, agrarische natuurverenigingen, boomkwekers en enkele veehouders. 
 
Het maken van bokashi (Japans voor gefermenteerd organisch materiaal) is één van de manieren om organische reststromen op te waarderen tot goed bruikbaar materiaal voor de verbetering van bodemvruchtbaarheid en ziekteweerbaarheid. 
 
In dit geval gaat het om reststromen, schoon bermenmaaisel,  van gemeente Rucphen uit het natuurgebied Bakkersmeer, direct achter boomkwekerij Poppelaars. Gemeente Rucphen geeft een bijdrage per m3 die afgenomen wordt, dit kan ongeveer de kosten dekken voor het maken van de bokashi. Hiermee wordt dichtbij in de kleine kringloop (straal van 1 kilometer) een goede verwerking van de reststromen gerealiseerd.
 
Vergelijkbare projecten lopen ook via Waterschap de Brabantse Delta in de regio Zundert. De werken zijn uitgevoerd in samenwerking met Loonbedrijf Huybregts. Het is een manier om extra, goed organisch materiaal op het land te brengen wat mee helpt de bodem op te bouwen.
 
Binnen VICOE worden de voor en nadelen becijferd en de resultaten opgevolgd. Meer informatie betreffende VICOE is hier te vinden: http://www.groeibalans.nl/index.php?page=VICOE

Op vrijdag 13 maart 2015 ontving Treeport uit handen van wethouder De Hoon – Veelenturf een Van Gogh Handdruk van 500 euro. Onderstaand de omschrijving van de indiening. De handdruk werd uiteindelijk toegekend op basis van de Vincent-boom.
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (hierna Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid of vriend van de organisatie. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is zowel nationaal als internationaal actief, op multidisciplinair niveau. De synergie tussen de verschillende partijen leidt tot de beste kwaliteit in producten en diensten. Treeport onderneemt via werkgroepen welke gevormd worden door leden, projecten die betrekking hebben op de boomkwekerij en B-to-B zijn. Jaarlijks nemen zij bijvoorbeeld deel aan Vakbeurs GrootGroenPlus (GGP) als het collectief Treeport. Op GGP komen veel (inter)nationale vakjournalisten en bezoekers.

De wens van Treeport is om dit op te schalen naar de wereldpers door de relatie te leggen tussen boomkwekerijen in de geboorteplaats van Van Gogh en de bomen die Van Gogh geschilderd heeft. De kans dat dit in veel landen zal worden opgepakt is groot. Het vertrekpunt is een combinatie van de bomen die Van Gogh schilderde met de vraag waar zijn liefde voor bomen vandaan kwam. Via een actie tijdens GGP is het de bedoeling mensen te trekken zodat ze al die bomen die Van Gogh schilderde in werkelijkheid kunnen zien, beleven en het bijbehorende verhaal kunnen horen.
 
Concreet heeft Treeport het plan om in ieder geval de film van de Van Goghrotondes te promoten. Er komen nog rotondes bij aan de nieuwe rondweg. Bij de promotie en actie dient een link gelegd te worden met Zundert en de ‘nursery van Van Gogh’ en alle ‘tree nurseries’. Het promoten van de regio past binnen de filosofie van Treeport, maar ook binnen die van bijvoorbeeld de gemeente en GGP. Op GGP staan Treeport diverse middelen ter beschikking zoals de aanleg van een tuin, presentaties middels etalagestands, een collectieve stand maar ook bestaat de wens om studenten van de kunstacademie in te zetten. Daarnaast zal Treeport een Vincent-boom op de markt brengen met een bijbehorend verhaal. Deze boom is gerelateerd aan het idee ‘Treemember’ dat destijds door Treeport is ingevoerd en waarbij de reeds genoemde partijen ter samenwerking ook al een rol speelden. Hiermee kan vanuit Zundert onder andere een netwerk worden opgebouwd aan bomen. Deze Vincent-boom zal ook op en tijdens GGP een duidelijke rol spelen.
 
De wens van Treeport is om de economie van de boomteelt te stimuleren en samen met genoemde partijen een goede invulling te geven aan deze plannen. Dit om o.a. de markt te vergroten en nieuwe markten aan te boren. 80% van de boomteeltmarkt is al bekend met Zundert. Deze mensen keren steeds weer terug en weten Zundert te vinden maar missen nog vaak de link met Van Gogh. Wij zien hier een goede kans om het vakpubliek te informeren. Hiervoor zullen we ook andere mediakanalen inzetten, om mensen buiten de bestaande groep te bereiken. Dit kan zorgen voor nieuwe bezoekers aan Zundert en een verdieping en verbreding van de markt.

Indien u in het collectief of als octopus onder Treeport deel zult nemen aan vakbeurs GrootGroenPlus 2015 heeft u bij uw inschrijving reeds aangegeven wat uw activiteiten en productgroepen zijn.

Treeport wil dit jaar in de presentatie van de coöperatie en de regio echter een stap verder gaan. Naast dat we in beeld gaan brengen welke 400 plantengeslachten er in de regio zijn, zouden wij daarom graag zo spoedig mogelijk van alle deelnemers vernemen welke plantengeslachten (al dan niet fysiek aanwezig) u zelf in uw stand op GGP 2015 zult presenteren. 

Uw overzicht kan worden toegezonden aan info@treeport.eu
Zoals elk jaar hebben ook dit jaar al weer veel leden zich aangemeld voor deelname aan vakbeurs GrootGroenPlus. Deze B-to-B beurs zal gehouden worden van 30 september tot en met 2 oktober.
 
Op het inschrijfformulier kon door de inschrijver worden aangegeven of deelname onder groep wenselijk was. Niet alle leden van Treeport hebben in dit veld een keuze gemaakt. Er bestaat de mogelijkheid om collectief deel te nemen onder Treeport of als Octopus. Bij de eerste mogelijkheid staat u in het Treeport-gedeelte aansluitend op de etalagestands en bij de tweede mogelijkheid staat u elders op de beurs maar heeft u wel o.a. een Treeport-uiting in de stand.
 
We willen hierbij nogmaals benadrukken dat het veel voordelen heeft om collectief onder Treeport of als Octopus deel te nemen aan GrootGroenPlus. Zo is het namelijk mogelijk om zowel uw bedrijf als Treeport als organisatie veel beter neer te zetten. Daarnaast versterkt het de promotie van de regio. En dat is belangrijk; Zundert is immers the place to be voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met groen. Het is een unieke regio met maar liefst 400 plantengeslachten en uitstekende logistieke faciliteiten. De kwaliteit van het productaanbod én de dienstverlening zijn hiermee uitzonderlijk. Door een sterke eenheid te presenteren in de vorm van Treeport, krijgt de regio nog meer een gezicht. Dit wordt onder meer versterkt door gezamenlijke (PR)uitingen.
 
Uw inschrijving aanpassen?
Elke deelnemer aan vakbeurs GrootGroenPlus heeft automatisch een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen. Door in te loggen op de website www.grootgroenplus.nl kunt u onder het kopje: algemene gegevens, heel eenvoudig zien of u onder groep de naam Treeport heeft geplaatst en of u heeft aangegeven in het collectief of als Octopus te willen deelnemen. Mocht u iets willen wijzigen of u alsnog willen aanmelden onder Treeport dan kunt u een mail met een verzoek om aanpassing zenden aan chantal@treeport.eu.


Boomkwekerij P. Braspenning heeft de eerste Zunderts Groen Imago Prijs gewonnen. De aanmoedigingsprijs werd op donderdag 2 oktober 2014 uitgereikt tijdens GrootGroenPlus. De Zunderts Groen Imago Prijs is door de gemeente Zundert in het leven geroepen als aanmoedigingsprijs voor het bedrijf dat tijdens GrootGroenPlus in hun stand duidelijk het groene imago laat zien waar Zundert naar streeft. De prijs werd uitgereikt door Piet Utens, wethouder van gemeente Zundert aan Angela Braspenning van Boomkwekerij P. Braspenning. Volgens Utens was de jury met name enthousiast over de achterwand van de stand, die laat zien hoe groen de omgeving van Zundert is.

De overhandiging van de bijbehorende award zal op 18 maart rond 11:30 uur plaatsvinden in de trouwzaal van het gemeentehuis.
 
In 2015 worden bezoekers bij aankomst op vakbeurs GrootGroenPlus direct de Treeportgarden ingeleid. Dit is een inspirerende tuin die helemaal is ontworpen naar de vorm van het Treeport-logo. Ontwerper William de Bruijn laat hiermee zien hoe groot en divers het sortiment in Zundert en omstreken is en op welke manieren dit sortiment toegepast kan worden. Emiel van den Berg (Het Groenbureau) helpt mee aan de ontwikkeling van het beplantingsplan en probeert middels slimme keuzes kennis en informatie te delen. De aanlegmaterialen voor de Treeportgarden, worden wederom geleverd door Van der Heijden Sierbestrating.

Wilt u als lid van Treeport ook meewerken aan dit visitekaartje van de regio? Door groen te leveren of tips te geven? U kunt zich nu al aanmelden via info@treeport.eu.
 
Eerder is gesproken over de participaties die in Treeport zijn genomen en wat de waarde van die investering na het afronden van het Majeur Project is. Het bestuur van de Stichting TopTree heeft al geruime tijd aangegeven dat de investering van destijds beloond zal moeten worden en dat er een besluit wordt genomen over de manier waarop dat zal gebeuren.
 
Na het afronden van het Majeur Project Treeport en de definitieve accordering van de gemeente Zundert en provincie Noord Brabant, die begin februari heeft plaatsgevonden, heeft het bestuur een besluit genomen. Dit wil ze graag met de participatiehouders delen.
 
Daarom heeft het bestuur van de Stichting TopTree inmiddels iedere participatiehouder van harte uitgenodigd voor een participatiehouderoverleg op donderdag 19 februari 2015. Ze worden om 19:00 uur verwacht in het veilinggebouw te Hoogstraten aan de Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten, België.
 
Het overleg wordt gehouden voorafgaand aan het internationale Treeportcafé.

Er zijn wederom, ook aan leden van Treeport, brieven verzonden onder de noemer Organisatie GrootGroen. 

Men vraagt u de juiste gegevens in te vullen voor een 'Expo Guide' die betrekking zou hebben op GrootGroen Zundert. Dit is NIET correct! Indien u hierop in gaat zit u vast aan een contract van 3 jaar tegen € 1.271,00 per jaar voor een catalogus die niets met GrootGroenPlus te maken heeft. Neem deze waarschuwing daarom a.u.b. in acht en gooi de brief weg.

GrootGroenPlus werkt enkel samen met vooraf aangegeven partijen en dat is niet Expo Guide. 
 
 

Lezing ‘De Wet werk en zekerheid (Wwz) in de praktijk’ 

Bron: Van Oers Loonadvies
De arbeidsverhoudingen in Nederland zijn de laatste jaren flink veranderd. Steeds vaker hebben werknemers een contract voor bepaalde tijd in plaats van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Tweede Kamer heeft besloten dat de wetgeving hierop aangepast moet worden, zodat de verschillen tussen flexwerkers en vaste krachten kleiner worden. Vanaf 1 januari 2015 gaat daarom de Wet werk en zekerheid (Wwz) gefaseerd van kracht. De eerste tranche met ingang van 1 januari 2015 en de tweede tranche met ingang van  1 juli 2015..  Deze wet verandert het flexrecht en het ontslagrecht ingrijpend. Voor u als werkgever heeft de Wwz  daarom belangrijke gevolgen. Tijdens deze lezing van de Van Oers Academy  praten onze experts u op een duidelijke en snelle manier bij over die gevolgen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
lees meer:
http://www.vanoers-academy.nl/cursus/lezing-de-wet-werk-en-zekerheid-wwz-in-de-praktijk
Beste leden,
 
Helaas hebben wij geconstateerd dat er weer spookfacturen in omloop zijn.
Betaal bijgevoegde factuur dus niet!

PERSBERICHT

29 januari 2015
Nieuw Europees samenwerkingsverband voor marketing en PR in de tuinbouw
Op de IPM in Essen werd het European Horticulture Network geïntroduceerd. Het is een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke marketing en PR bureaus op het gebied van de tuinbouw. Op deze manier is de kennis en jarenlange ervaring in de tuinbouw op een efficiënte gebundeld.

Als rechtsvorm is gekozen voor een coöperatie, met haar zetel in Nederland. Op 20 januari werd bij de notaris in Rotterdam de oprichtingsakte ondertekend. Uitgangspunt is één bureau per land. Momenteel zijn er zeven bureaus aangesloten uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië en Tsjechië. De bureaus verwachten dat binnenkort ook collega’s uit diverse andere landen zich bij hen aansluiten.

Uitgangspunt van de samenwerking is de problematiek waarmee veel bedrijven en organisaties zich geconfronteerd zien als men zaken wil gaan doen in het buitenland en zich eventueel ook op buitenlandse vakbeurzen wil presenteren.  Veelal ontbreekt het aan de benodigde kennis van de markt, de taal (zeker ook op het specifieke vakgebied), de gebruiken en gewoonten en de contacten. Het samenwerkingsverband biedt daar met de korte lijnen tussen de diverse bureaus een oplossing voor.

European Horticulture Network richt zich in eerste instantie qua opdrachtgevers en dienstverlening op de Europese markt, maar verwacht wordt dat ook het bedrijfsleven uit andere continenten gebruik gaat maken van deze dienstverlening. De eerste reacties op de mogelijkheden van deze samenwerking, die  tijdens de IPM werden genoteerd, waren bijzonder positief.
Uitgebreide informatie over het netwerk is te vinden op de website www.hortinet.eu. Deze website wordt de komende weken verder uitgebreid en vervolgens geregeld geactualiseerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan men zich wenden tot een van de aangesloten leden of tot de coördinator Frank van Suchtelen via info@hortinet.eu of telefonisch 0172 236262 of 0654770612. 
Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021.
 
Graag willen wij u eraan herinneren dat het waterschap Brabantse Delta informatiebijeenkomsten heeft georganiseerd om u de gelegenheid te bieden om vragen te stellen over het proces en de inhoud van dit plan ter ondersteuning van de zienswijzeprocedure. Bij deze nodigen wij u (nogmaals) uit om naar één van de informatiebijeenkomsten te komen.
 
U vindt het Ontwerp Waterbeheerplan op: www.brabantsedelta.nl.  Op verzoek kan ook een papieren exemplaar worden toegezonden. Iedereen kan in de periode van 12 januari tot en met 23 februari reageren op dit ontwerp plan. In deze periode organiseert het waterschap drie regionale informatiebijeenkomsten:
·        Op 29 januari 2015 van 9.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk,  Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen.
·        Op 4 februari van 09.00 uur tot 11.00 uur in het stadskantoor te Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal
·        Op 9 februari van 13.00 tot 15.00 uur in het stadshuis van Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout
 
Als u van plan bent deel te nemen aan één van de informatiebijeenkomsten, verzoeken wij u dit door te geven aan Inge Bock (i.bock@brabantsedelta.nl). Dit in verband met de praktische voorbereidingen.
 
Indien u wenst deel te nemen aan de eerste informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk op 29 januari 2015, kunt u zich uiterlijk tot dinsdag 27 januari 2015 aanmelden.
 
Graag tot ziens op één van de informatiebijeenkomsten.
 
 
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur 
Waterschap Brabantse Delta
 
Kees Coppens
Lid Dagelijks Bestuur
Misschien leuk om met de leden van Treeport te delen: http://we.tl/WKDkwfTGve
Spuitlicentiebijeenkomsten Bodem-bemesting-ziekten en plagen, Veiligheid en Techniek, Knaagdierbeheersing 

Geachte mevrouw, heer, 

Vanwege de vele belangstelling en goede reacties van de spuitlicentiebijeenkomsten in januari, is besloten dat GroeiBalans Teelt & Onderzoek in samenwerking met AgroPoli de volgende extra spuitlicentiebijeenkomsten gaat geven op onze locatie GroeiBalans, Moersebaan 8 G, 4882 KE Zundert: 
 • 18 febr. Spuitlicentiebijeenkomst Bodem-bemesting-ziekten en plagen (teelt), 19.00-22.00 uur 
 • 25 febr. Spuitlicentiebijeenkomst Veiligheid & Techniek, 19.00-22.00 uur 
 • 26 febr. Spuitlicentiebijeenkomst Knaagdierbeheersing, 19.00-22.00 uur 
 
Wanneer u hierover meer wilt weten of u wilt zich opgeven, met vermelding van uw spuitpasnummer, datum geldig tot en geboortedatum, dan kan er contact opgenomen worden met ondergetekende. 

Hoogachtend, 
René van Gastel 
Het chemische middelenpakket in de boomkwekerij wordt elk jaar minder, hierdoor dreigen wat knelgevallen te ontstaan. Neem nu met het wegvallen van de Basamid Cleanstar, het probleem op de zaaibedden die breedwerpig gezaaid worden of een gedeelte van de voorjaarszaai.

Mede daarom willen wij vanuit de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing, bepaalde technieken verder uitdiepen door te proberen om deze machines voor langere tijd naar Zundert te halen. Alvorens actie te ondernemen is het daarbij van belang om vooraf de belangstelling te meten.
 
Wilt u daarom zo spoedig mogelijk aangeven of u interesse heeft om een bepaalde machine op uw bedrijf te proberen met daarbij de vermelding van de hoeveelheid hectare en de gewenste periode. Wij kunnen dan vervolgens bepalen hoe lang de machines in Zundert moeten of kunnen blijven. Uiteraard is deze peiling van interesse niet bindend, het is enkel ten behoeve van het verkrijgen van een juiste indicatie.

Klik hier voor het online vragenformulier!
Op 19 februari 2015 houdt Treeport een Belgisch Treeport Café i.s.m. de Boomtelersfederatie Noord-België.

Ter kennismaking met onze Belgische collega's kunt u alvast de website van de federatie raadplegen. Ga daarvoor naar: http://www.boomtelersfederatie.be

Ter uwer informatie, kunnen wij u melden dat vandaag de INTERREG V europese subsidie aanvraag voor medefinanciering van het hoofdgebouw op het BCT is ingediend.

De boomteeltsector in de regio Brabant (NL) en regio Noorderkempen (BE) kent reeds een lange geschiedenis. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling binnen deze regio. Het marktaandeel van het boomteeltgebied neemt vandaag de dag nog steeds toe. Succesfactoren zijn de verdergaande samenwerking van de boomkwekers en de groeiende coöperatieve gedachte om bomen, bosplantsoen, heesters en sierteelt gezamenlijk aan te bieden. Uit deze samenwerking tussen de afzonderlijke boomkwekers, ontstaat de behoefte om de totale productieketen ‘van toeleverancier tot eindgebruiker’ meer op elkaar af te stemmen. Dit is ook nodig om de regio zijn leidende positie te laten behouden in Nederland, België en Europa. 
Een cruciale stap in de goede richting is de realisatie van het Business Centre Treeport (BCT). Dit wordt een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op één van de groenste sectoren van Nederland en België; de boomteeltsector. Het centrum zal ruimte bieden aan handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en andere betrokken bedrijvigheid. Een commissie deskundigen past een thematische filter toe waardoor enkel bedrijven die nadrukkelijk betrokken zijn bij de boomteeltsector zich kunnen vestigen. De samenwerking zal resulteren in slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Daarnaast wordt de nationale en internationale handel optimaal gefaciliteerd. 
    
De voorbereidingen voor een Business Centre lopen al sinds 2008. In de tussenliggende jaren zijn er diverse marktverkenningen, onderzoeken en locatiestudies verricht. De haalbaarheid van de plannen werd steeds duidelijker. De gemeente Zundert en de stad Hoogstraten en de organisatie Treeport Europe staan nu aan de vooravond van een nieuwe mijlpijl van een publiek-private samenwerking. De voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van het Business Centre Treeport (BCT) is bestuurlijk vastgelegd en direct daaropvolgend is gestart met het uitwerken van de concrete plannen.

We weten dat dak- en gevelgroen al veel is besproken en al veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Met name de techniek achter deze vorm van verticale en dakbeplantingen is al veel beproefd en er zijn vele innovaties doorgevoerd. Iets waarbij de boomteeltsector zelf aan de zijlijn heeft meegekeken en niet altijd bij de ontwikkeling betrokken is geweest.
 
Enkele bedrijven waarmee de BV BCT (Business Centre Treeport) in gesprek is maakt kenbaar dat dak- en gevelgroen wel een optie kan zijn. Toch is er enige weerstand te beproeven vanwege de onbekendheid met dak- en gevelgroen en angst voor extra onderhoud.
 
Het roept de vraag op of wij als boomteeltsector met onze producten en diensten een stimulans kunnen geven aan de innovaties die nodig zijn. Kunnen wij als boomtelers en handelaren participeren in deze markt die in ontwikkeling is, in nieuwe levende producten, de kennisleemte en mogelijk ook de promotie en marketing? Door onder andere samen te kijken of we onze producten beter toepasbaar en verhandelbaar krijgen in deze specifieke markt?
 
Wil je meedenken? Geef het door via info@treeport.eu. We zullen dan samen kort brainstormen om onze kansen te verkennen.
Rabobank De Zuidelijke Baronie wil onze wereld dichtbij beter maken. Dit doen ze graag samen met ons. Daarom stimuleren zij maatschappelijke projecten in de dorpen in de regio met geld, kennis, ervaring en faciliteiten. Ideeën op economisch sociaal maatschappelijk gebied of op het gebied van duurzame ontwikkeling, welzijn, cultuur en gezondheid zijn van harte welkom! 
 
Een Wereldidee hoeft geen groots, spectaculair idee te zijn. Een Wereldidee is een idee waarmee we onze directe omgeving een stukje mooier maken. Bijvoorbeeld het aanschaffen van materiaal of apparatuur voor en door een aantal organisaties sámen is een Wereldidee. Of een goed idee dat ergens anders is gezien en voor ons rayon 'nieuw' is (bijvoorbeeld duo-fietsen in Rijsbergen en Chaam).
 
Een Wereldidee is een idee dat:
 • de maatschappij ten goede komt;
 • duurzaam bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving;
 • afkomstig is van mensen die wonen of werken in De Zuidelijke Baronie;
 • binnen een jaar wordt uitgevoerd of gerealiseerd;
 • met een eenmalige bijdrage uitgevoerd kan worden;
 • niet uitsluitend afhankelijk is van steun door de bank;
 • aantoonbaar haalbaar is via een sluitende begroting;
 • nieuw is in uw rayon.
 
Laten we samen eens inventariseren of er ideeën leven en mogelijkheden zijn. Dit kan binnen de werkgroepen maar ook individueel zijn. Communiceer het via Treeport zodat we het samen kunnen oppakken!
De presentatie die door Arie de Jong van Van Oers Agro en John Bal van het ZLTO is verzorgd kunt u bij de downloads op deze website raadplegen en downloaden.

John Bal, adviseur Bedrijven Plant ZLTO: 06 212 32 601
Arie de Jong, teamleider Van Oers Aro, 076 597 88 00

 
Animatie nieuwe Randweg Zundert
http://youtu.be/Eny14Ei_vmA

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor ons eerstvolgende Treeportcafé!
 
Datum: donderdag 22 januari 2015
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start om 19:30 uur
Locatie: eetcafé Den Hoek , Rucphenseweg 14 te Zundert

Agenda Treeportcafé 22 januari 2015
 
 1. Nieuwjaarsrede bestuurder/manager.
 2. Meldingen vanuit de ledenraad.
 3. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): presentatie veel gestelde vragen en effecten voor de boomteelt m.m.v. ZLTO en van Oers Agro.
 4. Invoering T-rijbewijs: presentatie veel gestelde vragen buitenlandse werknemers, de rol van het onderwijs en meer m.m.v. ZLTO en/of Prinsentuin.
 5. Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding: presentatie voortgang, plannen en ontwikkelingen.
 6. Het meest recente nieuws vanuit andere werkgroepen.
 7. Het meest recente bestuursnieuws.
 8. Rondvraag en afsluiting.
Wij verwachten een grote opkomst en willen daarom graag een goede inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen. Wij vragen u daarom vriendelijk om u vooraf via een mail aan info@treeport.eu aan te melden voor deze bijeenkomst.
 
Safe the date!!
Op 19 februari 2015 zal er vervolgens wederom een Treeportcafé gehouden worden. Dit Treeportcafé staat in het teken van de Nederlands-Belgische kennismaking en samenwerking van boomteeltbedrijven. Deze Belgische avond wordt in Hoogstraten gehouden. U wordt nog tijdig nader geïnformeerd, maar leg de datum alvast vast in uw agenda!
 
Treeport is van mening dat de coöperatie gebaat is bij een flink aantal actieve leden die willen meewerken en samenwerken.
 
Treeport heeft momenteel circa 100 leden. Een algemene groei van het aantal leden van Treeport kent voordelen. Meer mensen die een beroep op elkaar kunnen doen, lastenverdelingen, meer te besteden voor het gemeenschappelijk doel en  vooral een krachtige stem bij externe partijen zoals overheden en sparringpartners. Stuk voor stuk vormen het goede redenen om meer leden voor Treeport te werven!
 
Treeportleden kunnen daaraan meewerken en worden beloond. Leden kunnen zelf kiezen op welke wijze: 1) per aangebracht nieuw lid € 100,- of 2) een korting van € 200,- op bijdrage aan een Treeportproject. Zo werkt Treeport ook samen aan een versterking van de actieve coöperatieve vereniging!
Video update ontwikkelingen Business Centre Treeport per 5-1-15
vind je op het You-tube kanaal: BCT stavaza.
(zie linkermenubalk onder foto en film).
                                                      
Het is niet vanzelfsprekend dat de website van Treeport wordt gebruikt voor advertenties. Echter de aanbieding van deze tweedehands machines zijn wellicht voor onze leden erg interessant.
 
Omdat ik ben gestopt met de  teelt van babyleaf zijn twee machines overbodig geworden die ik hierbij te koop aanbied.
Het betreft een onkruidbrander :
Merk: Struik
Specificaties: Breedte :1.80 meter, 1600 liter gas per ha.
Aanbevolen snelheid: 400 m per uur. Niet zelfrijdend. Gas tank van 500 liter
 
En het betreft een stoommachine:
Merk: Tumoba
Specificaties: 3 stoomstempels van 2 meter breed. 1 stempel is 2 bij 3 meter.
2000 liter diesel per hectare. 3,5 uur over 150 meter. 3 bedden tegelijk
Zelfrijdend. Waterslang aanwezig
 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact met me opnemen.
Naam: Frans van den Goorbergh. Email: famvdgoorbergh@planet.nl
Telefoon: 0620430922
Verslag Treeportcafé 11 december 2014
 
Het onlangs gehouden Treeportcafé werd door 45 mensen bezocht, de uitnodiging was openbaar en aangekondigd in de Zundertse Bode. Er waren zowel leden als niet-leden van Treeport aanwezig. Hoofdonderwerp was Pest Free Areas. Gestart werd met een moment van stilte vanwege het overlijden van en uit respect voor Magda Elst-Bevers.
 
Coöperatie
Daarna werden de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het afsluiten van het Majeur Project en het opstarten van de activiteiten van de nieuwe coöperatieve vereniging. Bestaande en nieuwe alliantiepartners zullen de komende tijd benaderd worden om hun betrokkenheid te (her)bevestigen.
 
Op 27 november jl. vond een eerste bestuursvergadering van de coöperatie plaats, waarbij Petra Nouws aangaf voor het laatst als bestuurslid aanwezig te zullen zijn. Tijdens het Treeportcafé is Petra daarom op gepaste wijze door Eric Mulders en namens alle leden bedankt voor haar bijdrage in de afgelopen jaren. Uiteraard blijft Petra bij Treeport en de werkgroepen waaronder ‘Internationale Beurzen’ betrokken. Op 22 december a.s. zal de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden waarin onder andere een voorstel betreffende de participatiehouders zal worden besproken. De uitslag hiervan zal in januari aan de participatiehouders worden teruggekoppeld, waarna ze bijeen zullen worden geroepen. De eerste vergadering van de ledenraad van de coöperatie zal op 15 januari a.s. plaatsvinden.
 
Werkgroepen
Na de bestuursonderdelen was het tijd om de aanwezigen bij te praten op het gebied van het nieuws en de ontwikkelingen vanuit de werkgroepen t.w.:
 • VICOE: De doelen zijn om de organische reststromen in kaart te brengen, deze terug in de kringloop te brengen en ze geschikt te maken voor de bodem. Fase 1, de inventarisatie, is reeds verwezenlijkt, fase 2, het bedrijfsmodel, is in ontwikkeling om vervolgens door fase 3, de realisatie, te worden opgevolgd. Naast tal van indirecte voordelen zijn de directe belangen voor de boomteeltsector: de benutting van nutriënten in de directe omgeving, een vitaler gewas, een vitale bodem en kostenreductie. Aanmelden voor deelname kan bij René Jochems.
 • Beurzen: Deze werkgroep heeft besloten zich in 2015 te richten op een goede presentatie op de 25e editie van GrootGroenPlus, middels een intensieve samenwerking met alle partijen. Daarnaast gaan ze zich voorbereiden op een collectieve deelname aan IPM in 2016. Het verzoek aan alle leden is om ongeacht aan welke beurs ze deelnemen altijd flyers van Treeport mee te nemen. Deze zijn verkrijgbaar op het kantoor van Treeport. Besproken werd ook het algemene belang van deelname aan buitenlandse beurzen en het bedenken van een collectief beursconcept. Een concept in de vorm van een zogenaamd Treeport Export Marketingprogramma. Achterliggende informatie is als bijlage uitgedeeld onder de aanwezigen en opvraagbaar. Conclusie is dat het belang van de export groot is en door samenwerking met specialisten die ook lid of vriend zijn van Treeport samen kan worden opgepakt om het collectief te dienen. Door dit voor het eerst toe te passen op IPM 2016, zou het concept daarna naar meer buitenlandse beurzen kunnen worden gekopieerd. De leden besloten om de werkgroep de vrijheid te geven om dit concept verder op te pakken en te ontwikkelen. Leden kunnen zich bij Petra Nouws aanmelden. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden op IPM 2016 zal de mogelijkheid tot een aansluiting bij BIZZ worden onderzocht. Ook zal gekeken worden naar mogelijke subsidies voor deelname aan buitenlandse beurzen. Alle aanwezigen waren het er over eens dat bij een beursdeelname ook de promotie van het gebied Zundert van groot belang is.
 • Jong geleerd…: Dit project is een initiatief van de gemeente Zundert en betreft een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het is gericht op groep 8 van de basisschool en de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De aanwezige leden gaven aan hun bedrijfsdeuren open te willen zetten voor dit project.
 • Praktijkleren: Het programma is inmiddels op 10 en 11 december gestart. Er nemen ongeveer 50 boomteeltleerlingen van 3 tot 4 scholen uit Zuid-Nederland aan deel. Diverse leden hebben zich aangemeld en dit traject loopt inmiddels. Leden kunnen zich overigens nog steeds aanmelden om deel te nemen aan dit project.
 • PT-Projecten: Deze aanvragen lopen en zullen automatisch worden opgevolgd. Het project ‘Groen en Welbevinden’ van Anthos, iVerde en de VHG loopt ook. Er is in het totaal 1,5 miljoen beschikbaar. Treeport zal contact zoeken met Leon Smet voor de meest actuele stand van zaken.
 • Boomfeestdag: Hiervoor bestaat nog geen werkgroep. Er is echter vanuit de gemeente de vraag gekomen of er projecten vanuit Treeport zijn die hierop aansluiten. Treeport zal vanuit de leden de gemeente verzoeken om alle plantsoenen weer aan te planten en bijvoorbeeld in ruil voor de heraanplant van 100 plantsoenen, voor 10 plantsoenen materiaal te schenken. Andere genoemde mogelijkheden zijn het leveren van materialen voor het aankleden van een straat of schoolplein. Deze activiteiten kunnen allen, buiten de aankleding van de rondweg, aansluiten op de Boomfeestdagactiviteiten.
 • BCT: Remco van Dessel gaf vanuit deze werkgroep een toelichting op de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zundert, de intentieverklaringen en de oprichting van de bestuurlijke synergiegroep waarin ook de gemeente Hoogstraten zitting neemt. Dat de diverse partijen meedenken en vooruit kijken blijkt o.a. uit het voorstel om het BCT reeds op de nieuwe bebording langs de snelweg op te nemen. De investeerders en bedrijven die zich zullen vestigen werden kort besproken, net als de lopende subsidieaanvragen. Procedureel heeft Hoogstraten een voorsprong en zal de verdere ontwikkeling van het BCT binnen de gemeente Zundert wel in procedure moeten. Vanuit de provincie is al groen licht gegeven. Begin januari 2015 zal het voorontwerp bestemmingsplan gereed zijn en naar verwachting kan het BCT dan in januari 2016 bestemd zijn. Ook de aanvraag betreffende de Interreg 5 subsidie kan begin januari ingelegd worden. Naar verwachting zal daarvoor in mei 2015 groen licht worden gegeven. Het gevolg daarvan is wel dat het BCT er binnen 3 jaar moet staan. De kansen op toekenning zijn groot. Vanuit het BCT werd tijdens het Treeportcafé een oproep gedaan voor overleg over de aankleding van de openbare ruimte. Hieruit werd gelijk een nieuwe werkgroep geboren waarvoor leden zich kunnen aanmelden bij Jan de Vries. De aankleding/indeling van de etalage met een afmeting van 12 hectare die het BCT zal gaan bieden, kan zo vooraf goed opgepakt worden.
Pest Free Areas
Hoofdonderwerp van de avond was de doorontwikkeling van bufferzones naar Pest Free Areas. Na een korte inleiding door voorzitter Marc Lodders startte de presentatie van NAKtuinbouw omtrent de instandhouding van de bufferzone bacterievuur. Aanwezig namens NAKtuinbouw waren Gerben Mellema, Ron Bleijswijk en Marc de Groof. Zundert valt onder bufferzone 14b. Momenteel zijn er 12 bufferzones in heel Nederland en zullen er na doorontwikkeling tot Europese Pest Free Areas zo’n 5 tot 6 overblijven. Binnenkort kan er gestart worden met een eerste pilot voor een Pest Free Area, momenteel zijn de regels nog in ontwikkeling. De hoofdconclusie van het verhaal, de voorschriften en de regelingen omtrent van de instandhouding van de bufferzone 14b is dat dit collectief opgepakt dient te worden. In het gebied van bufferzone 14b zijn 232 bedrijven gevestigd waarvan er 132 samen 200 hectare aan waardplanten hebben. Op de website van Treeport zal de lijst van NAKtuinbouw worden geplaatst. Hiermee is na te zoeken welke bedrijven in de bufferzone vallen. Financieel bijdragen aan de instandhouding van een bufferzone is voor de betrokken bedrijven niet wettelijk verplicht. Doordat de kosten nu gedragen worden door slechts een deel van de bedrijven en bovendien op bedrijfsniveau worden berekend, kan het voorkomen dat een bedrijf 5k bijdraagt en slechts voor 6k aan waardplanten afzet. Als alle betrokken bedrijven mee zou dragen in de kosten gaat het om slechts een paar honderd euro per bedrijf. Besloten is om voor een artikel/oproep te zorgen dat zowel door Treeport als NAKtuinbouw verspreid kan gaan worden om de bedrijven binnen de bufferzone te wijzen op het belang van collectief instappen en het gezamenlijk dragen van de kosten. Zeker met het oog op de doorontwikkeling naar een Pest Free Area. Afspraak is dat NAKtuinbouw voor 1 februari bericht van Treeport zal ontvangen over de stand van zaken. De aanwezigen waren het erover eens dat de vraag of elk bedrijf met waardplanten mee wil betalen aan de kosten van de instandhouding van bufferzone 14b eigenlijk niet aan de orde zou moeten zijn. De aanwezigen, zowel leden als niet-leden zien het bijdragen in de kosten als een vanzelfsprekendheid om het gebied en de exportpositie en daarmee de toekomst te borgen. Aanvulling per 22-12: Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behoud van de bufferzone. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden van Treeport die bijdragen aan het behoud van deze bufferzone
 
Aandachtspunten
De aanwezige niet-leden werden er op gewezen dat het mogelijk was om zich aan te sluiten bij Treeport. Inschrijfformulieren konden worden meegenomen. De aanwezige leden werden er op gewezen dat alle facturen zijn verzonden en werden verzocht om de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen. Uiteraard voor zover zij deze nog niet reeds hadden voldaan. De website www.treeport.eu is aangepast op de coöperatieve structuur en nieuwste ontwikkelingen. Er zijn bovendien nog maar drie mailadressen actief. Alle andere adressen en domeinen zijn opgezegd. Treeport zou goed bereikbaar moeten zijn en als leden problemen ondervinden met de bereikbaarheid of aanvullingen hebben, dan worden zij vriendelijk verzocht om dit te melden.
 
