Nieuwsarchief

In het nieuwsarchief vindt u eerder geplaatste nieuwsitems terug.

 

Vanuit de Raad voor de Boomkwekerij hebben we informatie ontvangen over de herziene fustprijzen per 31 augustus 2021. Naast enkele prijsaanpassingen is ook een prijs opgenomen voor houten verpakkingen waarvoor de ISPM15 behandeling vereist is. Steeds meer landen vereisen dergelijke behandeling, dus het is goed hier tijdig kennis van te nemen.

Onderstaand bericht is met toestemming overgenomen van: Raad voor de Boomkwekerij

LET OP: de vermelde prijzen zijn adviesprijzen. Het staat iedere ondernemer verder vrij om hiervan af te wijken en andere prijzen in rekening te brengen. Zeker met de huidige hoge grondstofprijzen is het verstandig de prijs van fusten goed in de gaten te blijven houden.
 

Fustprijzen

De Stichting Hulpmaterialen adviseert sectorgenoten om met ingang van 31 augustus 2021 de volgende statiegeldprijzen te hanteren voor het hieronder genoemde fust. Hoewel het hanteren van deze statiegeldprijzen voor onderlinge verrekening de efficiency ten goede komt, wordt benadrukt dat deze een niet bindend karakter hebben. De prijzen van de hoge- en lage logokist zijn gebaseerd op een halve vracht.
Omdat steeds meer landen vanuit fytosanitair oogpunt ISPM15 behandeling eisen voor het gebruik van houten verpakking, is dit toegevoegd aan het overzicht.
 
    ISPM
Hoge logokist €    3,60  
Lage logokist €    3,00  
Utilysys klapkrat €    6,50  
Deense doos gecoat (54x31x20) €    0,74  
Meermalig pallet met rondom klossen (100x120) €    9,00 €   10,50
Europallet (80x120) €  13,00 €   22,50
Palletbox (100x120x90) zonder deksel (nieuw) €  25,00 €   32,00
Koop uw logokisten bij uw fabrikant of uw fouragehandel: Er moet volgens H.B.N. voorwaarden geleverd worden in logokisten. Niet logokisten kunnen worden geweigerd. De Commissie wijst er verder op dat volgens de H.B.N. voorwaarden gebruik gemaakt moet worden van potten zonder scherpe randen, dit ter voorkoming van gewasbeschadiging. De Commissie raadt voorts aan om gebruik te maken van officiële CC-karren.Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar www.container-centralen.com.
Dankzij het steeds verder versoepelen van de corona-maatregelen, is het voor ons ook weer mogelijk om een voor onze leden aantrekkelijke reis te organiseren. Dit jaar geen meerdaagse reis op grotere afstand van de Treeportregio, maar een zeer leuk alternatief dat binnen één dag te reizen is.

Op vrijdag 10 september bezoeken we vier adressen, geleid door vier gepassioneerde gidsen én zeker ook aandacht voor de vlaamse gastvrijheid. Kortom, dat wil je niet missen!

Opgeven kan via de link die in de diverse nieuwsbrieven heeft gestaan. Niet ontvangen? Mail dan naar david@treeport.eu.

Op de foto de drone bij PSC in Destelbergen. Één van de interessante adressen die we zullen bezoeken.
Vanuit gemeente Zundert kregen we een informatiebulletin dat zij samen met Geld & Recht (van Surplus) hebben opgesteld. Deze is speciaal gericht op werkgevers, zodat deze geïnformeerd zijn over hoe ze om moeten moeten gaan met het (ten gevolge van corona) stijgend aantal loonbeslagen.

Onderstaand de informatie zoals wij ze ontvingen:

Wist je dat
62 procent van de werkgevers aangeeft dat zij te maken krijgen met medewerkers die zich grote zorgen maken over hun financiële situatie?

Uit een Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas (te) laat zicht krijgen op de geldproblemen van hun werknemers. Wanneer signalen snel worden opgepikt kunnen grotere schulden worden voorkomen.

Als werknemers te maken hebben met problematische schulden, wordt vaak loonbeslag gelegd op het inkomen dat zij bij de werkgever verdienen.


Wanneer wordt er loonbeslag gelegd?
Loonbeslag is het invorderen van (een deel van) het salaris door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan hij alleen doen wanneer hij een vonnis van de rechter of een andere titel heeft. 
het moment dat een persoon zijn financiële verplichting, vastgelegd bij vonnis of dwangbevel, niet nakomt of na kan komen mag de deurwaarder beslag leggen.

Het beslagleggen kan op verschillende zaken en dus ook op het salaris. Dit betekent dat de deurwaarder een deel van het salaris kan invorderen, zodat de financiële verplichting op die manier uiteindelijk alsnog wordt nagekomen. 

De hoogte van het ingehouden bedrag is afhankelijk van de hoogte van de beslagvrije voet. Dit is een bedrag waar iedere inwoner in Nederland recht op heeft om in zijn of haar eerste levensbehoeften te voorzien. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van onder andere de leeftijd en gezinssamenstelling.


Wanneer krijg je hier als werkgever mee te maken?
Je krijgt met loonbeslag te maken als één van jouw medewerkers zijn financiële verplichtingen niet nakomt.


Wat betekent dat voor jou als werkgever?
Je hebt de wettelijke verplichting de deurwaarder te informeren over het inkomen van jouw medewerker; de derdenverklaring. Daarnaast ben je als werkgever verplicht het gehele gedeelte van het salaris boven de beslagvrije voet aan de deurwaarder te betalen.


Wat kun je doen om dit te voorkomen?
Wees alert op de signalen van financiële problematiek bij werknemers. Veel voorkomende signalen zijn bijvoorbeeld; het vragen om een lening of voorschot, toename van ziekteverzuim, stressgevoeligheid of concentratieproblemen en het vragen om extra werkuren.

Als werkgever kun je, je medewerkers wijzen op de verschillende vormen van dienstverlening die hier ondersteuning aan kunnen bieden. Zo kun je bij Surplus Geld & Recht  terecht met al je vragen rondom geldzaken maar ook voor bijvoorbeeld gratis hulp van een budgetcoach of schuldhulpverlener. Geld & Recht is bereikbaar via:
E: srw.zundert@surplus.nl 
T: 076-208 22 00 
Indien gewenst maken we een afspraak in gezondheidscentrum De Welborg, Welborg 9 in Zundert.

Vandaag verwelkomen we weer een nieuw lid bij Treeport: Abemec Rijsbergen!

We stellen ze graag even verder voor:


Over ons
Abemec is een gespecialiseerd landbouwmechanisatiebedrijf voor Nederland met 23 vestigingen. Met onze specialisten bieden wij veehouders, akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en loonwerkers een breed pallet aan topmerken. Met ons brede pakket services, vakbekwame monteurs en rijk uitgeruste servicebussen zorgen wij voor alle voorkomende vormen van onderhoud en reparatie, mobiel en dichtbij.

Visie en Missie
Met moderne techniek bereik je meer. Maar door de toenemende complexiteit van de techniek wordt het steeds moeilijker om de best passende techniek voor uw bedrijf te regelen. Het is onze missie om ondernemers te ontzorgen bij de keuze en configuratie van passende mechanisatie, onderhoud & reparatie, financiering en verzekering. Wij zijn continu in beweging om te blijven zorgen voor mechanisatie op maat op uw bedrijf.
Meld je aan voor Landelijke Jongerendag Boomkwekerij
 
Jongeren uit regio Zundert kunnen zich nog altijd aanmelden voor de Landelijke Jongerendag Boomkwekerij die donderdag 26 augustus plaatsvindt in het Gelderse Oene. Treeport Zundert regelt busvervoer voor jongeren uit de regio.
 
De jongerendag is een initiatief van de landelijke LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en wordt ondersteund door diverse regionale vakorganisaties, waaronder Treeport Zundert. De dag is bedoeld voor alle jongeren (van 16 tot 35 jaar) die in het vak leren en/of werken, ook als het een vakantiebaantje betreft.
Vier jongeren uit de vier grootste boomteeltregio’s denken enthousiast mee over de invulling van het evenement. Vanuit regio Zundert gaat het om Rowy Roelands (26) uit de kwekersfamilie Roelands; lees dit interview met haar:
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/rowy-doet-mee-aan-jongerendag-imago-van-ons-vak-kan-nog-beter
 
Interactief programma
De jongerendag duurt van 10.00 uur tot circa 17.00 uur, met aansluitend een barbecue. Het programma is een dynamisch, interactief en afwisselend geheel.
 • Er zijn live-demonstraties van nieuwe technieken en machines voor de vollegrondsteelt en de containerteelt. Daaronder het verzamelen van gewas- en perceelsdata met drones en robots. Ook zijn er korte presentaties over jong ondernemerschap. Er is een infomarkt met producten en diensten voor de sector, inclusief het nieuwste scholingsaanbod, vacatures en stageplaatsen.
 • Keynote spreker is de bekende meteorologe en TV-presentatrice Helga van Leur. Zij zal met de jongeren een sprankelend boompje opzetten over klimaat en duurzaamheid.
 • Op de jongerendag is volop gelegenheid voor sociale contacten en gezelligheid, en deelnemende jongeren zullen uitgedaagd worden om mee te doen aan behendigheidswedstrijdjes.
 
Aanmelden
Deelname aan de jongerendag is gratis, inclusief snackwagen met lunch en barbecue na afloop. Drankjes bij de barbecue zijn wel voor eigen rekening. Vanwege de organisatie, catering en coronamaatregelen is aanmelden via deze link wel verplicht:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEW4YsSrgO4ofsAmTrn2UHTh7bFuyf0gzRmtBGmh7zF7rRdw/viewform
 
Volgens de overheid valt de jongerendag op het (buiten)terrein van De Buurte onder de kleinschalige evenementen die onder strikte voorwaarden mogen doorgaan. Jongeren ontvangen na aanmelding nog nadere informatie.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/02/kabinet-verlengt-verbod-op-eendaagse-evenementen-zonder-vaste-zitplaats-tot-1-september
 
Vragen? Neem contact op met Arno Engels van de organisatie, arno@ltobomen.nl.

Vanuit de organisatie van de Pilot Vitaal Buitengebied ontvingen we een nieuwsbrief en de koppeling naar de mogelijkheid om het gehouden webinar terug te kijken.

De nieuwsbrief is in te zien door hier te klikken.

Voor het webinar zijn er twee links. De samenvatting is hier te zien. Voor de volledige versie, klik hier.


Het afgelopen half jaar is vanuit de samenwerking tussen UWV, Werkplein Hart van West-Brabant, Werkgever Servicepunt West-Brabant, EURES, Treeport BCT Partners BV en Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert vormgegeven aan het project Perspectief op Werk (POW). In dit project worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geboden in een nieuwe werkomgeving.

Inmiddels kunnen we terugkijken op negen geslaagde bemiddelingen en bereiden we onszelf voor op meer succes. We willen de opgedane ervaringen gebruiken om nog beter te kunnen helpen bij het oplossen van het personeelstekort zoals ook onze leden dit ervaren.

Bij de Tuinavond van 29 juli brengen we kandidaten en werkgevers graag dichter bij elkaar door het organiseren van een Meet&Greet. We zijn deze avond te gast bij GREEN One (Rustenburgstraat 4-A, 4881 DN Zundert)
Opgeven kan door hier te klikken en het aantal aanmeldingen op te geven. Graag opgeven voor 27 juli!

Het programma van deze avond zal worden opgedeeld in een deel voor Treeportleden, en een deel voor mogelijke kandidaten plus medewerkers van UWV, Werkplein Hart van West-Brabant en Werkgever Servicepunt West-Brabant. Onze leden ontvingen vandaag meer informatie over beide programmas die op elkaar gaan aansluiten. Geen lid en toch geïnteresseerd? Mail ons via info@treeport.eu.

Als voorbereiding zonden we onze leden alvast de film die we gemaakt hebben over de match tussen werkgevers en POW-deelnemers.

Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Ook draagt het bij om door te ontwikkelen naar een Pest Controlled Area. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. Aansluiting bij de Bufferzone is tevens nodig om ZPB2-paspoorten te kunnen verkrijgen.
Aan de instandhouding van Bufferzone 7 dragen bij:

De leden van Werkgroep Toekomst waren bezig met het bepalen of en wanneer zij een interessante tuinmiddag voor de Toekomst van de Boomkwekerij zouden gaan organiseren, toen er een unieke kans tot samenwerking voorbij kwam. Op donderdag 26 augustus wordt de allereerste Landelijke Jongerendag Boomkwekerij houden. Uiteraard verlenen we daaraan onze medewerking! (In het tweede deel van dit bericht meer daarover!)

En daarnaast gaan we gelijk in de voorbereiding voor het organiseren van een tuinmiddag voor en door de toekomst van de Boomkwekerij, maar dan in de Treeportregio.

Onze Werkgroep Toekomst wil nu dan ook kijken of er interesse is voor een tuinmiddag speciaal voor en door de toekomst van de boomkwekerij. Wat kunnen wij doen om er een leerzame en gezellige middag van te maken.
Het verzoek aan onze leden is om deze enquête in te laten vullen door de jongeren op hun bedrijven, zodat de werkgroep hier een succes van kan maken.

Allereerst zijn we benieuwd naar wie je bent en hoe je in aanraking komt met de boomkwekerij sector. Met deze informatie kunnen wij inschatten wie en hoeveel geïnteresseerde er zijn voor een middagje toekomst.

Voor verdere vragen kan ook contact opgenomen worden met Maarten Verdaasdonk, klik hier voor e-mail.

Naar de Landelijke Jongerendag Boomkwekerij willen we vanuit onze regio het vervoer per bus regelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@treeport.eu.
Voor meer informatie klik hier.

Eerste inschatting Bossenstrategie: 150-200 miljoen bomen en planten nodig

Nederland zal de komende 10 jaar tussen de 150 miljoen en 200 miljoen stuks plantmateriaal nodig hebben. Dat kwam naar voren op het forum ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ dat woensdagavond plaatsvond.

Tussen de 150 miljoen en 200 miljoen bomen en planten: dat is een eerste inschatting van de werkgroep Bossenstrategie, op basis van onder andere analyses van kennisinstituut Probos. Zoveel is nodig om invulling te kunnen geven aan de nationale Bossenstrategie. Hank Bartelink, directeur LandschappenNL en voorzitter van de werkgroep, stelde op het forum: „En onze eerste bevindingen zijn: zoveel miljoenen zijn nog niet voorhanden.”

Volgens Bartelink hebben veel mensen nog geen idee van wat er, vanwege de Bossenstrategie, gaat gebeuren. „’O, ik heb een eikenbosje nodig, ik bel even naar een kweker in Zundert’: zo werkt het niet.”
Volgens de Bossenstrategie moet er ook meer autochtoon plantmateriaal worden gebruikt. Marc Lodders, kweker en bestuurslid van Treeport Zundert, benadrukte op het forum het belang van kwaliteitsborging. „In de totale keten vanaf het zaad moet er een goede administratieve afhandeling zijn van autochtoon materiaal.”

De Bossenstrategie behelst veel meer dan alleen bosaanleg. Agroforestry, bijvoorbeeld, moet ook een zetje krijgen in Nederland. De overheidsplannen bieden boomkwekers in elk geval diverse afzetkansen, zo was een conclusie van het forum. „Als blijkt dat subsidievoorwaarden meer naar autochtoon verwijzen”, zei André Wijnstra, voorzitter van de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, „dan kun je als kweker daarop inzetten. Oriënteer je in de mogelijkheden die de Bossenstrategie zal bieden. Is het voor jouw bedrijf een verdienmodel of niet?”

Behalve Bartelink, Lodders en Wijnstra kwamen deze gasten aan tafel: Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren), Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) en Martijn Boosten (Probos). Het forum werd live vanuit de studio van AgriPers in Zwolle uitgezonden op internet; kwekers uit het hele land woonden het bij.

Binnenkort is het forum, georganiseerd door de LTO Cultuurgroep samen met Treeport Zundert en BoHeZa, terug te zien op internet.

Op de foto van links naar rechts: Johan Vink, Marc Lodders, Hank Bartelink, André Wijnstra, Arno Engels, Martijn Boosten en Lammert Kragt. Helaas was Vera Dalm al vertrokken op het moment dat de foto genomen werd.Het vinden van personeel is tegenwoordig niet eenvoudig. Alle hulp kan daarbij welkom zijn. Daarom biedt Treeport de service aan haar leden dat vacatures gedurende vier weken te zien zijn via onze site. En nog meer .....

....  want ook via onze sociale media plaatsen we deze vacatures. Gedurende vier weken, steeds één keer per week.

We zijn actief op 4 platforms, te weten LinkedInInstagramTwitter en Facebook. Dus in totaal 4 weken op de site en 16 vermeldingen op de sociale media!

Vacatures aanmelden kan via info@treeport.eu. Voor aanlevering ontvangen we graag de opgestelde advertentie in pdf-formaat en contactgegevens die we bij de plaatsing kunnen vermelden. Eventueel een extra foto van het bedrijf, produkt of de werkzaamheden mag er ook bij.

LinkedIn


InstagramTwitterFacebook
Boomkwekers en andere belanghebbenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het forum ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ dat woensdagavond 9 juni wordt gehouden.

Zoals eerder gemeld biedt de Bossenstrategie zowel afzetkansen als uitdagingen. Niet alleen voor kwekers van bos- en haagplantsoen, maar in principe voor alle kwekers van bomen en struiken: leverbaar plantmateriaal en uitgangsmateriaal voor bijvoorbeeld veredelde bomen.
Het forum wil zo goed mogelijk antwoord geven op deze vragen:
 1. Hoe kunnen kwekers deze uitdagingen het beste aangaan?
 2. Hoe kan hiervan een verdienmodel worden gemaakt?
 3. Wat wordt van alle betrokken partijen de komende jaren verwacht?
 4. Welke samenwerkingen zijn nodig om de belangen van kwekers te behartigen?

Het forum vindt woensdag 9 juni vanaf 19.30 uur (tot circa 21.00 uur) plaats in de studio van AgriPers (Nieuwe Oogst/LTO Bedrijven) in Zwolle.

Aan tafel zitten:
 • Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)
 • Hank Bartelink (LandschappenNL en voorzitter werkgroep Bossenstrategie LNV)
 • Marc Lodders (Treeport Zundert)
 • André Wijnstra (LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen)
 • Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer)
 • Martijn Boosten (Probos)
 • Gespreksleider is Arno Engels

U kunt het forum live op internet volgen; klik op deze link om u alvast te registreren. Tijdens het forum kunnen er via de chat vragen worden gesteld.

De organisatie van het forum is in handen van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert ,  LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en handelsgroep BoHeZa van Anthos.


Plaatsje vrij, stagiair erbij!

Geef uw stageplaatsen op tijd door!

De groene sector groeit en wordt steeds belangrijker! Daarom zijn we doorlopend op zoek naar jong talent. Dat jonge talent dient wel geïnformeerd en vooral geactiveerd te worden. 

Stages zijn daarbij cruciaal. Die kunnen ervoor zorgen dat jongeren kiezen voor een opleiding in het groen of indien ze al hebben gekozen, voor de nodige praktijkervaring! 

Groen; Zeker doen! 

Heeft u stageplaatsen of staat u open voor plaatsingen? Vul dan zo snel mogelijk de volgende vragenlijst in: klik hier voor de vragenlijst zodat wij kunnen bijdragen aan de promotie ervan! 

Draag bij aan de opleiding en werving van uw toekomstige personeel en geef uw stageplaatsen vandaag nog door!

Groen; Zeker doen! 

De campagne Groen; Zeker doen! is ontstaan vanuit een initiatief van de Werkgroep Onderwijs van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. maar wordt inmiddels verenigingsbreed gedragen. Zo zijn er pakkende acties op scholen maar ook Greenfluencers aangesteld. Vergeet daarom niet om ook de sociale mediakanalen te volgen.

Kijk hier eens op www.groenzekerdoen.nl voor meer informatie over de opleidingen waarmee we al contact hebben gelegd.


PERSBERICHT 14 mei 2021


BCT Partners BV & Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert zorgen voor personeel!


Werken in de boomteelt is gezond, afwisselend en het resultaat ervan voegt veel waarde toe aan de wereld waarin wij leven. Een belangrijk onderdeel van de boomteelt is de vermeerdering. Stekken, zaaien, oculeren en enten zijn daarbij de meest toegepaste vormen. Iedere vorm van vermeerdering vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Enten is een techniek die niet voor iedereen even eenvoudig onder de knie te krijgen is, waardoor het op veel boomkwekerijbedrijven niet grootschalig toegepast wordt. De enttechniek is kort samengevat de methode waarop een plantendeel van de ene plant op de wortel van een andere plant wordt gezet en van daaruit verder gaat groeien. Deze techniek maakt het in sommige gevallen mogelijk om planten te kweken die op andere wijze niet te vermeerderen zijn.

De groep van goede ‘enters’ zien we de laatste jaren krimpen. Mede daarom heeft Treeport Zundert, dankzij de samenwerking met Business Centre Treeport (BCT), een entcursus op kunnen zetten. De zesdaagse cursus bestaat uit theorie en praktijk en wordt afgesloten met een toetsing op beide onderdelen. Inmiddels heeft de eerste entcursus heeft drie geslaagden afgeleverd. De cursisten Kris, Shelley en Monique staan daardoor gereed om het geleerde in de praktijk te gaan brengen. Met de opgedane kennis en vaardigheid is het voor hun makkelijker de weg te vinden naar Treeportleden om daar als medewerker aan de slag te gaan.

Wie interesse heeft om met deze gemotiveerde kandidaten kennis te maken, kan contact opnemen via info@treeport.eu of telefoonnummer +31-(0)76-5995000.

  

Perspectief op Werk (POW)
In een tijd dat goed en voldoende personeel steeds lastiger te vinden lijkt, heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Treeport) in samenwerking met BCT Partners BV besloten om invulling te geven aan het project Perspectief op Werk als onderdeel van een Regiodeal. In dit project worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht.
Gemeenten, WSP en UWV dragen daarbij kandidaten aan die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Samen zoeken we naar werkgevers die kunnen zorgen voor passend werk. In veel gevallen gaat het daarbij om gemotiveerde mensen zonder achtergrond in de boomkwekerij. Door een deel van het opleidingsbudget voorafgaand aan plaatsing te besteden worden kandidaten vaardigheden aangeleerd zodat hun kansen vergroten. Daarnaast zijn alle kandidaten verplicht om ook de in 2021 opgezette sortimentscursus te volgen.


 

Vanuit het overleg over het Bossenbeleid, waaraan ook Treeport deelneemt, ontvingen we onderstaande oproep.
 Boomkwekers, geef bij Staatsbosbeheer en BoHeZa-leden tijdig aan welke soorten en hoeveelheden zaden u voor komend seizoen nodig heeft. Dan kan de zaadoogst en planning daar zo goed mogelijk op worden afgestemd.

Treeport Zundert, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en handelsgroep BoHeZa vragen gezamenlijk aandacht voor de zaadbeschikbaarheid voor komend seizoen. Dit als vervolg op een reeds ingezette samenwerking, om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De organisaties hebben met Staatsbosbeheer afgesproken om de beschikbaarheid van Nederlands bosbouwkundig zaad alsmede autochtoon zaad te verbeteren.

De samenwerking gaat uit van zaadopstanden die zijn opgenomen in de Rassenlijst Bomen. De opstanden zijn onderverdeeld in deze categorieën: ZQ (gekeurd uitgangsmateriaal), T (getest), S (geselecteerd) en SI (Source Identified, van bekende origine). De categorie SI geldt alleen in Nederland voor autochtoon uitgangsmateriaal.

Om de oogstplanning zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoefte, is er een verdeling van soorten gemaakt in drie blokken:

1 Oogst van de vroege soorten (zoals Betula pendula, Prunus avium en Ulmus laevis), uiterlijke aanmelddatum 30 mei 2021

2 Oogst voor de middenvroege soorten (zoals Carpinus betulus, Tilia cordata en Viburnum opulus), uiterlijke aanmelddatum 15 juni 2021

3 Oogst voor de latere soorten (zoals Acer platanoides, Alnus glutinosa en Fagus sylvatica, uiterlijke aanmelddatum 30 juli 2021


De oogst van de vroege soorten komt al snel, het is dus belangrijk om uw wensen en interesses uiterlijk 30 mei kenbaar te maken. Bij aanvragen na deze datum loopt u het risico dat er niet meer op gestuurd kan worden. Het is trouwens ook mogelijk om uw interesse voor alle soorten in één keer aan te melden.

Klik hier om het aanvraagformulier van Staatsbosbeheer te downloaden en in te vullen. U kunt dit daarna sturen naar: zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl. Bij BoHeZa kunt u uw aanvraag sturen naar voorzitter Johan Vink, johanvink@pvmbv.com.

Staatsbosbeheer richt zich met name op de zaadgaarden en de genenbank, en daarnaast op in-situ opstanden van de categorie SI (autochtoon). Bulksoorten zoals Fagus, Quercus en Castanea in de categorieën T (getest) en S (geselecteerd) worden tot nu toe met name door BoHeZa-leden of kwekers voorzien.
Forum in juni: ‘Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’

De Bossenstrategie biedt voor boomkwekers volop afzetkansen, maar hoe kunnen die verzilverd worden? Deze vraag staat centraal op een forum dat woensdagavond 9 juni plaatsvindt. Met aan tafel diverse belanghebbende partijen.


Het forum is getiteld ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ en wordt georganiseerd door de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, in samenwerking met Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa van Anthos. Deze drie organisaties van kwekers en zaadhandelaren werken reeds samen bij het inventariseren van de zaadbehoefte naar aanleiding van de Bossenstrategie, alsmede berichtgeving hierover.

Het forum vindt woensdagavond 9 juni plaats in de studio van AgriPers (onderdeel LTO Bedrijven) in Zwolle. Tot de gasten die fysiek aan tafel zullen zitten, behoren Hank Bartelink (directeur LandschappenNL en tevens voorzitter werkgroep Bossenstrategie LNV), André Wijnstra (voorzitter LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) en Marc Lodders (Treeport Zundert & Lodders Boomkwekerijen). Daarnaast zullen onder andere meepraten: Jolanda van Hasselt (Ledenraad Treeport Zundert & Boomkwekerij PCC Van Hasselt) Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos) en Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). Gespreksleider is Arno Engels.

Met de Bossenstrategie zetten de rijksoverheid en de provincies in op meer toepassing van plantmateriaal: in bestaand bos, nieuw bos en landschap, meer agroforestry en voedselbos, maar ook meer bomen in en rond dorpen en steden. Per jaar zijn er tussen de 3 en 20 miljoen stuks plantmateriaal nodig: van bos- en haagplantsoen tot vrucht-, laan- en sierbomen. Er is daarom ook meer uitgangsmateriaal nodig, met name meer zaden van loof- en naaldhout. Maar er is nu juist sprake van een zaadtekort.

De Bossenstrategie biedt dus zowel afzetkansen als uitdagingen. Het forum wil zo goed mogelijk antwoord geven op deze vragen:
1 Hoe kunnen kwekers deze uitdagingen het beste aangaan?
2 Hoe kan hiervan een verdienmodel worden gemaakt?
3 Wat wordt van alle betrokken partijen de komende jaren verwacht?
4 Welke samenwerkingen zijn nodig om de belangen van kwekers te behartigen?

Leden van de LTO Cultuurgroep, Treeport Zundert en BoHeZa ontvangen binnenkort een uitnodiging om het forum digitaal bij te wonen.

Geïnteresseerden kunnen zich ook nu reeds opgeven bij Treeport via mail info@treeport.eu.
bij deze een herhaalde oproep voor deelname aan het webinar dat AVBS organiseert en waarbij ook wij een inhoudelijke inbreng zullen geven. Wij adviseren onze leden om vooral deel te nemen. Graag ontvangen wij dan ook uw opgave, als deze nog niet is gedaan, uiterlijk a.s. woensdag 5 mei via info@treeport.eu.

Belgisch webinar druppelirrigatie, ook voor kwekers Treeport en LTO

AVBS organiseert maandagavond 10 mei een webinar over druppelirrigatie in de boomkwekerij. Naast Belgische kwekers kunnen ook leden van Treeport Zundert en LTO hieraan meedoen.

De Vlaamse beroepsvereniging voor sierteelt en groenvoorziening organiseert het webinar samen met gilde Boomtelers Noord-België. Net als in Nederland is druppelirrigatie in de Belgische boomkwekerij in opkomst. Mede onder invloed van klimaatverandering en milieubewustzijn passen steeds meer kwekers de techniek toe om minder water en energie te gebruiken.

Het webinar op maandag 10 mei begint om 20.00 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De eerste sprekers zijn Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep Boomtelers AVBS, en David Bömer, voorzitter Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert.

Daarna komen aan het woord:
• Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België: hij geeft een toelichting op klimaat, bodemscan, wateropname, irrigatiesturing inclusief ervaringen in de fruitteelt;
• Bert Schamp, Proefcentrum voor Sierteelt: hij bespreekt een internationaal project rond, vochtmeters, irrigatiemodel en sturing;
• Marc Lodders, Lodders Boomkwekerijen: hij vertelt over mogelijkheden en toepassingen op bedrijfsniveau, met praktijkvoorbeelden;
Vervolgens is er interactie met deelnemende kwekers; zij kunnen vragen stellen.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 5 mei; Treeport-leden kunnen dit doen door een mailtje te sturen naar: info@treeport.eu.

Kort voor het webinar ontvangt u een deelnamelink (voor MS-Teams).
Naar aanleiding van de melding van de gestolen CC-karren en GPS-apparatuur hebben we bij Treeport telefoon gehad van wijkagent Marten Bullema. Hij bood aan om met ons in gesprek te gaan en wat intensiever contact te houden over actuele zaken.Wijkagent Marten Bullema

Uiteraard hebben we dat aanbod aangenomen en de eerste ontmoeting heeft vanmiddag plaatsgevonden. In het kennismakingsgesprek is gesproken over de stand van zaken rondom de gestolen karren en de lastige bewijsvoering die een dergelijke zaak heeft. Vaak is extra informatie rondom verdachte situaties een belangrijk hulpmiddel om de bewijsvoering rond te krijgen. De eerste oproep is dan ook om verdachte situaties bij de politie te blijven melden! Daarnaast is aangegeven dat het goed is dat dergelijke meldingen ook via Treeport direct aan de wijkagent door te geven.

Ook is gesproken over voorlichting die agent Bullema aan ons wil geven. Hij heeft aangeboden om een (of meerdere keren) aanwezig te willen zijn bij een Treeportcafé en/of Tuinavond. Ter plaatse kan hij dan enkele zaken die hem opvallen als het gaat om diefstalgevoeligheid. En tevens is het een goede gelegenheid om hem met onze leden kennis te laten maken. De eerste afspraak is in ieder geval al dat hij 27 mei deel zal nemen aan ons Treeportcafé. Daarover later meer.

Vooruitlopend daarop willen we op zeer korte termijn een rondgang maken door de regio, waarbij we ook een verrassingsbezoek brengen aan enkele leden. Daarbij willen we dan kijken of we gelijk al wat tips aan de 'slachtoffers' kunnen geven. Wie graag als 'slachtoffer' voor zo'n verrassingsbezoek met goede afloop wil fungeren, kan dat ook nu doorgeven via david@treeport.eu.

Ook op de website Stop Diefstal! staat meer informatie over de campagne om ondernemers te stimuleren om 
kostbare hightech apparatuur voor landbouw en grondverzet te registeren en te markeren.

De ledenraad is terug op sterkte, nadat eerder dit jaar Corné Leenaerts afscheid genomen had. De wens om hem te vervangen met een opvolger die ook werkzaam is op een boomkwekerij, is met glans ingevuld dankzij het jawoord dat Rowy gegeven heeft.

In de Algemene Ledenvergadering van 20 januari namen we online afscheid van Corné, met de toezegging dat hij nog minimaal één vergadering deel zou nemen en dat we een waardige vervanger voor hem zouden weten te vinden. Onze zoektocht bleek niet erg lang te hoeven duren, want gelijk het eerste gesprek leverde een zeer positief gevolg op. Gelukkig hebben we de toestemming vanuit de ALV gekregen om Rowy gelijk toe te laten treden tot de ledenraad.

Voor velen van ons is zij een bekende. Ze is lid van onze werkgroep Toekomst, was één van de prominente gezichten in de campagne 'Groen; Zeker doen!' en ze werkt in het dagelijks leven bij Roelands Boomkwekerij B.V..

Naast dat we blij zijn dat we aanvulling hebben gekregen voor de ledenraad, willen we geïnteresseerden voor zitting hierin uitnodigen om contact met ons op te nemen. Dat kan o.a. door hier te klikken.

Welkom Rowy in onze ledenraad!
Op donderdag 25 februari hielden we ons eerste Treeportcafé van 2021. Voorafgaand daaraan was er een openbaar toegankelijk gesprek met Cees Anton de Vries, gebiedsregisseur pilo Vitaal Buitengebied casus Aa of Weerijs. Het gesprek is hier terug te zien.
Treeportlid Herplant uit Beerse (B) heeft 2 machines te koop staan. Via deze nieuwsbrief krijgen onze leden de kans om hier als eerste kennis van te nemen en hun slag te slaan! Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Didier Hermans: didier@herplant.be Naar aanleiding van de nieuwe Bossenstrategie is overleg gevoerd en onderstaand nieuwsbericht opgesteld. Wij delen het graag met onze leden.
 


 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, LTO Cultuurgroep en BoHeZa inventariseren zaadbehoefte.
De boomkwekerij en de zaadhandel zit met de overheid om de tafel om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa inventariseren daarvoor gezamenlijk de toekomstige zaadbehoefte.

Minimaal 37.000 ha
Volgens het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie zijn er de komende jaren veel bomen en planten nodig. Tot 2030 wordt er in Nederland in elk geval 37.000 ha nieuw bos aangelegd. Daarnaast zal er plantmateriaal nodig zijn voor natuur- en landschapselementen, alsmede voor het verbeteren, vervangen en/of herinplanten van bestaand bos.


Voldoen aan (EU-)regels
De toenemende behoefte aan plantmateriaal betekent natuurlijk ook een grotere behoefte aan zaad, maar kwekers en zaadhandelaren merken momenteel juist dat er tekorten aan voldoende zaden zijn van genetisch goede kwaliteit: zaad dat voldoet aan (EU-)regels voor bosbouwkundig teeltmateriaal.
De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen (vertegenwoordigd door André Wijnstra), Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Marc Lodders) en de handelsgroep Boom- en Heesterzaden (Johan Vink) van Anthos hebben daarom de handen ineen geslagen en inventariseren de zaadbeschikbaarheid en de zaadbehoefte voor de Bossenstrategie. Voor de inventarisatie worden onder andere oogstgegevens van Naktuinbouw van de laatste jaren gebruikt. Daarnaast is er overleg met Staatsbosbeheer die de genenbank (in Roggebotzand) en diverse zaadgaarden beheert. De samenwerking zet in op een verbeterde informatie-uitwisseling tussen de markt en de beschikbaarheid bij Staatsbosbeheer.

Verschillende scenario's
De zaadbehoefte wordt ingeschat en berekend volgens verschillende scenario’s van benodigde aantallen planten, rekening houdend met weersinvloeden op de zaadoogst en te verwachten beurt- en mastjaren. Zo zijn voor de 37.000 ha nieuw bos naar schatting, in verschillende scenario’s, tussen de 2 en 10 miljoen planten nodig. „Naast de reguliere bestaande vraag”, verduidelijkt André Wijnstra, voorzitter van de LTO Cultuurgroep. „Misschien is er zelfs nog meer dan 10 miljoen nodig. De totale behoefte tot 2030 ligt tussen de 50 en 150 miljoen planten en blijft daarna doorlopen.”

Aanleg zaadgaarden
De zaden zullen beschikbaar moeten komen uit de huidige opstanden van Nederland. „Je kunt nu wel nieuwe zaadgaarden van bepaalde herkomsten aanleggen”, legt Wijnstra uit. „Maar het duurt jaren voordat die zaadgaarden in productie kunnen komen, en erkend kunnen worden voor opname in de Rassenlijst Bomen. Voorlopig blijven huidige opstanden als enige optie over om eruit te kunnen oogsten.”
Voor de toekomst is het wel belangrijk om tijdig nieuwe zaadgaarden aan te leggen. Vooral voor soorten als Castanea, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Quercus petraea is er behoefte aan nieuwe opstanden, of uitbreiding van bestaande.

Voor kwekers in potentie veel mogelijkheden
De Bossenstrategie gaat niet uitsluitend over meer bossen in Nederland, maar algemeen over meer bomen in bos-, natuur- en landschapsgebieden. Daaronder vallen ook voedselbossen, en aanplant in combinatie met bijvoorbeeld landbouw: agroforestry. „De Bossenstrategie biedt voor kwekers met Nederlandse herkomsten in potentie veel mogelijkheden, oriënteer je daarop”, adviseert Wijnstra. „Er ligt een markt voor je open.”
De bosplantsoenvoorman reageerde eind vorig jaar al met een video van LTO op de Bossenstrategie. Klik hier voor de video. „Groen is een duurzame investering die zichzelf terugbetaalt, maar een boom of plant grootbrengen is geen vanzelfsprekendheid.”

Webinar 'Ruimte voor nieuw bos'
Om plannen uit het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie te kunnen verwezenlijken, is er wel geld en ruimte voor nodig. Hierover spraken begin dit jaar verschillende deskundigen op het webinar ’Ruimte maken voor nieuw bos’, georganiseerd door het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Klik hier om dit webinar terug te kijken.

Arno Engels
Namens Treeport Zundert, LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en BoHeZa

In de pilot Vitaal Buitengebied is een van de deelgebieden de Aa of Weerijs. Samen met diverse partijen wordt gekeken naar hoe de mogelijkheden en problemen van nu en in de toekomst het hoofd kunnen worden geboden.Een van de meest in het oog springende zaken is natuurlijk de beschikbaarheid van goed en voldoende beregeningswater. Maar ook teeltvrije zones, biodiversiteit, en het plaats bieden aan recreatieve functies komen aan bod. We willen graag de leden van Fruitport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, Treeport Zundert en overige agrariërs in het stroomgebied van de grote beek uitnodigen om kennis te nemen van de stand van zaken.
 
We organiseren daarom een korte online bijeenkomst op donderdag 25 februari a.s. van 20.00 tot 20.15 uur. De bijeenkomst zal enkel online te volgen zijn. Leden van de organisaties ontvangen per e-mail een link. Overig geïnteresseerden kunnen een link aanvragen via info@treeport.eu. De tijd is beperkt dus als je vragen hebt is het handig om deze vooraf te mailen.
 
We hopen op een grote belangstelling, zodat we samen verder vorm kunnen geven aan een Vitaal Buitengebied.


De Kwekerijenloop van 2021 was niet buiten maar binnen. En niet door de blubber, maar online! Klik hier om de volledige uitzending van zondag 31 januari terug te zien via deze link.

Bij de start van de GGP-promotieweek, is de KwekersBode gepubliceerd. We delen ze graag!

At the start of the GGP-promotionweek, the first KwekersBode is published. We're delighted to share!

NEDERLANDS                                                       ENGLISH

                

Dit item is verlopen. Neem contact op voor meer informatie.
E-mail: info@treeport.eu
Telefoon: +31-76-5995000

 Beeld uit 2019

Openbare online Lezing: Personeel in de gezonde boomteelt
Zonder PR-soneel zijn we nergens!

Datum: woensdag 20 januari
Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur


Een vaak gehoorde opmerking is dat het lastig is om goed en voldoende personeel te vinden. En dat steeds meer mensen minder interesse lijken te hebben in een baan in de boomkwekerij. Maar klopt dat wel?

De vraag is eigenlijk hoe dat nu toch kan, want de interesse in ons product is groot te noemen. Mensen beleven, zeker in deze coronatijd, veel plezier aan hun eigen tuin en een groene omgeving. Dat er dan moeite is om personeel te betrekken, is eigenlijk heel bijzonder.

Dus waar komt dat door? Die vraag is niet snel beantwoord, maar behoeft extra toelichting!

Die toelichting gaan we geven, zodat we daarna gezamenlijk aan de slag kunnen om zowel voldoende mensen aan ons te binden en van hen ons PR-soneel te maken!

De lezing staat open voor alle geïnteresseerden, dus log in en doe mee!
Omdat het niet mogelijk was om op 20 en 21 januari 2021 de vierde Groenbeurs Zundert (voorjaarsbeurs van vakbeurs GrootGroenPlus) fysiek te laten plaatsvinden, brent de beurs in de week van 19 t/m 26 januari 2021 alle deelnemers aan de najaarsbeurs van 6 t/m 8 oktober 2021 eens extra onder de aandacht. Dat doen ze o.a. door:
 
 • De exposanten(profielen) te promoten;
 • Oogjes te plaatsen bij exposanten die in de promotieweek hun bedrijf openstellen voor publiek; 
 • De complete zoekmachine met de actuele voorraad gedurende de promotieweek te activeren; 
 • Op 20 en 21 januari drie bedrijfsrondleidingen bij deelnemers uit te zenden; 
 • Op 20 januari een veldkeuring uit te reiken;
 • Op 20 januari een koppeling te maken met het openbare deel van de ALV van Coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A.;
 • Op 20 januari een tweetalige KwekersBode uit te geven;
 • De websites, beurs-app en web-app op 2021 aan te passen;
 • Actief te zijn op de sociale media.
 
Ook voor Treeport en haar leden zal veel aandacht zijn tijdens de GGP-Promotieweek.

Staat u nog niet op de exposantenlijst van GGP 2021 en wenst u wel deel te nemen? Inschrijven kan via het formulier op www.grootgroenplus.nl
Vanuit het Platform Recreatie en Toerisme Zundert kregen we het verzoek om onderstaand bericht te delen. Speciaal voor ondernemers met een eigen webshop en/of verkoop aan huis kan het een extra mogelijkheid geven.
 

Beste Ondernemers: 

Vanuit PRET/  www.zininzundert.nl zijn we een promotieaktie gestart om de ondernemers in de gemeente Zundert
extra te ondersteunen in deze bijzondere tijden.
Gedurende lockdown zijn de online akties van ondernemers bijzonder belangrijk, en daar hebben
we een campagne op lopen momenteel : https://www.facebook.com/zininzundert

De KoopLokaalJuistNu aktie wordt ondersteund door Rabobank de Zuidelijke Baronie.
Als jullie het op prijs stellen kunnen we julie (online) akties ook meenemen deze campage.
https://www.zininzundert.nl/nieuws/de-producten-van-lokale-winkeliers-bij-jou-thuis-5fd9e9eefe72bc613c638e51

Doe je mee? De aktie loopt tot 19 januari 2021!
Aanmelden via zininzundert@pretzundert.nl.

Weet je nog meer ondernemers die hier mee ondersteund kunnen worden? Deel dan dit bericht svp! 

Groetjes,
Gerda


Gerda Geerts,
Voorzitter Platform Recreatie en Toerisme Zundert (PRET)
06-51229423
N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen die 15 december aangekondigd zijn, is het protocol van Stigas geüpdatet. Het is hier te downloaden.

Samen met onze kerstkaart hebben de Treeportleden een tweetal fraaie autostickers ontvangen.

In deze youtube-link is te zien hoe deze het makkelijkst aangebracht kunnen worden.

We hopen binnenkort veel leden op de (inter)nationale wegen te mogen herkennen als ze onderweg zijn naar tevreden klanten, of daar juist van terug naar hun thuisbasis rijden.

Sinds de zomer van 2020 kunnen kwekers (en overige landeigenaren) waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over hun eigen perceel: met de Perceelwijzer! Deze nieuwe app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom.

Transparantie over waterdata
Op de websites van de waterschappen kan informatie en kaarten met waterdata geraadpleegd worden. Zeker als die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering is dergelijke informatie zeer bruikbaar. Als aanvulling daarop hebben de waterschappen waterdata op perceelniveau bereikbaar gemaakt. Het bieden van transparante, objectieve en betrouwbare data zorgt dat sneller anticiperen mogelijk wordt.

Berichten ontvangen, meldingen versturen
De Perceelwijzer combineert data van het waterschap en open data en geeft daarmee realtime inzicht op smartphone of tablet. In de app kan de gebruiker zelf instellen waarover hij berichten wil ontvangen, zoals bij aanpassingen in een stuw, bij nieuwe meetgegevens of als er een onttrekkingsverbod is afgegeven. Dat kan overigens niet alleen voor het eigen perceel, maar ook voor andere percelen die interessant zijn voor de bedrijfsvoering. Met de Perceelwijzer is het bovendien mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is.

De app wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid met andere functionaliteiten. Downloaden kan gratis via de App Store of de Play Store. Meer informatie en een impressie zijn te vinden op www.perceelwijzer.nl.

In het najaar verscheen een artikel over de vermeende relatie tussen de bestrijding van Buxusmot en mezensterfte op de site van VRT Nieuws. Daarin werd gemeld dat deze relatie dus niet bestaat. Wél bleek dat er een relatie bestaat tussen mezensterfte en actieve stoffen in zogenaamde huis-tuin-en keukenmiddeltjes zoals mierenlokdozen, vliegen- en muggenbestrijding en vlooienbandjes voor honden en katten.

Treeportlid, Buxusonderzoeker en Buxusspecialist Didier Hermans geeft op de site van Herplant BV verdere toelichting. Klik hier voor het artikel van Didier.

“Of werken op de boomkwekerij leuk is? JA, dat is heel leuk!”
 
Als jij dat nou ook vindt (of het wil ontdekken), actief bent op sociale media én een leuke bijverdienste wilt hebben, dan zoeken wij je!

Er werken al veel jongeren werken in de boomteeltsector. We horen vaak dat ze het er erg naar hun zin hebben. Logisch, want er is altijd genoeg leuk en gevarieerd werk te doen. Naast een leuke werkomgeving is een goed salaris voor velen een reden om te beginnen in de boomteeltsector. Ondanks alle positieve reacties hebben wij het gevoel dat er nog veel jongeren zijn die niet precies weten hoe het er aan toe gaat in onze sector. Om dat verhaal goed te vertellen willen we de jeugd zélf laten vertellen! Wij kunnen het zelf doen, maar we denken dat het onderlinge contact tussen leeftijdsgenoten een stuk beter werkt.

Daarom zijn wij op zoek naar….  
iemand die actief is op sociale media
iemand die graag anderen wil laten zien wat er nou zo leuk is aan het werk
Een soort ambassadeur/ambassadrice dus, die andere leeftijdsgenoten over onze bedrijven en het werk. En daarmee zorgt dat de boomkwekerij opvalt bij de jongeren. 

Wat staat er tegenover?
We gaan samen kijken hoe we jouw inzet kunnen vergoeden, zodat je er in ieder geval een leuke bijverdienste aan over houdt.
We gaan samen met je kijken wat we eventueel voor jou nog verder kunnen betekenen. Denk bijvoorbeeld aan (stage)opdrachten, meer volgers sociale media of aanschaf van apparatuur etc.
We laten je dus niet aan je lot over, maar we gaan dit samen doen.

Geïnteresseerd? Of ken je misschien iemand met interesse?

Bel of mail ons, dan praten we er verder over!
Mailen kan naar info@treeport.eu
Bellen kan naar 076-5995000

Onlangs hebben Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, samen met de Coördinator Effectief Middelen Pakket, Peter van ’t Westeinde, het initiatief genomen om CTGB en NVWA aan te schrijven om in dialoog te gaan, dit heeft u kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven.

 

Samenvatting: om te voorkomen dat we dit voorjaar het onkruid in zaaibedden niet meer goed kunnen bestrijden, heeft de CEMP een aanvraag voor een vrijstelling van Mizuki ingediend. Om het belang daarvan te ondersteunen willen we u vragen foto’s aan ons te sturen, waarmee aangetoond kan worden dat we bedrijfseconomisch niet zonder afbrandmiddelen in de zaaibedden kunnen werken. U kunt dit ondersteunen door ons mail (eventueel met foto) te sturen. Klik hier voor de mail.

De beschikbaarheid van afbrandmiddelen in de zaaibedden van bos- en haagplantsoen is nijpend door het wegvallen van Reglone, Finale en Basta. Op dit moment maken wij ons erg veel zorgen hoe wij op een verantwoorde manier met het huidige middelenpakket deze taak uit kunnen voeren komende winter en voorjaar. In reactie van beide bovengenoemde partijen kunnen wij voorlopig geen bedrijfsbezoek organiseren maar men wil ons graag ondersteunen. 
 
Als oplossing zien wij vanuit CEMP coöperatie het middel Quickdown/Mizuki (zo het middel voor de boomkwekerij beschikbaar zou komen) erg gewenst. Het middel Quickdown is nu in aanvraag voor herregistratie en aansluitend wordt het verzoek voor Mizuki behandeld door het CTGB voor de boomkwekerij, in dit tijdsbestek zou het betekenen dat wij geen mogelijkheden hebben om in dit voorjaar al gebruik te kunnen maken van Mizuki. Het is daarom dat de CEMP samen met de toelatingshouder een IPM aanvraag wil indienen, een bijzondere aanvraag in het kader van Fonds Kleine Toepassingen. Hier willen wij aantonen dat het afbranden van de zaaibedden de enige mogelijkheid biedt tot een succesvol vervolg in de mechanische onkruidbestrijding gedurende het teeltseizoen. Daarnaast biedt het afbrandmiddel tijdens moeilijke omstandigheden zoals natte periodes de basis om later weer over te schakelen op mechanische onkruidbestrijding. Het is nu een belangrijk moment om als sector gezamenlijk de urgentie aan te tonen. Wij roepen u dan ook op om ons hierbij te ondersteunen. Mocht u ons willen ondersteunen in welke vorm dan ook, dit kan door middel van een mail met motivatie om u achter ons te scharen, of door foto's van proeven die aantonen dat we niet zonder deze afbrandmiddelen kunnen. Klik hier om de mail aan ons te versturen

Over de huidige coronamaatregelen is veel gesproken en geschreven. Om daar voor onze leden enig overzicht in te brengen, heeft een groep van leden en adviseurs die bij Treeport zijn aangesloten, een bespreking gehouden.

Belangrijkste boodschap die we willen meegeven: het virus leidt tot vervelende gevolgen. Daar kunnen we niet van wegkijken. Door verantwoord te handelen kunnen we hopelijk de schade beperken.
 

Daarom de algemene oproep de maatregelen zoveel als mogelijk op te volgen!
 

Samenvatting:

 1. Voor medewerkers het advies om de uitgangspunten van het RIVM op te volgen:
  -              Ga niet naar je werk als je een corona-infectie hebt.
  -              Ga niet naar je werk als je koorts hebt.
  -              Ga pas weer naar je werk als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 2. Voor ondernemers het advies om de Coronachecklist voor de risico-inventarisatie en –evaluatie uit te voeren.  Klik hier om deze te downloaden. Voor de handleiding klik hier(Let op: als de ondernemer in het 4e kwartaal meer dan 25 werknemers heeft, moet ook deze corona-aanpassing van RIE gecontroleerd/ geaccrediteerd worden door de arbodienst).
  Het Coronaprotocol van Stigas kunt u hier downloaden.
  Het Coronaprotocol  voor medewerkers is te downloaden in diverse talen: NederlandsEngelsPools en Roemeens.
  Een poster voor het dragen van mondkapjes is hier te downloaden.
 3. Vanuit Treeportlid NED-Personeel ontvingen we hun corona-checklist en vragenlijst zoals zij die verspreiden onder en gebruiken bij hun uitzendkrachten. Voor Treeportleden is het gebruik ervan door NED-personeel ook toegestaan. De flyer is hier te downloaden. De vragenlijst is beschikbaar in het NederlandsEngelsPoolsRoemeens.
Heeft u vragen, opmerkingen, adviezen etc.: bel ons op 076-5995000, of mail aan info@treeport.eu
Uiteraard is het ook verstandig om met uw vaste adviseur in gesprek te gaan.

Bij de bespreking is ook o.a. gesproken over een aantal praktische vragen die in onderstaand verslag worden beantwoord.
 • Mag ik mijn personeel ‘temperaturen’?
 • Ik vermoed dat een van de medewerkers corona heeft. Wanneer laat ik hem testen en wie draait voor de kosten op?
 • Een uitzendkracht in het bedrijf valt uit met coronaverschijnselen. Wat nu?
 • Mag ik iemand naar huis sturen als ik denk dat die persoon corona heeft?
 • Wat doe ik als iemand (naar later blijkt) ten onrechte met ziekteverschijnselen naar huis gaat?
 • De kantine is te klein, hoe los ik dat zo snel en zo goed mogelijk op?
 • Hoe gaan we om met klanten, leveranciers en chauffeurs?
 • Wat zijn de regels m.b.t. woonruimte op een bedrijf?
 


Uitgebreidere informatie:
 
Onderstaand is te zien als een advies over hoe onze leden juist kunnen handelen om verdere verspreiding van het Covid-19-virus te beperken en bedrijfsrisico’s zo veel als mogelijk kan worden voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de voorschriften zoals ze gelden in Nederland. Enkele zaken zijn inmiddels algemeen bekend en worden wellicht ten overvloede genoemd, maar het is in deze beter om op veilig te spelen. Zorg dat deze regels ook duidelijk zijn voor uw buitenlandse werknemer. In hun eigen land kunnen de regels en voorschriften namelijk afwijken van de regels en voorschriften in Nederland.

De essentie van alle maatregelen luidt: Heb je klachten? Blijf thuis, ga niet werken, maar laat je testen! Hygiëne is essentieel: wassen en desinfecteren is daarbij bij aankomst op bedrijf en betreden van gezamenlijke ruimtes zoals kantoor, kantine en toilet. Het gebruik van een mondkapje is aan te raden en op korte termijn in publieke ruimtes zelfs verplicht. Pas de werkplek en eventueel ook het werk aan op de voorschriften die gelden. Het opleggen van verplichtende maatregelen en protocollen kan vervelend zijn om te bespreken. Toch is het van belang dit wél te doen, want dit komt een effectieve preventie alleen maar ten goede.Enkele websites die geraadpleegd kunnen worden voor extra informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rvo.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-zakendoen-en-coronavirus-land
https://www.rvo.nl/coronavirus
https://www.kvk.nl/corona/
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/

 
Vanuit het gevoerde overleg willen we een aantal zaken toevoegen:
 • Ziek of klachten? Blijf thuis en laat je testen. Spoor medewerkers aan om dit ook te doen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een mondkapje is aan te bevelen en binnenkort zelfs verplicht in publieke ruimte. Als je het als werkgever verplicht stelt, dan moet je ook voor de aanwezigheid zorgdragen! Denk daarbij ook aan het vervoer van, naar en op het bedrijf. (Mondkapje? Baat het niet, dan schaadt het niet.)
 • Zorg voor de aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen voor de handen en verplicht het gebruik ervan bij betreding van het bedrijf.
 • Loop eens rond op het bedrijf en kijk kritisch waar zaken steeds met handen aangeraakt worden. Denk aan deurklinken en/of een knop om een grote deur te open. Zorg dat op dat soort plaatsen altijd de mogelijkheid is om handen te desinfecteren.
 • Schud geen handen!
 
Uit diverse bronnen die geraadpleegd zijn, lichten we er enkele aanvullende maatregelen uit omdat deze voor veel bedrijven van toepassing zijn:
 • Medewerkers die op eigen bedrijf gehuisvest zijn, hoeven in de huisvesting geen mondkapje te dragen. Tijdens het werk moeten zij zich gedragen naar de voorschriften die daar gelden. Dus als er een verplichting is voor het dragen van een mondkapje, dan geldt dat ook voor hen. (Dus ook als zij samen werken, zonder anderen erbij!)
 • Als het mogelijk is om teams te formeren van bij elkaar wonende personen, dan is dat zeker aan te raden.
 • Transport van medewerkers is bij voorkeur te beperken tot maximaal 4 personen per voertuig. Denk nu alvast na over hoe een eventuele verdere beperking van dit aantal opgelost kan worden.
 • Denk niet te licht over het opvolgen van voorschriften/maatregelen, want gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Het niet naleven kan zelfs leiden tot een verplichte bedrijfssluiting van 14 dagen. Alle kosten komen daarbij voor rekening van de bedrijfseigenaar. Daarbij horen ook de loonkosten van het personeel. Het zorgen voor naleving van de maatregelen verkleint dus het risico op deze zeer ongewenste situatie.
 
Tijdens het gesprek met Treeportleden (boomkwekers en adviseurs) kwamen een aantal vragen naar voren:
 • Mag ik mijn personeel ‘temperaturen’? Dat hangt ervan af wat u met de meting doet. De (privacy)wet (AVG) is hierover heel duidelijk:  een werkgever mag geen medische gegevens van personeel verwerken. Vragen naar gezondheid of het afnemen van testen is dus wettelijk niet toegestaan. (Populair gezegd: u bent geen dokter.) Wat wel mag is de (bedrijfs-)arts vragen om dit te doen. De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. U mag dus wel temperaturen als werknemer akkoord gaat en bij verhoging een gesprek aan gaan met werknemer om afstand houden en veilig werken nogmaals te benadrukken.
 • Ik vermoed dat een van de medewerkers corona heeft. Wanneer laat ik hem testen en wie draait voor de kosten op? Aangezien je een medewerker niet kunt verplichten om zich ziek te melden en te laten testen, is het risico voor de werkgever. Pas als de medewerker positief getest is, kan deze zich zelf ziek melden. Ook als een familielid van de medewerker besmet is en de medewerker in quarantaine moet, is het risico voor de werkgever. Houdt hierbij in gedachten dat ook de overige medewerkers het recht hebben op een veilige werkomgeving. De wetgever legt het risico hiervan bij de werkgever, ondanks dat het zeer nadelig uit kan pakken voor bedrijven.
 • Een uitzendkracht in het bedrijf valt uit met coronaverschijnselen. Wat nu? Een goede uitzendorganisatie zal zeker proberen te zorgen voor vervanging. Het naleven van maatregelen op het betrokken bedrijf zal hierbij uiteraard een goede stimulans zijn. Ga hierover tijdig in overleg met het uitzendbureau.
 • Mag ik iemand naar huis sturen als ik denk dat die persoon corona heeft? Een tweeledig antwoord: naar huis sturen mag altijd, maar de medewerker alvast ziek melden niet. Je mag van werknemer wel verwachten dat hij zich bij klachten laat testen zoals voorgeschreven in de richtlijnen van het RIVM. Ook hier geldt dat de gewone procedures van kracht zijn. Dus als u iemand naar huis stuurt zonder dat deze persoon zich ziek meldt, bent u verplicht het loon gewoon door te betalen alsof deze medewerker gewerkt heeft.
 • Wat doe ik als iemand (naar later blijkt) ten onrechte met ziekteverschijnselen naar huis gaat? Doe wat u altijd al doet: wees vriendelijk naar de mens, zakelijk naar de inhoud. Probeer goed gedrag te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gepast extraatje als een hele week de maatregelen goed opgevolgd zijn. (Beter goed gedrag stimuleren dan ontduiking uitlokken)
 • De kantine is te klein, hoe los ik dat zo snel en zo goed mogelijk op? Ga in groepen van maximaal vier personen pauzeren en benoem in elke ploeg iemand die zorgt dat de kantine schoon wordt achtergelaten. Daarbij alle oppervlaktes die aangeraakt worden zoals koffieautomaat, tafels en stoelen desinfecteren. Probeer de nieuwe maatregelen zoveel als mogelijk als vaste rituelen te krijgen. Neem daarbij ook zelf een voorbeeldrol aan. Maak de overweging of de pauzes op andere plaatsen dan de gezamenlijke kantine mogelijk is. Let met name ook op het gebruik van toiletten. Het gebruik van toilet voor de grote boodschap wordt namelijk ook gezien als een nauw contact. Maak daarom afspraken dat na iedere grote boodschap de toilet grondig wordt gereinigd.
 • Hoe gaan we om met klanten, leveranciers en chauffeurs? Ook voor hen gelden de maatregelen. Zorg dus voor ontsmettingsmiddelen bij de ingang, eventueel mondkapjes en duidelijke routes in het bedrijf.  Zorg daarbij ook voor desinfectiemiddelen bij heftrucks/pompwagens/etc. en stel het reinigen ervan gewoon verplicht.
 • Wat zijn de regels m.b.t. woonruimte op een bedrijf? Ziet men het als één gezin? Binnen de muren van de woonruimte is men vrij om als een soort van gezin op te trekken. Zodra men buiten die ruimte komt gelden de algemene en bedrijfsspecifieke voorschriften en maatregelen. Samenwonen onder één dak is dus geen criterium. Momenteel is nog niet officieel dat wonen achter 1 voordeur wordt gezien als 1 gezin. Probeer daarom zo veel mogelijk gezinsleden bij elkaar te laten wonen en daar waar mogelijk ook binnen 1,5 meter aan te houden. Er ligt wel een wetsvoorstel dat aan geeft dat wonen achter 1 voordeur in de toekomst zal worden gezien als 1 gezin.