Afsluiting
Na de rondvraag is het officiële deel van de bijeenkomst om 22:30 uur afgesloten. Iedereen werd bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en uitgenodigd voor de op de bijeenkomst aansluitende oudejaarsborrel.
Stand van zaken BCT
5 januari 2015:
 
Al sinds het bestaan van de organisatie Treeport is er gewerkt aan de realisatie van een Business Centre Treeport (BCT). Hieronder een kort overzicht van de bereikte tussentijdse resultaten:
 
BCT: Boomteelt business op de Nederlands-Belgische grens.
Het BCT wordt gerealiseerd langs de E19/A16 op de Belgisch-Nederlandse grens, waarbij een deel op het grondgebied van de gemeente Zundert plaats vindt en een deel op het grondgebied van Stad Hoogstraten. Het totaal BCT plan bestaat uit de gebiedsontwikkeling van ruim 50 hectare thematisch bedrijventerrein op Nederlands gondgebied en het revitaliseren plm. 10 hectare van het noordelijke gebied van Transportzone Meer op Belgische grondgebied. De gemeente Zundert (NL) en de gemeente Hoogstraten (VL) zijn in hoge mate betrokken bij het tot stand komen van het BCT en nemen deel in de Bestuurlijke Synergiegroep BCT  met het oogpunt op faciliterend, begeleidend, afstemmend en ondersteunend,
 
Thematisch park met boomteelt als business
Het Business Centre Treeport is volledig gericht op de boomteeltsector in de breedtste zin des woords voor de ontwikkeling en toegevoegde waarde van boomteeltbusiness.
 
Procedures en exploitatie
Er is een haalbaarheidsstudie, locatiestudie en business case. Deze vastgestelde plannen dienen voor de verdere planologische en exploitatieplannen van het BCT.
De gemeente Zundert heeft de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) over het plangebied ingesteld voor de ontwikkeling van het BCT. De Provincie Noord Brabant heeft de Verordening Ruimte geaccordeerd dat bestemmingswijziging en ontwikkeling van het BCT mogelijk maakt,
Treeport heeft de planologische procedures opgestart en het bestemmingsplan is in voorbereiding voor behandeling in 2015-2016.
 
Investeerders en vestigers
Treeport is in vergevorderde gesprekken met meerdere investeerders.
Er zijn meer dan 25 warme contacten met potentiele vestigers waarvan 9 een intentieovereenkomst hebben ondertekend.
 
Organisatie BCT BV
Treeport op 13 augustus 2014 de BCT B.V. heeft opgericht. De BCT BV is de entiteit voor de ontwikkeling en realisatie van het Business Centre Treeport. Treeport heeft het Projectbureau BCT ingericht, met Gerard de Baaij als directeur BCT Bv en Remco van Dessel (Agel) als projectleider BCT.
Er wordt met Rewin samengewerkt op het gebied van acquisitie en bedrijfsvestiging.
Vanaf 1 januari is het inschrijfformulier voor deelname aan Vakbeurs GrootGroenPlus weer openbaar geactiveerd op de website. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de groep aan te geven waaronder de deelnemer wil staan. Diverse leden hebben al aangegeven onder Treeport in collectief of als octopusstand te willen staan. Een goede inventarisatie maakt alle regelingen en het maken collectieve afspraken voor alle partijen eenvoudiger. Vergeet daarom niet om dit bij uw inschrijving aan te geven! 

Werkgroep Pest Free Areas pleit voor collectieve inzet kwekers
 
De werkgroep Pest Free Areas van Coöperatieve vereniging Treeport heeft onlangs een Treeportcafé georganiseerd met als thema Pest Free Areas. Deze bijeenkomst is zowel door leden als niet-leden van Treeport goed bezocht. Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven over de instandhouding van de huidige bufferzones voor bacterievuur. Daarnaast werd gepleit voor een collectieve inzet van kwekers om de huidige bufferzone door te ontwikkelen naar een Pest Free Area, om zo de exportpositie van Zundert te verbeteren.
 
Onevenredige verdeling kosten
In Nederland zijn in totaal 12 bufferzones, die op dit moment alleen voor bacterievuur zijn. Zundert valt onder bufferzone 14b. Dat betekent dat waardplanten uit deze regio geëxporteerd mogen worden. Zundert en omgeving herbergt in totaal 232 kwekerijbedrijven, waarvan er 132 een totaal van 200 hectare aan waardplanten hebben. Op dit moment wordt de bufferzone in stand gehouden door een kleine groep die alle kosten daarvoor draagt. Deze kosten zijn bovendien niet evenredig verdeeld onder de bedrijven; zij worden aangeslagen aan de hand van de bedrijfsgrootte, niet aan de hand van hun afzet van waardplanten. Op de langere termijn is deze werkwijze niet houdbaar en kan dit het voortbestaan van de bufferzone in gevaar brengen.

Collectiviteit voor een sterkere exportpositie
Veel efficiënter en kosteneffectiever zou het zijn als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle kwekerijen van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd.
 
Collectiviteit biedt meer voordelen: zo wordt het ook makkelijker om de bufferzones door te ontwikkelen naar Europese Pest Free Areas. Hierdoor krijgt de export nog een extra impuls. Als men doorgaat op de huidige manier, is de kans klein dat er een Europees Pest Free Area ontstaat. Sterker nog; dan zou de exportpositie van Zundert wel eens op de tocht kunnen komen te staan en daardoor de afzet van alle boomkwekerijproducten uit de hele regio.
 
Aanmelden
Wie mee wil denken over de ontwikkeling van een Pest Free Area en een effectief behoud van de bufferzone, kan zich melden bij Coöperatieve vereniging Treeport. Vergeet daarnaast niet om u op te geven om bij te dragen in de kosten voor het behoud van bufferzone 14b. Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten hiervoor. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden die bijdragen aan het behoud van de bufferzone. Deze actie geldt voor bestaande leden en voor leden die zich voor 1 februari 2015 aanmelden en een financiële bijdrage leveren aan het behoud van bufferzone 14b.
De doelen zijn om de organische reststromen in kaart te brengen, deze terug in de kringloop te brengen en ze geschikt te maken voor de bodem. Fase 1, de inventarisatie, is reeds verwezenlijkt, fase 2, het bedrijfsmodel, is in ontwikkeling om vervolgens door fase 3, de realisatie, te worden opgevolgd. Naast tal van indirecte voordelen zijn de directe belangen voor de boomteeltsector: de benutting van nutriënten in de directe omgeving, een vitaler gewas, een vitale bodem en kostenreductie.

Aanmelden voor deelname kan bij René Jochems
Deze werkgroep heeft besloten zich in 2015 te richten op een goede presentatie op de 25e editie van GrootGroenPlus, middels een intensieve samenwerking met alle partijen. Daarnaast gaan ze zich voorbereiden op een collectieve deelname aan IPM in 2016.

Het verzoek aan alle leden is om ongeacht aan welke beurs ze deelnemen altijd flyers van Treeport mee te nemen. Deze zijn verkrijgbaar op het kantoor van Treeport.

Besproken werd ook het algemene belang van deelname aan buitenlandse beurzen en het bedenken van een collectief beursconcept. Een concept in de vorm van een zogenaamd Treeport Export Marketingprogramma. Achterliggende informatie is als bijlage uitgedeeld onder de aanwezigen van het Treeportcafé en opvraagbaar.

Conclusie is dat het belang van de export groot is en door samenwerking met specialisten die ook lid of vriend zijn van Treeport samen kan worden opgepakt om het collectief te dienen. Door dit voor het eerst toe te passen op IPM 2016, zou het concept daarna naar meer buitenlandse beurzen kunnen worden gekopieerd. De leden besloten om de werkgroep de vrijheid te geven om dit concept verder op te pakken en te ontwikkelen. Leden kunnen zich bij Petra Nouws aanmelden. Alle aanwezigen waren het er over eens dat bij een beursdeelname ook de promotie van het gebied Zundert van groot belang is.
Hoofdonderwerp van de Treeportavond op 11-12-2014 was de doorontwikkeling van bufferzones naar Pest Free Areas. Na een korte inleiding door voorzitter Marc Lodders startte de presentatie van NAKtuinbouw omtrent de instandhouding van de bufferzone bacterievuur. Aanwezig namens NAKtuinbouw waren Gerben Mellema, Ron Bleijswijk en Marc de Groof.

Zundert valt onder bufferzone 14b. Momenteel zijn er 12 bufferzones in heel Nederland en zullen er na doorontwikkeling tot Europese Pest Free Areas zo’n 5 tot 6 overblijven. Binnenkort kan er gestart worden met een eerste pilot voor een Pest Free Area, momenteel zijn de regels nog in ontwikkeling. De hoofdconclusie van het verhaal, de voorschriften en de regelingen omtrent van de instandhouding van de bufferzone 14b is dat dit collectief opgepakt dient te worden. In het gebied van bufferzone 14b zijn 232 bedrijven gevestigd waarvan er 132 samen 200 hectare aan waardplanten hebben. Op de website van Treeport zal de lijst van NAKtuinbouw worden geplaatst. Hiermee is na te zoeken welke bedrijven in de bufferzone vallen. Financieel bijdragen aan de instandhouding van een bufferzone is voor de betrokken bedrijven niet wettelijk verplicht.

Doordat de kosten nu gedragen worden door slechts een deel van de bedrijven en bovendien op bedrijfsniveau worden berekend, kan het voorkomen dat een bedrijf 5k bijdraagt en slechts voor 6k aan waardplanten afzet. Als alle betrokken bedrijven mee zou dragen in de kosten gaat het om slechts een paar honderd euro per bedrijf. Besloten is om voor een artikel/oproep te zorgen dat zowel door Treeport als NAKtuinbouw verspreid kan gaan worden om de bedrijven binnen de bufferzone te wijzen op het belang van collectief instappen en het gezamenlijk dragen van de kosten. Zeker met het oog op de doorontwikkeling naar een Pest Free Area.

Afspraak is dat NAKtuinbouw voor 1 februari bericht van Treeport zal ontvangen over de stand van zaken. De aanwezigen waren het erover eens dat de vraag of elk bedrijf met waardplanten mee wil betalen aan de kosten van de instandhouding van bufferzone 14b eigenlijk niet aan de orde zou moeten zijn. De aanwezigen, zowel leden als niet-leden zien het bijdragen in de kosten als een vanzelfsprekendheid om het gebied en de exportpositie en daarmee de toekomst te borgen.

Aanvulling per 22-12: Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behoud van de bufferzone. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden van Treeport die bijdragen aan het behoud van deze bufferzone.
Het bestuur van Treeport heeft op 22 december jl. besloten een stimuleringsbedrag van € 5.000,- beschikbaar te stellen voor Treeportleden die meebetalen aan het behoud van de Bufferzone 14b. Tijdens het Treeportcafé van 11 december 2014 bleek dat er groot draagvlak is om alle kwekers in de regio ervan te overtuigen dat het behoud van de Bufferzone bacterievuur van groot belang is.

Om dit te ondersteunen en de collectiviteit te stimuleren neemt Treeport haar verantwoordelijkheid en stelt daarom het desbetreffende bedrag beschikbaar, dit om de gemeenschappelijke kosten te reduceren. De drempel wordt daarmee lager en Treeportleden die bijdragen aan het behoud van de bufferzone hebben een direct financieel voordeel.
Vanwege de feestdagen zal de HUB vanaf vrijdag 19-12-2014 om 15:00 uur tot maandag 05-01-2015 gesloten zijn. Vanaf maandag 5 januari zijn alle diensten weer beschikbaar!

http://www.treerun.nl
GEZOCHT !

In het teken van het lustrum 25 jaar GrootGroenPlus in 2015 ben ik op zoek naar oude schoolfoto's van je groene vakopleiding. Foto's waarop je herkenbaar met je vakopleiding bezig bent zijn bijzonder welkom. Wil je eens in de oude schoenendoos kijken, je foto's opzoeken en met me delen (scannen en mailen)? Graag want dan maken we daar een mooi overzicht van.
Je kunt je foto's mailen naar Gerard@treeport.eu


 

Vandaag ontvingen wij een e-mail met de titel: Magda de beste!

Deze bevatte het droevige nieuws dat Magda Elst-Bevers op 4 december is overleden. Wij wensen Corné, Mike, Janneke, Melanie, Maarten, familieleden en vrienden veel sterkte.


Op donderdag 4 december 2014 werd door Treeport, de gemeente Zundert (NL) en de gemeente Hoogstraten (VL) de Bestuurlijke Synergiegroep BCT opgericht. Een overleg waarin de afstemming tussen Zundert, Hoogstraten en Treeport rondom de ontwikkeling van het BCT wordt gedaan.

Alle partijen hebben vertrouwen in een succesvolle samenwerking waarmee de realisatie van het BCT op Nederlands-Belgisch grondgebied succesvol zal verlopen.


vlnr: John Oostvogels (Treeport), Piet Utens (Zundert), Tinne Rombouts (Hoogstraten), Remco van Dessel (BCT projectleider), niet op foto Gerard de Baaij, (BCT directeur).
Op initiatief van wethouder De Hoon van de gemeente Zundert is het initiatief opgepakt om de samenwerking van de drie O's van overheid, ondernemers en onderwijs, in de praktijk naar werkelijke toegevoegde waarde te brengen. Met elkaar verkennen, overleggen en afspraken maken om basisschoolleerlingen (groep 8) en tweedejaars middelbare scholieren te helpen bij de school- en studiekeuze.

Wat kunnen overheid, ondernemers en onderwijs hierbij voor elkaar betekenen? De verkenning gaf inzicht in het gemeenschappelijk belang. Voor jonge kinderen is de beroepskeuze vaak ingewikkeld mede omdat de leerlingen te weinig zicht hebben op de kansen en mogelijkheden. En dan vooral in de eigen omgeving waar zoveel bedrijvigheid aanwezig is en waar de kinderen zo weinig van weten en zien.
In overleg is daarom besloten en zijn afspraken gemaakt om de kinderen een of meerdere malen per jaar op de bedrijven uit te nodigen en ze te laten kennis maken met het bedrijf en het werk.

Ondernemers zien de onbekendheid van de jonge jeugd bij de bedrijven en willen graag de betrokkenheid van de eigen jonge kinderen in de lokale economie versterken. Juist door kinderen uit te nodigen en hen het gevoel van het werk in de bedrijven mee te geven, hen zichtbaar, tastbaar en prikkelend te vertellen over studie en beroepsperspectieven wordt de verbondenheid met de eigen leefomgeving van de kinderen vergroot. En dat biedt kansen voor nu en vooral voor later.

Jong geleerd is oud gedaan.

Van de website van de Rabobank De Zuidelijke Baronie


Vanuit onze agrarische achtergrond en coöperatieve identiteit willen wij de sector, en de ondernemers, zelfs extra ondersteunen. Om die reden trekken bank en ondernemers samen op om een fundament te leggen voor dit belangrijke platform voor de boomteeltsector. Een samenwerking die zich voortdurend ontwikkelt. Dit zowel door het ondersteunen van de kernactiviteiten van Treeport als door de activiteiten die rondom Treeport vorm krijgen, bijvoorbeeld vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Kernwaarden die voor zowel Treeport als Rabobank belangrijk zijn: een prachtige basis voor een krachtige samenwerking.

Na de opstartfase is het nu tijd om gezamenlijk te investeren in dit initiatief. Rabobank onderschrijft de noodzaak om gezamenlijk te investeren om belangrijke sectoren in ons werkgebied ook in de toekomst te laten floreren. Om die reden draagt de bank als sponsor bij aan de ontwikkeling en realisatie van Business Centre Treeport. 

Op donderdag 27 november ondertekende de gemeente Zundert en Treeport voor intensieve en duurzame samenwerking bij de realisatie van het Business Centrum Treeport (BCT). 
 
De gemeente faciliteert bij de planologische en ruimtelijke ordeningsprocedures. Deze formele overeenkomst vult de intensieve betrokkenheid van de gemeente Zundert prima aan. De ondersteuning, hulp, begeleiding en het vergroten van het draagvlak voor het BCT die de gemeente al jaren inzet wordt met deze overeenkomst prima verduurzaamd. 

Helicon Opleidingen MBO Helmond (De Groene Campus) zoekt :
 
Docent Plantenteel 0,6 fte, (docent LB)
 
We zijn op zoeken naar een bevoegde docent voor minimaal 0,6 fte.
Afhankelijk van inzetbaarheid behoort uitbreiding tot de mogelijkheden.
De hoofddagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Daarnaast begeleidt
en bezoekt deze docent ongeveer 20 leerlingen bij hun BPV en loopbaan. 
 
Helicon MBO Helmond werkt intensief samen met Citaverde (en ook met
Treeport) en deze docent wordt in dat team opgenomen. We verwachten dan
ook dat deze persoon een teaminspirator is binnen het team. De persoon
wordt breed en algemeen ingezet voor vakgerichte onderdelen binnen
Teelt&techniek / plantenteelt. Zeker op het gebied boomteelt zal deze
persoon zijn expertise moeten kunnen profileren. 
Kennis van MBO, relatie met en kennis van het groene bedrijfsleven en
de keten is een vereiste.
Activiteiten voor leven lang leren (cursussen, opleidingen etc) behoren
ook tot het takenpakket.
 
Meer informatie/contact:
Postbus 120
5700 AC Helmond
T:  +31 (0) 492 52 39 83
I:   www.degroenecampus.nl en www.helicon.nl
Op woensdagavond 12-11-14 kwam de (vernieuwde) Werkgroep Beurzen bijeen om plannen te smeden voor nationale en internationale gemeenschappelijke beursactiviteiten met onze Treeportleden.
 
Een succesvolle avond waarvan op het komende Treeportcafe (11 december a.s.) de resultaten en bevindingen met de collega Treeportleden worden gedeeld. Dus kom luisteren en deel je mening.
 
De belangrijkste conclusies: 
 1. Treeport zet fors in op GrootGroenPlus. We willen van de ruime voldoende van het vorige jaar een dikke 10 komend jaar maken!
 2. Treeport zet geconcentreerd in op IPM-Essen (in 2016) met een grote groep deelnemers. Op tijd beginnen en gericht op een goede Treeport-vertegenwoordiging.
Het eerstvolgende Treeportcafé zal plaatsvinden op donderdag 11 december 2014, inloop vanaf 19:00 uur en start om 19:30 uur. Locatie: Café Neefs, Molenstraat 129 te Zundert. Noteer de datum alvast in uw agenda! Elke werkgroep kan vooraf tijd reserveren om de leden bij te praten over de ontwikkelingen binnen het project dat ze aanvoeren. Hoofdonderwerp van deze avond is de ontwikkeling in de werkgroep Pest Free Area’s.
 
Pest free area’s - Bufferzones
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter. Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer (mede)financierders, hoe beter. Bovendien ontstaat er de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes. Het is daarbij belangrijk dat vanuit het bedrijfsleven in de zone actie ondernomen wordt, dit om het draagvlak te vergroten. NAKtuinbouw zal tijdens het Treeportcafé op 11 december a.s. een toelichting geven over het bacterievuurbeleid vroeger, nu en de mogelijkheden voor de toekomst. Mis deze avond daarom niet!
Een doel van Treeport is om gezamenlijke deelname aan buitenlandse beurzen te stimuleren. Hiervoor blijkt een subsidie te bestaan, de werkgroep Beurzen heeft deze mogelijkheid daarom verder uitgewerkt voor een deelname aan Salon du Végétal. Dit voorstel kunt u hier vinden.
 
Wilt u voor het eerst deelnemen aan Salon du Végétal en/of voldoet u aan de voorwaarden welke in het voorstel genoemd worden? Dan is dit de uitgelezen kans om van de subsidieregeling gebruik te maken. Interesse? Laat het ons voor 15 november weten!


Social media berichten over Treeport en het BCT zijn in deze handige magazines te lezen.


Treeport magazine op Flipboard

 
Business Centre Treeport op Flipboard


 
U kunt uw nieuwigheden nog aanmelden voor de Franse beurs Salon du Végétal. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november a.s. Gebruik daarvoor onderstaande gegevens.
 
The registration for the novelties competition will closed the 1st of November.
Please find in attachment the sheet 4 as well as an information about the novelties competition.
Ghislain BOUSSEAU
SALON DU VÉGÉTAL
Tél. +33 (0)2 41 79 14 17 – Fax +33 (0)2 41 45 29 05
www.salon-du-vegetal.com

De restgelden van het Productschap Tuinbouw worden ingezet voor diverse projecten. Ook binnen de boomteelt zijn er gelden beschikbaar gesteld. Treeport heeft in samenwerking met andere partijen enkele projecten ingediend. Op 15 september jl. heeft de Raad voor de Boomkwekerij het koepelproject plantgezondheid bij het productschap tuinbouw ingediend.

Bij toekenning van de aanvraag worden binnen dit koepelproject vijf programma’s opgesteld, vanuit de 22 ingeleverde projectideeën die door de stuurgroep daarvoor zijn geselecteerd. Diverse Treeportprojecten zijn positief beoordeeld om nader uit te werken.
Het betreft:

 1. Buxusproject 2014; onderzoek met als doel meer plantgezondheid om het Cylindrocladiumprobleem voor te blijven.
 2. Pestfree Area’s
 3. VICOE (Vitale Organische Circulaire Economie)
 4. Mechanische Onkruidbestrijding
 5. Functionele Agrobiodiversiteit

 
Onze werkgroepen zullen deze uitwerking samen met betrokken partijen en de Treeport organisatie verder uit te werken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op donderdag 7 oktober jl. kwamen diverse ondernemers die interesse tonen voor vestiging op het BCT bijeen om met elkaar de win-win kansen te verkennen. Naast gunstige  vestigingsmogelijkheden die het BCT biedt zijn de kansen van samenwerking op het BCT verkend op het gebied van energie, transport e.d. Daarmee tracht de BCT BV. de interesse voor vestiging te versterken en de kansen voor boomteelt business te vergroten. De bijeenkomst is een eerste van een reeks.


Foto: Sandragrafie
Op 1, 2 en 3 oktober vond de 24ste editie van de GrootGroenPlus vakbeurs plaats. Ook dit jaar waren de leden van Treeport weer goed vertegenwoordigd. 45 bedrijven hebben met de gemeenschappelijke Treeport deelname aan de beurs hun producten en diensten onder de aandacht gebracht en zijn weer vele netwerkcontacten onderhouden. Uit de reacties van de standhouders blijkt een licht positieve verwachting van de beursresultaten in nieuwe contacten en potentiele verkoop.

Op de website van GrootGroenPlus kunt u sfeerverslagen, tafelgesprekken en foto’s terug vinden. www.grootgroenplus.nl


Foto: Sandragrafie
De aanwezigheid van Treeport op de 24ste internationale vakbeurs GrootGroenPlus was indrukwekkend.  Naast de TreeportGarden als de entree van de vakbeurs, de gemeenschappelijke Treeport presentatiestandjes, de BCT presentatiestand en overige uitingen was Treeport ook vertegenwoordigd bij de opening van de beurs, bij de Rondedegrotegroenetafelgesprekken en bij de persmomenten met de (inter)nationale vakpers.
 
Op donderdagavond verzorgde Treeport een programma onder de titel ‘Nagenieten en Voorproeven’. Een avond waarop het Majeur Project Treeport werd afgesloten en de plannen van de nieuwe Coöperatieve Vereniging Treeport werden gepresenteerd. Ruim 200 gasten werden met indrukwekkende filmpjes meegenomen in de wereld van de Treeport business. Over het Business Centre Treeport en over de resultaten van het Majeur Project Treeport. Gedeputeerde Yves de Boer, burgemeester Leny Poppe, wethouder Piet Utens en David Bömer en Marc Lodders uit onze eigen achterban, spraken met enthousiasme over de geboekte resultaten van het Majeur Project en de wijze waarop Treeport de nieuwe toekomst tegemoet gaat. De sprekers spraken over en weer hun dank uit over de onderlinge samenwerking.


Foto: Sandragrafie
Presentatie eindrapport Biodiversiteit in Zundert
 
Waar:              Vogelrevalidatie Centrum Zundert, Luitertweg 36a, Zundert
Wanneer:        Op de Groenmarkt van het VRC op 15 september 2014, 19.30 uur
 
Op maandagavond 15 september 2014, tijdens de groenmarkt van het VRC zal het rapport “Biodiversiteit in Zundert” worden gepresenteerd en zijn diverse deskundigen en organisaties aanwezig waar u advies in kunt winnen over dit thema. We willen u erop attent maken dat u zich nog kunt inschrijven voor deze avond tot en met dinsdag 9 september. 

 
Op verzoek van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert, in samenwerking met de Gemeente Zundert en Treeport, is door de Wetenschapswinkel Wageningen UR en Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar de biodiversiteit in de gemeente Zundert.
Hoe staan we ervoor? Waar willen we met elkaar naar toe? Wat is haalbaar voor wie? Hoe doen we dat dan? Deze vragen stonden centraal  bij het onderzoek.
 
De zoektocht naar mogelijke antwoorden, naar soms simpele kleine veranderingen, naar de samenhang en impact van acties op het grotere geheel, worden in een kort stappenplan helder en concreet weergegeven. Graag willen wij deze kennis met u delen tijdens de avond in de vorm van een Groenmarkt.
 
Over onderstaande onderwerpen zullen deskundigen (de tafeldame of –heer) u bijpraten en mogelijkheden aanbieden om voor uw situatie de biodiversiteit in Zundert en omgeving te verbeteren. Concrete voorbeelden kunnen aangedragen en wellicht samen opgepakt worden. Tezamen met overige praktijkmensen, met ieder hun specialisme, zullen de tafeldame en -heer de bevindingen uit het rapport eerlijk en helder en uit eigen ervaring met u bespreken om u zodoende verder te helpen.
 
Het complete rapport kunt u binnenkort downloaden via de website van Vogelrevalidatiecentrum  Zundert (www.vrczundert.nl) of de website van Gemeente Zundert (www.zundert.nl) en de website van Treeport (www.treeport.eu)
Inmiddels is op de website van VRC Zundert een korte samenvatting van het rapport beschikbaar (http://www.vrczundert.nl/Nieuws/bericht/uitnodiging-groenmarkt-15-september).
 
Meet & Green Zundert 2014
 
Waar:              Roelands Boomkwekerijen, Goorbaan 9, Zundert
Wanneer:        10 september 2014 vanaf 13.00 uur
 
 
 
Wij heten u van harte welkom op deze leerzame en ontmoetingsdag waar u kunt kennis maken met elkaar en enkele van onze Treeport SIM projectresultaten. Wij laten u graag onze innovaties in de boomteelt zien. Wat de afgelopen jaren ontwikkeld en beproefd is en waar we nog hard aan werken.
Een vakdag van de boomkwekerij over teelt, techniek en duurzaamheid en in een prachtige omgeving waar u met bedrijven, organisaties en met elkaar kunt kennis maken.
Ook is het weer mogelijk om de spuitlicenties te verlengen. Inschrijven kan via de website.
Zie: www.meetengreen.nl
 
Aansluitend wordt de jaarlijkse Treeport barbecue gehouden. Leden zijn –na aanmelding- van harte welkom.
 
 
De Meet & Green dag is mogelijk door samenwerking van veel mensen, iets waar wij als Treeport voor staan. Door samenwerking komen we verder en bereiken we meer. U zult ook kennis maken met veel bedrijven, organisaties en mensen die u willen ontmoeten en kennis en ervaring met u willen delen.
 
We zijn te gast bij Roelands Boomkwekerijen B.V., een moderne onderneming met al meer dan 25 jaar ervaring in de teelt van bos- en haagplantsoen uit de volle grond en in pot gekweekt. Met vakmanschap en moderne innovatieve technieken wordt ervoor gezorgd dat de producten van de allerhoogste kwaliteit zijn. We bedanken Frank Roelands voor zijn gastvrijheid. We bedanken ook organisator Cultus Agro Advies voor de samenwerking en onze sponsoren.
 
Wij wensen u een goede Meet & Green!
 
 
Mededelingen Treerun
Treerun is de laatste maanden binnen Treeport uitgebreid in discussie geweest. We constateren dat de leden de voordelen van Treerun en de Hub zien (voor leden zelf, voor Zundert, voor leefbaarheid en veiligheid.). Maar tegelijkertijd waren er zorgen. Kan Treerun wel rendabel zijn? Concurreert Treerun (= de coöperatie) niet oneerlijk met gewone ondernemers in de regio?
Treeport heeft gekeken naar de rentabiliteit van Treerun. Die blijft kwetsbaar. Echter, uit de markt (in het bijzonder handelaren buiten de regio) komen veel positieve signalen over Treerun. Dus zijn we op zoek gegaan naar een win-win met als doel: Treerun rendabel te continueren op een ondernemende manier!
 
We zijn daarvoor in gesprek gegaan met Erik Tax. Erik Tax zag goede mogelijkheden om de eigen activiteiten en Treerun te combineren. Er ontstaan daardoor voordelen voor beide partijen. De kosten zullen reduceren door de exploitaties in elkaar te schuiven. Ook na gesprek met de CLTV blijkt bereidheid tot medewerking, onder Treerun – condities.
 
Treeport en Erik Tax hebben besloten dat Erik Tax de exploitatie van Treerun vanaf 1 september 2014 overneemt waarmee de continuïteit wordt gegarandeerd. Treerun en hub blijven onder Treeport - label opereren. Daarmee is de dienstverlening Treerun en -hub gewoon in handen van Zundertse ondernemer (in lijn met wensen coöperatieleden).
Prijzen en voorwaarden zijn voor 1 september openbaar en zullen niet sterk afwijken van Treerun. 
De openingstijden worden waarschijnlijk iets aangepast.
Zo hebben we met elkaar een nieuwe win-win situatie gecreëerd en het voortbestaan van de Treerun met de run en hub diensten beter gecontinueerd.
 
Ingegeven door het feit dat het leverseizoen op een einde loopt, en er hierdoor ook steeds minder handel over de HUB van Treerun gaat, hebben wij in overleg met onze klanten besloten per 23 juni de openingstijden aan te passen. Vanaf deze datum zal de HUB van 8:00 tot 13:00 bezet zijn, en zal er slechts van de ochtendrun gebruik gemaakt kunnen worden. Wat betekent dit concreet voor u?
 • Tussen 8:00 en 13:00 wordt u zoals u gewend bent geholpen;
 • Na 13:00 is er niemand van Treerun aanwezig, de loods is wel open en de heftruck is aanwezig zodat u uw spullen eventueel altijd zelf kunt lossen;
 • Er rijdt in principe geen middagrun, in overleg met u en uw klanten zullen wij deze orders doorschuiven naar de volgende ochtend;
 • In noodgevallen kan er na overleg besloten worden toch een middagrun te rijden;
 • Ook na 13:00 blijven wij telefonisch en via mail bereikbaar;
Deze aanpassing past prima in het seizoensgebonden karakter van de sector, en is in samenspraak met onze klanten tot stand gekomen.
Het was mooi om te zien hoe de bestuursvoorzitter van de HEMA kon genieten van iedere nieuwe klant die de nieuwe vestiging in Parijs binnenliep. "Kijk, weer een klant. En hup, weer een,.....". Natuurlijk zag hij ze niet allemaal.

Het programma Holland-doc, 'Het geheim van de HEMA' dat deze week op televisie werd uitgezonden, gaf een bijzondere inkijk van ons typisch Nederlandse bedrijf. Ik dacht meteen, daar kunnen wij, Treeport, nog veel van leren. Een van die lessen was bijvoorbeeld de waardering voor elke klant en de betekenis van die klant voor het bedrijf. Maar ook, de waardering voor elke medewerker en de betekenis van elke medewerker voor het bedrijf.

Nu is Treeport geen bedrijf zoals de HEMA met klanten en medewerkers. Maar Treeport is wel die coöperatie waarin haar leden klant en medewerker tegelijk zijn. Daarom kan Treeport ook genieten van ieder nieuw lid dat meedoet in de coöperatieve vereniging! "Kijk, weer een nieuw lid. En hup, nog een,....". En genieten mogen we!

We hebben 108 leden/vrienden. Dat zijn honderdacht klanten en medewerkers tegelijkertijd. En ook al zie je ze niet allemaal de winkel in lopen. Ze zijn er wel! We mogen genieten van de leden die zich verkiesbaar stellen voor de ledenraad of het bestuur. Ongeveer vijftien leden die meewerken, hun tijd en energie in de winkel willen stoppen
We mogen genieten van meer dan vijftig leden die meedoen, meewerken en zich verantwoordelijk maken voor projecten en activiteiten van Treeport!

Dat zijn mooie getallen. De kracht van de getallen waarin iedereen meetelt. Dat betekent dat, wat je soms ziet, anders kunt beleven. Dat een lagere opkomst bij een Treeportcafé, niet betekent dat ze er niet zijn. Ze zijn op dat moment niet fysiek in de winkel, maar onze leden "winkelen" wel bij Treeport als klant en als medewerker. Tel ze maar na.

We mogen elkaar daarin waarderen zoals de HEMA bestuursvoorzitter iedere klant waardeert. Dat helpt onszelf bij de betekenis en beleving van 'ons' bedrijf. Treeport een actieve coöperatieve club van mensen waarin iedereen telt.

Gerard de Baaij
Programmamanager Treeport.
 
Wilt u graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de agrarische sector? Wilt u meer weten over ontwikkelingen in uw regio? Of wilt u graag van gedachten wisselen over de nieuwste ontwikkelingen in LandStad De Baronie? Meld u dan nu gratis aan voor de Innovatiedag op zaterdag 21 juni van 10-15 uur in Cultureel Centrum Den heuvel in Alphen.
 
Tijdens deze dag, speciaal voor agrarische ondernemers, loonbedrijven, adviesbureaus en toeleveranciers uit de Baronie, staan we stil bij innovaties rondom een viertal actuele thema’s: water, precisielandbouw, biobased economy en duurzame energie. De gemeente Alphen-Chaam organiseert deze dag samen met de ZLTO en de Rabobank namens LandStad De Baronie, het samenwerkingsverband van de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam.
 
U krijgt informatie van deskundigen én van uw collega’s uit de streek, bijvoorbeeld GreenBrothers, kwekerij Christ Monden, rundveehouderij Rob Schellekens en Loonbedrijf Van Eijck.
 
Aanmelden kan op de website van ZLTO: http://www.zlto.nl/agenda/709/Agrarische-Innovatiedag.
VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie, voorheen Treeport Z.E.E.) gaat samen met waterschap Brabantse Delta het maaisel van sloten en van Ecologische Verbindingszones verwerken tot een bruikbare grondstof om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Waterschap Brabantse Delta werkt hier graag aan mee om de lokale kringloop te bevorderen. Zeker als daar ook nog op kosten voor afvoer van het maaisel kan worden bespaard.
Waterschap Brabantse Delta heeft in het gebied van Zundert enkele watergangen waarvan het maaisel wordt afgevoerd naar een compostering. Door het af te zetten bij aangrenzende boomkwekers die het vervolgens gebruiken in het composteringsproces ontstaat een win-winsituatie. Er is inmiddels gestart met het afvoeren van het maaisel van de zomer maaibeurt naar enkele boomkwekers. Naast verwerking in de composthoop wordt bij 1 bedrijf een zogenaamde Bokashi- hoop gemaakt. Dit is het beste te vergelijken met het inkuilen van gras, waardoor de voedingsstoffen behouden blijven.
 
Het project is een samenwerkingsverband tussen waterschap, gemeente Zundert en gemeente Rucphen in het kader van Landstad de Baronie. Beide gemeenten zien vooral mogelijkheden bij de verwerking van snoeiafval en bermmaaisel. Het project past volledig in het gedachtengoed van VICOE aangezien VICOE als doel heeft om alle organische reststromen binnen de gemeente Zundert te verwerken. Het huidige project kan worden gezien als eerste start van het daadwerkelijk verwerken van de eerste reststroom.
 
Nadere informatie over het project is te krijgen bij René Rijken van waterschap Brabantse Delta (076-5641580) m.rijken@brabantsedelta.nl of over VICOE bij René Jochems van Groeibalans (06-53365717) rene@groeibalans.nl
 
verslag van het tweede Treeport café van de Coöperatieve Vereniging Treeport, (5-6-14)

“Hartelijk welkom op het tweede Treeportcafé van onze coöperatie”, zo begon Marc Lodders de interactieve avond waar ongeveer 30 mensen aanwezig waren.

Bijpraten over de voortgang van de op- en inrichting van de coöperatie en het samen verkennen wat we allemaal willen gaan doen was het programma van de avond.  Praten met elkaar om onze keuzes te kunnen maken.
De waardering voor de mensen die aanwezig waren was groot en zij kregen dan ook een prachtig programma aangeboden waar -in overleg en gesprek met elkaar- kansen werden omgezet in (voorlopige) keuzes.

Inrichting
De coöperatie is opgericht en alle daarvoor noodzakelijke formaliteiten zijn doorlopen.
De Coöperatie telt nu 108 leden en er zijn vele verkennende gesprekken met onze leden voor positie in de ledenraad en het bestuur.

Ledenraad
Ieder coöperatie lid is uiteraard welkom om zich beschikbaar te stellen voor verkiezing in de ledenraad. Op 24 juni wordt een informele bijeenkomst (aan de dinertafel) gehouden waarbij de mensen die zich oriënteren op een verkiesbare plek in de ledenraad worden geïnformeerd over het wel-en-wee van de ledenraad. Tijdens de ALV in september 2014 wordt de ledenraad formeel gekozen.
Bestuur
Ook voor de inrichting van het bestuur van de coöperatie, zijn verkennende gesprekken met mensen gevoerd om zich beschikbaar te stellen voor verkiezing in het bestuur. Nadat zicht is op het activiteitenprogramma (in juli 2014) en de verkiesbare personen in de ledenraad zal de werving voor bestuursleden worden geïntensiveerd.
De oproep aan iedereen blijft van kracht: Meld je aan, of kijk om je heen wie voor een van de functies geschikt is!
Programma van activiteiten
Om op de eerste ALV in september dit jaar ook het programma van activiteiten te kunnen vaststellen zijn initiatieven en plannen gepresenteerd (pitches) en kansen vanuit onze leden in kaart gebracht.
Op dit tweede Treeportcafé zijn drie pitches gehouden en is de kansenkaart ingevuld. Deze kansen en plannen zijn met elkaar besproken en beoordeeld op kansrijkdom voor Treeport.

Per saldo levert het ons 12 kansrijke initiatieven (uit de pitches) en 9 kansen op. Deze initiatieven en kansen worden in een projectplan uitgewerkt en tijdens het derde Treeportcafé op 10  juli beoordeeld.
Statutair heeft onze coöperatie doelen geformuleerd (samenwerken, innovatie, kennisdelen, samenbinden, leden ondersteunen, etc). Belangrijk bij de keuzes zijn de volgende principes: Treeport doet principieel geen commerciële activiteiten tenzij de ALV dat beslist en Treeport doet geen handel, afzet en teelt activiteiten. Treeport doet in principe alleen die activiteiten die leden zelfstandig niet aankunnen en waar we elkaar voor nodig hebben en alleen als het de sector en onze leden helpt.

Het volgende Treeport café staat gepland op: Donderdag 10 juli 2014: Treeport café deel 3:

Projectenmarkt van kansrijke plannen
Kansrijke plannen uit de pitchavonden zijn uitgewerkt in projectplannen. Tijdens de ‘markt’ worden de uitgewerkte plannen gekozen waarbij duidelijk wordt wie er aan mee gaat werken, wat de kosten daarvan zijn en hoe we dat gaan financieren.

Degene die nog geen lid is van de Coöperatieve Vereniging Treeport, maar wel overweegt om lid te worden, is van harte uitgenodigd om op 10 juli aanwezig te zijn.
 
Met de Treeport-SIM projecten zoals het project  ‘Schoon Water’ dat de afgelopen jaren heeft gelopen, zijn er innovatieve onderzoeken uitgevoerd waar veel kennis en kunde uit voortgekomen is. Op Meet & Green Zundert 2014 wordt deze kennis gedeeld met alle boomkwekers, hoveniers, toeleveranciers en andere geïnteresseerden binnen en buiten de sector. Tevens worden andere innovatieve projecten en onderzoeken tentoongesteld aan de bezoekers.

Het boomteeltevenement zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur. Roelands Boomkwekerijen is gastheer van dit evenement. Hier zullen vele demonstraties, proeven en workshops worden georganiseerd. Het is tevens mogelijk om tijdens Meet & Green een punt te behalen voor verlenging van de spuitlicentie.

Tree Battle tijdens Meet & Green Zundert

Bent u die innovatieve ondernemer in de boomkweek sector of heeft u een link met deze sector, altijd gericht op de toekomst, niet bang om de handen uit de mouwen te steken en heeft u hét idee om uw eigen onderneming of de gehele sector een beter toekomstperspectief te bieden? Dan zijn wij op zoek naar u!
Tijdens Meet & Green organiseert HAS hogeschool bij voldoende inschrijvingen, in het kader van Center of Expertise Greenports de “Tree Battle”. Een echte strijd tussen ondernemers uit de boomkweek sector met maar één doel voor ogen, een kennisvoucher ter waarde van € 10.000!
Binnenkort wordt u uitgebreider geïnformeerd over de Tree Battle. Heeft u voor die tijd vragen, neem dan contact op met Vicky (vicky.clarijs@treeporteurope.com). 
 
Meet & Green Zundert 2014 wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen Cultus Agro Advies, HAS Hogeschool, Roelands Boomkwekerijen B.V. en Treeport.
 
Aansluitend aan Meet & Green zal Treeport haar jaarlijkse Barbecue organiseren bij Roelands Boomkwekerijen voor de verenigingsleden en de coöperatieleden. Er wordt een eigen bijdrage van €20,- per persoon gevraagd voor de gehele barbecue inclusief drankjes. Wilt u zich opgeven voor de Treeport barbecue? Dit kan bij Vicky (vicky.clarijs@treeporteurope.com).   
 
Op 8 juli 2014 zal bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers in Achtmaal een demonstratiebijeenkomst worden georganiseerd. Op deze dag zijn verschillende soorten eggen en schoffelmachines in de praktijk te bewonderen.

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid staan niet stil. Dit heeft voor een groot deel te maken met het aantal beschikbare middelen wat steeds minder wordt. Door onder andere Treeport is hier in het project “Schoon water Boomteelt” veel aandacht aan besteed. Het doel binnen het project was om een schoffelmachine te ontwikkelen die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter worden. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om schoffelen in loonwerk uit te voeren.

Na een bezoek van een groep boomkwekers aan een vaste plantenkweker, die al jaren de onkruidbestrijding uitvoert met een pneumatische schoffelmachine, is een groepje techneuten bij een boomkweker aan de slag gegaan met een schoffelmachine die 3 bedden tegelijk kan schoffelen. In de rij wordt door middel van lucht het onkruid “weggeblazen”. Coöperatielid John Dictus: “ik ben erg blij met het resultaat. Ik kan met deze schoffelmachine het onkruid goed beheersen, ben minder afhankelijk van het weer en het gewas laat een betere en constantere groei zien”.

Bovenstaande machine zal worden gedemonstreerd op dinsdagmiddag 8 juli vanaf 13:30 uur tot 17.00 uur bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers,Kraaiheuvelstraat 1E , 4885 KZ  Achtmaal.

Naast deze machine worden er diverse andere machines gedemonstreerd, waaronder een aangedreven wiedeg van Lodders Boomkwekerijen, een zelfrijdende schoffelmachine en een infraroodbrander van Hoaf. Tevens zijn er een aantal betrokken en aanverwante bedrijven aanwezig.
 
 

Met enige trots kunnen wij melden dat naast Van der Heijden Sierbestrating uit Wouw ook Vos Logistics uit Oss, Lodders Boomkwekerijen BV uit Wernhout en Sap Holland uit Zundert de intentie hebben getekend voor vestiging op het BCT! Kort samengevat: stil op de voorgrond, druk op de achtergrond.

 

Nieuws melden over zaken die nog lopend zijn en waarover nog een en ander besluitvormend moet worden, is lastig. We kunnen namelijk niet op de troepen vooruit lopen. Maar we kunnen u wel melden dat het allemaal zeer voorspoedig gaat. Ten aanzien van de plannen (RO, business case, etc), ten aanzien van de financiering (investeerders, e.d.) en ten aanzien van de potentiële vestigers worden er flinke stappen gezet.

 

Om u een indruk te geven van de stappen die gezet worden (de drukte op de achtergrond):

Het bestemmingsplan is in ontwikkeling en wordt eind dit jaar in de gemeenteraad behandeld, er zijn vergaande ontwikkelingen over het energieneutraal kunnen bouwen, investeerders en potentiële vestigers hebben getekend of gaan dat zeer spoedig doen, onderwijsinstituten uit Nederland en België zijn met Treeport in gesprek voor samenwerking in diverse onderzoek- en onderwijsopgaven, samenwerking met onze Belgische partners loopt voorspoedig waarbij win-win kansen praktisch worden opgepakt en in uitvoering gebracht, het centrale Treeportgebouw is planmatig in voorbereiding, subsidieaanvragen zijn lopend en er zijn vele overleggen met betrokkenen en belanghebbenden.

 

Het echte nieuws is dat wij kunnen melden dat er vier partners zijn die een intentieverklaring tot vestiging op het BCT hebben ondertekend. U wist al dat Van der Heijden Sierbestrating uit Wouw heeft getekend.

Met enige trots kunnen wij melden dat naast Van der Heijden Sierbestrating uit Wouw ook Vos Logistics uit Oss, Lodders Boomkwekerijen BV uit Wernhout en Sap Holland uit Zundert de intentie hebben getekend voor vestiging op het BCT!

We zoeken leden voor de ledenraad. We zoeken U die daarin zitting wilt nemen.

U begrijpt het belang van de ledenraad en dat deze direct na afloop van het Majeure Project ingericht moet zijn zodat deze met de ALV in september dit jaar kan worden gekozen. Zo krijgen we een vliegende doorstart van Treeport.

 

Met ruim 100 leden kunnen we met elkaar trots zijn op het draagvlak van de sector voor onze Coöperatieve Vereniging Treeport. Het wordt ook steeds duidelijker waar we met elkaar onze gemeenschappelijke voordelen kunnen halen door samenwerking in Treeport. De Treeportcafe’s helpen ons bij de keuzes die we daarin maken. Samen krachtig door samenwerking. Immers ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

 

Het aantal leden biedt conform de statuten ruimte voor 10 ledenraadsleden. Deze ledenraad ondersteunt, adviseert en begeleidt het bestuur en de organisatie bij de uitvoering van de taken van Treeport. De ledenraad is de vertegenwoordiging van de leden voor het dagelijkse werk van de Treeport organisatie en bestuur. Grote beslissingen worden uiteraard in de ALV genomen, maar voor de dagelijkse praktijk is de ledenraad het aanspreekpunt voor het bestuur. Een belangrijke groep mensen dus, die waakt, begeleidt en ondersteunt bij de zaken waar Treeport zich voor inzet.

 

U begrijpt het belang van de ledenraad en dat deze direct na afloop van het Majeure Project ingericht moet zijn zodat deze met de ALV in september dit jaar kan worden gekozen. Zo krijgen we een vliegende doorstart van Treeport.

We zoeken leden voor de ledenraad. We zoeken U die daarin zitting wilt nemen.

 

Op basis van een inschatting van de activiteiten van Treeport in 2015 zal de ledenraad vier keer per jaar samenkomen. Daarnaast zal er via email nog een en ander gecommuniceerd worden. De tijdsinspanning die wij vragen beperkt zich tot ongeveer 1,5 uur per week!!

 

Als lid van de ledenraad zijn er voordelen. U bent gekozen door de ALV en mag dus namens de leden adviseren. U heeft daarmee ook directe informatie en kunt deelnemen aan de discussies en meningsvorm van Treeport.

 

Het huidige bestuur van Treeport is volop bezig met de voorbereidingen en is actief op zoek naar leden voor de ledenraad. De vraag die onze bestuursleden voorlegt is om je beschikbaar te stellen voor verkiezing in de ledenraad van de Coöperatieve Vereniging Treeport.

Binnenkort worden een aantal ‘potentiele’ ledenraadsleden uitgenodigd voor een verkennend gesprek en toelichting. Ben je lid van de coöperatie en wil je ook uitgenodigd worden?, wil je wel eens horen en verkennen of het iets voor jou is?, meld je dan bij onze programmamanager Gerard de Baaij of een van onze bestuursleden.

 

De bijeenkomst wordt medio juni gehouden. U krijgt na bericht van opgave informatie over  datum, tijd en plaats.

Meld u zich voor 5 juni aan!

Op vrijdag 25 april jl. bezocht Lambert van Nistelrooij (Europarlementariër CDA) in het kader van zijn verkiezingscampagne de gemeente Zundert. Met CDA Zundert, ZLTO Zundert en Treeport heeft hij over diverse onderwerpen gesproken en heeft hij ons gewezen op de mogelijkheden die er binnen Europa voor onze regio liggen.

 

Uit het gesprek met Lambert van Nistelrooij bleek dat alle aanwezigen het eens waren over de noodzaak van een gemeenschappelijke aanpak van huisvesting van arbeidsmigranten. Van Nistelrooij gaf daarbij aan dat Europa de West-Brabantse gemeenten mogelijk kan faciliteren bij deze gemeenschappelijke aanpak, zeker als het ook met Belgische gemeenten wordt opgepakt. Ook waren de aanwezigen het eens over de 'eigenrol' van de agrarische sector bij het Europese middelenbeleid. "Ambtenaren van Europa en overige overheden moeten niet op de stoel van de vakman gaan zitten. Laat dat aan de sector zelf over en geef vanuit de overheid het vertrouwen aan deze vakmensen. Zoek naar nieuwe methodes en parameters voor het middelenbeleid en voorkom dat er nog meer regels bijkomen", was het gemeenschappelijk devies van de aanwezigen.

 

Verder was Van Nistelrooij positief verrast over de voortgang die Treeport heeft gemaakt en de successen die inmiddels zijn geboekt. Onze 'Treeport-aanpak' van samenwerking spreekt hem erg aan, zeker m.b.t. het Business Centre Treeport. De internationale samenwerking en het werken vanuit de inhoudelijke samenwerking op het toekomstige Business Centre werd warm onthaald. In een tweet-bericht dat hij later nog verstuurde schrijft hij: “@TreeportZundert, dank voor je heldere verhaal. Ga achter jullie staan: #Treeport past precies in #Interreg”

 

Het bezoek heeft plaatsgevonden bij Boomkwekerij Ron van Opstal. Na afloop van de gesprekken is er gezamenlijk nog een rondgang over het bedrijf van Ron gemaakt. Mede dankzij de gastvrijheid van Ron was het een zeer geslaagde bijeenkomst!

 

We zijn blij te kunnen melden dat onze Coöperatieve Vereniging Treeport de grens van 100 leden heeft bereikt. Wij feliciteren onze leden en vrienden met het behalen van deze mijlpaal! Wij hopen velen van hen te kunnen begroeten in het 1e Treeportcafé van de Coöperatie. Wij verwachten in ieder geval een grote opkomst, want velen hebben zich al aangemeld voor deze avond (donderdagavond 1 mei a.s.).

 

Hoe ziet het programma op 1 mei eruit? Allereerst wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van de op- en inrichting. Vervolgens gaan met elkaar in gesprek over ons activiteitenprogramma. Hiertoe zullen 10 leden van onze Coöperatieve Vereniging hun plan/idee/initiatief/project presenteren en daarover met u in gesprek gaan. De onderwerpen zijn heel divers, ze zijn gevarieerd in omvang en het zijn plannen met heldere doelen voor onze bedrijvigheid en voor onze sector. We bespreken samen de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen en onderzoeken of er voldoende animo is om plannen te omarmen en op te pakken. Zodoende krijgen we aan het eind van de avond meer zicht op het activiteitenprogramma van Treeport.

 

Bent u lid van Vereniging Treeport Zundert en u heeft nog in overweging om over te stappen naar de Coöperatieve Vereniging Treeport, dan bent u uiteraard ook van harte welkom! Aanmelden kan via info@treeport.eu.

Tijdens het project ‘Schoon Water’ dat de afgelopen jaren heeft gelopen, zijn er innovatieve onderzoeken uitgevoerd waar veel kennis en ervaring uit is voortgekomen. Op Meet & Green Zundert 2014 wordt deze kennis gedeeld met alle boomkwekers, hoveniers, toeleveranciers en andere geïnteresseerden binnen en buiten de sector. Tevens worden andere innovatieve projecten en onderzoeken tentoongesteld aan de bezoekers.

 

Het boomteeltevenement zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur. Roelands Boomkwekerijen is gastheer van dit evenement. Hier zullen vele demonstraties, proeven en workshops worden georganiseerd. Het is tevens mogelijk om tijdens Meet & Green een punt te behalen voor verlenging van de spuitlicentie.

 

Meet & Green Zundert 2014 wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen Cultus Agro Advies, HAS Hogeschool en Treeport. Vorige week heeft BN De Stem via een artikel aandacht besteedt aan het evenement. Heeft u het artikel gemist, klik dan hier om het alsnog te lezen.

Maandag 21 april is het kantoor van Treeport gesloten, rijdt er geen Treerun en vinden er geen Hub-diensten plaats. Dinsdag 22 april staan we uiteraard weer voor u klaar.

 

Wij wensen iedereen vast hele fijne Paasdagen!

 

Na de de 'informele' oprichting van de Coöperatieve Vereniging Treeport op de Algemene Ledenvergadering van 13 februari jl., is op donderdag 3 april jl. de oprichtingsakte bij Van Gogh Notarissen gepasseerd. Daarmee is de oprichting van onze Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. U.A. een feit!

 

Op deze website is inmiddels een apart menu te vinden waar informatie over de Coöperatie staat. Zo is hier o.a. een actueel overzicht van de Coöperatie-leden te vinden, de statuten, het inschrijfformulier, etc. Houd onze site dus in de gaten voor actuele informatie.

 

Ledenaantal groeit door

Na afloop van de ALV van 13 februari stond de teller op circa 40 leden. Dit was een mooie start van onze Coöperatieve Vereniging Treeport. Inmiddels kunnen we melden dat we op 95 inschrijvingen zitten! Van deze 95 bedrijven zijn er 88 lid en 7 vriend. Van de 88 leden tellen we 60 boomkwekers (incl. boomkwekers-handelsbedrijven), 5 handelsbedrijven en 23 overige bedrijven (toeleveranciers, dienstverleners, etc.).

 

 

1e Treeportcafé Coöperatie

Op donderdagavond 1 mei wordt het 1e Treeportcafé voor de Coöperatieve Vereniging Treeport georganiseerd. Dit Treeportcafé is het eerste in rij van bijeenkomsten die we willen organiseren in aanloop naar de 1e Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie. We willen ervoor zorgen dat tijdens de 1e ALV een bestuur en een ledenraad wordt geïnstalleerd en dat we een programma van activiteiten vast kunnen stellen waarmee we aan de slag gaan.

 

Onze Coöperatie-leden hebben een persoonlijke uitnodiging voor dit Treeportcafé ontvangen. Bent u lid van Vereniging Treeport Zundert en u heeft nog in overweging om over te stappen naar de Coöperatieve Vereniging Treeport, dan bent u uiteraard ook van harte welkom! Aanmelden kan via info@treeport.eu of via de website.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 maart is het kantoor van Treeport tijdelijk minder goed bereikbaar i.v.m. een interne verhuizing. Aangezien er minder personeel is gaan we ook minder ruimte huren, dus er moet het een en ander aan computers, servers en telefoons verplaatst worden. Treerun ondervindt geen hinder van deze verhuizing, zij zijn dus normaal te bereiken.

Sinds kort heeft Treerun een eigen website: www.treerun.nl. Deze website laat zien waar Treerun voor staat en welke diensten er aangeboden worden. Uiteraard voldoet de site aan de huidige moderne eisen. Op de site vindt u o.a. terug wat de specifieke voordelen voor een handelaar zijn en de specifieke voordelen voor een kweker. Daarnaast kunt u zelf, aan de hand van een rekenmodel, vrijblijvend laten berekenen wat Treerun u kost. In het menu ‘Mijn Treerun’ kunt u, na inloggen, uw opdrachtenhistorie en emballagesaldo’s terugzien. Benieuwd, neem eens een kijkje!

 

 

Dinsdag 11 maart jl. heeft Arjan van der Heijden van Van der Heijden Sierbestrating een intentieverklaring met Treeport ondertekend voor de vestiging op het Business Centre Treeport (BCT). Hij is de eerste in de rij van vele bedrijven die al kenbaar hebben gemaakt zich te willen vestigen op het BCT.

 

Foto: links Gerard de Baaij (namens Treeport) en rechts Arjan van der Heijden.

 

Van der Heijden Sierbestrating werkt inmiddels al intensief samen met de boomteeltsector en met vele groenvoorzieners/hoveniers. In de combinatie worden klanten optimaal bediend in de levering van dode en levende materialen en de inrichting van particuliere tuinen.

 

Van der Heijden Sierbestrating ontwikkelt thans “de Wouwse tuinen1”, een demonstratietuin van allerlei hoveniers. Van der Heijden heeft de intentie om, naast een tweede vestiging van het bedrijf, de demonstratietuinen ook op het toekomstige BCT te gaan ontwikkelen. Mogelijk in de vorm van een experience centre.

 

Met Van der Heijden Sierbestrating openen wij de rij van vestigers met een pracht onderneming met visie voor de toekomst!

 

1 "De Wouwse tuinen" worden op 2e Paasdag officieel geopend.(adres: Donkenweg 7 in Wouw).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Treeport Zundert op 13 februari jl. is besloten om, na afronding van het Majeur Project Treeport, door te gaan met de opgezette activiteiten in de vorm van een Coöperatie. Vanaf nu is het mogelijk om lid of vriend van de Coöperatieve Vereniging Treeport te worden. Inmiddels zijn er al meer dan 45 leden/vrienden.

 

Meer informatie over de Coöperatie leest u terug in de folder 'Welkom bij Treeport'.

 

Klik hier voor het inschrijfformulier en de contributietabel. En hier voor de statuten.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op: telefoonnummer 076-5995000.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 februari jl. hebben de aanwezige leden van Vereniging Treeport Zundert met een grote meerderheid ingestemd met de oprichting van de Coöperatie. Bij binnenkomst op de ALV hadden zij een groen stembriefje gekregen waarmee zij hun stem uit konden brengen.

 

De leden stemmen in grote meerderheid voor oprichting van de Coöperatie.

 

Ook werd door de leden ingestemd met de statuten, de contributiebedragen en het tijdelijke bestuur. Het huidige bestuur heeft voorgesteld om te fungeren als tijdelijk bestuur van de Coöperatie tot er rond 1 oktober van dit jaar een ledenraad en een nieuw bestuur wordt gekozen. Om de oprichting van de Coöperatie te vieren, schreef oud verenigingsvoorzitter Louis van den Broek zich in als eerste lid van de Coöperatie. Van Oers Agro schreef zich in als eerste 'Vriend van Treeport'.

 

Louis van den Broek schrijft zich als eerste lid in.

 

Na 1 oktober (einde Majeur Project) zal de vereniging opgeheven worden en worden de door de leden van de Coöperatie gekozen projecten van de vereniging overgenomen door de Coöperatie.

 

Voor meer informatie over de Coöperatie (tarieven, statuten, etc.) kunt u bellen naar 076-5995000 of mailen naar info@treeporteurope.com.

Tijdens de ALV hebben Stef Mol (directeur Bedrijven) van Rabobank de Zuidelijke Baronie en bestuurslid Marc Lodders van Treeport een sponsorovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van het Business Centre Treeport (BCT). Het gaat hierbij om een flinke financiële bijdrage.

 

V.l.n.r. Marc Lodders (Treeport), René Dekkers en Stef Mol (beiden Rabobank)

 

Stef Mol zegt hierover: “Rabobank de Zuidelijke Baronie investeert graag samen met ondernemers in de boomteeltsector: een belangrijke sector in en voor deze omgeving. De nieuwe coöperatieve vereniging Treeport en het BCT zijn belangrijke krachtenbundelingen in de dynamische internationale markt. Zo maken zowel de Rabobank als Treeport de ambitie ‘Samen sterker’ waar. Als Rabobank dragen we hier graag aan bij.”

 

Stef Mol aan het woord tijdens de ALV

 

Stef Mol met een Treeport-sjaal: 'Treeport grensverleggend'

Tijdens de ALV is het ‘Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap’ gepresenteerd. Het boek is gemaakt door Ton van Beek (Ton van Beek Buitenruimte & Architectuur) in samenwerking met een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep, bestaande uit enkele boomkwekers en de gemeente Zundert. Het inspiratieboek is één van de projecten die nog op de lijst stonden van het Majeur Project. Het dient, zoals de naam al zegt, ter inspiratie voor ondernemers bij bedrijfsontwikkelingen met een landschappelijke impact. Het inspiratieboek helpt daarnaast ook bij de beoordeling, besluitvorming en procedures van bouwaanvragen en vergunningen. 

 

Het inspiratieboek

 

Drie extra grote exemplaren van het inspiratieboek werden tijdens de ALV overhandigd aan de Zundertse wethouder Johan de Beer, lokale architect Ad Schoenmakers en boomkweker Jolanda van Hasselt (zij maakte deel uit van de werkgroep).

 

Uitreiking inspiratieboek aan (v.l.n.r.) Jolanda van Hasselt, Ad Schoenmakers en Johan de Beer.

 

Voor ieder Treeport-lid ligt een gratis inspiratieboek klaar. Tijdens de ALV hebben al zo’n 50 leden het boek meegenomen. Bent u lid en heeft u nog niet zo’n boek, haal dit dan voor 1 april af op het kantoor van Treeport (Hofdreef 20 in Zundert). Tot die tijd reserveren wij een exemplaar voor u.

Op dit moment vindt de vakbeurs Salon du Végétal in Angers, Frankrijk plaats (18 t/m 20 februari). De Treeport-leden About Plants Zundert, ASRA Plant, Handelsonderneming Schrauwen, Hogendoorn Wijk en Aalburg, Meko Hulsebosch, SAP Holland, Special Plant Zundert, Kwekerij Aad Vermeer en Vromans Kwekerijen hebben hier een gezamenlijke stand.

 

In deze stand nemen zij, naast de verkoop van hun eigen assortiment, ook de verkoop van diverse verkooptafels op zich. Op deze tafels zijn planten te vinden van kwekers uit de Treeport-regio die zelf niet actief zijn op de Franse markt. De kwekers en aanwezige handelaren hebben onderling afspraken gemaakt over de verkoop van de planten. Vanuit Treeport is het een en ander, in overleg met de deelnemers, geregeld. Zo is er een goodiebag voor de pers gemaakt en is er een gezamenlijk persbericht opgesteld. Ook het transport is gezamenlijk geregeld.

 

Hieronder enkele foto's van de deelnemende leden.

 

 

 

 

Op 13 februari jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Treeport Zundert plaats. Met de opkomst van zo’n kleine 100 personen was de vergadering goed bezocht. De ALV bestond uit 3 onderdelen, te weten 1. Feestelijke cadeautjes, 2. Treeport 2.0: De Coöperatie en 3. Financiële en bestuurszaken.

 

Onze leden hebben inmiddels het volledige verslag van deze avond per mail toegezonden gekregen. Ook is aan alle leden het jaarrapport van 2013 en het inschrijfformulier voor de Coöperatie toegestuurd, zodat ook de leden die niet aanwezig waren deze in hun bezit hebben. Hieronder een sfeerverslag van de avond.

 

Feestelijke cadeautjes

De vergadering werd geopend door bestuurslid Marc Lodders met een welkom aan alle leden en aanwezige gasten. Vervolgens begon de vergadering met een aantal ‘feestelijke cadeautjes’. Het eerste cadeautje was het ondertekenen van een sponsorovereenkomst tussen Treeport en de Rabobank. Na een woordje door Stef Mol (directeur Bedrijven bij Rabobank de Zuidelijke Baronie) over de aanleiding en het doel van de sponsorovereenkomst, werd het contract door hem namens de Rabobank en Marc Lodders namens Treeport ondertekend.

 

Foto: v.l.n.r. Marc Lodders (Treeport), René Dekkers en Stef Mol (beiden Rabobank).

 

Het tweede cadeautje was het presenteren en uitreiken van het ‘Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap’. Dit inspiratieboek is tot stand gekomen door Ton van Beek (architect), de gemeente Zundert en Treeport (vertegenwoordigd door enkele boomkwekers). Het inspiratieboek is door kwekers te gebruiken wanneer er bedrijfsontwikkelingen gepland staan die van invloed zijn op het landschap. Drie extra grote exemplaren van het boek werden uitgereikt aan de Zundertse wethouder Johan de Beer, lokale architect Ad Schoenmakers en boomkweker Jolanda van Hasselt (lid van de werkgroep). Tijdens de pauze konden alle Treeport-leden ook een exemplaar ophalen.

 

Foto: v.l.n.r. Jolanda van Hasselt, Ad Schoenmakers, wethouder Johan de Beer en Gerard de Baaij (Treeport).