Tot slot: we hebben met al het voorgaande aangegeven dat het niet verstandig is om lichtzinnig om te gaan met de maatregelen die gelden. Dat neemt niet weg dat we elkaar wel in de waarde moeten laten als het onverhoopt toch ergens mis gaat. Spreek elkaar er gerust op aan en laat je er ook op aanspreken. Hiermee bevorderen we onder elkaar dat we bewust zijn van wat we doen. Niemand heeft om deze situatie gevraagd en alleen samen kunnen we hier goed doorheen komen!

Treeport Zundert is er voor de gezonde boomteelt!

Meer dan 115 bedrijven en organisaties spannen zich in om gezamenlijk de toekomst van de boomteelt gezond en florissant te houden.

Ter gelegenheid van vakbeurs GrootGroenPlus 2020 namen we onze nieuwe promotievideo op.
(Klik op de afbeelding om deze te bekijken)

Op initiatief van de werkgroep Onderwijs is een wervingscampagne gestart die gericht is op jongeren om hen te interesseren voor een carrière in het groen. Daarvoor is een langere promotiefilm van ruim 2½ minuut en een aantal kortere fragmenten gemaakt. De nieuwe website www.groenzekerdoen.nl is vanaf nu actief!

De films staan hier op Youtube. De profielen op Facebook en Instagram (vindbaar via @groenzekerdoen ) zijn vanaf nu ook actief.

De tekst die steeds terugkeert in de campagne is:

"De groene sector groeit en wordt steeds belangrijker! 
Daarom zoeken we jong talent. Heb jij groene vingers? 
Kies voor een opleiding in het groen! 
Kijk op www.groenzekerdoen.nl voor meer informatie.


 
Stel dat je middelen in de kast hebt staan waar geen toelating (meer) voor is.... wat doe je dan? Er is een oplossing!

Klik hier om te kijken op de site www.bezemdoordemiddelenkast.nl/

In de komende nieuwsbrief van 15 oktober meer hierover!

Bij het uitdelen van de zakjes zaad voor het bloemenmengsel, is een fotowedstrijd beloofd. Heb jij een mooie foto van het resultaat van Bloemenmengsel 2020? Stuur dan je foto naar info@treeport.eu en maak kans op het Insectenhotel!

Dankzij onze vertegenwoordiging bij de Adviescommissie CEMP kunnen we onze leden goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het middelenpakket. Ook kunnen we daarmee goede sturing geven aan de inzet die de CEMP (Peter van 't Westeinde) pleegt om middelen beschikbaar te houden/krijgen. Leden die problemen ervaren voor wat betreft de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zich direct melden tot onze vertegenwoordiger in de Adviescommissie, René van Gastel. Klik hier om hem een e-mail te sturen

Onlangs kwam daarbij een urgent probleem naar voren, waarop we actie hebben ondernomen.
 

Naar aanleiding van de problemen bij de onkruidbeheersing in de zaaibedden, is door ons een brief opgesteld en verstuurd naar zowel CTGB als ook NVWA. Zoals ook te lezen is op de site van Hortipoint (klik hier), hebben we daarbij opgetrokken met de LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen. We hopen dat onze gezamenlijke actie zal leiden tot een oplossing van de ervaren problemen.

Klik op onderstaande afbeelding voor de volledige brief die verstuurd is aan CTGB:

UPDATE:
Als extra onderwerp bij onze Tuinavond zal ook gesproken worden over een advies m.b.t. corona-maatregelen bij medewerkers boomkwekerijbedrijven. We willen het samenstellen van een praktische handleiding op zeer korte termijn organiseren en bespreken dat graag met de aanwezigen.


Donderdagavond 17 september v.a. 19.00 uur houden we de derde Tuinavond van 2020. We verzamelen bij Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.. Adres:Wildertsedijk 55, 4881 ET Zundert

Het einde is voorzien rond 22.00 uur.

Ditmaal bestaat het programma uit een mix van:
-   boomkwekerijbezoek bij o.a. Boomkwekerij P. de Labie en Zonen B.V.
-   uitleg over de stand van zaken bij een deel van de pilot Vitaal Buitengebied
-   toelichting over enkele actuele zaken namens Naktuinbouw
-   rondgang langs de bomenbakken in de Molenstraat
-   Coronamaatregelen, stand van zaken en advies
-   Actualiteiten rondom Treeport
-   vragen van de leden

Let op: ook voor deze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.

Onze alliantiepartner Van Goghhuis is op zoek naar dakbomen voor de Van Goghtuin. Via ons Lid voor het Leven John Frijters willen we graag meewerken aan een goede invulling van hun verzoek. Wie wil helpen?

Samenwerking met alliantiepartners is voor ons belangrijk. Zij geven ons hun visie en advies, maar ook helpen ze onze coöperatie om in contact te komen met mensen en organisaties die vanuit ons eigen netwerk soms wat moeilijker te bereiken zijn. We kunnen nu nog iets extra terug doen voor hun medewerking door te kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden en te zorgen dat ze er ook daadwerkelijk komen. Wil je samen met John kijken welke bomen er geplaatst kunnen worden? Klik dan hier!

Vrijdag 10 juli heeft Fons van Wezel (als voorzitter  van onze ledenraad) twee mooie bomenbakken overhandigd aan Bravis Ziekenhuis. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis Ziekenhuis was zichtbaar verguld met deze mooie geste.

Onderstaand het persbericht zoals het is uitgegeven door de afdelling communicatie van het ziekenhuis:

Bomen als waardering voor Bravis

Bomen staan symbool voor groei en leven en helpen mee aan een gezonde leefomgeving. Met die gedachte besloten leden van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Rabobank ZuidWest-Brabant twee bomen te schenken aan het Bravis ziekenhuis.  Vandaag, vrijdag 10 juli zijn ze officieel overhandigd.

Dit keer geen fysieke, maar een papieren hand toen David Bömer en Fons van Wezel van Treeport en Rob Gerrits en Erwin van Schilt van Rabobank ZuidWest-Brabant, de Acer palmatum  (Japanse Esdoorn) overhandigde aan Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis. Toepasselijk, want palmatum staat voor handvormig.  “De bomen staan symbool voor de bijdrage die jullie als Bravis leveren in het creëren van een gezonde leefomgeving, de bescherming die jullie de bevolking bieden op moment van slecht weer en de groei en bloei die Bravis de komende jaren richting de nieuwbouw nog gaat doormaken”. Aldus Rob Gerrits.

Bewonderen                                           
Beide locaties van het Bravis ziekenhuis hebben een mooie boom ontvangen. Op locatie Bergen op Zoom is een zuilvormige variant van de lampionboom te bewonderen bij de achteringang. In Roosendaal een Japanse esdoorn bij de hoofdingang.

Op de foto
Van links naar rechts. Rob Gerrits (Rabobank ZuidWest-Brabant), Hans Ensing (Voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis), Erwin van Schilt (Rabobank ZuidWest-Brabant), Fons van Wezel (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert) en David Bömer (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert).
De Tuinavond van donderdag 16 juli kan georganiseerd worden met inachtneming van een paar extra corona-spelregels. Daarom vroegen we onze leden zich tevoren aan te melden. Mede daarom kunnen we vooraf al zeggen dat de opkomst weer goed zal zijn. Opgeven is nog altijd mogelijk!

Beste leden,
 
We komen weer bij elkaar!

In verband met de corona-voorschriften is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan heel eenvoudig door hier te klikken en het aantal personen waarmee u komt in te vullen.

Op donderdag 16 juli organiseren we een Tuinavond waarop we (eindelijk) weer eens kunnen samenkomen. Vanaf 19.15 uur is de ontvangst bij Boomkwekerij Huijbregts, Maalbergenstraat 12, 4884 MT in Wernhout. 

Op diverse percelen gaan we te voet kijken naar de bedrijfsvoering, de planten, de machines en ook worden we bijgepraat over de beukenbladluisproef die mede dankzij Treeportleden mogelijk wordt gemaakt.

Het thema dat we deze avond centraal stellen is het tekort aan water en wat we nu en in de toekomst gaan doen om onszelf “een verzekering van water” te kunnen geven. De werkgroep Water licht een en ander graag toe. Daarom willen we alle leden uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Tuinavond van donderdag 16 juli.

  

De laatste bijeenkomst waar we als leden van Treeport bij elkaar mochten komen dateert alweer van 27 februari ….. dat is vandaag exact 19 weken geleden. Oftewel 133 dagen!

Er is in de tussentijd veel gebeurd; en dan doelen we niet alleen op de gevolgen van de corona-crisis. Het leverseizoen, plantseizoen, overvloedige neerslag, watertekort, etc. Het wordt dus de hoogste tijd om weer eens bij elkaar te komen en goed bij te praten.

In het kader van Vitaal Buitengebied zijn we in gesprek met vele partijen. En het moet gezegd: iedereen ziet het belang van een gezonde boomteelt. Dus op die golf willen we meeliften. Maar succes kunnen we alleen behalen als we zelf ook bereid zijn om ons in te zetten! Het is lastig om in deze fase al concrete voorbeelden te noemen omdat dan het risico bestaat dat het al als maatregel of afspraak wordt gezien. Maar om toch enig idee te geven: onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld hoe het inzetten van waterbesparende maatregelen een ontheffing kan opleveren als voor het algemeen een onttrekkingsverbod wordt ingesteld. Een beloning dus voor kwekers die zich inzetten om op duurzame manier om te gaan met water.

De leden van de werkgroep Water zijn aanwezig en willen graag de meningen horen van de Treeportleden, zodat ze de juiste input krijgen om verder mee aan de slag te gaan. In de geplande rondgang zijn een aantal stops voorzien waarbij uitleg wordt gegeven over mogelijke waterbesparende maatregelen en subsidies daarop.

Dus: mis de kans om nu alvast mee te praten niet en zorg dat u erbij bent op 16 juli!

Als er vragen zijn: stel ze gerust! Contact is mogelijk via 076-5995000 en info@treeport.eu.

 


Let op: ook voor onze bijeenkomst gelden de corona-maatregelen.

Voor ons lijkt het meest van toepassing: blijf thuis als je niet fit bent of als iemand in u sociale omgeving verkoudheidsklachten heeft, schud geen handen, was regelmatig je handen, nies aan de binnenkant van je elleboog en houd altijd 1,5 meter afstand.

- Bij aankomst verzoeken we iedereen de handen met desinfectiemiddel te ontsmetten.
- Koffie en thee zal worden aangeboden in plastic bekers. Gelieve niet zelf in te schenken.
- Een drankje na afloop is beschikbaar in fles of blik, waarbij het verzoek is zelf deze terug te plaatsen in krat of afvalbak.
De onderstaande 76 bedrijven dragen in 2020 bij aan de instandhouding van Bufferzone 7. Aansluiten kan nog, meer informatie via info@treeport.eu.

De afgelopen jaren deden we een beroep op uw verantwoordelijkheid en collegialiteit als het gaat om de collectieve deelname aan onze Bufferzone 7. En dat leverde een goed resultaat op, want veel bedrijven kozen ervoor om deel te nemen, waardoor de bufferzone 7 in stand gehouden werd. Veel bedrijven gaven aan hun verbintenis daaraan automatisch te verlengen. Uiteraard willen we graag onze groep nog verder uitbreiden.

Met de automatische verlengingen is de basis aanwezig om de bufferzone ook in 2020 in stand te houden, maar we willen graag de groep van medestanders nog verder vergroten. Samen kunnen we immers de controle nog beter laten verlopen. En ook kunnen we de reeds aangekondigde tariefsverhoging opvangen. Ken je collega's die nog niet meedoen, maar best bij ons collectief zouden moeten horen? Spreek ze aan en probeer ze te overtuigen. Als ze behoefte hebben aan meer informatie dan horen we dat graag! Opgave en vragen kan via info@treeport.eu.

Voor wat betreft de administratie: binnenkort krijgen alle bedrijven die aangegeven hebben automatisch te willen verlengen een toetsing van het aantal opgegeven aren.

Met het op voorhand al behalen van het gestelde doel, mogen we vaststellen dat instandhouden van onze Bufferzone 7 een goede gewoonte geworden is. Veel ondernemers zien dus het belang in van deze vorm van collegialiteit en dat doet ons deugd!

Op de foto: gezonde Cotoneaster lucides (bron: Lodders Boomkwekerijen BV)
Vanavond staat de Virtuele Tuinavond op het programma. Meedoen is heel eenvoudig met één muisklik naar ons Youtube-kanaal te regelen. Geen link per mail ontvangen? Mail naar info@treeport.eu om ze alsnog te krijgen.

Vanavond 19.30 uur tellen we af met een diashow van 30 minuten, waarna om klokslag 20.00 uur de uitzending begint.

Deze uitzending bevat onder meer:
- Een gesprek met Bob Schalken over de nieuwe opleiding bij Curio Prinsentuin
- Een rondleiding in Breda - Stad in het Park - langs diverse groenelementen
- Informatie over de droogte en recente ontwikkelingen op het gebied van water
- Voorlichtingsfilm over druppeltechniek bij Treeportleden
- Gesprek over voortgang Imago-campagne, CEMP en praktijkonderwijs

 
Vanuit het project 'Wel goed water geven' is in het verleden al veel gebeurd om waterbesparing te stimuleren.

Op dit moment zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van subsidie voor het aanleggen van peilgestuurde drainage en diverse waterbesparende maatregelen zoals o.a. het plaatsen van LOP-stuwen. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen zal per 1 juli worden verlengd, dus extra reden om een investering te overwegen!

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met de werkgroep Water. Ook op de site welgoedwatergeven kan informatie gevonden. Een aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden!
Voor het derde jaar op rij wordt de agrarische sector in de volle breedte met een grote uitdaging als het gaat om het beschikbaar houden van voldoende en goed gietwater voor onze gewassen. Vanuit ZLTO, Fruitport en Treeport is daarover intensief overleg met waterschap Brabantse Delta. Ons belang is uiteraard dat we zoveel mogelijk de manier waarop we gewend zijn om water te geven, in stand weten te houden.
Maar we moeten eerlijk zijn: als we niet met z’n allen er de schouders onder zetten, dan nemen we een onverantwoord risico.
Vooruitlopend op het volgende overleg met WSBD hebben we (ZLTO, Fruitport en Treeport) met enkele leden overleg gehad. Een van de resultaten is dat we een beroep doen op uw medewerking.
 • Als het mogelijk is om wateronttrekking vanuit Aa of Weerijs te beperken dan roepen we op om dat vooral per onmiddellijk te doen.
 • Water geven heeft het meeste effect in de vroege ochtend en late avond. Wij vragen om zoveel als mogelijk géén water te geven tussen 11.00 en 17.00 uur.
 • Watergift dicht op het gewas geeft minder verdamping dan hoog over het gewas. Als het mogelijk is dan graag de techniek daarop aanpassen.
 • Er zijn tankwagens gesignaleerd die water tanken vanuit de Aa of Weerijs. Dat is op dit moment niet wenselijk. Het is beter dat per onmiddellijk vanuit de Mark te doen indien noodzakelijk. De Mark kan namelijk vanuit de rivieren op peil gehouden worden.
 • Probeer deze tijd ook oog te hebben voor mogelijke verbeteringen op het gebied van water geven. Het project “Wel goed water geven” loopt nog altijd en kan hierin financieel aantrekkelijk zijn.
 • Waterbesparende maatregelen zijn bij een breder publiek vaak nog onbekend. Treeport wil graag daaraan aandacht geven via de sociale media. Als u een foto of film hierover heeft, dan kunt u die sturen aan david@treeport.eu.
Met vriendelijke groet,
 
Namens Treeport Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport
David Bömer
Christ Verschuren
Rinie van Tilburg
Op woensdag 17 maart 2021 wordt de 65ste editie van de Nationale Viering van de Boomfeestdag gevierd. Dit in een unieke samenwerking tussen de gemeente Zundert en BCT Partners BV. Op het terrein van Business Centre Treeport (BCT) worden daarom die dag bomen geplant en vinden tal van activiteiten plaats om kinderen enthousiast te maken voor de wereld van de boomteeltsector. De viering trekt jaarlijks de aandacht van de landelijke pers met tal van bekenden en genodigden. 

Vanuit BCT Partners BV is het verzoek gekomen om ook als Coöperatieve Vereniging Treeport mee te helpen in de voorbereiding en uitvoering van het nog vast te stellen programma van de Nationale Viering. Voor ons dus een prima gelegenheid om onszelf te presenteren aan een groot publiek. Dat is een kans die we niet voorbij willen laten gaan! Op dit moment hebben we alvast binnen onze vereniging een voorlopige projectgroep samengesteld en willen we startklaar staan.

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die hieraan mee willen werken! Wil je meewerken om deze feestelijke bijeenkomst tot een succes te maken? Klik dan hier om je aan te melden! Daarmee neem je zitting in onze projectgroep. Je ontvangt vervolgens op korte termijn meer informatie over kennismaking en vervolg.


Op de foto een sfeerimpressie van Boomfeestdag 2019 in Haarlemmermeer.
De ledenraad van onze coöperatie stuurt aan welke acties er gedaan mogen worden uit naam van Treeport Zundert. Daarmee is het een krachtig orgaan in hoe de boomteelt in de grote regio West-Brabant en Noorderkempen zich presenteert. Daarbij komt ook dat de ledenraad mede bepaalt welk geluid er bij de diverse overheden en organisaties namens de sector naar voren mag komen. Kort samengevat: wij gaan voor de gezonde boomteelt!

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt dat Treeport zich ermee bezig moet houden? Dat horen we graag, bij voorkeur via mail aan info@treeport.eu.  We zullen de gedane suggesties bespreken in de ledenraadvergadering van 9 juni.

Op dit moment telt de ledenraad van Treeport negen leden. Statutair gezien zouden er zeker nog twee bij mogen komen. Omdat we graag iedereen de kans geven om zich hiervoor aan te melden, horen we het graag als je interesse hebt om zitting te nemen in de ledenraad.

Jaarlijks zijn er een vijftal vergaderingen met de ledenraad en twee vergaderingen samen met het bestuur. Ook de alliantiepartnerbijeenkomst en de algemene ledenvergadering zijn bijeenkomsten waar aanwezigheid van de ledenraadleden zeer op prijs wordt gesteld.

Voor wie zich kandidaat wil stellen: bel 076-5995000 of mail ons! Samen kunnen we dan kijken hoe een rol binnen de ledenraad eventueel mogelijk is.

Om het goede werk van stichting VICOE te ondersteunen, zal de komende periode een stagiair van de HAS een opdracht verrichten. Wellicht dat hij enkelen van ons zal bellen en/of bezoeken. Hij stelt zich graag aan u voor en wij wensen hem alvast veel succes!

Mijn naam is Geert van de Meerakker, ik ben 22 jaar oud, student Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness op HAS Hogeschool in Den Bosch en woonachtig in Lith met mijn ouders, 2 broers en zusje. Ik werk naast mijn studie bij het familiebedrijf, Van De Meerakker Service BV, waar ik actief ben als agrarisch monsternemer in kuilvoer, water, grond en mest. Daarnaast werk ik in mijn vrije tijd mee aan de Lithse Revu, bezoek ik wedstrijden van PSV of ga ik drinken met vrienden. Van november tot juni help ik ook mee in de organisatie van AktiePop, een dorpsfestival ten behoeve van het goede doel. 

In de komende weken zal ik me binnen Stichting VICOE bezig gaan houden met een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verwerken van de huidige reststromen vanuit de gemeente, boom- en aardbeiteelt naar een uniforme compostsoort. Hiervoor zal ik de huidige reststroomvolumes, logistieke mogelijkheden en het bijbehorende kostenplaatje in kaart gaan brengen. Ik kijk er naar uit om dit onderzoek uit te voeren onder begeleiding van Eelco Rodenburg, René Jochems en Hans Hofland.

De leden van Treeport Zundert bedanken "De Zorg"!

Dat Zundert op de kaart staat als regio waar veel moois vandaan komt, bleek uit het verzoek dat we kregen vanuit Amphia Ziekenhuis in Breda. Bij de hoofdingang staat sinds een paar weken een tweetal ontvangsthokjes als voorpost waar een controle wordt gedaan op ziekteverschijnselen die kunnen duiden op een corona-besmetting. Die hokjes steken nogal af tegen de fraaie nieuwbouw, dus kregen wij het verzoek of we iets konden leveren om het geheel een groenere uitstraling te geven. 

Met het schenken van een drietal bomenbakken aan het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben we uiting gegeven aan onze dankbaarheid voor het verlenen van goede zorg in een zeer turbulente tijd. Op maandag 18 mei heeft Peter van der Velden, voorzitter Vrienden van Amphia en oud-burgemeester van Breda, de bakken officieel in ontvangst mogen nemen. Fons van Wezel en Marc Lodders gaven hem op gepaste afstand een welgemeende handdruk om onze dank kracht bij te zetten. In een korte toelichting belichtte Fons van Wezel de solidariteit die zo belangrijk is geweest in de afgelopen weken om het virus onder controle te krijgen en het aantal zieken drastisch te beperken. Dat daarin een overlapping zit met de plantenwereld werd toegelicht door Marc Lodders. Hij sprak daarbij over het verband tussen de werkwijzen zoals de boomteeltregio Zundert ze wil toepassen bij plantenziekten en bedreigende organismen. Ook daarin wordt gestreefd naar snelle beheersing en succesvolle collectieve aanpak.In de twee bakken bij de entree van Amphia locatie Molengracht staan twee stuks Hydrangea paniculata 'Phantom'. Deze planten bloeien in het begin met prachtige witte wat open pluimen. Eind juli verkleuren deze van dieproze naar rood. Het doet dan wat denken aan vanille ijs met aardbeien. De bloemkleur blijft ook bij de uitgebloeide bloemen nog een tijd behouden. In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto: Hydrangea paniculata 'Phantom'In de bak bij de entree van Amphia locatie Langendijk staat een Acer palmatum 'Seiryu'. Deze japanse esdoorn heeft groen, diep ingesneden bladeren. De groeiwijze is, in tegenstelling tot vele andere esdoorns in dit segment, opgaand. Daarmee is deze plant bijzonder geschikt voor een presentatie zoals op deze locatie gewenst is.

Op de foto: Acer palmatum 'Seiryu'In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto Rhodoxis 'Beverly'© (bron: Plantipp©)De actie om deze bakken voor het Amphia te realiseren werd zeer enthousiast omarmd door de Treeportleden. We kregen zoveel planten aangeboden dat we nog twee planten over hebben die we bij Zundertse zorgverleningsinstellingen willen planten. Die twee planten zijn Gleditsia triacanthos 'Green Glory'. Over plaatsing en moment van deze twee bomen zijn we nog in gesprek met de gemeente Zundert. Later daarover dus meer.

We danken een aantal partijen bijzonder voor hun medewerking om deze geste mede mogelijk te maken: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Jiffy Group, Donker Groen Etten Leur, Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Webshop Kleurjetuin.nl, Van der Peijl Tuinplanten, Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. en alle leden van Treeport Zundert.

[tekst gaat door onder de afbeeldingen]
 
               
      
 
      


Achtergrond van Treeport en Corona
Het voorjaar van 2020 zal door onze Treeportleden niet gauw vergeten worden. Op de avond dat we ons eerste Treeportcafé van 2020 hielden, donderdag 27 februari, werd ook het eerste covid19-geval in Nederland bekend gemaakt. Het toeval wilde dat wij bij onze sprekers een voordracht hadden van Rinus en Anneke Biemans. Hun bedrijf exporteert planten naar o.a. China en Japan; landen waarvoor een nultolerantie geldt voor aanwezigheid van organismen op te invoer van plantmateriaal. Op dat moment was de aziatische markt zo goed als dicht gegaan. Daarmee was hun bedrijf zo vrijwel stil komen te liggen. Reden voor ons om te vragen naar hun ervaring over wat er gebeurt als "iets van buitenaf" ervoor zorgt dat je als bedrijf een roerige tijd tegemoet gaat.

In de bespreking ervan stelde Rinus het publiek de vraag of zij dachten dat zo'n corona-virus ook hun bedrijven zou kunnen raken en of ze voorbereid zijn op een moeilijk scenario. Begrijpelijk dat in de nazit van de avond er nog lang nagesproken werd over de mogelijke impact van zoiets. Niemand kon vermoeden wat we nu daarover weten.

Wat echter toen al wel bekend was voor ons, is dat we weten dat je met bedreigingen zoals bijvoorbeeld ziekten die voortwoekeren niet moet spotten. Immers, we hebben in de plantenwereld ook met dergelijke bedreigingen te maken. We kennen de voorbeelden van Xylella, maar ook de Aziatische Boktor die gevonden werd in Boskoop staat ons nog helder voor de geest.

In de weken die volgden op die bewuste 27 februari werd als het ware een film afgedraaid die voorheen absurd zou worden genoemd. De vrees dat bedrijven in de sierteelt een enorme financiële dreun te verwerken zouden kunnen krijgen, werd plots bewaarheid. Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en lijkt de schade voor dit moment "redelijk mee te vallen". Maar waakzaamheid blijft geboden, want niemand van ons kan met zekerheid vertellen hoe het virus zich ontwikkelt bij ons en in de landen waaraan we onze planten leveren.

We weten dat net als bij de ons bekende plantenziekten en plagen, het juiste handelen essentieel zal blijken. En soms kan een gelukkige samenloop van omstandigheden helpen. Het bestaan van ziekten en plagen die onze bedrijvigheid en gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen, is voor ons reden om er extra alert op te zijn. Zo houden we dankzij het werk van de Werkgroep Pest Controlled Area al jaren de inspectie op de aanwezigheid van bacterievuur in onze regio in stand. Daarbij denken we niet dat we alles kunnen sturen en bedwingen, maar monitoren en zorgen voor tijdige actie als dat nodig zou zijn, dat kunnen we wel zo goed als mogelijk organiseren.

Maar hoe de verspreiding van het virus en wat de gevolgen die we er van zullen merken ook zullen zijn: wij hebben een groot gevoel van waardering voor de mensen die dagelijks zorgen dat patiënten met covid19-gerelateerde klachten zo goed mogelijk behandeld worden. We zien dat het ook voor hen een zeer zware tijd is en dat zij daarin hun maximale inspanning leveren.

Onze waardering hebben we gemeend uit te moeten drukken in het ter beschikking van een paar mooie planten in bijpassende bakken. We hopen dat de plantenbakken een optimistische uitstraling geven aan de entree van het Amphia Ziekenhuis en de nog te bepalen locaties in gemeente Zundert!


 
de handhaving van de ingestelde corona-maatregelen zorgt op enkele plaatsen voor problemen. Zo hebben zich al leden gemeld die ondanks de aanwezigheid van de juiste papieren bij de grens met België rechtsomkeerts hebben moeten maken, zijn auto's van bedrijven gecontroleerd op aantal inzittenden en is er dit weekend een samenzijn van enkele op het bedrijf woonachtige medewerkers stilgelegd.

Wellicht zijn er nog meer problemen, of is er onzekerheid of de maatregelen wel goed worden opgevolgd.

Daarom is vanuit Treeport een gesprek aangevraagd met betrokken overheden en dienst Handhaving. Daarvoor willen we onze leden vragen om hun vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Het liefst horen we vandaag nog welke vraag we namens u mogen stellen! Uiteraard zal alle informatie die ons verstrekt wordt vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen antwoorden zullen we delen met alle leden.

Klik hier om uw vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Mocht u liever telefonisch contact willen, dan is dat mogelijk via 076-5995000.
In een veranderende wereld komen er steeds nieuwe kansen voorbij. Een van die kansen is om "iets" met consumptiegewassen te doen. Meer concreet: het aanleggen van voedselbossen en -hagen. Een mooie invulling van een perceel en goed in te passen in een landschap. De commerciële waarde ervan verdiende nog extra onderzoek.

Er is een club van kwekers bij elkaar geweest, waarbij ook enkele Treeportleden. De bedoeling is om een grote variatie aan sortiment in de voedselhaag te planten, waaronder bos en haag plantsoen van autochtone herkomst. Maar ook ongewone niet alledaagse bomen, kruiden en vaste planten soorten. Het is de bedoeling dat het een demo is voor nuttig gebruik van hagen, waarbij alle planten een voedingswaarde hebben.

Als het project wat verder in de tijd is, kunnen overheden, bezitters van landgoederen, terreinbeheerders etc. een kijkje komen nemen naar dit voorbeeld en advies krijgen over de opzet via GroeiBalans Bedrijfsecologie BV. i.s.m. Treeport e.a. De bulk van de planten is inmiddels geplant en er is nog ruimte voor om aanvullingen of nieuwigheden uit te proberen.  Wie er meer over wil weten, of tips heeft, is van harte uitgenodigd om dit door te geven via rene@groeibalans.nl.

Het is ons voornemen om in de toekomst een bezoek te brengen aan dit project, om ook daarover kennis te kunnen delen.

Afbeelding 1: ontwerp van de haag (opgeknipt in drie delen)

Afbeelding 2: verklaring van de plantlijst

Afbeelding 3: de eerste realisatie met Peter Vanlaerhoven en René Jochems
Dit jaar heeft een grote groep leden ook weer zaden besteld voor het inzaaien van het bloemenmengsel Bloeiend Bedrijf. Hiermee leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit op en rondom onze bedrijven. Daarnaast is er ook een hoeveelheid van een speciaal op de beheersing van de eikenprocessierups mengsel verspreid.

Een actie die samen met Treeportleden NED Personeel en BergamoHavando werd gevoerd, is het ter beschikking stellen van 2.000 zakjes zaad aan de Zundertse bevolking. Op de vijf distributiepunten vinden deze op dit moment gretig aftrek. Andere partners in dit project waren gemeente Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport. De actie is een van de onderdelen in de campagne die gemeente Zundert heeft om de overlast van de eikenprocessierups te beteugelen. Het gehele plan is te lezen door op de afbeelding te klikken, waardoor de download start.


Voor wat de inzet van onze eigen leden betreft, kunnen we melden dat er in totaal een goede 7,5 hectare ingezaaid zal worden van het mengsel Bloeiend Bedrijf. Dat zal meest gebeuren op wat grotere oppervlakten en deels ook ter verfraaiïng op en rond het erf. Daarnaast is ook in totaal een lengte van ruim 3 kilometer aan stroken in te zaaien rondom eiken, voor de stimulering van de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo leveren we samen een mooie bijdrage aan een gezonde boomteelt en een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

Op de foto: de jongste "medewerkster" bij Vriends Boomkwekerijen.

Bee Deals Nieuwsbrief
April 2020De natuur gaat gewoon door...
Bee Deals slaat zich door het corona-voorjaar heen; net als de bijen! Doe daarom mee aan de Nationale Bijentelling om er achter te komen hoe het met de bijen in Nederland gaat. Kijk voor alle info op www.nationalebijentelling.nl

Veel Bee Deals hadden net of bijna hun plannen voor 2020 gemaakt ter verbetering van de leefomgeving van de bijen. Sinds duidelijk werd dat bijeenkomsten voorlopig niet meer kunnen, gaan we meer individueel aan het werk, met zaaien, beheren, monitoren, etc. En gelukkig hebben we de social media om contact te houden.

In deze Nieuwsbrief komen de verschillende Deals en acties kort voorbij. Voor meer informatie kun je je richten tot CLM (zie onderaan deze Nieuwsbrief).
 


Partnerbijeenkomst
Op 31 januari jl. vond de 12e partnerbijeenkomst van Bee Deals plaats. We waren te gast bij de Intratuin in Zevenhuizen (Z.H.). Intratuin is lid van Tuinbranche Nederland, sinds enkele maanden partner van Bee Deals. Tuinbranche heeft – daarin geadviseerd door CLM - een Ambitie 3.0 opgesteld, om met bovenwettelijke eisen voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en bijvriendelijk handelen. Er mogen bijvoorbeeld geen neonicotinoïden meer gebruikt worden en er worden jaarlijks residumetingen uitgevoerd om te toetsen of voldoende vooruitgang wordt geboekt. Belangrijk is dat alle tuincentra samen optrekken. Als de telers weten dat ze dezelfde voorwaarden hebben voor alle klanten, dan zijn maatregelen en eventuele prijsverhogingen immers makkelijker door te voeren.

Tijdens de rondleiding door de Intratuin werd de bijen/vogelhoek uitgebreid getoond. Naast bijenhotels en vogelhuisjes staan hier bloeiende planten, bollen en bloemenzaad. Door deze producten naast elkaar te zetten wordt de verkoop gestimuleerd, wat de bijen ten goede komt.
 
De partners bespraken de voortgang van Bee Deals en concludeerden dat vooral het uitwisselen van ervaringen en resultaten tussen hele diverse organisaties die elkaar niet vaak tegenkomen, zo typisch is voor Bee Deals. Dat moeten we behouden, ook na 2020, want er valt veel te leren van elkaar.

 


Zaden bestellen
Net als vorige jaren kunnen dit voorjaar weer bloem- en kruidenzaden worden opgevraagd. Beschikbaar zijn:
 1. Het speciale inheemse mengsel, dat behalve voor de bijen ook goede waardplanten voor natuurlijke plaagvijanden bevat. (Alleen voor kleine oppervlakten)
 2. Het vertrouwde, niet-inheemse Bloeiend Bedrijf mengsel van Van Dijke.

 


Jumbo / The Greenery
De Bee Deal van Jumbo en The Greenery met groente- en fruittelers speelt een belangrijke rol in het verduurzamingsprogramma dat Jumbo en The Greenery in 2017 voor AGF hebben ingezet. Een groot deel van de 25 Bee Deal telers is inmiddels overgestapt naar en gecertificeerd volgens het PlanetProof teeltsysteem. Maatregelen die zij nemen in het kader van Bee Deals scoren bonuspunten binnen het PlanetProof certificaat. De partners willen dit jaar werken aan een uitbreiding van het aantal Bee Deal telers.

Deze zomer vindt op het zachtfruitbedrijf van Van Garderen in Schalkwijk (Utr.) een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats van Jumbo, The Greenery, Jansen Dongen en AGF-telers van beide bedrijven. Door samen te kijken op een gespecialiseerd zachtfruitbedrijf, dat bovendien proefbedrijf van Bayer is voor de (biologische) gewasbescherming, kan kruisbestuiving optreden tussen telers van uiteenlopende gewassen. Henri Moors, de leverancier en adviseur van metselbijen (Osmia bicornis en Osmia cornuta) voor de bestuiving, zal toelichten waarom metselbijen een interessant alternatief zijn voor honingbijen.

Net als eerdere jaren, worden er eind april met de aardbeien (of liever aard-bijen) zakjes Bee Deals bloemzaden aan de Jumbo-klanten meegegeven, om thuis te zaaien. Dit jaar zijn we erin geslaagd – via De Cruydthoeck – om 100% inheems mengsel te gebruiken, een mooie stap voorwaarts. Eerder dit voorjaar is ook weer de Bee Deals kleurplaatwedstrijd in de Jumbo filialen gehouden, met voor de winnaars een bijenhotel.
 
Bee Deal aardbeienteler Arjen Kok uit het Noordhollandse Zwaagdijk doorloopt met Guido Roozemond van Koppert een meerjarig traject om te werken aan een chemievrije teelt, ook in zijn buitenteelt. Eind maart liet Arjen weten:

“Ik ga ook dit jaar verder met Koppert om de biologie in de kas maar ook buiten te kunnen doorvoeren. Vorig jaar hebben we met succes de trips in de buitenaardbeien met de ingezette biologie en de van nature inkomende biologie kunnen bestrijden. Ook de spint ging goed. Het grootste probleem was de luis. Daar hebben we 2x voor moeten ingrijpen. Al met al geeft het genoeg perspectief om het dit jaar ook weer op te pakken en te finetunen. Heb allerlei planten aangeplant die zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aantrekken (net als vorig jaar) en we gaan dit jaar ook onder een aantal stellingen tarwe zaaien om hiermee meer natuurlijke vijanden van de luis te lokken.”

Jumbo sloot vorig jaar ook een Bee Deal met Jansen Dongen, huisleverancier van tafelaardappelen en een aantal telers van tafelaardappelen. Naast de bedrijfsvestiging van Jansen in Tilburg werd een terrein van meer dan 10 hectare ingezaaid met een bloeiend mengsel. En dít jaar gaan telers aan de slag met bijvriendelijke maatregelen, zoals bloeiende randen. Daarbij komt van pas dat de mengsels ook gunstig zijn voor natuurlijke vijanden van bijv. luizen.

 
Op dit moment is er heel veel informatie via het internet te vinden over het coronavirus/covid-19, schaderegelingen, tips, etc. Onze leden krijgen van ons steeds gerichte informatie en worden ondersteund bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.

Voor de algemene voorlichting delen we de link waar veel informatie gevonden kan worden:
Uiteraard kunnen onze leden bij ons terecht voor meer informatie. Dat kan via e-mail of per telefoon 076-5995000

Let op: ons kantoor is voorlopig gesloten voor bezoek en bijeenkomsten. Zodra dit opgeheven wordt, zullen we dit communiceren via de diverse sociale media.
Coronavirus (COVID-19) vragenlijst voor Treeportleden

We hebben een enquête gehouden onder onze leden om de te verwachte schade als gevolg van de genomen corona-maatregelen in te kunnen schatten. De vragen waren zodanig opgesteld dat deze aansluiten op enquêtes van andere organisaties. Daarmee zijn de resultaten direct bruikbaar voor onze vertegenwoordigers aan de gesprekken die gaande zijn over beperking van de schade, schaderegelingen, schadefondsen etc.

Van de groep respondenten (32) levert vrijwel iedereen aan kwekerijen/collega’s, iets meer dan de helft via retailkanaal en een kwart aan de institutionele markt. Het percentage dat aan het buitenland levert is meer dan 90%, met in volgorde van verschijning: België, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als meest genoemde landen.

40% verwacht op korte termijn een omzetdaling van minder dan 25%. Een omzetdaling van 25 tot 49% valt volgens iets meer dan een kwart van de groep te verwachten. De overige 25% vreest een omzetdaling tussen 50 en 100%.

We hebben onze leden een tweetal scenario’s voorgelegd, dit voor zowel het nog lopende leverseizoen als ook voor seizoen 2020/2021. Het eerste scenario houdt in dat de huidige maatregelen nog een tijd doorgezet zullen worden. Het tweede scenario gaat uit van het instellen van een volledige lockdown.

Bij het eerste scenario (huidige maatregelen), bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn meer dan 5,5 miljoen euro. In geval van een lockdown wordt een omzetverlies gevreesd van meer dan 10 miljoen euro.

Over de gevolgen voor het aankomend seizoen is zowel in scenario 1 als 2 de balans ongeveer gelijk (53%/47% om 47%/53%). De absolute verwachting tussen beide scenario’s verschilt wel sterk. Bij enkel de huidige maatregelen is de verwachting bijna 3,5 miljoen euro aan lagere voorverkoop. Een volledige lockdown tempert de toekomstverwachting daarentegen met een omzetkrimp van ruim 8,5 miljoen euro.

We hebben ook gevraagd naar de toename van het risico op wanbetalingen. Hierbij geeft 60% aan wanbetalingen te verwachten. De respondenten verwachten bij het eerste scenario dat bijna 1,7 miljoen euro niet of erg laat betaald zal worden. Een bedrag dat volgens de verwachting bijna verdubbeld zal worden bij een lockdown.
 
De volledige resultaten van de enquête zijn met de Treeportleden gedeeld. Geïnteresseerden niet-leden kunnen een toelichting aanvragen via telefoonnummer 076-5995000, of per e-mail info@treeport.eu
Goed nieuws voor o.a. de containerbedrijven!

Dankzij de inzet van Treeport Zundert zal er een overgangstermijn worden ingesteld voor wat betreft de invoering van de nieuwe regels voor het onttrekken van grondwater.

Deze nieuwe regels houden in dat ook glastuinbouw, container- en substraatteelten onder de flexibele algemene regels gaat vallen die eerder al voor andere land- en tuinbouwtakken ingevoerd waren, buiten de beschermde gebieden. Een van de meest opvallende zaken daarbij is dat deze bedrijven bij ingaan van de nieuwe regels een bedrijfswaterplan moeten hebben indien zij ook in de toekomst grondwater willen onttrekken. Het aanpassen aan deze regels vraagt tijd om kennis te nemen van de nieuwe regels, een plan op te stellen en de bedrijfssituatie daarop aan te passen.

In eerste aanleg zou dit alles gerealiseerd moeten zijn vóór 1 april 2020. Daarop heeft Treeport Zundert een zienswijze ingediend bij Waterschap Brabantse Delta. Op 26 maart is ons kenbaar gemaakt dat de door ons gevraagde overgangstermijn tot 1 januari is overgenomen. Er is dus tijd om (samen met adviseurs) de nodige maatregelen desgewenst in te voeren.

Uit de bevestigingsbrief:
 

2 Zienswijzen

Zienswijze 1
Indiener: i.o. Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. UA
Datum: 7 november 2019

Zienswijze:
“Met het voorgenomen besluit wordt de groep van (boom)kwekers die aan de regel van het bedrijfswaterplan
moet voldoen, vergroot. Dit houdt ook voor hen in dat zij, om recht te doen aan de intentie van de
regelgeving, op grondige wijze zullen gaan (laten) kijken naar hoe de waterhuishouding op hun bedrijven
ingericht dient te worden. Dit zal enige tijd vergen.
Ik verzoek u op grond van het bovenstaande om: De ingangsdatum van het voorgenomen besluit te laten
vallen op niet eerder dan 1-1- 2021. Dit zal ons, samen met adviseurs en ook het waterschap Brabantse
Delta, de gelegenheid geven om de kwekers kwalitatief goede plannen op te stellen. Daarmee kunnen wij de
gewenste waterkwaliteit en kwantiteit zoveel mogelijk mee helpen te realiseren.”

Beoordeling:
Het is gebruikelijk om bij het invoeren van nieuwe regels die consequenties hebben voor belanghebbenden
een redelijke overgangstermijn op te nemen. In dit geval gaat het om het laten vervallen van bestaande
vergunningen ten gunste van algemene regels, maar waarbij de vergunninghouder om onder de algemene
regels te kunnen gaan onttrekken wel eerst over een bedrijfswaterplan moet beschikken, dit gemeld moet
hebben bij het waterschap, en de maatregelen uit dat plan al uitgevoerd moet hebben. Het verzoek van de
organisatie Treeport Zundert is dan ook terecht. Er zijn geen zwaarwegende redenen die het kunnen
rechtvaardigen om geen overgangstermijn te bieden.

Advies:
Opnemen van een overgangstermijn tot 1 januari 2021 in de algemene regels en beleidsregels.


 
De geplande demonstratie van de plantmachine is uitgesteld. Meer informatie over de nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk.

Donderdag 27 februari 2020 is het eerste Treeportcafé van 2020 gepland. Vanaf 19.30 uur is de inloop, locatie Café Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

De onderwerpen van deze avond zijn:
- 'Leren wat belangrijk is"; een introductie door scholingsconsulente Mariëlle Mulder (Talentboom) , waarbij ze uit de doeken zal doen wat het belang is van blijvend leren voor zowel ondernemer als personeel';
- Deelname aan de Floriade; het eerste plan ligt op tafel en wordt besproken zodat leden kunnen meedoen.
- 'Gevolgen van Corona-virus'; Anneke en Rinus Biemans vertellen uit eigen ervaring hoe een externe factor een bedrijf op slot krijgt.
- 'Een mooie club mensen waarvan zo'n 10 met afstand tot de arbeidsmarkt. Gevolg: geen gebruik meer hoeven te maken van buitenlandse krachten' Hoe dat zo gekomen is? GOVA BV (Nispen) vertelt ons het verhaal! Peggy de Neef van Participeren Loont! zal dit aanvullen met de rol die haar organisatie daarin kan vervullen.

Om 22.00 uur willen we afronden, zodat er voor de aanwezigen nog tijd over is om gezellig bij te praten.
Op 18 februari verscheen in BN DeStem een artikel over het feit dat gemeente Zundert €180.000,-- uit trekt voor herplant van 150 bomen en dat er jaarlijks structureel geld gereserveerd wordt voor herplant. Dat artikel trekt uiteraard onze aandacht. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek over de rol die onze leden hierin kunnen spelen. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen we de leden gelijk informeren.
 
klik op de afbeelding voor de link naar het online-artikel

 
Bezoek vanaf 22 januari in slechts een paar dagen vier voorjaarsbeurzen in het zuiden van Nederland en doe al uw inkopen. Deze regionale voorjaarsbeurzen hebben hun openingstijden op elkaar afgestemd, zodat u als inkoper in korte tijd en efficiënt uw slag kunt slaan bij de meer dan 100 deelnemers. 
 
U bent hiervoor op 22 en 23 januari van harte welkom bij Groenbeurs Haaren, Groenbeurs Brabant en Voorjaarsbeurs Zundert en op 26 en 27 januari bij TreeVention. Meer informatie vindt u op www.springfairs.eu
 
Toegang, parkeren, koffie en broodjes zijn overal gratis.
 
In Zundert aan de Molenstraat 155 op het CLTV-terrein zijn op woensdag 22 en donderdag 23 januari tussen 9.00 en 17.00 uur zijn ook de Treeportstand en een deel van haar leden te bezoeken. 
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.
Woensdag 22 januari houdt Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert UA haar ledenvergadering.
V.a. 17.00 uur zijn leden welkom bij de openbare presentatie die gegeven wordt over zaken doen in China.

V.a. 18.00 uur is het buffet voor Treeportleden geopend.
Om 18.45 uur is de presentatie van de heer Roger van Engelgem. Hij zal met zijn persoonlijke ervaringen verder ingaan op zaken doen in China en Australië.
Vanaf 19.30 uur staat formele deel van de Algemene Leden Vergadering op het programma.

Wie nog geen vergaderstukken heeft ontvangen, kan deze per mail opvragen via david@treeport.eu, of telefonisch 076-5995000.

Om leerlingen in het beroepsonderwijs een goede aansluiting te geven op de praktijk, streven we naar meerdere bedrijfsbezoeken per jaar. Het liefste mogen de leerlingen dan ook nog eens de handen uit de mouwen steken, of krijgen ze iets te zien dat normaal voor anderen verborgen blijft. Ook dit najaar zijn er weer diverse bezoeken geweest.

Voordat de studenten met een opdracht vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert gingen verkennen, kregen ze een rondleiding bij CLTV over het koelen en bewaren van producten. Erik Bastiaansen vond tijdens deze drukke dagen nog tijd om een presentatie en een rondleiding te geven over zijn bedrijf.  

      

Na een ontvangst met koffie en de presentatie werden ook de koelcellen en de installaties bekeken.
Indrukwekkend, mooi om te zien, waren enkele reacties van de studenten. 

 

“Wat wil je zijn: kweker, ondernemer of beide?” Met deze vraag opende Leon Hereijgers van vaste planten kwekerij De Noordhoek zijn gesprek met de boomteeltstudenten op 5 december op het bedrijf. 
In het gesprek gaf Leon aan hoe belangrijk het is om ook de ondernemersvaardigheden goed te beheersen. Het gaat niet alleen om het kweken, maar zeker ook het efficiënt met mensen, planten en materiaal om kunnen gaan. Een rondje over de kwekerij met uitleg over hoe hij dat aangepakt heeft, hoorde daar ook bij. 

      
 
De actualiteit werd zeker niet vergeten: Leon en Diana vertelden over het plantenpaspoort en de studenten kregen uitleg over het vernieuwde etiket wat er vanaf 14 december bij de planten moet zitten. 
Een goed verhaal van twee gedreven ondernemers en niet alleen interessant voor de bedrijfsopvolgers, maar ook voor de studenten die nu nog aangaven alleen te willen werken in de boomteelt. Mochten ze ooit een eigen bedrijf gaan beginnen, dan heeft Leon in ieder geval een aantal mooie tips gegeven.


 
Beide bedrijven willen we graag bedanken voor de hartelijke ontvangst en de goede rondleidingen en presentaties.

Eind december waren de leerlingen weer te gast bij Treeportleden. Ditmaal lag het accent op het thema vermeerdering. Daarover meer in de nieuwsbrief van januari.
Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren.

Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten.

Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren.

Op de foto coördinator Bijenlandschap West Brabant Riny van Empel (rechts) en bijenambassadeur René Lazeroms (links naar Riny). Verder de aanwezige ondertekenaars vanuit diverse geledingen met o.a. Treeport Zundert en ook wethouder Kok namens gemeente Zundert (midden achter).
Op herhaald verzoek geven we vandaag nog aandacht aan de Treeportbijeenkomst van 31 juli 2019. Die dag stond de Demonstratie Robotisering mechanische onkruidbestrijding op het programma. Het verslag vindt u hier!Op 30 september waren een aantal bos en haagplantsoen kwekers die veel zaaien, bij elkaar om  samen te spreken over de ontwikkelingen die iedereen heeft gemaakt in de afgelopen jaren op het gebied van onkruidbestrijding op zaaibedden. Deze groep kwekers komt voort uit het PT koepelproject dat in 2016 is afgerond. Ondanks dat er voor de zaaibeddengroep  daarna geen project heeft doorgelopen is de ontwikkeling gelukkig niet stil blijven staan.

Op deze middag hebben we vooral gekeken naar waar we nu staan. De aanwezige kwekers hebben de afgelopen jaren vooral gekozen om de zaaibedden voor het zaaien te branden met een infrarood brander. De reden hiervoor is, is dat het effect ervan goed is en dat de brander te huur is. Er is echter verschil in branders. De brander waar we mee begonnen zijn en die te huur is via Parasolboom, is een enkele brander. De brander waar Lex mee rijdt is een brander van de nieuwe generatie en heeft een dubbele brander, waardoor de capaciteit hoger ligt. Vanaf nu is dit type brander ook te huur bij de Bruijn Mechanisatie B.V. in Zundert. Wanneer u deze brander wilt huren, kunt u contact opnemen met Silvan. Op dit moment worden er ook testen gedaan om opstaand onkruid af te branden, terwijl er al is gezaaid. In dat geval zal de rijsnelheid hoger liggen dan wanneer er nog niet is gezaaid.

Bij de Rutven is gestoomd. Stomen is een techniek die de temperatuur op een diepere laag in de grond krijgt, zodat onkruidzaad op enkele centimeters in de grond ook wordt afgedood. Daardoor is het effect langduriger dan bij  branden. Het is echter een duurdere methode, maar een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting.

Verder  hebben we met elkaar gekeken naar de toekomst van het middelenpakket en kwamen tot de conclusie dat de mogelijkheden met herbiciden beperkter wordt. Om die reden is de wens uitgesproken om als groep vaker bij elkaar te komen, maar ook om de groep uit te breiden met kwekers die zaaien en die ook willen meedenken en doen in de uitdaging die voor ons ligt. Het gaat om bouwen aan de toekomst. 

Ben jij kweker die (veel) zaait in de vollegrond, lid van Treeport is en/of bereid lid te worden en wil je meedenken en doen met deze groep, dan kun je je aanmelden bij John Dictus (06-53925667) of Simon van Houwelingen (06-45178757)
Woensdag 6 november ontvingen wij het bericht via de mail dat er sinds 3 oktober een nieuwe beleidsregel voor grondwateronttrekkingen ter inzage ligt bij het waterschap. Deze nieuwe regel houdt kort gezegd in dat de huidige vergunningen van glastuinbouwbedrijven en bedrijven met containerteelt komen te vervallen. Omdat in de regeling vergeten is een overgangstermijn te benoemen, mogen deze bedrijven vanaf het moment van ingaan van de regel uitsluitend nog beregenen als ze in het bezit zijn van een bedrijfswaterplan. Dit beleid is provinciebreed. Vanuit Treeport is daags erop een zienswijze ingediend, ter behartiging van de belangen van onze leden.

In onze zienswijze hebben we aangegeven dat het ons duidelijk is dat ondernemers die op 14 november niet voldoen aan de eis van het bedrijfswaterplan, voor een acuut probleem komen te staan. Wellicht dat zij het zeer snel op kunnen lossen, maar dat daarmee mogelijk voorbij gegaan wordt aan de intentie van de nieuwe regel. Wij hebben verzocht een overgangstermijn in te stellen die op zijn vroegst eindigt op 1-1-2021. Dat verschaft ons de gelegenheid om ten eerste een goede inventarisatie te maken van de gevolgen van de regel en ten tweede samen met betrokken ondernemers te bekijken wat er het beste gedaan kan worden.

De coördinatie van deze en verdere actie is in handen van de werkgroep Water. Uiteraard zullen we dit onderwerp ook bespreken tijdens het bezoek op 3 december van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta.

Voor meer informatie: david@treeport.eu
 
Fons van Wezel, voorzitter Ledenraad Treeport & directeur Plant Market heeft onlangs een pleit bezorgd bij Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten Anthos  voor Europese afspraken daar waar het gaat om een uniforme maatcodering.

Naar mijn mening  heeft de (Europese) boomkwekerijsector in de toekomst een betere digitale standaard nodig dan de huidige. Er is een digitale transformatie nodig om in de toekomst efficiënter te kunnen werken en daarmee concurrerend te blijven. Met name de communicatie met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouwsector, kan volgens mij worden verbeterd. Daarom heb ik bij handelsbond Anthos gevraagd om bij European Nursery Association (ENA) te pleiten voor Europese afspraken over onder andere maatvoering.
 
Naast standaardisering van plantnamen zullen we ook het best kijken naar een standaardisering voor het weergeven van maatvoering. Ik denk dat het verstandig is dat we streven naar één digitale standaard waarbij duidelijk is op welke digitale positie we bijvoorbeeld de maat, aantal keer verplant en kwaliteit kunnen zetten. Als we dit organiseren zorgt dit voor duidelijkere afspraken, meer efficiency, betere marges en een beter imago van onze producten.
 
Een aantal voorbeelden waarop plantmaten zouden kunnen worden weergegeven:
 
ACCQELIZ > Acer campestre Queen Elizabeth
 
016018st220RBWB3xT > 16-18cm girth 220cm st height Root ball Wire Basket 3 time transplanted
 
040060c3bush > 40-60cm in 3ltr cont/19cm

Het deel van de code wat uit letters bestaat kan in iedere taal worden geschreven en aan elkaar gekoppeld zodat ieder in zijn eigen taal kan communiceren.
 
Het is een voorzet van mijn kant, ik hoor graag van andere leden hoe zij tegen de materie aankijken. Dus als je hierover met mij van gedachte wilt wisselen, dan kun je me bereiken via mail fons@plant-market.com of telefonisch via 076-5990590.

De werkgroep Agrobiodiversiteit heeft meegeholpen om gemeente Zundert te voorzien van een goed advies over hoe de overlast van de Eikenprocessierups (EPR) beperkt kan worden. Ook is er een gesprek geweest met Riny van Empel namens Bijenlandschap West-Brabant.

Eikenprocessierups
In de adviesnotitie aan de gemeente geven wij aan dat ons advies er in hoofdlijnen op neer komt dat er tijdig begonnen moet worden met het nemen van maatregelen, zoals het inzaaien van bloemenmengsels voor de facilitering van de natuurlijke vijanden van de EPR, het aanbrengen van nestkasten voor mezen en vleermuizen, het aanbrengen van feromoonvallen. Het stofzuigen is tot slot het laatste redmiddel om de overlast te bestrijden.
Zeer binnenkort gaan we samen met de gemeente verder in overleg, waarbij ook een bewonersgroep aan zal sluiten. Ons doel is om te bewerkstelligen dat de inzet door Treeportleden mede gedragen wordt vanuit de gemeenschap. Een financiële ondersteuning vanuit algemene middelen zal daarbij zeer welkom zijn.

Bijenlandschap
In het gesprek met Riny van Empel van Bijenlandschap West Brabant is aangegeven dat we als partner aansluiten bij hun organisatie. Onze inbreng daarin is onze specifieke kennis op het gebied van (de kweek van) planten die geschikt zijn als bijenplant én ons netwerk om hun kennis in te verspreiden. Zo hebben wij het idee dat het mes aan twee kanten kan gaan snijden. De eerste concrete actie die hieruit voortkomt is dat wij een presentatie mogen geven op hun jaarlijkse bijeenkomst van 19 december. Deze bijeenkomst staat ook open voor onze leden en is zeker ook voor niet-boomkwekers een zeer goede gelegenheid om kennis te nemen van hetgeen zij te bieden hebben. Meer over het programma wordt gemeld in onze nieuwsbrief van 15 november.

Onderstaande afbeelding bevat de tekst van het aangeleverde artikel dat we kregen om met onze leden te delen. Klik erop om het word-bestand te downloaden.
Onderstaande bericht ontvingen we 8-10-2019 van Waterschap Brabantse Delta:

Neerslag zorgt voor hoge waterstanden
Naar aanleiding van de droge periode met lage grondwaterstanden tot gevolg wil het waterschap zoveel mogelijk water vasthouden. Daarom heeft het waterschap op de meeste plaatsen de stuwen binnen de beheermarges zo hoog mogelijk ingesteld. Vorige week is er veel neerslag gevallen en voor de komende week verwachten we ook nog regelmatig regen. Dit leidt tot hogere waterstanden in sloten en beken, omdat het water enige tijd nodig heeft om vanaf het land weg te stromen en in de bodem te zakken.
 