 

Treeport 2.0: De Coöperatie

Na de feestelijke opening ging de vergadering verder met de officiële beslissing om de Coöperatie op te richten. Voorafgaand aan de ALV waren de statuten en de contributiebedragen al met alle leden gedeeld. Bij binnenkomst hadden alle leden een groene stemverklaring ontvangen. Met deze stemverklaring konden zij hun stem uitbrengen. Met een duidelijke meerderheid stemden de leden in met de oprichting van de Coöperatie. Vervolgens werd door hen ook ingestemd met de statuten, de contributie en het tijdelijke bestuur. Het huidige bestuur heeft voorgesteld om te fungeren als tijdelijk bestuur van de Coöperatie tot er rond 1 oktober een ledenraad en een nieuw bestuur wordt gekozen. Om de oprichting van de Coöperatie te vieren, schreef oud verenigingsvoorzitter Louis van den Broek zich in als eerste lid van de Coöperatie. Van Oers Agro schreef zich in als eerste 'Vriend van Treeport'.

 

Foto: de leden stemmen voor oprichting van de Coöperatie.

 

Financiële en bestuurszaken

Na de pauze zette bestuurslid John Oostvogels de vergadering voort met het bespreken van de formele agendapunten van de ALV van de Vereniging Treeport Zundert. Er werd ingegaan op het verslag van de ALV van 2013, de kascontrole van de vereniging, het jaarrapport van het Majeur Project van 2013 en de begroting voor 2014. Tot slot gaf John wat extra informatie over het Business Centre Treeport en de Treerun, dit omdat deze twee onderwerpen vaak vragen opwerpen onder onze leden.

 

Foto: John Oostvogels aan het woord.

 

Marc Lodders rondde de vergadering af. Hierin gaf hij aan dat er ergens in maart/april een vergadering gehouden zal worden speciaal voor de participatiehouders. Begin 2015 zal er een laatste Ledenvergadering voor de Vereniging plaatsvinden, deze wordt dan namelijk opgeheven. De eerste Ledenvergadering voor de Coöperatie zal plaatsvinden ergens in september 2014.

 

Tot slot bedankte Marc iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en feliciteerde hij de leden nogmaals met de oprichting van de Coöperatie.

 

Foto: Marc Lodders aan het woord.

Op zondag 26 januari heeft Omroep Brabant aandacht besteed aan Treeport in het programma BV Brabant. Hieronder is de reportage te zien.

 

 

Na de succesvolle gezamenlijke deelname aan GrootGroenPlus 2013, hebben Treeport en GrootGroenPlus vorige week weer om tafel gezeten om de editie van 2014 te bespreken. Samen met de werkgroep beurzen zal hier verder vorm aan gegeven worden.

 

Opgeven voor GrootGroenPlus 2014 is alweer mogelijk via de link: http://grootgroenplus.nl/inschrijven2014. Wilt u via Treeport deelnemen? Geef dit dan aan bij de opmerkingen. Heeft u zich al ingeschreven en bent u vergeten Treeport te vermelden?

Geen probleem, als lid nemen wij automatisch contact met u op.

Het oriënterende bezoek van enkele Treeport-leden aan Salon du Végétal in 2013 en de daarop volgende voorbereidingen resulteert in een grote gezamenlijke deelname aan de editie van 2014.

 

About Plants Zundert, ASRA Plant, Handelsonderneming Schrauwen, Hogendoorn Wijk en Aalburg, Meko Hulsebosch, SAP Holland, Special Plant Zundert, Kwekerij Aad Vermeer en Vromans Kwekerijen hebben een gezamenlijke stand. In deze stand zullen zij, naast hun eigen assortiment, ook de verkoop op zich nemen van diverse verkooptafels. Op deze tafels zijn planten te vinden van kwekers die zelf niet actief zijn op de Franse markt. De kwekers en aanwezige handelaren hebben onderling afspraken gemaakt over de verkoop van de planten, zo wordt het hopelijk een win-win situatie!

 

In de gezamenlijke stand wordt standmateriaal van Treeport gebruikt. Zo worden Treeport en de regio ook in Frankrijk gepromoot! Verder zal vanuit Treeport aandacht worden besteedt aan de pers. In de deelnemersbijeenkomst van woensdagavond jl. zijn hiervoor al goede ideeën op tafel gekomen!

 

Salon du Végétal vindt van 18 tot en met 20 februari plaats in Angers, Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.salonduvegetal.com.

 

In 2012 en 2013 draaide in Zundert het project ‘Schoon Water in de Boomteelt’. Dit project kwam voort uit een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Zundert en Treeport Europe. De hoofddoelstelling was het verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater. Aanleiding hiervoor waren de talrijke overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen in 2006 en 2011.

 

Waterkwaliteit behoorlijk verbeterd

In 2013 zijn op verscheidene plekken wederom metingen uitgevoerd. De conclusie is dat de waterkwaliteit behoorlijk is verbeterd! Dit verdiend een groot compliment voor de Zundertse boomteeltsector! Projecten zoals bijvoorbeeld het inzaaien van grasranden, de aanleg van infiltratiegreppels of het kunnen inleveren van niet meer toegelaten middelen werpen dus zijn vruchten af. De resultaten van deze projecten zijn niet altijd even zichtbaar voor de leden, maar ze zijn zeer belangrijk. Het laat zien dat de boomteeltsector zorgvuldig en professioneel onderneemt. En dit biedt kansen, maar ook bestaansrecht voor de toekomst.

 

Azoxystrobin aandachtspunt

Aandachtspunt in bovenstaand verhaal is nog wel de fungicide azoxystrobin (schimmelbestrijding in de boomteelt). Hiervan is in 2013 een lichte overschrijding geconstateerd. Azoxystrobin is toxisch voor waterorganismen en breekt slecht af in het water.

 

Vervolg projecten in 2014

In 2014 gaan we met een aantal projecten binnen 'Schoon Water in de Boomteelt' door. Zo blijft het bijvoorbeeld tot okober mogelijk om kosteloos grasranden in te laten zaaien of om infiltratiegreppels te laten graven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Rijken van Waterschap Brabantse Delta via tel. 076-5641000 of met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Ook voor vragen over het 'Schoon Water in de Boomteelt' project kunt u bij haar terecht.

Afgelopen dinsdag is er bij Treeport gefilmd door BV Brabant. BV Brabant is een programma op Omroep Brabant met wekelijks aandacht voor positieve, vernieuwende, innovatieve en verrassende ontwikkelingen in de Brabantse economie. 

 

Benieuwd naar de reportage over Treeport? Kijk dan op zondag 26 januari naar Omroep Brabant! De uitzendingen op zondag zijn te zien om 9.00 / 10.00 / 11.00 en 12.00 uur. Op de woensdag erna wordt de herhaling uitgezonden (om 20.55 uur).

Uit diverse bedrijfsbezoeken is gebleken dat veel Treeport-leden voor 1 januari 2015 een nieuwe dieseltank aan moeten schaffen om aan de strengere KIWA regelgeving te voldoen. Vlak voor de kerst is Treeport een gezamenlijke tankinkoop overeengekomen met Berkman Energie Service, waarbij ook de diesel gezamenlijk wordt ingekocht.

 

Omdat elke bedrijfssituatie anders is en elke kweker dus andere eisen stelt aan een dieseltank kiest Berkman voor de persoonlijke benadering. Als u geïnteresseerd bent in een vrijblijvend voorstel voor het vervangen van uw huidige dieseltank, dan kunt u hiervoor contact opnemen met John Hoffland via hoffland@berkman.nl of telefonisch via 0180-643654. Hij zal uw aanvraag dan verder in behandeling nemen.

 

Om de inkoop van de tanks te stroomlijnen vragen wij u voor 31 januari te reageren.

 

Lees hier verder voor meer informatie vanuit Berkman/Treeport en hier voor het artikel wat op de website van vakblad De Boomkwekerij staat.

28 november jl. hebben leden van Treeport in besloten kring gesproken over de toekomst van Treeport. Op 12 december zullen de leden weer bij elkaar komen om hierover door te praten. Het is al lang duidelijk  dat Treeport toekomst heeft en dat leden het belangrijk vinden dat Treeport doorgaat. Het is meer de ‘hoe’ en ‘wat’ vraag. Wat wordt de agenda van Treeport 2.0 en hoe gaan we dat organiseren en betalen?

 

Wat heeft Treeport de leden gebracht

Tijdens het Treeportcafé van 28 november werd in de eerste helft met elkaar besproken over wat Treeport  de leden heeft gebracht. De leden spraken hierbij over goede ontwikkelingen, maar plaatsten ook kanttekeningen bij projecten van Treeport. “Treeport is ooit begonnen als een vereniging van boomkwekers die samen werk en kennis deelden, met een gemoedelijke sfeer, ik zou me hier nu weer voor aanmelden.“ Treeport kwam in 2009 in een stroomversnelling toen het Majeur Project van start ging, met steun van provincie en gemeente. Het Majeur Project bracht Treeport veel steun op financieel gebied waardoor er veel mogelijk was. Nu wordt het tijd om zelf, met eigen middelen, veel mogelijk te maken.

 

Treeport 2.0

Na de pauze werden de leden ingelicht over een voorstel van het bestuur, over hun kijk op de overgang van het Majeur Project naar Treeport 2.0. Het advies vanuit het bestuur is gebaseerd op de input van de leden tijdens de keukentafelgesprekken, de bijeenkomsten met de participatiehouders en werkgroepleden en het advies van professionals. Na het eindigen van het Majeur Project is het voorstel om met Treeport 2.0 door te gaan in een coöperatieve vereniging. Over de coöperatie zijn de volgende vier punten besproken: het belang, programma van activiteiten, structuur en samen investeren.

 

Het voorstel zal bij de leden even moeten inwerken. Verder worden de leden in de periode tot 12 december per mail voorzien van meer informatie. Vervolgens zal het voorstel op 12 december uitgewerkt worden tot een opdracht aan het bestuur. Dit alles om in het voorjaar van 2014 tijdens een Algemene Ledenvergadering een definitief Treeport 2.0 vast te kunnen stellen en oprichten.

Vanwege de feestdagen zijn Treeport en Treeport Services van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 gesloten. In deze periode rijdt er ook geen Treerun en worden er geen Hub-activiteiten verricht. Vanaf maandag 6 januari staan Treeport en Treeport Services weer voor u klaar!

ASRA Plant, Boomkwekerij de Raamberg, Boomkwekerij Piet Braspenning en Roelands Boomkwekerijen nemen onder de vlag van Treeport deel aan IPM in een gezamenlijke stand. Naast het promoten van hun eigen bedrijf zullen zij ook de Treeport-regio vertegenwoordigen. Zo nemen zij o.a. de balie van Treeport mee. Op de balie komt, net zoals tijdens GrootGroenPlus, een Treeport-presentatie op TV te draaien en zullen er persmappen te vinden zijn met bedrijfsinformatie van de deelnemende bedrijven.

 

Treeport-leden die ook aan IPM deelnemen en opgenomen willen worden in de persmap, kunnen zich melden bij Jessica van Nijnatten voor meer informatie (jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

De boomteeltsector in de regio Brabant (NL) en de regio Noorderkempen (BE) kent reeds een lange geschiedenis. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling binnen deze regio. Het marktaandeel van het boomteeltgebied neemt vandaag de dag nog steeds toe. Succesfactoren zijn de verdergaande samenwerking van de boomkwekers en de groeiende coöperatieve gedachte om bomen, bosplantsoen, heesters en sierteelt gezamenlijk aan te bieden. Uit deze samenwerking tussen de afzonderlijke boomkwekers, ontstaat de behoefte om de totale productieketen ‘van toeleverancier tot eindgebruiker’ meer op elkaar af te stemmen. Dit is ook nodig om de regio zijn leidende positie te laten behouden in Nederland, België en Europa.

 

Een cruciale stap in de goede richting is de realisatie van het Boomteelt Business Centrum (BBC). Dit wordt een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op één van de groenste sectoren van Nederland en België; de boomteeltsector. Het centrum zal ruimte bieden aan handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en andere betrokken bedrijvigheid. Een commissie deskundigen past een thematische filter toe waardoor enkel bedrijven die nadrukkelijk betrokken zijn bij de boomteeltsector betrokken worden. De samenwerking zal resulteren in slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en de nationale en internationale handel optimaal faciliteren.

 

De voorbereidingen voor een Boomteelt Business Centrum lopen al sinds 2008. In de tussenliggende jaren zijn er diverse marktverkenningen, onderzoeken en locatiestudies verricht. De haalbaarheid van de plannen werd steeds duidelijker. De gemeente Zundert en de stad Hoogstraten en de organisatie Treeport Europe staan nu aan de vooravond van een nieuwe mijlpijl van een publiek-private samenwerking. De voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van het Boomteelt Business Centrum (BBC) wordt bestuurlijk vastgelegd en aansluitend hierop zal gestart worden met het uitwerken van de concrete plannen.

 

Locatie

Het Boomteelt Business Centrum (BBC) ligt aan de snelweg A16/E19. De ligging op de grens van Nederland en België en de nabijheid van grote steden als Antwerpen en Breda werken hierbij versterkend en geven deze ‘hotspot’ de internationale allure die nodig is. Op Belgisch grondgebied betekent de komst van dit BBC een mooie opwaardering van het oudste gebied van transportzone Meer. Die had de laatste jaren te kampen met leegstand en de herbestemming van deze zone zorgt voor een welgekomen nieuwe wending. Het agrarisch gebied aan Nederlandse kant zal een ruimtelijk proces ondergaan zodat ook daar de industrie boomteeltsector zich kan vestigen. De bereidheid van de boomkwekers om mee te doen aan dit project en de betrokkenheid van alle partners over de landsgrenzen heen maakt dit een internationaal project van iedereen.

 

Nu alle neuzen dezelfde kant opstaan kan de concretisering van de plannen door gaan; door naar de volgende stap. Er doet zich een unieke kans voor die gegrepen moet worden. Het verwezenlijken van alle ambities was nog nooit zo dichtbij!

 

Meer informatie

Noot: persbericht Gemeente Zundert 8-11-2013

Treeport zit in de laatste fase van het Majeur Project. Lopende projecten worden afgerond en we zullen naar verwachting medio 2014 de eindbalans opmaken en het Majeur Project afsluiten. Tegelijkertijd zijn alle voorbereidingen voor de verduurzaming van Treeport in volle gang. Treeport inventariseert alle mogelijkheden en voert intensief overleg met participatiehouders en werkgroepleden en voert keukentafelgesprekken met leden, zodat  het bestuur voorstellen kan ontwikkelen. Alle leden van de vereniging Treeport zijn van harte uitgenodigd om mee te werken en mee te denken zodat bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.

 

Op donderdagavond 28 november wordt voor verenigingsleden (besloten) een Treeportcafé georganiseerd om de eerste voorstellen van het bestuur met elkaar te bespreken. We gaan met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen: ‘Wat heeft het Majeur Project ons gebracht?’, ‘Wat wordt de organisatiestructuur?’, ‘Hoe bekostigen we het?’ en ‘Wat zijn de activiteiten van Treeport in de toekomst?’

 

Op donderdagavond 12 december wordt een tweede Treeportcafé georganiseerd. Dit is een vervolg op het eerste zodat in de derde week van januari 2014 een goed voorbereidde en besluitvormende ALV kan worden gehouden over de toekomst van Treeport.

 

Bij deze vragen we onze leden om deze data alvast in de agenda vast te leggen. Jullie ontvangen uiteraard nog een persoonlijke uitnodiging met locatie, tijd en programma.

Volgende week start Groenbroek Advies, in samenwerking met Treeport, de cursus ‘Marketing’ en een week later met de cursus ‘Management en aansturing’. De leergang ‘Marketing’ is bedoeld voor ondernemers die doelgericht aan de slag willen met het verbeteren van specifieke marketingvaardigheden, hun klantsegment beter willen bedienen en de toegevoegde waarde van hun bedrijf willen promoten. Aanmelden voor deze cursus kan tot uiterlijk 11 november.

 

De leergang ‘Management en aansturing’ is bedoeld voor ondernemers en/of bedrijfsleiders van boomkwekerijen die meer dan 5 medewerkers aansturen. Ook is de leergang geschikt voor leidinggevenden die steeds meer managementtaken krijgen en deze werkzaamheden effectiever willen uitvoeren. Aanmelden voor deze cursus kan tot uiterlijk vrijdag 15 november.

 

Beide cursussen worden gegeven in de maanden november, december, januari en februari in twee avonden en twee dagen (1 bijeenkomst per maand).

 

Op dit moment zijn er 14 deelnemers voor beide cursussen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Harrie Groenbroek, tel: 06-31783716 of harrie@groenbroekadvies.nl.

Zoals in de zomer aangekondigd staat inmiddels de 2e fase van de verhuizing van Treeport Services (TPS) op het programma. Vanaf 18 oktober is het kantoor van TPS te vinden in de ‘aardbeienloods’. Daar kunnen ook uw planten gelost worden. Door deze verhuizing kunnen we gebruik maken van de laaddocks, hebben we voldoende ruimte ter beschikking en kunnen we u door de verbeterde faciliteiten sneller helpen. Op locatie 1 is vanaf 18 oktober het kantoor gesitueerd. Met uw planten kunt u terecht bij de locatie ‘lossen’.

 

 

Uit een evaluatie die gehouden is onder de 45 deelnemende leden van Treeport blijkt dat zij tevreden zijn over hun gezamenlijke deelname aan de 23e editie van GrootGroenPlus. In de evaluatie is o.a. gevraagd of de samenwerking tussen de bedrijven in de regio goed tot uiting is gekomen; 91% heeft deze vraag met ‘ja’ beantwoord. Op de vraag of dat de gezamenlijke uitstraling een toegevoegde waarde voor het eigen bedrijf heeft gehad, antwoordde 63% met ‘ja’, 16% met ‘nee’ en 22% met ‘weet niet’. Tijdens GrootGroenPlus is door de deelnemers en de bezoekers veel gesproken over de verwachtingen voor het komende seizoen. Deze vraag is ook aan de deelnemende Treeport-bedrijven gesteld, zij zijn redelijk positief gestemd; 31% verwacht meer omzet dan vorig seizoen en 56% verwacht dezelfde omzet als in het seizoen 2012-2013.

 

Op de beurs kwamen bezoekers het Treeport-gedeelte binnen langs het grote promotieplein waar alle 45 Treeport-bedrijven vertegenwoordigd waren met een presentatiestandje. De meeste bezoekers hebben hier enige tijd stilgestaan om te zien wat de regio allemaal te bieden heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Links het promotieplein, rechts de Treeport-stand

 

Aan het einde van het promotieplein stond de stand van Treeport waar bezoekers uitleg werd gegeven over de regio, de bedrijven in de regio en de activiteiten van Treeport. Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn blijkt dat veel mensen, ook internationale bezoekers, inmiddels van het bestaan van Treeport af weten. Over het algemeen is men zeer enthousiast over de opzet zoals we die inmiddels al meerdere malen op een beurs hebben laten zien. Het zorgt voor herkenbaarheid.

 

In de Treeport-stand horen we dat er veel animo is om in deze regio te kopen of meer te gaan kopen. Vaak wordt daarbij de vraag gesteld hoe de logistiek in de regio geregeld is. Daarvoor zijn de diensten van Treeport Services onder de aandacht gebracht. Al met al biedt GrootGroenPlus voldoende vertrouwen in de toekomst op het gebied van handel maar ook op het gebied van samenwerking, want samen hebben we laten zien waartoe deze regio in staat is!

Vanaf 1 oktober is Treeport Services gaan werken met een nieuw planningssysteem: Talis. Met dit systeem wordt de administratie vereenvoudigd. Facturen worden voortaan via de e-mail verstuurd.

 

Uw orders zien wij de komende periode graag per e-mail (info@treeportservices.com) of per fax (076-7620130) verschijnen. Indien u in de tussentijd orderoverzichten wenst, bijvoorbeeld ten behoeve van de factuurcontrole, dan kunnen wij u deze uiteraard leveren.

 

Via het nieuwe programma kunt u straks zelf orders aanmelden, maar ook uw facturen, fustoverzichten en orderhistorie inzien. Wij zullen u melden wanneer het systeem zo ver is.

Tijdens GrootGroenPlus hebben 3 Treeport-leden uit handen van Lodewijk Hoekstra een duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel ontvangen. Eric Mulders van Mulders Rosa & Acers, kreeg 2 paspoorten overhandigd. Eén voor zijn rozen assortiment en één voor zijn Acers. Marc Lodders van Lodders Boomkwekerijen ontving het paspoort voor bos- en haagplantsoen en Jan Mouws van Boomkwekerij J. Mouws ontving het paspoort voor zijn sierheesters.

 

V.l.n.r. Jan Mouws, Lodewijk Hoekstra, Eric Mulders en Marc Lodders.

 

Inmiddels zijn nu 4 Treeport-bedrijven gelabeld. Gebr. Jonkers uit Elshout kreeg het eerste duurzaamheidspaspoort uitgereikt tijdens Plantarium 2013.

Tijdens GrootGroenPlus mocht iedereen die dat wilde op de zeepkist gaan staan om zijn of haar verhaal te vertellen. Van deze mogelijkheid hebben veel mensen binnen Treeport gebruik gemaakt. Heeft u een zeepkistsessie gemist die u graag wilde horen, kijk deze dan nu terug op YouTube (klik hier). Ook de Rond-de-groene-tafel-gesprekken zijn hier terug te vinden.

 

Hieronder een overzicht van de mensen binnen het Treeport-netwerk die op de zeepkist hebben gestaan: Remco van Dessel (over het Boomteelt Business Centrum), Arno Zagers (Van Oers Agro), Pius Floris (Plant Health Care), Frits van Dijkman (ABAB Accountants), Gerard de Baaij (Treeport-netwerk), Vincent van Rijsewijk (PEP), Charles Brosens (Vogelrevalidatiecentrum), René Jochems (Groeibalans), Piet Utens (wethouder gemeente Zundert), Ronald van der Stroom (Grenzeloos Groen) en David Bömer (Boomkwekerij Bömer).

Tijdens GrootGroenPlus zijn 18 nieuwe gewassen geïntroduceerd. Tijdens de beurs zijn deze 18 nieuwigheden gekeurd door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Skimmia japonica 'Pabella' is bekroond tot beste nieuwigheid van GrootGroenPlus 2013 en ontving hiervoor een gouden medaille.

 

Van de nieuwe gewassen zijn er 4 gepresenteerd door leden van Treeport. Hieronder hun geïntroduceerde gewassen met de behaalde prijzen.

 • Acer 'Ample Surprise' van Boomkwekerij Bömer (Bronzen medaille)
 • Escallonia ‘Alcaura’ (GOLDEN CARPET) van Boomkwekerij Elst-van Bergen (Zilver)
 • Pieris japonica 'Opstal69' (PINK PASSION) van Boomkwekerij Ron van Opstal (Brons)
 • Sciadopitys verticillata 'Eiffel Tower' van Sprenkels BV (Brons)

Op vrijdag 23 augustus, tijdens het Plantarium, heeft Treeport-lid Rob Jonkers (van Gebr. Jonkers uit Elshout) uit handen van Lodewijk Hoekstra het eerste duurzaamheidspaspoort 'plant' van NL Greenlabel in ontvangst mogen nemen. Gebr. Jonkers scoorde met de producten die verkocht worden onder de merknaam 'Forever&Ever'  (hortensia's) met B de op een na hoogst haalbare score (schaal A tot G).

 

Naast het uitreiken van het duurzaamheidslabel, heeft Lodewijk Hoekstra samen met Vincent van Rijsewijk namens Treeport, een ronde over de beurs gelopen. Hiervan en van de uitreiking van het duurzaamheidspaspoort aan Rob Jonkers is een filmpje gemaakt. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Sinds enige tijd is het mogelijk om uw CC's, bestemd voor de diverse FloraHolland vestigingen, op te laten halen door de Treerun. De Treerun haalt uw CC's op tegen het Treerun-tarief (zie infoboekje, klik hier). Op de Hub worden alle CC's verzameld en tegen speciaal Hub-tarief opgehaald door Vermeer Transport. Ook kunt u uw CC's zelf afleveren op de Hub. Het omruilen van CC's verloopt via Vermeer, deze worden niet door Treeport Services omgeruild.

 

Aanmelden van CC's dient op dezelfde wijze te gebeuren als andere Treerun-orders. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Treeport Services (tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com)

Treeport Services bied u de mogelijkheid om uw standmateriaal, samen met uw overige orders, bij u op het bedrijf op te halen en af te leveren tot in uw stand op GrootGroenPlus. Gezien de grootte van het CLTV-terrein verwachten wij dat het tijdens de opbouwdagen erg druk zal zijn, dus hiermee zou u een hoop (wacht)tijd kunnen besparen.

 

Ook het thuisbrengen van uw materialen en planten kunt u door Treeport Services laten verzorgen. Als u ervoor zorgt dat de materialen (op ladingdragers) in uw stand klaarstaan, met duidelijk uw bedrijfsnaam erop vermeld dan bezorgen wij deze weer bij u thuis. Dit alles wordt gedaan tegen het Treerun-tarief, zonder extra kosten! Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar info@treeportservices.com of een fax naar 076-7620130 met daarin het aantal palletplaatsen/CC’s en het tijdstip waarop de materialen/planten geleverd moeten worden.

Met maar liefst 45 Treeport-leden nemen we gezamenlijk deel aan GrootGroenPlus! Dit komt onder andere tot uiting in een groot promotieplein, waarin Treeport bedrijven eyecatchers van het bedrijf presenteren. Dit promotieplein biedt bezoekers in één oogopslag een totaalbeeld van wat de Treeport-regio te bieden heeft. Dit promotieplein is te vinden op standnummer 35.

 

Foto: het Treeport promotieplein van vorig jaar op GrootGroenPlus

 

Thematische stand

Aanslutiend aan het promotieplein heeft Treeport een eigen stand en een thematische stand. In de thematische stand wordt door Ronald van der Stroom iedere dag op een interactieve manier ingespeeld op de 3 verschillende themadagen van GrootGroenPlus. Woensdag is dit ‘retail’, donderdag ‘openbaar groen’ en vrijdag ‘hovenier’. Bent u benieuwd, kom dan een kijkje nemen!

 

Lodewijk Hoekstra te gast bij Treeport

Op vrijdagmiddag is om 13.30 uur Lodewijk Hoekstra te gast in de stand van Treeport. Lodewijk gaat de Treeport-leden Jan Mouws, Marc Lodders en Eric Mulders het duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel overhandigen. Daarnaast gaat Lodewijk o.a. in op de mogelijkheden om eventueel MPS en NL Greenlabel met elkaar te integreren. U bent bij deze allemaal van harte uitgenodigd om naar Lodewijks verhaal te komen luisteren.

 

Diverse leden en mensen van de organisatie van Treeport staan tijdens de beurs op de zeepkist. Hieronder per dag de sprekers en de onderwerpen.

 

Woensdag

Ronald van der Stroom trapt op woensdag om 15.10 uur af op de zeepkist met een verhaal over ‘Grenzeloos Groen’. Wethouder Piet Utens staat deze dag ook op de zeepkist. Hij gaat vertellen over het belang van de boomkwekerijsector in Zundert (16.40 uur). Pius Floris van Plant Health Care heeft als thema ‘Kunstmest veroorzaakt plantenziekten’ en staat iedere dag op de zeepkist.

 

Donderdag

Op donderdag staat Gerard de Baaij op de zeepkist. Hij gaat iets vertellen over het netwerk Treeport (16.40 uur). Vincent van Rijsewijk van PEP vertelt wat over het verduurzamen van de groene buitenruimte (15.55 uur).

 

Vrijdag

Op vrijdag staan Frits van Dijkman van ABAB Accountants (14.25 uur - 'Vooruitkijken en strategie vormen, iets voor anderen, of toch niet?'), Fons van Wezel van SAP Holland (14.55 uur – ‘E-commerce in onze branche’), Remco van Dessel (15.10 uur – ‘Ontwikkeling Boomteelt Business Centrum’) en Arno Zagers van Van Oers (15.25 uur – 'Cijfers vertellen alles’) op de kist.

 

Niet alle zeepkist sessies zijn ingevuld, dus er is nog altijd ruimte om tijdens de beurs spontaan op de kist te springen om uw verhaal of boodschap over te brengen op de aanwezigen!

 

Het is bekend dat bij bedrijfsontwikkelingen die invloed hebben op het landschap, de ondernemer geconfronteerd wordt met ruimtelijk en landschappelijk beleid van gemeente en provincie. Veelal zal een bedrijfsontwikkeling gepaard moeten gaan met een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Ondernemers die hiermee geconfronteerd worden willen wij ideeën aandragen hoe hier mee om te gaan. Zodoende hoeven zij niet zelf 'het wiel' uit te vinden, worden bedrijfsontwikkelingen gestroomlijnd en kunnen vergunningsprocedures eenvoudiger en sneller worden doorlopen.

 

In het bestemmingsplan buitengebied is geregeld wanneer compensatie nodig is bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Compensatie kan door gebruik te maken van bijzondere architectuur, de aanleg van groenelementen of door het storten van gelden in het gemeentelijke landschapsfonds als een ondernemer op eigen grond geen ruimte heeft.

 

Voor wanneer een ondernemer op eigen grond de landschappelijke kwaliteitsverbetering wil realiseren wordt een "inspiratieboek" ontwikkeld. Op basis van ideeën uit het "inspiratieboek" kan een ondernemer zijn bedrijfsplan uitwerken. Wetende dat hiermee wordt voldaan aan beleidsverplichtingen en een vergunningsprocedure sneller en eenvoudiger kan worden doorlopen. Uiteraard is het gebruik van het inspiratieboek geheel vrijblijvend.

 

Het "inspiratieboek" wordt, in het kader van het Majeur Project, door enkele Treeport-leden met behulp van Ton van Beek / Buitenruimte en Architectuur en in samenwerking met de gemeente Zundert ontwikkeld.

Op 4 september wordt de vakbeurs Four Oaks in Engeland door 7 Treeport-leden gezamenlijk bezocht. Het doel is om te bepalen of dat deze beurs interessant is om, al dan niet gezamenlijk, deel te nemen. Meer informatie over Four Oaks is te vinden op www.fouroaks-tradeshow.com.

 

De reis

Vanuit Treeport is de reis voor deze 7 mensen inmiddels geregeld. Vanuit Charleroi (Brussel) wordt er gevlogen naar Manchester. Vanuit het vliegveld rijden er gratis shuttle-bussen naar de beurs (+/- 15 min. rijden). De heenvlucht gaat om 9.10 uur en de terugvlucht om 20.30 uur. Zo lang de vlucht niet volgeboekt is bestaat er nog de mogelijkheid om met deze groep mee te gaan, dus mocht u interesse hebben neem dan contact op met Nicole Neefs (nicole.neefs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Zij kan u van meer informatie voorzien.

 

Deelnemende leden

Naast de 7 bezoekende leden staan een aantal leden ook zelf op de beurs, te weten: Boomkwekerij Poppelaars (Sprundel), Boomkwekerij Piet Braspenning (Zundert), Floribras Garden Plants (Zundert) en Maasplant (Zundert).

Op donderdagavond 22 augustus waren we te gast bij Boomkwekerij Gebr. Roelands in Wernhout. Deze bijeenkomst is onderdeel van het ‘Schoon Water in de Boomteelt’ project en ging over organische stof en de weerbaarheid van de bodem. René Jochems van Groeibalans gaf uitleg in het veld en aan de hand van een presentatie. Tijdens deze avond waren 10 geïnteresseerde kwekers, René Rijken van het Waterschap en Vicky Clarijs van Treeport aanwezig.

 

Belangrijke toetsing over het organische stof gehalte in en de weerbaarheid van de bodem zit in bodemonderzoeken. Van 1 perceel bij Boomkwekerij Gebr. Roelands is de gehele geschiedenis goed bewaard gebleven en zijn er bodemonderzoeken vanaf 1985 aanwezig. Op deze manier was duidelijk zichtbaar hoe de grond zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en wat voor effecten hierop van invloed zijn. Te denken valt o.a. aan grondbewerking, de periode van grondbewerking, verschillende teelten, bemesting, etc.

 

Al met al een interessante en interactieve avond. Mocht u als lid vragen hebben over deze avond of over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

 

Op 8 augustus vond weer een Treeportcafé plaats. Ondanks de vakantieperiode waren toch zo’n 25 leden aanwezig. Het programma van de avond was opgedeeld in drie stukken. 1. trends in de markt, 2. stand van zaken diverse beurzen en 3. Groenbroek Advies over beurzen en klantencontact.

 

Trends in de markt

Vier trends in de markt zijn behandeld aan de hand van artikelen uit vakliteratuur. De besproken trends zijn: 'van een vraag- naar een aanbodmarkt', 'van seizoenslevering naar daghandel', 'van geplande- naar impulsaankopen' en 'van 'kijkgroen' naar de multifunctionele buitenruimte'. Iedereen kon kiezen welke trend het beste bij hem of haar past, waarna in groepjes over deze trends is gediscussieerd. Het doel hiervan is het zoeken naar mogelijkheden voor het eigen bedrijf door in te spelen op deze trends in de markt.

 

Stand van zaken diverse beurzen

Vervolgens zijn diverse beurzen waaraan leden van Treeport deelnemen kort besproken. Zo is GrootGroenPlus de revue gepasseerd, 44 leden nemen hieraan deel in het Treeport-collectief. Dit is ruim 15% van het totale aantal deelnemers op GrootGroenPlus! Verder zijn IPM, Salon du Végétal, Plantarium en Florall voorbij gekomen.

 

Vanuit de werkgroep beurzen is besloten om ter oriëntatie op 4 september Four Oaks in Engeland te bezoeken. Heeft u interesse om samen met enkele leden van de werkgroep een bezoek te brengen aan deze beurs, laat dit dan weten aan Jessica van Nijnatten (jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com).

 

Groenbroek Advies

Met het oog op de komende beurzen waren Harrie Groenbroek en Stephany Linthorst van Groenbroek Advies uitgenodigd om de aanwezigen te helpen het maximale rendement uit hun beursoptreden te halen: 'Wat wil je op een beurs bereiken en hoe kun je dit doen?' Naast de gegeven presentatie werden spelletjes gespeeld om de aanwezigen op een interactieve manier hiermee verder te helpen. Aan het eind werden ook hier in groepjes vragen bediscussieerd en tot slot met elkaar gedeeld.

 

Alle leden krijgen een verslag van deze bijeenkomst met de belangrijkste adviezen per mail toegestuurd.

Van 21 tot en met 24 augustus vindt de 31e editie van het Plantarium in Boskoop plaats. Het thema dit jaar is ‘Groen Spreekt’. Naast de leden die afzonderlijk op Plantarium staan, zal Treeport ook als geheel vertegenwoordigd zijn in de ‘Sterke Merken stand’ van PEP Business Creators (standnummer 11).

 

Promotie van de regio West-Brabant

Via de 'Sterke Merken stand' promoot Treeport de sterke boomteeltregio West-Brabant met haar prachtige bedrijven, een mooi en breed assortiment en verrassende innovaties. Onderdeel van de 'Sterke Merken stand' is ook NL Greenlabel. Samen met NL Greenlabel laten de bedrijven zien dat investeren in een groene én gezonde bedrijfsvoering goed samengaan. Groen gaat pas echt spreken als je het je klanten vertelt! Zo maken zij de verbinding met het Plantarium- thema van dit jaar: ‘Groen Spreekt’.

 

Deelnemende leden

Naast de Treeport-stand staan diverse prominente bedrijven uit ons netwerk zelf ook op Plantarium. Deze bedrijven zijn:

Op maandag 2 september wordt i.v.m. het jaarlijkse Bloemencorso in Zundert geen Treerun gereden. Ook kunnen er geen planten aangeleverd of afgehaald worden op de Hub. Dinsdagochtend 3 september rijdt de Treerun weer zoals gewoonlijk (opgeven kan tot 9:00 uur of bijv. al op vrijdag 30 augustus). Dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur kan er ook weer gebruik worden gemaakt van de Hub. 

 

Voor meer info over het Bloemencorso, zie www.bloemencorsozundert.nl.

 

Foto van de winnende Corsowagen van 2002.

Sinds september 2012 is Treeport Services gevestigd in de zogenaamde 'augurkenloods' op het CLTV-terrein. Door de bouw van een nieuwe aanvoerloods op dit terrein, wordt de 'augurkenloods' medio augustus afgebroken. Dit betekent dat er voor Treeport Services een verhuizing aan zit te komen. Deze verhuizing zal in twee fases plaatsvinden.

 

Fase 1 houdt in dat er een tijdelijke locatie op het CLTV-terrein gebruikt wordt, voordat de definitieve locatie in de aardbeienloods wordt ingenomen (fase 2). Vanaf maandag 12 augustus kunt u niet meer op de huidige locatie terecht maar wordt u aan de linkerzijde van het terrein geholpen (zie de foto hieronder).

 

 

Treeport Services zorgt ervoor dat deze locatie duidelijk gemarkeerd wordt. Na het lossen van de planten wordt er uiteraard voor gezorgd dat deze binnen gezet worden, zodat bijvoorbeeld het weer geen invloed heeft op de plantkwaliteit. Ook de planten voor Transportbedrijf Erik Tax kunnen daar gelost worden. In goed overleg met Erik Tax wordt ervoor gezorgd dat de planten op de plaats van bestemming komen.

 

Hieronder zijn de huidige locatie en de tijdelijke locatie ingetekend.

 

 

Onlangs hebben alle leden van Treeport en klanten van Treeport Services de nieuwe tarieven voor de Treerun/Hub mogen ontvangen. Deze nieuwe tarieven zijn vastgesteld in overleg met de werkgroep Agrologistiek. De nieuwe prijzen gaan in per 1 september 2013 en zijn geldig voor zowel het najaar van 2013 als het voorjaar van 2014. Ten opzichte van het afgelopen seizoen zult u zien dat de prijzen voor de Treerun en de Hub volledig losgekoppeld zijn. Deze zijn dus ook los van elkaar te gebruiken. De nieuwe tarievenlijst is hier te vinden.

 

Voor meer informatie kunt u uiteraard terecht bij Treeport Services, tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com.

Na het Treeportcafé van 4 februari jl. over NL Greenlabel is er een 'kopgroep' van 7 kwekers ontstaan die samen met Royal HaskoningDHV en NL Greenlabel de duurzaamheidscriteria voor boomkwekerijproducten hebben vastgesteld. Het uiteindelijke beoordelingsschema voor de labeling van planten/bomen (levende materialen) is hier terug te vinden. Op www.eerlijkbuitenleven.nl is meer algemene informatie over het label terug te vinden.

 

Gelabelde bedrijven

Van de kopgroep zijn inmiddels 4 bedrijven daadwerkelijk gelabeld. Deze bedrijven zijn Lodders Boomkwekerijen, Boomkwekerij J. Mouws, Gebr. Jonkers Elshout en Mulders Rosa & Acers. Eind augustus wordt nog een bedrijf uit de kopgroep gelabeld. NL Greenlabel komt hiervoor naar het kantoor van Treeport. Dit moment kunnen we tevens gebruiken voor bedrijven die interesse hebben in het labelen van producten of vragen hebben over het label (soort inloopspreekuur). Geef uw interesse aan ons door en wij laten u weten op welke dag en tijdstip dit inloopspreekuur plaats gaat vinden (de datum en het tijdstip zijn namelijk nog niet vastgesteld).

 

Uitleg over NL Greenlabel

Er staan inmiddels diverse momenten gepland waarbij NL Greenlabel meer uitleg komt geven over het label. Zo is er iemand van NL Greenlabel aanwezig op de demodag Duurzame onkruidbestrijding op 5 september op het bedrijf van Marc Lodders in Wernhout. Eind september vindt er een Treeportcafé plaats met als thema 'innovatie en NL Greenlabel'. En ook op GrootGroenPlus zal er vanuit Treeport aandacht zijn voor NL Greenlabel, waarbij op de vrijdag (4 oktober) Lodewijk Hoekstra aanwezig zal zijn in de Treeport-stand. 

 

Voor meer informatie over NL Greenlabel of opgave voor het inloopspreekuur eind augustus, kunt u het beste contact opnemen met Ronald van der Stroom (projectleider Treeport, tel. 076-5995000 of ronald.vander.stroom@treeporteurope.com) of Eric Mulders (Mulders Rosa & Acers, tel. 06-20012678 of eric@muldersvof.nl).

Naar aanleiding van het verbod op het gebruik van rode diesel vanaf 1 juli 2013, is Treeport Services gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het gezamenlijk inkopen van diesel. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten van onze leden, zijn er diverse gesprekken met potentiële leveranciers gevoerd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Berkman Energie Service.

 

Onze leden hebben inmiddels een schrijven ontvangen met daarin de kortingsafspraken en overige mogelijkheden via Berkman. Degenen die in het voorjaar interesse hebben getoond door de vragenlijst in te vullen, kunnen een bezoek met een aanbieding verwachten of zijn inmiddels al bezocht. De aanbieding wordt gebaseerd op basis van het jaarverbruik en de tankgrootte. Het kortingsbedrag is tenminste € 10,00 per 100 liter en is altijd vrij van transportkosten. De korting is op basis van de dagelijkse Shell adviesprijs en is te vinden op  http://www.nu.nl/brandstof/index.html. De prijs staat genoteerd inclusief 21% BTW. De korting die u als Treeport-lid kunt krijgen is gebaseerd op de prijs exclusief BTW. Als er een dagprijs van € 1,489 incl. BTW wordt vermeld, dan is de literprijs waarover u korting krijgt € 1,489 - 21% BTW = € 1,231.

 

Bent u geïnteresseerd maar bent u nog niet bezocht, neem dan contact op met Treeport Services via tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com.

Nu de handel op een wat lager pitje staat, willen wij van de mogelijkheid gebruik maken om u nogmaals te wijzen op de mogelijkheid om via Treeport Services nieuwe boxpallets aan te schaffen voor het komende seizoen. De concurrerende prijzen van het afgelopen voorjaar kunnen wij ook voor het komende seizoen handhaven. Klik hier voor onze voorwaarden en prijzen.

 

Mocht u meer informatie willen over bijvoorbeeld de levertijden of wilt u de boxen eens met eigen ogen bekijken, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen, telefoonnummer: 076-7620066, e-mail: info@treeportservices.com.

Treeport en de gemeente Zundert hebben begin dit jaar het verzoek bij de Provincie Noord-Brabant weggelegd voor verlenging van het Majeur Project Treeport. Het Majeur Project zou op 31 december 2013 aflopen. Provinciale Staten heeft echter op 21 juni jl. toegestemd met verlenging van het Majeure Project Treeport voor de duur van 9 maanden. Het Majeur Project loopt nu tot 1 oktober 2014. Het gaat hierbij niet om verhoging van de subsidie maar om meer tijd. Meer tijd voor de uitvoering van onze plannen en voor het verduurzamen van Treeport. Een organisatie die na afloop van het Majeure Project op eigen benen zal staan.

€ 15.000,- beschikbaar voor schone, innovatieve ideeën!

Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak “Schoon Water voor de Boomteelt” is de innovatiepot. De innovatiepot is gevuld met een bedrag van € 15.000,-, na de ronde van vorig jaar. Dit bedrag is een stimuleringsbijdrage, waar boomkwekers of toeleveranciers een beroep op kunnen doen voor een bijdrage aan een maatregel die ze hebben genomen. De betreffende maatregelen moeten een effect hebben dat aansluit bij de doelstelling van het project "Schoon Water voor de Boomteelt".

 

Doelstelling is om een impuls te geven aan het duurzaam produceren bij boomkwekers in West-Brabant. Dit gebeurt door concrete acties te ondernemen op het gebied van verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.

 

Beoordeling van ingediende innovatieve ideeën en voorstellen

Onderstaand worden de belangrijkste criteria beschreven op basis waarvan innovaties worden beoordeeld. Deze criteria hanteert de projectgroep "Schoon Water voor de Boomteelt" bij de beoordeling.  

 

Beoordelingscriteria:

 1. De innovatie past binnen de doelstelling van het project SWB: 'Verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater'.
 2. De innovatie moet toepasbaar zijn binnen het werkgebied van Treeport.
 3. De innovatie moet verder verbreed kunnen worden binnen de boomteeltsector zodat meer boomkwekers gebruik kunnen maken van de innovatie.
 4. De innovatie dient nieuw te zijn voor de sector.
 5. De innovatie dient op korte termijn toepasbaar te zijn in de sector.
 6. De indiener dient bij voorkeur zelf een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de innovatie.
 7. De bijdrage vanuit de innovatiepot dient in een redelijke verhouding te staan tot de totaal benodigde ontwikkelingskosten. Vanuit de innovatiepot wordt tot maximaal 50% van de totale investeringskosten bijgedragen.
 8. De bijdrage vanuit de innovatiepot is per project maximaal € 5.000,-.
 9. De kosten voor de bijdrage dienen binnen de projectperiode van het project "Schoon Water voor de Boomteelt" te worden gemaakt.  

Voorstellen voor de innovatiepot kunnen ingediend worden tot 31 augustus 2013 bij Treeport, Hofdreef 20, 4881 DR in Zundert ter attentie van Vicky Clarijs of via vicky.clarijs@treeporteurope.com.

Gisteren is door ontwerper Ton van Beek “Het Geheim van Zundert” tijdens een persmoment in het Van GoghHuis in Zundert onthuld. “Het Geheim van Zundert” is de naam wat aan het ‘rotonde-project’ van Treeport is gegeven. Om de zichtbaarheid van de boomteeltsector binnen de gemeente Zundert te verbeteren heeft Treeport, in samenspraak met de gemeente Zundert, het initiatief genomen om een viertal rotondes opnieuw te laten ontwerpen en in te richten.

 

In het najaar van 2011 werd hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Om de rotondes een ‘Zundertse’ uitstraling te geven is het idee ontstaan om de rotondes dusdanig in te richten dat 3 Zundertse speerpunten; de boomteelt, Van Gogh en het Bloemencorso hierin tot uitdrukking zouden komen.

 

De rotondes zijn een tijdje geleden al opgeleverd maar het ‘geheim’, zo bleek gisteren, is slechts vanuit de lucht te zien. Dan is namelijk te zien dat in de vier rotondes de handtekening van Vincent van Gogh is verwerkt. Hieronder is die handtekening in een fotomontage te zien.

 

 

Ton van Beek heeft ook een filmpje gemaakt, klik hier om het filmpje te bekijken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Treeport Zundert op 6 juni jl. is Louis van den Broek afgetreden als voorzitter. Louis van den Broek is al vanaf 2008 het gezicht van Treeport. En dat was hij met verve. Gedreven, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en altijd realistisch positief heeft hij Treeport gebracht waar het nu staat. Een sterke merknaam en een uniek samenwerkingsverband met grote kansen voor de regio en voor de sector. Ondanks zijn enthousiasme heeft hij echter besloten zijn bestuurstaak erbij neer te leggen. De afgelopen 5 jaar waren voor Louis tropenjaren waarin de tijd voor het eigen bedrijf en het gezin meestal ten koste ging voor Treeport. Na 5 jaar is het mooi geweest en mag iemand anders het over gaan nemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn veel lovende en dankbare woorden uitgesproken richting Louis. Via deze weg wil het bestuur en de organisatie van Treeport Louis nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet!

 

Louis blijft gelukkig wel een rol binnen de vereniging vervullen. Als lid van de werkgroep agrologistiek blijft hij zijn steentje bijdragen.

 

Treeport is nog op zoek naar een kandidaat die de rol van voorzitter op zich wil nemen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze functie, neem dan contact op met John Oostvogels, voorzitter van het Stichtingsbestuur. John is te bereiken via tel. 06-53602693 of via info@treeport.eu.

Afgelopen zondag heeft de 2e editie van de Open Kwekerijdag in Zundert plaatsgevonden. Naar schatting hebben zo'n 850 belangstellenden deze Open Dag bezocht. De 4 deelnemende bedrijven en de organisatie van Treeport kijken terug op een zeer geslaagde Open Kwekerijdag. Onze dank gaat o.a. uit naar de sponsoren die deze dag mede mogelijk gemaakt hebben, te weten: Basrijs, Groeibalans, Bergamo-Havando en enkele anonieme sponsoren.

 

Door het mooie weer waren velen op de fiets gekomen. De huifkar van Toon Godrie verbond de verschillende locaties met elkaar, maar je kon ook een uitgezette wandelroute volgen die langs en op elk bedrijf kwam. Ook veel Belgen hadden de moeite genomen om de Open Kwekerijdag te bezoeken. Op ieder bedrijf werd voor een hapje en een drankje gezorgd.

 

Loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts

Opvallend was het aantal “gereedschappen” in de loods van loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts. Je kunt zien dat de boomkwekerij veel teelten kent en om een specifieke mechanisatie vraagt. Opvallend zijn ook de zelfgebouwde machines waar de praktische kennis van de techniek en de teelt samenkomen in inventieve oplossingen. Ook reed er een manloze tractor rond. Dit was een gps gestuurde tractor die feilloos zijn “circuit” reed. De composteermachine op het terrein liet zien hoe dagelijks vele tonnen organisch afval worden verwerkt tot een mooi product dat als bodemverbeteringsmiddel dient in de tuinbouw en in tuinen.

 

Foto: de op gps rijdende tractor van Wil Huybregts.

 

Boomkwekerij Denissen

Boomkwekerij Denissen is gespecialiseerd in de teelt van bos- en haagplantsoen in de vollegrond en in pot. Op het containerveld wordt een gesloten watergeefsysteem gehanteerd. Al het gietwater wat de planten niet bereikt komt terug in een groot bassin dat voornamelijk wordt gevuld met regenwater afkomstig van de daken van de loods. Op het bedrijf was goed te zien hoe de plant wordt opgekweekt van de kiemplanten op het zaaibed tot een leverbaar product op het containerveld.

 

Foto: mensen kijken rond op het containerveld bij Denissen.

 

Boomkwekerij Ron van Opstal

Bij Boomkwekerij Ron van Opstal kom je planten tegen die je normaal gesproken op het tuincentrum ziet. Er vindt de teelt plaats van onder andere Bergthee (Gaultheria procumbens) en van zijn favoriete plant, Leucothoe axillaris ‘Curly Red’, welke door hem ontwikkeld en in de markt is gezet. Ron is kwaliteitsbewust en dat is af te lezen op de kwekerij.

 

Foto: mensen staan te kijken bij de knipmachine van Ron van Opstal.

 

Boomkwekerij Louis van den Broek

Boomkwekerij Louis van den Broek laat de teelt van sierheesters en coniferen zien in de vollegrond. Ook de grote maten worden er gekweekt. De kwaliteit staat ook op dit bedrijf hoog in het vaandel.  Om een compact en goed ontwikkeld wortelgestel te krijgen worden de coniferen met een mes  ondersneden. In de “kinderhoek” werden potten versierd en plantjes gepot.

 

Foto: kinderen versieren plantpotten in de kinderhoek bij Louis van den Broek.

 

Boskoop

Ook in Boskoop was de organisatie van de Open Kwekerijdag (die op de zaterdag plaatsvond) erg tevreden over de Open Dag. Boskoop en Zundert hopen dat volgend jaar andere boomkwekerijregio's aan zullen sluiten om er een landelijk Open Kwekerij-weekend van te maken!

 

Meer foto's van de dagen in Zundert en Boskoop zijn te vinden op www.openkwekerijdag.nl.

 

Hoewel het verkoopseizoen zijn einde nadert, blijft er frequente behoefte aan transport. Door de kleinere volumes wordt het combineren van zendingen van meerdere kwekers interessanter. Om in deze behoefte te voorzien heeft Treeport Services, naast de reguliere Treerun, sinds 3 juni de “Zomer shuttledienst” met de regio Midden-Brabant opgezet.

 

Meerdere keren per week worden zendingen vanuit de regio Zundert naar Midden-Brabant gebracht. Onderweg worden op aanvraag deelvrachten (vanuit Bavel/Molenschot/Gilze) meegenomen en vaak hebben de handelaren in Midden-Brabant een retourvracht voor de regio Zundert.

 

Laat u ook ontzorgen door Treeport Services! Voor meer informatie kunt u bellen naar 076-7620066 of mailen naar info@treeportservices.com.

Op 6 juni jl. vond in café “Het Wapen van Zundert” de Algemene Ledenvergadering van vereniging Treeport Zundert plaats. Deze vergadering is gecombineerd met de jaarvergadering voor de participatiehouders van de stichting TopTree Europe.

 

 

Hieronder is een kort verslag van deze avond te lezen. Onze leden krijgen de gegeven presentaties en een uitgebreid verslag per mail toegezonden.

 

Inhoudelijke en financiële verantwoording

Het bestuur heeft over het boekjaar 2012 inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd aan de vergadering, zowel voor de vereniging als de stichting. Met de cijfers kon het bestuur de contributie op € 250,00 handhaven en dit vond instemming door de vergadering.

 

Opmerking: de financiële rapportage van de vereniging is aangehouden tot de volgende ALV die in het najaar van 2013 plaats gaat vinden.

 

Bestuurlijke wijzigingen

Het programma vervolgde met het afscheid van Louis van den Broek als voorzitter en Jac Herijgers als bestuurslid van de vereniging. De vergadering heeft Piet Boemaars verwelkomt als opvolger van Jac Herijgers.

 

Louis was voorzitter van het eerste uur. Hij heeft samen met zijn medebestuursleden, de organisatie en de leden gebouwd aan Treeport zoals het nu staat. Enkele “wapenfeiten” zijn het realiseren van het Majeure Project. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert wordt sinds 2011 ingezet op het versterken van de boomkwekerij en het aan de boomteelt gelieerde bedrijfsleven van West-Brabant. Ook namens de gemeente Zundert werd Louis bedankt door wethouders Piet Utens. Louis is een bruggenbouwer die in staat is gebleken de boomkwekerijsector te verbinden aan de regio. Vervolgens bedankte Louis het bestuur, organisaties en partnerorganisaties voor het in hem gestelde vertrouwen.

 

Jac Hereijgers heeft aan de wieg gestaan van Treeport Services. Zijn ervaring in de logistieke sector heeft Treeport goed geholpen bij het ontwikkelen van een logistieke dienstverlening. Treeport Services ontwikkelt zich sinds 2013 vooral met de interregionale logistiek en is nog volop in ontwikkeling om de dienstverlening te laten aansluiten op de marktvraag.

 

De vergadering bedankt beide bestuursleden voor hun inzet met een multifunctionele kruiwagen. Piet Boemaars komt het bestuur versterken en brengt vooral juridische kennis mee vanuit zijn arbeidsverleden. De vergadering wenst Piet veel succes met het bestuurswerk.

 

Groei aantal leden

De vereniging is gegroeid naar 173 leden. Opvallend is dat leden aansluiten die gevestigd zijn in de regio. Daarmee vergroot Treeport ook buiten de gemeente Zundert de organisatiegraad. Binnen deze ontwikkeling zien we ook dat aan de boomkwekerij gelieerde bedrijven zich binden aan Treeport. Daarmee wordt Treeport een netwerkorganisatie van betekenis voor de regio.

 

Majeur Project

De vereniging heeft bij aanvang van het Majeure Project de projecten en de participaties ondergebracht bij de stichting. Daarmee is het risico voor de leden van de vereniging goed afgedekt. Gerard de Baaij deed verslag over het programma van het Majeure Project. Belangrijk in zijn toelichting is de vliegwielfunctie van het Majeure Project. Leden geven, al of niet georganiseerd in werkgroepen, inhoud aan het programma. In 2012 waren 60 projecten onderhanden en inmiddels zijn er een aantal succesvol afgerond.

 

Remco van Dessel, sinds een aantal maanden projectleider m.b.t. het Boomteelt Business Centrum, gaf uitleg. Dit project vordert sindsdien gestaag en Remco is in gesprek met een aantal investeerders.

 

Pieter Keeris, projectleider agrologistiek gaf uitleg bij de ontwikkelingen rondom Treeport Services. Pieter ziet ontwikkelingen in de markt die vragen om een logistieke dienstverlening tussen de regio West-Brabant en daarbuiten.  Deze ontwikkeling heeft ook een positief effect op de Treerun. Daarmee heeft Treeport Services haar bestaansrecht aangetoond.

 

Ronald van der Stroom, projectleider Marketing, Communicatie en PR, kijkt terug op goede ontwikkelingen o.a. op het gebied van beurzen. Het projectleiderschap rond het thema Scholing, Innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat ontwikkelingen zien rondom NL Green Label waar duurzaamheidsinvesteringen als het “Schoon Water in de Boomteelt” project door middel van een label zichtbaar worden gemaakt in de markt. Gerard stond als laatste, in de rol van projectleider, stil bij Ruimtelijke Ordening. Doelstellingen worden met name gehaald via het eerder genoemde “Schoon Water in de Boomteelt” project.

 

Verlenging Majeur Project

Indien de provincie Noord-Brabant groen licht geeft aan de verlening van het Majeur Project, ontstaat er voor het bedrijfsleven ruimte om binnen het gestelde budget te blijven investeren.  Inmiddels heeft  de organisatie ingezet op een kostendekkende exploitatie. De middelen uit het Majeure Project worden in 2013 (en bij verlenging voor 2014) vooral aangewend als investeringsgeld en veel minder ten behoeve van de exploitatie.

 

Netwerkorganisatie

Gerard sluit hiermee het “huishoudelijke” deel af en geeft het woord na de pauze aan gastspreker Peter Knoers. Peter had een zeer inspirerend verhaal over netwerkorganisaties en sloot daarmee naadloos aan bij het werk van Treeport. Als voorbeeld noemde hij de Ford Focus. Een product bestaande uit tienduizenden onderdelen en gefabriceerd en geassembleerd in tientallen landen. Ford laat zien dat het kan! Hij liet ook een spin zien en een zeester. Beide een organisme met dat verschil dat een spin niet meer functioneert als een poot wordt uitgetrokken. Bij een zeester groeit na amputatie de poot weer gewoon aan. Dit kun je ook vertalen naar een organisatie. Deze moet kunnen blijven functioneren bij ingrijpende veranderingen. Dat is volgens Knoers de uitdaging en de toekomst. Treeport, doe er je voordeel mee!

Aanstaande zondag is het zover, dan vindt de 2e Open Kwekerijdag in Zundert plaats. De 4 deelnemende bedrijven hebben er afgelopen week alles aan gedaan om hun bedrijf spik en span eruit te laten zien en zijn nu bezig met het zetten van de laatste puntjes op de 'i'.

 

 

Locatie

De te bezoeken bedrijven liggen allemaal in Klein Zundert, op korte afstand van elkaar. Hieronder is schematisch de locatie te zien.

 

 

A) Boomkwekerij Ron van Opstal

B) Boomkwekerij Louis van den Broek

C) Loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts

D) Boomkwekerij Denissen

 

Het handigste is om te parkeren op de algemene parkeerplaats (P). Vanaf hier kunt u een uitgezette wandelroute volgen die u langs alle bedrijven leidt. De totale wandelroute is zo'n 4 km lang. Ook rijdt er van 11.00 tot 16.00 uur een huifkar rondt waar u op en af kunt stappen. Van deze huifkar kunt u gratis gebruik maken. De route naar de Open Kwekerijdag toe is aangegeven met bordjes. Nabij de bedrijven zijn verkeersregelaars aanwezig om u verder te begeleiden.

 

Informatieboekje en prijsvraag

Op alle bedrijven is zondag een informatieboekje met daarin een prijsvraag mee te nemen. In het informatieboekje vind u meer informatie over de bedrijven en de faciliteiten per bedrijf. De prijsvraag is leuk voor jong en oud en na afloop worden er leuke prijzen weggegeven. Op ieder bedrijf kunt u (tegen betaling) een hapje en/of een drankje nuttigen.

 

Samen met de deelnemende bedrijven hopen we dat we veel mensen tijdens de Open Kwekerijdag mogen begroeten om te laten zien wat een mooie, veelzijdige en duurzame sector de boomkwekerij is!

In de Proeftuin in Zundert heeft onlangs een demonstratie plaatsgevonden met een stoommachine die speciaal vanuit Duitsland overgekomen is. Met de stoommachine zijn verschillende proeven uitgezet in het kader van het alternatievenonderzoek voor Basamid.

 

Op verschillende bedden is op verschillende diepten gestoomd. Tijdens en na het stomen heeft Groeibalans het een en ander onderzocht. Met name de diepte van stomen en de kosten. Klik hier voor de eerste resultaten. Meer informatie is te verkrijgen via Vicky Clarijs (e-mail: vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

 

Op korte termijn worden de verschillende bedden ingezaaid waarna bepaald kan worden welke stoomdiepte het beste resultaat heeft gehad. Zowel op het zaaibed als in de portemonnee...

Op zaterdag 25 mei was Treeport met een stand aanwezig op de culturele en creatieve markt 'Made in Zundert'. Dit is een markt voor en door mensen en bedrijven uit de gemeente Zundert. Mede dankzij het goede weer is de markt, en daarmee de stand van Treeport, zeer goed bezocht.

 

Aandacht voor de boomteeltsector

Naast het onder de aandacht brengen van de boomteeltsector in het algemeen heeft Treeport deze dag gebruikt om meer over projecten te vertellen die een duidelijk raakvlak met de burger hebben. Zo is er o.a. promotie gemaakt voor de Open Kwekerijdag die op 16 juni aanstaande plaats gaat vinden, is het nestkastenproject en de samenwerking met het Vogelrevalidatiecentrum onder de aandacht gebracht en is er verteld over de biologisch afbreekbare Planty Pot.

 

Foto: de ingerichte stand van Treeport

 

Promotie Treemember

Het project 'Treemember' is in het leven geroepen om de boomteeltsector en het toerisme in de gemeente Zundert beter op de kaart te zetten. Het idee van het project is om willekeurige bezoekers aan de gemeente gratis een Treemember-boompje mee te geven. Met dit boompje wordt een flyer meegegeven met meer informatie over de boomteeltsector, over Treeport, over het Bloemencorso, over Vincent van Gogh en de overige bezienswaardigheden en evenementen in de gemeente. Voor ieder weggegeven boompje wordt een boom geplant in het Treemember-bos. Dit aan te planten bos is gelegen in de Ellewaard in Achtmaal en dient ter compensatie van de randweg in Zundert.

 

Bezoekers aan 'Made in Zundert' die de moeite hebben genomen om een kort vragenlijstje in te vullen (o.a. over het imago van de boomteeltsector en de bekendheid van Treeport), kregen een plantje mee. De plantjes en het project werden door hen erg enthousiast ontvangen!

Zundert en Boskoop organiseren dit jaar in hetzelfde weekend een Open Kwekerijdag. In Boskoop vindt het evenement plaats op zaterdag 15 juni en in Zundert op zondag 16 juni.

 

 

Samen sta je sterk

Door samen op te trekken sta je sterker en landelijk kan er een grote publiciteit behaald worden. Zo staat er bijvoorbeeld een gezamenlijk advertentie in het consumentenblad Groei & Bloei en twee maal in de digitale nieuwsbrief van Groei & Bloei. Ook de landelijke vakpers wordt gezamenlijk benaderd. Beide regio's maken gebruiken van dezelfde huisstijl waardoor eenheid uitgestraald wordt en waardoor er efficiënt omgegaan kan worden met drukwerk enz. Regionaal vullen beide regio's de publiciteit en de inhoud van de Open Dag zelf in.

 

Deelnemende bedrijven Boskoop

In Boskoop openen 10 bedrijven aan de Reyerskoop hun deuren voor het grote publiek. Voor de deelnemers, route en meer informatie zie www.openkwekerijdag.nl. Het is natuurlijk ook voor boomkwekers leuk om zo'n Open Dag te bezoeken. Als er voldoende animo onder de leden van Treeport is, wordt er vanuit Treeport een busreis georganiseerd om de Open Dag in Boskoop te bezoeken.

 

Deelnemende bedrijven en activiteiten Zundert

In Zundert zijn 4 bedrijven te bezoeken. Deze bedrijven zijn: Boomkwekerij Ron van Opstal, Boomkwekerij Louis van den Broek, Loon- en grondwerkbedrijf Huybregts en Boomkwekerij Denissen. De bedrijven liggen kort bij elkaar. Voor de wandelliefhebbers wordt een wandelroute uitgezet welke de bedrijven met elkaar verbindt. Op ieder bedrijf worden demonstraties gegeven, o.a. met knipmachines, potmachines en GPS toepassingen in de boomkwekerij. Er zullen rondleidingen gegeven worden waarbij de ondernemer alles vertelt over zijn bedrijf en u kunt uiteraard al uw tuinvragen stellen. Er wordt ook een prijsvraag georganiseerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn en de gehele dag rijdt er een huifkar rond. De entree en het parkeren is gratis en op ieder bedrijf kunt u drinken en eten verkrijgen. Kortom een leuk en gratis uitje voor jong en oud! Voor de route en meer info kunt u terecht op www.openkwekerijdag.nl of op deze website onder het menu 'Activiteiten'.

Op donderdagavond 6 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaats. Deze wordt gecombineerd met de Jaarvergadering voor de participatieshouders van Treeport. De avond vindt plaats bij café Het Wapen van Zundert. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur. Onze leden en overige betrokkenen hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging per post ontvangen.

 

De agenda en meer informatie is hieronder te vinden onder 'Geplande activiteiten'.

In de nieuwsbrief van Treeport van 23 mei jl. stond vermeld dat de tijdelijke vrijstelling, verleend voor het gebruik van Basamid CleanStart, vervalt met ingang van 15 juni 2013. Dit was echter een fout in de Staatscourant. Basamid CleanStart mag tot 15 juli 2013 gebruikt worden. Lees voor meer informatie hier verder.

Maandag 20 mei rijdt er i.v.m. Pinksteren geen Treerun en zijn de Hub en het kantoor van Treeport gesloten.

Op 1 mei heeft Treeport, in samenwerking met Wil Huybregts en Stan van Eekelen, een demonstratie verzorgd met een stoommachine. Deze stoommachine (speciaal overgekomen uit Duitsland) ontsmet de bovenlaag van de bodem door hoge temperaturen. Deze vorm van onkruidbestrijding wordt o.a. toegepast op zaaibedden als alternatief voor Basamid. Na 1 mei is de stoommachine nog enkele dagen in werking geweest op enkele bedrijven.

 

De demonstratie vond plaats in de Proeftuin in Zundert. Hier liggen ook andere objecten in het kader van het alternatievenonderzoek voor Basamid. De gestoomde bedden zijn in drie segmenten opgedeeld. Een deel is 3 minuten gestoomd, een ander deel 5 minuten en het laatste deel 6 minuten. Deze bedden worden ingezaaid waarna gekeken wordt welke tijd (en dus ook diepte) het meest gunstig is. Hierbij wordt ook gekeken naar tijdsdruk (m2) en prijs (zoals dieselverbruik). Wilt u meer informatie over de proef of op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com).

 

Foto: de stoommachine in werking

Sinds maandag 29 april rijdt Treeport Services met een eigen Treerun-wagen. Door gebruik te maken van deze wagen kan Treeport Services u nog flexibeler van dienst zijn. Met name aan het einde van het seizoen, nu u waarschijnlijk nog volop aan het planten en/of oppotten bent, is het fijn dat uw orders aan huis opgehaald kunnen worden zodat u ongestoord door kunt met uw werkzaamheden.

 

Foto: de Treerun-wagen

A.s. donderdag rijdt er i.v.m. Hemelvaartsdag geen Treerun en zijn de Hub en het kantoor van Treeport gesloten.

Vandaag is de stoommachine, die speciaal vanuit Duitsland is overgekomen, van start gegaan in de Proeftuin in Zundert. Deze stoommachine ontsmet de bovenlaag van de bodem door hoge temperaturen. Deze vorm van onkruidbestrijding wordt o.a. toegepast op zaaibedden als alternatief voor Basamid.

 

Vanochtend hebben onder andere Wil Huybregts en Stan van Eekelen samen met de eigenaar de machine afgesteld en getest. Om 13.00 uur heeft vervolgens de demonstratie plaatsgevonden waarbij belangstellenden een kijkje konden komen nemen.