Waterstanden Brabantse Delta
Om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat en omdat er de komende periode werkzaamheden in het land gepland staan, hebben onze peilbeheerders het oppervlaktewater op de plaatsen waar dat noodzakelijk was, versneld afgevoerd. Dit geldt vooral voor de kleigronden in het peilbeheerste gebied. Op de hogere zandgronden (vrij afwaterende gebied) hanteren we waar mogelijk wel de hogere streefpeilen om de grondwatervoorraad aan te vullen, maar proberen we wateroverlast te voorkomen. De informatie hierover hebben we eerder gedeeld via onze agrarische nieuwsbrief van september 2019.
 
De afweging welke peilhoogte gehanteerd wordt, wordt gedaan op basis van expertise, ervaring, weersverwachting en overleg met de agrariërs waarbij het peilbesluit leidend is. Daarnaast worden de meetgegevens van de grondwaterstanden meegenomen in die overweging. De peilbeheerders houden de situatie in het werkgebied nauwlettend in de gaten en gaan direct over tot actie wanneer noodzakelijk.
 
Mocht u wateroverlast ervaren en u denkt dat het gevoerde peil in de aangrenzende watergangen daar de oorzaak van is dan kunt u telefonisch contact opnemen via 076 564 1000.
Ons lid Van der Peijl Tuinplanten staat bekend als een mooi bedrijf met mooie producten. Ook hun onlangs geopende nieuwbouw kan op veel waardering en complimenten rekenen.

De filosofie achter het bedrijf komt prima tot uitdrukking in de stand die zij zelf hebben ontworpen en gemaakt en die te zien was tijdens GrootGroenPlus. Ook de jury van de Jac Loddersprijs kon de uitstraling van deze stand zeer waarderen en verkoos ze tot de beste groene stand. Een mooie vorm van waardering waar ook wij het team van Van der Peijl Tuinplanten van harte mee feliciteren.

Op de foto: Juryvoorzitter Corné de Vooght en Jean-Pierre van der Peijl.
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

 
Kruiseiken herrijzen aan de grenzen van Zundert
De Werkgroep Van der Hoeven 20-20 ontvangt tijdens de Boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus een tweetal eiken voor aanplant aan oude weg van Antwerpen naar Breda, in 1812 vervangen door de Napoleonsweg. Deze eiken worden en de aanplant
In maart 2020 is het 100 jaar geleden dat het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven is uitgebracht. Dit boek wordt na 100 jaar opnieuw uitgegeven. Een van de activiteiten die daarbij wordt gedaan is het aanplanten van een tweetal Kruiseiken. Deze bomen komen te staan op twee plaatsen aan de oorspronkelijke weg van Antwerpen naar Breda. De eerste boom komt te staan aan de zuidkant bij de grensovergang aan de Lentsebaan/Tereik. De tweede aan de noordkant op de overgang van het onverharde naar het verharde deel van de Oude Postbaan. De boom op die plaats markeert daarmee de grens tussen de dorpen Zundert en Rijsbergen.

Samenwerking vanuit Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
De bomen zullen symbolisch aan de werkgroep worden uitgereikt tijdens de boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus, welke van 2 t/m 4 oktober gehouden wordt op de beurslocatie in Zundert. Realisatie van de aanplant is mede mogelijk gemaakt door Buiks Boomkwekerijen uit Wernhout, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, Loon - en grondwerkbedrijf W. Huijbregts B.V. uit Zundert en Vakbeurs GrootGroenPlus. Samen met de Zundertse Heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ en de Stichting ‘Hooghe Heerlickheyt Wernhout’ zullen zij op donderdag 3 oktober om 14:00 uur op het podium in het restaurant van GrootGroenPlus verschijnen om de symbolische overdracht plaats te laten vinden. (tekst gaat door onder de afbeeldingen)
 
 

Kruiseiken
Eiken kunnen heel oud worden en zijn daardoor geschikt als grensmarkering. Met een mes werd in de eik een kruis als markering gekerfd, zodat men daarmee kon zien dat die boom de functie had om een grens aan te geven. Dergelijke bomen worden ook wel Kruiseiken genoemd.
Maar de eik was meer dan alleen een grensaanduiding. Bij de Kruiseik aan de grens tussen Zundert en Rijsbergen streken eenmaal per jaar de meier en de schepenen van het Hof van Sombeke neer. Bij en onder de eik werden onder andere verkopen van gronden die onder dat hof hoorden wettelijk afgehandeld. Ook werden er soms bedevaarten naar toe gehouden. Destijds noemden men deze boom eenvoudig De Eik, maar teksten uit de jaren 1543 – 1647 noemen hem de Kruiseik. De Kruiseik bij Wernhout stond op de grens in de Lentsebaan langs het rulleke (een grenssloot) waar meerdere eiken stonden, waaruit vermoedelijk de naam Tereik is ontstaan.

Plantmoment
De officiële aanplant van de twee zomereiken (Quercus robur) zal plaatsvinden in november 2019 een zomereik Quercus robur in het kader van project Van Der Hoeven 20-20. De datum zal later door de Heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ en Stichting ‘Hooghe Heerlickheyt Wernhout’ bekend gemaakt worden.

 

Donderdagavond 19 september is het weer tijd voor een Treeportcafé!
Locatie:   Café 2, Katerstraat 17, Zundert
Inloop:     vanaf 19:30 uur (let op: tijdens de inloop is er toelichting bij de proefopstelling van Vezalux!)
Aanvang: 20:00 uur


Voorafgaand aan de genodigde sprekers zal tijdens de inloop extra toelichting gegeven worden bij de proefopstelling die Vezalux op ons verzoek neer zal zetten. Vezalux is o.a. betrokken bij diverse proeven bij het Proefcentrum Hoogstraten, waar op grote schaal geëxperimenteerd wordt met belichting in aardbeien.   
In het programma dat om 20:00 uur begint willen we aandacht schenken aan het belang van digitalisering. Het blijkt steeds vaker dat inkopende partijen behoefte hebben aan goede data die ook gedeeld kan worden en gestandaardiseerd is. Voor de kwekers is het dus zaak om op deze tendens in te haken. Omdat dit deels een best omvangrijke klus kan zijn, is samenwerking in deze een grote kans om bij te blijven met de eisen die de markt op gaat leggen. We legden dit voor aan VARB en TSD en zij kwamen terug met de volgende tekst:

TSD en Varb nemen je mee in de ontwikkeling van het sneller en efficiënter handelen. Ook als boomkweker kun je voordeel doen met technologische ontwikkelingen zoals app’s en api’s. In een presentatie worden (nieuwe) functionaliteiten van Wintree en Varb getoond. Vernieuwd is de koppeling tussen beide pakketten die het overzetten en importeren van aanbod gegevens inclusief foto’s makkelijk maakt. Wil je weten wat TSD en Varb voor u kunt betekenen? Kom dan naar het Treeport Café!​.

Daarnaast zal vanuit TSD ook nog aandacht worden gegeven over het nieuwe plantenpaspoort. Een belangrijk thema waarover bij een deel van onze leden nog steeds vragen bestaan.


     
We krijgen deze avond ook een tweetal filmpjes te zien met de verrassende favoriete planten van staatssecretaris Raymond Knops en europarlementariër Tom Berendsen.Een tijd geleden (op 14 juni) heeft ons lid NED-Personeel als eerste bedrijf in Zundert het keurmerk Sociale Onderneming mogen ontvangen. Een van de voordelen die het hen biedt is een korting bij het aangaan van leningen bij Rabobank. In overleg met gemeente Zundert en Rabobank zijn we aan het kijken of dit keurmerk interessant is voor meerdere leden. Het heeft er namelijk alle schijn van dat veel leden vrij eenvoudig aan de criteria kunnen voldoen. Vanuit NED Personeel zal een toelichting worden gegeven over het behalen, waarna er ook nog gelegenheid is om met overige partijen zoals gemeente Zundert en Rabobank verder te praten over mogelijke voordelen voor onze leden.


Tot slot zal in het kort nog toelichting worden gegeven op enkele activiteiten in en om Treeport. Daarna is nog gelegenheid om hetgeen deze avond de revue gepasseerd is nog onderling verder te bespreken.

Het CDA Brabant trapt het nieuwe politieke seizoen, dat volgende week begint, af in Zundert. Op vrijdag 23 augustus brengen provinciale én landelijke CDA-vertegenwoordigers een werkbezoek aan de gemeente, het eerste van dit jaar.

In de ochtend maken de politici kennis met de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, die zich inzet voor versterking van de boomkwekerijsector in West-Brabant. Onderdeel van deze kennismaking is, naast een uitleg over de activiteiten van het platform, een bedrijfsbezoek aan Boot & Dart Boomkwekerijen, een van de ruim honderd ondernemingen en organisaties die bij Treeport zijn aangesloten.

‘s Middags staat allereerst een bezoek aan de Nederlandse vestiging van het familiebedrijf Ardo (met de hoofdzetel in Ardooie, België) op het programma. Ardo is een belangrijke speler in de productie van een volledig aanbod vriesverse groenten, kruiden en fruit voor de retail, foodservice en industrie. Hierna neemt de CDA-delegatie een kijkje bij de voorbereidingen voor het Corso, dat op 1 en 2 september a.s. in Zundert plaatsvindt. Het Zundertse bloemencorso is het grootste van de wereld en bestaat sinds 1936. De CDA’ers bezoeken o.a. het ‘Corsohome’ aan de Industrieweg en de bouwtent van buurtschap Tiggelaar, dat met negentien andere buurtschappen strijdt om het bouwen van de mooiste wagen.

Aan het werkbezoek namen verschillende Statenleden van het CDA deel, provinciale volksvertegenwoordigers die bij de verkiezingen eerder dit jaar in het Brabantse parlement zijn gekozen. Onder hen de West-Brabantse Ankie de Hoon uit Etten-Leur, die als fractievoorzitter de achthoofdige fractie aanvoert. Daarnaast wonen ook de Brabantse Tweede Kamerleden Erik Ronnes en René Peters (een deel van) het programma bij evenals diverse plaatselijke CDA’ers.

De Hoon: “Geen betere plaats om het politieke jaar te beginnen dan in het prachtige Zundert, met een werkbezoek waarin o.a. economie, ondernemerschap, innovatie en cultuur samenkomen. Kortom, veel van waar Brabant goed in is én trots op mag zijn. En we hadden ook geen beter moment kunnen uitkiezen, want over iets meer dan een week kan heel de wereld tijdens het Corso genieten van al het moois dat Zundert te bieden heeft. Een uniek evenement, immaterieel cultureel erfgoed, waaraan duizenden vrijwilligers meewerken en dat wat het CDA betreft beslist een plek verdient op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We zijn vereerd om alvast een voorproefje te krijgen en kijken ernaar uit om Zundert, in al zijn facetten, beter te leren kennen.”

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019 zal in Ellerhoop (Duitsland) de boomkwekerijtechniekbeurs plaatsvinden. Bij deze beurs is o.a. ook de nieuwe amerikaanse "uitzetrobot" te zien. Een film met deze robot is te zien via deze link. Speciaal voor onze leden hebben we een interessant 3-daags reisprogramma opgesteld.

Om de grote tijdsdruk van de reis af te halen, gaan we uit van een driedaagse reis, met twee overnachtingen in een goed hotel. We zullen ons de reis ondernemen met personenbusjes danwel touringcar, afhankelijk van het aantal deelnemers.

De kosten worden ingeschat op €400,-- p.p.. Inbegrepen zijn alle kosten van vervoer, twee overnachtingen inclusief ontbij, drie diners, drie lunches, één maal toegangskaart Baumschultechnik, vier bedrijfsbezoeken en alle presentjes aan te bezoeken bedrijven.
 

U kunt zich per mail opgeven (klik hier).


Woensdag 28 augustus


Donderdag 29 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Bezoek aan Baumschultechnik
 • 17:00 uur Terugkeer naar hotel
 • 18:00 uur diner
 • Verrassing

Vrijdag 30 augustus
 • 07:30 uur ontbijt
 • 08:30 uur bezoek aan Baumschule Stefan und Thomas Paulsen GbR
 • 11:00 uur bezoek aan Baumschule Heydorn & Söhne
 • 13:00 uur lunch
 • 13:30 uur aanvang terugreis, met stop voor diner. Al naar gelang de wens van de groep kan gekozen worden voor een extra bezoekadres, waarmee ook een drukke avondspits kan worden vermeden.
 • 20:00 uur aankomst in Zundert (22:00 uur bij extra bezoekadres)
Behaag Natuurlijk - Kies voor streekeigen groen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee. Bovendien kan je aan onze streekeigen bomen en struiken de seizoenen aflezen, terwijl bijvoorbeeld coniferen en laurierkers er jaar in jaar uit hetzelfde uit zien.
 
Dat is het advies dat we kunnen lezen op natuurpunt.be. Of we het er mee eens zijn of niet, of het ons past of niet, lang alle wegen worden er adviezen gegeven en informatie versterkt. Degene die dat niet doen, zijn we zelf. Voorheen was er middels het Productschap Tuinbouw een collectieve promotie. Door verlies van gezamenlijke gelden zijn we de overkoepelende organisatie kwijtgespeeld. 
 
Kijkende naar iBulb en Perennial Power zien we zelfstandige onafhankelijke initiatieven die blijken te werken. Dat kost tijd, geld, betrokkenheid en inzet maar werpt zijn vruchten af. De Werkgroep Beurzen ziet in het verlengde hiervan ook kansen voor de promotie van haagplanten. Zeker gezien de klimaatoplossingen en verduurzaming die deze vorm van groen kan bieden. Alvorens te rade te gaan bij externen met ervaring en bij de Werkgroep Regiopromotie wil de Werkgroep Beurzen graag inventariseren of er voldoende animo is om de promotie van haagplanten op te pakken.
 
Daarom verzoeken we u vriendelijk om via info@treeport.euuw interesse kenbaar te maken en daarbij aan te geven of u zich ook zou willen inzetten voor de inhoudelijke zijde en opzet maar ook of een financiële bijdrage gevraagd zou kunnen worden.

Op 8 juli jl. kwam de Werkgroep Beurzen bijeen om onder andere de opzet van de etalagestands op GrootGroenPlus (GGP) van 2 t/m 4 oktober 2019 te bespreken. Ook dit jaar is de werkgroep van mening dat het een goede keuze is om de rangschikking en aankleding door All-Expo te laten uitvoeren. Erg jammer is het echter om te constateren dat ondanks de diverse extra oproepen, nog niet elk lid van Treeport onder de vlag van Treeport deelneemt aan GGP. Hierdoor lopen de individuele leden maar ook de werkgroep extra privileges en aandacht mis.
 
Het kost de leden niets extra’s om onder de vlag van Treeport deel te nemen. Het maakt daarbij niet uit waar de individuele stand op de beursvloer staat. Dat kan in het collectief met andere leden aaneengeschakeld zijn, maar ook elders op de beursvloer in combinatie met of juist los van andere deelnemers, de zogenaamde octopus-stand.
 
De leden die onder de vlag van Treeport deelnemen krijgen er echter wel extra’s voor terug zoals een uiting in de etalagestands (m2), een logo-bordje in de stand en opname in het deelnemersoverzicht. Hoe meer leden onder de vlag van Treeport deelnemen aan GGP, hoe meer er aan extra uitingen en PR gedaan kan worden. Op de exposantenlijst is aan het Treeportlogo achter de bedrijfsnaam te zien wie zich onder Treeport heeft aangemeld. Neemt u wel deel maar bent u Treeport vergeten te melden? Geeft het door via info@treeport.euen we maken het meteen voor u in orde!
 
Nog geen deelnemer aan GGP 2019? Dat kan uiteraard ook nog, dit kan rechtstreeksvia het inschrijfformulier van GGP en door ‘Treeport’ in te vullen in het invulveld: ‘wenst te worden geplaatst in groep’ zal automatisch de Treeportvlag verschijnen op de exposantenlijst.
 


 Demonstratie Robotisering mechanische onkruidbestrijding

 
De Werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert organiseert samen met Abemec binnen het project Schoon Water voor Brabant een demonstratie Robotisering. De demonstratie wordt gehouden op 31 juli 2019. Abemec, importeur van Naïo, zal twee autonoom werkende machines laten zien. Een mooie gelegenheid om de laatste ontwikkelingen in robotisering als eerste in de boomkwekerij te zien ! 
 
 
Datum:  31 juli 2019
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Boomkwekerij Dams
              Achtmaalseweg 130B
              4881 AW Zundert
 
 
Naïo technologies
Er worden 2 modellen gedemonstreerd, de Oz en de Dino. De Oz is een klein elektrisch vierwiel-aangedreven voertuig dat autonoom onkruidbestrijding tussen de rijen van grotere planten kan uitvoeren. De Dino is een grotere machine voor over een bed van 140 tot 180 cm. De machine is elektrisch vierwiel-aangedreven en heeft vierwielbesturing. Navigatie gaat met GPS-RTK en camera. 
 

Informeer bij regenachtig weer of demonstratie doorgaat, kijk op de website van Treeport Zundert
 
Meer informatie en aanmelding bij Arie Schipper, adviseur boomteelt van Delphy. Tel: 06-20398253 of a.schipper@delphy.nl


Op donderdagavond 15 augustus is het tijd voor de tweede Tuinavond van 2019. Ditmaal gaan we op bezoek bij het bedrijf van ons ledenraadlid Martijn Poppelaars. Ook aanwezig die avond is de CEMP-coördinator Peter van 't Westeinde. Hij geeft een toelichting op de werkzaamheden die hij mede namens onze leden mag doen. Naast vele van onze leden en hun medewerkers, hopen we ook op de komst van veel collega's uit het Vlaamse. We nodigen namelijk ook de leden van de Boomtelers Federatie Noord België uit.

Net als bij de Tuinavond van 20 juni, ontvangen we iedereen om 18:30 uur voor een kop soep met een broodje. Daarom verzoeken we u zich tevoren op te geven. Let op: uw medewerkers zijn ook van harte welkom! (Zij zijn via u immers ook lid van onze vereniging.)

Opgeven kan door hier te klikken en het aantal aanwezigen van uw bedrijf/organisatie aan ons door te geven.

Het programma voor deze avond is:

18:30 uur Ontvangst met soep en brood (aangeboden door Treeport) bij CAM Poppelaars Boomkwekerijen (Weimersedreef 25 , 4841 KG Prinsenbeek)

19:00 uur aanvang programma met introductie wederzijdse Treeport en Boomtelers Federatie Noord België.

19:30 uur rondleiding CAM Poppelaars Boomkwekerijen

21:00 uur Presentatie werkzaamheden en belang CEMP (Peter van 't Westeinde)

21:30 uur einde programma
 

Korte bedrijfsinformatie CAM Poppelaars Boomkwekerijen
U bent van harte welkom op onze boomkwekerij in Prinsenbeek.
Wij kweken voornamelijk Fagus, Taxus, Prunus cv’s en coniferen zowel plantgoed als leverbaar. Als u alvast een korte impressie wilt hebben van ons bedrijf, dan kunt u deze krijgen via onze website www.campoppelaars.nl.
Tot ziens op donderdag 15 augustus!
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn en Marlieke Poppelaars
 

 

Korte toelichting CEMP
We kennen de coördinator CEMP als de functionaris die zich hard maakt voor het behoud van gewasbeschermingsmiddelen die wij als onmisbaar beschouwen. Een nieuwe ontwikkeling in zijn opdracht is de toevoeging van het woord "maatregelen". Het is dus tegenwoordig "middelen en maatregelen". Peter zal deze avond een toelichting geven over zijn werkzaamheden en graag het gesprek met ons aangaan om bestaande vragen te beantwoorden. 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!  
 
Plantenpaspoorten in bufferzone 7 worden alleen afgegeven indien de aanvrager ook bijdraagt aan de instandhouding. U heeft daarom nog tot 1 augustus 2019 de tijd om u aan te melden! Dat kan via info@treeport.eu.  
 
Degene die zich reeds hebben opgegeven voor de instandhouding van de bufferzone 7 ontvingen op 3 juli de factuur via coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A. een overzicht van deze deelnemers is hieronder te zien. We bedanken deze bedrijven uiteraard voor hun bijdrage!
 
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld. Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer medefinancierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes.  

Op 9-7-2019 ontvingen we onderstaande melding vanuit waterschap Brabantse Delta:


 
Nieuwe onttrekkingsverboden van kracht voor waterschap Brabantse Delta
 
Waterschap Brabantse Delta stelde vrijdag 5 juli 2019 vanwege de droogte in drie gebieden onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Zoom en de Bleekloop en in de Wouwse Gronden geldt een onttrekkingsverbod. Maandag 8 juli kwamen daar nog eens vijf gebieden bij. Ook in de stroomgebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Oude Lelij, de Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop geldt een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.
 
De stroomgebieden van de genoemde watergangen, sloten en beken liggen in verschillende gemeenten. Op deze overzichtskaart is precies te zien waar de gebieden zich bevinden. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden.
 
Waarom een onttrekkingsverbod?
De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.
 
De flinke buien van half juni hadden een positief effect op het waterpeil. De afgelopen weken is het echter droog gebleven. De warmte en de vele zonuren zorgen ervoor dat het water sneller verdampt. De hoge verdamping van het water zorgt er voor dat het waterschap nu genoodzaakt is onttrekkingsverboden in te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Dit wordt bekend gemaakt via www.brabantsedelta.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
 
Wat doet het waterschap?
Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Zo zijn de stuwen de hele winter bijvoorbeeld hoger ingesteld.
 
Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden. Daaruit is de actie Drempel tegen Droogte ontstaan. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen bij het waterschap om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om extra water vast te houden in de kleinere sloten.
 
Informatie
Op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00). Op www.brabantsedelta.nl/droogte vindt u nog meer informatie over onder andere de situatie rond blauwalgen en botulisme.
 
 
 
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.
 
 
 

 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!
 
Plantenpaspoorten in bufferzone 7 worden alleen afgegeven indien de aanvrager ook bijdraagt aan de instandhouding. U heeft daarom nog tot 1 augustus 2019 de tijd om u aan te melden! Dat kan via info@treeport.eu.
 
Degene die zich reeds hebben opgegeven voor de instandhouding van de bufferzone 7 ontvingen op 3 juli de factuur via coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A. 
 
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld.
 
Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer medefinancierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes.
 
 
De export van eiken naar het VK is per onmiddellijk verbonden aan strengere voorwaarden. De NVWA wil met deze maatregelen zorgen voor betere garanties dat de handel van Quercus gevrijwaard is van eikenprocessierups. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

De overlast van de eikenprocessierups is groot en leidt tot lichamelijke klachten. Wie zoekt via een zoekmachine op het internet krijgt een enorme keuze aan sites waarop tips staan over wat te doen bij klachten. Een van de sites vindt u door hier te klikken.
Wie door de Zundertse Molenstraat gaat, kan er niet naast kijken. Er heeft zich een ware metamorfose afgespeeld en een prominente rol daarbij spelen de bomenbakken. Die bomenbakken zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van onze leden.

Een paar jaar geleden klonk namelijk voor het eerst het geluid dat de gemeente in de Molenstraat een herinrichting wilde gaan uitvoeren. Deze zou voorzien gaan worden van een verplaatsbaar arboretum. Onze interesse was daarmee gewekt en het netwerk werd geraadpleegd, zodat ook Coöperatieve Vereniging Treeport een plaats binnen het project wist te krijgen. Daar de eerste sortimentskeuze de vereniging niet geheel als "Zunderts" of regionaal overkwam, hebben we aan de bel getrokken. Na een tweetal daaropvolgende bijeenkomsten werd de verzekering gegeven dat we een nadrukkelijke stem zouden krijgen in de bepaling van het sortiment. Vervolgens is met een aantal bedrijven een inspanning gepleegd om het beoogde plantmateriaal in de juiste kwaliteit beschikbaar te krijgen.

Het kiezen van het sortiment, het uitzoeken van het juiste plantmateriaal en het afstemmen van de samenwerking tussen de partijen is voor alle betrokkenen een behoorlijk intensief traject geweest. Maar het resultaat mag er zeker zijn!

We hebben in dit traject samen het midden weten te vinden tussen de wens van de gemeente om een groene aankleding van de straat en het tonen van zowel commercieel interessante producten als ook toekomstgerichte producten. Daarbij diende het sortiment tevens toepasbaar te zijn in de desbetreffende bomenbakken met alle benodigde specificaties van dien.

Het project is nog niet af, want op dit moment zijn pas 18 van de 50 bakken geplaatst, maar het ziet er alvast fantastisch uit. De overige 32 bakken staan momenteel nog bij Boomkwekerij Richard De Bie en Boot & Dart, dus geen twijfel dat die er ook goed uit gaan zien.

Bij de officiële plaatsing van de eerste bak was ook de regionale TV-zender Ons West-Brabant aanwezig. Zij maakten daarbij het volgende filmpje: klik hier.

Zuiniger omgaan met watergebruik: Dat is nodig en het kan.
 
Dat is de conclusie van de ondernemersbijeenkomst water, dat afgelopen dinsdag, 21 mei plaatsvond in de loods van waterschap Brabantse Delta in Zundert. Meer dan 50 agrarische ondernemers, met name zacht fruittelers, boomkwekers en veehouders, kwamen op de bijeenkomst af. Erik Pekkeriet (WUR), Dieter Baets (Proefcentrum Hoogstraten) en Mark de Beer (Groeikracht) gaven handvatten om minder water te gebruiken en het beschikbare water op een goede manier te gebruiken. Sommige gepresenteerde technieken, zoals een gezonde bodem creëren kunnen direct ingezet worden. Anderen zoals robotisering, zijn nog in ontwikkeling maar staan voor de deur. 
 
Sector overstijgend
Bijzonder aan de avond was het cross-sectorale verband. De technieken die in aardbeientrayvelden worden gebruikt om de waterkringloop rond te krijgen, kunnen ook toepasbaar zijn voor boomkwekers. En een gezonde bodem dat met name onder veehouders wordt gestimuleerd, is net zo van belang voor de zacht fruittelers. De ondernemersverenigingen Fruitport, Treeport en ZLTO Zundert-Rijsbergen tonen zich tevreden: “De problemen die we de afgelopen zomer hebben ervaren willen we niet nog eens. Het is belangrijk om nu actie te ondernemen. En dat kan ook. Bovendien kunnen we van elkaar leren, niet alleen van onze concullega’s uit de eigen sector, maar ook van andere agrarische sectoren in Zundert en daarbuiten.”
 
Goede samenwerking ondernemersverenigingen en overheid
De avond werd georganiseerd door Fruitport, Treeport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert. Deze samenwerking is niet nieuw. “Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt door de droge zomer en in de winter hebben we een speciale winterbijeenkomst over droogte georganiseerd. Deze samenwerking is enorm positief bevallen,” zegt bestuurder van het waterschap Kees de Jong erover. Wethouder economie en duurzaamheid Johan de Beer: “Binnen de gemeente willen we goede economische omstandigheden creëren die ook duurzaam zijn, zodat agrarische ondernemers daar hun voordeel mee kunnen doen. Dan moeten we onze handen in elkaar slaan.
 
Europees tintje
De bijeenkomst kreeg een Europees tintje door de komst van Tom Berendsen, kandidaat voor het Europees Parlement. De heer Berendsen sprak zijn waardering uit voor de koploperspositie die Fruitport en Treeport hebben gepakt in de zachtfruit- en boomteelt sector. Hij moedigde de aanwezigen aan op de koploperspositie vast te houden en als voorbeeld naar Brussel te brengen.
Het Treeportcafé van dinsdag 21 mei zal samen met waterschap Brabantse Delta, gemeente Zundert, ZLTO en Fruitport worden gehouden.

De titel van de avond luidt: Ondernemersbijeenkomst water: een hoger rendement dankzij beter watermanagement

Dinsdag 21 mei, inloop v.a. 19:30 uur, locatie Waterschapsloods aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert


Hoe zorgen we er samen voor dat we onze gewassen altijd kunnen beregenen? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst op 21 mei. Met de droogte van afgelopen zomer vers in het geheugen vertellen een aantal mensen hoe zij effectief met water omgaan zodat de rendement verhoogd wordt. In navolging van de bijeenkomsten over water in november en januari organiseren Treeport, ZLTO en Fruitport, het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert deze bijeenkomst.

Programma
19.30   Inloop

20.00   Welkom door Kees de Jong, bestuurder waterschap Brabantse Delta en Johan de Beer, wethouder duurzaamheid gemeente Zundert

20.15   Erik Pekkeriet van Wageningen Universiteit over hoe robotisering het watergebruik kan verbeteren

21.00   Pauze. Tijdens de pauze laat de peilbeheerder van het waterschap zien hoe het waterschap het waterpeil regelt.

21.15   Dieter Baets van Proefcentrum Hoogstraten over hoe het watergebruik op aardbeien trayvelden geoptimaliseerd kan worden.

21.30   Organische stof verhogen? Wat kan ik doen? Mark de Beer van Groeikracht vertelt erover

21.45   Afsluiting en napraat


Datum en locatie
Dinsdag 21 mei, 19.45-22.00 Loods van het waterschap Brabantse Delta aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert
GrootGroenPlus is dé jaarlijkse vakbeurs voor de boomkwekerij in Nederland. Deelname hieraan biedt Treeportleden veel voordelen. Één van de voordelen is de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de Voorjaarsbeurs.

In 2020 wordt in januari de derde editie van de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus gehouden; hiermee is het de laatste editie in een driejarige pilot, die is opgezet vanwege vraag vanuit de markt. Deze beurs in januari kan met name extra deelnemers gebruiken vanuit Zundert; een groei is nodig om de regio op een aantrekkelijke manier te vertegenwoordigen en de beurs interessant te houden voor de inkopers.

Het effect van deelname van meer Zundertse bedrijven is tweeledig: aan de ene kant komen inkopers meer te weten over de mogelijkheden die Zundert biedt op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid en sortiment. Aan de andere kant wordt het Zundertse ook door de gehele overkoepeling onder de aandacht gebracht en vice versa.

Het is zonde om deze kans te laten liggen; de wereld vraagt om vergroening en kwekers bieden hiervoor de oplossing. Als de producenten hier zelf van doordrongen raken, lukt het hen ook beter om die boodschap uit te dragen. En dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin de potentie van deze sector enorm is.

Tijdens de 29e najaarseditie van GrootGroenPlus, traditiegetrouw een relatiebeurs, die gehouden wordt van 2 t/m 4 oktober zal deze overkoepeling van de Zuid-Nederlandse voorjaarsbeurzen zeker een podium geboden worden.

Het samenwerkingsverband van voorjaarsbeurzen heeft onlangs een financiële ondersteuning ontvangen van stichting EPS. Het nieuwsbericht hierover is hier terug te lezen.

De ondernemingen op de onderstaande lijst werden vanwege een automatische verlenging van hun deelname aan de bufferzone, in de afgelopen week opgeroepen om het actuele aantal aren door te geven. Staat u nog niet op de lijst maar hoort u zich wel aan te melden? Het kan via info@treeport.eu. 


Klik hier om de .pdf te openen.


Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. 

Op veel bedrijven wordt al weer vooruitgekeken naar het nieuwe leverseizoen 2019/2020. Daardoor is het ook tijd om na te denken over uw deelname aan beurzen. Wie van 2 t/m 4 oktober 2019 deelneemt aan vakbeurs GrootGroenPlus kan weer genieten van de voordelen die Treeportleden daar krijgen.

Net als voorgaande jaren zal er namelijk vanuit de werkgroep Beurzen een gezamenlijke uiting worden gerealiseerd. Leden kunnen hier gratis aan deelnemen door bij hun exposantenprofiel de vlag van Treeport te vermelden. Natuurlijk kunnen deelnemers onder de vlag van Treeport zelf kiezen of ze in de collectieve stand of elders in een van de routes, als octopusstand, willen staan.

Hieronder is zichtbaar welke leden zich al hebben aangemeld onder de vlag van Treeport. Bent u het bij uw aanmelding vergeten te melden? Geen probleem! Stuur een mail naar info@treeport.eu en we maken het voor u in orde!

Stichting EPS heeft toegezegd VICOE te steunen met een financiële bijdrage van maar liefst 5.000 euro. Stichting European Plant Support (EPS) zet zich namelijk al jaren in voor de boomkwekerijbranche en ondersteunt initiatieven die de sector ten goede komen. De doelstellingen van de VICOE sluiten met name goed aan op de innovatiedoelstellingen van de EPS. Deze verbinding heeft geleid tot een concrete financiële bijdrage. 
 
Stichting VICOE
De Stichting VICOE (Vitale CirculaireOrganische Economie) is opgericht om organische reststromen van alle bronnen op te waarderen tot goede producten, die vervolgens kunnen worden ingezet in alle agrarische sectoren, of in natuurbeheer. In de afgelopen jaren werd er al een succesvol initiatief opgezet en uitgevoerd, waarbij diverse stromen van organische oorsprong zijn gecombineerd t.w. het toepassen van natuurmaaisel. Het succes hiervan vraagt om meer!
 
VICOE wil zich daarom de komende tijd vooral bezighouden met het vormen van een lokale circulaire economie. Dit zal ze doen door te informeren, draagvlak te creëren, onderzoek te doen, pilots en projecten op te starten en vooral door de samenwerking met partners als ZLTO, Treeport, EPS, Fruitport, het Waterschap, lokale bedrijven en overheden zoals de gemeente Zundert. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden en de bereidwilligheid om samen te werken is zeer groot. 
 
VICOE heeft vooral een verbindende rol; het overziet het geheel en ziet welke afvalstromen er in verschillende sectoren zijn. Vervolgens worden plannen gemaakt om die afvalstromen te combineren of anders in te zetten. VICOE zal een transitie van de land-, tuin- en akkerbouw richting duurzamer bodembeheer en circulair handelen bewerkstelligen. Onderdeel van de circulaire economie is het optimaal verwaarden van reststromen. Dit is één van de redenen dat in de eerste aanleg naast wormenhotels en verwerking van maaisel, ook zal worden ingezet op het verzamelen van afval bij kwekers en de groensector.
 
Betrokkenen, ambassadeurs en bestuurders zijn enthousiast om aan de slag te gaan met een verdere uitwerking. Om de realisatie van projecten en pilots te bespoedigen heeft de nieuwe stichting voor een goede werking en de PR van deze entiteit echter een startkapitaal nodig. De door EPS toegekende bijdrage komt dus op het juiste moment en zeer goed van pas! VICOE wordt sinds januari 2019 ook door Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door middel van personele invulling, dit mede omdat de stichting VICOE destijds is ontstaan vanuit een werkgroep van de vereniging. 
 
In de zomer zijn tekenbeten weer een bedreiging voor voor mens en dier. Vaak worden ze aangetroffen bij mensen die in zomerkleding buiten hebben gewerkt of gerecreëerd. En ze zijn niet zonder gevaar, sterker nog: onjuist of te laat handelen kan leiden tot (chronische) ziekte van Lyme. Niet te onderschatten dus.

Over de teek
Teken zijn geleedpotigen en lijken op kleine platte spinnetjes. Teken behoren dan ook tot de spinachtigen (dierklasse Arachnidae, subklasse Acari). Teken ondergaan vier levensstadia: ei, larve, nimf en volwassen teek (zie onderstaande foto). De larve heeft zes poten maar de nimf en de volwassen teek hebben acht poten.

 

Op de afbeelding van links naar rechts de larve, nimf, mannetje en het vrouwtje van de schapenteek (foto: Fedor Gassner)

Voor meer informatie over de teek: klik hier

Ziekte van Lyme
Een van de meest serieuze bedreigingen voor de mens, is het overbrengen van de ziekte Lyme. De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door de Borrelia bacterie wordt veroorzaakt.

Het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme is een rode ring- of vlekvormige huiduitslag (erythema migrans) op de plaats waar de teek heeft gebeten. Soms is er sprake van een blauwachtige of roze vlek. De ring of vlek verschijnt meestal na enkele dagen tot twee weken na de tekenbeet, maar dat kan ook pas na 3 maanden zijn. Het is dus belangrijk de plek van de tekenbeet een aantal maanden goed in de gaten te houden. De ring of vlek wordt steeds groter, wat typerend is voor de ziekte van Lyme. Uiteindelijk verdwijnt de ring of vlek vanzelf. Dit hoeft niet te betekenen dat de bacterie weg is. De bacterie kan in het lichaam aanwezig blijven en later schade aanrichten. Soms kunnen mensen besmet raken met de bacterie zonder dat ze een rode ring of vlek hebben gezien. Meer informatie over de ziekte van Lyme is hier te vinden.

Nog een oproep tot slot: vul zeker ook de tekenradar is na een beet. Op die wijze kunnen we een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van dit probleem en mogelijk ook bijdragen aan het vinden van geneeswijzen tegen de ziekte van Lyme.


Bestemmingsplan BCT onherroepelijk
 
Het bestemmingsplan van het Business Centre Treeport (BCT) is onherroepelijk. Dit betekent dat de gefaseerde ontwikkeling van dit thematische bedrijventerrein volgens planning door kan lopen. Het doel: 62 hectare boomteelt-business op de grens van Nederland en België. De gebiedsontwikkeling en revitalisering van de transportzone zal worden gefocust op grondgebied binnen de gemeente Zundert (NL) en de stad Hoogstraten (B). Het bedrijventerrein wordt langs de A16-E19 gerealiseerd en heeft een thematisch filter dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Tijdens de eerste fase is er ongeveer 20 hectare grond uit te geven.
 
Bedrijventerrein Business Centre Treeport is klaar voor de bouw. Straten, rioleringen en andere openbare voorzieningen zijn inmiddels in aanleg. Na aankoop en het regelen van de benodigde vergunningen kunnen vestigers daardoor snel beginnen met bouwen. Mede daarom maakten we in maart 2019 reeds bekend dat voor de acquisitie Prohuis BV is aangesteld en lanceerden we onder hun begeleiding een vernieuwde website, waar niet alleen alle contactgegevens zijn te vinden, maar ook de resterende kavels online in te zien zijn.
 
Door de centrale ligging, de groene omgeving, de ruimte voor groei, de duurzaamheid en een passend aanbod waren we reeds met partijen in vergaand overleg en in afwachting van de onherroepelijkheid. Bovendien melden zich wekelijks ook nieuwe geïnteresseerde vestigers. Dit bevestigt nogmaals dat we op het goede spoor zijn en de behoefte juist hebben ingeschat. 
 
Kavels zijn beschikbaar vanaf 5.000 m2 tot maar liefst 100.000 m2. Wat het gehele bedrijventerrein uniek maakt in Europa is niet alleen de grensoverschrijdende ligging, maar vooral de link met de boomteeltbranche. Deze is dan ook vastgelegd in een thematisch filter. Op de website kan elke potentiële vestiger testen of deze past binnen het filter. Naast windmolens, zonnepanelen, duurzame brandstoffen en de ecologische verbinding zijn dus ook de vestigers groener dan gebruikelijk. Door de onherroepelijkheid van het bestemmingsplan is er nu een go om de vestigingscommissie en het parkmanagement per direct te activeren. We kunnen over tot realisatie. Interesse in een kavel? Kijk voor meer informatie op:
 
www.businesscentretreeport.eu

 

22 maart 2019 | Verslag Smart Farming & Robotic Dag bij Abemec

Vanuit Schoon Water voor Brabant en de Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding van Treeport Zundert is er interesse in robotisering. Op 17 januari 2019 is er een Thema-avond geweest over robotisering met medewerking van Reesink Agri en WUR Wageningen. Het importeurschap van Naïo is nu bij Abemec terechtgekomen. Op 22 maart organiseerde Abemec de Smart Farming & Robotic Dag in Veghel. Hier werd het startsein gegeven voor de samenwerking tussen Naïo en Abemec. Daarnaast werden er verschillende andere interessante internationale ontwikkelingen getoond.
 

Het verslag van deze dag is terug te lezen in het pdf-bestand dat u hier kunt downloaden.

Naar aanleiding van enkele vragen over de afdracht die wij vanuit Treeport doen aan de nieuw opgerichte stichting CEMP, heeft het bestuur gezocht naar een tevredenstellende oplossing voor alle leden.

In de begroting van 2019 is opgenomen dat we per boomteelt-lid de afdracht van €50,-- zullen doen. Bijkomende bepaling was daarin dat het enkel gold voor leden die niet lid zijn van ZLTO, omdat zij al via hen een faktuur hierover ontvangen. Omdat we dat een tekortkoming richting deze leden vinden, hebben we besloten om binnen de begroting ruimte vrij te maken voor afdracht voor alle groene leden. Op deze wijze kan iedereen van hetzelfde voordeel uit zijn lidmaatschap van Treeport Zundert genieten.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van de site van De Nederlandse Bank.

Het bomenbakkenproject Molenstraat nadert zijn voltooiing. Daarbij wordt ons nu gevraagd te adviseren welke onderbeplanting er aangebracht kan worden. Gelet op de korte reactietermijn willen we daarom iedereen die interesse heeft om hierover mee na te denken (en mogelijk zelf planten aan kan bieden), uitnodigen om dinsdag 12 maart deel te nemen aan het overleg hierover. We willen de tijdsdruk in deze drukke periode zoveel mogelijk wegnemen door het moment van overleg te koppelen aan een avondmaaltijd die wij u aanbieden.

Datum: dinsdag 12 maart
Tijd:      17:00-19:00 uur
Plaats:   Kantoor Treeport, Bredaseweg 7, Zundert

Opgeven a.u.b. door hier te klikken voor e-mail
Nog altijd is de stand van het grondwater in onze regio verontrustend laag. We zullen dus daar waar mogelijk onze bijdrage moeten leveren om zoveel mogelijk water op te vangen.
 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, heeft het waterschap een actie waarin ondernemers in het buitengebied een Drempel tegen Droogte kunnen plaatsen in sloten rondom hun percelen. (Klik hier voor meer informatie van het waterschap)

Omdat we gemerkt hebben dat veel kwekers het op dit moment te druk hebben om dit zelf te gaan doen, willen we aanbieden dat we vanuit Treeport hierin de noodzakelijke actie voor u uit kunnen voeren.

Kortgezegd: als wij van u horen op welke plaatsen u een plank in de sloot wil laten plaatsen, dan zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geplaatst wordt. (Maximaal vijf stuks per bedrijf)

Klik hier om met ons in contact te komen, of bel naar 076-5995000 om het verder af te stemmen.

Op de foto: een drempel tegen droogte in de Vagevuurstraat 
 
________________________________________
Het op donderdagavond 21 februari gehouden Treeportcafé was geheel gericht op het thema Personeel. Een goede keuze, bleek al gauw. Na het woord van welkom, was de zaal een en al aandacht voor de kennis die Kim Verhoeven-Heinen (Manager Loonadvies, Van Oers Loonadvies) kwam overdragen. Haar verhaal bevatte onder andere bruikbare informatie over wijzigingen in de cao, regelingen omtrent tijdelijke en piekarbeid, toepassing van de cafetariaregeling en arbowetgeving.

Na de door Kim gegeven presentatie werd op het scherm een video-interview met Ralph Bink (Directeur Bink Installatie Groep en mede-oprichter van samenwerkingsinitiatief Tech Talents) getoond. Hij gaf ons een inkijk op het ontstaan en het succes van TechTalents, een samenwerking waarin vier concullegas een eigen pool van talentvolle flexibele medewerkers hebben.

Ton Laseroms (Human Resource Sr. Manager, Amgen Europe BV) nam ons vanuit zijn ervaring in het personeelswerk onder de loep. Gerichte vragen over waarom wij bepaalde zaken doen zoals we ze doen, deed bij menigeen de ogen openen dat bijvoorbeeld werving van personeel ook op andere wijze kan. En misschien wel moet...... Zijn waarschuwing was dat we onszelf ook bewust mogen zijn van het bestaan van de NVP Sollicitatiecode. Een overtreding ervan kan in de (nabije) toekomst een geldboete opleveren. U kunt de code hier vinden.

Vakblad De Boomkwekerij had daags na de bijeenkomst dit nieuwsbericht op hun site. (klik hier)


Graag nodigen we u hierbij uit voor het Treeportcafé donderdag 21 februari 2019

Inloop vanaf 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

Locatie:  Café van T, Wernhoutseweg 116, Wernhout

Thema van de avond: Personeel

Een veel gehoorde kreet in de boomkwekerij is tegenwoordig “Personeel, dat gaat nog een probleem worden, daar gaan we op vastlopen.” Tijd voor actie dus.

 • Actuele zaken op het gebied van Personeel. (Kim Verhoeven-Heinen, Manager Loonadvies bij Van Oers Loonadvies)
 • Werving, iedere sector zijn eigen manier? (Ton Laseroms, Human Resources Senior Manager bij  Amgen Europe BV.)
 • Een goede tijdelijke kracht. En weg is hij! (Ralph Bink, Directeur Bink Installatie Groep en tevens mede-oprichter van samenwerkingsinitiatief Tech Talents)
 • Annuleren van de decanendag, want “ze” snappen ons niet. (René van Gastel en David Bömer geven de voorzet voor een gesprek met u (de Treeportleden) om gezamenlijk te bekijken wat we hier mee kunnen.)
 • Bomenbakkenproject Molenstraat: de planten staan erin! Een overzicht van het gebruikte sortiment.
 • Actualiteiten van ledenraad, bestuur en organisatie.
 • Heeft u vragen of iets leuks te vertellen: ook daar is gelegenheid voor.

 
We zien u graag donderdag 21 februari!
 


Op de foto: de binnenbakken van het Bomenbakkenproject zijn gevuld. De twee locaties waar ze de komende periode al te zien zijn: Boot & Dart en Boomkwekerij Richard de Bie.

Dinsdagavond 26 februari is er een voorlichtingsavond over het werken met taakkaarten. Onze werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing zal deze mee organiseren.

Binnen enkele dagen komt hierover nog een extra nieuwsbericht, maar geïnteresseerden mogen zich alvast melden bij John Dictus: info@dictushereijgers.nl

De avond zal dus op dinsdag 26 februari worden gehouden bij Café 'De Valk' in Wernhout.

Meer informatie volgt z.s.m.
De afgelopen weken is weer goed overleg gevoerd over de pilot Vitaal Buitengebied. Onze inbreng beperkt zich niet het aankaarten van problemen, maar juist ook in het meesturen naar gewenste oplossingen.

In overleg met gemeente, provincie en dorpsraden, hebben we samen met ZLTO en FruitPort een voorzet gegeven over hoe wij denken dat een buitengebied ingericht moet worden.

Kortgezegd: daar waar de bedrijven gevestigd zijn, daar verdienen zij hun geld. De inrichting van de bedrijven (inclusief gebouwen) hoort afgestemd te zijn op de ontwikkelingen en perspectieven in de diverse sectoren. Voor de boomteeltbedrijven betekent dat een passende bedrijfsgrootte met daar waar nodig Teelt Ondersteunende Voorzieningen. Het voeren van dialoog met omwonenden en overheden over wat mogelijk en wenselijk is, is daarbij essentieel.

Om onze filosofie te illustreren hebben we als coalitie een korte film opgenomen bij Trayplant in Bavel (verkozen tot Agrarisch Ondernemer 2018), waarbij Peter van der Avoird ons zijn visie heeft voorgelegd. Wij herkennen in zijn verhaal veel van hoe wij denken dat we op de juiste weg komen om invulling te geven aan een Vitaal Buitengebied. We zijn van mening dat we met een goed voorbeeld van buiten onze regio, de gesprekken binnen de regio zoveel mogelijk vrij kunnen houden van allerlei onderliggende emoties die een goede inhoudelijke discussie zouden kunnen belemmeren.

De gedraaide film zal worden getoond tijdens de 4 bijeenkomsten Vitaal Buitengebied die de gemeente Zundert organiseert. Het is voor ons allen van groot belang dat ook wij die avonden goed vertegenwoordigd zijn. Getracht zal worden om op iedere avond met minstens 2 personen vanuit Ledenraad en Bestuur aanwezig te zijn. Uiteraard is het zeer welkom als ook individuele leden aanwezig zijn! 

De geplande avonden zijn:
 
25 februari 19.00 -22.00 uur Klein Zundert Café-Zaal Schutterhof
11 maart 19.00 -22.00 uur Rijsbergen Eetcafé De Tijd
13 maart 19.00 -22.00 uur Wernhout Gemeenschapshuis Wierenbos
14 maart 19.00 -22.00 uur Achtmaal MFA 't Gouwe Hart
ALV Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert in positieve harmonie
 
Maandagavond 28 januari 2018 hield Treeport Zundert de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze vond dit jaar plaats bij twee van de eigen leden. De bedrijfskantine van NED Personeel bood ruimte aan de ruim zestig aanwezigen. Samen met hun overburen van Bergamo & Havando Print & Sign verzorgden zij een rondleiding binnen hun bedrijven en zorgden zij voor een groot deel van de organisatie van de avond.
 
Op het programma stonden o.a. de terugblik op 2018, vooruitblik naar 2019, de herverkiezing van Jolanda van Hasselt in de Ledenraad, de rondleiding over de gastbedrijven en de benoeming tot Lid voor het Leven van twee prominente leden.
 
Bij de ontvangst was er een traktatie namens Ria Laurijssen en John Frijters. Wegens overdracht van hun bedrijf hadden zij aangegeven dat deze bijeenkomst hun laatste als lid van Treeport zou zijn. Dat was buiten het besluit van de ALV gerekend, want zij werden onder luid applaus benoemd tot Lid voor het Leven.

 
Ook was er applaus voor Jean-Pierre van der Peijl en Marco Braspenning. Zij verlieten de ledenraad en werden door voorzitter van de ledenraad Jolanda van Hasselt bedankt voor hun inzet. Daarbij hoorde uiteraard ook nog een fraaie bos bloemen.
 
Dat was gelijk de laatste daad van haar als voorzitter, want naar haar eigen inzicht is het gewenst dat de door haar beklede functie van dit belangrijke orgaan van de vereniging, geregeld van persoon wisselt. De stemming over herverkiezing als lid van de ledenraad was een unaniem "Ja". Bestuurslid Eric Mulders bedankte en feliciteerde Jolanda, waarbij de mooie woorden werden onderstreept met een bos bloemen.
 
In de terugblik over 2018 vielen enkele zaken op. Zo is er afgelopen jaar, onder het mom van “never waste a good crisis", van de nood een deugd gemaakt en verbonden de leden zich om mede vorm te geven aan een goede waterhuishouding in de regio. Het project Bomenbakken Molenstraat is naar een afronding toegebracht en is het ledental verder gestegen. Op dit moment zijn 111 bedrijven aangesloten. Ook de instandhouding van Bufferzone 7 is een belangrijk resultaat voor de regio, waarvan ook niet-aangesloten kwekers volop voordeel hebben.
 
De doelstellingen van 2019 zijn het invullen van de Duurzaamheidsboom, de opzet van een jongerenafdeling (met vertakkingen in de vereniging) en verdere groei in ledental. Daarnaast bevat de jaarplanning Treeportcafé’s, Tuinavonden, een excursie naar het buitenland en vele andere bijeenkomsten en vergadering. De leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.


De eerste groep leden neemt de inhoud van de agenda door, terwijl de tweede groep rondleiding over de gastbedrijven krijgt. Later werd gewisseld.
 
Maandag 28 januari, vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom bij onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden bij ons lid Ned-Personeel, Hofdreef 4 in Zundert. Een gedeelte van het programma brengt ons bij nog een lid van de vereniging, namelijk Bergamo & Havando.

We worden ontvangen bij Ned-Personeel in hun nieuwe kantine/restaurant. Een zeer fraaie locatie waarbij ons de gelegenheid geboden wordt om u middels een videopresentatie voor te lichten over de stand van de vereniging, de gehouden activeiten en geboekte resultaten van 2018 en de doelstellingen van 2019. Ook hebben we nog een verkiezing op het programma staan, gaan we starten met invulling van de Duurzaamheidsboom en ook willen we de nodige aandacht schenken aan iets bijzonders. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven en/of vragen te stellen bij het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging.


Behalve onze eigen vergadering, krijgen we ook een rondleiding met toelichting over de bedrijven Ned-Personeel en Bergamo & Havando.

De bijbehorende vergaderstukken worden onze leden op maandag 21 januari per mail toegezonden.

 
Het programma is samengesteld na de in december gehouden ledenraad en zal nog verder ingevuld worden om zo nauw mogelijk bij de actualiteit te kunnen blijven.

Dit jaar gaan we zeker drie Treeportcafés en twee Tuinavonden organiseren. Anders dan in 2017 en 2018 zijn ze exclusief toegankelijk voor Treeportleden en hun personeel. Samen met ZLTO zal nog een Tuinavond worden gehouden. ZLTO zal hiervoor nog met een voorstel komen.

Treeportcafé 1: donderdag 21 februari, hoofdthema zal zijn Personeel. Steeds vaker klinkt het geluid dat het grote probleem niet langer "de handjes", maar zeker ook de kwaliteit van de medewerkers een punt van zorg. Ook invulling van de Duurzaamheidsboom, een bespreking door een lid van "Mijn Favoriete Plant", de werkwijze van de CEMP en verdere actuele zaken zullen op het programma staan.

Treeportcafé 2: dinsdag 21 mei, met hoofdthema Digitalisering. Automatisering, robotisering en voorraadautomatisering zijn de onderwerpen waarvoor we een geschikte spreker (of meerdere) zullen gaan zoeken. Daarnaast is er aandacht voor de CEMP, Mijn Favoriete Plant. Ook willen we die avond nog een keer kijken naar het nieuwe plantenpaspoort en de verpakkingswet in Duitsland. Dit met de achterliggende gedachte dat de zomerperiode een goede gelegenheid biedt om ook op deze onderwerpen tijdig uw maatregelen te kunnen nemen.

Treeportcafé 3: donderdag 19 september, thema-avond Water. De lessen die we in het verleden hebben geleerd, hebben geleid tot een structurele inruiming voor dit belangrijke productiemiddel. Daarnaast ook aandacht voor CEMP en Mijn Favoriete Plant. Actuele onderwerpen zullen nog worden ingevoegd. 

Tuinavond 1: donderdag 20 juni, bedrijven die worden bezocht hebben nog niet definitief toegezegd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tuinavond 2: donderdag 15 augustus, bezoek aan Boomkwekerij C.A.M. Poppelaars in Prinsenbeek. Bij deze avond zal ook Peter van 't Westeinde aanwezig zijn. Hij zal zijn rol als CEMP persoonlijk komen toelichten. Voor deze avond zal ook een uitnodiging worden gezonden aan de leden van de Boomtelersfederatie Noord-België.

Verdere bijeenkomsten zullen u tijdig worden bekendgemaakt.


In 2018 besloot Vakbeurs GrootGroenPlus om jonge groene ondernemers de kans te geven zichzelf te profileren op het internationale groenplatform en mee te werken aan de uitwerking van het thema. Om deze groep jonge ondernemers een kans te bieden om samen te blijven optrekken, werd in oktober 2018 onder meer de EPS InnovatieStimulans t.w.v. 5.000 euro aan hen ter beschikking gesteld.
 
Jonge ondernemers in het groen: Rick van der Horst, Rowy Roelands, Paul Bressers, Maarten Verdaasdonk en Alec Hermans zullen samen de Werkgroep Toekomst gaan vormen, die onder Coöperatieve Vereniging Treeport valt. Op woensdag 16 januari presenteerden ze tijdens de tweede Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus het eerste concept van hun plan aan vertegenwoordigers van Treeport, EPS en GGP. 
 
De jongeren krijgen bij het uitwerken van hun plan de volledige vrijheid. Uiteraard is hierin wel sprake van een wisselwerking; de jongeren worden ondersteund door de bestaande werkgroepen van Treeport maar zij zullen middels de werkgroep Toekomst ook hun input gaan verstrekken.
 
Na een brainstorm waarin ze zich de vragen hebben gesteld: Wie?, Wat? en Hoe? hebben ze gezamenlijk een aantal conclusies getrokken. Bekendgemaakt werd alvast dat ze een evenement gaan organiseren met betrekking tot een groene toekomst, en dat ze de Najaarsbeurs van GGP (2 t/m 4 oktober 2019) daarvoor gaan gebruiken als platform. De komende maanden zal de werkgroep Toekomst daarover zelf meer details naar buiten brengen.


Dinsdag 4 december is er een belangrijke bijeenkomst over een thema dat ons allen aangaat: de beschikbaarheid van kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater waarmee we onze planten kunnen beregenen.
U bent samen met alle agrarisch ingezetenen uit de gemeente Zundert uitgenodigd om aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de bijeenkomst van dinsdag 4 december. Vanaf 19:30 uur is de inloop, aanvang programma 20:00 uur, Grand Café De Toekomst, Pastoor de Bakkerstraat 19 in Achtmaal.
Vooraf opgeven is niet noodzakelijk, wel is het voor ons handig om te weten. Dit kunt u doen via david@treeport.eu


 


Onderstaand persbericht zal deze week in De Bode verschijnen.

Openbare werkbijeenkomst als vervolg op waterproblematiek zomer 2018

“Maandenlang hebben we op regen moeten wachten en toen het eenmaal viel was ik het na vijf minuten al beu.” Een uitspraak die iedereen die buiten werkt zelf gedaan zou kunnen hebben, of misschien zelfs wel gedaan heeft. En zo zou men ook heel snel kunnen vergeten dat we afgelopen zomer door het oog van de naald gekropen zijn als het gaat om het oppompen van beregeningswater.

Waterschap Brabantse Delta, Treeport Zundert, Fruitport en ZLTO Zundert-Rijsbergen organiseren samen een werkbijenkomst over de beschikbaarheid en gebruik van oppervlakte- en grondwater voor álle georganiseerde en ongeorganiseerde agrariërs. De bijeenkomst zal op dinsdagavond 4 december vanaf 19:30 uur worden gehouden in Grand Café De Toekomst in Achtmaal.

Afgelopen zomer is voor iedereen weer eens kraakhelder geworden waarom de beschikbaarheid van beregeningswater zo essentieel is. Grotendeels hebben de meeste kwekers/telers/landbouwers de problemen kunnen oplossen, maar wel met inzet van veel tijd en middelen én behulpzaamheid van het waterschap. Met het verdwijnen van de zomer, zijn ook de meeste problemen op dit gebied wel verdwenen. Maar nog altijd is de grondwaterstand extreem laag. De opgedroogde vennen in de natuurgebieden zijn daarvan een voorbeeld. Onder normale omstandigheden zal de stand de komende maanden weer stijgen naar gewone waarden, maar wie durft nog uit te gaan van normale omstandigheden?

Het feit dat wetenschappers voorspellen dat een droogte als afgelopen jaar vaker voor kan gaan komen én de extreem lage grondwaterstand is een extra motivatie om samen te gaan kijken welke (eenvoudige) maatregelen we op korte termijn op bedrijfsniveau kunnen gaan nemen. Dat doen we samen, met alle agrarisch ingezetenen uit het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Dat is dus eigenlijk onze hele gemeente Zundert. Zoals het er nu voor staat zal het waterschap op 1 april moeten kijken hoe de grondwaterstand zich deze winter heeft ontwikkeld, en zal ze het beleid daarop af gaan stemmen. Met de huidige stand zou dat kunnen leiden tot een onttrekking vanuit het bodemwater. Dat zou voor veel van onze een ware catastrofe kunnen zijn. Zover willen wij het niet laten komen, dus tijd voor actie.
Onder het mom “Water kunnen we niet maken, maar zonder water kunnen we niets maken!” gaan we samen aan de slag. We zien u graag op onze werkbijeenkomst!