 

Foto: de stoommachine in werking

 

 

Op de bedden die nu gestoomd zijn wordt op korte termijn gezaaid. Er is met verschillende dieptes en verschillende tijden gestoomd, waardoor straks de verschillende resultaten te zien en te beoordelen zijn.

 

Morgen (2 mei) is de stoommachine in werking bij verschillende bedrijven. Wilt u hier een kijkje komen nemen, neem dan contact op met Wil Huybregts op tel. 076-5971547 of met Vicky Clarijs op tel. 076-5995000.

Op dinsdag 16 april bestond Vereniging Treeport Zundert precies 5 jaar. In het Treeportcafé van 18 april is hier even bij stil gestaan en heeft voorzitter Louis van den Broek de aanwezigen meegenomen in 5 jaar Vereniging Treeport Zundert. Hieronder een korte samenvatting van 5 jaar Treeport.

 

Oprichting platform - vereniging

Door toenmalig wethouder Van de Wiel is in 2006 een platform opgericht, hieruit is in 2008 Vereniging Treeport Zundert ontstaan. Door de jaren heen zijn diverse wethouders betrokken geweest bij Treeport; Jack Roelands, Willemijn van Hees en op dit moment Piet Utens. Ook Jack van de Gevel heeft als projectleider een belangrijke rol gespeeld.

 

Doel Treeport

Het doel van het platform (en later van de vereniging) is het economisch perspectief van de boomkwekerijen in Zundert bevorderen. Het ledenbestand is door de jaren heen gestaag doorgegroeid, van 92 leden in 2008 tot 172 leden tot op de dag van vandaag.

 

Majeur Project

Van 2008 t/m 2010 is de vereniging Treeport Zundert bezig geweest met het binnenhalen van subsidiegelden om onderwerpen die voor de toekomst belangrijk zijn te kunnen waarborgen. Dit heeft geresulteerd in het Majeur Project Treeport waarvoor in 2010 het projectplan is geschreven en wat in 2011 is goedgekeurd door de provincie. De looptijd van het Majeur Project is 3 jaar (2011-2013). Treeport heeft inmiddels een officieel verzoek bij de provincie ingediend om dit met een jaar te verlengen.

Eind 2012 heeft Treeport via de nieuwsbrief een eerste oproep onder de leden gedaan om te peilen of er interesse is naar het gezamenlijk inkopen van diesel. Aanleiding voor de gezamenlijke inkoop van diesel is het verbod op het gebruik van rode diesel vanaf 1 juli 2013. Daarnaast is men vanaf 1 januari 2015 verplicht om een KIWA gekeurde opslagtank te hebben.

 

In het Treeportcafé van 18 april heeft Pieter Keeris namens Treeport Services vertelt wat inmiddels de stand van zaken is. Er is door Treeport Services gesproken met diverse leveranciers en daarnaast ook met de gemeente en de Rabobank over handhaving, vergunningen en verzekeringen.

 

Tot dusver zijn er vanuit onze leden 37 reacties terug gekomen op de vragenlijst die onlangs rond gestuurd is. Dat zijn er al aardig wat, maar nog te weinig om een representatief beeld te geven van het totale verbruik en de specifieke wensen. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog en stuur deze naar Treeport Services (info@treeeportservices.com of fax 076-7620130). De vragenlijst is hier te downloaden.

Bezoek Salon du Végétal

Om te beoordelen of dat Salon du Végétal een interessante beurs is voor Treeport en haar leden, hebben een aantal Treeport-leden en een aantal leden van de werkgroep beurzen deze beurs in Frankrijk afgelopen februari gezamenlijk bezocht. Zij zijn met een positief gevoel teruggekomen en zien goede kansen voor onze regio om daar op de beurs, en dus in Frankrijk, meer te verkopen.

 

Uitwerking verkoopconcept

Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep beurzen een verkoopconcept uitgedacht en uitgewerkt. Dit is door Ad van Heesbeen namens de werkgroep aan de aanwezige leden in het Treeportcafé van 18 april gepresenteerd.

 

Ad geeft aan dat je in Frankrijk te maken hebt met een taalbarrière, met de afstand en met de cultuur. Bij het uitgedachte verkoopconcept wordt het product centraal gesteld. De kweker kan zijn/haar product (anoniem) presenteren op verkooptafels. Exporterende handelaren die actief zijn op de Franse markt kunnen om deze tafels heen staan en de gepresenteerde producten voor de kweker verkopen en aanvullen met hun handelsassortiment. De kweker hoeft dus zelf niet op de beurs aanwezig te zijn, maar kan wel zijn/haar product verkopen. Ook Treeport kan met een stand naast de handelaren een belangrijke rol spelen om de Treeport-regio en haar leden te promoten.

 

Tafeldiscussies

Na het verhaal van Ad zijn er per tafel discussies gevoerd over het gepresenteerde concept welke op het eind centraal zijn besproken. Alle vragen en opmerkingen die gemaakt zijn worden door de werkgroep beurzen meegenomen om het concept verder uit te werken.

 

Stand van zaken

Tot dusver hebben 3 handelaren en 4 kwekers aangegeven veel interesse te hebben. Heb je het Treeportcafé gemist maar ben je geïnteresseerd in het concept, dan lichten wij het uiteraard graag persoonlijk toe. Hiervoor kun je terecht bij Ronald van der Stroom (ronald.vander.stroom@treeporteurope.com of tel. 076-5995000) of bij een van de werkgroepleden.

Elkaar versterken

GrootGroenPlus en Treeport werken op steeds meer fronten samen. Erik Bastiaensen, bestuurslid van GrootGroenPlus, benadrukt dit in het Treeportcafé van 18 april. "Vereniging Treeport Zundert is ontstaan om het economisch perspectief van de boomkwekerijen in Zundert e.o. te versterken. Daarmee heeft Treeport een groot raakvlak met GrootGroenPlus."

 

Deelname via Treeport

Vorig jaar hebben Treeport en GrootGroenPlus elkaar op de beurs erg goed versterkt. In totaal hebben 38 leden via Treeport deelgenomen wat geresulteerd heeft in een groot promotieplein wat een mooi uithangbord voor de regio was. Ook dit jaar hoopt Treeport dat veel leden er weer voor kiezen om via Treeport deel te nemen aan GrootGroenPlus. Tot dusver staat het aantal inschrijvingen via Treeport op 37.

 

Het totale aantal inschrijvingen bij GrootGroenPlus verloopt erg vlot. Dus heeft u zich nog niet ingeschreven, wacht daar dan niet te lang mee anders komt u op de wachtlijst terecht. Als u deel wilt nemen via Treeport kunt u dit op het inschrijfformulier bij de opmerkingen aangeven. Het inschrijfformulier is te vinden op www.grootgroenplus.nl.

 

GrootGroenPlus 2013

Tijdens het Treeportcafé vertelt Erik wat meer over de editie van 2013. GrootGroenPlus wil haar deelnemers stimuleren om zich te onderscheiden. "Laat je hoofd boven het maaiveld uitsteken!" Erik zet dit kracht bij door zelf op een zeepkist zijn verhaal te vertellen. Voor GrootGroenPlus is dit jaar een hoop nieuw: een nieuw bestuur, een nieuwe locatie en een kennis- en innovatieplein. Wat betreft de locatie: de bouwvergunning is deze week onherroepelijk, dus daar worden geen problemen verwacht. De organisatie van de beurs ligt voor de komende 3 jaar in handen van C-Plus Creatie B.V. In juni vindt de volgende deelnemersbijeenkomst van GrootGroenPlus plaats.

Op woensdag 1 mei vindt om 13.00 uur een demonstratie plaats van een stoommachine, welke speciaal vanuit Duitsland overkomt. Deze stoommachine ontsmet de bovenlaag van de bodem door hoge temperaturen. Deze vorm van onkruidbestrijding wordt o.a. toegepast op zaaibedden als alternatief voor Basamid (meer informatie over deze stoommachine is ook terug te vinden in vakblad De Boomkwekerij in de uitgave van 20 april jl.).

 

In diezelfde week wordt de machine op verschillende bedrijven uitgetest. Loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts en Stan van Eekelen B.V. zetten zich hiervoor in. De demonstratie vindt plaats op de Proeftuin in Zundert (Pastoor van Vessemstraat, Klein Zundert). Opgeven voor het uittesten van de machine is nog mogelijk, maar dan wel vóór 1 mei. Opgeven via Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com). Ook voor vragen kunt u bij Vicky terecht, tel. 076-5995000.

Tijdens het Treeportcafé van 18 april is door voorzitter Louis van den Broek stil gestaan bij het 5-jarig bestaan van de Vereniging Treeport Zundert. Louis geeft daarin aan dat hij met een goed gevoel terugkijkt op de Treeportcafé's die in die 5 jaren plaats hebben gevonden.

 

In de Treeportcafé's worden in informele sfeer actuele onderwerpen met elkaar besproken. Dit heeft er mede toe geleidt dat de kwekers en de toeleverende bedrijven in de sector elkaar erg goed kennen en op velerlei gebied wordt er met elkaar, op grote en kleine schaal, samengewerkt.

 

Om de leden te stimuleren de Treeportcafé’s te (blijven) bezoeken is er 18 april aan de aanwezigen een stempelkaart uitgereikt. Bij een volle kaart (4 stempels) krijgt men op het eind van het jaar een high-bier arrangement door Treeport aangeboden. Dit als extra uitje om het 5-jarig bestaan samen te vieren. Leden die 18 april niet aanwezig waren krijgen in het volgende Treeportcafé uiteraard alsnog een stempelkaart aangeboden.

 

Dit jaar willen we in ieder kerkdorp van de gemeente Zundert een Treeportcafé houden, dus er volgen dit jaar sowieso nog café's in Rijsbergen, Achtmaal en Wernhout.

Carlo van den Eijnden van hoveniersbedrijf Eijndeloos Groen is inmiddels ver gevorderd met de aanleg van de 4 rotondes in de gemeente Zundert. Hoogstwaarschijnlijk zijn eind deze maand de rotondes volledig klaar. Tijdens een (nog te bepalen) officieel moment zal vervolgens “Het geheim van Zundert” onthuld worden.

 

Foto: de rotonde aan de Hofdreef-Bredaseweg op 25 april 2013

A.s. dinsdag rijdt er i.v.m. Koninginnedag geen Treerun en zijn de Hub en het kantoor van Treeport gesloten.

Afgelopen 12 maart is Treeport Services gestart met de centrale in- en verkoop van boxpallets. Inmiddels zijn er ruim 1300 boxen over de spreekwoordelijke toonbank gegaan. Op verzoek vanuit onze achterban zijn inmiddels ook de opzetringen en blokpallets aan het assortiment toegevoegd, deze kunnen samen met de boxpallets besteld worden, klik hier voor meer informatie.

Afgelopen dinsdag hebben de gemeente Zundert en Treeport de officiële overeenkomst ondertekend voor de herinrichting en het onderhoud van vier rotondes in de gemeente Zundert.

 

Hoveniersbedrijf Eijndeloos Groen uit Zundert is inmiddels druk bezig met de aanleg van "Het geheim van Zundert", zoals ontwerper Ton van Beek het project heeft genoemd.

 

Tijdens het persmoment van afgelopen dinsdag heeft Ton van Beek een eerste tipje van de sluier opgelicht. Klik hier om het eerste tipje van de sluier te zien!

 

Foto v.l.n.r.: Gerard de Baaij (Treeport), Ton van Beek, wethouder Piet Utens en

wethouder Johan de Beer (beiden gemeente Zundert).

 

BN De Stem heeft een artikel geschreven over het persmoment, klik hier voor het artikel.

De afgelopen weken zijn er een kleine 80 nestkasten uitgereikt in Zundert en omgeving. Dit is het resultaat van het project ‘Natuur in en om de boomkwekerij’, wat voortkomt uit een samenwerking tussen het Vogelrevalidatiecentrum, gemeente Zundert en Treeport.

 

Boomkwekers werken dagelijks met en in de natuur. Met name in het broedseizoen hebben vogels voor boomkwekers hele goede eigenschappen. Valken, uilen en zwaluwen jagen op insecten, slakken, muizen, schadelijke vogels en andere dieren die de boomkwekers tot last kunnen zijn. Door het plaatsen van verschillende soorten nestkasten wordt de aanwezigheid van de hierboven genoemde vogelsoorten gestimuleerd.

 

Dinsdag 26 maart heeft rondom dit project een persmoment plaatsgevonden bij Boomkwekerij Verpaalen-Herijgers. Met dit unieke project laten we als sector zien dat ecologie en economie samen kunnen gaan. Het project wordt ondersteund door een financiële bijdrage uit het fonds Wereldidee van de Rabobank en door CLTV Zundert, vandaar dat zij uiteraard aanwezig waren tijdens het persmoment.

 

Foto vlnr: Dhr. Poppelaars (Rabobank), Dhr. Bastiaensen (CLTV Zundert), Dhr. Verpaalen (Boomkwekerij Verpaalen-Herijgers), Dhr. Mulders (Treeport), Dhr. Mol (Rabobank) en wethouder de Hoon (gemeente Zundert). De samenwerkingspartners staan klaar om een steenuilenkast op te hangen in een geschikte boom bij Boomkwekerij Verpaalen-Herijgers.

 

Graag worden we door de bedrijven waar een of meerdere nestkasten zijn geplaatst op de hoogte gehouden. Dus heb je nieuws of een leuke foto, stuur deze dan naar Vicky (vicky.clarijs@treeporteurope.com).

Binnen het project “Schoon Water in de Boomteelt” bestaat nog steeds de mogelijkheid voor het inzaaien van grasranden op kopakkers om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanaf de percelen naar de sloot tegen te gaan.

 

In het vorige project zijn al ervaringen opgedaan rondom het inzaaien van grasranden op kopakkers. Hieruit is gebleken dat de grondbewerking voorafgaand aan het inzaaien een belangrijke rol speelt bij de opkomst van het gras. Daarnaast is het van belang dat de strook zo weinig mogelijk bereden wordt in de eerste periode na het inzaaien.

 

Foto: ingezaaide grasrand

 

Om de kans van slagen te vergroten is er nu voor gekozen om alle deelnemers voorafgaand aan het inzaaien van de rand goed te informeren over grondbewerking en berijding door machines. Deze begeleiding zal worden uitgevoerd door Groeibalans. Zowel het graszaad als het inzaaien zijn voor rekening van het project “Schoon Water in de Boomteelt”. Het inzaaien van grasranden kan op alle randen van percelen langs sloten in de gemeente Zundert.

 

Heeft u interesse in het inzaaien van grasranden? Laat het weten aan René Jochems van Groeibalans via tel. 06-53365717 of rene@groeibalans.nl.

Carlo van den Eijnden van hoveniersbedrijf Eijndeloos Groen is, in opdracht van Treeport, deze week gestart met de herinrichting van 4 rotondes in de gemeente Zundert. Carlo is begonnen met een van de twee rotondes in Rijsbergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de komende weken zal duidelijk worden wat “Het geheim van Zundert”, zoals het project heet, inhoudt. Wordt vervolgd dus!

Kinderen zullen de komende jaren bij het voorbij lopen van de geplante linde bij de Angorahoeve op de Oude Buissche Heide niet alleen terugdenken aan de Zundertse Boomfeestdag van 2013, maar ook aan de winterse omstandigheden. Terwijl vrouw Holle de lakens stevig uitklopte, waren ongeveer 100 leerlingen van de St. Bavoschool en de basisschool  De Wegwijzer het plantsoen aan het planten dat door Treeport beschikbaar was gesteld. Afwisselend begeleidde de medewerkers van Natuurmonumenten op vakkundige wijze het planten en in de schuur begeleidde het Vogelrevalidatiecentrum en het IVN de leerlingen met een aantal “boom gerelateerde” opdrachten. Natuurlijk werd de versnapering niet vergeten bij het wisselen van de plantploegen.

 

Een vrijwilliger van Natuurmonumenten geeft uitleg aan de kinderen

 

Wethouder Marjon de Hoon en Jan Dictus

 

Wethouder Marjon de Hoon van de gemeente Zundert opende de Boomfeestdag in de schuur en vertelde over de betekenis van het thema “Bomen maken gezond”. Namens Treeport richtte Jan Dictus een woordje tot de leerlingen. Jan stond stil bij datgene waar wij niet dagelijks bij stilstaan. Bomen zijn onze belangrijke zuurstofleveranciers! Vervolgens stonden er drie blinkende batsen klaar om de kleinbladige linde (Tilia cordata) te planten. De wethouder en twee leerlingen gingen aan de slag en plantte de linde. Ter herinnering aan deze dag werd een plaquette onthuld. De kinderen gingen naar huis met een armbandje en een heus oorkonde ter herinnering.

 

Het plaquette ter herinnering aan de Boomfeestdag van 2013

 

De aanplant in 2013 maakt deel uit van een bijzonder project van Treeport, het zogenaamde Treemember project. Toeristen die de gemeente Zundert bezoeken, krijgen als dank voor hun bezoek aan de regio een plant mee. Voor iedere plant die weggegeven is, wordt een boom geplant in het Treemember-bos. Dit bos is gelegen in de Ellewaard in Achtmaal. Met dit project worden er verbindingen gelegd tussen de regio en de herinnering die bezoekers hebben na het bezoek. De inrichting en aanplant van de Ellewaard dient als compensatie voor het verlies van natuur door de toekomstige aanleg van de randweg. Dit najaar wordt gestart met de aanplant van het Treemember-bos.

De winter is lang en koud en nog steeds niet helemaal verdwenen. Dit betekent dat het afleverseizoen erg kort is. Hopelijk is bij u de handel inmiddels aangetrokken en is het erg druk. Om alle orders op tijd klaar te krijgen moet u waarschijnlijk alle zeilen bijzetten. In de logistiek kan Treeport Services u daarbij helpen en ontzorgen.

 

Wij rijden 2 à 3 keer per dag de Treerun. Wij kunnen ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds uw planten ophalen en bezorgen bij de handelaren, Hub, e.d. Dat scheelt u kostbare tijd en uw planten worden netjes op tijd geleverd. Voor onze tarieven, zie ons infoboekje of laat u informeren door een van onze medewerkers. U kunt bellen met Treeport Services, tel. 076-7620066, of kom gewoon even langs op Molenstraat nr. 155 (CLTV terrein). Wij helpen u graag!

Treeport Services kan kleine partijen planten voordelig voor u vervoeren. Partijen voor meerdere klanten mogen namelijk op 1 fustdrager gelegd worden (mits goed gescheiden door bijv. karton). Op de Hub verdelen wij deze voor u naar de diverse klanten. Voor de tarieven en spelregels van het verdichten, zie ons infoboekje.

 

NL Greenlabel heeft op 7 maart jl. een Businessevent gehouden bij Oasegroen in Ammerzoden. Vanuit Treeport waren hier Eric Mulders en Ronald van der Stroom bij aanwezig en Vincent van Rijsewijk vanuit PEP Business Creators.

 

De bijeenkomst stond vooral in het teken van een eerste kennismaking met de diverse partners. Met de aanwezigen is een discussie gevoerd rond de vraag: "Een levende en duurzame buitenruimte, hoe bereiken we dat samen met alle partners uit de 3 O's (ondernemer, onderwijs, overheid)?"

 

Klik hier voor het filmverslag van deze bijeenkomst.

 

 

Let op: het Treeportcafé van donderdagavond 28 maart is door de grote drukte op de (boomkwekerij)bedrijven verzet naar donderdagavond 18 april.

Om de zichtbaarheid van de boomteeltsector binnen de gemeente Zundert te verbeteren heeft Treeport het initiatief genomen om een viertal rotondes opnieuw te laten ontwerpen en in te richten.

 

In het najaar van 2011 werd een prijsvraag uitgeschreven. Om de rotondes een ‘Zundertse’ uitstraling te geven is het idee ontstaan om de rotondes dusdanig in te richten dat de 3 Zundertse speerpunten Treeport, Van Gogh en het Bloemencorso hier tot uitdrukking zouden komen.

 

De binnengekomen ontwerpen zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit een afvaardiging van Treeport, de gemeente Zundert, Van Gogh en het Bloemencorso. Zij kwamen tot een unanieme winnaar: ontwerper Ton van Beek met zijn ontwerp “Het geheim van Zundert”. Stukje bij beetje zal dit ‘geheim’ de komende tijd ontrafelt gaan worden!

 

In de laatste week van maart zal de start gemaakt worden met de inrichting van deze 4 rotondes. Het gaat om twee rotondes in Zundert (aan de Meirseweg en Bredaseweg) en twee in Rijsbergen  (aan de Koningin Julianastraat en Ettenseweg). Hoveniers uit de gemeente Zundert hebben de kans gekregen om offerte uit te brengen voor de aanleg en uit de aanbieders is Hoveniersbedrijf Eijndeloos Groen gekozen om het plan uit te voeren. Voor de aanplant wordt Taxus gebruikt, deze worden geleverd door de firma Boot en Co.

In de week van 22 t/m 26 april komt er een stoommachine vanuit Duitsland naar onze regio. De stoommachine ontsmet de bovenlaag van de bodem door hoge temperaturen. Deze vorm van onkruidbestrijding wordt o.a. toegepast op zaaibedden als alternatief voor Basamid.

 

Naast een demonstratie op de Proeftuin Zundert kan de machine ook gereserveerd worden op bedrijven om het uit te proberen op de eigen zaaibedden. Hier staat wel een vergoeding tegenover. De vergoeding hangt af van de locatie, faciliteiten (watertoevoer is benodigd bij de zaaibedden) en de grootte van het te proberen perceel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). De stoommachine staat maar een week tot onze beschikking, dus er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol is vol! Klik hier voor een demonstratiefilmpje.

De Buitenlandcommissie van het CDA Brabant bracht op vrijdag 8 maart 2013 een werkbezoek aan Treeport. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij voerde de delegatie aan en toonde zich onder de indruk. ,,Treeport ontwikkelt zich als slimme gespecialiseerde boomteeltregio met nadrukkelijk oog voor duurzaamheid en mensen. Dat biedt hele goede kansen voor een Europese koppositie.”

 

Treeport, een vereniging van ruim 170 boomkwekers uit West-Brabant, heeft een stevige ambitie. Het wil van West-Brabant het meest aantrekkelijke boomkwekerijgebied van Europa maken. In de ruim twee jaar dat de Treeport-organisatie nu actief is, zijn grote stappen gemaakt. De Buitenlandcommissie van het CDA heeft zich, onder leiding van Lambert van Nistelrooij, hiervan op de hoogte laten stellen tijdens een werkbezoek. Met de Zundertse wethouders Marjon de Hoon-Veelenturf en Piet Utens was de gemeente goed vertegenwoordigd en ook de provincie Noord-Brabant was aanwezig. Verder waren door Treeport nauw betrokken partijen uitgenodigd, zo waren ZLTO, GrootGroenPlus, EPS, het Waterschap, HAS Den Bosch en Greenport Midden Brabant aanwezig.

 

Foto: Treeport legt verbindingen met diverse partijen in de markt, hier zichtbaar gemaakt met een bolletje wol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Treeport legt verbindingen met diverse partijen in de markt, hier zichtbaar gemaakt met een bolletje wol.

 

Breed actief

Als locatie was gekozen voor Boomkwekerij Poppelaars in Sprundel. Op dit moderne nieuwe bedrijf liet Treeport zien dat ze met projecten op het gebied van scholing, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, agrologistiek, Boomteelt Business Centrum en marketing, PR en communicatie haar leden en de regio stevig op de Europese kaart zet. De resultaten van innovatieve duurzame projecten, zoals het ‘Schoon Water in de Boomteelt’ project en Planty Pot, deelname aan internationale beurzen, biodiversiteitsonderzoeken en het logistieke project Treerun spraken de aanwezigen tot de verbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Toon Poppelaars geeft uitleg aan de aanwezigen over zijn bedrijf.

 

Europese agenda

,,De Europese strategie voor 2014-2020 draait om drie kernwoorden: slimmer, groener en mensen aan het werk. Deze aspecten zitten allemaal in de Treeport-filosofie en in de uitwerking. Bovendien wordt er nadrukkelijk grensoverschrijdend gedacht. Dat past prima in de Europese agenda van 2014 – 2020”, vatte Van Nistelrooij zijn indruk van de dag samen. De koplopers functie van Treeport zorgt voor een stabiele concurrerende internationale sector. Dat biedt werkgelegenheid en stimuleert de economie. ,,De grootste kansen voor de Treeport-regio liggen in Europa. Van wat nu gezaaid wordt door Treeport, kan deze regio de komende jaren de vruchten plukken”, verwoordde de Europarlementariër zijn indruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lambert van Nistelrooij geeft uitleg over het Europese beleid van 2014-2020.

 

Geen luchtfietserij

De organisatie van Treeport toonde zich tevreden over het bezoek van totaal 50 mensen. Gerard de Baaij, programmamanager van Treeport, zag in de reactie van de diverse politici een bevestiging van de ingeslagen weg: ,,Het is goed om te zien dat de politiek de speerpunten van Treeport her- en erkent. De stappen die we gemaakt hebben zijn fors. Het enthousiasme en de waardering die we terugkregen zijn groot. Het bevestigt dat onze Europese ambitie geen luchtfietserij is, maar een hele reële haalbare doelstelling”, aldus De Baaij.

 

Met ingang van vandaag biedt Treeport Services nieuwe boxpallets aan tegen zeer concurrerende prijzen. We kunnen u 2 type boxen aanbieden, namelijk met en zonder schoor. Download hier onze prijzen en de diverse leveringscondities. U kunt er dus voor kiezen om de boxen te laten bezorgen of om ze zelf op te halen.

 

Voor vragen of het plaatsen van uw bestelling kunt u contact opnemen met het kantoor van Treeport Services via tel. 076-7620066 of via info@treeportservices.com.

 

Inmiddels zijn ook de eerste gesprekken gestart voor de gezamenlijke inkoop van diesel, uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte!

Zoals u weet is inschrijven voor GrootGroenPlus 2013 alweer enige tijd mogelijk. Op 7 februari jl. heeft de eerste deelnemersbijeenkomst van GrootGroenPlus plaatsgevonden. Hierin werden door het nieuwe bestuur van GrootGroenPlus mooie ambities uitgesproken. Een volledig verslag van de deelnemersbijeenkomst kunt u terugvinden in de deelnemersomgeving op www.grootgroenplus.nl. Het persbericht dat naar aanleiding van deze bijeenkomst is uitgegaan, is hier te vinden.

 

Als Treeport zijnde willen we uiteraard ons steentje bijdragen aan het verwezenlijken van die ambities. Wij willen dan ook wederom samen met onze leden een grote gezamenlijke presentatie laten zien om onze regio internationaal nog beter op de kaart te zetten!

 

Inschrijven voor GrootGroenPlus is mogelijk via deze link: http://www.grootgroenplus.nl/inschrijven/. Als u via Treeport deel wilt nemen dan kunt u dit bij de opmerkingen aangeven. Heeft u zich al opgegeven, maar bent u vergeten door te geven dat u via Treeport deel wilt nemen? Log dan in via: http://grootgroenplus.nl/deelnemers/login.php?language=nl om dit alsnog te doen.

 

Van de organisatie van GrootGroenPlus hebben we vernomen dat het erg voorspoedig gaat met de inschrijvingen, dus wees er op tijd bij!

 

De Buitenlandcommissie van CDA Brabant brengt op vrijdag 8 maart aanstaande een werkbezoek aan Treeport. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, EU Rapporteur Innovatie, voert de delegatie aan. De CDA afgevaardigden bezoeken Treeport om zich te laten informeren over de voortgang van Treeport.

 

Innovatie en internationalisatie

Treeport voert tal van innovatieve projecten uit op het gebied van onder meer slimme logistiek, scholing, duurzaamheid, biodiversiteit, gebiedsprofilering, promotie, beursdeelnames en handelsbevordering. Treeport heeft hiervoor tal van verbindingen gelegd met andere partijen uit het onderwijs en het overheidsveld. Daarnaast zijn nadrukkelijk internationale contacten gelegd, onder meer met gebieden, organisaties en bedrijven in andere Europese teeltcentra.

 

Smart Specialisation

Europarlementariër Van Nistelrooij maakt zich binnen Europa sterk voor Smart Specialisation. Dit zijn gebieden die uitblinken in een specialisme en dat via kennisuitwisseling delen met andere Europese gebieden. In dat kader is de naam van Treeport in Europees verband gevallen.

 

Brede afvaardiging

De afvaardiging van CDA’ers die op bezoek komt is breed. Ze vertegenwoordigt diverse overheden. Naast Van Nistelrooij vanuit Europa, bestaat de delegatie uit Statenleden van de Provincie Noord-Brabant, lokale wethouders en leden van de Buitenlandcommissie van CDA Brabant. Treeport nodigt zelf ook bestuurders uit van partijen waarmee intensief wordt samengewerkt. Zo krijgt het werkbezoek een netwerkfunctie. Het bezoek bestaat verder uit een uitgebreide presentatie van de Treeport activiteiten en al behaalde resultaten, discussiemomenten en een bedrijfsbezoek. Het bezoek vindt plaats bij Boomkwekerij Poppelaars B.V.

Sinds begin februari loopt het Schoon Water in de Boomteelt project ‘Bezem door de gewasbeschermingsmiddelenkast’. Het project krijgt veel belangstelling en daarom is het nu ook mogelijk voor boomkwekers uit de gemeenten Rucphen en Roosendaal om mee te doen. Inmiddels is er al 600 kilo aan niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen en meststoffen anoniem en geheel  gratis ingeleverd! Vanwege het succes wordt de doorlooptijd van het project verlengd en kunt u zich nog steeds aanmelden bij Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

 

Meer informatie over het project vindt u onder 'Actueel', 'Bezem door de gewasbeschermingsmiddelenkast' (artikel van 17-01-2013).

Leden bepalen duurzaamheidscriteria

Op maandagavond 4 februari heeft Eigen Huis & Tuin tuinman Lodewijk Hoekstra een Treeportcafé verzorgt over NL Greenlabel. Met NL Greenlabel, een initiatief van Lodewijk Hoekstra en tuinarchitect Nico Wissing, wordt duurzaamheid zichtbaar voor afnemers. Naar aanleiding van dit Treeportcafé hebben 7 kwekers zich aangemeld om mee te bepalen welke duurzaamheidscriteria relevant zijn voor boomkwekerijproducten. Ze gaan op 11 maart aanstaande in overleg met NL Greenlabel om deze criteria vast te stellen. De kwekers die zich hiervoor aangemeld hebben, zijn: Jan Mouws, Marc Lodders, Aad Vermeer, Rob Jonkers, Jac van Nijnatten, Henk de Bie en Eric Mulders.

 

Eerste resultaten zichtbaar

De eerste resultaten van het partnership van Treeport met NL Greenlabel worden inmiddels zichtbaar. Op 7 maart a.s. houdt NL Greenlabel een nationaal Business Event waar ook hoveniers, overheden en producenten van dode materialen aanwezig zijn. In de paneldiscussie over duurzaamheid is Treeport vertegenwoordigd.

 

Verder is Boomkwekerij Gebr. Jonkers uit Elshout speciaal vanwege de betrokkenheid van Treeport bij NL Greenlabel lid geworden van Treeport.

 

Weet u niet precies wat NL Greenlabel inhoudt, gebruik dan onze zoekfunctie binnen de website om meer informatie te vinden. U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.

Treeport heeft samen met enkele leden op 21 februari klaargestaan voor ruim 840 leerlingen bij VMBO On Stage om leerlingen te enthousiasmeren voor de boomteeltsector. Het resultaat is dat 9 leerlingen zich hebben aangemeld voor een Doe-dag in de boomkwekerij die op donderdag 7 maart plaats gaat vinden. 3 Leerlingen gaan een dagdeel meelopen op het bedrijf van Boomkwekerij Jochems-Van Opstal, 4 leerlingen bij Boomkwekerij Gebr. Christianen en 2 leerlingen op de Hub bij Treeport Services.

 

Vorige week zijn 4 studenten van de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness van HAS Hogeschool begonnen met hun afstudeerproject bij Treeport. Zij gaan zich verdiepen in de Treerun en de Hub. Ze gaan de logistiek van allerlei kanten belichten waaronder bijv. ook de marketingaspecten hieromtrent. De studenten die de opdracht uitvoeren zijn: Koen Bongers, Cynthia Franken, Ebenezer van Tilburg en Chris Verpaalen. Zij zijn bekend met de sierteeltsector en de logistiek in deze sector. Een aantal van hen heeft specifieke ervaring in de boomteelt. Ze zijn erg gemotiveerd om met dit project aan de slag te gaan. Het project loopt tot en met juni van dit jaar. Wellicht dat u (een van) hen de komende tijd zult spreken of ontmoeten in het kader van hun project.

De universiteit van Wageningen is een onderzoek gestart in Zundert met de naam: ‘Natuur en landschap in Zundert; verleden, heden en toekomst’. De doelstelling van dit project is om een routekaart te maken naar een duurzame landschapsinrichting en duurzaam beheer. Dit onderzoek is een opvolging van de Majoropdracht die Hogeschool van Hall-Larenstein deze winter heeft uitgevoerd. Naast het Vogelrevalidatiecentrum en de gemeente Zundert zit ook Treeport in de begeleidingscommissie van dit project. Het rapport wordt in de zomer van 2013 opgeleverd. Heeft u vragen over dit onderzoek neem dan contact op met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-599 5000).

Vijf Treeport'ers hebben de vakbeurs Salon du Végétal in Frankrijk bezocht om een indruk te krijgen in hoeverre deelname interessant is voor Treeport-leden.

 

Salon du Végétal vindt plaats nabij de Franse stad Angers, gelegen aan de Loire. De regio staat bekend als boomkwekerijgebied waar ongeveer 100 bedrijven gevestigd zijn.

Collectieve deelnemers van de beurs zijn er onder andere vanuit België/Vlaanderen en Denemarken. Spanje en Italië zijn met de bekende bedrijven goed vertegenwoordigd. Nederland is met een beperkt aantal bedrijven ondervertegenwoordigd.