 
Zoals u mogelijk al in het vakblad De Boomkwekerij heeft gelezen, is er een vondst van Xylella geweest op een handelsbedrijf in West-Vlaanderen. Gelukkig voor onze collega’s in die omgeving is het een vondst en geen uitbraak. Een uitbraak zou namelijk betekend hebben dat alle waardplanten in een straal van 5 km vernietigd zouden moeten worden en dat er voorlopig geen waardplanten van Xylella gekweekt mogen worden. Nu het “slechts“ een vondst is, zijn alleen de waardplanten op het betreffende bedrijf vernietigd.

De partij waar de vondst in gedaan is zijn geïmporteerde olijven (Olea europaea). Het bedrijf had deze dit voorjaar vanuit Spanje naar België gehaald om te verkopen aan hoveniers en tuincentra. Alle planten die van de betreffende kwekerij uit Spanje komen, worden nu opgespoord en nagetrokken. Dat is natuurlijk een grote maar noodzakelijke maatregel. Het is mede dankzij deze maatregel dat het risico van verspreiding zo klein mogelijk wordt gehouden.

We weten dat onze leden allemaal zeer waakzaam zijn en de grootste voorzichtigheid betrachten met het importeren van planten uit de regio’s waar Xylella voor komt. Toch willen we u vragen om de komende tijd goed op te letten met wat u aankoopt of wat u in de (particuliere) tuin ziet. Het kan immers ook zijn dat inwoners in onze bufferzone deze planten zelf vanuit besmette gebieden meenemen tijdens een vakantieverblijf in deze gebieden.

Het standpunt en advies van werkgroep Pest Controlled Area van Treeport Zundert is om zo min mogelijk risico te nemen met de aanschaf van waardplanten van Xylella uit besmette gebieden. Deze gebieden zijn momenteel Spanje, Zuid Italië en Zuid Frankrijk.

Heeft u geen andere mogelijkheid dan toch waardplanten van Xylella te importeren uit besmette gebieden? Zorg dan in ieder geval dat deze gewassen goed gedocumenteerd en gecontroleerd in het handelscircuit gebracht worden. We zijn het er allen over eens dat we onze bufferzone vrij te houden van quarantaine-ziektes. Daarom roepen we op om collega’s er op aan te spreken als u zaken ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen. We zijn immers met z’n allen aansprakelijk voor deze bufferzone. Het al dan niet lid zijn van Treeport speelt daarin geen rol. Wat nu helpt is dat we nu de juiste handelswijze aan de dag leggen. Daarmee kunnen we voorkomen dat we beperkingen opgelegd krijgen vanwege onzorgvuldig handelen.

De inzet van de werkgroep PCA is erop gericht om de regio zoveel mogelijk van ziekten en plagen te vrijwaren. Ook spannen we ons in om de risico's van import uit probleemgebieden bij onze leden en niet-leden helder op het netvlies te houden. Daarmee houden we dus een collectief bewustzijn omtrent de risico's. Dat alles garandeert zeker niet dat we hierin 100% succesvol zijn, maar dit is wel de maximaal mogelijke inspanning die we kunnen doen om zoveel mogelijk problemen voor te zijn en indien nodig ook op te lossen. Want als er ooit onverhoopt van welke quarantaine-ziekte dan ook een uitbraak of vondst zijn, dan hebben we de procedures gereed om de juiste personen de juiste acties te laten plegen.

Als u verdere vragen heeft, of meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met info@treeport.eu of 076-5995000.
Voor de nieuwsbrief van het Waterschap Brabantse Delta klikt u hier.
Aankomende winter krijgen onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de BHV basis- en herhalingscursus. Net als afgelopen jaar zal deze verzorgd worden Toon de Bruijn van VLAMmend BHV. Informatie hierover kunt u in de nieuwsbrief van 15 oktober van ons verwachten.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn, of niet langer kunnen wachten, dan is er nu de mogelijkheid om op eigen gelegenheid aan de basiscursus deel te nemen. Graag brengen wij hiermee de extra mogelijkheid voor het volgen van deze cursus onder de aandacht.  De basiscursus wordt op de volgende dagen gegeven:
 
Datum Cursus Opgeven voor:
10-09-2018 BHV eerste Hulp en levensreddend handelen 05-09-2018
14-09-2018 BHV Brand en Ontruiming 09-09-2018
17-09-2018 BHV eerste Hulp en levensreddend handelen 12-09-2018
01-10-2018 BHV Brand en Ontruiming 27-09-2018


Op alle dagen wordt er les gegeven van 10.00 uur tot 17.00 uur bij café van T, Wernhoutseweg 116 Wernhout. Voor een volledig basis BHV-diploma moet je zowel EH als BO hebben  gevolgd. Cursisten hebben de keuze tussen 2 data voor elk onderdeel.  De kosten voor de totale BHV-basiscursus (dus één onderdeel BO en één onderdeel EH) bedragen € 210,00 excl. BTW en is incl. lunch. De lesinhoud kunt u terugvinden op de website van VLAMmend BHV.

Vrijdag 14 september zal FlowerAcademy bij ons kantoor hun 1 daagse cursus Category management geven.  
 
Voor medewerkers van kwekerijen is via Colland 60% cursus vergoeding mogelijk. Bekijk de website van Colland hiervoor https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/  
 
Tijdens deze  vernieuwde en compacte cursus Category management  Bloemen & Planten leer je in één dag wat je moet weten om aan een professionele retail organisatie te kunnen verkopen. De category manager van een retail organisatie vraagt om een tailormade oplossing, direct contact met de bron en relevante  innovaties. Hoe geef jij daar antwoord op? 
 
Tijdens deze volledige dagcursus ga jij hier in een korte tijd intensief mee aan de slag. Met als doel om klantgerichte en vernieuwende concepten op de juiste manier te presenteren aan een category manager. Dankzij de tips en praktische handvaten tijdens de training kun jij de cursus direct gebruiken in je dagelijkse werk.  
 
De cursus wordt gegeven door twee zeer ervaren trainers uit de praktijk: Lucas Jansen en Miranda Bakker. Zij zijn gespecialiseerd in retail, category management, product en educatie en hebben een zeer ruime ervaring in de sector. 
 
Leerdoelen: 
 • U kunt zich beter verdiepen in de wensen van de consument en uw retail-klant . 
 • U kunt de gewenste oplossingen aandragen en bent een professionele gesprekspartner voor de category manager. 
 
Na afloop: 
 • Heeft u uw kennis en vaardigheden over retail en category management weer opgeladen. 
 • Kunt u uw product of oplossing gericht pitchen aan een category manager. 
 • Heeft u uw effectiviteit als accountmanager verbeterd. 
 • Kunt u beter oplossingen aandragen die bijdragen tot een win win situatie. 
 
Competenties: 
 • Consument en retailgericht denken. 
 • Inspelen op actuele ontwikkelingen en vragen in de markt. 
 • U bent bekend met de verschillende retailtermen en kunt hier ook mee omgaan. 
 
Doelgroep: 
 • Accountmanagers en verkopers die in korte tijd hun kennis & vaardigheden op het gebied van category management  willen aanscherpen en actualiseren. 
 
Opbouw cursus: 
 • U leert uw medecursisten kennen 
 • U maakt kennis met begrippen segmenteren, positionering, retail management, category management. 
 • U wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van category management en instore marketing. 
 • U krijgt inzicht in de segmentatie van consumenten en retailers. 
 • U bespreekt een category management plan en de vragen die een category manager stelt tijdens een pitch. 
 
Werkwijze: 
Het programma bestaat uit een afwisseling van  inspirerende voorbeelden, theoretische inzichten en actieve interactie met de deelnemers. Floweracademy biedt als vervolg op deze 1-daagse cursus een online individueel coachings programma. Dit biedt je de mogelijkheid om onder begeleiding van de trainers je eigen case uit te werken tot een professioneel retail ready concept.    
 
Kosten van deze 1 daagse cursus: 
 • De kosten bedragen € 575,- p.p. (exclusief BTW). 
 • Dit is inclusief lesmateriaal, consumpties, lunch en een licht diner. Tevens een account op het e-learning van Floweracademy.TV voor diverse voorbeeld cases en documentatie en de enkele apps van InfoFlowersPlants, de assortiments apps van de sierteeltsector. 
 
Optioneel zijn de kosten voor een individuele online coachings-programma:
 • Deze kosten bedragen € 400,- p.p. ( exclusief BTW) 
 • Dit is inclusief 1 sessie met input van kennis & informatiebronnen voor de opzet van het concept, 2-3 sessies met praktische handvaten en feedback en 1 sessie voor de  presentatie van het retail ready concept.  
 • De presentatie kan eventueel ook tesamen met enkele andere cursisten op een gezamelijk af te spreken moment plaatsvinden, "zodat leren van anderen" ook tot de mogelijkheden behoort.
Op 19 juli vernamen we via de NVWA dat de EU een importverbod wil invoeren voor hoog-risico-planten uit derde landen en dat belanghebbenden daarop binnen 30 dagen konden reageren. Als belangenbehartiger hebben wij na een inventarisatie onder en op verzoek van onze leden vanuit de werkgroep PFA besloten om ook een reactie vanuit het collectief aan de EU te zenden. 
 
Laten we voorop stellen dat ondanks dat de meningen en belangen verschillen, niemand twijfels heeft over de noodzaak van het op juiste wijze reguleren en controleren van import. Het nu voorliggende voornemen om een importverbod in te voeren verloopt volgens meerdere van onze leden echter niet op correcte wijze. Deze redenen leiden direct en indirect tot bezwaren tegen het importverbod en zijn een verzoek om aanpassingen en herzieningen te doen.
 
Eigenlijk dient het verzoek vooral om voor de juiste importreguleringen en (fytosanitaire) controles te zorgen en niet direct voor een verbod zonder daarbij rekening te houden met de economische belangen, het verschil in product, in bedrijf en in teelt maar dit alles uiteraard zonder de EU in gevaar te brengen.
 
Gezien de reacties openbaar staan hebben wij geen bedrijfsnamen en bedragen weergegeven maar hebben wij de beslissers wel gemeld dat we uiteraard ten alle tijden bereid tot een gedetailleerde uitleg en dat ze van harte welkom zijn om zich voorafgaand aan het te nemen besluit nader op één of meerdere van onze kwekerijen te laten informeren.
Waterschapsbestuurder Kees de Jong bezoekt agrarische bedrijven in Zundert en Rijsbergen

Naar aanleiding van het totale onttrekkingsverbod voor onder andere de Aa of Weerijs is dagelijks bestuurslid Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta op bezoek geweest in de boomteelt en aardbeienregio Zundert/Rijsbergen. Hij was op uitnodiging van Treeport, ZLTO en CLTV om de knelgevallen door het onttrekkingsverbod te bekijken. Vanaf afgelopen vrijdag is er een totaal onttrekkingsverbod vanuit de Aa of Weerijs. Tot vrijdag 3 augustus lukte het gezien de waterstand nog om voor de kapitaalsintensieve teelten – waartoe de aardbeien- en boomteelt toe behoort - een uitzondering te maken. Deze uitzondering is dus nu ook helaas niet meer mogelijk. Ondernemers die geen alternatieve beregening in de vorm van grondwaterbron hebben, maken zich zorgen over hun gewassen. 

Het waterschap heeft een totaal onttrekkingsverbod ingesteld omdat er onvoldoende doorstroming is op de Aa of Weerijs en er daardoor schade op kan treden aan kaden en oevers en aan de aanwezige flora en fauna. De heer de Jong van het waterschap heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie van de ondernemers maar geeft ook aan dat het waterschap op dit moment niet anders kan. Het waterschap zal zodra de omstandigheden het toelaten bekijken of er mogelijkheden zijn om beregening toe te staan. Aan de betreffende agrariërs daarom de oproep om dagelijks de website van het waterschap in de gaten te houden. Daar staat dagelijks de actuele situatie over onttrekkingsverboden. Er zal dan ook een beroep worden gedaan op telers om het beschikbare water op de juiste plekken in te zetten. Daarnaast wil het waterschap op langere termijn samen met ondernemers bekijken waar de mogelijkheden liggen om het watersysteem robuuster te maken door bijvoorbeeld langer water vast te houden in perceelsloten en in de bodem.
 

URGENT

De droogte is voor velen van ons al een zeer groot ongemak en dreigt nu nog vervelender te worden. We hopen uiteraard dat u met extra inzet uw gewassen op dit moment goed kunt houden, maar horen en zien dat dit helaas niet altijd zo is. Daar komt nog minder goed nieuws bij voor bedrijven die beregenen vanuit het gehele stroomgebied van de AA of Weerijs, want sedert vrijdag 3 augustus geldt een totaal onttrekkingsverbod.

De berichtgeving hierover kunt u vinden op de site van het waterschap Brabantse Delta. Klik hier en scroll naar nummer 8 en 8w. 

Graag horen we van u als u tengevolge van dit onttrekkingsverbod met een acuut knelprobleem komt te zitten, zodat we maandagochtend gelijk bij het waterschap in gesprek kunnen om te kijken of er nog ergens oplossingen mogelijk zijn. Dit zonder u hiermee valse hoop te willen geven, maar in gesprek gaan is het minste dat we kunnen proberen. U kunt uw reactie sturen aan david@treeport.eu


Voor het overige kunnen we niet veel meer doen dan samen met u hopen dat de droogteperiode snel eindigt en gevolgd mag worden door een periode van goed bruikbare neerslag!

Er zijn genoeg aanmeldingen om Bufferzone 7 in stand te houden.
 
De desbetreffende nota's zullen nog in juli 2018 verzonden worden. Het verzoek is om deze binnen 14 dagen te betalen aangezien Treeport ook Naktuinbouw tijdig zal moeten voldoen.

Met het behalen van het gestelde doel valt het op dat het instandhouden van onze Bufferzone steeds meer een vanzelfsprekendheid aan te worden is, zoals het dat eigenlijk ook hoort te zijn. Onze regio ziet het belang in van collegialiteit en samenwerking en daar mogen we trots op zijn!
Op vrijdagmiddag 14 september zijn de Treeportleden (en hun medewerkers) welkom voor een excursie bij Van der Avoird Trayplant, Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018 te Bavel.

Een unieke gelegenheid om een voorbeeld van goed ondernemerschap van dichtbij te mogen bekijken. We krijgen een rondleiding en volop gelegenheid om onze vragen te stellen, zodat we inzicht krijgen in de kracht achter dit bedrijf. 
 
Van der Avoird Trayplant B.V. is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. Bij Van der Avoird Trayplant staan niet de aardbeien en de frambozen centraal. “Bij ons draait het om onze mensen”, zegt Peter van der Avoird. “Als zij het naar hun zin hebben, dan presteren ze beter. En dan komt het product vanzelf.”

Wat feitjes:
 • 36 hectare productie op 5 locaties
 • 34 medewerkers in vaste dienst en wisselend aantal losse krachten, oplopend tot 400 medewerkers in het seizoen.
Meer informatie is te vinden op www.trayplant.nl 

Vooraf opgeven is verplicht en kan heel eenvoudig via info@treeport.eu. De uiterste opgavedatum is vrijdag 31 augustus. Indien het maximale aantal bezoekers overschreden wordt, zal gekeken worden naar de volgorde van aanmelding! Wees er dus tijdig bij zodat u dit niet hoeft te missen!
Vanaf vandaag is er een nieuwe alliantiepartner toegevoegd. Deze ochtend tekenden voorzitter Marc Lodders namens Coöperatieve Vereniging Treeport en directeur Chantal van Kuyck namens Business Centre Treeport de alliantieverklaring. 

Het BCT spreekt daarmee uit om met behoud van ieders verantwoordelijkheid een alliantie met Treeport en overige alliantiepartners van Treeport aan te gaan:
 
 • Om in algemene zin samen te werken bij de totstandkoming, uitvoering en actualisatie van economische groei en leefbaarheid in de internationale regio rondom de gemeente Zundert; 
 • Om in specifieke zin hiertoe kennis en informatie te delen; 
 • Om de samenwerking periodiek te evalueren.
De nieuwe alliantiepartner is meteen uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst op 11 juli 2018. De partners zijn dan te gast bij Prinsentuin Van Cooth. Zij zullen een rondleiding geven over hun locatie en een gedachtenwisseling voeren over het thema: Onderwijs in het groen. Daarnaast zullen de partners spreken over de Duurzaamheidsagenda zoals die voor Treeport in concept is opgesteld.


 
Bij deze nodigen wij de leden van ZLTO en Treeport uit om op aanwezig te zijn op de Tuinavond van donderdag 21 juni. Deze avond zal in het teken staan van bodemscannen en variabele teeltmaatregelen in de boomkwekerij en fruitteelt. Op deze avond zullen een aantal sprekers u informeren over deze materie.
 
We zullen te gast zijn bij Loon en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts aan de Palmbosstraat 15a in Zundert.

19:00 – 19:30   Inloop
19:30                Start van de avond

Dit met bijdragen van:
-          Treeport Zundert en ZLTO
-          Loon en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts
-          Tebbe
-          Vantage Agrometius

Hierbij zullen ook een aantal machines getoond worden waarvan de werking zal worden uitgelegd. Het gaat o.a. om de Veris MSP3 Bodemscanner en de Tebbe breedstrooier geschikt voor het variabel toedienen van Kalk, Gips, Compost en vaste mest.
 
22:00          Einde van de spreekrondes
U kunt ons de komende weken tegenkomen bij Meet&Green Zundert en ook Telermaat Zomertour. Voor ons een mooi moment om onze vereniging weer eens actief te promoten en geïnteresseerden bij te praten over waar we onszelf mee bezig houden.

Voor beide evenementen geldt dat er de mogelijkheid bestaat om een punt te halen voor het verlengen van uw spuitlicentie. Meer informatie vindt u op hun websites.

We zullen bij beide gelegenheden onze nieuwe stand kunnen tonen. Hieronder alvast een kleine preview. We zien u graag op 28 juni en/of 3 juli!
 
Op dinsdag 22 mei vond bij café Neefs te Zundert een Treeportcafé plaats. Tijdens deze avond heeft Willem Noorland als voorzitter van de projectgroep Energie de resultaten van de Energie-enquête gepresenteerd. Deze enquête werd uitgevoerd om tot een nulmeting onder de leden van coöperatieve vereniging Treeport te komen
 
De enquête werd in totaal door 28 leden ingevuld. Tweederde van de bedrijven zijn grootverbruikers als het gaat om verbruik in kWh. Het merendeel hiervan is boomkweker. De ene helft heeft een < 50 Ampère-aansluiting, de aansluiting bij de andere helft is 50 Ampère of meer.  Uiteraard werd er op veel meer punten gemeten. De vragen zijn online in te zien via www.treeport.eu/enquete.
 
Uit de resultaten bleek verder dat veel respondenten binnen hun bedrijf gebruik maken van TL-verlichting, radiatorverwarming, meerdere computers en elektrische roldeuren. Wel worden er al maatregelen genomen om energiezuiniger te werk te gaan. Zo hebben 18 van de 28 respondenten de TL al vervangen door LED-verlichting, gebruiken 21 van de 28 spaarlampen en zijn er binnen 4 bedrijven warmtepompen geïnstalleerd. Ook zonnepanelen worden bij bijna de helft van de respondenten ingezet. 
 
De leden die de vragenlijst tijdig hadden ingevuld, maakten kans op een gratis Energiescan t.w.v. 250 euro. Uit een energiescan wordt precies duidelijk waarin een bedrijf nog schoner of energiezuiniger kan gaan werken. Naar aanleiding van een officiële trekking kwam About Plants Zundert BV als winnaar uit de bus. De door de Bink Groep beschikbaar gestelde cheque werd dezelfde avond nog door Jelle Havermans in ontvangst genomen.
 
Na de uitreiking kwamen ook de verschillende subsidiemogelijkheden nog aan bod. De avond werd afgesloten met de belofte dat de projectgroep binnenkort weer bijeen zal komen, om de resultaten en de daaruit voortvloeiende plannen verder uit te werken.
 
Treeport gaat zich ontfermen over de rotonde Beeklaan-Kapellekestraat. Althans, samen met minimaal twee leden van Treeport. We schrijven een prijsvraag uit waarin we op zoek gaan naar het beste ontwerp voor deze rotonde.

Het belangrijkste criterium voor deze wedstrijd is dat het een ontwerp is van minimaal twee samenwerkende bij Treeport aangesloten bedrijven en dat de samenwerking tussen hen duidelijk tot uiting komt. Alle leden komen hiervoor dus in aanmerking!

Wat moet u doen?
U maakt samen met een ander Treeportlid een ontwerp en dient dat voor 31 juli in bij carlo@eijndeloos-groen.nl. Enkele bepalingen waar u rekening mee dient te houden zijn dat het een blijvende beplanting is en dat het de complete rotonde behelst. Een onafhankelijke jury zal de ingezonden ontwerpen beoordelen. Aanvullende eisen t.a.v. het ontwerp, zoals hoogte en afmetingen, vindt u hier.

Het inplanten van de rotonde zal gebeuren in november 2018. Beplanting is aan te leveren door deelnemende bedrijven. Aanleg zal geschieden in onderling overleg. Vergunning, afzetting, etc wordt in principe geregeld zonder meerkosten, tenzij een dergelijke aanleg de vergunningsaanvraag overstijgt.

Wat kunt u winnen?
Allereerst dat uw ontwerp uitgevoerd gaat worden. Daarnaast krijgen de winnaars voor een periode van drie jaar een fikse korting via Treeport van meer dan 50% op de twee reclameborden. Hierbij staat één bord aan de zijde van de Kapellekestraat en één aan de zijde van de Klein Zundertseweg. Zij betalen het eerste jaar €800 en het tweede en derde jaar €750, dus in totaal €2.300. (Normale prijs is €4670.)
 
Kortom: samen kunt u er iets moois van maken, om er ook samen een fraai reclameobject mee te hebben!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carlo van den Eijnden: carlo@eijndeloos-groen.nl.
Leden die onder de vlag van Treeport deelnemen aan vakbeurs GrootGroenPlus 2018 krijgen ruimte in de etalagestands. Deze etalagestands staan wederom aan het begin van de blauwe route, daar waar het collectief start.
 
Dit jaar heeft de werkgroep Beurzen aan All-Expo t.w. Corné Oostvogels, niet alleen verzocht om de opbouw te regelen maar ook de coördinatie van de vulling en weergave van de etalagestands. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat hij niet is ingehuurd om een ontwerp te maken. We vragen de leden dan ook vriendelijk doch dringend om zoals ze ook aandacht besteden aan de eigen stand dat ook te doen aan de vulling van de toegewezen extra vierkante meter in de etalagestands. De tip is dus om er al tijdig over na te denken. Alle praktische zaken zoals het moment van aanleveren en ophalen zullen op een later tijdstip worden toegelicht.
 
Over de plaatsing van uw presentatie in de etalagestands, van uw logobordje bij deze presentatie en een logobordje van Treeport in uw stand hoeft u zich vooralsnog geen zorgen te maken. Daarvoor zal Corné zeker zorg dragen. Om het te laten slagen gaat het erom dat u wel zelf de juiste invulling aan de door u verkregen vierkante meter geeft.
 
Samen moeten we er daardoor voor kunnen zorgen dat er een mooie uitstraling komt van onze coöperatie en de regio. Bovendien worden we dan meegenomen in alle standkeuringen. Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen die gericht worden aan chantal@treeport.eu.
Onlangs ontvingen de deelnemers van Bufferzone 7 een mail van Treeport om het aantal aren te bevestigen. De bedrijven die nu op de onderstaande lijst staan zijn inmiddels doorgegeven aan Naktuinbouw en worden daar in het systeem vermeld als deelnemer.
 
Deze bedrijven mogen indien ze voldoen aan de fytosanitaire voorwaarden (2 inspecties, bemonstering perceel en geen bacterievuur binnen 500 meter perceel) ZP-b2 voeren op hun paspoorten.
 
Bedrijven die in onze Bufferzone liggen en die zich niet hebben aangemeld bij Treeport zijn voor Naktuinbouw geen deelnemer en mogen dus geen ZP-b2 paspoort voeren voor hun producten.
 
Let op: dit mogen ze natuurlijk wel als ze materiaal aankopen met ZP-b2 en dit weer door verhandelen. Dan mogen ze aan die partijen ZP-b2 hangen. Maar dit mag elk bedrijf, ook al liggen ze niet in een Bufferzone. Hier is vooral in het buitenland nog wel eens verwarring over.
 
Mocht iemand waardplanten hebben en zich bevinden in Bufferzone 7 maar nog niet aangemeld zijn bij Treeport voor deelname, dan kan dit alsnog door voor 30 juni een verzoek te doen via info@treeport.eu. Wijs ook gerust uw collega’s op deze mogelijkheid.
 
Bedrijfsnaam Plaats Opgegeven
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch  Ja 
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert  Ja 
Aert Johan van Zundert  Ja 
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen  Ja 
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert  Ja 
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch  Ja 
Bartelen Boomkwekerij Nispen  Ja 
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert  Ja 
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert  Ja 
Boot & Dart Zundert  Ja 
Braspenning Toon Zundert  Ja 
Broek - Jochems van den MTS Zundert  Ja 
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel  Ja 
Buiks Boomkwekerijen Wernhout  Ja 
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal  Ja 
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert  Ja 
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert  Ja 
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert  Ja 
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal  Ja 
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout  Ja 
Dunnen H. den Zundert  Ja 
Esri potcultures Rijsbergen  ja 
Expertrees Zundert  Ja 
Hasselt PCC van Achtmaal  Ja 
Hergo Boomkwekerij BV Zundert  Ja 
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert  Ja 
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen  Ja 
Kerstens Boomkwekerij John Zundert  Ja 
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur  Ja 
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert  Ja 
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf  Ja 
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch  Ja 
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Maasplants BV Zundert  Ja 
Marcelissen Gebr. Roosendaal  Ja 
Minoor Boomkwekerij de Wernhout  Ja 
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout  Ja 
Mouws Handelskwekerij Achtmaal  Ja 
Mulders vof Boomkwekerij Zundert  Ja 
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert  Ja 
Noordhoek BV De Schijf  Ja 
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert  Ja 
Nijnatten Frans van Zundert  Ja 
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert  Ja 
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal   Ja 
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert  Ja 
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal  Ja 
Peeters-Bernacka Achtmaal  Ja 
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith  Ja 
Pinxteren Maatschap Wernhout  Ja 
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel  Ja 
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen  Ja 
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert  Ja 
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert  Ja 
Rombouts- Godrie Mts Zundert  Ja 
Rutven Boomkwekerij de Wernhout  Ja 
SAP Holland BV Zundert  Ja 
Tax- Jochems mts Wernhout  Ja 
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen  Ja 
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen  Ja 
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen  Ja 
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert  Ja 
Vriends Boomkwekerijen Wernhout  Ja 
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert  Ja 
Zundert BV Rijsbergen  Ja 
Ook dit jaar nemen diverse leden weer, onder de vlag van Treeport, deel aan vakbeurs GrootGroenPlus die van 3 t/m 5 oktober in Zundert gehouden zal gaan worden. Het thema is: The Future = Green!

De Werkgroep Beurzen verzoekt de leden van Treeport die nog niet gemeld zijn maar wel willen deelnemen in het collectief of als octopusstand, om zich alsnog te melden via chantal@treeport.eu.

De onderstaande 26 leden hebben inmiddels het logo van Treeport laten plaatsen op de exposantenlijst van GGP die hier te openen is. Een uitleg van deelname onder Treeport werd in de voorgaande nieuwsbrief gegeven en meer informatie zal worden opgenomen in de nieuwsbrief van 15 mei. Wilt u zo lang niet wachten? Stuur dan een mail aan: chantal@treeport.eu.
Leden van Coöperatieve vereniging Treeport Zundert hebben ook dit jaar weer een speciaal bloemenmengsel gezaaid, om te zorgen voor een goede leefomgeving voor bestuivers zoals bijen, maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen te voorkomen. En dankzij een ludieke actie van de vereniging kunt u hier nu ook bij helpen!
 
Er zijn voor de inwoners van de gemeente gratis zakjes van dit speciale, 1-jarige bloemenmengsel beschikbaar. Afhalen kan vanaf 10 mei op de navolgende locaties: in Achtmaal bij Coop Van Bedaf, in Klein-Zundert bij Attent Mutsters vof, in Rijsbergen bij PLUS Van Eekelen, in Wernhout bij Total Maalbergen en in Zundert bij de Bruna. Dankzij de vrijwillige medewerking van deze ondernemers is er dus altijd een afhaalpunt vlakbij!
 
Maak daarom uw eigen bloemenweide van 5 vierkante meter!
Zaai het zaad na het afhalen zo snel mogelijk in uw voortuin. Dit mengsel is namelijk niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar het ziet er ook nog eens prachtig uit! Zo kan heel uw omgeving meegenieten van de bloemenpracht. Een mooie vorm of bijzondere combinatie maken met andere buurtbewoners is natuurlijk óók mogelijk. Wie voor 31 juli een foto plaatst op Facebook of Twitter met de vermelding @TreeportZundert maakt bovendien kans op een insectenhotel. 
 
U helpt met uw inzet natuurlijk niet alleen de insecten, maar ook met het mooier én (bio)diverser maken van de gemeente Zundert. Let wel: er zijn veel zakjes verkrijgbaar, maar per afhaalpunt is het aantal beperkt, dus zorg dat u er snel bij bent! 
 
Treeport mocht in 2017 via CLM Onderzoek en Advies BV, vanwege het project Beedeal, een bloemenmengsel ontvangen. Het betrof een mengsel dat speciaal was aangepast aan de verwachtingen van de boomkwekers. Dit om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden op het bedrijf te krijgen welke de kwekers een handje meehelpen om allerlei plagen te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat het er daarnaast prachtig uitziet. Kleurrijke bloemen die telkens weer een andere aanblik tonen, is een aantrekkelijke bijkomstigheid. De reacties daarop van de omwonenden en de talloze voorbijgangers zijn misschien wel de beste PR die een bedrijf kan uitstralen. En goed voorbeeld doet vanzelf volgen, ongeacht of iemand wel of geen boomkweker is.

Via de Werkgroep Agrobiodiversiteit kon net als in 2017 ook begin 2018 weer bloemenmengsel worden besteld. Diverse leden maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Momenteel worden de bestellingen uitgedeeld. Als extraatje voor hun medewerking en bijdrage ontvangen de deelnemers aan het zaaiproject dit jaar naast het mengsel ook een insectenhotel. Doel van het project is uiteraard het verbeteren van de biodiversiteit maar het zorgt daarnaast ook nog eens voor een mooie uitstraling! Het Vogelrevalidatiecentrum te Zundert heeft overigens gezorgd voor de realisatie van de mooie hotels.
 
Voor alle leden die inmiddels spijt hebben dat ze geen een- of meerjarig bloemenmengsel gezaaid hebben, hierbij de gegevens van de leverancier: Van Dijke Zaden BV, Molendijkseweg 5, 4697 EX Sint Annaland. Mailadres: info@vandijkezaden.nl. Ook via onze leden CLTV en Telermaat zijn overigens allerlei geschikte bloemenmengsels te bestellen.
 
 
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

In september starten Helicon MBO Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd. 12 april vond de kick-off plaats bij Boomkwekerij De Spankert in Boxtel.
 
Aankomend schooljaar starten Helicon Opleidingen Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd, oftewel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Tientallen boomkwekers uit Noord-Brabant zijn nauw betrokken bij het proces om op deze manier voldoende gekwalificeerd personeel in te laten stromen in de sector. Omdat nauw wordt samengewerkt met leerbedrijven uit de hele provincie, kunnen leerlingen vaker dichter bij huis de opleiding volgen dan nu het geval is. Extra aandacht zal worden gegeven aan de regio Zundert waar momenteel geen BBL-opleiding meer is, om komend jaar ook daar een BBL-opleiding te kunnen starten.

Bij Boomkwekerij De Spankert hebben de intiatiefnemers donderdag als kick-off gezamenlijk een boom geplant. Op deze dag is ook de campagne gestart rondom het gezamenlijk werven van leerlingen. Op de nieuwe website boomteeltopleiding.nl staan voorlichtingsfilmpjes over de opleidingen en kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie.

De samenwerking tussen de opleidingen wordt ondersteund door werkgevers verenigd in Treeport Zundert, ZLTO en de werkgroep ‘Instroom boomkwekerijmedewerkers in Brabant’.
 
Op 4 april trok wethouder Johan de Beer samen met de werkgroep Regiopromotie van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. naar de basisscholen Sint Antonius te Klein Zundert en De Wegwijzer in Achtmaal. Niet zo zeer als verlate viering van de Nationale Boomfeestdag, die officieel op woensdag 14 maart plaatsvond, al wel als voorbereiding op de Nationale Boomfeestdag van 2019.
 
Er werd daarom gekozen voor een educatief programma. Vragen die aan de orde kwamen waren: Hoe worden bomen gekweekt? Welke soorten zijn er zoal? Wat is hun functie?
 
Het werd afgelopen woensdag allemaal door een boomkweker (David Bömer) en een hovenier (Carlo van den Eijnden) uitgelegd aan de leerlingen en scholieren van de basisscholen. Maar dat was niet het enige!

De klassen mochten ook nog stemmen op hun favoriete boom! Ze hadden de keuze uit 36 bomen die we later dit jaar ook terug zullen zien in het Boombakkenproject dat in het centrum van Zundert uitgevoerd zal gaan worden. Verreweg de meeste stemmen (38,2%) van deze inmiddels groene wijsneuzen gingen uit naar de Nyssa sylvatica. Daarmee is deze door de jeugd gekozen tot favoriet! Vanaf voorjaar 2019 kunnen ze in de Molenstraat selfies maken met hun favoriet. Uiteraard mogen die gepost worden op de sociale media, we delen graag de kennis maar ook het enthousiasme!
 

Bron: www.tuinadvies.nl
Begin april ontvingen wij vanuit Naktuinbouw de melding dat de tarieven voor het in standhouden van de Bufferzone in 2018 gelijk zullen blijven aan die van 2017.

In 2017 was het mogelijk om u middels een digitaal aanmeldformulier in te schrijven voor deelname. Massaal werd op dit formulier aangegeven dat automatische verlenging gewenst was. Degene die dat hebben aangevinkt zullen binnen 14 dagen een verzoek ontvangen om te bevestigen dat het aantal aren niet is gewijzigd en krijgen uiteraard de mogelijkheid om dit indien nodig aan te passen. Onder dit bericht is een lijst te vinden van de deelnemers aan de instandhouding van de Bufferzone die gekozen hebben voor een automatische verlenging. Zij hoeven dus voorlopig niets te ondernemen.

Degene die niet op de lijst staan en wel waardplanten hebben of zichzelf willen aanmelden voor een vrijwillige bijdrage, dit kan zowel voor boomkwekers zonder waardplanten als voor toeleverende bedrijven, kunnen zich melden via info@treeport.eu.
 
Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. We roepen bij deze dan ook degene op die zich nog niet hebben aangemeld omdat alsnog te doen. Daarnaast roepen we de reeds aangemelde bedrijven op om ook de bedrijven die nog niet zijn aangemeld te benaderen en te bewegen tot een aanmelding door ze het belang van de instandhouding van de Bufferzone te doen inzien.
 
Bedrijfsnaam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert
Boot & Dart Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek - Jochems van den MTS Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Esri potcultures Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hasselt PCC van Achtmaal
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters-Bernacka Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Zundert BV Rijsbergen
3 tot en met 5 oktober zal GGP 2018 plaatsvinden. Treeportleden hebben ook dit jaar weer extra voordeel. Het is namelijk mogelijk om deel te nemen in het collectief of als octopusstand. Bij deze laatste optie staan de individuele stands elders op de beursvloer/in de routes, maar worden zij wel meegenomen in de etalagestands, PR en kunnen ze het logobordje van Treeport in de stand plaatsen. Het collectief, waarbij de Treeportleden aaneengeschakeld staan, staat wederom vooraan in de blauwe route en start met de etalagestands.
 
De deelnemerslijst van GrootGroenPlus 2018 staat online en in de gratis te downloaden app. Klik hier voor het openen van de lijst. Als uw bedrijfsnaam gevolgd wordt door het logo van Treeport, dan bent u aangemeld voor deelname onder Treeport. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u dat via info@treeport.eu laten aanpassen. Des te meer leden zich aanmelden voor het collectief of als octopus, des te krachtiger de uiting van Treeport.
 
 
De subgroep Treeportal maakt al geruime tijd onderdeel uit van de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar. Zij realiseerden onder andere de mogelijkheden die gratis aan de leden worden aangeboden via www.treeportal.eu.

Op deze website kunnen de leden van Treeport al 3 jaar hun voorraad tonen. In 2017 werd vervolgens de uitstraling van de website aangepast waardoor er nu tumbnails zichtbaar zijn. Een goede werking staat en valt met de inspanningen die de leden doen om de voorraadweergave volledig en actueel te houden. In het verleden zijn daar diverse oproepen voor gedaan en zijn er tips gegeven om deze driewekelijkse taak te vereenvoudigen.

Als vereniging mogen we trots zijn op deze toevoeging aan het lidmaatschap die volledig voor en door leden zelf is gerealiseerd. Echter de wereld staat niet stil en zo ook niet de digitale ontwikkelingen op alle gebieden van de bedrijfsvoering. Dat en diverse besprekingen hebben er inmiddels toe geleid om de subwerkgroep te hernoemen. Vanaf nu zal deze dan ook E-Commerce genoemd gaan worden.

De subwerkgroep is inmiddels ook gegroeid met nieuwe leden en de subsidie-aanvragen lopen c.q. zijn deels al toegekend. Uiteraard zal de eerste informatie op het gebied van onderzoek, voortgang en plannen eerst intern besproken worden. Zodra de subwerkgroep een concreet voorstel kan neerleggen zal zij dit voorleggen tijdens een algemene Treeportbijeenkomst. 

Nu al vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep via: info@treeport.eu
 

 
 

Dat is de gedachte die het netwerk dat Treeport is goed omschrijft. Klik hieronder voor de film.

 
Half maart verstuurde Treeport de eerste nieuwsbrief in nieuwe stijl. Vanaf nu is de opzet moderner en praktischer. Enkel de hoofdlijnen worden getoond zodat vervolgens elk item apart kan worden aangeklikt om het volledige verhaal of de complete informatie te lezen. De uitgebreide nieuwsbrieven zijn enkel toegankelijk voor leden van Treeport. Interesse om lid te worden? Laat het ons weten via: info@treeport.eu


Werken in en om de boomkwekerij is boeiend, veelzijdig en uitdagend. Daar kunnen we veel tekst aan wijden, maar het beeld zegt eigenlijk meer dan wij kunnen zeggen. Daarom:
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. is de afgelopen jaren zeer actief geweest in de groene regio Zundert (West-Brabant). Deze regio is een bijzonder centrum voor de boomkwekerij. Producenten, bedrijven in de mechanische verwerking, transporteurs en handelaren vormen dankzij hun geografische ligging, omvang en sortiment een sterk regionaal, nationaal en internationaal agrarisch cluster. En Treeport vormt daarin een spil. De vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector. Deze inspanningen blijken in de praktijk en voor de leden hun vruchten af te werpen. Inmiddels is Treeport namelijk uitgegroeid tot een vereniging met zeer actieve leden, werkgroepen, bestuurders, manager én alliantiepartners.
 
Momenteel zijn zo'n 90 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie en kent Treeport 12 alliantiepartners. Samen maken ze West-Brabant - met Zundert als middelpunt - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 10 actieve werkgroepen. 
 
Werkgroep Regionale Promotie
Een van de actieve werkgroepen, is die van Regionale Promotie. Deze groep heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het sociale lokale project ‘Bij Anna’ in de voormalige Assortimentstuin extra planten, bloemenmengsels en een bijenhotel krijgt. De werkgroep Regionale Promotie heeft ook gezorgd voor een ondersteunende rol bij de jaarlijkse Kwekerijenloop, mede georganiseerd door Van Goghloop Zundert en de West-Brabantse Triathlon Vereniging. Diverse leden van Treeport stellen hun kwekerij open voor deze tocht. In januari 2018 namen zeker 850 mensen deel waardoor Zundert en de boomkwekerij in het algemeen geen betere en positievere promotie kon krijgen.
 
De werkgroep verzorgt daarnaast onder meer planteninformatie en advies bij evenementen en uitingen. Niet onbelangrijk; door zeer nauwe contacten met de overheid zal het Zundertse sortiment terug te vinden zijn in de dit jaar te plaatsen omvangrijke groenaankleding binnen de gemeente Zundert. Een mooi visitekaartje voor de sector.
 
Mechanische onkruidbeheersing
Zeker relevant is de werkgroep die zich richt op de ontwikkelingen in mechanische onkruidbeheersing. Deze ontwikkelingen staan niet stil en dat is voornamelijk te danken aan het feit dat er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor onkruidbestrijding. Treeport heeft hieraan onder meer via het project 'Schoon water Boomteelt' aandacht aan geschonken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een schoffelmachine, die een hoge werkcapaciteit heeft. De te behandelen oppervlakken worden immers steeds groter. Ook wordt door de werkgroep onderzocht of er mogelijkheden zijn om het schoffelen in loonwerk uit te voeren. Verder ontplooien ze tal van leerrijke activiteiten op het gebied van onkruidbeheersing waarvan ze de kennis vervolgens delen.
 
Pest Controlled Area
Een ander belangrijk item van Treeport is het komen tot een Pest Controlled Area. De werkgroep die zich hier hard voor maakt, heeft ook in 2017 weer voldoende kwekers en niet-kwekers in de zone bereid gevonden om gezamenlijk de kosten te dragen die verbonden zijn aan de instandhouding van de Bufferzone. De meeste van hun hebben reeds aangegeven hun bijdrage in 2018 stilzwijgend te willen verlengen. Hier is de hele sector bij gebaat en op termijn zal het de positie van de bedrijven in de regio alleen maar verder versterken.
 
Toekomstvisie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari jl. werd duidelijk dat ook in 2018 Treeport zich weer zal inzetten voor de boomkwekerij en de promotie van West-Brabant m.n. Zundert. De actieve betrokkenen spelen daar uiteraard een cruciale rol in. Treeport wil zich nog verder ontwikkelen tot dé boomkwekersorganisatie in de regio Zundert inclusief het grensgebied met België, waar kwekers en aanverwante bedrijven zich graag bij aansluiten. De samenwerking met en aansluiting van zoveel mogelijk leden zorgt ervoor dat Treeport nog meer kan betekenen voor de sector en met haar activiteiten nog meer impact kan maken. Op de planning staan alvast: Treeportcafés, Tuinavonden, een Alliantiepartnerbijeenkomst en het opstellen van een Duurzaamheidsagenda. Meer informatie is steeds te vinden op: www.treeport.eu.
 

Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan 400 boomkwekerijen en maar liefst 40% van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt. Tijdens de Kwekerijenloop wandel of ren je over en langs deze kwekerijen!
 

Schrijf je nu in: http://www.vangoghloopzundert.nl/kwekerijenloop/


 

         

Op 17 en 18 januari waren diverse leden als deelnemer aanwezig bij de 1e Voorjaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus. Deze verkoopbeurs werd gehouden op het CLTV-terrein aan de Molenstraat 155 in Zundert. Beide dagen kon u daar van 09:00 uur tot 17:00 uur terecht. Uiteraard was ook onze vereniging met een (onbemenste) stand vertegenwoordigd. Voor meer informatie over ons collectief kunt u terecht op deze website. Neem gerust contact met ons op!

Op 17 en 18 januari staat de eerste editie van de Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus op het programma. De beurs zal gehouden worden in de loods op het CLTV-terrein. In samenwerking met drie andere voorjaarsbeurzen t.w. Groenbeurs Brabant, Groenbeurs Haaren en TreeVention lijkt een kwalitatief goed internationaal vakbezoek gegarandeerd. Deelname aan deze nieuwe verkoopbeurs is enkel mogelijk in combinatie met de najaarsbeurs van GGP. Als u in wilt schrijven, wacht dan niet te lang. U vindt onder deze link het inschrijfformulier: http://www.grootgroen.nl/inschrijven2018/

Bij de najaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus op 3 t/m 5 oktober is Treeport uiteraard ook goed vertegenwoordigd. Voor de collectieve uiting zal een leverancier aangesteld worden om de  presentatie passend te maken, de daarvoor benodigde ruimte is reeds gereserveerd. Daarnaast zal vanuit de centrale organisatie van Treeport een stand bemenst gaan worden. Momenteel zijn we daarover in gesprek met meerdere partijen om onder andere een nieuwe flexibele stand te laten maken die voor alle gelegenheden gebruikt kan gaan worden.
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., die door Naktuinbouw is aangewezen om de boomteeltbedrijven in Bufferzone 14b te vertegenwoordigen, heeft voldoende aansluitingen weten te verzamelen.
 
Treeport speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in het bewustwordingsproces en die inspanningen werpen hun vruchten af. De meer dan 80 aansluitingen laten zien dat we als regio sterk staan, het belang van een bufferzone inzien en samenwerken. Zowel kwekers van waardplanten als andere bedrijven hebben zich aangesloten. Het betreft hierbij zowel leden van Treeport als niet-leden.
 
De lijst met deelnemers aan Bufferzone 14b is al meermaals gepubliceerd, omdat de aansluitingen nog binnen blijven komen. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat zij hun aansluiting de komende jaren automatisch willen verlengen. We kunnen als regio dan ook trots en dankbaar zijn dat we dit samen hebben kunnen realiseren, maar ook dat we door het grote aantal aansluitingen de kosten per aansluiting hebben kunnen verlagen.
 
Belang van de bufferzone voor de regio
Verkoop van bacterievuurgevoelige planten is alleen mogelijk als de inspecties in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Het is voor de regio van groot belang om Bufferzone 14b in stand te houden, omdat planten bij een uitbraak van Bacterievuur niet verhandeld kunnen worden. Inmiddels is met Naktuinbouw overeengekomen dat degenen die geen areaal hebben opgegeven geen ZP-2b paspoorten kunnen verkrijgen.
 
Alle aanmelders worden uiteraard bedankt voor hun bijdrage. 
Deze bedrijven dragen in 2017 bij aan de instandhouding van Bufferzone 14b. Waarvoor uiteraard onze dank!
 
Van Aart Boomkwekerijen OUDENBOSCH
Aert Boomkwekerij Barry van ZUNDERT
Aert Johan van ZUNDERT
J. Aerts Boomkwekerij RIJSBERGEN
Boomkwekerij Antens Domen B.V. OUDENBOSCH
Boomkwekerij Bartelen V.O.F. NISPEN
Boomkwekerij Richard de Bie B.V. ZUNDERT
Alphons van der Bom Bv, Koninklijke boomkwekerijen OUDENBOSCH
Bömer Boomkwekerij vof KLEIN ZUNDERT
Boot& Dart BOSKOOP
Boomkwekerij Braspenning ZUNDERT
Mts. van den Broek-Jochems ZUNDERT
M. Broos OUD GASTEL
Gebroeders Buiks WERNHOUT
Maatschap P. Daamen-Herijgers RIJSBERGEN
Daems-Damen Boomkwekerijen V.O.F. ACHTMAAL
Boomkwekerij Dams ZUNDERT
Boomkwekerij H. den Dunnen ZUNDERT
Boomkwekerij Denissen B.V. KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerij Ronald Dictus B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ACHTMAAL
Boomkwekerij Domen-Elst WERNHOUT
Domen-Weijgers Vof WERNHOUT
De Douglas Boomkwekerijprodukten B.V. WERNHOUT
Esri Potcultuur RIJSBERGEN
Expertrees ZUNDERT
Boomkwekerij van Hasselt ACHTMAAL
Boomkwekerij P. Hereijgers KLEIN ZUNDERT
Hergo Boomkwekerijen B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij E. Herijgers ZUNDERT
A. van Hooydonk ACHTMAAL
Boomkwekerij Huijbregts Wernhout
Boomkwekerij Kennis BV RIJSBERGEN
Boomkwekerij Mts John en Anita Kerstens-Oostvogels ZUNDERT
Boomkwekerij Koomans van de Dries ETTEN-LEUR
Van Kuyck Consultancy RIJSBERGEN
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de ZUNDERT
Boomkwekerij H. van Laerhoven SCHIJF
Maatschap van Laerhoven-Michielsen ACHTMAAL
Boomkwekerij Laurijssen vof ZUNDERT
Leena Plant VOF ACHTMAAL
Boomkwekerij Leenaerts - Halters en Zn. WERNHOUT
R.J.L.M. Leenaerts WERNHOUT
Leeuwen van - Oudenbosch OUDENBOSCH
Lodders Boomkwekerijen B.V. WERNHOUT
Maasplant BV - Zundert ZUNDERT
Gebr. Marcelissen ROOSENDAAL
Boomkwekerij J Mouws bv WERNHOUT
Handelskwekerij Mouws ACHTMAAL
Boomkwekerij/Potcultures Mulders vof ZUNDERT
Boomkwekerij Jos Mutsters ZUNDERT
de Noordhoek vaste planten bv SCHIJF
Boomkwekerijen Marcel van Nijnatten & Zn. B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij André van Nijnatten en Zonen V.O.F. ZUNDERT
Oostvogels Boomkwekerij ACHTMAAL
Boomkwekerij A. van Ostaaijen KLEIN ZUNDERT
RAPO/Van Overveld Fruit ROOSENDAAL
Pelgrum Vink Materialen B.V. LOBITH
Maatschap Pinxteren WERNHOUT
Boomkwekerij Poppelaars B.V. SPRUNDEL
Maatschap Poppelaars-Huybregts RIJSBERGEN
Mts JJW Quirijnen - DJM Gommers WERNHOUT
De Raamberg V.o.f KLEIN ZUNDERT
Roelands Boomkwekerij B.V. ZUNDERT
Gebr. Roelands Boomkwekerij/BMKW De Minoor WERNHOUT
Maatschap Rombouts-Godrie ZUNDERT
Boomkwekerij de Rutven Leon Domen & Zoon. B.V. WERNHOUT
SAP Holland B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij Het Slagmoer vof WERNHOUT
Tenax Tree-Plugs & Seeds RIJSBERGEN
Boomkwekerij Corne van Veltom KLEIN ZUNDERT
Verbeek Boomkwekerijen B.V. STEENBERGEN
Boomkwekerij Verbro RIJSBERGEN
 Vriends Boomkwekerijen WERNHOUT
Boomkwekerij Vriends-Gommers WERNHOUT
Boomkwekerij A. Willemsen KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerijen Zundert B.V. RIJSBERGEN
Mts.HAA Tax en PCM Tax-Jochems WERNHOUT
BMKW Frans van Nijnatten ZUNDERT
Boomkwekerij AVA KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerij Elst-Van Looveren ACHTMAAL
De onderstaande leden vermelden in de exposantenlijst op de website van vakbeurs GrootGroenPlus het logo van Treeport. Bent u lid van Treeport en deelnemer aan GGP 2017 maar heeft u nog geen logovermelding? Aanmelden kan via info@treeport.eu.
 
Bedrijfsnaam
Aart Boomkwekerijen, Van
About Plants Zundert BV
Alfa Accountants en Adviseurs
BCT BV
Beek Agro Advies BV, Van
Bömer v.o.f., Boomkwekerij
Braspenning, Boomkwekerij
Broek, Louis van den, Boomkwekerij
CLTV Zundert
Cultus Agro Advies
Dams Boomkwekerij
Delphy
Dictus-Hereijgers vof, Boomkwekerij
Elst-Bevers Containerteelt
Expertrees
GroeiBalans Teelt & Onderzoek BV
Hergo Boomkwekerij BV
Herplant BVBA
Huijbregts, Boomkwekerij
Lavendelplus
Lodders Boomkwekerijen BV
Marijnissen, Vaste Plantenkwekerij AM
Mouws J.Boomkwekerij bv
Oers Agro, Van
Peijl Tuinplanten, Van der
Plant Health Cure BV
Poppelaars boomkwekerijen, C.A.M.
Raamberg Boomkwekerij, De
Rabobank Food & Agri teams Midden West-Brabant en Midden-Brabant
Roelands Boomkwekerijen BV
SAP Holland
Schipper Accountants B.V.
Special Plant Zundert B.V.
Tenax Tree-Plugs & Seeds
Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Etalage)
Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Stand)
TSD IT bv
Uijtdewilligen, Bmk Chris
VARB, Stichting Beurshal
Verdaesdonck Boomkwekerij BV
Verpaalen-Herijgers VOF
Vissenberg-Sierteelt
Willemsen BV, Boomkwekerij Jos
Zundert, Boomkwekerijen
De ondervermelde 77 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname aan Bufferzone 14B. Hiervoor uiteraard onze dank. De eerste facturatieronde zal begin augustus gaan plaatsvinden. Staat u niet op de onderstaande lijst en wilt u zich alsnog aanmelden? Het kan nog steeds middels deze link: https://www.treeport.eu/enquete
 
    Overzicht Bufferzone 2017    
    Bedrijfsnaam Plaats Opgegeven
1   Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch   Ja
2   Aert Boomkwekerij Barry van Zundert   Ja
3   Aert Johan van Zundert   Ja
4   Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen   Ja
5   Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch   Ja
6   Bartelen Boomkwekerij Nispen   Ja
7   Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert   Ja
8   Bom BV, Alphons van der Oudenbosch   Ja
9   Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert   Ja
10   Boot & Dart Zundert   Ja
11   Braspenning Toon Zundert   Ja
12   Broek - Jochems van den MTS Zundert   Ja
13   Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel   Ja
14   Buiks Boomkwekerijen Wernhout   Ja
15   Daamen- Herijgers P. Rijsbergen   Ja
16   Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal   Ja
17   Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert   Ja
18   Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert   Ja
19   Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert   Ja
20   Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal   Ja
21   Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout   Ja
22   Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout   Ja
23   Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout   Ja
24   Dunnen H. den Zundert   Ja
25   Esri potcultures Rijsbergen   ja
26   Expertrees Zundert   Ja
27   Hasselt PCC van Achtmaal   Ja
28   Hereijgers P. Boomkwekerij Klein Zundert   Ja
29   Hergo Boomkwekerij BV Zundert   Ja
30   Herijgers Boomkwekerij E. Zundert   Ja
31   Hooydonk A. van Achtmaal   Ja
32   Huijbregts Boomkwekerij Wernhout   Ja
33   Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen   Ja
34   Kerstens Boomkwekerij John Zundert   Ja
35   Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur   Ja
36   Kuyck Consultancy, Van Rijsbergen   Ja
37   Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert   Ja
38   Laerhoven Michielsen Mts van Achtmaal   Ja
39   Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf   Ja
40   Laurijssen vof Boomkwekerij Zundert   Ja
41   Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout   Ja
42   Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout   Ja
43   Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch   Ja
44   Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout   Ja
45   Maasplants BV Zundert   Ja
46   Marcelissen Gebr. Roosendaal   Ja
47   Minoor Boomkwekerij de Wernhout   Ja
48   Mouws Handelskwekerij Achtmaal   Ja
49   Mulders vof Boomkwekerij Zundert   Ja
50   Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert   Ja
51   Noordhoek BV De Schijf   Ja
52   Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert   Ja
53   Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert   Ja
54   Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert   Ja
55   Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal   Ja
56   Pelgrum Vink Materialen BV Lobith   Ja
57   Pinxteren Maatschap Wernhout   Ja
58   Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel   Ja
59   Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen   Ja
60   Quirijnen - Gommers MTS Wernhout   Ja
61   Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert   Ja
62   Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert   Ja
63   Rombouts- Godrie Mts Zundert   Ja
64   Rutven Boomkwekerij de Wernhout   Ja
65   SAP Holland BV Zundert   Ja
66   Slagmoer vof, Boomkwekerij Het Wernhout   Ja
67   Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen   Ja
68   Veltom Corné van Klein Zundert   Ja
69   Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen   Ja
70   Verbro Boomkwekerij Rijsbergen   Ja
71   Vriends Boomkwekerijen Wernhout   Ja
72   Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout   Ja
73   Willemsen Boomkwekerij A. Zundert   Ja
74   Zundert BV Rijsbergen   Ja
75   L.A. Oostvogels Boomkwekerij Achtmaal   Ja
76   Leena Plant Achtmaal   Ja
77   Mouws BV Boomkwekerij J. Wernhout   Ja
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (Treeport) heeft in de afgelopen jaren met twaalf organisaties eenzelfde alliantieverklaring gesloten. Kort samengevat hebben zij middels deze alliantieverklaring afgesproken om samen voor een gezonde groei te gaan.
 
In de eerste helft van 2017 werd de wens uitgesproken om samen ook daadwerkelijk invulling en inhoud te geven aan deze vrijblijvende verklaring. Daarom kwamen op 12 juli de vertegenwoordigers van Stichting van Gogh & Zundert, Corso Zundert, CLTV Zundert, Telermaat, Boomtelersfederatie Noord-België, Stichting EPS, Gemeente Zundert, Rabobank de Zuidelijke Baronie, Prinsentuin College, ROC West-Brabant (verhinderd) en Prinsentuin van Cooth samen op een pop-up vergaderlocatie.
 

Informatieve rondleiding op gastbedrijf
Deze vergaderlocatie was ingericht op het bedrijf van Boomkwekerijen Zundert BV te Rijsbergen. Dit is het bedrijf van Lisette en Lex Domen, die tevens lid zijn van Treeport en actief in zowel de Ledenraad als in de werkgroepen. Een afgevaardigde van de Ledenraad gaf een korte inleiding en vanuit het bestuur werd op persoonlijke titel een toekomstvisie van de boomkwekerij gegeven. Daarna volgde een informatieve rondleiding door het bedrijf.
 
Er waren diverse stoplocaties waarbij de aanwezigen al dan niet met een demonstratie van de werkzaamheden van de werkgroepen op de hoogte werden gesteld. De goede en inhoudelijke vragen die vanuit de gasten gesteld werden, maakten al snel duidelijk dat het verhaal van Treeport goed gehoord werd.
 
Vervolgtraject wordt ingezet
Na de rondleiding werden drie forumgroepen gevormd. Zij bespraken verder inhoudelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van de alliantieverklaring met elkaar. Op deze manier kon worden bekeken wat alliantiepartners voor Treeport kunnen betekenen en natuurlijk ook wat de partners van Treeport verwachten. Er bleken zelfs verschillende mogelijkheden voor alliantiepartners onderling te zijn. Aan het einde van de avond konden een aantal vruchtbare conclusies getrokken worden. Daarbij viel op dat er veel overlap was tussen de voorgestelde actiepunten van de groepen. Dit laat zien dat de alliantiepartners veelal op dezelfde lijn zitten met Treeport. Na de zomer zal Treeport het vervolgtraject inzetten, door alle uitgestoken handen aan te nemen en gezamenlijk invulling te geven aan de gezonde groei.
 
Interesse? Mail info@treeport.eu voor meer informatie. 

Deze bedrijven hebben zich voor 1 juli 2017 aangemeld voor deelname aan het instandhouden van Bufferzone 14b:

 • Aart Boomkwekerijen van
 • Aert Boomkwekerij Barry van
 • Aert Johan van
 • Aerts Boomkwekerij J.
 • Antens Domen BV Boomkwekerij
 • Bartelen Boomkwekerij
 • Bie Bv Boomkwekerij Richard de
 • Bom BV, Aphons van der  
 • Bömer VOF Boomkwekerij
 • Boot & Dart
 • Braspenning Toon
 • Broek - Jochems van den MTS
 • Broos Boomkwekerij M.
 • Daems- Damen Boomkwekerij
 • Dams (Erna) Boomkwekerij
 • Dictus Bv Boomkwekerij Ronald
 • Dictus- Hereijgers Boomkwekerij
 • Domen- Elst Boomkwekerij
 • Domen- Weijgers vof Boomkwekerij
 • Dunnen H. den
 • Esri potcultures
 • Expertrees
 • Hasselt PCC van
 • Hereijgers P. Boomkwekerij
 • Hergo Boomkwekerij BV
 • Herijgers Boomkwekerij E.
 • Huijbregts Boomkwekerij
 • Kerstens Boomkwekerij John
 • Koomans van de Dries, Bmkw
 • Kuyck Consultancy, Van
 • Laerhoven Boomkwekerij H. van
 • Laurijssen vof Boomkwekerij
 • Leeuwen Boomkwekerij J. van
 • Lodders Bv Boomkwekerij
 • Maasplants BV
 • Marcelissen Gebr.
 • Minoor Boomkwekerij de
 • Mouws Handelskwekerij 
 • Mulders vof Boomkwekerij
 • Mutsters Boomkwekerij Jos
 • Noordhoek BV De
 • Nijnatten en Zn Bv Marcel van
 • Ostaayen Boomkwekerij A. van
 • Overveld Fruit van (Rapo)
 • Pelgrum Vink Materialen BV
 • Pinxteren Maatschap
 • Poppelaars Bv Boomkwekerij
 • Quirijnen - Gommers MTS
 • Raamberg vof Boomkwekerij De
 • Roelands Boomkwekerijen Bv
 • SAP Holland BV
 • Slagmoer vof, Boomkwekerij Het
 • Tenax Tree Plugs & Seeds vof
 • Veltom Corné van
 • Verbeek Boomkwekerijen
 • Verbro Boomkwekerij
 • Vriends Boomkwekerijen
 • Vriends- Gommers Boomkwekerij
 • Willemsen Boomkwekerij A.
 • Zundert BV Boomkwekerijen

Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan middels dit formulier:
https://www.treeport.eu/enquete

Telermaat en Treeport Zundert ondertekenen AlliantieverklaringVoor de start van de Telermaat Zomertour hebben Peter van Dongen (namens Telermaat) en Marc Lodders (namens Treeport Zundert) een Alliantieverklaring ondertekend. Middels die verklaring geven ze aan dat beide organisaties samen willen werken aan een gezonde groei in de boomteeltsector. Beiden onderschrijven het belang van samenwerking om een gezonde groei op zowel economische vlak als op het gebied van milieu. Vanuit de overtuiging dat ze samen invulling kunnen geven aan de vraagstukken waarvoor de sector de komende jaren nog komt te staan, werd de handtekening nog bekrachtigd met een ferme handdruk. Plaats van handeling was in de pop-up fotostudio van Boomkwekerij Richard de Bie B.V., waar de eerste van vier dagen Telermaat Zomertour gehouden is.Na een korte introductie door Peter van Dongen en gastheer Henk de Bie, kreeg ook Treeport nog de gelegenheid om ten overstaan van de ruim 150 aanwezigen, nogmaals uit te spreken wat het belang is van de beoogde samenwerking. Het ontvangen applaus onderstreepte de goedkeuring van de toehoorders. Daarna startte de Telermaat Zomertour langs diverse demo’s, waaronder uitgebreide gewasbeschermings- en bemestingsproeven. Deelname aan de bijeenkomst geeft spuitlicentiehouders een punt voor verlenging ervan. Vele aanwezigen kwamen na afloop nog aan de stand van Treeport voor meer informatie over de mogelijkheden die de vereniging ook hen kan bieden, om daarnaast ook nog te genieten van de afsluitende barbecue.

Vanavond zijn alle leden vanaf 19:30 tot 22:00 uur welkom op het bedrijf Boomkwekerij Dictus-Hereijgers. John en Bianca zullen ons daar meer vertellen over hun bedrijf en een kijk gunnen in hun bedrijfsvoering. Dat John erg actief is in onze werkgroep mechanische onkruidbestrijding zal vast in de rondleiding tot uiting komen. Daarnaast is Henk Raaijmakers namens ZLTO uitgenodigd om een aantal actuele onderwerpen in de boomkwekerij toe te lichten. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom op het bedrijf van de familie Dictus aan de Kraailheuvelstraat 1E, 4885 KZ in Achtmaal.

Deze week ontvingen meer dan 600 boomkwekers, handelaren en aanverwante bedrijven een nieuwsbrief van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. met het dringende verzoek om wederom samen te werken. In de nieuwsbrief wordt gevraagd om een gezamenlijke aanpak voor het nemen van voorzorgmaatregelen om de risico’s in de plantenhandel binnen de regio te beheersen, kortom om Bufferzone 14b samen in stand te houden. Planten die bepaalde ziektes of aantastingen hebben, kunnen namelijk niet verhandeld worden. Kwekers nemen uiteraard zelf al diverse maatregelen om de ziektes en aantastingen te voorkomen, maar voor de handel is het van groot belang dat er standaard regionaal gecontroleerd wordt. Klanten en importeurs van de planten eisen namelijk certificaten en andere bewijsstukken die aantonen dat de planten afkomstig zijn van ziektevrije gebieden. Daarom is een gezamenlijke regionale en collegiale aanpak van groot belang. Hoe meer en hoe beter de controles worden uitgevoerd, des te minder risico’s er zijn dat de plantenhandel in de regio op slot gaat en er niet meer gekweekt en verhandeld mag worden. Dat zou namelijk een doemscenario zijn voor de boomteeltsector in Zundert en omstreken.
 
Ook in 2017 heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. van Naktuinbouw de mogelijkheid gekregen om collectief deel te nemen aan de Opsporing Bacterievuur in de Bufferzones. Treeport zal dus de uiteindelijke factuur ontvangen en het totaalbedrag dienen te voldoen. Namens het bestuur en de ledenraad van Treeport ontvingen daarom meer dan 600 bedrijven een nieuwsbrief met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen aan het collectief, door voor 15 juni 2017 het digitale aanmeldformulier in te vullen. Ook degenen die geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn, kunnen toch deelnemen aan de regeling om zo de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen. Het is immers in ieders belang dat de zone ziektevrij blijft, waardoor alle teelten en handel zonder beperkingen voortgezet kunnen worden en dus iedereen vrij kan handelen met alle producten.

Een kopie van de nieuwsbrief is ook te lezen op www.treeport.eu. Mocht u bomen telen en/of verhandelen en heeft u onverhoopt de oproep niet ontvangen, neem dan contact op met Treeport om u verder te laten informeren.  
Dinsdagavond 23 mei was de eerste gezamenlijke informatieavond van ZLTO en Coöperatieve Vereniging Treeport in het Cultureel Centrum in Zundert. De avond kon rekenen op veel belangstelling; er moesten zelfs nog stoelen bijgeschoven worden om alle aanwezigen een plek te kunnen bieden.
 
Vertegenwoordigers van ZLTO en Treeport verwelkomden eerst samen de gasten en gaven daarna een korte toelichting op het bundelen van de krachten, kennis en waarom de partijen elkaar goed aanvullen.
 

Thema: WATER
Het thema van de avond was WATER. Gerard Hendrickx (Waterschap Brabantse Delta), Janneke Nooren (Waterschap Brabantse Delta), Johan Elshof (ZLTO) gaven informatie over flexibeler beregenen. Daarna gaven René Rijken (Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (ZLTO) een duopresentatie over de waterzuiveringsplicht en het aantonen van nul-lozing.
 
Bezoekers hadden de mogelijkheid om vragen te stellen en daar maakten zij goed gebruik van. Naar aanleiding van de diverse en nuttige vragen werden aanvullende tips gegeven. De beeldpresentaties worden op een later moment nog digitaal aan alle aanwezigen toegezonden. Al met al was het een succesvolle avond, met voldoende ruimte voor kennisdeling over een actueel en belangrijk onderwerp.
 
Favoriete plant
Het formele deel van de avond werd afgesloten met een presentatie van de favoriete plant van boomkweker Jan Mouws. Dit was uiteraard naast de Naturaplants, meer specifiek de Wollemia nobelis, een groenblijvende, eenhuizige boom. Tijdens de toelichting van Mouws over de energetische werking van de planten was het muisstil in de zaal. Alle sprekers kregen als bedankje een persoonlijk voor hen geselecteerde plant uit de collectie Naturaplants. Deze planten staan in dienst van de persoon voor wie ze geselecteerd zijn en hebben een zachte, natuurlijke werking. 
 

 

Afgelopen weekend is per brief aangekondigd dat de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. de boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b opnieuw zal vertegenwoordigen en daarmee uitvoering gaat geven aan de collectieve deelname en zorg draagt voor de betaling aan Naktuinbouw van de algemene en inspectiekosten in bufferzone 14b.
 
Op korte termijn zult u daarom namens het bestuur en de ledenraad van Treeport een brief ontvangen met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen in dit collectief, een formulier ter opgave zal inclusief de verdeling en tarieven bijgevoegd zijn.
 
Deze oproep geldt voor alle bedrijven in zone 14b met en zonder waardplanten en voor leden en niet-leden van Treeport!


P.S. In het Treeportcafé van dinsdag 23 mei 2017 zal er alvast een mondelinge toelichting worden gegeven.
Het eerstvolgende Treeportcafé is op dinsdag 23 mei 2017 in het CultuurCentrum Zundert. Deze avond is speciaal ingericht rondom het thema: WATER. Een voor elk bedrijf belangrijk productiemiddel. Zonder goed water is een goede bedrijfsvoering voor de meeste kwekers zelfs vrijwel onmogelijk.

Tijdens de avond zullen Gerard Hendrickx (plantoetser en vergunningverlener bij Waterschap Brabantse Delta), René Rijken (adviseur water- en emissiebeheer bij Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (specialist plant bij ZLTO) ons bijpraten over de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Er zal worden ingegaan op de nieuwe regelgeving met betrekking tot waterzuivering. Besproken zal worden welke oplossingsrichtingen er zijn. Tevens zal er uitleg zijn over het aantonen van nullozing. Uiteraard is er in alle gevallen ruimte voor vragen en discussie over verschillende situaties.

Voor de eerste maal organiseren ZLTO en Treeport het informatiecafé gezamenlijk. Deze avond is daarom vrij toegankelijk voor alle leden van ZLTO en Treeport. Nog geen lid? Het staat een ieder vrij om vrijblijvend kennis te komen maken met de organisaties. Vooraf aanmelden via info@treeport.eu is dan echter wel verplicht.

Treeportal, de aanbodsbank voor leden van coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A., heeft per 1 mei een update gekregen, waardoor het visueel veel aantrekkelijker is geworden voor de gebruikers. Zowel de oorspronkelijke eerste versie als deze update zijn kosteloos uitgevoerd door Treeportlid TSD IT BV. Om maximaal resultaat te halen uit de vernieuwing, worden leden opgeroepen zich - voor zover zij dat nog niet gedaan hebben - aan te melden bij de Treeportal én hun voorraadlijsten met zoveel mogelijk foto’s en details in te laden.
 
Treeportal
De Treeportal (www.treeportal.eu) bestaat al ruim een jaar. Een belangrijk doel van de Treeportal is het vergroten van de vindbaarheid van het sortiment van de leden en in de regio, maar ook het voorzien aan de informatiebehoefte die er bij de afnemers van groen bestaat. De Treeportal is niet alleen visueel aantrekkelijker; bezoekers kunnen vanaf nu ook op kenmerken zoeken.
 
Koppeling met TreeCommerce
Het idee om de Treeportal te vernieuwen komt naar aanleiding van de signalen die de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar vanuit de leden en gebruikers heeft mogen ontvangen. Gert Koster van Treeportlid TSD IT BV licht toe: "In de vernieuwde Treeportal kunnen leden inloggen en het aanbod bekijken als onderdeel van TreeCommerce. Alle producten kunnen zo in de etalage gezet worden en de afzet kan worden gestimuleerd. Het succes van de Treeportal valt of staat wel met een zo grootschalig mogelijke deelname van de leden."
 
Treeport
Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie Treeport. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is, onder meer via Treeportal.eu, de collectieve deelname aan vakbeurs GrootGroenPlus en de inzet voor Bufferzone 14b, zowel nationaal als internationaal actief. 

 

Wakker worden doe je pas echt met Omroep Brabant. Tussen 7.00 en 10.00 uur kijk én luister je op 25 april naar het programma: Wakker! met Tessel Linders en Maarten Kortlever. De ochtendshow die tegelijkertijd op radio, tv en online te volgen is. Je kijgt het laatste nieuws, het weer, de actuele verkeersinformatie en natuurlijk een lekkere portie muziek. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek over de achtergronden bij het nieuws. Voor je het weet, ben je helemaal bij... en klaarwakker! Op 25 april een uitzending met Special Plant Zundert BV. Herhaling van het item zal elk uur plaatsvinden en in de avond wellicht een vervolg krijg in het programma: Hart van Nederland!

WoonTips is het inspirerende en sfeervolle woonprogramma op RTL4. In het programma belichten we de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen. Zowel in het huis als om het huis. WoonTips informeert en inspireert de kijker met tips, nieuwe ideeën en interessante ontwikkelingen op het gebied van interieur tot aan exterieur en van de gehele leefomgeving tot aan de financiële situatie. In de aflevering van zaterdag 29 april is een item te zien met Treeportlid: Boomkwekerij Jos Willemsen BV.

En er komt nog een Treeportlid in een TV-programma: Topheesters van About Plants Zundert BV. Er zijn de afgelopen week dan ook bij Ron van Opstal op de kwekerij, naast de wekelijkse opnames voor media-aandacht, ook extra opnames gemaakt voor Rob’s grote tuinverbouwing. Deze opnames zullen eind mei op SBS6 te zien zijn.
 
Ook in 2017 zullen er drie Tuinavonden georganiseerd gaan worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze op de laatste donderdag van de maanden juni, juli en augustus te houden. Gezien andere activiteiten in de regio zijn de Tuinavonden verschoven naar donderdag 22 juni, donderdag 20 juli en donderdg 24 augustus. Steeds de op een na laatste donderdag van de maand!

 
We zijn er klaar voor! Zaaimengsel ter bevordering van biodiversiteit op de boomkwekerij is verdeeld. Bericht van ophalen volgt spoedig!
Bij afsluiting van het Koepelproject Plantgezondheid zijn meerdere rapportages gepresenteerd. Twee daarvan hadden betrekking op Cylindrocladium en zijn nu ook hieronder te downloaden:
Vitale aanpak Cylindrocladium mulchproeven

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten


 

Vitale aanpak Cylindrocladium besmettingsproef 2016

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 

 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft onlangs de strategische visie voor de vereniging geformuleerd. Deze visie sluit aan bij de statuten, maar geeft op een heldere manier aan waar de vereniging voor staat, wat de doelen zijn en welke visie leidend is voor alle activiteiten die binnen en door Treeport worden ondernomen. De visie is op 30 januari 2017 goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering.
 
Toonaangevende positie
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft al jarenlang een toonaangevende positie binnen de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo'n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie. De samenwerking tussen deze partijen maakt de regio sterk en zorgt ervoor dat deze gezien wordt als aantrekkelijk boomteeltgebied van Europa. Om deze positie niet alleen te behouden, maar ook te versterken, is besloten een strategische visie te formuleren en die te combineren met concrete doelen.
 
Samenwerking staat centraal
In de strategische visie van de vereniging, die ook in volledige vorm via www.treeport.eu te lezen is, staat samenwerking centraal. Door kennis te combineren en te delen kan de regio zich profileren op het gebied van branchegerelateerde kennis, innovatie, hoogwaardige arbeid en een evenwichtige groei. Een samenwerking tussen leden is hiervoor onontbeerlijk. De vereniging zet zich daarom in voor het bevorderen, ondersteunen, stimuleren en faciliteren van deze samenwerking. Dit gebeurt onder meer in de teelt, handel en logistiek, in onderzoeken, onderwijs, promotie en in boomteelt-gerelateerde activiteiten.
 
Drie pijlers
In navolging van de visie, zijn er drie belangrijke pijlers, die de basis vormen van alle activiteiten. Samenwerking staat hierbij op nummer één: samenwerking tussen de leden, samenwerking met de alliantiepartners en samenwerking met de verschillende (beroeps)verenigingen in binnen- en buitenland. De tweede pijler is regiopromotie. Door kleine lokale acties en grotere regionale activiteiten zal de boomteelt in de regio gepromoot worden. Tot slot is er het Business Centre Treeport als derde pijler. Dit centrum vormt een logistieke draaischijf die een onmisbare rol speelt in de ontwikkeling van de boomteeltsector in de regio West-Brabant/Noorderkempen (B). Het is dan ook vanzelfsprekend dat Treeport een groot belang heeft in dit centrum.

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Ketura Haveman
10 februari 2017
 

Donderdag 9 februari konden kwekers en andere geïnteresseerden zich laten bijpraten over de resultaten van het Koepelproject Plantgezondheid. Ongeveer 70 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.

 

Het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij is bijna afgerond. In totaal werden met het laatste onderzoeksgeld van het Productschap Tuinbouw bijna 40 praktijkproeven en demo’s uitgevoerd door adviesbureaus in samenwerking met kwekers. Het grootste gewin van het project, was volgens Henk Raaijmakers, dan ook de samenwerking tussen de verschillende adviesorganisaties en de korte lijnen tussen de Raad, advies en kwekers die tijdens het project zijn ontstaan. „Ik ben trots op de samenwerking die afgelopen twee jaar vorm heeft gekregen.”

 

Een samenwerking die in de toekomst nog belangrijker zal worden nu er geen PT meer is en er geen sectorgelden meer zijn voor onderzoek, meent Raaijmakers. „Als Raad voor de Boomkwekerij of als LTO kunnen wij geen onderzoek aansturen in de toekomst, maar ik kan me wel voorstellen dat we kunnen bemiddelen, verbinden en partijen samen kunnen brengen om waar nodig oplossingen te vinden voor teelttechnische vraagstukken.”

ZUNDERT – Ruim vijfhonderd lopers verschenen zondag 29 januari aan de start van de Kwekerijenloop 2017 in Zundert. De opkomst was enorm en overtrof alle verwachtingen, waardoor er zelfs inschrijfkaarten bijgedrukt moesten worden. 

De kwekerijenloop werd georganiseerd door de Van Goghloop Zundert samen met Treeport en WBTV. “Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan vierhonderd boomkwekerijen en maar liefst veertig procent van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt”, aldus de organisatie. Daarom kreeg de Zundertse bevolking samen met andere belangstellenden de mogelijkheid om over en langs de kwekerijen te lopen

Deelnemers mochten zelf kiezen of ze het parcours, dat bestond uit paden en doorgangen over kwekerijen die normaal gesproken niet of minder toegankelijk zijn, hardlopend of wandelend af zouden leggen. Daarnaast waren er verschillende obstakels op het parcours aanwezig, maar iedereen mocht zelf beslissen of hij/zij het obstakel nam of er omheen ging lopen.

Bron: De Zundertse Bode

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen?

Dat was de centrale vraag binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december zijn het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef aan een groep van belanghebbenden en pers uitgelegd. Daarbij werd er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, zijn de resultaten van dit jaar gepresenteerd en is gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Het rapport vindt u hier, voor verdere ontwikkelingen bent u allen uiteraard van harte welkom om in contact te blijven met de Werkgroep Agrobiodiversiteit. 
 


Beedeals - Wijs middelengebruik in de boomteelt
 
Een goede opbrengst en een mooi product, dat is wat telers en afnemers willen. Telers proberendaarom ziekten en plagen in de gewassen zoveel mogelijk te voorkomen. En zij kiezen regelmatigvoor niet-chemische bestrijding als die voor handen is. Waar toch een bestrijding met chemischegewasbeschermingsmiddelen nodig is, is het belangrijk om middelen te kiezen die geen schade toebrengenaan nuttige organismen of bestuivers. Veel teelten zijn namelijk op hun beurt weer afhankelijk van bijen en andere bestuivers.

Een overzichtelijk en handig hulpmiddel voor de kwekers is deze toolkaart:
Op 9 januari 2017 opent de subsidieregeling Leefgebied van de bij. De provincie wil projecten ondersteunen die een substantiële bijdragen leveren aan de verbetering van het leefgebied van wilde bijen in het landelijk gebied. Projecten buiten de bebouwde kom waarbij een ecoloog is betrokken met ervaring van wilde bijen komen voor  maximaal 50% cofinanciering, tot max € 40.000, in aanmerking. Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in link §2  van de Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016.

De subsidie kan worden ingezet om een (extra) impuls te geven aan ecologisch bermbeheer. Op de kaart kunt u zien welke gemeenten in de provincie Noord-Brabant al ervaring hebben met ecologisch bermbeheer. Voor meer informatie of aanvullingen op de kaart kunt u contact opnemen met Robby van Ruremonde| Provincie Noord-Brabant | RvRuremonde@brabant.nl|

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen, te voorkomen?

Deze vraag staat centraal binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december om 19.00 uur wordt er een avond georganiseerd bij Treeport aan de Bredaseweg 7 te Zundert, waar het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef wordt uitgelegd. Daarbij wordt er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, worden de resultaten van dit jaar gepresenteerd en zal er gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Tijdens deze presentatie waar ook gemeente, waterschappen en bestuursleden van de verschillende belangenorganisaties aanwezig zijn, zal er voldoende ruimte zijn om te discussiëren over dit onderwerp.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! U kunt zich via info@treeport.eu aanmelden voor deze bijeenkomst.
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft een Treeportmanager gevonden onder haar leden. Per 1 december is namelijk David Bömer van Boomkwekerij Bömer v.o.f. aangesteld. Hiermee komt alvast voor deze vereniging een einde aan de interim periode. Voor alle andere onderdelen, bijvoorbeeld het Business Centre Treeport BV, loopt de interim periode voorlopig door.
 
Uit eigen gelederen
In de zoektocht naar een nieuwe Treeportmanager is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn eerst de taken, behoeften en wensen van onder andere de Leden, Ledenraad en het Bestuur geïnventariseerd. Om hiervoor de tijd te kunnen nemen, is bewust gekozen voor een interim periode, waarbij de werkzaamheden van de vorige Treeportmanager tijdelijk gecoördineerd werden door interim manager Chantal van Kuyck.
 
De keuze voor de aanstelling van David Bömer als Treeportmanger is een keuze die voor de hand ligt: David Bömer is al jaren lid van Treeport, is zelf boomkweker, is plantenkenner en vervult reeds diverse bestuurlijke functies binnen en buiten de regio. Hij wordt mede door zijn achtergrond en netwerk dan ook gezien als de meest geschikte persoon om vanaf nu deze functie op te pakken en het boegbeeld te vormen voor Treeport.
 
Gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector
De coöperatieve vereniging Treeport ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. De leden van de coöperatieve vereniging dragen de boomteeltsector in deze regio én in de Noordelijke Kempen (B) een warm hart toe. Op dit moment zijn er ongeveer 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven aangesloten. Dit zorgt voor een groot draagvlak en dat is mede belangrijk om projecten ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast biedt het mogelijkheden om nieuwe projecten op te zetten, collectief een vuist te maken en kennis te delen.
 
De eerste taak van de Treeportmanager zal zijn het opnieuw kennismaken met de leden en potentiële leden. Uiteraard staat het iedereen vrij om ook zelf contact op te nemen. De eerste bijeenkomst die door de Treeportmanager geleid zal worden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze is voor een goede voorbereiding verplaatst van 22-12-2016 naar 30-01-2017. 
In de land en tuinbouw worden veel werkzaamheden in de gewasbescherming uitgevoerd door Poolse mensen. De wetgeving vereist dat deze mensen hiervoor in het bezit zijn van licentie 1. Tot op heden verzorgde Lentiz C&C deze opleiding en zijn er met goed gevolg al veel mensen gediplomeerd en dus in het bezit van een spuitlicentie.
 
Wij verwachten dat deze werkzaamheden in de toekomst (of nu al) steeds meer zullen worden uitgevoerd door mensen uit Roemenië. Onlangs zijn wij benaderd door een bedrijf om een cursus gewasbescherming in het Roemeens op te zetten. Deze opleiding gaat vermoedelijk in maart ook in uw regio van start met een groepsgrootte van 15 personen. In deze week zullen de lessen worden verzorgd op maandag t/m donderdag van 13- 18 uur en op vrijdag van 9-12. Vrijdagmiddag vindt het theorie examen plaats gevolgd door een praktijkexamen.
 
Kosten voor deze cursus bedragen 965 euro excl. 21% btw p.p. uitgaande van een groepsgrootte van 15 mensen.
 
Voor aanmelding van cursisten of informatie kunt u zich telefonisch melden bij Lentiz C&C 010-5903447 of per mail via: fdukker@lentiz.nl
 

Zeven boomkwekers van Treeport Zundert hebben dit jaar tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Ook zijn braakliggende gronden binnen de gemeente Zundert ingezaaid. De bloemenmengsels zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid voor allerlei insecten.

 


 

Het bijvriendelijke bloemenmengsel is beschikbaar gesteld door het project Bee Deals. In het project Bee Deals werken een groot aantal partijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Het doel van de kwekers in de Treeport is echter breder, vertelt Jolanda van Hasselt van Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt uit Zundert. “Wij willen met de mengsels de totale biodiversiteit op kwekerijen stimuleren. We creëren niet alleen een goede leefomgeving voor alle bestuivers maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen.”

 

Lieveheersbeestjes zijn bekende natuurlijke vijanden van luis die kwekers helpen om bijvoorbeeld beuken vrij te houden van beukenbladluis. Een ander voorbeeld zijn zweefvliegen. Volwassen zweefvliegen leven van nectar en stuifmeel van bloemen maar van een aantal soorten jagen de larven jagen op bladluizen. Door het inzaaien van bloemenmengsels hopen kwekers dat er zich meer natuurlijke vijanden rond de boomkwekerijgewassen vestigen en er een weerbaarder ecosysteem ontstaat. Het stimuleren van de biodiversiteit gebeurt in het kader van het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Er worden waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de beuken uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.
 

Waterschap Brabantse Delta gaat een nieuwsbrief uitbrengen gericht op de agrarische sector. Het is van belang om deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen bij de agrariërs.
 
Bent u agrariër en werkt u in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta? Of wilt u om een andere reden graag op de hoogte blijven van waterschapsnieuws voor de agrarische sector? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief voor agrariërs. Deze verschijnt twee keer per jaar.

U kunt zich aanmelden via http://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html
Treeport op GrootGroenPlus​ 2016 in Zundert ontmoet? Bekijk het aanbod van dit collectief in de Treeportal: http://www.treeportal.eu 
 
Dit zijn de bedrijven die Bufferzone 14b in stand houden, onze dank namens het gehele gebied gaat uit naar hun inzet en bijdragen:
 
Naam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Peter Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Antonissen A. Boomkwekerij Sprundel
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Beekers Boomkwekerij R. Prinsenbeek
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij Klein Zundert
Boot & Co Zundert
Braspenning Boomkwekerij P. Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek Louis v.d. Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Christianen Gebr. Rijsbergen
Daamen- Herijgers P. Rijsbergen
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Havermans Boomkwekerij Achtmaal
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Dijck Boomkwekerij van Sprundel
Elst- v. Looveren Boomkwekerij Achtmaal
Erandi Zundert
ESRI potcultuur Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hassel Is. Van Wernhout
Hasselt PCC van Achtmaal
Hereijgers P. Boomkwekerij Klein Zundert
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Hooydonk A. van Achtmaal
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Jochems Bv Boomkwekerij Frank Zundert
Jochems-Hagens Boomkwekerij Wernhout
Jochems- Milbou Bv Boomkwekerij Zundert
Jochems- van Opstal Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Michielsen Mts van Achtmaal
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Laurijssen vof Boomkwekerij Zundert
Leena Plants Achtmaal
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nouws vof Boomkwekerij Guus Zundert
Nouws & Zn vof Jac Wernhout
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
L.A. Oostvogels Boomkwekerij Achtmaal
Opstal Bv  Boomkwekerij Ron van Zundert
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters- Bernacka Boomkwekerij Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts Boomkwekerij AJP Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Special Plants Zundert Zundert
Sprundel Mts F en J van Wernhout
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Veltom Corné van Klein Zundert
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verdaesdonck BV Boomkwekerij Zundert
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vissenberg Sierteelt Achtmaal
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Willemsen BV Boomkwekrij Jos Zundert
Zanden MCJ van der Zundert
Zundert BV, Boomkwekerijen Rijsbergen
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft de navolgende functie beschikbaar:
 
TREEPORTMANAGER
 
Profiel:
De Treeportmanager heeft affiniteit met de boomkwekerijsector en heeft binnen deze sector zelf een netwerk opgebouwd. De Treeportmanager toont daarnaast algehele betrokkenheid bij de branche en vertegenwoordigt de vereniging intern en extern. Kennis, ervaring en contacten worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen gesteld door leden, ledenraad en bestuur. De Treeportmanager houdt zich bezig met het aansturen van visie, strategie en plannen en de bijbehorende evaluatie van activiteiten. Het is belangrijk dat de Treeportmanager werkt aan het creëren en behouden van draagvlak onder de leden van de coöperatie. Hoewel de Treeportmanager vooral zelfstandig acteert, vindt er ook ondersteuning en begeleiding plaats, verantwoording dient afgelegd te worden aan de voorzitters van de ledenraad en het bestuur van de coöperatie. De Treeportmanager moet leiderschap hebben en resultaat kunnen leveren.

Verantwoordelijkheden van de Treeportmanager:
 • Doelstellingen van de coöperatie behalen, binnen de vooraf door het bestuur opgestelde kaders.
 • Beheer van bureau, financiën en communicatie (PR, intern en extern).
 • Actieve ledenwerving.
 • Zorgen van transparantie in de planning en realisatie van de doelstellingen, onder meer via een periodieke rapportage aan het bestuur.
Het takenpakket van de Treeportmanager bestaat daarom onder meer uit:
 • Aansturen van de reeds vastgelegde visie, strategie en doelstellingen, door middel van het inplannen van de juiste bronnen. De reeds uitgezette lijnen dienen hierbij bewaakt te worden.
 • Communiceren met de achterban en het realiseren van draagvlak, betrokkenheid en verantwoording zowel intern als extern.
 • Ontzorgen van bestuur, de ledenraad, de werkgroepen en de leden.
 • Oppikken en aansturen van verwachtingen bij leden en omgeving.
 • Plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten en vorderingen.
 • Aansturen doelstellingen maar ook inspireren en coördineren.
 • Actief verkopen van het lidmaatschap aan doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Behalen van de gestelde doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen en het voorbereiden en afronden van actielijsten.
 • Plannen, voorbereiden en aansturen algemene leden-, ledenraad- en bestuursvergaderingen met voorzitters.
 • Rapporteren van vorderingen en stand van zaken naar bestuur.
 • Vertegenwoordigen van de coöperatie bij openbare gelegenheden en in de media.
 • Financieel management, inclusief bijbehorende planning, aansturing en - indien nodig - corrigerende maatregelen.
 • Het nemen van zitting in werkgroepen die nog niet zelfsturend zijn.
 • Van begin tot eind de verantwoordelijkheid voor een goede en gedegen uitvoering van alle gestelde doelen. Hieronder valt ook het bijwonen van vergaderingen en het bewaken van de voortgang.
Benodigde vaardigheden en eigenschappen:
 • Affiniteit met en kennis van de boomkwekerijsector
 • Communicatief sterk
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Inspirerend
 • Netwerker en verbinder
 • Enthousiast
 • Managementkwaliteiten
 • Oog voor budgetbewaking
 • Procesverbetering
 • Ervaring met projectmanagement
 • Coaching
 • Verkoopvaardigheden
 • Doelgericht kunnen werken
 • Het zichzelf kunnen aansturen en controleren
Tijd en plaats:
De werkzaamheden, die in beginsel 8 tot 10 uur per week zullen beslaan, vinden hoofdzakelijk plaats in Zundert e.o.. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats in de avonden.
 
Over ons:
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (kortweg: Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid of vriend van de vereniging. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa.
 
 
Tijdens het eerstvolgende Treeportcafé op dinsdag 20 september in het Cultureel Centrum aan de Molenstraat 5 te Zundert zijn er naast de algemene onderdelen zoals nieuws vanuit de werkgroepen, informatie vanuit de ledenraad en mededelingen vanuit het bestuur, twee extra onderdelen t.w.:
 
Sortiment & Rendement
Gastspreker: de heer Wil de Bresser.
Senior Adviseur Boomteelt Regio: Nederland Expert: Economie en Strategie, gewastaxaties bij Delphy.
 
Bedrijfsprofilering & Beursdeelname
Gastspreker: de heer Luuk Roozeboom.
Algemeen Directeur van Uitgeverij de Bode.
 

Inloop vanaf 19:30 uur met koffie & thee, start Treeportcafé om 20:00 uur.

Vanaf nu mag u een medewerker na een tussenpoos van 3 maanden opnieuw een contract aanbieden. Dit geldt voor werkgevers in de bouw, horeca, land- en tuinbouw en voor ander seizoensgebonden werk.

 

De oude regeling voor seizoensarbeid was dat u werknemers na een opeenvolging van 3 tijdelijke contracten pas na 6 maanden weer opnieuw een tijdelijk contract mocht aanbieden. Sinds 1 juli 2016 is een nieuwe ketenbepaling in de wet vastgelegd. Werknemers die door klimaatomstandigheden maximaal 9 maanden per jaar aan het werk kunnen, mag u nu na een tussenperiode van 3 maanden opnieuw tijdelijk in dienst nemen. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de cao die voor uw onderneming geldt. 

 

Voordeel van de verkorting

 

De verkorting van de tussenperiode van 6 naar 3 maanden heeft als voordeel dat u geschikte werknemers langer bij uw bedrijf kunt laten werken. Dit is zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. 

Op donderdagavond 28 juli verzamelden Treeportleden zich voor de tweede Treeport tuinavond. Gestart werd bij Van der Peijl Tuinplanten te Zundert om vervolgens naar het perceel en de bedrijfslocatie van Boomkwekerij A. van Ostaayen te vertrekken. Graag bedanken we Jean-Pierre en Arjen nogmaals voor de goede ontvangst, gastvrijheid en uitleg!
 
Binnenkort ontvangen de leden een nieuwsbrief met de samenvatting van deze tweede tuinavond!
 
  
DOOR ADDO SPRANGERS OP 27 JULI 2016

ZUNDERT – Planten zonder ziekten: alle boomkwekers in de gemeente Zundert en omgeving zijn er meer dan gebaat bij. Producten die afkomstig zijn van bedrijven met een ziektevrije status zorgen immers voor een onbelemmerde exportpositie en daarmee voor aan enorme afzetmarkt. Het in stand houden van die status kost echter geld en daar lijkt bij veel boomkwekers de schoen te wringen.

Zogenaamde ‘quarantaineziektes’ zijn de schrik van iedere boomkweker. Plagen, schimmels en bacteriën liggen voortdurend op de loer. Dat is niet verwonderlijk, want Nederland is een belangrijk internationaal verkeersknooppunt voor plantmateriaal dat bestemd is voor zowel import als export. Ook klimaatverschuivingen spelen een rol, weet Marc Lodders van Lodders Boomkwekerijen uit Wernhout, tevens bestuurslid van TreePort, de belangenbehartiger van de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. “De kans op besmettingen wordt steeds groter omdat bacteriën, insecten en schimmels de zachte winters tegenwoordig weten te overleven.”

Bacterievuur
En dat is dus slecht nieuws. De sector is immers gebaat bij een ziektevrije status omdat dit een onbelemmerde export en daarmee een grote afzetmarkt garandeert. Nederland kent daarom zogeheten Bufferzones waar intensief wordt gecontroleerd op de plantenziekte bacterievuur, een ziekte die voor veel schade kan zorgen. Onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij zorgt Naktuinbouw voor de controles op bacterievuur op bedrijven en in de groene ruimte, met bijbehorende administratieve afhandeling. Belangrijk werk dat uiteraard moet worden bekostigd. Voorheen betaalde iedere boomkweker automatisch mee via het Productschap Tuinbouw (PT). Door de afschaffing hiervan enige jaren gelden is ook de verplichte deelname aan de collectief gedragen bekostiging van de controles komen te vervallen. Het resultaat: het aantal meebetalende kwekers is drastisch gekelderd.

Gevaar
Tot ergernis van Marc Lodders ‘vergeten’ veel boomkwekers nu mee te betalen aan het in stand houden van de Bufferzones. “Ook als ik wel betaal kan ik een ziekte onder de planten nooit uitsluiten. Dat weet ik. Maar ik ben geen ‘free rider’. Ik heb er dan wel alles aan gedaan om mijn omgeving zuiver te houden. Elke boomkweker zou zich moreel verplicht moeten voelen om hetzelfde te doen. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid werk die de boomkwekerijsector verschaft in de regio, is het economisch belang enorm. Bij een onverhoopte uitbraak van bijvoorbeeld bacterievuur kan dat allemaal in gevaar komen.” Hij noemt als voorbeeld het boomkwekerijgebied in en rond Boskoop, waar een aantal jaren geleden de gevreesde Oost-Aziatische Boktor werd aangetroffen. “Binnen een cirkel van vijf kilometer mocht geen product meer worden verhandeld. Als boomkweker verlies je dan meteen je positie. Dat is echt dramatisch en kost miljoenen.”

Voordelen
Dat een kweker bij het kweken van planten bewust het risico neemt om andere bedrijven te infecteren, gaat er bij hem dan ook niet in. “Als je wéét wat er kan gebeuren… Mocht zoiets ooit aan de hand zijn, dan stap ik naar de burgerrechter. Grote kans dat de rechter mij dan nog het grootste gelijk geeft ook.” Hij hoopt echter dat het gezonde verstand bij zijn nog niet of niet meer meebetalende collega’s zal zegevieren. “Veel kwekers hebben het niet eens in de gaten, maar als iedereen zijn bijdrage levert, maak je je markt veel groter. Iedereen moet er zich van bewust worden dat een ‘schone’ omgeving alleen maar voordelen oplevert. Daar is die relatief kleine investering niets bij.
Boomkwekerij PCC van Hasselt uit Zundert is gespecialiseerd in het zaaien en opkweken van genetisch hoogwaardige planten. Als boomkweker willen ze daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op onze aarde door bewuste keuzes te maken. Keuzes welke terug gaan naar de basis.
Keuzes welke gemaakt worden vanuit de overtuiging dat ze verantwoordelijk zijn voor een schone en gezonde, maar ook een genetisch diverse groene leefomgeving.
  
 

Dat is een van de redenen waarom Jolanda van Hasselt als voorzitter van de werkgroep Biodiversiteit van Treeport samen met zeven andere kwekers meewerkt aan het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Het project richt zich op biodiversiteit in agrarische systemen die direct of indirect een rol speelt in de ondersteuning van teelten, denk aan natuurlijke vijanden die ziekten en plagen onderdrukken of het bodemleven dat invloed heeft op de bodemvruchtbaarheid. Ze zijn gedreven om door strategie los te komen van gewasbeschermingsmiddelen en staan positief ten opzichte van het invoeren van FABB in de bedrijfsvoering.

Een FABB-ondersteunend bloemenmengsel specifiek voor de boomteelt werd namens CLM aangeboden. Dat bloemenmengsel is gezaaid en dat levert momenteel prachtige plaatjes op in de gemeente Zundert. Jolanda ontving onlangs samen met de zeven andere kwekers informatieborden zodat de passant niet alleen kan genieten van het uitzicht maar ook de zinvolle boodschap erachter meekrijgt. Stukje maatschappelijke bewustwording. Degenen die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt staan uiteraard op de borden.
 
 

 
Donderdagavond 14 juli werd voor het eerst de Treeport-tuinavond gehouden bij SAP Holland en Boomkwekerij Marcel van Nijnatten & Zn. Ondanks het feit dat er de afgelopen tijd voor de doelgroep veel bijeenkomsten georganiseerd werden, was de opkomst prima. In totaal kwamen 16 gasten samen bij SAP. Onder het genot van thee en koffie werd middels een PowerPoint-presentatie uitgelegd waarom en hoe SAP de laatste jaren is veranderd van een traditionele groothandel naar een dienstverlener met gebruik van e-commerce. In de verzendhal werd ook getoond hoe de goederen door middel van scannen worden verwerkt en werd getoond hoe het proces van orderregel naar verlading verloopt.

Na 1,5 uur vertrok de groep naar Boomkwekerij Marcel van Nijnatten. Daar werden ze ontvangen door Jac van Nijnatten, die vol enthousiasme een rondleiding langs zijn potgekweekte bomen en stammen gaf. Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal over zijn teelten en individuele soorten, waar overigens vaak een mooi verhaal achter zit. Ook kwam er tijdens het bezoek een interessante discussie op gang, over de zin van een breed assortiment en de kracht van het aanhouden van een product waarin je gelooft. Jac dankt zijn trouwe klantenkring vooral aan het assortiment en het slim verdelen van de speciale soorten over diverse klanten. Door de jaren heen heeft hij zo een naam opgebouwd, die hem nog steeds veel orders oplevert. Dit naast de reguliere daghandel, die Jac ook weet te vinden. Na een plezierige groepsdiscussie tussen de boompjes werd de avond rond 21:30 uur afgesloten.
 
De eerste reacties van de gasten zijn inmiddels binnen en positief: 'Veel geleerd' en 'Zet je aan het denken...'. De volgende tuinavond vindt plaats op 28 juli en we hopen uiteraard dat u er (weer) bij bent!
 
Op deze donderdag 28 juli verzamelen we om 18:30 uur bij Van der Peijl Tuinplanten aan de Rucphenseweg 16b te Zundert om rond 20:00 uur naar het perceel van Boomkwekerij A. van Ostaayen te vertrekken om daarna ook nog zijn thuishaven aan de Hulsdonkstraat 13a te Zundert te kunnen bezoeken om alle machines te bezichtigen. 
Voor degene die het gemist hebben, zo stonden we op de Meet & Green editie van 7 juli 2016. Dankzij de vrijwillige vertegenwoordiging vanuit de ledenraad is de stand de gehele dag bemenst geweest. Wilt u ook gebruik maken van het promotiemateriaal of de Treeportstand plaatsen bij een open dag of bijeenkomst? Laat het ons weten via info@treeport.eu.
 
Deze zomer worden opnieuw wandelvoordrachten georganiseerd door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen. 
  
 • dinsdag 26 juli 2016: Actua gewasbescherming voor boomkwekerij te Wetteren  
 • donderdag 25 augustus 2016: Actua gewasbescherming voor groenvoorziening te Mechelen


Het volledige programma van de wandelvoordrachten vindt u in bijlage of op de website van het PCS (www.pcsierteelt.be - agenda).   

Inschrijven is verplicht via www.pcsierteelt.be > agenda. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus tijdig bij. 

Opgelet: om in aanmerking te komen als vormingsactiviteit voor de fytolicentie, moet de deelnemer zijn/haar eID laten inlezen. Probeer dus tijdig aanwezig te zijn en breng zeker uw identiteitskaart mee.

Met vriendelijke groeten,            

Liesbet Van Remoortere      
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem    

PCS | proefcentrum voor sierteelt    

Waar u als werkgever maar liefst 12 jaar voor kunt gaan betalen! Gaat uw tijdelijke kracht ziek uit dienst? Dan ontvangt hij een Ziektewetuitkering. Prima, alleen wordt deze uitkering wel bij de werkgever in rekening gebracht. En als hij na 2 jaar doorstroomt in de WIA, worden de uitkeringen tot maximaal 10 jaar aan u doorbelast!

En u staat als werkgever aan de zijlijn. In het proces waarbij het UWV uiteindelijk vaststelt of recht bestaat op een WGA-uitkering, wordt u als werkgever maar zijdelings betrokken. Wordt er een WGA-uitkering toegekend, dan krijgt de werkgever een kopie toekenningsbeschikking. En daar kunt u niet uithalen wat de argumenten van het UWV zijn. De reden hiervoor is dat het UWV vindt dat zij de uitvoerende partij is.

Kern van dit verhaal is dat u als werkgever betaalt, maar niet bepaalt. Hans Nagtzaam (Commercieel Manager Zorg & Inkomen bij Unirobe Meeùs Groep BV) neemt in zijn presentatie tijdens de Treeportbijeenkomst op 19 juli in het Cultuur Centrum Zundert aan de Molenstraat 5 te Zundert, inloop vanaf 19:30 uur, de mogelijkheden door of het aantrekkelijk is om Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA te worden. Ook neemt hij met u de highlights van de Wet Werk en Zekerheid door, zodat u niet in de valkuilen van de tijdelijke arbeidscontracten zult vallen.

Daarnaast zal op dezelfde avond het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2016: My Favourite Plant!, aan de orde komen. Buiten sortiment en kennisdeling uiteraard ook de collectieve deelname aan deze beurs. David Bömer zal namens de subwerkgroep Assortiment op deze avond de aftrap van de eerder aangekondigde plannen geven met een uitgebreide presentatie over de Ginkgo.

Zorg dat u 19 juli aanwezig bent!

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee in het Cultureel Centrum Zundert aan de Molenstraat 5.

We zien u graag!

Bent u geen lid maar wenst u kennis te maken met de Coöperatieve Vereniging Treeport e.o. U.A. en wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Aanmelden kan via: info@treeport.eu
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., opgericht in 2014, is er trots op een forse uitbreiding  van de ledenraad aan te kondigen. Bij de oprichting van de vereniging werden zowel een bestuur als een ledenraad aangesteld. De raad telde op dat moment 5 mensen. Per 1 juli 2016 is die raad uitgebreid naar maar liefst 12 mensen. Deze leden vertegenwoordigen de achterban en zijn de ambassadeurs van Treeport. Ze adviseren het bestuur en organiseren activiteiten als netwerkbijeenkomsten, Treeportcafés, tuindagen en meer. De meeste raadsleden hebben ook een voortrekkersrol in de werkgroepen. Hiermee spelen zij dus een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de coöperatie Treeport.
 
100% van de stemmen
Vanaf eind 2015 hebben de vijf leden van de ledenraad zich ingezet om nieuwe leden aan te trekken. Met een grotere ledenraad, kunnen meer activiteiten ontplooid worden. Deze actie is geslaagd: uiteindelijk waren er maar liefst 12 verkiesbare leden, inclusief de meeste zittende leden, waarop tijdens de ALV van 23 juni 2016 gestemd kon worden. Leden die niet aanwezig waren konden nog tot 1 juli hun stem uitbrengen. Alle verkiesbare leden konden rekenen op 100% van de stemmen; het draagvlak voor deze nieuwe ledenraad is duidelijk erg groot.
 
De nieuwe ledenraad bestaat uit: Marco Braspenning, John Dictus, Lisette Domen, Carlo van den Eijnden, Jolanda van Hasselt, Didier Hermans, Corné Leenaerts, Elze Oomen, Jean-Pierre van der Peijl, Martijn Poppelaars, Jan de Vries en Fons van Wezel.
 
Grote betrokkenheid
De nieuwe aanwas bestaat vooral uit jonge boomkwekers uit de regio. Dit betekent een  vergroening op twee manieren. De interesse voor de ledenraad laat zien hoe betrokken ook jongere ondernemers zijn met Treeport en wat de coöperatie doet. Ze zijn allemaal goed op de hoogte van wat er in de sector speelt. Deze kennis - en uiteraard hun ervaring - zal het collectief in de toekomst zeker ten goede komen.   
 
Op dit moment bestaat de vereniging uit zo'n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven. Hun samenwerking zorgt ervoor dat Zundert en omgeving het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa is. Treeport is - onder meer via Treeportal.eu, dat nu online is, de collectieve deelname aan GGP en de inzet voor de Bufferzone 14b - zowel nationaal als internationaal actief, op meerdere niveaus. 
Het was een drukbezochte middag in Sprundel. Velen van u waren aanwezig om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook Treeport was aanwezig met een prachtig aangeklede stand. Natuurlijk met planten van onze leden!


Donderdag 7 juli zal Treeport zich presenteren tussen 13 en 18 uur tijdens de Meet & Green bij Boomkwekerij Poppelaars BV in Sprundel. Diverse werkgroepen zullen laten zien waar zij mee bezig zijn en de Coöperatieve Vereniging Treeport is met een stand aanwezig.

Graag ontmoeten wij u tijdens deze Meet & Green!
14 juli 2016 van 18.30 – 21.00 uur

28 juli 2016 van 18.30 – 21.00 uur

Een kijkje op het bedrijf van één van onze collega’s; met elkaar in gesprek gaan, uitwisselen van ideeën en kennis en vooral ook een gezellig samenzijn.

Verdere informatie volgt spoedig!
Gastspreker Hans Nagtzaam zal u deze avond  informeren op het gebied van sociale (on)zekerheid in Nederland, de samenvoeging van de WGA vast met de WGA flex per 1-1-2017, de keuzes die u voor 1-10-2016 dient te maken en de Wet Werk en Zekerheid.  Zijn presentatie is voor zowel ondernemers met als zonder personeel van belang, zeker daar waar er sprake is van een meewerkende partner. Bovendien zal hij ook de AOV benoemen.

Daarnaast zal het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2016: My Favourite Plant!, aan de orde komen. Kortom de bijeenkomst is zeker de moeite waard!


Vanaf 19.30 uur is de ontvangst met koffie/thee en om 20.00 uur zal het Treeportcafé beginnen.
Subsidie asbestdaken
Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.
Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken. Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die ervoor zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid is.

2024 verbod op asbestdaken
De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Subsidieregeling
Om deze doelstelling te realiseren heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. 
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.
Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.


Bij interesse kan Treeport u op weg helpen.
 
Wethouder opent 'insectenhotels' voor betere leefomgeving van bijen
 
Wethouder Piet Utens opent woensdag 22 juni twee 'insectenhotels' en een Bee Deal info-bord over bijen en biodiversiteit op het wandelpad langs de Randweg in Zundert. De plaatsing van de nestkasten voor bijen is een initiatief van de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, Treeport en CLM.
 
Met de komst van de 'insectenhotels' wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen en andere bestuivers rondom Zundert.
 
Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Randweg is rekening gehouden met een goede leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De beplanting en bloemenmengsels zijn zodanig gekozen dat er voor bijen voor een groot deel van het jaar voedsel te vinden is. Nu komen daar insecten- en bijenhotels bij. Deze ‘hotels’ geven solitaire bijen en andere insecten een plekje om te overwinteren en eitjes te leggen, om zo in het vroege voorjaar weer uit te kunnen vliegen. Op deze manier werken gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta mee aan een betere bijenpopulatie.
 
Deze bijvriendelijke acties zijn genomen vanuit het initiatief Bee Deals. In Bee Deals (www.beedeals.nl) maken verschillende partijen, zoals overheden, voedselbedrijven en waterschappen, afspraken met elkaar om de leefomgeving van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.  CLM faciliteert en begeleidt de  Bee Deal partners in de uitvoering van de maatregelen, werving van telers en communicatie onderling en intern. Naast gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta werken ook Imkervereniging Zundert en Treeport mee aan de Bee Deal Zundert. Zo passen boomkwekers hun erfbeplanting en gewasbescherming aan en zaaien bloemrijke randen in.
 

 
Op vrijdag 20 mei jongstleden was de heer Henk Leenders, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, samen met de heer Ruud van Doornum, lid van de Zundertse PVDA, te gast bij Boomkwekerij Hergo te Zundert​.

De heer Leenders was onlangs erg onder de indruk geraakt over de ontwikkelingen in Zundert via een nieuwsartikel in dagblad De Stem. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de presentatie van de gegevens/resultaten uit project Moersloot. Het gevolg was een werkbezoek aan onze regio. Een groep enthousiaste kwekers vanuit de werkgroep Mechanische Onkruid Beheersing (MOB) van Treeport​ verzamelden zich op de boomkwekerij om informatie, kennis en ervaringen te delen.

Tijdens het bezoek probeerde de heer Leenders te inventariseren waar voor ons kwekers de knelpunten liggen en waar wij kansen zien. Er is uitvoerig met ons gesproken en men nam de tijd. Het bezoek duurde van 14:00 tot 17:15 uur. Alle machines werden grondig bekeken en daarna alle demonstraties nauwlettend gevolgd.

 

Als problemen/knelpunten gaven wij aan: het onkruid op de zaaibedden, de certificering en het belonen van de koptrekkers. De heer Leenders was vooral benieuwd naar wat inmiddels haalbaar is middels minder chemie en of dit kostendekkende oplossingen zijn. Aangegeven daarbij is dat er veel passende mogelijkheden zijn voor nu en ook voor in de toekomst maar dat er altijd correctiemiddelen nodig zullen blijven.
Op 7 juni 2016 is het zover. We zullen samen met onze collega’s van de Boomtelers federatie Noord-België,  met een bus op bezoek gaan op het PCS in Destelbergen, België.
Bruno Gobin, directeur van het PCS, heeft ons uitgenodigd om exclusief voor onze groep een toelichting te geven over het onderzoek op het PCS.
Voor ons een zeer nuttige excursie, aangezien er steeds minder geld is voor onderzoek in Nederland. Daarnaast biedt deze excursie ook de mogelijkheid om met onze Belgische collega’s onze kennis en ervaringen uit te wisselen. Het belooft in elk geval een nuttige namiddag en avond te worden.
De Belgische gastvrijheid wordt ook toegepast: PCS biedt ons het eten en drinken aan. Dit betekent wel dat aanmelden noodzakelijk is om de bus en catering vast te leggen. Voor de bus zullen we een bijdrage vragen afhankelijk van het aantal aanwezigen.
We hopen op een mooie delegatie uit Noord-België en Treeport!

Aanmelden kan via email: info@treeport.eu

Programma:
Bezoek PCS: 7 juni 2016:
 
13.00 vertrek Zundert
13:30 stopplaats station Brecht
15:00 aankomst, verwelkoming met koffie
15:15 voorstellingsronde wie is wie
15:20 Voorstelling Proefcentrum voor Sierteelt: hoe bieden wij oplossingen voor telers
16:00 praktijkproeven en demonstraties
        1. reductie uitspoeling nutriënten containerteelt 25"
        2. gewasbeschermingsproeven voor erkenningen nieuwe middelen 25"
        3. bodemverbetering vollegrondsteelten 25"
        4. sortimentsproeven en demonstraties 25"
        5. Waarnemingen & Waarschuwingen helpen correcte geïntegreerde bestrijding 25"
18:00 netwerken met vaste en vloeibare Vlaamse streekproducten
20:00 vertrek in Destelbergen
21:30  aankomst in Brecht of Zundert
 

 

Wilt u ook ontwikkelen en doorgroeien? 

neem deel aan gratis workshops 


Met veel genoegen nodigen we u uit voor de gratis workshop bij Kernsupport en WestBrabant BusinessPlaza op woensdag 15 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de workshops. 


De bijeenkomst staat in het teken van Professionalisering. Wij bieden u 3 workshops aan waarvan u er 2 kunt bijwonen. Daarna volgt een plenaire afsluiting en kunt u netwerken met elkaar. Hieronder tref u de agenda aan: 


Aanvang 16.00 uur 

Welkom 16.15 uur Door Lily Wierckx en Danny Veraart 

Workshop 1 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 2 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 3` 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Workshop 4 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 5 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 6 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Plenaire workshop 17.30 uur tot 17.55 uur Hoe kan ik goed netwerken?! 

Afsluiting 17.55 uur tot 18.00 uur 

Netwerken 18.00 uur tot 19.00 uur 


Uiteraard mag u introducees meenemen. Kernsupport zorgt voor een hapje en drankje. 

Er zijn voor u en uw introduce geen kosten verbonden aan deze workshop en netwerkbijeenkomst. 


Graag ontvangen wij uw aanmelding en workshopkeuze (noodzakelijk voor de indeling) 

op info@kernsupport.nl of telefonisch 0165-329664 waarin u aangeeft welke personen aanwezig zullen zijn en welke workshops u wilt volgen. 


 

Verslag van Henk Leender: Lid Tweede Kamer voor de PvdA

Vandaag op bezoek bij de Zundertse boomkweker Hergo, uitgenodigd door innovatieve ondernemer Styen Herijgers die een aantal collega-boomkwekers had uitgenodigd, om mij te vertellen over hun ervaringen met milieuvriendelijke wijze van onkruidbestrijding. De boomkwekers in Zundert gebruiken zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen en vervangen dat door “ouderwets” schoffelen. Dat het niet zo ouderwets is bewezen zij vanmiddag door machines te tonen die mechanisch onkruid bestrijden. Machines die zij zelf ontwikkelen en maken. Praktische innovatie ten top!
 
Deze wijze van schoffelen wordt gecombineerd met precisiespuiten van chemische bestrijdingsmiddelen, want helemaal zonder kan nog niet. De kwekers geven aan dat een geïntegreerde wijze van gewasbescherming goed kan. Dat betekent dat de mechanische en/of biologische bestrijding van omkruid het uitgangspunt is, en dat alleen met chemische middelen wordt gewerkt als het niet anders kan. En dan wel op maat.

Het waterschap Brabantse Delta en Treeport Zundert zijn er blij mee. De waterkwaliteit is verbeterd want het aantal verboden stoffen in de sloten is sterk verminderd.

Ik heb uitgebreid gesproken met de boomkwekers, hun ervaringen en kritische kanttekeningen aangehoord en beloofd dat ik de informatie zal gebruiken in het debat dat we in de Tweede Kamer binnenkort gaan hebben over gewasbescherming. Want wat me duidelijk is geworden: het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan sterk, soms tot 90%, worden terug gedrongen. En dat kan op een wijze die het de kweker mogelijk maakt om een goede boterham te verdienen.

Enkele belangrijke punten om mee te nemen vanuit Zundert zijn de langdurige stroperige toelatingsprocedure van biologische gewasbeschermingsmiddelen bij het Ctgb, de moeilijke bereikbaarheid en bureaucratie van innovatiesubsidies voor kleine ondernemers, het achterblijven van een grote groep boeren en tuinders, die afwachten, en de bereidheid van de consument (in dit geval vaak overheden) om extra te betalen voor duurzaam gekweekte bomen. De belangrijkste suggestie die ik vanmiddag meekreeg is: beloon voorlopers in de sector en stimuleer de achterblijvers!