 

De beurs trekt jaarlijks zo'n16.000 bezoekers en 600 exposanten. Zij bedienen voornamelijk zowel de consumenten- als de institutionele markt in Frankrijk. 60% van de exposanten zijn productie- en/of handelsbedrijven uit de boomkwekerij-, potplanten- en snijbloemensector. Van de exposanten vormt 40% de toelevering van de groene branche.

 

Treeport heeft gesproken met de beursorganisatie over de mogelijkheden. De werkgroep beurzen gaat aan de hand van deze informatie  verder aan de slag. Indien u interesse heeft uw product te –laten- presenteren op Salon du Végétal, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij Jessica van Nijnatten via jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com of tel. 076-5995000.

 

Naast een bezoek aan de beurs hebben de vijf Treeport'ers ook boomkwekerij André Briant bezocht.

Onlangs heeft Treeport Services een nieuwe klant mogen verwelkomen, te weten Boomkwekerij Naalden uit Schijf. Hierbij zijn mening over de Treerun/Hub:

 

“Door mijn zendingen, voor zowel Zundertse als buiten Zundertse handelaren franco Hub te leveren, bespaar ik tijd en geld. Voorheen schakelde ik een loonbedrijf in om deze zendingen weg te brengen. Tegenwoordig schakel ik dagelijks de Treerun in. De zendingen worden hier opgehaald en ik leg vaak planten voor meerdere klanten op 1 ferro. Dit wordt op de Hub netjes uit elkaar gehaald en verder uitgeleverd. Treerun ontzorgt mij en ik ontzorg mijn klanten, doordat ze op de Hub alles op één plaats kunnen laden. Het  scheelt echt in de kosten en je kunt je aandacht meer op het bedrijf richten.”

 

Foto: Jan Naalden met zijn zoontje

De afgelopen winterperiode heeft Treeport Services benut om een groot aantal Zundertse (handels)kwekerijen te bezoeken om de diensten van de Hub en de Treerun nogmaals onder de aandacht te brengen. In open discussies met elkaar is besproken wat de verschillende partijen voor elkaar kunnen betekenen. Naar aanleiding van deze gesprekken lanceren we voor de maand maart de actie:

 

“Af Hub, half geld” (voor bedrijven binnen een straal van 10 km van de Hub).

 

Planten die in uw opdracht door uw leveranciers op de Hub worden geleverd (of door de Treerun verzameld), worden in de maand maart met 50% korting thuisgebracht. Dit betekent een korting van 20 à 30% op het totaalbedrag! Klik hier voor enkele rekenvoorbeelden.

 

De bezochte bedrijven hebben in de afgelopen week een schrijven met meer informatie over deze actie mogen ontvangen.  

 

Treeport Services heeft voor deze actie gekozen met de volgende achtergrondredenen.

 • De Treerun moet rendabel worden. Deze vertrekt nu 2x daags leeg vanaf de Hub om te gaan laden. Als we middels de actie deze wagen eerst planten kunnen laten uitrijden is dit extra omzet om kostendekkend te worden. Bij succes en als de cijfers het toelaten kunnen we deze actie als regel gaan beschouwen;  
 • De actie is voor iedereen die binnen 10 km vanaf de Hub zit en planten met de Treerun thuisgebracht wil hebben (dus niet alleen voor handelaren). Uiteraard hebben handelaren hierbij het meeste voordeel, echter hebben we diezelfde handelaren ook nodig om meer volume te krijgen;  
 • Het voordeel is indirect voor de kweker, namelijk: de handelaar koopt planten bij de kweker en doet mee aan de actie. De handelaar kan Treeport Services inschakelen of op de Hub laten leveren, de kweker hoeft dus niet meer van huis of kan voor meerdere adressen op de hub lossen. Wanneer de handelaar in Zundert het voordeel ziet en de werkwijze doorzet kan deze meer binnen Zundert kopen i.p.v. het elders te zoeken. De kweker verkoopt uiteindelijk dus misschien wel meer, is minder lang (of niet) van huis, en het kost de kweker geen cent aan Treeport Services. Om deel te nemen aan de actie betaalt de handelaar de aannamekosten en de uitgaande Treerun.

Mocht u geen brief hebben ontvangen en wel graag meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van Treeport Services (via tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com). Dit geld uiteraard ook voor andere vragen met betrekking tot de Treerun.

 

Treeport heeft vorig jaar voor het eerst een Open (boom)kwekerijdag georganiseerd. Om deze dag een landelijker karakter te geven is ervoor gekozen om met de organisatie aan te sluiten bij de regio Boskoop, welke inmiddels de Open Kwekerijdag drie keer georganiseerd heeft. De samenwerking is vooral belangrijk om het evenement landelijk te promoten (zoals ‘Kom in de Kas’) en elkaar onderling te versterken en te ondersteunen. In de regio Boskoop vindt de Open Kwekerijdag plaats op zaterdag 15 juni en in Zundert op zondag 16 juni. Op korte termijn wordt bekend welke bedrijven tijdens de Open Kwekerijdag in Zundert de deuren voor het publiek gaan openen.

 

Aanleiding, doel en proefopzet

In opdracht van Treeport heeft het Boomteeltkenniscentrum in samenwerking met Groeibalans een proef uitgezet om te monitoren onder welke omstandigheden het risico van besmetting met Cylindrocladium het geringst is en de bestrijding ervan het meest effectief.

Aanleiding voor deze proefopstelling was het bodem- en gewasonderzoek van Buxus op plaatsen waar niet eerder Cylindrocladium was geconstateerd. Deze plaatsen betroffen particuliere tuinen waar Buxus is aangeplant. Opvallend was dat de calciumwaarden, zowel in de plant als in de bodem in combinatie met de bodembiologie velen malen hoger waren dan in de reguliere buxusteelten.

 

In het voorjaar van 2012 is de veldproef gestart met nieuw plantmateriaal van Buxus sempervirens in P9 dat is uitgeplant op een lichte zandgrond. In totaal zijn 27 combinaties gemonitord. De variabelen waren combinaties van (blad-) meststoffen, theebespuitingen, bespuitingen met diverse biologische middelen en mineralen, verschillende mulchen en ook met één chemische standaard. De proef eindigde op 28 november 2012.   

 

Resultaten en aanbeveling

Het toevoegen van bladmulch laat een goed resultaat zien als preventieve maatregel in de buxusteelt. Bladmulch stimuleert de bodembiologie en beperkt de besmetting, doordat het opspatten van regenwater wordt gedempt. Groencompost liet ongeveer hetzelfde resultaat zien. Reguliere bespuitingen met Daconil en Codacide laten ook een afdoende resultaat zien met dat verschil dat toepassing van chemie niet duurzaam is. Preventieve bladbespuiting met duurzame middelen als ureum, bitterzout, koperoxychoride en Fulvinezuur laten goede resultaten zien bij 15 behandelingen.

 

De basis voor het voorkomen van besmetting is gelegen in een goede bodembiologie en de juiste mineralen verhouding. Deze bodembiologie wordt verkregen door toediening van bladmulch of groencompost. Er is ook een aantoonbaar verband tussen de calcium waarden van groeiende buxusplanten en uitgegroeide buxusplanten. De calciumwaarde was bij de groeiende planten lager, hetgeen betekent dat er een goede spreiding moet zijn in de beschikbaarheid voor de plant. Dit verdient nader onderzoek.

 

Een eerste belangrijke stap in het voorkomen van aantastingen is gezet. De onderzoekers verwachten dat andere mineralen en sporenelementen de beschikbaarheid van calcium verder kunnen verbeteren hetgeen de vitaliteit van buxusplanten ten goede komt. Treeport is samen met de onderzoekers erg verheugd met dit resultaat en is ervan overtuigd dat de Nederlandse buxuskwekers en haar afnemers en eindgebruikers een belangrijk instrumentarium in handen hebben om de schimmeldruk door Cyclindrocladium sterk te verminderen.

 

Buxus en Cylindrocladium in Europa

Cylindrocladium buxicola wordt in vele landen aangetroffen, zowel op de kwekerijen als in het openbaar groen en particuliere tuinen. Voor Nederland is de teelt van Buxus sinds jaren omvangrijk en ook belangrijk voor de export. Jaarrond infectie is mogelijk doordat de schimmel zich ook bij lage temperaturen kan ontwikkelen. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan om de schade door Cylindrocladium in de buxusteelt te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Treeport werkt in samenwerking met Groeibalans nu aan een duurzame oplossing, waarbij de bodembiologie en de beschikbaarheid van calcium een belangrijke rol spelen.

 

Het gehele rapport is hier te downloaden. Vragen m.b.t. het onderzoek kunt u richten aan René Jochems van Groeibalans (tel. 076-5990251).

Het is mogelijk om uw planten die bij CLTV Zundert gekoeld worden, mee te geven met de Treerun. Uw zendingen meldt u aan bij de CLTV én bij Treeport Services. De Treerun haalt dan uw planten op en levert deze bij de CLTV af. Het is uiteraard ook mogelijk om planten vanuit de koeling thuis afgeleverd te krijgen.

 

Personeel van de CLTV draagt er zorg voor dat uw aangemelde planten op de juiste manier gelabeld worden en op de juiste plaats in de koeling terecht komen.Voor de tarieven van de Treerun verwijzen wij naar ons infoboekje (klik hier). Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met Treeport Services, tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com. Voor informatie m.b.t. het koelen kunt u contact opnemen met CLTV Zundert, tel. 076-5972241.

 

 

Twee boomkwekers die gebruik maken van deze dienst geven hieronder hun mening.

 

Jolanda van Hasselt (van P.C.C. van Hasselt)

"Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van planten, niet in het efficiënt vervoeren van deze planten. Daar wil en kan ik mijn kostbare tijd niet aan besteden. Plantgoed is de basis van ons bedrijf en dit moet met zorg en toewijding gekoeld worden tot wij het gaan verwerken of uitleveren. Bij de CLTV is dit in goede handen en dankzij de inspanning van een vakkundige Treerun worden mijn boxen snel en met zorg  opgehaald en afgeleverd tussen ons bedrijf en de CLTV.  Ik ben hier heel tevreden over: het gaat snel, het gaat goed en de nodige administratie hiervan wordt altijd correct doorgegeven door zowel de Treerun als de CLTV. Ik ben dus heel tevreden en kan het een ieder aanraden!"

 

Niels Dictus (van Tenax Tree-Plugs & Seeds)

"Ik moest vaak zelf rijden naar de CLTV en kon maar 2 pallets laden. Hier was ik vaak ongeveer een uur mee bezig (laden, afbinden, rijden, lossen en terug). Nu spaar ik een aantal pallets op en boek de avond ervoor op internet een vracht in. Als ik alles ga rekenen (diesel, afschrijving, en mijn eigen uren) dan kan ik er zelf niet voor rijden. Ik heb met de CLTV afgesproken dat ik de kisten zelf invoer in hun systeem. Dit werkt ook prima."

 

Maandagavond 4 februari was Lodewijk Hoekstra, bekend van het tv-programma Eigen Huis en Tuin, te gast in het eerste Treeportcafé van 2013. Lodewijk was door Treeport uitgenodigd om meer te komen vertellen over de collectieve overeenkomst die Treeport en NL Greenlabel (een samenwerkingsverband van Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing) onlangs hebben gesloten. Onder belangstelling van zo’n 50 aanwezigen heeft Lodewijk uitleg gegeven over het label en is hierna de discussie met de kwekers in de zaal aangegaan.

 

Foto: Lodewijk Hoekstra geeft uitleg aan de zaal over zijn label.

 

NL Greenlabel is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame materialen in de buitenruimte met een meetbaar lage ecologische footprint te stimuleren. De overtuiging is dat door het zichtbaar maken van wat je op het gebied van duurzaamheid doet er een voorkeurspositie in de markt verkregen kan worden. Als instrument kan daarbij bijv. de duurzaamheidsscan ‘Groen is leven’ worden gebruikt die inmiddels bij 60 leden van Treeport uitgevoerd is. De te benaderen markt is zeer breed; van consument en de overheid tot hovenier en tuincentra. Het label legt een koppeling tussen boomkwekers en leveranciers van dode materialen.

 

Het label is nog volop in ontwikkeling en Royal HaskoningDHV is bij die ontwikkeling betrokken om meer inhoud te geven aan het label. Tijdens het Treeportcafé zijn de leden van Treeport uitgedaagd om deel te nemen aan die inhoudelijke bijdrage. Vier van onze leden hebben zich direct aangemeld en worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de volgende bijeenkomst met adviseurs van Royal HaskoningDHV. Wij zoeken nog 1 of 2 leden die de uitdaging aan willen gaan, dus bent u geïnteresseerd, meldt u dan z.s.m. bij Treeport!

 

Was u niet aanwezig tijdens het Treeportcafé of wilt u de presentatie van Lodewijk nog eens rustig doornemen, download dan hier zijn presentatie.

 

Meer informatie over het concept en over de samenwerking met Treeport is te verkrijgen via Treeport (tel. 076-5995000 of info@treeport.eu).

Treeport Services heeft de vorstperiode benut om extra aandacht aan de verkoop te schenken. Dit heeft er toe geleid dat we vanaf de eerste week van februari weer een nieuwe klant mogen begroeten. Deze klant laat zijn planten door de Treerun ophalen waardoor we ook meer activiteiten op de Hub verwachten. Daarnaast kunnen we een bestaande klant verder ontzorgen: zijn printer is geplaatst op de Hub en we gaan de diverse partijen op ladingdragers labellen.

 

Ook op IPM hebben we de diensten van Treeport Services aan talrijke geïnteresseerden uitgelegd. De komende weken worden de beurscontacten door ons benaderd en hopen we nog meer bedrijven uit binnen- en buitenland als klant te mogen begroeten.

 

We hopen nu dat Koning Winter zich niet meer laat zien en dat de handel nu echt goed los komt. Bij deze willen we onze openings- en opgavetijden nog eens onder de aandacht brengen.

 

Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 8:00 – 18:00 uur

Openingstijden Hub / CLTV-terrein: maandag t/m vrijdag van 7:30 – 19:30 uur

 

Opgavetijden Treerun
  Opgeven tot: Ophalen vanaf: Gereed op Hub: Uitleveren handelaar via Treerun vanaf:
Ochtendrun: 8:00 9:00 11.30 13:00
Avondrun: 16:00 16:30 20:00 8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen een straal van 10 km:

 • Twee runs per dag in de periode van 15 augustus – 15 mei;
 • In de periode rond Kerst en Oud & Nieuw beperkte ritten;
 • Tijdens perioden van vorst ritten in overleg;
 • In de periode van 15 mei – 15 augustus enkel een middagrun.

Binnen een straal van 15 km:

 • Twee runs per week (op maandagochtend en donderdagochtend).

Vorige week heeft Treeport zich met een stand gepresenteerd op de internationale vakbeurs IPM in Duitsland. IPM in Essen staat bekend als dé vakbeurs voor de groene sector in Europa. De beurs ontvangt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers uit 90 landen. Meer dan 1500 standhouders uit circa 44 landen hebben deelgenomen aan de editie van 2013. Het is dus hét podium om je internationaal te laten zien!

 

Treeport heeft samen met enkele Treeport-leden deelgenomen via BIZZ Holland. BIZZ Holland is (na het wegvallen van PPH) de gezamenlijke presentatie van de Nederlandse boomteeltsector en maakt deel uit van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij. Het doel van onze deelname was het vergroten van de bekendheid van Treeport als boomteeltregio in West-Brabant. Daarnaast hebben we onze logistieke tak, Treeport Services, onder de aandacht gebracht. In 4 dagen tijd hebben we veel en erg interessante gesprekken gevoerd in onze stand en de komende tijd benutten we om een vervolg aan deze opgedane contacten te geven.

 

Stand Treeport op IPM

 

We zijn ook blij te vermelden dat 34 van onze leden van de door Treeport georganiseerde busreis gebruik hebben gemaakt om IPM op de vrijdag te bezoeken. Wij hopen dat ook zo een interessante dag hebben gehad.

Dinsdagavond 29 januari is Planty Pot een van de items geweest bij het programma 'Kassa Groen' op Nederland 2. 'Kassa Groen' is een wekelijks journalistiek magazine van de VARA over duurzaamheid en milieu. Het item over Planty Pot is opgenomen op het bedrijf van Eric Mulders (Mulders Rosa & Acers) in Zundert. Treeport participeert in Planty Pot B.V., meer informatie over Planty Pot is te vinden op www.plantypot.eu.

 

Hetzelfde programma wordt herhaald op vrijdag 1 februari om 19.50 uur. Als u enkel het item van Planty Pot terug wilt zien, klik dan hier.

Duurzaamheid noodzakelijk en zichtbaar maken

Treeport heeft een partnerschap met een collectieve overeenkomst voor haar leden afgesloten met NL Greenlabel van Eigen Huis & Tuin tuinman Lodewijk Hoekstra en tuin- en landschapsarchitect Nico Wissing. Treeport en NL Greenlabel streven dezelfde doelen na en versterken elkaar dus enorm.

 

Links Nico Wissing, rechts Lodewijk Hoekstra.

 

In de visie van NL Greenlabel moeten producten en materialen in de buitenruimte meetbaar duurzaam kunnen zijn, waarbij natuur, milieu en mens het uitgangspunt vormen. Doelstelling van NL Greenlabel is om samen te zorgen voor blijvende verduurzaming van de buitenruimte.

 

Treeport maakt van West-Brabant het meest aantrekkelijke boomkwekerijgebied van Europa. Op duurzaamheidsgebied worden er grote stappen gemaakt in dit gebied. Door projecten als ‘Schoon Water in de Boomteelt’, ‘Treeport Energiek’ en het ‘Nestkastenproject’ wordt gewerkt aan een schonere omgeving, een duurzamere bedrijfsvoering en meer biodiversiteit. Met de Treerun wordt er efficiënter vervoerd wat direct leidt tot minder transportbewegingen, minder verkeersoverlast en minder milieubelasting. Met Planty Pot worden potten van biologisch afbreekbaar plastic ontwikkeld. Kortom allemaal maatregelen die bijdragen aan een betere wereld. Prachtig allemaal, maar hoe krijg je dit overtuigend gecommuniceerd aan andere partijen in de keten?

 

Samen communiceren

Dankzij het partnerschap met NL Greenlabel worden al deze inspanningen ook daadwerkelijk zichtbaar voor de buitenwereld. Klanten zoals tuincentra, hoveniers, groenvoorzieners en overheden worden door NL Greenlabel actief op de hoogte gebracht van deze duurzame inspanningen. Lodewijk Hoekstra, de tuinman van Eigen Huis & Tuin en Nico Wissing, tuin- en landschapsarchitect van wereldfaam lanceerden op de Floriade 2012 NL Greenlabel. Hun ambitie en doel zijn kraakhelder: het gebruik van duurzame materialen en producten op de kaart te zetten.

 

De initiatiefnemers merken dat de wil om duurzame producten te gebruiken er wel is, echter NL Greenlabel helpt dat ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Daartoe sluit NL Greenlabel deals met hoveniers, tuincentra, overheden en andere beheerders en inrichters van groene ruimten. Aanbieders van materialen en groen worden door NL Greenlabel beoordeeld op duurzaamheid. Op deze manier worden duurzame materialen helder in beeld gebracht en direct gekoppeld aan partijen die duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben. Geen loze kreten dus, maar harde afspraken!

 

Synergie

Treeport en NL Greenlabel hebben een bijzondere overeenkomst gesloten. Om al die duurzame inspanningen van de leden van Treeport ook daadwerkelijk in de keten meerwaarde te geven, kunnen leden van Treeport hun producten via de website van Treeport, onder auspiciën van Royal HaskoningDHV, laten labellen. Dat betekent dat kwekers, als ze aan de voorwaarden voldoen, het NL Greenlabel mogen voeren. Lodewijk en Nico promoten, met hun missie om de buitenruimte blijvend te verduurzamen, juist deze producten heel actief bij allerlei afnemers.

Met de toezegging van de gemeente Zundert dat deze week de overeenkomst wordt ondertekend met de provincie Noord-Brabant, wordt letterlijk de weg vrijgemaakt voor de realisatie van het “Geheim van Zundert”.  Dit voorjaar gaat de schop in de grond voor de aanleg en aanplant van de vier rotondes, twee in Zundert en twee in Rijsbergen. Voor de aanleg wordt gebruikt gemaakt van Taxus. Om vlot van start te kunnen gaan, willen we vast een inventarisatie maken van bedrijven die Taxus baccata kweken in de maten  50-60, 60-80 en 80-100. Dit zijn de maten die gebruikt gaan worden voor de aanleg. Heeft u Taxus baccata in deze maten staan, laat het ons dan weten, dan zult u in een later stadium uitgenodigd worden om een aanbieding uit te brengen.

 

Stel; een klant is op bezoek en wil de bomen die je kweekt toegepast zien in een straat niet ver van de kwekerij. En niet alleen de bomen, maar ook het straatmeubilair. Treeport werkt momenteel een idee uit waarbij dat zou kunnen. Het gaat er natuurlijk om dat de juiste boom op de juiste plaats komt. Dat betekent dat alleen bomen in aanmerking komen die passen in het specifieke straatbeeld. Een concreet voorbeeld is momenteel de Weduwestraat in Zundert. Welke bomen van uw kwekerij zouden in die straat op zijn plaats zijn?

 

Graag willen we vragen om hiervoor een lijstje van bomen te maken (Latijnse naam / maat 14-16-18) en deze te sturen naar Ronald van der Stroom (ronald.vander.stroom@treeporteurope.com). De lijstjes die binnenkomen worden getoetst aan de eisen die de gemeente stelt en gaan onderdeel uitmaken van het Programma van Eisen voor het ontwerp. De ontwerper zal aan de hand hiervan samen met de gemeente Zundert en leveranciers van straatmeubilair een ontwerp maken.

 

Een prima promotiemiddel voor de boomkwekers en een visitekaartje voor de straat! Voor meer informatie kun je uiteraard ook met Ronald bellen, tel. 076-5995000. 

Op verzoek van Treeport gaan adviseurs de komende periode 150 boomteeltbedrijven in de gemeente Zundert bezoeken om de gewasbeschermingsmiddelenkast op te schonen en de kweker de gelegenheid te bieden om deze middelen gratis en anoniem af te voeren. De niet meer toegelaten middelen kunnen bij het KCA depot van de gemeente kosteloos worden ingeleverd. Deze actie vloeit voort uit het project ‘Schoon Water in de  Boomteelt’.

 

Het komt vaak voor dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt aangepast. Hierdoor kan het zijn dat een middel dat vorig jaar nog was toegelaten, dit jaar niet meer mag worden gebruikt. Kwekers mogen deze middelen dan ook niet in bezit hebben. Om de kwekers te helpen bij het opschonen van de middelenkast gaan in de maanden januari en februari adviseurs in opdracht van Treeport op pad. Treeport heeft hiervoor de hulp ingeroepen van adviesbureau CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu). CLM heeft al meerdere succesvolle acties elders in het land uitgevoerd om middelenkasten op te schonen. Door het opschonen van de kasten wordt voorkomen dat de niet meer toegelaten middelen nog worden gebruikt en op die manier in het milieu terechtkomen. Daarnaast wordt voorkomen dat de kwekers in overtreding zijn zonder dat zij hier zelf van op de hoogte zijn. Tevens krijgen zij advies over de middelen die nu het beste gebruikt kunnen worden in de gewassen. Op deze manier ontstaat een win-win situatie. Indien er op de bedrijven middelen worden aangetroffen die niet meer mogen worden gebruikt kan de kweker bonnen krijgen waarmee de middelen bij de milieustraat van de gemeente Zundert kunnen worden ingeleverd. Gemeente Zundert wil graag meewerken aan het project door het mogelijk te maken om de middelen via de milieustraat in te leveren. Op deze manier werken zij ook mee aan het duurzamer maken van de boomkwekerijsector.

 

Boomkwekers kunnen zich aanmelden voor een bezoek bij Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Gelieve opgave z.s.m. gezien de bezoeken gepland staan voor januari en februari.

Update

Op dit moment investeert Treeport Services veel tijd in het verkopen van haar diensten door diverse bedrijven te bezoeken. Dat deze bezoeken zijn vruchten afwerken is duidelijk. Er zijn steeds meer bedrijven die hun interesse hebben getoond in de diensten van Treeport Services en verschillende bedrijven hebben inmiddels ook de Hub bezocht. Zo hebben enige deelnemers aan het Treeportcafé in Haaren (van 24 september jl.) aangegeven na de vorst te willen starten met Treeport Services. Ook enkele standhouders van de Boomkwekerij Vakbeurs in Venray van afgelopen november hebben wij gesproken en een aantal van hen hebben inmiddels een bezoek aan de Molenstraat gebracht en hun interesse getoond.

 

Komende maandag staat een bezoek aan de beurs van Landgard gepland. Verder is Treeport/Treeport Services te vinden met een eigen stand op IPM (standnr. 12A13). Op IPM willen we ons internationaal op de kaart zetten.

 

Nieuwe diensten

Het infoboekje van Treeport Services is aangevuld met de nieuwe diensten op de Hub en is hier te vinden. De tarieven van de Treerun en de overige Hub-activiteiten blijven ongewijzigd. Op pagina 4 en 5 vindt u de informatie over de nieuwe diensten, deze zijn etiketteren/labellen, leveringscontrole en klant specifieke palletboxen ruilen.

 

Bij vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij Treeport Services, tel. 076-7620066.

Vanaf 1 januari 2013 gaat Treeport Services de volgende nieuwe diensten aanbieden:

 1. Etiketteren/labellen: dit kan zowel in opdracht van de kweker als van diens klant.
 2. Leveringscontrole (niet op aantal of kwaliteit, wel op leveranciersniveau).
 3. Klant specifieke palletboxen: voor de handelaar een lokaal voorraadpunt op de Hub van waaruit de Treerun de boxen terugbrengt naar de kweker of ruilt met de zelfbrenger.
 4. Fustverhuur en fustverkoop: op dit moment wordt geïnventariseerd naar de mogelijkheden om naast de CLTV (welke al CC-karren en veenmanskisten verhuurd) overig fustmateriaal centraal in te kopen voor verhuur of verkoop via Treeport Services.

Verdere informatie en voorwaarden vind u terug in het nieuwe infoboekje wat begin januari verzonden wordt. De prijzen van de Treerun en de Hub activiteiten, zoals terug te vinden in het huidige infoboekje, blijven ongewijzigd tot en met 31 augustus 2013.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Treeport Services, tel. 076-7620066.

U kunt zich digitaal inschrijven voor GrootGroenPlus 2013 via deze link: http://www.grootgroenplus.nl/inschrijven/. Deelnemen via Treeport behoort ook voor 2013 weer tot de mogelijkheden. Geef dan bij uw inschrijving bij de opmerkingen aan dat u via Treeport deel wilt nemen. U dient hierbij ook aan te geven of dat u een normale stand wilt in het Treeport-gedeelte of een ‘octopusstand’ elders op de beurs. GrootGroenPlus stuurt ons de inschrijvingen via Treeport door en de afrekening verloopt via Treeport. Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Jessica van Nijnatten, tel. 076-5995000 of jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com.

 

Wij hopen dat veel van onze leden er weer voor kiezen om met Treeport deel te nemen aan GrootGroenPlus om zo gezamenlijk onze regio te promoten!

 

Terugblik op 2012 en vooruitblik

Vorige week donderdagavond heeft de eindejaarsbijeenkomst van Treeport plaatsgevonden. Tijdens deze avond is er o.a. teruggeblikt op 2012 en vooruitgeblikt op 2013 én verder. Kort samenvattend kunnen we zeggen dat de uitvoering van het majeure project op schema ligt, maar dat we meer aandacht moeten besteden aan onze achterban. Van belang is dat onze leden nog beter aan gaan geven waar Treeport z'n prioriteiten moet leggen en dat Treeport dit oppakt.

 

Een eerste aanzet is dezelfde avond gemaakt door de bestuursleden en medewerkers van Treeport aan verschillende tafels het gesprek met de leden aan te laten gaan. Verder is het voornemen om in het nieuwe jaar thematische Treeportcafé's gaan houden. Het idee is om 1x in de 3 weken een bijeenkomst te houden waarbij elke keer een bepaald thema centraal staat. De verwachting is dat onze leden díe bijeenkomsten eruit zullen pikken die hen aanspreekt. Zo zal er in kleinere clubjes concreet bepaalde thema's besproken worden.

 

Aan verschillende tafels is het gesprek met elkaar aangegaan

 

Treeport Innovatieprijs

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is verder 2x de Treeport-innovatieprijs uitgereikt. De winnaars zijn Hans Huijbregts en Leo Pinxteren. Beide boomkwekers ontvangen een cheque uit handen van Eric Mulders.

 

Links Leo Pinxteren en rechts Hans Huijbregts met hun cheque

 

Hans en Leo krijgen een geldprijs om hun innovatieve idee, wat gekoppeld is aan het 'Schoon Water in de Boomteelt' project, te ontwikkelen. Hans vertelt dat hij met zijn erf grenst aan een natuurgebied. Het water wat o.a. van zijn erf afspoelt, wil hij op gaan vangen in een biosloot. Zo gaat het gezuiverd het natuurgebied in. Leo vertelt dat hij een alternatief heeft bedacht voor het gebruik van Basamid. Tussen de rijen wil hij mechanisch onkruid gaan bestrijden d.m.v. kleine freesjes die het onkruid loshalen en waardoor het onkruid onder invloed van wind en zon doodgaat.

 

Treeport Energiek

Vincent van Rijsewijk vertelt in het kort iets over het project Treeport Energiek. Het doel van het project is om op bedrijfsniveau met duurzame maatregelen kosten te besparen en om uiteindelijk naar opbrengsten te gaan. Binnen het project worden allerlei duurzame initiatieven verzameld. In eerste instantie wordt binnen het project gekeken naar laaghangend fruit, denk daarbij aan zonne- en windenergie, duurzame materialen en transport (Treerun / elektrisch vervoer). Daarnaast wordt er ook gekeken naar het duurzaam profileren van de regio, bijv. met NL Greenlabel (van Lodewijk Hoekstra) en gaan we de discussie aan over natuurlijke middelen.

 

Gastspreker Arjan Bakx over veranderprocessen in je bedrijf

Arjan vertelt de aanwezigen op een inspirerende wijze iets over het omgaan met veranderingen op je eigen bedrijf. Zijn presentatie is hier te downloaden.

 

Op 7 januari 2013 start Ronald van der Stroom bij Treeport als projectleider van de werkgebieden Marketing, Communicatie & PR en Scholing, Innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor Ronald is de boomkwekerij/tuinbouw geen onbekende sector. Zijn eerste kennismaking met de bedrijfstak was als projectleider marktonderzoek bij het Productschap Tuinbouw. Vervolgens heeft hij zijn overstap gemaakt naar de Nederlandse Bond van Boomkwekers en daarna heeft hij een succesvolle overstap gemaakt naar het bedrijfsleven als accountmanager. De ervaring in marktonderzoek/ marketing, belangenbehartiging en commercie vormen een ideale combinatie om de gestelde doelen door het bedrijfsleven van Treeport verder vorm te geven en uit te voeren.  “Wat mij bijzonder aanspreekt is de gebiedsgerichte benadering. Vanuit je eigen kracht de samenwerking aangaan. Niet alleen tussen boomkwekers onderling, maar ook met andere bedrijven  en organisaties in de regio. Dat zal bij de klanten en de burgers niet onopgemerkt blijven!”

 

Treeport is van, voor en door ondernemers die hun brood verdienen in de  groene sector. Op het moment zijn 170 ondernemers georganiseerd en werken aan hun toekomst door de economische betekenis van de regio Zundert verder te versterken. Met oog voor de directe woonomgeving en met oog op de internationale concurrentiepositie.

 

Ronald van der Stroom

Boomkwekerij Gebr. Christianen uit Rijsbergen kweekt diverse soorten haagplanten, met als belangrijkste soorten Fagus, Prunus, Buxus en Thuja. Hun planten worden in het binnen- en buitenland afgezet, voor een groot gedeelte aan de tussenhandel, groenaanleggers en tuincentra. In 2010 zijn de Gebr. Christianen lid geworden van vereniging Treeport Zundert en sinds dit jaar zijn ze gaan werken met de Treerun. Graag vertellen zij waarom ze zo enthousiast zijn over Treerun.

 

"Begin van het seizoen 2012 zijn we gestart met het op laten halen van planten met de Treerun. In eerste instantie waren dit alleen de planten voor klanten die niet meer zelf kwamen laden maar alles op de Hub laden. Al snel bleek een goede combinatie mogelijk met meerdere partijen in en rondom Zundert, zeker nu er steeds meer handelsbedrijven en kwekerijen gebruik maken van Treerun en Hub. Voor ons is het een hele verlichting om niet meer zelf rond te rijden met bus of tractor, zeker in drukke perioden. Alle aandacht kan nu naar de kwekerij uitgaan. Het levert niet alleen een tijdsbesparing op, maar ook zeker een kostenbesparing. Als je voor jezelf een berekening gaat maken wat het jezelf kost om de planten op z'n plaats te krijgen (tijd, bus/tractor, diesel, .....), dan ben je er zeer snel van overtuigd dat Treerun een goede oplossing is die nog moet kunnen groeien.

 

Als in de toekomst meer en meer bedrijven van Treerun gebruik gaan maken, dan krijgen we een echte win-win situatie voor iedereen. Zowel kweker als handelaar zal er de voordelen van ondervinden! Treerun heeft wat ons betreft zeker potentie en zal in de toekomst een heel belangrijke rol gaan spelen in de logistiek voor de boomkwekerijsector."

 

Dènis en Peter Christianen

 

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken bij tal van bedrijven in de agrarische sector. Ook in de boomkwekerij wordt veel gebruik gemaakt van werknemers uit Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen. Sinds enige tijd worden er al gesprekken gevoerd tussen gemeenten in de regio West-Brabant, de provincie, het ministerie, woningbouwcoöperaties, vakorganisaties en overige betrokkenen m.b.t. de huisvesting van tijdelijke en langdurige arbeidsmigranten.