Dit is wat de PvdA wil! Sterk terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen, en vervangen door haalbare duurzame oplossingen. Dat het kan is mij vanmiddag gebleken.

Dank Styen, en je moeder Karin, en al die enthousiaste kwekers die mij een bijzonder leerzame middag hebben bezorgd!
 
Interesse naar kennis over ziekten en aantastingen in het boombeheer?

http://www.opleidingscentrumbomenopenbareruimte.nl/cursus/actuele-ziekten-en-aantastingen-i/


Op de website van de gemeente Zundert hebben wij informatie gepubliceerd met betrekking tot de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

 


De regeling gaat open op 10 mei 2016 en kan wellicht interessant zijn voor u.


Gemeente Zundert.
Staatsbosbeheer gaat samenwerking aan met Entente Florale Nederland over Groene Metropolen

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk het belang van een groene Randstad breed onder de aandacht te brengen bij onder andere overheden, bestuurders, politici en ondernemers. Het programma ‘Groene Metropool’ van Staatsbosbeheer streeft er naar om – met vele anderen - met een groenblauw netwerk stad en land meer met elkaar te verbinden.

In de optiek van Staatsbosbeheer kan de Randstand de groenste metropool ter wereld worden, met een hoogstaand leef- en vestgingsklimaat. ‘Dit zou Nederland een mooi concurrentievoordeel geven ten opzichte van andere regio’s, zeker als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven en instellingen’, aldus Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert een deel van de gebieden die deel uitmaken van het groen-blauwe en cultuurhistorische netwerk in de Randstad. ‘Deze gebieden komen pas écht tot hun recht als er verbindingen liggen waar je kunt lopen, fietsen en sporten. Zonder dat je daarbij gehinderd wordt door bijvoorbeeld ringwegen. We streven ernaar elke bewoner van de Randstad op dit netwerk aan te sluiten.’

Staatsbosbeheer maakt hiervoor graag gebruik van het brede netwerk van het kennisplatform de Vitale Groene Stad. Entente Florale Nederland is goed thuis in het groen in de stad, terwijl Staatsbosbeheer sterk is in beheer van natuurgebieden rond de stad. Door krachten te bundelen, ontstaat de brede scope die nodig is om een sterk groen(blauw)netwerk te ontwikkelen, waarin het straat- en parkgroen is verbonden met de recreatie- en natuurgebieden buiten de stad.

Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale Nederland is enthousiast over deze samenwerking. ‘Gezien de vele raakvlakken die we beide hebben met onze programma’s, die toch ieder een eigen accent kennen, valt er voor beide partijen door deze  samenwerking veel winst te behalen.’

Activiteiten die in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd, zijn onder andere het breed onder de aandacht brengen van het nut en de mogelijkheden van de Groene Metropool, kennis delen, andere partijen inspireren en het verzorgen van een workshop tijdens de Nationale Groendag die dit jaar op 21 september plaatsvindt in Capelle aan den IJssel. 
PERSBERICHT 
LTO- vakgroep bomen en vaste planten
 
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook?
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook? Bekijk dit overzicht en geef uw belang aan. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Stand van zaken 1 april 
 
De Verordening Invasieve Exoten leidt tot grote zorgen bij kwekers van soorten die al op de eerste Unielijst staan, of daarvoor in onderzoek zijn. De gevolgen zijn ook niet mis: een teeltverbod leidt al snel tot een omzetverlies van duizenden tot honderdduizenden euro’s. Terecht dat het onderwerp in de media en in de politiek volop in de aandacht staat.
 
Ook LTO-Nederland heeft verschillende  acties in gang gezet om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, en om met onderbouwde input de belangen van haar leden in de EU te behartigen.
 
Op 24 maart heeft LTO het verzoek ingediend om het onderwerp ‘Verordening Invasieve Exoten’ te agenderen voor de informele Milieu- en Transportraad (bijlage 1). Daar is positief op gereageerd: verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tijdens de informele Milieu- en Transportraad op 14 en 15 april 2016. De vragen van VVD, CDA, en SGP zijn vastgelegd in het kamerstuk 21501-33 nr. 578 (bijlage 2). 
 
Tegelijkertijd heeft de LTO vakgroep bomen en vaste planten onder haar leden een inventarisatie gehouden over het omzetverlies dat zal plaatsvinden als de soorten die nu door de EU in onderzoek zijn genomen, ook als invasieve soort worden opgenomen op de Unielijst. Deze informatie wordt door Copa-Cogeca ingebracht in de Brusselse besluitvorming, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Copa-Cogeca is de overkoepelende bond voor alle landbouw-belangenbehartigers in Europa.
 
Via deze link komt u bij de lijst met plantensoorten die nu in onderzoek zijn. Teelt of verhandelt u één of meer van deze soorten, of wordt u op een andere manier benadeeld bij een verbod op deze soorten, vul dan a.u.b vandaag het formulier nog in. LTO Nederland zorgt ervoor dat uw belang meetelt bij de uiteindelijke beoordeling door de EU. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Noot voor de redactie:
Bijlagen
·         LTO Notitie EU-verordening invasieve uitheemse exoten
·         Inbreng Kamerstuk 21501-33 nr. 578 
 
De inventarisatie vindt u op: http://www.lto.nl/nl/25222845-Deelnemers_inventarisatie.html
 
Handel in Zuid-Oost Azie en China? en op zoek naar iemand die daar de weg kent?

Onlangs diende Dirk van Oosterhout (38) zich bij Treeport.

Met ruim 10 jaar ervaringen in Zuid Oost Azie en China biedt hij zich aan voor bedrijven die daar handel bedrijven of willen gaan bedrijven. Hij spreekt diverse talen waaronder Chinees.

Mocht je zijn CV en de contactgegevens willen ontvangen, dan zijn die bij Treeport manager Gerard de Baaij op te vragen.

 
“Expeditie Sierteelt” voorgesteld
Educatieve spelbox leert kinderen de knepen van het boomtelersvak

Op het terrein van boomkwekerij Hoebenschot in Lichtaart (Kasterlee) stelde Boomtelersfederatie Noord-België vanmiddag “Expeditie Sierteelt” voor. Dat is een educatieve spelbox voor kinderen van plusminus 12 jaar, die wordt meegegeven na een klassikaal bedrijfsbezoek. Aan de hand van quizvragen, spelletjes en experimenten maken leerlingen kennis met diverse facetten van de sierteelt. Het project is gerealiseerd met een subsidie van 10.000 euro vanuit de provincie Antwerpen, bedoeld voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw. Gedeputeerden Ludwig Caluwé van Landbouw en Peter Bellens van Plattelandsbeleid kregen de eerste exemplaren overhandigd en werden meteen getest op hun eigen kennis.

 
Volgende week worden weer de waterschapskringen georganiseerd in de regio. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie klik op onderstaande link:
https://www.brabantsedelta.nl/evenementen/2016/02/waterschapskringen-23.html
Foto's van 'ons' palletplatform waarbij met name
export pallets minder doorzakken tijdens intern transport!  
Uitvinding Leo Vissers. 
Voor vragen, neem contact op met Joost van Iersel.

Op 19 januari 2016 vond het Treeportcafé Duurzaamheid in bodem & gewas plaats in het CCZ te Zundert. De avond begon om 19:30 uur met koffie/thee en Jolanda van Hasselt opende de bijeenkomst om 20:00 uur.
 
GEZONDE BODEM
René Jochems van Groeibalans gaf de aanwezigen uitleg over een gezonde bodem. Hij wees er daarbij op dat het niet alleen een kwestie is van opbouwen, maar ook van bijhouden. Een levende bodem dient altijd bedekt te worden. Dit kan door een afzonderlijke bedekking bijvoorbeeld met mulch (denk aan voldoende voorraad) of door een begroeiing. Het is echter wel noodzakelijk en iets dat men vaak vergeet. Meer informatie kan altijd bij Groeibalans verkregen worden.
 
GEZONDE GEWASSEN
Na René was het de beurt aan Piet Rombouts van de Brabantse Milieu Federatie om een toelichting te geven op gezonde gewassen en marktmechanismen. De presentatie begon met de verwijzing naar een krantenartikel waarin goede bacteriën de bodyguards van de grond worden genoemd. Het was niet bekend wat Treeport doet, maar na deze avond weet Piet meer van het lopende project biodiversiteit en biedt aan om daar namens de BMF aandacht aan te besteden en zo mogelijk de pers te bereiken. Een vervolgcafé over biodiversiteit behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
 
FABB (FUNCTIONELE AGROBIODIVERSTITEIT IN DE BOOMTEELT)
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit werden de eerste voortgangsberichten op het gebied van het onderzoek naar functionele biodiversiteit met de aanwezigen gedeeld. Eerste algemene tips uit het onderzoek zijn; versterk de plant, verbeter de bodem, spuit natuurlijke vijanden niet dood, werk met schadedrempels voor akkerkruiden en werk aan biotoopverbetering voor FABB. Daarnaast is het aan te bevelen om een studiegroep te starten, proeven te gaan doen, van elkaar te leren en een lobby met gemeente en buren te starten. Werk vooral aan kennisvergroting omtrent de herkenning van natuurlijke vijanden en ontwikkel een FABB-ondersteunend bloemenmengsel, specifiek voor de boomteelt. De onderzoekers zullen nog een bijeenkomst organiseren voor de geïnterviewden en komen nog met een rapport voor algemene toelichting aan Treeport.
Ons volgende Treeportcafé wordt gehouden op donderdag 11 februari 2016.
(eerder hadden wij 9 februari gepland maar dit is verzet wegens Carnaval) 

U wordt tijdig geïnformeerd over locatie, programma, enzovoort.

 
Kennis Transport & Logistics BV is op zoek naar loodsmedewerkers op oproepbasis.
 
Werktijden van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 23:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Werkzaamheden:
·        Laden en lossen van vracht van vrachtwagen
·        Controleren van inkomende en uitgaande goederen/zendingen
·        Orderpicken en klaarzetten van zendingen
·        Rangeren met vrachtwagens/terminaltrekkers
·        Aan- en afkoppelen van vrachtwagens

Kennis Transport & Logistics BV vraagt:
·        Groupage ervaring
·        Een heftruck (en/of reachtruck) certificaat is een pre
·        Het bezit van rijbewijs CE is een pre

Kennis Transport & Logistics BV kan bieden:
·        Een leuke afwisselende baan in een jong team
·        Interessant werk
·        Goede arbeidsvoorzieningen

Solliciteren kan door een mail te sturen naar vacature@kennistransport.com

CITAVERDE College Horst/Hegelsom: 4 x Excellente School vmbo!
 
Met trots willen we u informeren, dat we op 18 januari 2016 voor de vierde keer het predicaat Excellente School 2015 hebben ontvangen. Een predicaat dat uitgereikt is voor 3 jaar, van 2015 tot 2017!
 
Wij zijn niet de beste school, maar onze ambitie is het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen in samenwerking met de omgeving. CITAVERDE College Horst vat dit samen in de kreet: “van Eiland naar Wijland”. Door uw bijdragen maakt u samen met CITAVERDE College Horst werk van leren. Daarvoor hartelijk dank.

Op 19 januari 2016 is er in het Cultureel Centrum Zundert een Treeportcafé. Het programma begint om 20:00 uur. Het thema van de avond is:
 
"Schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit voor betere producten"
 
Diverse sprekers nemen ons mee in de wereld van schoon water, gezonde bodem en agrobiodiversiteit ten gunste van de kwaliteit van product en handel. Het definitieve programma en een overzicht van sprekers zal volgende week worden toegezonden.
 
Zorg dat u er bij bent, aanmelden mag via info@treeport.eu!
 

Cooperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
Bredaseweg 7
4881 DC  Zundert

+31 (0) 76 5995000
info@treeport.eu

 

 

 Bij deze willen we u laten weten dat we in de winterperiode de volgende cursussen geven: 

 

1. “Bodembiologie & Bemesting volle grond en containerteelt”. In deze cursus gaan we in op alle facetten van de bodem, zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe ontstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen, gebruik van compost, hulpmiddelen en oplossingsrichtingen. Deze cursus is zowel voor volle grondsteelten als voor containerteelten opgemaakt. Deze cursus wordt verzorgd door René Jochems. De vollegrondscursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW, de cursus bodembiologie containerteelt bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW. 

 

2. “Bemesting & Plantsapanalyse’s ”. Tijdens deze cursus behandelen we de functies van elementen, antagonisme en synergisme, gebrek- en overmaatverschijnselen. Welke invloeden zijn er bij opname van mineralen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan plantsapmetingen : wat deze inhouden en hoe deze in de praktijk te gebruiken. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

3. “Plantenfysiologie en kasklimaat”. In deze cursus gaan we in op de facetten waarmee we te maken hebben in de containerteelten in kas/tunnel, zoals: wat is groei eigenlijk , de invloed van verschillende omgevingsfactoren op de groei van de plant, klimaatregeling , uitleg plant-en klimaatprocessen, relatie kasklimaat op verschillende plagen en ziektes en praktische oplossingen. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

4. “Bemesting containerteelt”. Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: relatie plantenfysiologie en bemesting, omrekenen waarden analyses, voor- en nadelen enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gebruik van langzaamwerkende meststoffen, pH, inrichting naar behoefte gewassen, teeltplan, recirculatie water, vullen van bakken en uitleg analyses. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel en Wilma Windhorst. Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW 

 

Deze cursussen kunnen, bij voldoende deelname, in heel Nederland en België gegeven worden. 

 

U kunt zich opgeven middels bijgevoegd inschrijfformulier. Wenst u verdere informatie, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

René van Gastel 

GroeiBalans Teelt & Onderzoek 

Tel. +31643900628 

E mail: renevg@groeibalans.nl 

Wegens de verhuizing van Treeport zijn er (stalen) kantoormeubels overtallig.

Leden en vrienden van Treeport kunnen deze meubels gratis ophalen.
Wie het eerst komt.....
Heeft u interesse? Laat het ons weten. (gerard@treeport.eu)
De meubels moeten in de eerste week van januari 2016 worden opgehaald.

Hierbij enkele foto's van het meubilair...


 
Frank Schuurman 
projectleider VMBO Breda On Stage 
www.o3plus.nl 
06-30541769
Bekijk de nieuwe promotiefilm van VICOE hier:

Kijk op
Zondag 6 december om 10.55 uur 
RTL 4: Schoner Nederland.
waarin aandacht wordt besteed aan een van onze Treeport leden:
Boomkwekerij Jan Mouws
Elke ondernemer of werknemer die in verband met zijn of haar werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen werkt, dient in het bezit zijn van een Bewijs van Vakbekwaamheid (voorheen de Spuitlicentie).

Nu blijkt er na een peiling onder de leden voldoende animo te zijn voor een cursus in het Pools. Deze zal dan ook in januari starten. Wenst u nog aan te sluiten? Informeer ons dan via: info@treeport.eu.

Ook Engelstalige en Nederlandstalige cursussen zijn mogelijk, echter is daar op dit moment nog niet voldoende animo voor. Wenst u of wensen uw medewerkers de cursus in het Nederlands of Engels te volgen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via: info@treeport.eu


Bron: Vakblad De Boomkwekerij


Bron: Vakblad De BoomkwekerijBron: Vakblad De Boomkwekerij

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Geachte heer, mevrouw,
 
De boomkwekerij is een promotiecampagne gestart om de sector beter bekend te maken onder de Nederlandse bevolking, leerlingen, schoolverlaters en andere werkzoekenden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat jaarlijks enkele duizenden nieuwe werknemers nodig zijn voor werkzaamheden in de ICT, logistiek, administratie, verkoop of teeltbegeleiding.
 
Vaak denken werkzoekenden niet aan een mogelijke baan in onze sector. Ook leerlingen die voor de schoolkeuze staan voor een vervolgopleiding kiezen niet vaak voor onze sector.
 
Om de sector te promoten is de film ‘Er zit groei in de boomkwekerij’ gemaakt. In deze film vertellen medewerkers enthousiast over hun werkzaamheden. De film is te zien via
-           Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wrFW29kk-hs   
-           Via de centrale website:  www.talentboom.nl  
-           We hebben ook een korte introductiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=E2jAKCBGDSY  
 
We vragen u mee te helpen aan de promotie van de sector door de film op uw website te plaatsen en/of in te zetten op uw andere digitale netwerken zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. U kunt ook de onze facebook liken uiteraard. https://www.facebook.com/talentboomnl  
 
-           We hebben ook posters en flyers die we u kunnen toesturen. Een antwoord op deze mail is dan voldoende.
 
Nederland is groen door de boomkwekers in Nederland. Iets om trots op te zijn!
 
Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
 
Gré de Groot
 
Door medewerking van Colland, LTO Nederland, CNV, FNV en Anthos is de promotie van de boomkwekerij sector mogelijk.
Lancering Duurzaamheidslessen op de Dag van de Duurzaamheid

Op 9 oktober, Dag van de Duurzaamheid, vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks leven. U bent welkom vanaf 08:30 uur en het officiële moment zal plaatsvinden om 09:00 uur. Van 09:30 tot 12:00 uur zullen twee bedrijven C2C-workshops verzorgen voor 2 klassen MBO-studenten.  

In Venlo wordt in Villa Flora door verschillende organisaties uit de regio een bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van Duurzaamheid en Cradle to Cradle. CITAVERDE College lanceert samen met samenwerkingspartners Gemeente Venlo en Van Houtum hun nieuwe C2C-lesmateriaal. Studenten van het MBO van CITAVERDE krijgen leerzame workshops aangeboden over C2C papier maken en het recyclen van elektronisch afvalmateriaal.

College van Bestuur-lid Ans Christophe: “Bij de opleidingen van CITAVERDE College draait het allemaal om leven. Denk maar aan de kwaliteit van ons leven en de wijze waarop we erin slagen om dit tot een duurzaam verdienmodel te maken. Duurzaamheid is ook een thema dat bijdraagt aan de kwaliteit van ons leven en levert nieuwe verdienmodellen met herkenbare onderscheidende kwaliteit. Omdat het bedrijfsleven steeds meer vraagt om kennis en bekwame medewerkers op dit gebied, krijgen alle MBO-studenten met dit onderwerp te maken tijdens hun opleiding”.

Voor een indruk van het lesmateriaal bekijk het filmpje op: http://www.groenecursussen.nl
Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport
Werken samen als alliantiepartners.
 
Drie speerpunten van de gemeente Zundert: Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport, hebben op vrijdag 2 oktober 2015, een alliantie ondertekend. De partijen zien het belang van samenwerking en voorzien een sterke impuls voor de nationale en internationale bekendheid van Zundert. Het is de partijen niet vreemd om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen bij ieders activiteiten en belangen. Door het ondertekenen van de alliantie met elkaar zal de continuïteit en intensivering van de samenwerking worden versterkt. Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport zullen door de samenwerking bijdragen aan de economische gezonde groei, de leefbaarheid en de (inter)nationale bekendheid van Zundert. Maar ook elkaar helpen in de gemeenschappelijke belangen van en voor elkaar wordt door de alliantie gestimuleerd.
 
v.l.n.r. Ad Boemars (Corso Zundert), Gerard de Baaij (Treeport) en Johan Brosens (Vincent van Gogh Huis).


Treeport heeft met meerdere partijen allianties gesloten. Dit zijn: de Boomtelers Federatie Noord België, Regio West Brabant (RWB), gemeente Zundert, CLTV, EPS, Rabobank, prinsentuin College Breda (MBO) en Prinsentuin van Cooth (VMBO). Daaraan zijn de lokale partijen Vincent van Gogh Huis en het Corso Zundert nu aan toegevoegd. De allianties met Treeport getuigen van de samenwerkingsopgave waarvoor Treeport zich inzet. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder. En daar is het alle alliantiepartners om te doen: Een gezonde groei door samen met Treeport te werken aan economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.


 
Het Prinsentuin College is enthousiast over de samenwerking met Treeport voor vakbeurs GrootGroenPlus. Een groep studenten werkte mee aan het aanleggen van de Treeport Garden, die direct bij de ingang van de vakbeurs te vinden is. Deze samenwerking biedt de studenten een authentieke leerervaring. Voor het opbouwen van de beurs en de Treeport Garden zijn andere competenties nodig dan de competenties waarop de studenten op school getraind worden. Dit zijn bijvoorbeeld tijdsdruk, plannen en werken onder toezicht. Daarnaast is het voor de studenten mooi om iets te maken dat daadwerkelijk gebruikt wordt. De schoolprojecten worden vaak alleen in beperkte kring bekeken, terwijl de werkzaamheden die de studenten voor vakbeurs GrootGroenPlus verrichten door letterlijk duizenden vakprofessionals bekeken worden. 
Als coöperatieve vereniging die zich inzet voor het bevorderen van de boomkwekerijbranche in Zundert en omstreken, werkt Treeport samen met verschillende partijen. Eén van die partijen is het Prinsentuin College. De studenten van dit college krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om projectonderwijs te volgen rondom vakbeurs GrootGroenPlus. Projectonderwijs is onderwijs waarbij de activiteiten rond projectmatig bloemwerk geclusterd zijn. Door opdrachten in de praktijk uit te voeren, kunnen de lesdoelen gerealiseerd worden en wordt het voor studenten mogelijk om op een natuurlijke en betekenisvolle manier kennis en vaardigheden te vergaren. Uiteraard staan zaken als samenwerking, communicatie en planning hierin centraal. Op vakbeurs GrootGroenPlus leggen de studenten bijvoorbeeld de etalagestands voor Treeport aan. Zo leren ze ontwerpen, calculeren, plannen en ontwerpen volgens de opdracht uit te voeren. Ook geeft het ze de mogelijkheid om ondernemender te worden.
Treeport in Zundert is inmiddels een begrip in de boomkwekerijbranche. Deze coöperatieve vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in West-Brabant. Maar wat zijn dit voor producten en hoe zien die er in de praktijk uit? Dat kunnen deelnemers en bezoekers van GrootGroenPlus 2015 tijdens de beursdagen op 30 september en 1 en 2 oktober zelf zien. Leden van Treeport slaan namelijk wederom de handen ineen om tijdens die dagen een prachtige Treeport Garden aan te leggen.
 
Deze Treeport Garden is direct bij de entree van de vakbeurs te vinden en is - net als vorig jaar - geheel ontworpen volgens het thema van de beurs: ‘Growing strong! Celebrating 25 years!’. De Treeport Garden is volledig ingericht met producten van leden van Treeport en dat is niet zo vreemd, want er zijn 400 plantengeslachten te vinden in de regio. Om tot een passende invulling te komen, is eerst een beplantingsplan opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met Emiel van den Berg van Het Groenbureau. Dit beplantingsplan is speciaal gericht op vakbezoekers: het wil hiermee laten zien hoe groot en divers het sortiment in de regio Zundert is én op welke veelzijdige manieren het kan worden toegepast.
 
De materialen voor de Treeport Garden zijn vanzelfsprekend aangeleverd door leden van de vereniging. Hiervoor leverden onder meer Herplant bvba, Walfilii, Boomkwekerijen Roelands BV, Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt, Lavendelplus, VP A.M. Marijnissen, Tenax Tree-Plugs & Seeds vof, ESRI Potcultuur, Nouver Plant, Sprenkels Boomkwekerij, Mulders VOF, Boomkwekerij Louis van den Broek, Boomkwekerij Chris Uijtdewilligen, Vriends Boomkwekerijen, Boomkwekerij Marcel van Nijnatten & Zn BV, LuminAID en Van der Heijden Sierbestrating een bijdrage. Dit geldt voor zowel de beplanting als de bestrating. De praktische uitvoering - het daadwerkelijke aanleggen - wordt uitgevoerd door studenten VITO Hoogstraten afdeling land- en tuinbouw en ROC West-Brabant afdeling Tuin, Park & Landschap, onder leiding van ontwerper William de Bruijn van Aura.
 
Het project is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partijen, iets dat naadloos aansluit op de filosofie van vakbeurs GrootGroenPlus. In de beursspecial van 2015 is dan ook een uitgebreid artikel over de tuin te vinden. Door samen te werken is immers veel meer te realiseren dan wanneer partijen onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit is dan ook de reden dat de vakbeurs ervoor heeft gekozen de Treeport Garden bij de entree te plaatsen en bezoekers zo direct een kijkje te geven in wat boomkwekerijregio Zundert te bieden heeft. 
 
Ilex crenata ‘Dark Green’®
Gouden Medaille in Bordeaux voor beste ecologische noviteit.
Gekozen als vervanger voor 27km Buxushagen bij Paleis het Loo.
Groen, gezond en duurzaam!
 
Deze plant deelt Treeport uit aan de vakbezoekers tijdens vakbeurs GrootGroenPlus in het kader van 125 jaar Van Gogh inspiratie. De vakbeurs wordt gehouden van 30 september t/m 2 oktober te Zundert en maar liefst 51 leden van Treeport nemen deel.
Beste leden en vrienden van Treeport,
 
Hierbij nodig ik u uit voor het Treeportcafé op woensdagavond 16 september in het Cultuur Centrum Zundert.
 
De Corsodampen zullen dan wel opgetrokken zijn zodat we ons weer kunnen richten op wat ons binnenkort  te wachten staat. We hebben een mooi programma en een bijzonder thema. Zeker de moeite waard zo vlak voor Vakbeurs GrootGroenPlus en nog voordat het nieuwe seizoen begint!
 
Programma:
19.30 uur: Inloop, kopje koffie/thee
20.00 uur: Opening voorzitter Ledenraad: Jolanda van Hasselt
20.10 uur: Nieuws van de werkgroepen:
 • Mechanische Onkruidbeheersing
 • Samenwerking kweker-handelaar
 • Agrobiodiversiteit
 • overig kort nieuws
 • GrootGroenPlus 2015: Growing Strong!
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Thema: Ons sortiment op de tekentafel en in beplantingsplannen.
 • Drie gasten (landschapsarchitect, adviseur en hovenier) vertellen over hoe zij keuzes maken bij hun ontwerpen en beplantingsplannen. Hoe en welk sortiment wordt gekozen en welke informatiebronnen zij daarvoor raadplegen. Wij gaan met de drie gasten in gesprek om er achter te komen hoe wij hen beter van informatie kunnen voorzien zodat de beste keuzes kunnen worden gemaakt. Om te ontdekken wat zij nodig hebben of hoe wij ons aanbod beter onder de aandacht kunnen brengen.
22.00 uur: Afsluiting van het Treeportcafé.
 
Onze gasten zijn: Han Thijssen MTD landschapsarchitecten, Den Bosch, Erik van der Staak/Karel Kusters van STARO natuur en buitengebied, Gemert en Jan Vos van De Rooy Hoveniers, Dussen.
 
Graag tot woensdag 16 september in het Cultuur Centrum Zundert aan de Molenstraat  5 te Zundert. U wordt om 19.30 uur verwacht zodat we om 20.00 uur kunnen starten.
  
Jolanda van Hasselt
Voorzitter Ledenraad
Onder de ruim 325 deelnemers van vakbeurs GrootGroenPlus 2015, gehouden van 30 september tot en met 2 oktober te Zundert, is ook een aanzienlijk aantal Treeportleden. Het gaat dit jaar om 51 leden, die deels als collectief en deels als octopus deelnemen. Samen laten ze zien waar de Treeportregio voor staat.
 
De aanwezigheid van Treeport op GrootGroenPlus begint natuurlijk al bij de entree, waar de Treeport Garden is aangelegd. Deze tuin is geheel ontworpen en ingericht met planten die afkomstig zijn van leveranciers uit de regio waarin Treeport actief is. Hierdoor krijgen bezoekers een mooi overzicht van wat er zoal te verkrijgen is. Natuurlijk is dit overzicht nog lang niet compleet. De Treeportregio is er namelijk trots op maar liefst 400 plantengeslachten te kweken. Hiermee is het een ontzettend sterke regio in de boomkwekerijsector. Een belangrijk pluspunt van de regio is dat ook de handel en logistiek hier op orde zijn.
 
Andere belangrijke hoogtepunten die de leden van Treeport, buiten hun eigen producten, tijdens deze drie dagen presenteren zijn onder meer de etalagestands, een mini-weergave van alle reguliere stands uitgewerkt tot één geheel, de aanwezigheid van een schilderes, Sabina Timmermans, en die van een speciale verteller, Henk Eikholt. Het collectieve gedeelte van de leden op de beurs wordt op een heldere manier gemarkeerd, zodat bezoekers snel zien dat ze zich tussen Treeportleden bevinden. De octopusstands zijn voorzien van een losse uiting.
 
De schilderes en de verteller sluiten aan bij het VVV en het Van GoghHuis, beide in het collectief te vinden. Treeport en het Van GoghHuis schenken daarmee bijzondere aandacht aan het jubileum van de sterfdag van Van Gogh. Dit jaar is het namelijk 125 jaar geleden dat de beroemde schilder, die geboren werd in Zundert, overleed. Ook zal er ter ere van deze gelegenheid een Vincentplant geschonken worden. Hierover is meer te vinden in het collectief.
 
Het middelpunt van het collectief wordt gevormd door de stand van Business Centre Treeport, dat op dit moment in ontwikkeling is. Al met al benadrukt het Treeport-collectief dat de regio niet alleen veel te bieden heeft, maar hierin door middel van samenwerking ook steeds sterker wordt. Dit vergroot de handelsmogelijkheden, in het bijzonder voor de boomkwekerijsector. GrootGroenPlus is dan ook blij met de aanwezigheid van Treeport, en alle mogelijkheden die het collectief biedt om bezoekers elkaar te laten ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 
We hebben jonge afgestudeerde techniciens ingénieurs in de sierteelt van de Universiteit van OIJDA / MAROKKO
 
Ze zijn ontzettend geinteresseerd stage te lopen bij de leden van TREEPORT ZUNDERT
 
Frank Fayçal WYLLINCK
Directeur - FoMaNeF

 

 

Siège social
31,Avn Tarik Ibn Ziad - Tour HASSAN
10 000 RABAT / MAROC


GSM     (212) (0) 672 19 47 08

 
Het Fietsgilde De Baronie uit Breda rijdt in het seizoen van begin april tot half november ± 70 fietstochten van 40 km tot max. 100 km. Onze doelstelling daarbij is naast het recreatieve de deelnemers ook educatie en informatie mee te geven. Dat doen we o.a. door thematochten en ook door bedrijven te bezoeken (bijv. aardbeienkweker, bloemencorsotenten en het VRC.). Zie www.gildebaronie.nl, fietsgilde.

Mijn vraag aan u is dan ook de volgende; Bestaat de mogelijkheid om in het Zundertse (gratis) een interessante (boom)kwekerij te bezoeken? Onze deelnemers zijn vooral 60-plussers; onze groepen tellen ± 25 deelnemers gemiddeld. Graag zou ik voor het seizoen 2016 een kwekerijbezoek in ons programma opnemen.
 
Ter kennisname; wie ben ik? Ik ben in '39 geboren in Achtmaal, woonde jaren aan de Meirseweg en Burg. Manderslaan. In '66 naar Breda verhuisd en nu alweer 10 jaar wonende in Teteringen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Ton Brosens.
Beste Gerard,
 
Via deze weg wil ik goed nieuws met je delen! Met gepaste trots en groot genoegen kan ik melden dat Forever&Ever gisteren een plaats heeft gekregen bij de 100 meest innovatieve MKB bedrijven van Nederland. We staan in de prestigieuze MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel! Op welke plaats we staan, wordt 1 oktober tijdens de Dag van de Innovatie bekend gemaakt.
 
De jury beoordeelde met name de verduurzaming van de teelt -waarbij chemie vervangen is door een biobased, natuurlijk middel- als zeer innovatief. En daar zijn we ongelofelijk blij mee. Investeren in duurzaamheid loont dus. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar creëert dus ook commerciële waarde. 
 
In de bijlage het persbericht dat we over dit heuglijk nieuws de wereld in hebben gezonden. Kijk voor meer informatie ook op www.mkbinnovatietop100.nl of op onze website www.forever-ever.eu
Wij gaan genieten van deze mooie waardering en uiteraard alvast duimen voor 1 oktober.
 
Fijn weekend!
 
 
Met een hartelijke groet, best regards
 
Vincent van Rijsewijk
Forever&Ever®
16 juli 2015 14:34 BRON: Vakblad De Boomkwekerij

Zundert stap dichter bij gezamenlijke risicobeheersing

De extra bijeenkomst van Treeport over bufferzone en pest free area leverde woensdagavond een volle zaal op. Een meerderheid van de aanwezige kwekers tekende aan het eind van de avond de intentieverklaring.

Treeport in Zundert organiseerde woensdag 15 juli een extra bijeenkomst over de bufferzone en pest free area's. Kwekers, die de eerdere bijeenkomst hadden gemist, waren persoonlijk telefonisch benaderd om woensdagavond met collega's hierover van gedachten te wisselen. De opkomst was groot en de stemming positief.

Twee weken geleden organiseerde Treeport ook een avond over de bufferzone bacterievuur en het doorontwikkelen van dit gebied naar een pest free area. Aanwezig waren toen uitsluitend leden van Treeport en vooral kwekers die, indien ze waardplanten hebben, al deelnemen aan de bufferzone. Van de 132 kwekers met waardplanten, doen echter maar 54 mee aan het in stand houden van de bufferzone. Zij vertegenwoordigen 65% van het areaal waardplanten.

Vooral de kwekers met een klein areaal waardplanten haken af. Zij waren woensdag uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Treeport ziet een gezamenlijke inzet voor het in stand houden van de bufferzone als belangrijke voorwaarde voor het gebied kan worden doorontwikkeld naar een pest free area. „Als je voor de bufferzone de handen al niet op elkaar krijgt en je daar niet gezamenlijk voor wilt inzetten, dan gaat dat voor een pest free area ook niet lukken”, aldus Marc Lodders, voorzitter van de werkgroep pest free area tijdens de eerdere bijeenkomt.

Uitleg

Woensdagavond gaven Gerard de Baaij van Treeport en Marc Lodders uitleg over de bufferzone, wat de waarde van dit beschermde gebied voor de sector is en wat de plannen zijn ten aanzien van pest free area. Aanwezigen stonden niet afwijzend tegenover de pest free area, alhoewel hierover natuurlijk nog veel onduidelijk is en er dus ook de nodige vragen waren die lang niet altijd beantwoord konden worden.

Voor de bufferzone bleek vooral te gelden dat kwekers niet deelnemen, omdat hun afnemers niet vragen naar planten met een plantenpaspoort met ZP-b2-code. Lodders ontkrachtte dit: „Wij krijgen hier wel degelijk vraag naar. Als leverancier van mij merken jullie dat echter niet. In mijn systeem staat namelijk exact wie wel en niet kan leveren met het ZP-b2 plantenpaspoort. Kwekers die dit niet kunnen leveren, worden dus niet gevraagd voor levering. HIerdoor lopen jullie wel potentiële orders mis.”
Jan de Vries, directeur van Boot & Co deed daar nog een schepje bovenop: „Buitenlandse afnemers die jullie benaderen weten dat jullie in een bufferzone zitten, waardoor ze weten dat ze relatief weinig risico lopen door bij jullie te kopen. Ze vragen misschien niet naar het paspoort, omdat ze de wetenschap hebben dat jullie kweken in een ’veilig’ gebied.”

Streven naar pest free area
Aan het eind van de avond tekende de meerderheid van de aanwezigen een intentieverklaring waarmee ze aangeven zich te willen inzetten voor het doorontwikkelen van het gebied naar een pest free area. Tevens ondertekenen ze met de intentieverklaring ook hun deelname aan de bufferzone indien ze waardplanten van bacterievuur kweken. De Baaij toonde zich aan het eind van de avond verheugd: „Ik durf na vanavond te stellen dat we als regio Zundert echt gaan voor een pest free area.”
Gratis advies voor uw reststromen!
 
 
Treeport is partner in het project Vitale Circulaire Organische Economie. Een project dat op elk schaalniveau een bijdrage levert aan de circulaire economie, van regionale acties tot op bedrijfsniveau aan toe.
Met de Productschap Tuinbouw subsidiegelden wordt het project VICOE mede gefinancieerd en zijn er voor onze Treeportleden ook mogelijkheden om gratis advies te krijgen. U kunt daarvan gebruik maken. Om bijvoorbeeld met VICOE projectmedewerkers de groen reststromen van uw bedrijf in beeld te brengen en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze circulair te maken ten behoeve van de bodemkwaliteit. Dus waarde toe te voegen. Gratis advies om kosten te besparen of zelfs opbrengst te genereren!
Meld u aan bij Groeibalans: Rene Jochems per mail: rene@goeibalans.nl of bel: 076-5990251.
 
7 juli 2015
Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Experience & Excellence Centre ondertekend!

Op woensdag 15 juli vindt er een extra bijeenkomst, voor leden en niet-leden, plaats rondom het thema Bufferzones en Pest Free Areas. Tijdens het Treeportcafé van 25 juni hebben we gezamenlijk geconstateerd dat het belangrijk is om alle boomkwekers uit de regio te betrekken bij het voorkomen van risico's in teelt en handel inzake quarantaine- en kwaliteitsziekten. Daarom hebben we samen afgesproken om, in de eerste instantie, alle bacterievuur waardplantkwekers van zone 14b bijeen te krijgen door ze persoonlijk te benaderen om op 15 juli aanwezig te zijn. Hiertoe is inmiddels een bellijst opgesteld en rondgezonden.
 

 
Tijdens de extra bijeenkomst zal gesproken worden over bufferzones en de doorontwikkeling tot pest free areas, met als doel het draagvlak te vergroten tot een volledige dekking, om zo de risico's voor handel en teelt met elkaar te beperken. Bij een goede en tijdige aanpak binnen de regio is het mogelijk om de handel met dit argument een extra impuls te geven.


 
We nodigen iedereen van harte uit om deze avond in het Cultuur Centrum Zundert (Molenstraat 5) bij te wonen. Het programma begint om 20:00, inloop vanaf 19:30 uur. Zorg dat u er bent, bijwonen is gratis, aanmelden kan via info@treeport.eu!
 

Op deze website onder downloads zijn drie bestanden toegevoegd met praktische tips voor het bevorderen van de bijenstand. In het kader van onze deelname aan  de Bee deal stimuleren wij onze boomkwekers de tips op te volgen. Goed voor de bijenstand maar ook goed voor de functionele agrobiodiversiteit op de kwekerij.
Ook vanuit ons project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt proberen wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een impuls te geven. Daar hoort een goed beheer voor de bijenstand helemaal bij!

 
In de boomteelt hebben we nog regelmatig te maken met ziekten en plagen. Die kunnen met chemische of biologische middelen bestreden wordt, maar dat wordt - gezien de veranderende regelgeving - steeds lastiger. De inzet van natuurlijke vijanden lijkt een goed alternatief. Hiervoor is het echter wel van belang de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 
Voor de grotere teelten is hier al het één en ander over bekend, maar de kennis voor de boomteelt is nog beperkt en gefragmenteerd. Treeport heeft daarom het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de bestaande kennis geïnventariseerd. Voor die eerste fase vragen we graag uw medewerking. Wij hebben een enquête opgesteld met 19 vragen en willen u vragen deze in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag. Klik hier voor de enquête.
 
In de tweede fase worden vervolgens veldproeven uitgevoerd om te zien of de lessen uit de eerste fase algemeen toepasbaar zijn en hoe deze breder vertaald kunnen worden. Het project moet uiteindelijk een aantal praktische handvatten opleveren om de natuurlijke omstandigheden op en rond een bedrijf dusdanig aan te passen, dat de natuurlijke bestrijders van ziekten en plagen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
De oplevering van de nieuwe Randweg bij Zundert staat voor oktober 2015 gepland. Treeport wil, samen met andere partijen, zorgen voor beplanting, in aansluiting op de vier bestaande Vincent-rotondes (die zelfs de Italiaanse pers bereikten). Daarvoor zijn we op zoek naar bedrijven die Taxus-planten kunnen aanleveren. We geven de voorkeur aan gratis levering, waarbij een reclame-uiting op de rotondes wordt verzorgd. Inkoop tegen gereduceerd tarief is eventueel ook mogelijk. In totaal zijn 4.500 exemplaren van Taxus baccata (kluitgoed in maat 60-80 of wortelgoed in maat 30-40) nodig. Kunt u hieraan bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@treeport.eu.
Deze keer staat het Treeportcafé in het licht van  “Pest free areas“ en het “Business Centre Treeport”. Twee bijzondere onderwerpen voor de boomteeltsector die een bezoek meer dan waard zijn. Iedereen is welkom. Lid of geen lid, je bent van harte uitgenodigd!


 
 
Pest free areas
 
We hebben per post een brief gestuurd en via website en media aandacht gevraagd van alle boomkwekers en handelaren uit de regio waarin we een beroep doen op collegialiteit. We vragen de volledige medewerking bij het nemen van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om de maatregelen die we zullen moeten treffen om ziektes en aantastingen op onze kwekerijen te beheersen en controleren. Landen binnen en buiten Europa eisen steeds vaker ziektevrije garanties, paspoorten, certificaten en andere extra voorwaarden in de handel met planten.Iedere kweker uit onze regio heeft er mee te maken. We kunnen het ons niet langer veroorloven om hier laconiek mee om te gaan. We moeten met elkaar onze handel serieus nemen en geen enkel risico willen lopen. Daarom doen we een beroep op elkaar!
 
We willen beginnen om iedereen met waardplanten van bacterievuur mee te laten doen in de NAK-tuinbouw bufferzonecontroles. We willen dat iedere kweker die waardplanten van bacterievuur heeft in Bufferzone 14b zo snel mogelijk deelneemt aan de controles en het ZPb2 paspoort aanvraagt.
 
Ook willen we onze Bufferzone 14b door-ontwikkelen tot een Pest Free Area (ziektevrijgebied). Een gebied dat in zijn geheel wordt gecontroleerd op alle quarantaine-ziektes en aantastingen om de risico's te beheersen en de markt open te houden. Een Pest Free Area waaraan alle boomkwekers mee doen. Met elkaar en voor elkaar!
 
We streven er naar om iedere boomkweker en handelaar in de regio deel te laten nemen aan de gemeenschappelijke opgave. Te beginnen met het ondertekenen van een intentieverklaring.
 
Het Business Centre Treeport
 
De ontwikkeling van het BCT verloopt spoedig. Veel werk gebeurt op de achtergrond waar je geen weet van hebt. Daar willen we vanavond iets aan doen. We willen je bijpraten over de stappen die we gezet hebben en die we gaan zetten. Om je op de hoogte te houden en om je een beeld te geven van de kansen en mogelijkheden die het BCT onze sector in de internationale regio zal gaan bieden. Ontwikkelingen die doorlopen worden voor dadelijk maar die nu al beginnen in onze boomteelt business. Kwekers, handelaren en alle andere boomteelt gerelateerde bedrijven kunnen nu al een belangrijke ambassadeur zijn en bijdragen aan het succes van ‘ons’ BCT.
 
Naast deze twee bijzondere activiteiten zullen de ledenraad en vertegenwoordigers van werkgroepen u bijpraten over de reguliere gang van zaken.

 
Treeportcafé 25 juni 2015
In CultuurCentrum Zundert (Molenstraat 5, Zundert)
Inloop: 19.30 uur
 
Programma:
20.00 uur: Welkom door de voorzitter van de ledenraad Treeport, Jolanda van Hasselt
20.05 uur: Bijpraat uit de ledenraad en uit de werkgroepen
20.30 uur: Pest Free Areas o.l.v. Frans van Wanrooij
                  *       Introductie
                  *       De feiten van onze bufferzone 14b
                  *       De plannen van Pest free area’s
                  *       De oproep
21.30 uur: Pauze
21.45 uur: Business Centre Treeport
                  *       Voortgang BCT
                  *       Kansen voor nu en dadelijk:
                  *       Boomteelt business is het doel, het BCT een middel:
                           wat betekent dat!
22.15 uur: Dank en slotwoord Jolanda van Hasselt
 
 
 
 
 
 
 
De Plant van week 25 staat on-line van website Business Centre Treeport.
(klik op de afbeelding).

Vakblad De Boomkwekerij was aanwezig bij de Docentendag Boomkwekerij op De Groene Campus op 22 mei jl.. Een dag waar uitvoerige informatie werd gegeven over het  praktijkleerprogramma dat mede mogelijk is gemaakt door samenwerking met Treeport en met financiele ondersteuning van de Stichting MLTS.

Het artikel geeft verslag van bevindingen van De Groene Campus, Helicon. Prinsentuin en Citaverde over het gezamenlijke praktijkleer programma. Het artikel is vergeten Treeport te benoemen, echter diverse Treeportleden werken mee aan de praktijklessen op hun bedrijven.

Lees hieronder het artikel (klik op de foto).
 
We vragen namelijk je volledige medewerking bij het nemen van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij in het bijzonder om de maatregelen die we zullen moeten treffen om ziektes en aantastingen op onze kwekerijen te beheersen en controleren. Boktor, bacterievuur, aaltjes, Xylella, Essenziekte, Eikenprocessierups, problemen in Platanus en andere ziektes en aantastingen vormen steeds meer en steeds vaker risico's bij onze afzet. Landen binnen en buiten Europa eisen steeds vaker ziektevrije garanties, paspoorten, certificaten en andere extra voorwaarden in de handel met planten.
 
Voorbeeld:
In Italië is een gebied met een straal van meer dan 10 kilometer voor 5 jaar op slot gezet vanwege een haard van Xylella. Stel je voor dat dit in onze regio gebeurt. Ook wij gaan dan op slot en mogen vijf jaar lang geen waardplanten kweken. Het zou voor menig kweker die 1 of meer van de 160 Xylella-waardplanten teelt al funest kunnen zijn! Wij passen ervoor om stil te zitten. Wij willen daarom samen met jou de noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat de handel van ons allemaal stil komt te liggen en we op slot moeten. Inmiddels is een EU-maatregel voor de Xylella van kracht. Daar kunnen we met elkaar beter, goedkoper en efficiënter aan gaan werken.
 
Een fors deel van ons sortiment dat wij in onze regio telen, behoort bij de planten waar fytosanitaire maatregelen voor gelden. Iedere kweker uit onze regio heeft er mee te maken, dus ook jij! We kunnen het ons niet langer veroorloven om hier laconiek mee om te gaan. We moeten met elkaar onze handel serieus nemen en geen enkel risico willen lopen. Daarom doen we nu een beroep op je!
 
Wij: Marc Lodders, Jan de Vries, Fons van Wezel, Frank Roelands, Jolanda van Hasselt, Didier Hermans en Eric Mulders, zijn bestuurders en ledenraadsleden van Treeport, maar bovenal collega’s van jou! We spreken jou in deze brief als collega kweker/handelaar aan.
 
We willen beginnen om iedereen met waardplanten van bacterievuur mee te laten doen in de NAK-tuinbouw bufferzonecontroles. We willen dat iedere kweker die waardplanten van bacterievuur heeft in Bufferzone 14b zo snel mogelijk deelneemt aan de controles en het ZPb2 paspoort aanvraagt. De kosten worden daarbij eerlijk verdeeld. Als we allemaal mee doen gaat het slechts om een paar honderd euro per bedrijf! Nu zijn er nog teveel kwekers met waardplanten die er niet aan deelnemen en daardoor een gevaar zijn voor de kwekers die wel meedoen. Dat kunnen we niet langer accepteren en moeten we ook niet willen. Het vormt voor al onze bedrijven een groot risico!
 
Ook willen we onze Bufferzone 14b doorontwikkelen tot een Pest Free Area (ziektevrijgebied). Een gebied dat in zijn geheel wordt gecontroleerd op alle quarantaine-ziektes en aantastingen om de risico's te beheersen en de markt open te houden. Een Pest Free Area waaraan alle boomkwekers mee doen. Wat je ook teelt en wat je ook verhandelt, iedereen zal mee moeten doen! Met elkaar en voor elkaar!
 
We vragen je daarom vandaag nog het bijgevoegde formulier in te vullen en te ondertekenen. En we nodigen je van harte uit (lid of geen lid) voor ons Treeportcafé waarin het onderwerp  Pest Free Area uitvoerig wordt besproken.
 
Het Treeportcafe zal plaats vinden op 25 juni 2015 in het Cultuur Centrum Zundert, Molenstraat 5 te Zundert en begint om 19.30 uur.
 
Alvast bedankt dat ook jij je verantwoordelijkheid durft te nemen en middels ondertekening van het bijgevoegde formulier laat zien waar je daadwerkelijk voor staat.
 
Met vriendelijke groet:
 
Marc Lodders  (Lodders Boomkwekerijen BV) ,
Jan de Vries  (Boot & Co Boomkwekerijen BV)
Fons van Wezel (SAP Holland)
Frank Roelands, (Roelands Boomkwekerijen BV)
Jolanda van Hasselt (Boomkwekerij P.C.C van Hasselt)
Didier Hermans (Herplant Bvba)
Eric Mulders (Mulders Rosa en Acer vof)
Gerard de Baaij (manager Coöperatieve Vereniging Treeport)

 
Op deze website - downloads kan je het de voortgangsnotitie lezen van het BCT 

De ontwikkeling van Business Centre Treeport (BCT) gaat in een gestaag tempo door. Daarbij hoort natuurlijk ook een website, waarmee participanten en betrokkenen op de hoogte kunnen worden gehouden van de plannen, vorderingen en verschillende activiteiten. Daarom is de laatste tijd hard gewerkt aan een moderne, overzichtelijke website met veel informatie over het Business Centre.

Op de site wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van het BCT en informatie voor investeerders en bedrijven die zich op het BCT willen vestigen. Daarnaast kunt u er meer lezen over de Treehub, de verschillende innovaties rondom het BCT, de Coöperatieve Vereniging Treeport, ecologie, energie, synergie & symbiose en natuurlijk het Experience & Excellence Treeport Centre. Tevens wordt wekelijks het item 'Plant van de Week' bijgewerkt. Uiteraard is er ook een integratie met social media, zoals Facebook en Twitter.

Bezoek het BCT alvast digitaal op: www.businesscentretreeport.eu. We horen graag uw mening!
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van het Business Centre Treeport, die naar verwachting op 1 juli 2015 live zal gaan. Op die website willen we onze Treeport-boomkwekers en ons uitgebreide sortiment graag extra aandacht geven. Daarom hebben we de "Plant van de Week" geïntroduceerd. Binnen deze rubriek is elke week ruimte voor een plant uit ons sortiment, die met foto, korte beschrijving en verwijzing naar het bedrijf waar de plant wordt geteeld wordt weergegeven.
 
Heb jij een bijzondere plant in je sortiment die je graag extra aandacht wilt geven via de rubriek "Plant van de Week" op de website van Business Centre Treeport? Geef je dan op via info@treeport.eu. Stuur het bericht met (goede) foto van de plant, een korte beschrijving én het adres van je website door.
 
De inzendingen zullen op volgorde van binnenkomst behandeld worden: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Uit de eerste aanmeldingen zal voor de komende 20 weken een lijst met planten opgesteld worden. Daarna zal wellicht een nieuwe oproep gedaan worden. 
 

'Vals zaaibed is misschien goedkoopst'

IMG_2698

Vergeleken met stomen en branden zullen valse zaaibedden misschien wel het goedkoopste alternatief voor onkruidbestrijding op zaaibedden zijn. Dat zei kweker John Dictus bij Treeport.

De bos- en haagplantsoenkweker gaf donderdag, namens de werkgroep Mechanische onkruidbeheersing, een update van de vorderingen binnen Treeport. Doel is werkbare alternatieven te vinden voor het verlies van middelen als Basamid, en huidige beperkingen in de regelgeving. „LTO is nog bezig om Basamid in de benen te houden, maar geeft het weinig kans.”

De werkgroep probeert goedkopere brandstof uit te zoeken voor het stomen van zaaibedden. Er is een stoommachine in Zundert beproefd, maar zoals Dictus zei: „Toen we ermee begonnen kostte het 110 l diesel op 100 m. Later toen de grond wat droger was, kostte het 60 l diesel op 100 m. Dat is niet echt milieuvriendelijk.”

Vanuit Treeport was het ook de bedoeling om een afbrandmachine naar Zundert te halen, om te testen op zaaibedden. „Er zou geen machine beschikbaar zijn voor onze bedbreedte”, dacht Dictus.

Dit seizoen gaan kwekers nog meer aan de slag met diverse schoffelapparatuur, zoals torsiewieders en vingerwieders. Treeport werkt ook aan een grassenmiddel. „Vooral in het najaar is gras een probleem”, aldus Dictus. „Het zou daarom fijn zijn als er weer een middel beschikbaar komt. Het waterschap wil daar wel een handtekening onder zetten.”


Uit: digitaal nieuws Vakblad De Boomkwekerij

Video Alliantiepartners van Treeport

Meerdere partijen binden zich aan Treeport

intro alliantie

Acht partijen hebben donderdag in Zundert alliantieverklaringen ondertekend voor samenwerking binnen Treeport.

Enkele jaren geleden waren drie partijen al bereid gevonden om samen te werken met Treeport: gemeente Zundert, CLTV en European Plant Support (EPS), eigenaar van vakbeurs GrootGroenPlus.

Op een ledenavond van Treeport, donderdag 21 mei in Zundert, zijn hier vijf partijen bij gekomen: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Regio West-Brabant (RWB, samenwerking van gemeenten), Prinsentuin van Cooth, Prinsentuin College en Boomtelers Federatie Noord-België.

De laatste is een federatie van een honderdtal boomkwekers; zeg maar de Noord-Belgische evenknie van Treeport. Met de federatie erbij krijgt de samenwerking vanuit Zundert ook grensoverschrijdend vorm.

Gezamenlijk gaan de partijen werken aan gezonde groei in economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.

Na het ondertekenen van de alliantieverklaringen heffen de negen deelnemende partijen het glas op de samenwerking met Treeport.

(uit digitaal nieuws van Vakblad De Boomkwekerij)
 

'Zundert, pak bufferzone collectief aan'

Marc Lodders voorkeur Arno

In navolging van Tree Centre Opheusden pleit Marc Lodders voor een collectieve status van Treeport Zundert als bacterievuurvrij gebied.

Op een ledenavond van Treeport, donderdag in Zundert, gaf Lodders namens de werkgroep Bufferzone een update. De kweker toonde zich teleurgesteld in de deelname aan de bufferzoneregeling. „Er was eerst zoveel enthousiasme in ons gebied om mee te doen, maar ondanks dat zijn er kwekers afgehaakt. Ook leden van de coöperatie.”

Met name het afhaken van Treeport-leden kan Lodders „slecht verkroppen. We staan samen sterk, daarom zijn we met z’n allen lid van Treeport. Dus we moeten ook samen de bufferzone waarin Zundert zit, 14b, in stand houden.”

Lodders verwees in zijn pleidooi naar Tree Centre Opheusden (TCO). Hij hield een artikel over TCO in De Boomkwekerij nr. 10 omhoog. „TCO pakt de bacterievuurvrije status collectief aan. Denk daar eens over na voor onze bv Zundert.”

’Wat als Xylella opduikt?’

TCO streeft uiteindelijk naar een pest free area voor meerdere ziekten en plagen, niet alleen voor bacterievuur. Lodders noemde in dit verband Xylella fastidiosa, de bacterieziekte die de EU bedreigt en waarvoor sinds deze week noodmaatregelen van kracht zijn, bij import van waardplanten vanuit landen buiten de EU.

„Stel dat Xylella in Zundert opduikt, wat dan?”, waarschuwde Lodders de leden van Treeport. „Wie kweekt Acer? Wie kweekt Quercus? Xylella heeft zoveel waardplanten, dan ligt de hele handel plat.” Hij deed nogmaals een oproep om mee te doen aan de bufferzoneregeling. „Laat ons niet in de steek, anders hebben we straks allemaal geen licence to produce meer.”

Lodders is zodanig teleurgesteld in de deelname vanuit Zundert, dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt als er niet meer commitment en samenwerking komt vanuit de leden. Het bestuur van de coöperatie beraadt zich nu over de kwestie.

(uit digitaal nieuws van Vakblad De Boomkwekerij)

Op donderdag 21 mei 2015 vindt het volgende Treeportcafé plaats. Zoals we eerder al hebben aangekondigd, staan twee onderwerpen centraal: Financieringen en Allianties.
 
Om 20:00 heet voorzitter van de ledenraad Jolanda van Hasselt iedereen welkom en na een korte update vanuit de werkgroepen van Treeport zullen om ongeveer 20:30 door negen verschillende partijen de alliantieverklaringen worden ondertekend. Deze alliantieverklaringen zijn verklaringen waarin wordt afgesproken waar mogelijk samen te werken aan gezonde groei in economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.
 
Na een korte pauze zal rond 21:00 de discussie over Financieringen van boomkwekerijen beginnen. Hoofdonderwerpen die tijdens deze discussie aan de orde zullen worden gesteld zijn:
 
 • Emotie: Vertrouwen in de bank, in de toekomst, vertrouwen van de bank in de sector. Beseffen banken in de omgang met hun klanten bijvoorbeeld wel dat het gaat om hun levenswerk, hun pensioenvoorziening, hun passie, hun leven?
 • Zakelijk/feitelijk: wordt er inderdaad minder krediet verstrekt? Waarom is dat zo? En hoe kunnen boomkwekerijen problemen voorkomen? Zijn ze bijvoorbeeld wel kritisch genoeg op zichzelf en zoeken ze wel voldoende deskundig advies?
 • Alternatieven: Welke zijn er? Hoe werken ze? Hoe zit het met Kredietunie en crowdfunding? Hoe kun je aan investeerders komen? En kunnen kwekers bijvoorbeeld aankloppen bij Kredietunie?
 
Aan tafel zitten gespreksleider Marcel Haarbosch van Het Groenbureau, tafelheer Wim du Mortier, hoofdredacteur van vakblad De Boomkwekerij, ondernemersadviseur Wil de Bresser van DLV, René Dekkers, accountmanager Food & Agri bij Rabobank Midden West Brabant, adviseur Dick de Jong van Credion/Schipper Groep en Linda Pijpers van Claassen Moolenbeek & Partners, projectleider van Kredietunie Regio Tilburg en vertegenwoordiger van de Vereniging van Kredietunies in Nederland.
 
Het Treeportcafé wordt gehouden in Het Wapen van Zundert aan de Katerstraat 12 in Zundert. Uiteraard biedt de avond verder nog voldoende mogelijkheden tot netwerken. 

      
Op donderdag 21 mei wordt er vanaf 19:30 uur een Treeportcafé georganiseerd. Dit keer staan er, na een update betreffende de actuele stand van zaken, twee onderwerpen centraal: Financieringen en Allianties. Dit zijn bijzondere onderwerpen voor de boomteeltsector en voor Treeport, en maken dat dit Treeportcafé ook zeker weer een bezoek waard is.
 
Allianties
Treeport speelt een belangrijke rol in het beheren van de belangen van bedrijven in de boomteeltsector. Door middel van samenwerking met verschillende partijen slaagt Treeport erin om goede resultaten te boeken en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Die resultaten komen bijvoorbeeld tot uiting in de Allianties, die gedragen wordt door negen partijen en tijdens het Treeportcafé van 21 mei ondertekend zullen worden. Tijdens deze avond zullen de alliantiepartners zelf meer vertellen over hun bedrijf en/of organisatie en het belang van de allianties.
 
Financieringen
De boomteeltsector heeft al langere tijd te maken met teruglopende resultaten en heeft behoefte aan nieuwe investeringen. Daarnaast blijken banken minder goed in staat te zijn om een passend antwoord te geven op financieringsvragen. Dit betekent dat boomteeltbedrijven veel moeite hebben om hun - vaak noodzakelijke - investeringen gefinancierd te krijgen.
 
In samenwerking met vakblad De Boomkwekerij wordt daarom op deze avond een rond-de-grote-groene-tafelsessie georganiseerd, waar deze onderwerpen uitvoerig besproken worden. Deze gesprekken zijn u waarschijnlijk wel bekend via vakbeurs GrootGroenPlus. Vertegenwoordigers van kredietunies, accountants, banken en boomtelers schuiven aan en zullen het hebben over dilemma’s, reguliere leningen en alternatieve kredietvormen.
 
Bent u geen lid en wenst u op 21 mei 2015 toch aanwezig te zijn in Het Wapen van Zundert, aan de Katerstraat 12 te Zundert? U kunt zich aanmelden via: info@treeport.eu.

       

Voorlichtingsbijeenkomst: gebruik goed plantmateriaal.
 De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Hierin werken 27 organisaties samen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen tot norm te maken in Nederland.

Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Probos: Mirjam Wagteveld via 06 46626535. De uitwendige kwaliteit en genetische herkomst van plantmateriaal is een belangrijk aandachtspunt bij de aanplant van een beplanting. Het is een belangrijke bepalende factor voor de slagingskans, maar bepaalt ook decennialang het functioneren van de beplanting.
 
Zo bepaalt de (genetische) kwaliteit bijvoorbeeld de groeisnelheid, uitlooptijdstip, takafstoting, stamvorm en dergelijke. De ingebrachte genen blijven door natuurlijke verjonging zelfs eeuwenlang in het bos. Het is dan ook van groot belangrijk bij de aankoop van plantmateriaal niet alleen te letten op prijs, maar juist ook op kwaliteit. Wat is nu precies die kwaliteit? Hoe bestel je kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal? En hoe controleer je dit bij aflevering? Dat zijn vragen die centraal staan in deze voorlichtingsbijeenkomst.
 

Programma 23 juni 2015 - Wernhout
13.00 uur Ontvangst in Café De Valk met koffie/thee
13.30 uur Opening door Jos Jansen – voorzitter Green deal “Weet welk Plantmateriaal je (ver)koopt!”
13.35 uur Presentatie Patrick Jansen - Stichting Probos “Hoe bestel ik goed plantmateriaal en hoe controleer ik het bij aflevering?”
14.00 uur Presentatie Martijn Boosten – Stichting Probos “Het nut van goede herkomsten bewezen?!”
14.15 uur Presentatie Ron Bleijswijk - Naktuinbouw “Certificering als toegevoegde waarde”
14.30 uur Presentatie Marc Lodders - Lodders Boomkwekerijen BV "Het kweken van goed bos- en haagplantsoen."
14.40 uur Wandelexcursie Lodders Boomkwekerijen BV
15.35 uur Busexcursie naar rassenlijstopstanden van zomereik, zachte berk en els
17.00 uur Drankje bij Café De Valk
 
Locatie Café De Valk, Wernhoutseweg 135, Wernhout
Datum Dinsdag 23 juni 2015, 13.00 – 17.15 uur
 
Het college heeft in haar vergadering van dinsdag 28 april 2015 de ontwerp structuurvisie Buitengebied Zundert 2025 vrijgegeven voor overleg. De ontwerpstructuurvisie is voor iedereen te raadplegen in PDF-formaat op www.zundert.nl à 'Meer thema's en projecten' àstructuurvisie Buitengebied 2025à 9. Ontwerp structuurvisie. 
 
Het document wordt aan de inwoners op, donderdag 21 mei en dinsdag 26 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur, tijdens twee informatieavonden gepresenteerd. Hiervoor verschijnt een publicatie in de Zundertse Bode en op de gemeentelijke website. Na een korte presentatie van het document krijgt een ieder de gelegenheid de structuurvisie met de structuurvisiekaart en uitvoeringsprogramma in te zien en vragen te stellen aan de leden van de projectgroep. Zijn er zaken die alsnog onder de aandacht moeten komen kunnen deze opmerkingen op de avond op de structuurvisiekaart aangegeven worden.

De laatste aanpassingen worden aansluitend doorgevoerd en in augustus 2015 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders met het verzoek de raad van oktober de structuurvisie vast te laten stellen.
 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot mevrouw P. Hopmans, 076 – 59 69 843 (p.hopmans@zundert.nl).

 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mw. Pascale Hopmans
Stedenbouwkundige/projectleider structuurvisies


Als gewaardeerde relatie van onze bank wil ik u – namens de raad van commissarissen – informeren over de benoeming van Walter van Dinther (48) als nieuwe directievoorzitter van onze bank. Met ingang van 1 juli aanstaande komt hij het directieteam van Rabobank De Zuidelijke Baronie versterken.

Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft Walter 6 jaar als zelfstandig organisatieadviseur gewerkt in de regio Den Haag. In 1997 is Walter gestart bij de Rabobank. Gedurende 9 jaar heeft hij verschillende managementfuncties binnen Rabobank Nederland vervuld om daarna over te stappen naar het kernbedrijf van de Rabobank: de lokale bank. 

Eerst heeft hij 2 jaar op interim-basis bij lokale banken gewerkt binnen het Bedrijven terrein, waaronder ruim een jaar als directeur Bedrijven bij Rabobank Roermond-Echt. Walter is nu directeur Bedrijfsmanagement bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. 
Walter is getrouwd met Yvonne en is de trotse vader van de (bijna) 2-jarige tweeling Daan en Pien. Walter woont met zijn gezin (en hond Toby) in Schijndel.

Met de invulling van deze belangrijke positie in het directieteam, wordt ook een begin gemaakt met de vorming van een vast en compleet team. Een taak die zeker hoge prioriteit krijgt. Zeker nu ook onze huidige waarnemend directievoorzitter, Stef Mol, met ingang van 1 september 2015 een nieuwe uitdaging aangaat als CFO/financieel directeur bij de Bas Group uit Etten-Leur.

Walter heeft te kennen gegeven niet te wachten tot 1 juli om kennis te maken met onze bank. De komende maanden zijn er diverse momenten waarop een natuurlijke kennismaking kan plaatsvinden. Uiteraard wordt bezien wat agenda-technisch haalbaar is.
Als raad van commissarissen zijn we blij met deze definitieve benoeming van Walter als nieuw boegbeeld van Rabobank De Zuidelijke Baronie. Met hem krijgen we een directievoorzitter die het in zich heeft om leden, klanten en medewerkers te verbinden en concrete (commerciële) resultaten te behalen.

Uiteraard wensen wij Walter alle succes toe.
 
Met vriendelijke groet,

Namens de raad van commissarissen
Rabobank De Zuidelijke Baronie

Piet Bastiaansen

voorzitter
 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!
 
U heeft nog tot 1 mei 2015 de tijd om u aan te melden bij de NAK-Tuinbouw!
 
Treeport-leden krijgen een direct financieel voordeel als zij zich aanmelden en/of als zij zich al hebben aangemeld voor deelname aan de inspectie. Dit financieel voordeel wordt per deelnemend bedrijf uitgekeerd.
 
Opgave voor de bufferzones kan worden doorgeven via faxnummer: 071 - 332 63 62 of mailadres: boomkwekerij@naktuinbouw.nl. Informatie en/of opgaveformulieren zijn tevens te verkrijgen via de teamadministratie, bereikbaar via telefoonnummer: 071 - 332 62 88
 

Klik op de afbeelding en zie de gehele film:
Kick Off Treeport Centre Treeport
Nu is de gehele film van de Kick Off BCT on line.


Bij het opruimen van de Kick Off BCT 3 april 2015 is in het CultuurCentrumZundert een ring gevonden. De eigenaar kan zich bij de receptie van het CCZ melden!
 
Hieronder de flyer van het toneelstuk van de Zunderte Komedie. Het stuk “Fou Roux” is speciaal voor de Zundertse Komedie geschreven door Eline Mangnus en John Frijters en gaat over, hoe kan het ook anders in 2015, Vincent van Gogh. Dit mag u zeker niet missen!

Speciaal voor deze gelegenheid is de loods van Boomkwekerij Laurijssen aan de Oekelsebaan 10a te Zundert (NL) omgetoverd tot een waar theater.

Informatie over data, kaartverkoop en reserveringen zijn te vinden op de flyer.
 
Groeten,
De Zundertse KomedieVerkoop van Bacterievuur gevoelige planten is mogelijk als de inspecties op bacterievuur in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Begin dit jaar heeft Treeport het onderwerp Bufferzones op de agenda gezet en tijdens een Treeportcafé uitvoerig besproken.

Treeportleden krijgen een direct financieel voordeel als zij zich aanmelden en/of als zij zich al hebben aangemeld voor deelname aan de bufferzone inspectie. Dit financieel voordeel wordt per deelnemend bedrijf uitgekeerd. Het gaat er bij Treeport om dat alle bedrijven die lid zijn van Treeport niet gehinderd worden voor afzet van hun producten. Ieder bedrijf telt mee in het gemeenschappelijk Treeport belang. 

Meer informatie en details zijn te vinden in de nieuwsbrief van 13 april 2015!
Op vrijdag 3 april vond de Kick off Business Centre Treeport plaats. In het CultuurCentrumZundert waren plm. 140 mensen getuige van vier tafelgesprekken over het BCT. De gesprekken werden geleid door Willemijn van Hees. Boomkwekers, plannenmakers, vestigers en anderen kwamen aan het woord over het BCT.

Wil je de sfeerimpressie zien van deze Kick Off BCT? Dat kan.In het linkermenu van deze website kunt u kiezen voor Business Centre. Vervolgens klikt u op BCT in beeld. De sfeerimpessie van 3 april is te vinden onder het laatste item!

Je kunt ook direct naar het Youtube kanaal van het BCT. Kies voor Foto en Film in het linkermenu en druk op de Youtube button.

Nog sneller is het om hier te klikken en de film direct te bekijken!

Veel kijk- en luisterplezier.

 
BBL-banen gezocht voor het project:

Werken in het Groen
 

Vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) hebben het UWV, de regionale gemeenten, het Prinsentuin College en AB Brabant een BBL project ontwikkeld om jongeren te motiveren en op te leiden voor functies in de Groene sector.

De jongeren starten met een oriëntatie van 2 dagen en gaan daarna op een snuffelstage van 2 weken ervaren wat werken in het groen inhoudt. Bij gebleken geschiktheid en voldoende motivatie stromen zij daarna in op een BBL opleiding aan het Prinsentuin College.
 
Bent u werkgever in het Groen en heeft u ruimte voor een BBL leerling? Dan komen wij graag met u in gesprek!
 
Voor meer informatie of het melden van uw vacature kunt u terecht bij:
 • Brenda Bom, Werkplein Hart van West-Brabant: 06-29572650
 • Swen Jansen, AB Brabant: 06-46401274
 • Judith Gijzen, UWV Breda: 06-54918642
Vanmiddag starte alweer de derde praktijkleer middag voor boomteelt studenten.
In totaal meer dan 50 studenten per keer. 

Deze keer plantenkennis opdoen bij Boomkwekerij Jos Willemsen.
Eerst welkom en een introductie binnen en dan snel naar buiten

Beste heer / mevrouw,
 
Graag willen wij u uitnodigen op woensdagavond 27 mei aanstaande bij Flora in Boskoop voor de slotavond van het project Kennis & Innovatie Impuls. 
 
Kennis & Innovatie Impuls heeft de afgelopen vijf jaar diverse activiteiten uitgevoerd om de kennis en innovatie in Greenport Regio Boskoop een impuls te geven. Dit is gebeurd met subsidies vanuit de overheid en met uw bijdrage of deelname aan activiteiten. Maar het project loopt bijna ten einde...
 
Op 27 mei sluiten we het project feestelijk af. Tijdens deze avond blikken we kort terug en kijken we naar de kansen voor de toekomst. Alle medewerkers, managers en ondernemers die afgelopen jaar de Masterclasses hebben gevolgd krijgen hun certificaat uitgereikt door wethouder Kees van Velzen en is Elfstedentocht winnaar Henk Angenent uitgenodigd. 
 
Mede dankzij uw bijdrage of deelname aan activiteiten kunnen we Kennis & Innovatie Impuls succesvol afronden. U bent van harte welkom! 
 
Programma  
19:30 uur Ontvangst
20:00 uur Aanvang programma 
  - Terugblik 4,5 jaar Kennis & Innovatie Impuls | René van Tol, projectleider
- Henk Angenent | 'Boomkwekerij als topsport'
- Uitreiking certificaten deelnemers Masterclass 2014 / 2015
- Henk Angenent (vervolg)
- Toekomst | Kees van Velzen, voorzitter St. Greenport Regio Boskoop
22:00 uur Afsluitende borrel
 
Uiteraard rekenen wij op uw komst en ontvangen graag uw bevestiging of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen of dat u verhinderd bent. Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dan een e-mail sturen aan marijke.bode@kennisinnovatieimpuls.nl?

Graag tot ziens op deze feestelijke avond! 

Met vriendelijke groeten, 
Het team Kennis & Innovatie Impuls

Namens het Projectteam
René van Tol & Nico Dolmans

Uw projectidee is geld waard! 

 

Heeft u projectideeën die de identiteit van LandStad De Baronie kunnen versterken, originele oplossingen om natuur- landschaps en/of cultuurhistorische waarden in de streek te behouden en vergroten, innovatieve plannen in de agrarische sector of wilt u aan de slag met Slow Food? 
 

Stuur die ideeën vóór 1 juni 2015 inclusief korte toelichting en een kostenplaatje naar secretariaat@landstaddebaronie.nl. Hierbij is een A4-tje meer dan voldoende. Per categorie is € 5000,- te winnen. 
 

De categorieën zijn: 

 • Versterken van de identiteit van Landstad De Baronie.
 • Behouden en herstellen van de kwaliteit van de natuur en landschap, het cultureel erfgoed en versterken van de beleefbaarheid ervan.
 • Vermarkten van Slow Food en gastronomie 

De bijdrage kan verdiend worden door het houden van een succesvolle korte presentatie op de netwerkdag van 18 juni a.s. Een deskundige jury zal tijdens de netwerkdag het meest aansprekende idee per categorie honoreren met een startsubsidie van € 5.000,-. 
 
 

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.


 
Minister Kamp: “Snel internet draagt bij aan meer ondernemerschap en economische groei. Bijna alle huishoudens en bedrijven in Nederland hebben al toegang tot een snelle internetverbinding. In buitengebieden zijn er tientallen lokale initiatieven van gemeenten en provincies voor sneller internet. Deze extra maatregelen vanuit het kabinet komen daar nu bij. We willen snel internet stimuleren voor de ruim driehonderdduizend bewoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden die deze toegang nog niet hebben, zodat ook de economie in de regio kan worden aangejaagd.”
 
 
Boomteelt business in Zundert en snel internet.

Ons is bekend dat de snelle internetverbindingen in (het buitengebied) van Zundert zeer te wensen overlaat. Een glasvezel netwerk is vooralsnog niet reëel en de kansen voor het gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, zijn kansrijker.
 

 
Op initiatief van een van onze leden willen wij graag onderzoeken hoe groot de behoefte is naar een snel draadloos internet (radiofrequenties) onder onze leden en collega-bedrijven in het buitengebied van Zundert. Als we een voldoende grote behoefte peilen, dan gaan we daar een werkgroepje van maken om samen de nieuwe radiofrequentie techniek in ons buitengebied van Zundert te stimuleren en initiëren.
 

 
Wilt u daarom hier dit vragenformulier invullen?
 

 
Er zijn al enkele Treeportleden die zich hiervoor willen inzetten. Met hoe meer mensen we zijn, hoe groter de kans voor goede resultaten.
Begin van dit jaar heeft de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing u geïnformeerd over de plannen en activiteiten. De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan. De groep is inmiddels zo groot geworden dat besloten is deze op te delen in twee werkgroepen t.w.: Schoffelen en Zaaibedden.
 
De werkgroep Onkruidbeheersing op zaaibedden onderzoekt bepaalde technieken: Stomen, Afbranden en Papier. Op basis van een inventarisatie onder de Treeportleden is bekeken of het mogelijk is om een stoommachine voor langere tijd naar Zundert te halen. Het aanbod was groot. Het was dus al snel mogelijk om de proeven met stomen op diverse kwekerijen uit te kunnen voeren. Aanmelden om het stomen ook op uw bedrijf uit te voeren is dus niet meer mogelijk. We zitten vol!
 
In het najaar zal een demonstratiedag worden gehouden waarbij de resultaten en bevinden worden gepresenteerd. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging.
 
Voor meer informatie over de werkgroep en haar activiteiten of bij vragen kunt u contact opnemen met de heer John Dictus via telefoonnummer: +31 (0) 6 53925667 of de heer Will Huybregts via telefoonnummer: + 31 (0) 6 22523365. 
18 maart: nationale Boomfeestdag en Zundertse aanmoedigingsprijs

Op woensdag 18 maart is het nationale Boomfeestdag. Ter gelegenheid hiervan plant wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert, met leerlingen uit groep vijf en zes van basisschool Zonnebloem, vier fruitbomen bij deze school. De bomen worden geschonken door GrootGroenPlus en geleverd door Boot & Co Boomkwekerijen.
 
Met het planten van de fruitbomen onderstreept wethouder Utens het belang van biodiversiteit. 'Een gezonde natuur is belangrijk voor maatschappelijk welzijn en voor de economie. Daarom wil de overheid de Nederlandse natuur behouden en versterken. In Zundert dragen we daaraan graag een steentje bij. Het is goed kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van het belang van onze natuur.' 
 
Aanmoedigingsprijs: Zunderts Groen Imago Prijs (ZGIP)
Aansluitend aan de plantactie zal de wethouder de Zundertse aanmoedigingsprijs uitreiken aan Boomkwekerij Braspenning uit Zundert. Deze boomkweker won de prijs tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2014. Omdat de trofee toen nog niet klaar was, is naar een later moment gezocht om de prijs te overhandigen. Met de aanmoedigingsprijs wil het gemeentebestuur van Zundert haar waardering uitspreken voor die ondernemer die in de 'breedste zin voldoet aan de typisch Zundertse eigenschappen als gastvrijheid, openheid en ondernemerschap'.
In het kader van het project VICOE , waarin leden van Treeport deelnemer zijn, is afgelopen donderdag 12 maart de eerste bokashi hoop uitgereden bij Boomkwekerij Poppelaars BV te Sprundel.


 
Dit gebeurde onder ruime belangstelling van waterschapsmensen, ambtenaren reststromen op gemeentelijk niveau, loonwerkers, agrarische natuurverenigingen, boomkwekers en enkele veehouders. 
 
Het maken van bokashi (Japans voor gefermenteerd organisch materiaal) is één van de manieren om organische reststromen op te waarderen tot goed bruikbaar materiaal voor de verbetering van bodemvruchtbaarheid en ziekteweerbaarheid. 
 
In dit geval gaat het om reststromen, schoon bermenmaaisel,  van gemeente Rucphen uit het natuurgebied Bakkersmeer, direct achter boomkwekerij Poppelaars. Gemeente Rucphen geeft een bijdrage per m3 die afgenomen wordt, dit kan ongeveer de kosten dekken voor het maken van de bokashi. Hiermee wordt dichtbij in de kleine kringloop (straal van 1 kilometer) een goede verwerking van de reststromen gerealiseerd.
 
Vergelijkbare projecten lopen ook via Waterschap de Brabantse Delta in de regio Zundert. De werken zijn uitgevoerd in samenwerking met Loonbedrijf Huybregts. Het is een manier om extra, goed organisch materiaal op het land te brengen wat mee helpt de bodem op te bouwen.
 
Binnen VICOE worden de voor en nadelen becijferd en de resultaten opgevolgd. Meer informatie betreffende VICOE is hier te vinden: http://www.groeibalans.nl/index.php?page=VICOE

Op vrijdag 13 maart 2015 ontving Treeport uit handen van wethouder De Hoon – Veelenturf een Van Gogh Handdruk van 500 euro. Onderstaand de omschrijving van de indiening. De handdruk werd uiteindelijk toegekend op basis van de Vincent-boom.
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (hierna Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid of vriend van de organisatie. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is zowel nationaal als internationaal actief, op multidisciplinair niveau. De synergie tussen de verschillende partijen leidt tot de beste kwaliteit in producten en diensten. Treeport onderneemt via werkgroepen welke gevormd worden door leden, projecten die betrekking hebben op de boomkwekerij en B-to-B zijn. Jaarlijks nemen zij bijvoorbeeld deel aan Vakbeurs GrootGroenPlus (GGP) als het collectief Treeport. Op GGP komen veel (inter)nationale vakjournalisten en bezoekers.

De wens van Treeport is om dit op te schalen naar de wereldpers door de relatie te leggen tussen boomkwekerijen in de geboorteplaats van Van Gogh en de bomen die Van Gogh geschilderd heeft. De kans dat dit in veel landen zal worden opgepakt is groot. Het vertrekpunt is een combinatie van de bomen die Van Gogh schilderde met de vraag waar zijn liefde voor bomen vandaan kwam. Via een actie tijdens GGP is het de bedoeling mensen te trekken zodat ze al die bomen die Van Gogh schilderde in werkelijkheid kunnen zien, beleven en het bijbehorende verhaal kunnen horen.
 
Concreet heeft Treeport het plan om in ieder geval de film van de Van Goghrotondes te promoten. Er komen nog rotondes bij aan de nieuwe rondweg. Bij de promotie en actie dient een link gelegd te worden met Zundert en de ‘nursery van Van Gogh’ en alle ‘tree nurseries’. Het promoten van de regio past binnen de filosofie van Treeport, maar ook binnen die van bijvoorbeeld de gemeente en GGP. Op GGP staan Treeport diverse middelen ter beschikking zoals de aanleg van een tuin, presentaties middels etalagestands, een collectieve stand maar ook bestaat de wens om studenten van de kunstacademie in te zetten. Daarnaast zal Treeport een Vincent-boom op de markt brengen met een bijbehorend verhaal. Deze boom is gerelateerd aan het idee ‘Treemember’ dat destijds door Treeport is ingevoerd en waarbij de reeds genoemde partijen ter samenwerking ook al een rol speelden. Hiermee kan vanuit Zundert onder andere een netwerk worden opgebouwd aan bomen. Deze Vincent-boom zal ook op en tijdens GGP een duidelijke rol spelen.
 
De wens van Treeport is om de economie van de boomteelt te stimuleren en samen met genoemde partijen een goede invulling te geven aan deze plannen. Dit om o.a. de markt te vergroten en nieuwe markten aan te boren. 80% van de boomteeltmarkt is al bekend met Zundert. Deze mensen keren steeds weer terug en weten Zundert te vinden maar missen nog vaak de link met Van Gogh. Wij zien hier een goede kans om het vakpubliek te informeren. Hiervoor zullen we ook andere mediakanalen inzetten, om mensen buiten de bestaande groep te bereiken. Dit kan zorgen voor nieuwe bezoekers aan Zundert en een verdieping en verbreding van de markt.

Indien u in het collectief of als octopus onder Treeport deel zult nemen aan vakbeurs GrootGroenPlus 2015 heeft u bij uw inschrijving reeds aangegeven wat uw activiteiten en productgroepen zijn.

Treeport wil dit jaar in de presentatie van de coöperatie en de regio echter een stap verder gaan. Naast dat we in beeld gaan brengen welke 400 plantengeslachten er in de regio zijn, zouden wij daarom graag zo spoedig mogelijk van alle deelnemers vernemen welke plantengeslachten (al dan niet fysiek aanwezig) u zelf in uw stand op GGP 2015 zult presenteren. 

Uw overzicht kan worden toegezonden aan info@treeport.eu
Zoals elk jaar hebben ook dit jaar al weer veel leden zich aangemeld voor deelname aan vakbeurs GrootGroenPlus. Deze B-to-B beurs zal gehouden worden van 30 september tot en met 2 oktober.
 
Op het inschrijfformulier kon door de inschrijver worden aangegeven of deelname onder groep wenselijk was. Niet alle leden van Treeport hebben in dit veld een keuze gemaakt. Er bestaat de mogelijkheid om collectief deel te nemen onder Treeport of als Octopus. Bij de eerste mogelijkheid staat u in het Treeport-gedeelte aansluitend op de etalagestands en bij de tweede mogelijkheid staat u elders op de beurs maar heeft u wel o.a. een Treeport-uiting in de stand.
 
We willen hierbij nogmaals benadrukken dat het veel voordelen heeft om collectief onder Treeport of als Octopus deel te nemen aan GrootGroenPlus. Zo is het namelijk mogelijk om zowel uw bedrijf als Treeport als organisatie veel beter neer te zetten. Daarnaast versterkt het de promotie van de regio. En dat is belangrijk; Zundert is immers the place to be voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met groen. Het is een unieke regio met maar liefst 400 plantengeslachten en uitstekende logistieke faciliteiten. De kwaliteit van het productaanbod én de dienstverlening zijn hiermee uitzonderlijk. Door een sterke eenheid te presenteren in de vorm van Treeport, krijgt de regio nog meer een gezicht. Dit wordt onder meer versterkt door gezamenlijke (PR)uitingen.
 
Uw inschrijving aanpassen?
Elke deelnemer aan vakbeurs GrootGroenPlus heeft automatisch een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen. Door in te loggen op de website www.grootgroenplus.nl kunt u onder het kopje: algemene gegevens, heel eenvoudig zien of u onder groep de naam Treeport heeft geplaatst en of u heeft aangegeven in het collectief of als Octopus te willen deelnemen. Mocht u iets willen wijzigen of u alsnog willen aanmelden onder Treeport dan kunt u een mail met een verzoek om aanpassing zenden aan chantal@treeport.eu.


Boomkwekerij P. Braspenning heeft de eerste Zunderts Groen Imago Prijs gewonnen. De aanmoedigingsprijs werd op donderdag 2 oktober 2014 uitgereikt tijdens GrootGroenPlus. De Zunderts Groen Imago Prijs is door de gemeente Zundert in het leven geroepen als aanmoedigingsprijs voor het bedrijf dat tijdens GrootGroenPlus in hun stand duidelijk het groene imago laat zien waar Zundert naar streeft. De prijs werd uitgereikt door Piet Utens, wethouder van gemeente Zundert aan Angela Braspenning van Boomkwekerij P. Braspenning. Volgens Utens was de jury met name enthousiast over de achterwand van de stand, die laat zien hoe groen de omgeving van Zundert is.

De overhandiging van de bijbehorende award zal op 18 maart rond 11:30 uur plaatsvinden in de trouwzaal van het gemeentehuis.
 
In 2015 worden bezoekers bij aankomst op vakbeurs GrootGroenPlus direct de Treeportgarden ingeleid. Dit is een inspirerende tuin die helemaal is ontworpen naar de vorm van het Treeport-logo. Ontwerper William de Bruijn laat hiermee zien hoe groot en divers het sortiment in Zundert en omstreken is en op welke manieren dit sortiment toegepast kan worden. Emiel van den Berg (Het Groenbureau) helpt mee aan de ontwikkeling van het beplantingsplan en probeert middels slimme keuzes kennis en informatie te delen. De aanlegmaterialen voor de Treeportgarden, worden wederom geleverd door Van der Heijden Sierbestrating.

Wilt u als lid van Treeport ook meewerken aan dit visitekaartje van de regio? Door groen te leveren of tips te geven? U kunt zich nu al aanmelden via info@treeport.eu.
 
Eerder is gesproken over de participaties die in Treeport zijn genomen en wat de waarde van die investering na het afronden van het Majeur Project is. Het bestuur van de Stichting TopTree heeft al geruime tijd aangegeven dat de investering van destijds beloond zal moeten worden en dat er een besluit wordt genomen over de manier waarop dat zal gebeuren.
 
Na het afronden van het Majeur Project Treeport en de definitieve accordering van de gemeente Zundert en provincie Noord Brabant, die begin februari heeft plaatsgevonden, heeft het bestuur een besluit genomen. Dit wil ze graag met de participatiehouders delen.
 
Daarom heeft het bestuur van de Stichting TopTree inmiddels iedere participatiehouder van harte uitgenodigd voor een participatiehouderoverleg op donderdag 19 februari 2015. Ze worden om 19:00 uur verwacht in het veilinggebouw te Hoogstraten aan de Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten, België.
 
Het overleg wordt gehouden voorafgaand aan het internationale Treeportcafé.

Er zijn wederom, ook aan leden van Treeport, brieven verzonden onder de noemer Organisatie GrootGroen. 

Men vraagt u de juiste gegevens in te vullen voor een 'Expo Guide' die betrekking zou hebben op GrootGroen Zundert. Dit is NIET correct! Indien u hierop in gaat zit u vast aan een contract van 3 jaar tegen € 1.271,00 per jaar voor een catalogus die niets met GrootGroenPlus te maken heeft. Neem deze waarschuwing daarom a.u.b. in acht en gooi de brief weg.

GrootGroenPlus werkt enkel samen met vooraf aangegeven partijen en dat is niet Expo Guide. 
 
 

Lezing ‘De Wet werk en zekerheid (Wwz) in de praktijk’ 

Bron: Van Oers Loonadvies
De arbeidsverhoudingen in Nederland zijn de laatste jaren flink veranderd. Steeds vaker hebben werknemers een contract voor bepaalde tijd in plaats van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Tweede Kamer heeft besloten dat de wetgeving hierop aangepast moet worden, zodat de verschillen tussen flexwerkers en vaste krachten kleiner worden. Vanaf 1 januari 2015 gaat daarom de Wet werk en zekerheid (Wwz) gefaseerd van kracht. De eerste tranche met ingang van 1 januari 2015 en de tweede tranche met ingang van  1 juli 2015..  Deze wet verandert het flexrecht en het ontslagrecht ingrijpend. Voor u als werkgever heeft de Wwz  daarom belangrijke gevolgen. Tijdens deze lezing van de Van Oers Academy  praten onze experts u op een duidelijke en snelle manier bij over die gevolgen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
lees meer:
http://www.vanoers-academy.nl/cursus/lezing-de-wet-werk-en-zekerheid-wwz-in-de-praktijk
Beste leden,
 
Helaas hebben wij geconstateerd dat er weer spookfacturen in omloop zijn.
Betaal bijgevoegde factuur dus niet!

PERSBERICHT

29 januari 2015
Nieuw Europees samenwerkingsverband voor marketing en PR in de tuinbouw
Op de IPM in Essen werd het European Horticulture Network geïntroduceerd. Het is een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke marketing en PR bureaus op het gebied van de tuinbouw. Op deze manier is de kennis en jarenlange ervaring in de tuinbouw op een efficiënte gebundeld.

Als rechtsvorm is gekozen voor een coöperatie, met haar zetel in Nederland. Op 20 januari werd bij de notaris in Rotterdam de oprichtingsakte ondertekend. Uitgangspunt is één bureau per land. Momenteel zijn er zeven bureaus aangesloten uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië en Tsjechië. De bureaus verwachten dat binnenkort ook collega’s uit diverse andere landen zich bij hen aansluiten.

Uitgangspunt van de samenwerking is de problematiek waarmee veel bedrijven en organisaties zich geconfronteerd zien als men zaken wil gaan doen in het buitenland en zich eventueel ook op buitenlandse vakbeurzen wil presenteren.  Veelal ontbreekt het aan de benodigde kennis van de markt, de taal (zeker ook op het specifieke vakgebied), de gebruiken en gewoonten en de contacten. Het samenwerkingsverband biedt daar met de korte lijnen tussen de diverse bureaus een oplossing voor.

European Horticulture Network richt zich in eerste instantie qua opdrachtgevers en dienstverlening op de Europese markt, maar verwacht wordt dat ook het bedrijfsleven uit andere continenten gebruik gaat maken van deze dienstverlening. De eerste reacties op de mogelijkheden van deze samenwerking, die  tijdens de IPM werden genoteerd, waren bijzonder positief.
Uitgebreide informatie over het netwerk is te vinden op de website www.hortinet.eu. Deze website wordt de komende weken verder uitgebreid en vervolgens geregeld geactualiseerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan men zich wenden tot een van de aangesloten leden of tot de coördinator Frank van Suchtelen via info@hortinet.eu of telefonisch 0172 236262 of 0654770612. 
Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021.
 
Graag willen wij u eraan herinneren dat het waterschap Brabantse Delta informatiebijeenkomsten heeft georganiseerd om u de gelegenheid te bieden om vragen te stellen over het proces en de inhoud van dit plan ter ondersteuning van de zienswijzeprocedure. Bij deze nodigen wij u (nogmaals) uit om naar één van de informatiebijeenkomsten te komen.
 
U vindt het Ontwerp Waterbeheerplan op: www.brabantsedelta.nl.  Op verzoek kan ook een papieren exemplaar worden toegezonden. Iedereen kan in de periode van 12 januari tot en met 23 februari reageren op dit ontwerp plan. In deze periode organiseert het waterschap drie regionale informatiebijeenkomsten:
·        Op 29 januari 2015 van 9.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk,  Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen.
·        Op 4 februari van 09.00 uur tot 11.00 uur in het stadskantoor te Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal
·        Op 9 februari van 13.00 tot 15.00 uur in het stadshuis van Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout
 
Als u van plan bent deel te nemen aan één van de informatiebijeenkomsten, verzoeken wij u dit door te geven aan Inge Bock (i.bock@brabantsedelta.nl). Dit in verband met de praktische voorbereidingen.
 
Indien u wenst deel te nemen aan de eerste informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk op 29 januari 2015, kunt u zich uiterlijk tot dinsdag 27 januari 2015 aanmelden.
 
Graag tot ziens op één van de informatiebijeenkomsten.
 
 
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur 
Waterschap Brabantse Delta
 
Kees Coppens
Lid Dagelijks Bestuur
Misschien leuk om met de leden van Treeport te delen: http://we.tl/WKDkwfTGve
Spuitlicentiebijeenkomsten Bodem-bemesting-ziekten en plagen, Veiligheid en Techniek, Knaagdierbeheersing 

Geachte mevrouw, heer, 

Vanwege de vele belangstelling en goede reacties van de spuitlicentiebijeenkomsten in januari, is besloten dat GroeiBalans Teelt & Onderzoek in samenwerking met AgroPoli de volgende extra spuitlicentiebijeenkomsten gaat geven op onze locatie GroeiBalans, Moersebaan 8 G, 4882 KE Zundert: 
 • 18 febr. Spuitlicentiebijeenkomst Bodem-bemesting-ziekten en plagen (teelt), 19.00-22.00 uur 
 • 25 febr. Spuitlicentiebijeenkomst Veiligheid & Techniek, 19.00-22.00 uur 
 • 26 febr. Spuitlicentiebijeenkomst Knaagdierbeheersing, 19.00-22.00 uur 
 
Wanneer u hierover meer wilt weten of u wilt zich opgeven, met vermelding van uw spuitpasnummer, datum geldig tot en geboortedatum, dan kan er contact opgenomen worden met ondergetekende. 

Hoogachtend, 
René van Gastel 
Het chemische middelenpakket in de boomkwekerij wordt elk jaar minder, hierdoor dreigen wat knelgevallen te ontstaan. Neem nu met het wegvallen van de Basamid Cleanstar, het probleem op de zaaibedden die breedwerpig gezaaid worden of een gedeelte van de voorjaarszaai.

Mede daarom willen wij vanuit de werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing, bepaalde technieken verder uitdiepen door te proberen om deze machines voor langere tijd naar Zundert te halen. Alvorens actie te ondernemen is het daarbij van belang om vooraf de belangstelling te meten.
 
Wilt u daarom zo spoedig mogelijk aangeven of u interesse heeft om een bepaalde machine op uw bedrijf te proberen met daarbij de vermelding van de hoeveelheid hectare en de gewenste periode. Wij kunnen dan vervolgens bepalen hoe lang de machines in Zundert moeten of kunnen blijven. Uiteraard is deze peiling van interesse niet bindend, het is enkel ten behoeve van het verkrijgen van een juiste indicatie.

Klik hier voor het online vragenformulier!
Op 19 februari 2015 houdt Treeport een Belgisch Treeport Café i.s.m. de Boomtelersfederatie Noord-België.

Ter kennismaking met onze Belgische collega's kunt u alvast de website van de federatie raadplegen. Ga daarvoor naar: http://www.boomtelersfederatie.be

Ter uwer informatie, kunnen wij u melden dat vandaag de INTERREG V europese subsidie aanvraag voor medefinanciering van het hoofdgebouw op het BCT is ingediend.

De boomteeltsector in de regio Brabant (NL) en regio Noorderkempen (BE) kent reeds een lange geschiedenis. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling binnen deze regio. Het marktaandeel van het boomteeltgebied neemt vandaag de dag nog steeds toe. Succesfactoren zijn de verdergaande samenwerking van de boomkwekers en de groeiende coöperatieve gedachte om bomen, bosplantsoen, heesters en sierteelt gezamenlijk aan te bieden. Uit deze samenwerking tussen de afzonderlijke boomkwekers, ontstaat de behoefte om de totale productieketen ‘van toeleverancier tot eindgebruiker’ meer op elkaar af te stemmen. Dit is ook nodig om de regio zijn leidende positie te laten behouden in Nederland, België en Europa. 
Een cruciale stap in de goede richting is de realisatie van het Business Centre Treeport (BCT). Dit wordt een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op één van de groenste sectoren van Nederland en België; de boomteeltsector. Het centrum zal ruimte bieden aan handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en andere betrokken bedrijvigheid. Een commissie deskundigen past een thematische filter toe waardoor enkel bedrijven die nadrukkelijk betrokken zijn bij de boomteeltsector zich kunnen vestigen. De samenwerking zal resulteren in slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Daarnaast wordt de nationale en internationale handel optimaal gefaciliteerd. 
    
De voorbereidingen voor een Business Centre lopen al sinds 2008. In de tussenliggende jaren zijn er diverse marktverkenningen, onderzoeken en locatiestudies verricht. De haalbaarheid van de plannen werd steeds duidelijker. De gemeente Zundert en de stad Hoogstraten en de organisatie Treeport Europe staan nu aan de vooravond van een nieuwe mijlpijl van een publiek-private samenwerking. De voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van het Business Centre Treeport (BCT) is bestuurlijk vastgelegd en direct daaropvolgend is gestart met het uitwerken van de concrete plannen.

We weten dat dak- en gevelgroen al veel is besproken en al veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Met name de techniek achter deze vorm van verticale en dakbeplantingen is al veel beproefd en er zijn vele innovaties doorgevoerd. Iets waarbij de boomteeltsector zelf aan de zijlijn heeft meegekeken en niet altijd bij de ontwikkeling betrokken is geweest.
 
Enkele bedrijven waarmee de BV BCT (Business Centre Treeport) in gesprek is maakt kenbaar dat dak- en gevelgroen wel een optie kan zijn. Toch is er enige weerstand te beproeven vanwege de onbekendheid met dak- en gevelgroen en angst voor extra onderhoud.
 
Het roept de vraag op of wij als boomteeltsector met onze producten en diensten een stimulans kunnen geven aan de innovaties die nodig zijn. Kunnen wij als boomtelers en handelaren participeren in deze markt die in ontwikkeling is, in nieuwe levende producten, de kennisleemte en mogelijk ook de promotie en marketing? Door onder andere samen te kijken of we onze producten beter toepasbaar en verhandelbaar krijgen in deze specifieke markt?
 
Wil je meedenken? Geef het door via info@treeport.eu. We zullen dan samen kort brainstormen om onze kansen te verkennen.
Rabobank De Zuidelijke Baronie wil onze wereld dichtbij beter maken. Dit doen ze graag samen met ons. Daarom stimuleren zij maatschappelijke projecten in de dorpen in de regio met geld, kennis, ervaring en faciliteiten. Ideeën op economisch sociaal maatschappelijk gebied of op het gebied van duurzame ontwikkeling, welzijn, cultuur en gezondheid zijn van harte welkom! 
 
Een Wereldidee hoeft geen groots, spectaculair idee te zijn. Een Wereldidee is een idee waarmee we onze directe omgeving een stukje mooier maken. Bijvoorbeeld het aanschaffen van materiaal of apparatuur voor en door een aantal organisaties sámen is een Wereldidee. Of een goed idee dat ergens anders is gezien en voor ons rayon 'nieuw' is (bijvoorbeeld duo-fietsen in Rijsbergen en Chaam).
 
Een Wereldidee is een idee dat:
 • de maatschappij ten goede komt;
 • duurzaam bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving;
 • afkomstig is van mensen die wonen of werken in De Zuidelijke Baronie;
 • binnen een jaar wordt uitgevoerd of gerealiseerd;
 • met een eenmalige bijdrage uitgevoerd kan worden;
 • niet uitsluitend afhankelijk is van steun door de bank;
 • aantoonbaar haalbaar is via een sluitende begroting;
 • nieuw is in uw rayon.
 
Laten we samen eens inventariseren of er ideeën leven en mogelijkheden zijn. Dit kan binnen de werkgroepen maar ook individueel zijn. Communiceer het via Treeport zodat we het samen kunnen oppakken!
De presentatie die door Arie de Jong van Van Oers Agro en John Bal van het ZLTO is verzorgd kunt u bij de downloads op deze website raadplegen en downloaden.

John Bal, adviseur Bedrijven Plant ZLTO: 06 212 32 601
Arie de Jong, teamleider Van Oers Aro, 076 597 88 00

 
Animatie nieuwe Randweg Zundert
http://youtu.be/Eny14Ei_vmA

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor ons eerstvolgende Treeportcafé!
 
Datum: donderdag 22 januari 2015
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start om 19:30 uur
Locatie: eetcafé Den Hoek , Rucphenseweg 14 te Zundert

Agenda Treeportcafé 22 januari 2015
 
 1. Nieuwjaarsrede bestuurder/manager.
 2. Meldingen vanuit de ledenraad.
 3. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): presentatie veel gestelde vragen en effecten voor de boomteelt m.m.v. ZLTO en van Oers Agro.
 4. Invoering T-rijbewijs: presentatie veel gestelde vragen buitenlandse werknemers, de rol van het onderwijs en meer m.m.v. ZLTO en/of Prinsentuin.
 5. Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding: presentatie voortgang, plannen en ontwikkelingen.
 6. Het meest recente nieuws vanuit andere werkgroepen.
 7. Het meest recente bestuursnieuws.
 8. Rondvraag en afsluiting.
Wij verwachten een grote opkomst en willen daarom graag een goede inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen. Wij vragen u daarom vriendelijk om u vooraf via een mail aan info@treeport.eu aan te melden voor deze bijeenkomst.
 
Safe the date!!
Op 19 februari 2015 zal er vervolgens wederom een Treeportcafé gehouden worden. Dit Treeportcafé staat in het teken van de Nederlands-Belgische kennismaking en samenwerking van boomteeltbedrijven. Deze Belgische avond wordt in Hoogstraten gehouden. U wordt nog tijdig nader geïnformeerd, maar leg de datum alvast vast in uw agenda!
 
Treeport is van mening dat de coöperatie gebaat is bij een flink aantal actieve leden die willen meewerken en samenwerken.
 
Treeport heeft momenteel circa 100 leden. Een algemene groei van het aantal leden van Treeport kent voordelen. Meer mensen die een beroep op elkaar kunnen doen, lastenverdelingen, meer te besteden voor het gemeenschappelijk doel en  vooral een krachtige stem bij externe partijen zoals overheden en sparringpartners. Stuk voor stuk vormen het goede redenen om meer leden voor Treeport te werven!
 
Treeportleden kunnen daaraan meewerken en worden beloond. Leden kunnen zelf kiezen op welke wijze: 1) per aangebracht nieuw lid € 100,- of 2) een korting van € 200,- op bijdrage aan een Treeportproject. Zo werkt Treeport ook samen aan een versterking van de actieve coöperatieve vereniging!
Video update ontwikkelingen Business Centre Treeport per 5-1-15
vind je op het You-tube kanaal: BCT stavaza.
(zie linkermenubalk onder foto en film).
                                                      
Het is niet vanzelfsprekend dat de website van Treeport wordt gebruikt voor advertenties. Echter de aanbieding van deze tweedehands machines zijn wellicht voor onze leden erg interessant.
 
Omdat ik ben gestopt met de  teelt van babyleaf zijn twee machines overbodig geworden die ik hierbij te koop aanbied.
Het betreft een onkruidbrander :
Merk: Struik
Specificaties: Breedte :1.80 meter, 1600 liter gas per ha.
Aanbevolen snelheid: 400 m per uur. Niet zelfrijdend. Gas tank van 500 liter
 
En het betreft een stoommachine:
Merk: Tumoba
Specificaties: 3 stoomstempels van 2 meter breed. 1 stempel is 2 bij 3 meter.
2000 liter diesel per hectare. 3,5 uur over 150 meter. 3 bedden tegelijk
Zelfrijdend. Waterslang aanwezig
 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact met me opnemen.
Naam: Frans van den Goorbergh. Email: famvdgoorbergh@planet.nl
Telefoon: 0620430922
Verslag Treeportcafé 11 december 2014
 
Het onlangs gehouden Treeportcafé werd door 45 mensen bezocht, de uitnodiging was openbaar en aangekondigd in de Zundertse Bode. Er waren zowel leden als niet-leden van Treeport aanwezig. Hoofdonderwerp was Pest Free Areas. Gestart werd met een moment van stilte vanwege het overlijden van en uit respect voor Magda Elst-Bevers.
 
Coöperatie
Daarna werden de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het afsluiten van het Majeur Project en het opstarten van de activiteiten van de nieuwe coöperatieve vereniging. Bestaande en nieuwe alliantiepartners zullen de komende tijd benaderd worden om hun betrokkenheid te (her)bevestigen.
 
Op 27 november jl. vond een eerste bestuursvergadering van de coöperatie plaats, waarbij Petra Nouws aangaf voor het laatst als bestuurslid aanwezig te zullen zijn. Tijdens het Treeportcafé is Petra daarom op gepaste wijze door Eric Mulders en namens alle leden bedankt voor haar bijdrage in de afgelopen jaren. Uiteraard blijft Petra bij Treeport en de werkgroepen waaronder ‘Internationale Beurzen’ betrokken. Op 22 december a.s. zal de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden waarin onder andere een voorstel betreffende de participatiehouders zal worden besproken. De uitslag hiervan zal in januari aan de participatiehouders worden teruggekoppeld, waarna ze bijeen zullen worden geroepen. De eerste vergadering van de ledenraad van de coöperatie zal op 15 januari a.s. plaatsvinden.
 
Werkgroepen
Na de bestuursonderdelen was het tijd om de aanwezigen bij te praten op het gebied van het nieuws en de ontwikkelingen vanuit de werkgroepen t.w.:
 • VICOE: De doelen zijn om de organische reststromen in kaart te brengen, deze terug in de kringloop te brengen en ze geschikt te maken voor de bodem. Fase 1, de inventarisatie, is reeds verwezenlijkt, fase 2, het bedrijfsmodel, is in ontwikkeling om vervolgens door fase 3, de realisatie, te worden opgevolgd. Naast tal van indirecte voordelen zijn de directe belangen voor de boomteeltsector: de benutting van nutriënten in de directe omgeving, een vitaler gewas, een vitale bodem en kostenreductie. Aanmelden voor deelname kan bij René Jochems.
 • Beurzen: Deze werkgroep heeft besloten zich in 2015 te richten op een goede presentatie op de 25e editie van GrootGroenPlus, middels een intensieve samenwerking met alle partijen. Daarnaast gaan ze zich voorbereiden op een collectieve deelname aan IPM in 2016. Het verzoek aan alle leden is om ongeacht aan welke beurs ze deelnemen altijd flyers van Treeport mee te nemen. Deze zijn verkrijgbaar op het kantoor van Treeport. Besproken werd ook het algemene belang van deelname aan buitenlandse beurzen en het bedenken van een collectief beursconcept. Een concept in de vorm van een zogenaamd Treeport Export Marketingprogramma. Achterliggende informatie is als bijlage uitgedeeld onder de aanwezigen en opvraagbaar. Conclusie is dat het belang van de export groot is en door samenwerking met specialisten die ook lid of vriend zijn van Treeport samen kan worden opgepakt om het collectief te dienen. Door dit voor het eerst toe te passen op IPM 2016, zou het concept daarna naar meer buitenlandse beurzen kunnen worden gekopieerd. De leden besloten om de werkgroep de vrijheid te geven om dit concept verder op te pakken en te ontwikkelen. Leden kunnen zich bij Petra Nouws aanmelden. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden op IPM 2016 zal de mogelijkheid tot een aansluiting bij BIZZ worden onderzocht. Ook zal gekeken worden naar mogelijke subsidies voor deelname aan buitenlandse beurzen. Alle aanwezigen waren het er over eens dat bij een beursdeelname ook de promotie van het gebied Zundert van groot belang is.
 • Jong geleerd…: Dit project is een initiatief van de gemeente Zundert en betreft een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het is gericht op groep 8 van de basisschool en de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De aanwezige leden gaven aan hun bedrijfsdeuren open te willen zetten voor dit project.
 • Praktijkleren: Het programma is inmiddels op 10 en 11 december gestart. Er nemen ongeveer 50 boomteeltleerlingen van 3 tot 4 scholen uit Zuid-Nederland aan deel. Diverse leden hebben zich aangemeld en dit traject loopt inmiddels. Leden kunnen zich overigens nog steeds aanmelden om deel te nemen aan dit project.
 • PT-Projecten: Deze aanvragen lopen en zullen automatisch worden opgevolgd. Het project ‘Groen en Welbevinden’ van Anthos, iVerde en de VHG loopt ook. Er is in het totaal 1,5 miljoen beschikbaar. Treeport zal contact zoeken met Leon Smet voor de meest actuele stand van zaken.
 • Boomfeestdag: Hiervoor bestaat nog geen werkgroep. Er is echter vanuit de gemeente de vraag gekomen of er projecten vanuit Treeport zijn die hierop aansluiten. Treeport zal vanuit de leden de gemeente verzoeken om alle plantsoenen weer aan te planten en bijvoorbeeld in ruil voor de heraanplant van 100 plantsoenen, voor 10 plantsoenen materiaal te schenken. Andere genoemde mogelijkheden zijn het leveren van materialen voor het aankleden van een straat of schoolplein. Deze activiteiten kunnen allen, buiten de aankleding van de rondweg, aansluiten op de Boomfeestdagactiviteiten.
 • BCT: Remco van Dessel gaf vanuit deze werkgroep een toelichting op de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zundert, de intentieverklaringen en de oprichting van de bestuurlijke synergiegroep waarin ook de gemeente Hoogstraten zitting neemt. Dat de diverse partijen meedenken en vooruit kijken blijkt o.a. uit het voorstel om het BCT reeds op de nieuwe bebording langs de snelweg op te nemen. De investeerders en bedrijven die zich zullen vestigen werden kort besproken, net als de lopende subsidieaanvragen. Procedureel heeft Hoogstraten een voorsprong en zal de verdere ontwikkeling van het BCT binnen de gemeente Zundert wel in procedure moeten. Vanuit de provincie is al groen licht gegeven. Begin januari 2015 zal het voorontwerp bestemmingsplan gereed zijn en naar verwachting kan het BCT dan in januari 2016 bestemd zijn. Ook de aanvraag betreffende de Interreg 5 subsidie kan begin januari ingelegd worden. Naar verwachting zal daarvoor in mei 2015 groen licht worden gegeven. Het gevolg daarvan is wel dat het BCT er binnen 3 jaar moet staan. De kansen op toekenning zijn groot. Vanuit het BCT werd tijdens het Treeportcafé een oproep gedaan voor overleg over de aankleding van de openbare ruimte. Hieruit werd gelijk een nieuwe werkgroep geboren waarvoor leden zich kunnen aanmelden bij Jan de Vries. De aankleding/indeling van de etalage met een afmeting van 12 hectare die het BCT zal gaan bieden, kan zo vooraf goed opgepakt worden.
Pest Free Areas
Hoofdonderwerp van de avond was de doorontwikkeling van bufferzones naar Pest Free Areas. Na een korte inleiding door voorzitter Marc Lodders startte de presentatie van NAKtuinbouw omtrent de instandhouding van de bufferzone bacterievuur. Aanwezig namens NAKtuinbouw waren Gerben Mellema, Ron Bleijswijk en Marc de Groof. Zundert valt onder bufferzone 14b. Momenteel zijn er 12 bufferzones in heel Nederland en zullen er na doorontwikkeling tot Europese Pest Free Areas zo’n 5 tot 6 overblijven. Binnenkort kan er gestart worden met een eerste pilot voor een Pest Free Area, momenteel zijn de regels nog in ontwikkeling. De hoofdconclusie van het verhaal, de voorschriften en de regelingen omtrent van de instandhouding van de bufferzone 14b is dat dit collectief opgepakt dient te worden. In het gebied van bufferzone 14b zijn 232 bedrijven gevestigd waarvan er 132 samen 200 hectare aan waardplanten hebben. Op de website van Treeport zal de lijst van NAKtuinbouw worden geplaatst. Hiermee is na te zoeken welke bedrijven in de bufferzone vallen. Financieel bijdragen aan de instandhouding van een bufferzone is voor de betrokken bedrijven niet wettelijk verplicht. Doordat de kosten nu gedragen worden door slechts een deel van de bedrijven en bovendien op bedrijfsniveau worden berekend, kan het voorkomen dat een bedrijf 5k bijdraagt en slechts voor 6k aan waardplanten afzet. Als alle betrokken bedrijven mee zou dragen in de kosten gaat het om slechts een paar honderd euro per bedrijf. Besloten is om voor een artikel/oproep te zorgen dat zowel door Treeport als NAKtuinbouw verspreid kan gaan worden om de bedrijven binnen de bufferzone te wijzen op het belang van collectief instappen en het gezamenlijk dragen van de kosten. Zeker met het oog op de doorontwikkeling naar een Pest Free Area. Afspraak is dat NAKtuinbouw voor 1 februari bericht van Treeport zal ontvangen over de stand van zaken. De aanwezigen waren het erover eens dat de vraag of elk bedrijf met waardplanten mee wil betalen aan de kosten van de instandhouding van bufferzone 14b eigenlijk niet aan de orde zou moeten zijn. De aanwezigen, zowel leden als niet-leden zien het bijdragen in de kosten als een vanzelfsprekendheid om het gebied en de exportpositie en daarmee de toekomst te borgen. Aanvulling per 22-12: Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behoud van de bufferzone. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden van Treeport die bijdragen aan het behoud van deze bufferzone
 
Aandachtspunten
De aanwezige niet-leden werden er op gewezen dat het mogelijk was om zich aan te sluiten bij Treeport. Inschrijfformulieren konden worden meegenomen. De aanwezige leden werden er op gewezen dat alle facturen zijn verzonden en werden verzocht om de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen. Uiteraard voor zover zij deze nog niet reeds hadden voldaan. De website www.treeport.eu is aangepast op de coöperatieve structuur en nieuwste ontwikkelingen. Er zijn bovendien nog maar drie mailadressen actief. Alle andere adressen en domeinen zijn opgezegd. Treeport zou goed bereikbaar moeten zijn en als leden problemen ondervinden met de bereikbaarheid of aanvullingen hebben, dan worden zij vriendelijk verzocht om dit te melden.
 
Afsluiting
Na de rondvraag is het officiële deel van de bijeenkomst om 22:30 uur afgesloten. Iedereen werd bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en uitgenodigd voor de op de bijeenkomst aansluitende oudejaarsborrel.
Stand van zaken BCT
5 januari 2015:
 
Al sinds het bestaan van de organisatie Treeport is er gewerkt aan de realisatie van een Business Centre Treeport (BCT). Hieronder een kort overzicht van de bereikte tussentijdse resultaten:
 
BCT: Boomteelt business op de Nederlands-Belgische grens.
Het BCT wordt gerealiseerd langs de E19/A16 op de Belgisch-Nederlandse grens, waarbij een deel op het grondgebied van de gemeente Zundert plaats vindt en een deel op het grondgebied van Stad Hoogstraten. Het totaal BCT plan bestaat uit de gebiedsontwikkeling van ruim 50 hectare thematisch bedrijventerrein op Nederlands gondgebied en het revitaliseren plm. 10 hectare van het noordelijke gebied van Transportzone Meer op Belgische grondgebied. De gemeente Zundert (NL) en de gemeente Hoogstraten (VL) zijn in hoge mate betrokken bij het tot stand komen van het BCT en nemen deel in de Bestuurlijke Synergiegroep BCT  met het oogpunt op faciliterend, begeleidend, afstemmend en ondersteunend,
 
Thematisch park met boomteelt als business
Het Business Centre Treeport is volledig gericht op de boomteeltsector in de breedtste zin des woords voor de ontwikkeling en toegevoegde waarde van boomteeltbusiness.
 
Procedures en exploitatie
Er is een haalbaarheidsstudie, locatiestudie en business case. Deze vastgestelde plannen dienen voor de verdere planologische en exploitatieplannen van het BCT.
De gemeente Zundert heeft de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) over het plangebied ingesteld voor de ontwikkeling van het BCT. De Provincie Noord Brabant heeft de Verordening Ruimte geaccordeerd dat bestemmingswijziging en ontwikkeling van het BCT mogelijk maakt,
Treeport heeft de planologische procedures opgestart en het bestemmingsplan is in voorbereiding voor behandeling in 2015-2016.
 
Investeerders en vestigers
Treeport is in vergevorderde gesprekken met meerdere investeerders.
Er zijn meer dan 25 warme contacten met potentiele vestigers waarvan 9 een intentieovereenkomst hebben ondertekend.
 
Organisatie BCT BV
Treeport op 13 augustus 2014 de BCT B.V. heeft opgericht. De BCT BV is de entiteit voor de ontwikkeling en realisatie van het Business Centre Treeport. Treeport heeft het Projectbureau BCT ingericht, met Gerard de Baaij als directeur BCT Bv en Remco van Dessel (Agel) als projectleider BCT.
Er wordt met Rewin samengewerkt op het gebied van acquisitie en bedrijfsvestiging.
Vanaf 1 januari is het inschrijfformulier voor deelname aan Vakbeurs GrootGroenPlus weer openbaar geactiveerd op de website. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de groep aan te geven waaronder de deelnemer wil staan. Diverse leden hebben al aangegeven onder Treeport in collectief of als octopusstand te willen staan. Een goede inventarisatie maakt alle regelingen en het maken collectieve afspraken voor alle partijen eenvoudiger. Vergeet daarom niet om dit bij uw inschrijving aan te geven! 