 

Vanuit Treeport hebben Louis van den Broek en Jacqueline Poppelaars verschillende sessies bijgewoond. Om erachter te komen waar behoefte aan is en in welke mate, zullen de bedrijven (werkgevers) alsook de arbeidsmigranten geënquêteerd worden. De enquête wordt half december verstuurd naar bedrijven die meer dan vijf werknemers in dienst hebben. Klik hier voor het persbericht van RWB over de vooraankondiging van deze bedrijvenenquête.

Van kosten naar opbrengsten in een groene economie

“Hoe kunnen we door slim gebruik te maken van aanwezige kennis en ervaring in allerlei sectoren, kosten besparen en opbrengsten genereren? Hoe kunnen we energie besparen of zelfs gaan produceren? Hoe kunnen we transportkosten reduceren en van materiaalverbruik naar materiaalgebruik gaan?”  Voor een antwoord op deze vragen werkt Treeport aan het project Treeport Energiek.

 

De vraag die beantwoordt wordt is: “Hoe kunnen leden van Treeport zo snel mogelijk de overstap maken naar duurzame energie (zon, wind, warmte, water), duurzaam transport (slimme logistiek à la Treerun) en duurzaam materiaalgebruik (biobased materialen)? Voor een samenvatting van Treeport Energiek klikt u hier.

 

Heeft u interesse in deelname aan dit project, geef dit dan door aan Vicky Clarijs via tel. 076-5995000 of via de e-mail vicky.clarijs@treeporteurope.com.

In verband met de feestdagen zal het kantoor van Treeport aan de Hofdreef gesloten zijn van 22 december t/m 6 januari. Ditzelfde geldt voor het kantoor van Treeport Services aan de Molenstraat. Dit betekent dat er dan geen gebruik kan worden gemaakt van Treerun en/of Hub. Vanaf maandag 7 januari staan wij weer voor u klaar.

Naast de uitgebreide cursus "Verbeteren van mijn verkoopefficiëntie", organiseert Treeport ook een workshop "Verkoopgesprekken" van 2 avonden. Deze avonden zijn specifiek gericht op de verkoopgesprekken en hierin komen aspecten naar voren zoals de voorbereiding op een verkoopgesprek, de informatiefase en hoe u daarop in kunt spelen met bepaalde technieken. Deze workshop wordt enkel aangeboden aan onze leden en kost € 175,- in de vorm van een sponsorbijdrage (dit is 60% van de daadwerkelijke kostprijs). Het minimaal aantal deelnemers is 8.

 

Wanneer u zichzelf op wilt geven of meer informatie wilt ontvangen over deze workshop, kunt u contact opnemen met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Graag uw reactie uiterlijk 6 december.

Eerder dit jaar heeft Treeport de cursus “Verbeteren van mijn verkoopefficiëntie” gegeven. Deze cursus is erg goed beoordeeld door de deelnemers, dus vandaar dat we deze cursus nogmaals aan willen bieden. De training bestaat uit 4 avonden die plaatsvinden in januari en februari. Tijdens deze avonden worden alle aspecten van het verkopen besproken en afgestemd op uw behoeften en motivatie. Een kleine greep uit de onderwerpen: onderhandelen, verkoopdoelen maken en omgaan met klachten/verwerpingen.

 

Deze cursus wordt enkel aangeboden aan onze leden en kost € 300,- in de vorm van een sponsorbijdrage (dit is 45% van de daadwerkelijke kostprijs). Het minimaal aantal deelnemers is 8.

 

Marco Braspenning van Boomkwekerij P. Braspenning heeft eerder dit jaar deelgenomen aan de cursus en zegt er het volgende over: “De cursus was voor mij vooral een bevestiging van hetgeen wij nu aan verkooptechnieken gebruiken. Het zet je echter wel weer eens kritisch aan het denken. Waar wij na de cursus meer aandacht aan zijn gaan besteden is het nabellen van onze klanten nadat we offerte hebben uitgebracht. Een goede tip was verder om eens je klantenbestand kritisch door te lopen. Wie zijn mijn klanten nu precies en hoeveel aandacht hebben zij nodig? Aan belangrijke klanten kun je logischerwijs wat meer tijd besteden en de ene klant heeft meer aandacht nodig dan de andere klant. Al met al vond ik het een zeer leerzame cursus.”

 

Wanneer u zichzelf wilt opgeven of meer informatie wilt ontvangen over deze cursus kunt u contact opnemen met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Graag uw reactie uiterlijk 6 december.

 

Vorige week hebben 6 enthousiaste studenten van de grootste groene school van Nederland, “Van Hall Larenstein”, Zundert bezocht. In het kader van hun opleiding gaan deze studenten de biodiversiteit in de gemeente Zundert onderzoeken. De opdrachtgevers voor dit onderzoek zijn het Vogelrevalidatiecentrum, gemeente Zundert en Treeport. De studenten kunnen gebruik maken van het grote aantal inventarisaties die in de gemeente Zundert al zijn uitgevoerd en van de kennis van het Vogelrevalidatiecentrum. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij ook een paar boomkwekerijen gaan bezoeken om de boomteelt mee te nemen in het onderzoek. Het contact tussen de studenten en de boomkwekers zal via Vicky Clarijs lopen. De resultaten van het onderzoek worden eind januari gepresenteerd. Het vogelrevalidatiecentrum, gemeente Zundert en Treeport willen graag weten waar we staan op het gebied van biodiversiteit ten opzichte van andere gemeenten en hoe rijk de boomteelt is aan natuur.

Treeport Services, de logistieke tak van Treeport, is begin oktober verhuisd naar het CLTV terrein in Zundert. In het boomkwekerswereldje wordt dit terrein inmiddels de Hub genoemd. De Hub is de lokale op- en overslagplaats voor planten uit de regio. Deze planten worden door de Treerun, de door Treeport Services gecoördineerde ophaaldienst, in een straal van 15 km rond Zundert twee maal per dag verzameld en vervolgens gelost op de Hub. Op de Hub kunnen partijen met planten worden verdicht en/of verdeeld. Hier kunnen afnemers het totale pakket boomkwekerijproducten uit de regio in één keer ophalen.

 

Steeds meer boomkwekers uit de regio maken gebruik van de Treerun en steeds meer afnemers van binnen en buiten de regio maken gebruik van de Hub. Hierbij enkele reacties van bedrijven die gebruik maken van de diensten van Treeport Services:

 

GreenSales (Noordscheschut, Drenthe) - Pieter van der Linden: “Het levert met name kostenbesparingen op. Onze transporteur hoeft niet meer op verschillende plaatsen in Zundert te laden en kan hierdoor tijd besparen. Daarnaast hoeven wij niet meer te betalen voor extra laadadressen. Logistiek was voor ons een belemmerende factor om planten te kopen, de Treerun/Hub neemt deze drempel volledig weg en is dus de perfecte oplossing om meer handel in omgeving Zundert te bedrijven! Op termijn denken wij ook de handel sneller binnen te kunnen hebbe. Naast de kostenbesparing is dit in de huidige markt een groot voordeel, zeker met het kleiner worden van de orders.”

 

Van der Peijl Tuinplanten (Zundert) - Jean-Pierre van der Peijl:  “Treerun maakt het interne transport in Zundert makkelijker. Daarnaast zorgt het gebruik van Treerun voor een sterke afname van vrachtbewegingen in de regio: i.p.v. al die bakwagentjes die elke dag door de omgeving crossen, zorgt de Treerun met de vaste ophaaldienst voor een duurzamer alternatief.”

 

De Kuil Nurseries (Udenhout) - Gerard van Lokven: “Twee keer per week reden wij een halve dag door de regio Zundert om onze zendingen op te halen. Pogingen om de planten door de telers op 1 plaats te laten verzamelen, mislukten telkens. Dankzij de Treerun staan onze zendingen nu 2x per week gereed op de Hub; dit werkt dus tijdbesparend én kostenverlagend.”

 

Marijke van Aert van Treeport Services: “Doordat we zelf aanwezig zijn op de Hub, hebben we direct zicht op de orders en kunnen we partijen controleren en verdelen. Dit betekent een groot voordeel voor de kwekers, zij kunnen hun partijen in dezelfde Treerun meegeven: we halen hiermee lucht uit de vrachtwagens. Dit voordeel komt ook terug bij de afnemer: het verdichten van zendingen resulteert ook voor hen in een verbeterde beladingsgraad en i.p.v. het rondrijden door Zundert is de wagen snel geladen van op 1 adres.”

 

Wilt u meer weten over Treeport Services, bel dan naar 076-7620066 of stuur een mailtje naar info@treeportservices.com.    

 

Foto's: 'zelfbrenger op de hub' en 'planten op de hub'

Na 6 jaar heeft Treeport noodgedwongen afscheid moeten nemen van projectleider Jack van de Gevel. Ter opvolging van Jack is er inmiddels een vacature uitgezet. Klik hier om de vacature te bekijken.

 

Heb je belangstelling voor deze functie, reageer dan voor 17 november 2012 per e-mail aan gerard.de.baaij@treeporteurope.com.

Hieronder vindt u de stand van zaken terug m.b.t. enkele deelprojecten van het 'Schoon Water in de Boomteelt' project.

 

1. Inzaaien grasranden

Grasranden kunnen worden ingezaaid langs alle watergangen in de gemeente Zundert om de afspoeling vanaf de percelen te verminderen. Daarnaast hoeft er dan minder bespoten te worden langs de slootkanten en ontstaat er een pad dat beter te berijden is door machines. Indien u interesse heeft voor het inzaaien van grasranden kunt u contact opnemen met René Jochems van Groeibalans, tel. 06-5336571 of e-mail rene@groeibalans.nl.

 

2. Aanleg infiltratiegreppels

De eerste kilometers infiltratiegreppels zijn inmiddels een feit. Dit jaar en komend jaar (2013) bestaat de mogelijkheid om langs de Kleine Beek en de Aa of Weerijs een infiltratiegreppel aan te laten leggen. Deze greppel komt in plaats van de huidige afrastering. Hierdoor is het makkelijker om op de kopakkers te keren met machines zonder de afrastering te beschadigen. De greppel wordt aangelegd op momenten dat het bij de ondernemer het beste past. Heeft u interesse voor de aanleg van een infiltratiegreppel, neem dan contact op met René Rijken van het waterschap, tel. 076-6541580 of e-mail m.rijken@brabantsedelta.nl.

 

Foto: aanleg infiltratiegreppel

 

3. Was- en vulplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen

Morsen, is dat nu echt zo erg?? In het volgende filmpje wordt duidelijk weergegeven wat de consequenties zijn van het morsen van herbiciden. Het filmpje is gemaakt in het kader van het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ en maakt duidelijk wat enkele druppels gewasbeschermingsmiddelen met het water kunnen doen, ook na de waterzuivering. Klik hier om het filmpje te bekijken (er kan een reclamefilmpje voor zitten).

 

4. Terugblik kijkmiddag 'Beperken toevoegen basismeststoffen aan potgrond'

Tijdens de kijkmiddag van 16 oktober jl. hebben de belangstellenden zelf de objecten 'gescoord' waarna de resultaten aan de hand van verschillende analyses besproken zijn. Deze winter zal het eindrapport gepresenteerd worden over het toevoegen van basis/startmeststoffen aan potgrond.

 

Foto: het beoordelen van de objecten tijdens de kijkmiddag

Samen met het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert werkt Treeport aan ‘natuur in en om de boomkwekerij’. Vorige week hebben onze leden hierover een informerende brief ontvangen. In deze brief was meer te lezen over het inventariseren van waardevolle vogels en zoogdieren en het plaatsen van nestkasten op de boomkwekerij.

 

Vogels en kleine zoogdieren hebben voor boomkwekers goede eigenschappen. Ze jagen op insecten, slakken, muizen en schadelijke vogels en andere dieren die de boomkwekers tot last zijn. De vogel- en zoogdierenstand zegt daarnaast iets over de kwaliteit van de leefomgeving. Door te inventariseren krijgen we een goed beeld van de aantallen vogels en zoogdieren in het gebied. Wij vragen onze leden om hiervoor een inventarisatielijst in te vullen en te sturen naar het VRC.

 

Daarnaast stelt Treeport, met behulp van bijdragen van de Rabobank (uit het fonds Wereldidee) en de CLTV, nestkasten voor geïnteresseerde kwekers beschikbaar. Er zijn nestkasten beschikbaar voor de boerenzwaluw, de huiszwaluw, kerkuil, steenuil en torenvalk. Meer informatie over deze nestkasten vindt u terug in het menu 'Projecten' onder de werkgroep Scholing, innovatie en MVO, project 'Stimuleren biodiversiteit'.

Planty Pot was genomineerd voor de MVO Prijs 2012 van de gemeente Tilburg. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, was de prijsuitreiking. De eerste plaats ging helaas niet naar Planty Pot, maar naar het bedrijf Elho. Planty Pot ontving echter de Aanmoedigingsprijs. Een prestatie om heel trots op te zijn!

 

Uitreiking van de Aanmoedingingsprijs aan Vincent van Rijsewijk van Planty Pot.

 

De prestigieuze MVO Prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een onderneming in de gemeente Tilburg die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het beste invult en uitdraagt. Planty Pot B.V., waar Treeport in participeert, is gevestigd in Udenhout, gemeente Tilburg. De jury kende de Aanmoedigingsprijs toe omdat het bedrijf zeer innovatief is, veel ondernemerschap in zich heeft en een gat in de markt heeft ontdekt.

 

Planty Pot was één van de zes genomineerden uit in totaal 68 deelnemers. Het publiek kon haar stem uitbrengen op één van de zes genomineerden. De drie bedrijven met de meeste stemmen gingen door naar de laatste ronde. Na een jurybezoek op 3 oktober, volgde afgelopen woensdag de prijsuitreiking. Wij willen iedereen bedanken die haar stem heeft uitgebracht voor Planty Pot, en dus heeft bijgedragen aan dit fantastische resultaat.

Vorige week heeft Treeport zich gezamenlijk met 38 van haar leden gepresenteerd op boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus. En het was een succes op allerlei fronten!

 

Allereerst is Treeport ontzettend trots op de stand en het promotieplein van Treeport zoals deze te zien waren op GrootGroenPlus. Het promotieplein bood de bezoekers een totaalbeeld van wat onze regio allemaal te bieden heeft. Dit heeft er in geresulteerd dat er ontzettend veel aanloop was in de stand van Treeport. Hierdoor heeft Treeport haar verhaal kunnen doen over de regio, haar leden en de verschillende projecten aan menig (inter)nationaal vakbezoeker. Treeport heeft ook weer enkele nieuwe leden mogen begroeten, dus de ‘club’ is nog steeds groeiende. De leden die via Treeport aan de beurs deelgenomen hebben waren ook zeer tevreden over het concept en de uitstraling van het geheel. Wij hopen dan ook dat volgend jaar nog meer van onze leden via Treeport aan de beurs deelnemen om aan de buitenwereld te laten zien hoe groot en uniek onze regio is!

 

Treeport stand en promotieplein

 

Naast de aanwezigheid met een stand en een promotieplein, was Treeport nog op meerdere fronten actief. Zo is er woensdagmiddag onder belangstelling van veel journalisten van de binnen- en buitenlandse vakpers een presentatie in het Engels gegeven over Treeport en haar doelstellingen en hoofdthema’s. Verder is op donderdagavond in de stand van Treeport een alliantieverklaring ondertekend door de gemeente Zundert, EPS, CLTV Zundert en Treeport. Deze partijen beloven samen te werken aan economische groei en leefbaarheid in de gemeente Zundert. De alliantieverklaring is een voorbeeld voor anderen. Want deze alliantie met deze vier partijen is de uitnodiging voor iedere andere partij om daarbij aan te sluiten. Aansluitend aan het ondertekenen van de verklaring heeft Treeport haar ‘duo bomen’ project gelanceerd. Willekeurige toeristische gasten van hotels en campings in Zundert krijgen bij vertrek van hun verblijf een boompje dat door de Zundertse boomkwekers beschikbaar is gesteld. Het boompje staat in een bio based, duurzaam en milieuvriendelijk potje en is behangen met foldermateriaal over de regio en over de boomteelt. Treeport werkt met dit project aan een unieke samenwerking en aan promotie van de regio en de boomteeltsector. Treeport hoopt dat met dit project andere West-Brabantse gemeenten aanhaken om sámen de regio te promoten in het buitenland.

 

Ondertekening van de alliantieverklaring. Vlnr: Willemijn van Hees (gemeente Zundert), Erik Bastiaensen (CLTV Zundert), Louis van den Broek (Treeport) en Arno Zagers (EPS). Foto: sandragrafie.

 

Kortom; Treeport vond GrootGroenPlus 2012 een succes! Treeport hoopt dat de contacten die gelegd zijn een goede basis zijn voor de toekomst. Voor de regio, haar leden en Treeport zelf.

Volgende week is het zover, dan begint boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. Tijdens deze beurs presenteren maar liefst 38 bedrijven zich onder de vlag van Treeport. Dit komt onder andere tot uiting in een groot Treeport promotieplein waarop te zien zal zijn wat de regio West-Brabant te bieden heeft.  

 

Een belangrijke taak van Treeport is laten zien wat de West-Brabantse boomkwekers in hun mars hebben. Dankzij gezamenlijke deelname aan (internationale) beurzen komt dat duidelijk tot uiting. Onder de vlag van Treeport laat een groot aantal leden zien waar ze goed in is. Hierdoor wordt West-Brabant, met Zundert als middelpunt, als boomteeltgebied stevig op de kaart gezet. De missie van Treeport is immers: van de regio West-Brabant het meest aantrekkelijk boomkwekerijgebied van Europa maken!

 

Op GrootGroenPlus wil Treeport de mogelijkheid aangrijpen om een internationaal project te lanceren, het zogenaamde ‘Duo bomen’ project. Het ‘Duo bomen’ project houdt in dat willekeurig geselecteerde overnachters in één van de 19 West-Brabantse gemeenten een boompje in een biologisch afbreekbaar potje cadeau krijgen. Dit boompje plant de gast thuis en tijdens de Nationale Boomfeestdag planten de deelnemende gemeenten in West-Brabant evenzoveel boompjes als uitgereikt zijn in een bos. De ‘Duo bomen’ staan op afstand van elkaar, maar vormen een natuurlijke, duurzame verbinding tussen West-Brabant en haar bezoekers en de regio waar zij vandaan komen.

 

Dit ‘Duo bomen’ project zet op deze wijze de schijnwerper op West-Brabant met Zundert als boomteeltcentrum van Europa, het geeft toerisme extra glans, het ‘vergroend’ zowel de woonplaats van de toerist als ook de West-Brabantse gemeenten waar de ‘duo bomen’ worden aangeplant en het zet in op natuureducatie en natuurbeleving bij kinderen. Kortom; een uniek project met diverse raakvlakken.

 

De lancering van dit project vindt plaats op donderdagavond 4 oktober om 18 uur in de stand van Treeport (nr. 237).

€ 25.000,- beschikbaar voor schone, innovatieve ideeën!

 

Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak “Schoon Water voor de Boomteelt” is de innovatiepot. De innovatiepot is gevuld met een bedrag van € 25.000,-. Dit bedrag is een stimuleringsbijdrage, waar boomkwekers of toeleveranciers een beroep op kunnen doen voor een bijdrage aan een maatregel die ze hebben genomen. De betreffende maatregelen moeten een effect hebben dat aansluit bij de doelstelling van het project "Schoon Water voor de Boomteelt".

 

Doelstelling is om een impuls te geven aan het duurzaam produceren bij boomkwekers in West-Brabant. Dit gebeurt door concrete acties te ondernemen op het gebied van verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.

 

Beoordeling van ingediende innovatieve ideeën en voorstellen:

 

Onderstaand worden de belangrijkste criteria beschreven op basis waarvan innovaties worden beoordeeld. Deze criteria hanteert de projectgroep Schoon Water voor de Boomteelt bij de beoordeling.  

 

Beoordelingscriteria:

 1. De innovatie past binnen de doelstelling van het project SWB: verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater.
 2. De innovatie moet toepasbaar zijn binnen het werkgebied van Treeport.
 3. De innovatie moet verder verbreed kunnen worden binnen de boomteeltsector zodat meer boomkwekers gebruik kunnen maken van de innovatie.
 4. De innovatie dient nieuw te zijn voor de sector.
 5. De innovatie dient op korte termijn toepasbaar te zijn in de sector.
 6. De indiener dient bij voorkeur zelf een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de innovatie.
 7. De bijdrage vanuit de innovatiepot dient in een redelijke verhouding te staan tot de totaal benodigde ontwikkelingskosten. Vanuit de innovatiepot wordt tot maximaal 50% van de totale investeringskosten bijgedragen.
 8. De bijdrage vanuit de innovatiepot is per project maximaal € 5.000,-.
 9. De kosten voor de bijdrage dienen binnen de projectperiode van het project Schoon water voor de Boomteelt te worden gemaakt (uiterlijk 31 december 2013 werkzaamheden uitvoeren en factureren).  
 10. De innovatiepot zal in 2 fasen worden uitgerold.
  • Fase 1: budget € 12.500,-; indienen voorstellen tot 1 november 2012; beoordeling door projectgroep: uiterlijk eind november 2012.
  • Fase 2: budget € 12.500,-; indienen voorstellen voorjaar 2013; beoordeling door projectgroep: voorjaar 2013.

Voorstellen voor de innovatiepot (fase 1) kunnen ingediend worden tot 1 november 2012 bij Treeport, Hofdreef 20, 4881 DR in Zundert ter attentie van Jack van de Gevel of via jack.vande.gevel@treeporteurope.com.

Onderzoek naar de chemische bestrijding tegen de schimmel Cylindrocladium buxicola is de laatste jaren in ruime mate uitgevoerd door o.a. Boomteeltkenniscentrum. De beste optie bleek in meerderjarig onderzoek dat preventieve behandelingen het beste ingezet kunnen worden voor infectiemomenten. Deze infectiemomenten kunnen bepaald worden door de gegevens van een weerstation in een model in te voeren die dan vervolgens een infectiemoment berekent. Komt men dan toch door redenen te laat voor preventieve bespuitingen dan kan er curatief ingezet worden. Dit alles resulteert in 15-20 bespuitingen (meeste preventief) op jaarbasis. Dit alles doet niemand graag; het kost geld, tijd en het heeft invloed op het milieu. Daarom is Treeport samen met Boomteeltkenniscentrum aan het brainstormen geweest hoe dit anders aangepakt kan worden.

 

Nu heeft Boomteeltkenniscentrum begin dit jaar in enkele tuinen grond en gewas onderzocht. Dit is gedaan waar al vele jaren Buxus in ongunstige situaties staan, maar die desondanks geen Cylindrocladium vertonen. Hieruit bleek dat in deze Buxus o.a. veel meer Calcium en Magnesium in deze planten zit t.o.v. de gangbare teelt van Buxus. Daarnaast viel het op dat deze tuinen afgestrooid waren met blad en met houtsnippers.

 

Met deze filosofie heeft Treeport samen met Boomteeltkenniscentrum in 2012 een proef op de proeftuin in Zundert opgezet met bovengenoemde uitgangspunten. In totaal zijn er een 27 objecten uitgezet. Alles gericht om meer Calcium en Magnesium de plant in te krijgen en om een gezondere bodem (en dus uiteindelijk een gezondere plant) te creëren. Objecten zijn o.a. met verschillende (blad)meststoffen, verschillende theebespuitingen, verschillende mulchen, maar ook gangbare objecten waar regelmatig biologische middelen en mineralen zijn gespoten. Begin september is er een beoordeling gedaan door de proefveldmedewerkers en half september door leden van de werkgroep. Bij beide beoordelingen komt tot nu toe naar voren dat de mulchobjecten er als beste uit komen samen met een object waar verschillende bladmeststoffen zijn toegediend. Dit zijn wel voorlopige resultaten, maar adviseurs en telers zien dat wanneer er op deze manier gewerkt wordt in de praktijk, er ook een heel stuk verminderde druk is van Cylindrocladium.

 

Mede door dit onderzoek wil Treeport deze informatie communiceren naar de verschillende afnemers zodat dit uiteindelijk ook bij de consument terecht komt. Hoe we dat gaan doen wordt momenteel onderzocht. Daarnaast wordt nagedacht om de informatie die uit dit project komt om daarmee verder te gaan in een evt. vervolgonderzoek. Zo wordt de Buxus teelt weer leuk en biedt het verdere kansen voor de afzet, zowel in Nederland maar zeker ook over de grenzen!

Vorige week heeft Treeport met haar nieuwe stand deelgenomen aan de 30e editie van Plantarium. Met een gezamenlijke uitstraling hebben 10 Treeport-leden deelgenomen aan deze beurs. Voor deze leden stelde Treeport gratis presentatiestandjes beschikbaar om hen in de gelegenheid te stellen de ‘eyecatchers’ van hun bedrijf te presenteren. Om internationaal nog beter onder de aandacht te komen, heeft Treeport persmappen in het Nederlands, Engels en Duits samengesteld voor de internationale vakpers met hierin informatie over Treeport, Treerun en bedrijfsinformatie van de deelnemende leden.

 

 

De werkgroep beurzen van Treeport heeft inmiddels samengezeten om de deelname aan Plantarium te evalueren en te bespreken wat er nog moet gebeuren om tijdens de deelname aan GrootGroen+ in oktober nog beter voor de dag te komen. Naar de deelnemende leden op Plantarium is inmiddels ook een evaluatieformulier gestuurd, zodat wij hun opmerkingen mee kunnen nemen richting GrootGroen+. Tijdens GrootGroen+ zal er een gezamenlijke presentatie met 39 leden te zien zijn!

Van Oers Agro gaat in opdracht van Treeport onderzoek verrichten naar de tussentijdse concrete resultaten van het majeur project. Treeport geeft deze opdracht om inzicht te krijgen in de resultaten van de vele activiteiten van Treeport. Dit doet Treeport ter verantwoording naar de leden en participatiehouders en naar de gemeente en provincie die allemaal inzet in tijd, middelen en geld hebben ingebracht voor Treeport. Treeport wil tevens met de onderzoeksresultaten eventueel kunnen bijsturen in aandachtsvelden en de inzet van de middelen om nog betere prestaties te kunnen leveren voor de sector en de regio. In het projectplan van Treeport staan diverse beoogde resultaten benoemd. Daarbij gaat het over werkgelegenheid, aantal bedrijven, oppervlakte boomteelt, export, productie, innovatie, promotie en vele andere outputcriteria waarop de investeringen zijn ingezet. Tussentijdse metingen naar deze outputcriteria door een onafhankelijke deskundige partij is volgens Treeport van belang voor de geloofwaardigheid, betrokkenheid, draagvlak en verantwoording. We houden u op de hoogte van de resultaten.

I.v.m. corso is er geen Treerun (intern Zundert) op maandag 3 september. Wel is er transport naar de veilingen, Boskoop en regio Venlo (voor transport zondagavond; vrijdagmiddag vóór 16.00 uur doorgeven!).

Han Verberne en Peter de Jong van de TiasNimbas Business School in Tilburg (een onderdeel van de universiteit van Tilburg) voeren in het kader van hun afstudeeropdracht in opdracht van Treeport een onderzoek uit naar de mate van samenwerking in de boomteeltsector in de regio West-Brabant en het Belgisch grensgebied. Hiertoe hebben zij een vragenlijst ontwikkeld, welke naar alle boomkwekers en handelaren in dit gebied per post wordt toegestuurd. U ontvangt deze vragenlijst in de loop van deze week (week 35) in de bus.

 

Doelstelling in dit onderzoek is het in kaart brengen van de factoren die samenwerking binnen de boomteeltsector in deze regio kunnen bevorderen. Met de resultaten van dit onderzoek hopen zij aanbevelingen te kunnen doen richting Treeport ten aanzien van de wijze waarop de actieve participatie van u als boomkweker en/of handelaar in de projecten van Treeport verder kan worden vergroot. Wij hopen dan ook dat u allen deze vragenlijst invult en aan ons retourneert (a.u.b. voor 10 september a.s.). Hoe meer deelnemers aan dit onderzoek, hoe gedegener de aanbevelingen die zij richting Treeport kunnen doen.

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking. Mocht u de vragenlijst niet ontvangen hebben en wilt u toch aan dit onderzoek meedoen, neem dan contact op via info@treeporteurope.com. Wij sturen u dan graag alsnog een vragenlijst toe. Na afloop van dit onderzoek zullen de resultaten middels een gezamenlijke bijeenkomst aan u worden teruggekoppeld. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.

Treeport zoekt loodsmedewerkers voor op de hub (op- en overslagplaats) met ruime ervaring in de boomkwekerijsector en een uitgebreide plantenkennis. Parttimers zijn welkom om te solliciteren. Ook zoeken we ambitieuze stagiaires die het vak willen leren.

 

Voor de uitgebreide omschrijving van de vacature, kijk op www.treeportzundert.nl bij vacatures.

Dinsdag 7 augustus heeft Yves de Boer, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant een werkbezoek aan de gemeente Zundert gebracht. Wethouder Willemijn van Hees was hierbij namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert aanwezig.  

Het werkbezoek stond met name in het teken van de boomkwekerijsector en Treeport. Het bezoek startte met een ontvangst bij het Vogelrevalidatiecentrum, waar gedeputeerde De Boer door wethouder Van Hees welkom werd geheten. Daarna volgde een presentatie van Treeport door programmamanager Gerard de Baaij waarbij hij in ging op de laatste stand van zaken. "Er lopen inmiddels ruim 60 projecten binnen Treeport. Een praktisch voorbeeld is de Treerun, die na een jaar van trial and error nu echt voet aan de grond heeft gekregen en een duurzaamheids slag betekent voor het hele buitengebied van Zundert en hopelijk straks breder in de regio. Maar ook bijvoorbeeld het project 'Schoon Water' en de duurzaamheidsscan: zó veel ondernemers hebben zich hier voor aangemeld dat dit een belangrijke stap betekent voor de branche. Dat geldt ook voor de biologisch afbreekbare Planty! pot waar Treeport aan deelneemt. De jonge generatie boomkwekers ziet dat duurzaam de weg is".

 

 

Gedeputeerde De Boer bezocht vervolgens twee boomkwekerijen (Van der Peijl en De Douglas Boomkwekerijproducten), waar hij bijgepraat werd over de ontwikkelingen die in deze sector spelen en een blik achter de schermen kreeg in deze branche die bekend staat als de motor van de Zundertse economie. Het werkbezoek van gedeputeerde De Boer werd afgesloten bij de CLTV, die ook een belangrijke partner voor Treeport is lokaal. Wethouder Van Hees kijkt terug op een geslaagd werkbezoek: "vandaag toont aan dat het goed is dat we ook vertellen wat er allemaal gebeurt, want tijdens al het harde werken wordt dat wel eens vergeten. De ondernemers achter Treeport zijn lekker nuchter en houden niet van poespas, maar de boodschap die ze te vertellen hebben is zo spraakmakend dat deze ook uitgedragen mag worden". Yves de Boer sprak na afloop zijn dank uit voor de gastvrije ontvangst en gaf aan "diep onder de indruk te zijn van de voortgang die Treeport inmiddels heeft geboekt. Wij hebben er als provincie mijns inziens heel verstandig aan gedaan juist dit project financieel te ondersteunen. U heeft in deze wethouder een geweldige ambassadrice gevonden en na de bedrijfsbezoeken vandaag snap ik haar als zij zegt dat de ondernemers het haar gemakkelijk maken hen met trots te verkopen. De innovatiekracht en het potentieel in Zundert en regio is enorm. De ondernemers die ik heb gesproken hebben dat meer dan bevestigd".

 

Persbericht opgesteld door de gemeente Zundert.

Na jaren van ontwikkeling is er een nieuwe spuitgiettechniek klaar om biologisch afbreekbare potten prijsgunstig te fabriceren. Deze Planty Potten zijn tot stand gekomen door het Brabantse bedrijfsleven, waaronder boomkwekers die verenigd zijn in Treeport.

 

De eerste Planty Potten zijn vorige week uit de matrijs gekomen die ontwikkeld is door Momexx Mould Making Experts in Nieuwkuijk. De potten lijken op kunststof potten, maar ze zijn volledig gemaakt van reststromen uit de aardappelindustrie: grijs oftewel tweede keus aardappelzetmeel afkomstig uit spoelwater.

 

De machine van Momexx werkt met nieuwe energiezuinige technologie. Vergeleken met gangbare matrijzen is er ongeveer de helft minder energie nodig om Planty Potten te produceren. De potten zijn dankzij de technologie bovendien de helft dunner te maken dan bestaande biopotten. Minder grondstof en minder energie betekent goedkopere potten. Planty Potten zijn volgens betrokkenen evenwel stevig en daardoor goed machinaal te verwerken op kwekerijen.

 

Planty Pot is ontwikkeld binnen een samenwerkingsverband van boomkwekers en andere commerciële partijen. Het verband is onlangs een bv geworden die hangt onder Treeport; de 170 kwekers en aanverwante bedrijven die lid zijn van deze vereniging, zijn dus mede-eigenaar van Planty Pot.

 

De eerste Planty Potten worden trots gepresenteerd door (v.l.n.r.): Gerard de Baaij (Treeport), Vincent van Rijsewijk (Planty Pot), Marco de Bruin (matrijsfabrikant Momexx), kweker Aad Vermeer en Rob Hannink (Planty Pot).

Met trots kunnen wij melden dat 2 leden van Treeport een plaats hebben veroverd in de MKB Innovatie Top 100.

 

Special Plant Zundert staat op plaats 42 en Boot&Co op plaats 31 in de top 100. 

 

Rosa Short Track van Boot&Co

 

De Wellness lijn van Special Plant Zundert

 

Maandag 4 juni, presenteerden Syntens Innovatiecentrum, NL Octrooicentrum, Mercedes Benz en NRC Handelsblad voor de zevende keer de ranglijst met 100 concrete innovaties die het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf heeft gerealiseerd. De jury beoordeelde de nominaties op basis van originaliteit, impact, mate van bescherming, verkrijgbaarheid en de omzetpotentie. Alle 100 genomineerde bedrijven hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van product, dienst, proces of organisatie. Met de realisatie van deze vernieuwingen hebben ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of bestaande producten verbeterd.