Werkgroep Pest Free Areas pleit voor collectieve inzet kwekers
 
De werkgroep Pest Free Areas van Coöperatieve vereniging Treeport heeft onlangs een Treeportcafé georganiseerd met als thema Pest Free Areas. Deze bijeenkomst is zowel door leden als niet-leden van Treeport goed bezocht. Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven over de instandhouding van de huidige bufferzones voor bacterievuur. Daarnaast werd gepleit voor een collectieve inzet van kwekers om de huidige bufferzone door te ontwikkelen naar een Pest Free Area, om zo de exportpositie van Zundert te verbeteren.
 
Onevenredige verdeling kosten
In Nederland zijn in totaal 12 bufferzones, die op dit moment alleen voor bacterievuur zijn. Zundert valt onder bufferzone 14b. Dat betekent dat waardplanten uit deze regio geëxporteerd mogen worden. Zundert en omgeving herbergt in totaal 232 kwekerijbedrijven, waarvan er 132 een totaal van 200 hectare aan waardplanten hebben. Op dit moment wordt de bufferzone in stand gehouden door een kleine groep die alle kosten daarvoor draagt. Deze kosten zijn bovendien niet evenredig verdeeld onder de bedrijven; zij worden aangeslagen aan de hand van de bedrijfsgrootte, niet aan de hand van hun afzet van waardplanten. Op de langere termijn is deze werkwijze niet houdbaar en kan dit het voortbestaan van de bufferzone in gevaar brengen.

Collectiviteit voor een sterkere exportpositie
Veel efficiënter en kosteneffectiever zou het zijn als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle kwekerijen van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd.
 
Collectiviteit biedt meer voordelen: zo wordt het ook makkelijker om de bufferzones door te ontwikkelen naar Europese Pest Free Areas. Hierdoor krijgt de export nog een extra impuls. Als men doorgaat op de huidige manier, is de kans klein dat er een Europees Pest Free Area ontstaat. Sterker nog; dan zou de exportpositie van Zundert wel eens op de tocht kunnen komen te staan en daardoor de afzet van alle boomkwekerijproducten uit de hele regio.
 
Aanmelden
Wie mee wil denken over de ontwikkeling van een Pest Free Area en een effectief behoud van de bufferzone, kan zich melden bij Coöperatieve vereniging Treeport. Vergeet daarnaast niet om u op te geven om bij te dragen in de kosten voor het behoud van bufferzone 14b. Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten hiervoor. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden die bijdragen aan het behoud van de bufferzone. Deze actie geldt voor bestaande leden en voor leden die zich voor 1 februari 2015 aanmelden en een financiële bijdrage leveren aan het behoud van bufferzone 14b.
De doelen zijn om de organische reststromen in kaart te brengen, deze terug in de kringloop te brengen en ze geschikt te maken voor de bodem. Fase 1, de inventarisatie, is reeds verwezenlijkt, fase 2, het bedrijfsmodel, is in ontwikkeling om vervolgens door fase 3, de realisatie, te worden opgevolgd. Naast tal van indirecte voordelen zijn de directe belangen voor de boomteeltsector: de benutting van nutriënten in de directe omgeving, een vitaler gewas, een vitale bodem en kostenreductie.

Aanmelden voor deelname kan bij René Jochems
Deze werkgroep heeft besloten zich in 2015 te richten op een goede presentatie op de 25e editie van GrootGroenPlus, middels een intensieve samenwerking met alle partijen. Daarnaast gaan ze zich voorbereiden op een collectieve deelname aan IPM in 2016.

Het verzoek aan alle leden is om ongeacht aan welke beurs ze deelnemen altijd flyers van Treeport mee te nemen. Deze zijn verkrijgbaar op het kantoor van Treeport.

Besproken werd ook het algemene belang van deelname aan buitenlandse beurzen en het bedenken van een collectief beursconcept. Een concept in de vorm van een zogenaamd Treeport Export Marketingprogramma. Achterliggende informatie is als bijlage uitgedeeld onder de aanwezigen van het Treeportcafé en opvraagbaar.

Conclusie is dat het belang van de export groot is en door samenwerking met specialisten die ook lid of vriend zijn van Treeport samen kan worden opgepakt om het collectief te dienen. Door dit voor het eerst toe te passen op IPM 2016, zou het concept daarna naar meer buitenlandse beurzen kunnen worden gekopieerd. De leden besloten om de werkgroep de vrijheid te geven om dit concept verder op te pakken en te ontwikkelen. Leden kunnen zich bij Petra Nouws aanmelden. Alle aanwezigen waren het er over eens dat bij een beursdeelname ook de promotie van het gebied Zundert van groot belang is.
Hoofdonderwerp van de Treeportavond op 11-12-2014 was de doorontwikkeling van bufferzones naar Pest Free Areas. Na een korte inleiding door voorzitter Marc Lodders startte de presentatie van NAKtuinbouw omtrent de instandhouding van de bufferzone bacterievuur. Aanwezig namens NAKtuinbouw waren Gerben Mellema, Ron Bleijswijk en Marc de Groof.

Zundert valt onder bufferzone 14b. Momenteel zijn er 12 bufferzones in heel Nederland en zullen er na doorontwikkeling tot Europese Pest Free Areas zo’n 5 tot 6 overblijven. Binnenkort kan er gestart worden met een eerste pilot voor een Pest Free Area, momenteel zijn de regels nog in ontwikkeling. De hoofdconclusie van het verhaal, de voorschriften en de regelingen omtrent van de instandhouding van de bufferzone 14b is dat dit collectief opgepakt dient te worden. In het gebied van bufferzone 14b zijn 232 bedrijven gevestigd waarvan er 132 samen 200 hectare aan waardplanten hebben. Op de website van Treeport zal de lijst van NAKtuinbouw worden geplaatst. Hiermee is na te zoeken welke bedrijven in de bufferzone vallen. Financieel bijdragen aan de instandhouding van een bufferzone is voor de betrokken bedrijven niet wettelijk verplicht.

Doordat de kosten nu gedragen worden door slechts een deel van de bedrijven en bovendien op bedrijfsniveau worden berekend, kan het voorkomen dat een bedrijf 5k bijdraagt en slechts voor 6k aan waardplanten afzet. Als alle betrokken bedrijven mee zou dragen in de kosten gaat het om slechts een paar honderd euro per bedrijf. Besloten is om voor een artikel/oproep te zorgen dat zowel door Treeport als NAKtuinbouw verspreid kan gaan worden om de bedrijven binnen de bufferzone te wijzen op het belang van collectief instappen en het gezamenlijk dragen van de kosten. Zeker met het oog op de doorontwikkeling naar een Pest Free Area.

Afspraak is dat NAKtuinbouw voor 1 februari bericht van Treeport zal ontvangen over de stand van zaken. De aanwezigen waren het erover eens dat de vraag of elk bedrijf met waardplanten mee wil betalen aan de kosten van de instandhouding van bufferzone 14b eigenlijk niet aan de orde zou moeten zijn. De aanwezigen, zowel leden als niet-leden zien het bijdragen in de kosten als een vanzelfsprekendheid om het gebied en de exportpositie en daarmee de toekomst te borgen.

Aanvulling per 22-12: Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behoud van de bufferzone. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden van Treeport die bijdragen aan het behoud van deze bufferzone.
Het bestuur van Treeport heeft op 22 december jl. besloten een stimuleringsbedrag van € 5.000,- beschikbaar te stellen voor Treeportleden die meebetalen aan het behoud van de Bufferzone 14b. Tijdens het Treeportcafé van 11 december 2014 bleek dat er groot draagvlak is om alle kwekers in de regio ervan te overtuigen dat het behoud van de Bufferzone bacterievuur van groot belang is.

Om dit te ondersteunen en de collectiviteit te stimuleren neemt Treeport haar verantwoordelijkheid en stelt daarom het desbetreffende bedrag beschikbaar, dit om de gemeenschappelijke kosten te reduceren. De drempel wordt daarmee lager en Treeportleden die bijdragen aan het behoud van de bufferzone hebben een direct financieel voordeel.
Vanwege de feestdagen zal de HUB vanaf vrijdag 19-12-2014 om 15:00 uur tot maandag 05-01-2015 gesloten zijn. Vanaf maandag 5 januari zijn alle diensten weer beschikbaar!

http://www.treerun.nl
GEZOCHT !

In het teken van het lustrum 25 jaar GrootGroenPlus in 2015 ben ik op zoek naar oude schoolfoto's van je groene vakopleiding. Foto's waarop je herkenbaar met je vakopleiding bezig bent zijn bijzonder welkom. Wil je eens in de oude schoenendoos kijken, je foto's opzoeken en met me delen (scannen en mailen)? Graag want dan maken we daar een mooi overzicht van.
Je kunt je foto's mailen naar Gerard@treeport.eu


 

Vandaag ontvingen wij een e-mail met de titel: Magda de beste!

Deze bevatte het droevige nieuws dat Magda Elst-Bevers op 4 december is overleden. Wij wensen Corné, Mike, Janneke, Melanie, Maarten, familieleden en vrienden veel sterkte.


Op donderdag 4 december 2014 werd door Treeport, de gemeente Zundert (NL) en de gemeente Hoogstraten (VL) de Bestuurlijke Synergiegroep BCT opgericht. Een overleg waarin de afstemming tussen Zundert, Hoogstraten en Treeport rondom de ontwikkeling van het BCT wordt gedaan.

Alle partijen hebben vertrouwen in een succesvolle samenwerking waarmee de realisatie van het BCT op Nederlands-Belgisch grondgebied succesvol zal verlopen.


vlnr: John Oostvogels (Treeport), Piet Utens (Zundert), Tinne Rombouts (Hoogstraten), Remco van Dessel (BCT projectleider), niet op foto Gerard de Baaij, (BCT directeur).
Op initiatief van wethouder De Hoon van de gemeente Zundert is het initiatief opgepakt om de samenwerking van de drie O's van overheid, ondernemers en onderwijs, in de praktijk naar werkelijke toegevoegde waarde te brengen. Met elkaar verkennen, overleggen en afspraken maken om basisschoolleerlingen (groep 8) en tweedejaars middelbare scholieren te helpen bij de school- en studiekeuze.

Wat kunnen overheid, ondernemers en onderwijs hierbij voor elkaar betekenen? De verkenning gaf inzicht in het gemeenschappelijk belang. Voor jonge kinderen is de beroepskeuze vaak ingewikkeld mede omdat de leerlingen te weinig zicht hebben op de kansen en mogelijkheden. En dan vooral in de eigen omgeving waar zoveel bedrijvigheid aanwezig is en waar de kinderen zo weinig van weten en zien.
In overleg is daarom besloten en zijn afspraken gemaakt om de kinderen een of meerdere malen per jaar op de bedrijven uit te nodigen en ze te laten kennis maken met het bedrijf en het werk.

Ondernemers zien de onbekendheid van de jonge jeugd bij de bedrijven en willen graag de betrokkenheid van de eigen jonge kinderen in de lokale economie versterken. Juist door kinderen uit te nodigen en hen het gevoel van het werk in de bedrijven mee te geven, hen zichtbaar, tastbaar en prikkelend te vertellen over studie en beroepsperspectieven wordt de verbondenheid met de eigen leefomgeving van de kinderen vergroot. En dat biedt kansen voor nu en vooral voor later.

Jong geleerd is oud gedaan.

Van de website van de Rabobank De Zuidelijke Baronie


Vanuit onze agrarische achtergrond en coöperatieve identiteit willen wij de sector, en de ondernemers, zelfs extra ondersteunen. Om die reden trekken bank en ondernemers samen op om een fundament te leggen voor dit belangrijke platform voor de boomteeltsector. Een samenwerking die zich voortdurend ontwikkelt. Dit zowel door het ondersteunen van de kernactiviteiten van Treeport als door de activiteiten die rondom Treeport vorm krijgen, bijvoorbeeld vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Kernwaarden die voor zowel Treeport als Rabobank belangrijk zijn: een prachtige basis voor een krachtige samenwerking.

Na de opstartfase is het nu tijd om gezamenlijk te investeren in dit initiatief. Rabobank onderschrijft de noodzaak om gezamenlijk te investeren om belangrijke sectoren in ons werkgebied ook in de toekomst te laten floreren. Om die reden draagt de bank als sponsor bij aan de ontwikkeling en realisatie van Business Centre Treeport. 

Op donderdag 27 november ondertekende de gemeente Zundert en Treeport voor intensieve en duurzame samenwerking bij de realisatie van het Business Centrum Treeport (BCT). 
 
De gemeente faciliteert bij de planologische en ruimtelijke ordeningsprocedures. Deze formele overeenkomst vult de intensieve betrokkenheid van de gemeente Zundert prima aan. De ondersteuning, hulp, begeleiding en het vergroten van het draagvlak voor het BCT die de gemeente al jaren inzet wordt met deze overeenkomst prima verduurzaamd. 

Helicon Opleidingen MBO Helmond (De Groene Campus) zoekt :
 
Docent Plantenteel 0,6 fte, (docent LB)
 
We zijn op zoeken naar een bevoegde docent voor minimaal 0,6 fte.
Afhankelijk van inzetbaarheid behoort uitbreiding tot de mogelijkheden.
De hoofddagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Daarnaast begeleidt
en bezoekt deze docent ongeveer 20 leerlingen bij hun BPV en loopbaan. 
 
Helicon MBO Helmond werkt intensief samen met Citaverde (en ook met
Treeport) en deze docent wordt in dat team opgenomen. We verwachten dan
ook dat deze persoon een teaminspirator is binnen het team. De persoon
wordt breed en algemeen ingezet voor vakgerichte onderdelen binnen
Teelt&techniek / plantenteelt. Zeker op het gebied boomteelt zal deze
persoon zijn expertise moeten kunnen profileren. 
Kennis van MBO, relatie met en kennis van het groene bedrijfsleven en
de keten is een vereiste.
Activiteiten voor leven lang leren (cursussen, opleidingen etc) behoren
ook tot het takenpakket.
 
Meer informatie/contact:
Postbus 120
5700 AC Helmond
T:  +31 (0) 492 52 39 83
I:   www.degroenecampus.nl en www.helicon.nl
Op woensdagavond 12-11-14 kwam de (vernieuwde) Werkgroep Beurzen bijeen om plannen te smeden voor nationale en internationale gemeenschappelijke beursactiviteiten met onze Treeportleden.
 
Een succesvolle avond waarvan op het komende Treeportcafe (11 december a.s.) de resultaten en bevindingen met de collega Treeportleden worden gedeeld. Dus kom luisteren en deel je mening.
 
De belangrijkste conclusies: 
 1. Treeport zet fors in op GrootGroenPlus. We willen van de ruime voldoende van het vorige jaar een dikke 10 komend jaar maken!
 2. Treeport zet geconcentreerd in op IPM-Essen (in 2016) met een grote groep deelnemers. Op tijd beginnen en gericht op een goede Treeport-vertegenwoordiging.
Het eerstvolgende Treeportcafé zal plaatsvinden op donderdag 11 december 2014, inloop vanaf 19:00 uur en start om 19:30 uur. Locatie: Café Neefs, Molenstraat 129 te Zundert. Noteer de datum alvast in uw agenda! Elke werkgroep kan vooraf tijd reserveren om de leden bij te praten over de ontwikkelingen binnen het project dat ze aanvoeren. Hoofdonderwerp van deze avond is de ontwikkeling in de werkgroep Pest Free Area’s.
 
Pest free area’s - Bufferzones
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter. Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer (mede)financierders, hoe beter. Bovendien ontstaat er de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes. Het is daarbij belangrijk dat vanuit het bedrijfsleven in de zone actie ondernomen wordt, dit om het draagvlak te vergroten. NAKtuinbouw zal tijdens het Treeportcafé op 11 december a.s. een toelichting geven over het bacterievuurbeleid vroeger, nu en de mogelijkheden voor de toekomst. Mis deze avond daarom niet!
Een doel van Treeport is om gezamenlijke deelname aan buitenlandse beurzen te stimuleren. Hiervoor blijkt een subsidie te bestaan, de werkgroep Beurzen heeft deze mogelijkheid daarom verder uitgewerkt voor een deelname aan Salon du Végétal. Dit voorstel kunt u hier vinden.
 
Wilt u voor het eerst deelnemen aan Salon du Végétal en/of voldoet u aan de voorwaarden welke in het voorstel genoemd worden? Dan is dit de uitgelezen kans om van de subsidieregeling gebruik te maken. Interesse? Laat het ons voor 15 november weten!


Social media berichten over Treeport en het BCT zijn in deze handige magazines te lezen.


Treeport magazine op Flipboard

 
Business Centre Treeport op Flipboard


 
U kunt uw nieuwigheden nog aanmelden voor de Franse beurs Salon du Végétal. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november a.s. Gebruik daarvoor onderstaande gegevens.
 
The registration for the novelties competition will closed the 1st of November.
Please find in attachment the sheet 4 as well as an information about the novelties competition.
Ghislain BOUSSEAU
SALON DU VÉGÉTAL
Tél. +33 (0)2 41 79 14 17 – Fax +33 (0)2 41 45 29 05
www.salon-du-vegetal.com

De restgelden van het Productschap Tuinbouw worden ingezet voor diverse projecten. Ook binnen de boomteelt zijn er gelden beschikbaar gesteld. Treeport heeft in samenwerking met andere partijen enkele projecten ingediend. Op 15 september jl. heeft de Raad voor de Boomkwekerij het koepelproject plantgezondheid bij het productschap tuinbouw ingediend.

Bij toekenning van de aanvraag worden binnen dit koepelproject vijf programma’s opgesteld, vanuit de 22 ingeleverde projectideeën die door de stuurgroep daarvoor zijn geselecteerd. Diverse Treeportprojecten zijn positief beoordeeld om nader uit te werken.
Het betreft:

 1. Buxusproject 2014; onderzoek met als doel meer plantgezondheid om het Cylindrocladiumprobleem voor te blijven.
 2. Pestfree Area’s
 3. VICOE (Vitale Organische Circulaire Economie)
 4. Mechanische Onkruidbestrijding
 5. Functionele Agrobiodiversiteit

 
Onze werkgroepen zullen deze uitwerking samen met betrokken partijen en de Treeport organisatie verder uit te werken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op donderdag 7 oktober jl. kwamen diverse ondernemers die interesse tonen voor vestiging op het BCT bijeen om met elkaar de win-win kansen te verkennen. Naast gunstige  vestigingsmogelijkheden die het BCT biedt zijn de kansen van samenwerking op het BCT verkend op het gebied van energie, transport e.d. Daarmee tracht de BCT BV. de interesse voor vestiging te versterken en de kansen voor boomteelt business te vergroten. De bijeenkomst is een eerste van een reeks.


Foto: Sandragrafie
Op 1, 2 en 3 oktober vond de 24ste editie van de GrootGroenPlus vakbeurs plaats. Ook dit jaar waren de leden van Treeport weer goed vertegenwoordigd. 45 bedrijven hebben met de gemeenschappelijke Treeport deelname aan de beurs hun producten en diensten onder de aandacht gebracht en zijn weer vele netwerkcontacten onderhouden. Uit de reacties van de standhouders blijkt een licht positieve verwachting van de beursresultaten in nieuwe contacten en potentiele verkoop.

Op de website van GrootGroenPlus kunt u sfeerverslagen, tafelgesprekken en foto’s terug vinden. www.grootgroenplus.nl


Foto: Sandragrafie
De aanwezigheid van Treeport op de 24ste internationale vakbeurs GrootGroenPlus was indrukwekkend.  Naast de TreeportGarden als de entree van de vakbeurs, de gemeenschappelijke Treeport presentatiestandjes, de BCT presentatiestand en overige uitingen was Treeport ook vertegenwoordigd bij de opening van de beurs, bij de Rondedegrotegroenetafelgesprekken en bij de persmomenten met de (inter)nationale vakpers.
 
Op donderdagavond verzorgde Treeport een programma onder de titel ‘Nagenieten en Voorproeven’. Een avond waarop het Majeur Project Treeport werd afgesloten en de plannen van de nieuwe Coöperatieve Vereniging Treeport werden gepresenteerd. Ruim 200 gasten werden met indrukwekkende filmpjes meegenomen in de wereld van de Treeport business. Over het Business Centre Treeport en over de resultaten van het Majeur Project Treeport. Gedeputeerde Yves de Boer, burgemeester Leny Poppe, wethouder Piet Utens en David Bömer en Marc Lodders uit onze eigen achterban, spraken met enthousiasme over de geboekte resultaten van het Majeur Project en de wijze waarop Treeport de nieuwe toekomst tegemoet gaat. De sprekers spraken over en weer hun dank uit over de onderlinge samenwerking.


Foto: Sandragrafie
Presentatie eindrapport Biodiversiteit in Zundert
 
Waar:              Vogelrevalidatie Centrum Zundert, Luitertweg 36a, Zundert
Wanneer:        Op de Groenmarkt van het VRC op 15 september 2014, 19.30 uur
 
Op maandagavond 15 september 2014, tijdens de groenmarkt van het VRC zal het rapport “Biodiversiteit in Zundert” worden gepresenteerd en zijn diverse deskundigen en organisaties aanwezig waar u advies in kunt winnen over dit thema. We willen u erop attent maken dat u zich nog kunt inschrijven voor deze avond tot en met dinsdag 9 september. 

 
Op verzoek van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert, in samenwerking met de Gemeente Zundert en Treeport, is door de Wetenschapswinkel Wageningen UR en Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar de biodiversiteit in de gemeente Zundert.
Hoe staan we ervoor? Waar willen we met elkaar naar toe? Wat is haalbaar voor wie? Hoe doen we dat dan? Deze vragen stonden centraal  bij het onderzoek.
 
De zoektocht naar mogelijke antwoorden, naar soms simpele kleine veranderingen, naar de samenhang en impact van acties op het grotere geheel, worden in een kort stappenplan helder en concreet weergegeven. Graag willen wij deze kennis met u delen tijdens de avond in de vorm van een Groenmarkt.
 
Over onderstaande onderwerpen zullen deskundigen (de tafeldame of –heer) u bijpraten en mogelijkheden aanbieden om voor uw situatie de biodiversiteit in Zundert en omgeving te verbeteren. Concrete voorbeelden kunnen aangedragen en wellicht samen opgepakt worden. Tezamen met overige praktijkmensen, met ieder hun specialisme, zullen de tafeldame en -heer de bevindingen uit het rapport eerlijk en helder en uit eigen ervaring met u bespreken om u zodoende verder te helpen.
 
Het complete rapport kunt u binnenkort downloaden via de website van Vogelrevalidatiecentrum  Zundert (www.vrczundert.nl) of de website van Gemeente Zundert (www.zundert.nl) en de website van Treeport (www.treeport.eu)
Inmiddels is op de website van VRC Zundert een korte samenvatting van het rapport beschikbaar (http://www.vrczundert.nl/Nieuws/bericht/uitnodiging-groenmarkt-15-september).
 
Meet & Green Zundert 2014
 
Waar:              Roelands Boomkwekerijen, Goorbaan 9, Zundert
Wanneer:        10 september 2014 vanaf 13.00 uur
 
 
 
Wij heten u van harte welkom op deze leerzame en ontmoetingsdag waar u kunt kennis maken met elkaar en enkele van onze Treeport SIM projectresultaten. Wij laten u graag onze innovaties in de boomteelt zien. Wat de afgelopen jaren ontwikkeld en beproefd is en waar we nog hard aan werken.
Een vakdag van de boomkwekerij over teelt, techniek en duurzaamheid en in een prachtige omgeving waar u met bedrijven, organisaties en met elkaar kunt kennis maken.
Ook is het weer mogelijk om de spuitlicenties te verlengen. Inschrijven kan via de website.
Zie: www.meetengreen.nl
 
Aansluitend wordt de jaarlijkse Treeport barbecue gehouden. Leden zijn –na aanmelding- van harte welkom.
 
 
De Meet & Green dag is mogelijk door samenwerking van veel mensen, iets waar wij als Treeport voor staan. Door samenwerking komen we verder en bereiken we meer. U zult ook kennis maken met veel bedrijven, organisaties en mensen die u willen ontmoeten en kennis en ervaring met u willen delen.
 
We zijn te gast bij Roelands Boomkwekerijen B.V., een moderne onderneming met al meer dan 25 jaar ervaring in de teelt van bos- en haagplantsoen uit de volle grond en in pot gekweekt. Met vakmanschap en moderne innovatieve technieken wordt ervoor gezorgd dat de producten van de allerhoogste kwaliteit zijn. We bedanken Frank Roelands voor zijn gastvrijheid. We bedanken ook organisator Cultus Agro Advies voor de samenwerking en onze sponsoren.
 
Wij wensen u een goede Meet & Green!
 
 
Mededelingen Treerun
Treerun is de laatste maanden binnen Treeport uitgebreid in discussie geweest. We constateren dat de leden de voordelen van Treerun en de Hub zien (voor leden zelf, voor Zundert, voor leefbaarheid en veiligheid.). Maar tegelijkertijd waren er zorgen. Kan Treerun wel rendabel zijn? Concurreert Treerun (= de coöperatie) niet oneerlijk met gewone ondernemers in de regio?
Treeport heeft gekeken naar de rentabiliteit van Treerun. Die blijft kwetsbaar. Echter, uit de markt (in het bijzonder handelaren buiten de regio) komen veel positieve signalen over Treerun. Dus zijn we op zoek gegaan naar een win-win met als doel: Treerun rendabel te continueren op een ondernemende manier!
 
We zijn daarvoor in gesprek gegaan met Erik Tax. Erik Tax zag goede mogelijkheden om de eigen activiteiten en Treerun te combineren. Er ontstaan daardoor voordelen voor beide partijen. De kosten zullen reduceren door de exploitaties in elkaar te schuiven. Ook na gesprek met de CLTV blijkt bereidheid tot medewerking, onder Treerun – condities.
 
Treeport en Erik Tax hebben besloten dat Erik Tax de exploitatie van Treerun vanaf 1 september 2014 overneemt waarmee de continuïteit wordt gegarandeerd. Treerun en hub blijven onder Treeport - label opereren. Daarmee is de dienstverlening Treerun en -hub gewoon in handen van Zundertse ondernemer (in lijn met wensen coöperatieleden).
Prijzen en voorwaarden zijn voor 1 september openbaar en zullen niet sterk afwijken van Treerun. 
De openingstijden worden waarschijnlijk iets aangepast.
Zo hebben we met elkaar een nieuwe win-win situatie gecreëerd en het voortbestaan van de Treerun met de run en hub diensten beter gecontinueerd.
 
Ingegeven door het feit dat het leverseizoen op een einde loopt, en er hierdoor ook steeds minder handel over de HUB van Treerun gaat, hebben wij in overleg met onze klanten besloten per 23 juni de openingstijden aan te passen. Vanaf deze datum zal de HUB van 8:00 tot 13:00 bezet zijn, en zal er slechts van de ochtendrun gebruik gemaakt kunnen worden. Wat betekent dit concreet voor u?
 • Tussen 8:00 en 13:00 wordt u zoals u gewend bent geholpen;
 • Na 13:00 is er niemand van Treerun aanwezig, de loods is wel open en de heftruck is aanwezig zodat u uw spullen eventueel altijd zelf kunt lossen;
 • Er rijdt in principe geen middagrun, in overleg met u en uw klanten zullen wij deze orders doorschuiven naar de volgende ochtend;
 • In noodgevallen kan er na overleg besloten worden toch een middagrun te rijden;
 • Ook na 13:00 blijven wij telefonisch en via mail bereikbaar;
Deze aanpassing past prima in het seizoensgebonden karakter van de sector, en is in samenspraak met onze klanten tot stand gekomen.
Het was mooi om te zien hoe de bestuursvoorzitter van de HEMA kon genieten van iedere nieuwe klant die de nieuwe vestiging in Parijs binnenliep. "Kijk, weer een klant. En hup, weer een,.....". Natuurlijk zag hij ze niet allemaal.

Het programma Holland-doc, 'Het geheim van de HEMA' dat deze week op televisie werd uitgezonden, gaf een bijzondere inkijk van ons typisch Nederlandse bedrijf. Ik dacht meteen, daar kunnen wij, Treeport, nog veel van leren. Een van die lessen was bijvoorbeeld de waardering voor elke klant en de betekenis van die klant voor het bedrijf. Maar ook, de waardering voor elke medewerker en de betekenis van elke medewerker voor het bedrijf.

Nu is Treeport geen bedrijf zoals de HEMA met klanten en medewerkers. Maar Treeport is wel die coöperatie waarin haar leden klant en medewerker tegelijk zijn. Daarom kan Treeport ook genieten van ieder nieuw lid dat meedoet in de coöperatieve vereniging! "Kijk, weer een nieuw lid. En hup, nog een,....". En genieten mogen we!

We hebben 108 leden/vrienden. Dat zijn honderdacht klanten en medewerkers tegelijkertijd. En ook al zie je ze niet allemaal de winkel in lopen. Ze zijn er wel! We mogen genieten van de leden die zich verkiesbaar stellen voor de ledenraad of het bestuur. Ongeveer vijftien leden die meewerken, hun tijd en energie in de winkel willen stoppen
We mogen genieten van meer dan vijftig leden die meedoen, meewerken en zich verantwoordelijk maken voor projecten en activiteiten van Treeport!

Dat zijn mooie getallen. De kracht van de getallen waarin iedereen meetelt. Dat betekent dat, wat je soms ziet, anders kunt beleven. Dat een lagere opkomst bij een Treeportcafé, niet betekent dat ze er niet zijn. Ze zijn op dat moment niet fysiek in de winkel, maar onze leden "winkelen" wel bij Treeport als klant en als medewerker. Tel ze maar na.

We mogen elkaar daarin waarderen zoals de HEMA bestuursvoorzitter iedere klant waardeert. Dat helpt onszelf bij de betekenis en beleving van 'ons' bedrijf. Treeport een actieve coöperatieve club van mensen waarin iedereen telt.

Gerard de Baaij
Programmamanager Treeport.
 
Wilt u graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de agrarische sector? Wilt u meer weten over ontwikkelingen in uw regio? Of wilt u graag van gedachten wisselen over de nieuwste ontwikkelingen in LandStad De Baronie? Meld u dan nu gratis aan voor de Innovatiedag op zaterdag 21 juni van 10-15 uur in Cultureel Centrum Den heuvel in Alphen.
 
Tijdens deze dag, speciaal voor agrarische ondernemers, loonbedrijven, adviesbureaus en toeleveranciers uit de Baronie, staan we stil bij innovaties rondom een viertal actuele thema’s: water, precisielandbouw, biobased economy en duurzame energie. De gemeente Alphen-Chaam organiseert deze dag samen met de ZLTO en de Rabobank namens LandStad De Baronie, het samenwerkingsverband van de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam.
 
U krijgt informatie van deskundigen én van uw collega’s uit de streek, bijvoorbeeld GreenBrothers, kwekerij Christ Monden, rundveehouderij Rob Schellekens en Loonbedrijf Van Eijck.
 
Aanmelden kan op de website van ZLTO: http://www.zlto.nl/agenda/709/Agrarische-Innovatiedag.
VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie, voorheen Treeport Z.E.E.) gaat samen met waterschap Brabantse Delta het maaisel van sloten en van Ecologische Verbindingszones verwerken tot een bruikbare grondstof om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Waterschap Brabantse Delta werkt hier graag aan mee om de lokale kringloop te bevorderen. Zeker als daar ook nog op kosten voor afvoer van het maaisel kan worden bespaard.
Waterschap Brabantse Delta heeft in het gebied van Zundert enkele watergangen waarvan het maaisel wordt afgevoerd naar een compostering. Door het af te zetten bij aangrenzende boomkwekers die het vervolgens gebruiken in het composteringsproces ontstaat een win-winsituatie. Er is inmiddels gestart met het afvoeren van het maaisel van de zomer maaibeurt naar enkele boomkwekers. Naast verwerking in de composthoop wordt bij 1 bedrijf een zogenaamde Bokashi- hoop gemaakt. Dit is het beste te vergelijken met het inkuilen van gras, waardoor de voedingsstoffen behouden blijven.
 
Het project is een samenwerkingsverband tussen waterschap, gemeente Zundert en gemeente Rucphen in het kader van Landstad de Baronie. Beide gemeenten zien vooral mogelijkheden bij de verwerking van snoeiafval en bermmaaisel. Het project past volledig in het gedachtengoed van VICOE aangezien VICOE als doel heeft om alle organische reststromen binnen de gemeente Zundert te verwerken. Het huidige project kan worden gezien als eerste start van het daadwerkelijk verwerken van de eerste reststroom.
 
Nadere informatie over het project is te krijgen bij René Rijken van waterschap Brabantse Delta (076-5641580) m.rijken@brabantsedelta.nl of over VICOE bij René Jochems van Groeibalans (06-53365717) rene@groeibalans.nl
 
verslag van het tweede Treeport café van de Coöperatieve Vereniging Treeport, (5-6-14)

“Hartelijk welkom op het tweede Treeportcafé van onze coöperatie”, zo begon Marc Lodders de interactieve avond waar ongeveer 30 mensen aanwezig waren.

Bijpraten over de voortgang van de op- en inrichting van de coöperatie en het samen verkennen wat we allemaal willen gaan doen was het programma van de avond.  Praten met elkaar om onze keuzes te kunnen maken.
De waardering voor de mensen die aanwezig waren was groot en zij kregen dan ook een prachtig programma aangeboden waar -in overleg en gesprek met elkaar- kansen werden omgezet in (voorlopige) keuzes.

Inrichting
De coöperatie is opgericht en alle daarvoor noodzakelijke formaliteiten zijn doorlopen.
De Coöperatie telt nu 108 leden en er zijn vele verkennende gesprekken met onze leden voor positie in de ledenraad en het bestuur.

Ledenraad
Ieder coöperatie lid is uiteraard welkom om zich beschikbaar te stellen voor verkiezing in de ledenraad. Op 24 juni wordt een informele bijeenkomst (aan de dinertafel) gehouden waarbij de mensen die zich oriënteren op een verkiesbare plek in de ledenraad worden geïnformeerd over het wel-en-wee van de ledenraad. Tijdens de ALV in september 2014 wordt de ledenraad formeel gekozen.
Bestuur
Ook voor de inrichting van het bestuur van de coöperatie, zijn verkennende gesprekken met mensen gevoerd om zich beschikbaar te stellen voor verkiezing in het bestuur. Nadat zicht is op het activiteitenprogramma (in juli 2014) en de verkiesbare personen in de ledenraad zal de werving voor bestuursleden worden geïntensiveerd.
De oproep aan iedereen blijft van kracht: Meld je aan, of kijk om je heen wie voor een van de functies geschikt is!
Programma van activiteiten
Om op de eerste ALV in september dit jaar ook het programma van activiteiten te kunnen vaststellen zijn initiatieven en plannen gepresenteerd (pitches) en kansen vanuit onze leden in kaart gebracht.
Op dit tweede Treeportcafé zijn drie pitches gehouden en is de kansenkaart ingevuld. Deze kansen en plannen zijn met elkaar besproken en beoordeeld op kansrijkdom voor Treeport.

Per saldo levert het ons 12 kansrijke initiatieven (uit de pitches) en 9 kansen op. Deze initiatieven en kansen worden in een projectplan uitgewerkt en tijdens het derde Treeportcafé op 10  juli beoordeeld.
Statutair heeft onze coöperatie doelen geformuleerd (samenwerken, innovatie, kennisdelen, samenbinden, leden ondersteunen, etc). Belangrijk bij de keuzes zijn de volgende principes: Treeport doet principieel geen commerciële activiteiten tenzij de ALV dat beslist en Treeport doet geen handel, afzet en teelt activiteiten. Treeport doet in principe alleen die activiteiten die leden zelfstandig niet aankunnen en waar we elkaar voor nodig hebben en alleen als het de sector en onze leden helpt.

Het volgende Treeport café staat gepland op: Donderdag 10 juli 2014: Treeport café deel 3:

Projectenmarkt van kansrijke plannen
Kansrijke plannen uit de pitchavonden zijn uitgewerkt in projectplannen. Tijdens de ‘markt’ worden de uitgewerkte plannen gekozen waarbij duidelijk wordt wie er aan mee gaat werken, wat de kosten daarvan zijn en hoe we dat gaan financieren.

Degene die nog geen lid is van de Coöperatieve Vereniging Treeport, maar wel overweegt om lid te worden, is van harte uitgenodigd om op 10 juli aanwezig te zijn.
 
Met de Treeport-SIM projecten zoals het project  ‘Schoon Water’ dat de afgelopen jaren heeft gelopen, zijn er innovatieve onderzoeken uitgevoerd waar veel kennis en kunde uit voortgekomen is. Op Meet & Green Zundert 2014 wordt deze kennis gedeeld met alle boomkwekers, hoveniers, toeleveranciers en andere geïnteresseerden binnen en buiten de sector. Tevens worden andere innovatieve projecten en onderzoeken tentoongesteld aan de bezoekers.

Het boomteeltevenement zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur. Roelands Boomkwekerijen is gastheer van dit evenement. Hier zullen vele demonstraties, proeven en workshops worden georganiseerd. Het is tevens mogelijk om tijdens Meet & Green een punt te behalen voor verlenging van de spuitlicentie.

Tree Battle tijdens Meet & Green Zundert

Bent u die innovatieve ondernemer in de boomkweek sector of heeft u een link met deze sector, altijd gericht op de toekomst, niet bang om de handen uit de mouwen te steken en heeft u hét idee om uw eigen onderneming of de gehele sector een beter toekomstperspectief te bieden? Dan zijn wij op zoek naar u!
Tijdens Meet & Green organiseert HAS hogeschool bij voldoende inschrijvingen, in het kader van Center of Expertise Greenports de “Tree Battle”. Een echte strijd tussen ondernemers uit de boomkweek sector met maar één doel voor ogen, een kennisvoucher ter waarde van € 10.000!
Binnenkort wordt u uitgebreider geïnformeerd over de Tree Battle. Heeft u voor die tijd vragen, neem dan contact op met Vicky (vicky.clarijs@treeporteurope.com). 
 
Meet & Green Zundert 2014 wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen Cultus Agro Advies, HAS Hogeschool, Roelands Boomkwekerijen B.V. en Treeport.
 
Aansluitend aan Meet & Green zal Treeport haar jaarlijkse Barbecue organiseren bij Roelands Boomkwekerijen voor de verenigingsleden en de coöperatieleden. Er wordt een eigen bijdrage van €20,- per persoon gevraagd voor de gehele barbecue inclusief drankjes. Wilt u zich opgeven voor de Treeport barbecue? Dit kan bij Vicky (vicky.clarijs@treeporteurope.com).   
 
Op 8 juli 2014 zal bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers in Achtmaal een demonstratiebijeenkomst worden georganiseerd. Op deze dag zijn verschillende soorten eggen en schoffelmachines in de praktijk te bewonderen.

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid staan niet stil. Dit heeft voor een groot deel te maken met het aantal beschikbare middelen wat steeds minder wordt. Door onder andere Treeport is hier in het project “Schoon water Boomteelt” veel aandacht aan besteed. Het doel binnen het project was om een schoffelmachine te ontwikkelen die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter worden. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om schoffelen in loonwerk uit te voeren.

Na een bezoek van een groep boomkwekers aan een vaste plantenkweker, die al jaren de onkruidbestrijding uitvoert met een pneumatische schoffelmachine, is een groepje techneuten bij een boomkweker aan de slag gegaan met een schoffelmachine die 3 bedden tegelijk kan schoffelen. In de rij wordt door middel van lucht het onkruid “weggeblazen”. Coöperatielid John Dictus: “ik ben erg blij met het resultaat. Ik kan met deze schoffelmachine het onkruid goed beheersen, ben minder afhankelijk van het weer en het gewas laat een betere en constantere groei zien”.

Bovenstaande machine zal worden gedemonstreerd op dinsdagmiddag 8 juli vanaf 13:30 uur tot 17.00 uur bij Boomkwekerij Dictus Hereijgers,Kraaiheuvelstraat 1E , 4885 KZ  Achtmaal.

Naast deze machine worden er diverse andere machines gedemonstreerd, waaronder een aangedreven wiedeg van Lodders Boomkwekerijen, een zelfrijdende schoffelmachine en een infraroodbrander van Hoaf. Tevens zijn er een aantal betrokken en aanverwante bedrijven aanwezig.
 
 

Met enige trots kunnen wij melden dat naast Van der Heijden Sierbestrating uit Wouw ook Vos Logistics uit Oss, Lodders Boomkwekerijen BV uit Wernhout en Sap Holland uit Zundert de intentie hebben getekend voor vestiging op het BCT! Kort samengevat: stil op de voorgrond, druk op de achtergrond.

 

Nieuws melden over zaken die nog lopend zijn en waarover nog een en ander besluitvormend moet worden, is lastig. We kunnen namelijk niet op de troepen vooruit lopen. Maar we kunnen u wel melden dat het allemaal zeer voorspoedig gaat. Ten aanzien van de plannen (RO, business case, etc), ten aanzien van de financiering (investeerders, e.d.) en ten aanzien van de potentiële vestigers worden er flinke stappen gezet.

 

Om u een indruk te geven van de stappen die gezet worden (de drukte op de achtergrond):

Het bestemmingsplan is in ontwikkeling en wordt eind dit jaar in de gemeenteraad behandeld, er zijn vergaande ontwikkelingen over het energieneutraal kunnen bouwen, investeerders en potentiële vestigers hebben getekend of gaan dat zeer spoedig doen, onderwijsinstituten uit Nederland en België zijn met Treeport in gesprek voor samenwerking in diverse onderzoek- en onderwijsopgaven, samenwerking met onze Belgische partners loopt voorspoedig waarbij win-win kansen praktisch worden opgepakt en in uitvoering gebracht, het centrale Treeportgebouw is planmatig in voorbereiding, subsidieaanvragen zijn lopend en er zijn vele overleggen met betrokkenen en belanghebbenden.

 

Het echte nieuws is dat wij kunnen melden dat er vier partners zijn die een intentieverklaring tot vestiging op het BCT hebben ondertekend. U wist al dat Van der Heijden Sierbestrating uit Wouw heeft getekend.

Met enige trots kunnen wij melden dat naast Van der Heijden Sierbestrating uit Wouw ook Vos Logistics uit Oss, Lodders Boomkwekerijen BV uit Wernhout en Sap Holland uit Zundert de intentie hebben getekend voor vestiging op het BCT!

We zoeken leden voor de ledenraad. We zoeken U die daarin zitting wilt nemen.

U begrijpt het belang van de ledenraad en dat deze direct na afloop van het Majeure Project ingericht moet zijn zodat deze met de ALV in september dit jaar kan worden gekozen. Zo krijgen we een vliegende doorstart van Treeport.

 

Met ruim 100 leden kunnen we met elkaar trots zijn op het draagvlak van de sector voor onze Coöperatieve Vereniging Treeport. Het wordt ook steeds duidelijker waar we met elkaar onze gemeenschappelijke voordelen kunnen halen door samenwerking in Treeport. De Treeportcafe’s helpen ons bij de keuzes die we daarin maken. Samen krachtig door samenwerking. Immers ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

 

Het aantal leden biedt conform de statuten ruimte voor 10 ledenraadsleden. Deze ledenraad ondersteunt, adviseert en begeleidt het bestuur en de organisatie bij de uitvoering van de taken van Treeport. De ledenraad is de vertegenwoordiging van de leden voor het dagelijkse werk van de Treeport organisatie en bestuur. Grote beslissingen worden uiteraard in de ALV genomen, maar voor de dagelijkse praktijk is de ledenraad het aanspreekpunt voor het bestuur. Een belangrijke groep mensen dus, die waakt, begeleidt en ondersteunt bij de zaken waar Treeport zich voor inzet.

 

U begrijpt het belang van de ledenraad en dat deze direct na afloop van het Majeure Project ingericht moet zijn zodat deze met de ALV in september dit jaar kan worden gekozen. Zo krijgen we een vliegende doorstart van Treeport.

We zoeken leden voor de ledenraad. We zoeken U die daarin zitting wilt nemen.

 

Op basis van een inschatting van de activiteiten van Treeport in 2015 zal de ledenraad vier keer per jaar samenkomen. Daarnaast zal er via email nog een en ander gecommuniceerd worden. De tijdsinspanning die wij vragen beperkt zich tot ongeveer 1,5 uur per week!!

 

Als lid van de ledenraad zijn er voordelen. U bent gekozen door de ALV en mag dus namens de leden adviseren. U heeft daarmee ook directe informatie en kunt deelnemen aan de discussies en meningsvorm van Treeport.

 

Het huidige bestuur van Treeport is volop bezig met de voorbereidingen en is actief op zoek naar leden voor de ledenraad. De vraag die onze bestuursleden voorlegt is om je beschikbaar te stellen voor verkiezing in de ledenraad van de Coöperatieve Vereniging Treeport.

Binnenkort worden een aantal ‘potentiele’ ledenraadsleden uitgenodigd voor een verkennend gesprek en toelichting. Ben je lid van de coöperatie en wil je ook uitgenodigd worden?, wil je wel eens horen en verkennen of het iets voor jou is?, meld je dan bij onze programmamanager Gerard de Baaij of een van onze bestuursleden.

 

De bijeenkomst wordt medio juni gehouden. U krijgt na bericht van opgave informatie over  datum, tijd en plaats.

Meld u zich voor 5 juni aan!

Op vrijdag 25 april jl. bezocht Lambert van Nistelrooij (Europarlementariër CDA) in het kader van zijn verkiezingscampagne de gemeente Zundert. Met CDA Zundert, ZLTO Zundert en Treeport heeft hij over diverse onderwerpen gesproken en heeft hij ons gewezen op de mogelijkheden die er binnen Europa voor onze regio liggen.

 

Uit het gesprek met Lambert van Nistelrooij bleek dat alle aanwezigen het eens waren over de noodzaak van een gemeenschappelijke aanpak van huisvesting van arbeidsmigranten. Van Nistelrooij gaf daarbij aan dat Europa de West-Brabantse gemeenten mogelijk kan faciliteren bij deze gemeenschappelijke aanpak, zeker als het ook met Belgische gemeenten wordt opgepakt. Ook waren de aanwezigen het eens over de 'eigenrol' van de agrarische sector bij het Europese middelenbeleid. "Ambtenaren van Europa en overige overheden moeten niet op de stoel van de vakman gaan zitten. Laat dat aan de sector zelf over en geef vanuit de overheid het vertrouwen aan deze vakmensen. Zoek naar nieuwe methodes en parameters voor het middelenbeleid en voorkom dat er nog meer regels bijkomen", was het gemeenschappelijk devies van de aanwezigen.

 

Verder was Van Nistelrooij positief verrast over de voortgang die Treeport heeft gemaakt en de successen die inmiddels zijn geboekt. Onze 'Treeport-aanpak' van samenwerking spreekt hem erg aan, zeker m.b.t. het Business Centre Treeport. De internationale samenwerking en het werken vanuit de inhoudelijke samenwerking op het toekomstige Business Centre werd warm onthaald. In een tweet-bericht dat hij later nog verstuurde schrijft hij: “@TreeportZundert, dank voor je heldere verhaal. Ga achter jullie staan: #Treeport past precies in #Interreg”

 

Het bezoek heeft plaatsgevonden bij Boomkwekerij Ron van Opstal. Na afloop van de gesprekken is er gezamenlijk nog een rondgang over het bedrijf van Ron gemaakt. Mede dankzij de gastvrijheid van Ron was het een zeer geslaagde bijeenkomst!

 

We zijn blij te kunnen melden dat onze Coöperatieve Vereniging Treeport de grens van 100 leden heeft bereikt. Wij feliciteren onze leden en vrienden met het behalen van deze mijlpaal! Wij hopen velen van hen te kunnen begroeten in het 1e Treeportcafé van de Coöperatie. Wij verwachten in ieder geval een grote opkomst, want velen hebben zich al aangemeld voor deze avond (donderdagavond 1 mei a.s.).

 

Hoe ziet het programma op 1 mei eruit? Allereerst wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van de op- en inrichting. Vervolgens gaan met elkaar in gesprek over ons activiteitenprogramma. Hiertoe zullen 10 leden van onze Coöperatieve Vereniging hun plan/idee/initiatief/project presenteren en daarover met u in gesprek gaan. De onderwerpen zijn heel divers, ze zijn gevarieerd in omvang en het zijn plannen met heldere doelen voor onze bedrijvigheid en voor onze sector. We bespreken samen de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen en onderzoeken of er voldoende animo is om plannen te omarmen en op te pakken. Zodoende krijgen we aan het eind van de avond meer zicht op het activiteitenprogramma van Treeport.

 

Bent u lid van Vereniging Treeport Zundert en u heeft nog in overweging om over te stappen naar de Coöperatieve Vereniging Treeport, dan bent u uiteraard ook van harte welkom! Aanmelden kan via info@treeport.eu.

Tijdens het project ‘Schoon Water’ dat de afgelopen jaren heeft gelopen, zijn er innovatieve onderzoeken uitgevoerd waar veel kennis en ervaring uit is voortgekomen. Op Meet & Green Zundert 2014 wordt deze kennis gedeeld met alle boomkwekers, hoveniers, toeleveranciers en andere geïnteresseerden binnen en buiten de sector. Tevens worden andere innovatieve projecten en onderzoeken tentoongesteld aan de bezoekers.

 

Het boomteeltevenement zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur. Roelands Boomkwekerijen is gastheer van dit evenement. Hier zullen vele demonstraties, proeven en workshops worden georganiseerd. Het is tevens mogelijk om tijdens Meet & Green een punt te behalen voor verlenging van de spuitlicentie.

 

Meet & Green Zundert 2014 wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen Cultus Agro Advies, HAS Hogeschool en Treeport. Vorige week heeft BN De Stem via een artikel aandacht besteedt aan het evenement. Heeft u het artikel gemist, klik dan hier om het alsnog te lezen.

Maandag 21 april is het kantoor van Treeport gesloten, rijdt er geen Treerun en vinden er geen Hub-diensten plaats. Dinsdag 22 april staan we uiteraard weer voor u klaar.

 

Wij wensen iedereen vast hele fijne Paasdagen!

 

Na de de 'informele' oprichting van de Coöperatieve Vereniging Treeport op de Algemene Ledenvergadering van 13 februari jl., is op donderdag 3 april jl. de oprichtingsakte bij Van Gogh Notarissen gepasseerd. Daarmee is de oprichting van onze Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. U.A. een feit!

 

Op deze website is inmiddels een apart menu te vinden waar informatie over de Coöperatie staat. Zo is hier o.a. een actueel overzicht van de Coöperatie-leden te vinden, de statuten, het inschrijfformulier, etc. Houd onze site dus in de gaten voor actuele informatie.

 

Ledenaantal groeit door

Na afloop van de ALV van 13 februari stond de teller op circa 40 leden. Dit was een mooie start van onze Coöperatieve Vereniging Treeport. Inmiddels kunnen we melden dat we op 95 inschrijvingen zitten! Van deze 95 bedrijven zijn er 88 lid en 7 vriend. Van de 88 leden tellen we 60 boomkwekers (incl. boomkwekers-handelsbedrijven), 5 handelsbedrijven en 23 overige bedrijven (toeleveranciers, dienstverleners, etc.).

 

 

1e Treeportcafé Coöperatie

Op donderdagavond 1 mei wordt het 1e Treeportcafé voor de Coöperatieve Vereniging Treeport georganiseerd. Dit Treeportcafé is het eerste in rij van bijeenkomsten die we willen organiseren in aanloop naar de 1e Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie. We willen ervoor zorgen dat tijdens de 1e ALV een bestuur en een ledenraad wordt geïnstalleerd en dat we een programma van activiteiten vast kunnen stellen waarmee we aan de slag gaan.

 

Onze Coöperatie-leden hebben een persoonlijke uitnodiging voor dit Treeportcafé ontvangen. Bent u lid van Vereniging Treeport Zundert en u heeft nog in overweging om over te stappen naar de Coöperatieve Vereniging Treeport, dan bent u uiteraard ook van harte welkom! Aanmelden kan via info@treeport.eu of via de website.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 maart is het kantoor van Treeport tijdelijk minder goed bereikbaar i.v.m. een interne verhuizing. Aangezien er minder personeel is gaan we ook minder ruimte huren, dus er moet het een en ander aan computers, servers en telefoons verplaatst worden. Treerun ondervindt geen hinder van deze verhuizing, zij zijn dus normaal te bereiken.

Sinds kort heeft Treerun een eigen website: www.treerun.nl. Deze website laat zien waar Treerun voor staat en welke diensten er aangeboden worden. Uiteraard voldoet de site aan de huidige moderne eisen. Op de site vindt u o.a. terug wat de specifieke voordelen voor een handelaar zijn en de specifieke voordelen voor een kweker. Daarnaast kunt u zelf, aan de hand van een rekenmodel, vrijblijvend laten berekenen wat Treerun u kost. In het menu ‘Mijn Treerun’ kunt u, na inloggen, uw opdrachtenhistorie en emballagesaldo’s terugzien. Benieuwd, neem eens een kijkje!

 

 

Dinsdag 11 maart jl. heeft Arjan van der Heijden van Van der Heijden Sierbestrating een intentieverklaring met Treeport ondertekend voor de vestiging op het Business Centre Treeport (BCT). Hij is de eerste in de rij van vele bedrijven die al kenbaar hebben gemaakt zich te willen vestigen op het BCT.

 

Foto: links Gerard de Baaij (namens Treeport) en rechts Arjan van der Heijden.

 

Van der Heijden Sierbestrating werkt inmiddels al intensief samen met de boomteeltsector en met vele groenvoorzieners/hoveniers. In de combinatie worden klanten optimaal bediend in de levering van dode en levende materialen en de inrichting van particuliere tuinen.

 

Van der Heijden Sierbestrating ontwikkelt thans “de Wouwse tuinen1”, een demonstratietuin van allerlei hoveniers. Van der Heijden heeft de intentie om, naast een tweede vestiging van het bedrijf, de demonstratietuinen ook op het toekomstige BCT te gaan ontwikkelen. Mogelijk in de vorm van een experience centre.

 

Met Van der Heijden Sierbestrating openen wij de rij van vestigers met een pracht onderneming met visie voor de toekomst!

 

1 "De Wouwse tuinen" worden op 2e Paasdag officieel geopend.(adres: Donkenweg 7 in Wouw).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Treeport Zundert op 13 februari jl. is besloten om, na afronding van het Majeur Project Treeport, door te gaan met de opgezette activiteiten in de vorm van een Coöperatie. Vanaf nu is het mogelijk om lid of vriend van de Coöperatieve Vereniging Treeport te worden. Inmiddels zijn er al meer dan 45 leden/vrienden.

 

Meer informatie over de Coöperatie leest u terug in de folder 'Welkom bij Treeport'.

 

Klik hier voor het inschrijfformulier en de contributietabel. En hier voor de statuten.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op: telefoonnummer 076-5995000.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 februari jl. hebben de aanwezige leden van Vereniging Treeport Zundert met een grote meerderheid ingestemd met de oprichting van de Coöperatie. Bij binnenkomst op de ALV hadden zij een groen stembriefje gekregen waarmee zij hun stem uit konden brengen.

 

De leden stemmen in grote meerderheid voor oprichting van de Coöperatie.

 

Ook werd door de leden ingestemd met de statuten, de contributiebedragen en het tijdelijke bestuur. Het huidige bestuur heeft voorgesteld om te fungeren als tijdelijk bestuur van de Coöperatie tot er rond 1 oktober van dit jaar een ledenraad en een nieuw bestuur wordt gekozen. Om de oprichting van de Coöperatie te vieren, schreef oud verenigingsvoorzitter Louis van den Broek zich in als eerste lid van de Coöperatie. Van Oers Agro schreef zich in als eerste 'Vriend van Treeport'.

 

Louis van den Broek schrijft zich als eerste lid in.

 

Na 1 oktober (einde Majeur Project) zal de vereniging opgeheven worden en worden de door de leden van de Coöperatie gekozen projecten van de vereniging overgenomen door de Coöperatie.

 

Voor meer informatie over de Coöperatie (tarieven, statuten, etc.) kunt u bellen naar 076-5995000 of mailen naar info@treeporteurope.com.

Tijdens de ALV hebben Stef Mol (directeur Bedrijven) van Rabobank de Zuidelijke Baronie en bestuurslid Marc Lodders van Treeport een sponsorovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van het Business Centre Treeport (BCT). Het gaat hierbij om een flinke financiële bijdrage.

 

V.l.n.r. Marc Lodders (Treeport), René Dekkers en Stef Mol (beiden Rabobank)

 

Stef Mol zegt hierover: “Rabobank de Zuidelijke Baronie investeert graag samen met ondernemers in de boomteeltsector: een belangrijke sector in en voor deze omgeving. De nieuwe coöperatieve vereniging Treeport en het BCT zijn belangrijke krachtenbundelingen in de dynamische internationale markt. Zo maken zowel de Rabobank als Treeport de ambitie ‘Samen sterker’ waar. Als Rabobank dragen we hier graag aan bij.”

 

Stef Mol aan het woord tijdens de ALV

 

Stef Mol met een Treeport-sjaal: 'Treeport grensverleggend'

Tijdens de ALV is het ‘Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap’ gepresenteerd. Het boek is gemaakt door Ton van Beek (Ton van Beek Buitenruimte & Architectuur) in samenwerking met een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep, bestaande uit enkele boomkwekers en de gemeente Zundert. Het inspiratieboek is één van de projecten die nog op de lijst stonden van het Majeur Project. Het dient, zoals de naam al zegt, ter inspiratie voor ondernemers bij bedrijfsontwikkelingen met een landschappelijke impact. Het inspiratieboek helpt daarnaast ook bij de beoordeling, besluitvorming en procedures van bouwaanvragen en vergunningen. 

 

Het inspiratieboek

 

Drie extra grote exemplaren van het inspiratieboek werden tijdens de ALV overhandigd aan de Zundertse wethouder Johan de Beer, lokale architect Ad Schoenmakers en boomkweker Jolanda van Hasselt (zij maakte deel uit van de werkgroep).

 

Uitreiking inspiratieboek aan (v.l.n.r.) Jolanda van Hasselt, Ad Schoenmakers en Johan de Beer.

 

Voor ieder Treeport-lid ligt een gratis inspiratieboek klaar. Tijdens de ALV hebben al zo’n 50 leden het boek meegenomen. Bent u lid en heeft u nog niet zo’n boek, haal dit dan voor 1 april af op het kantoor van Treeport (Hofdreef 20 in Zundert). Tot die tijd reserveren wij een exemplaar voor u.

Op dit moment vindt de vakbeurs Salon du Végétal in Angers, Frankrijk plaats (18 t/m 20 februari). De Treeport-leden About Plants Zundert, ASRA Plant, Handelsonderneming Schrauwen, Hogendoorn Wijk en Aalburg, Meko Hulsebosch, SAP Holland, Special Plant Zundert, Kwekerij Aad Vermeer en Vromans Kwekerijen hebben hier een gezamenlijke stand.

 

In deze stand nemen zij, naast de verkoop van hun eigen assortiment, ook de verkoop van diverse verkooptafels op zich. Op deze tafels zijn planten te vinden van kwekers uit de Treeport-regio die zelf niet actief zijn op de Franse markt. De kwekers en aanwezige handelaren hebben onderling afspraken gemaakt over de verkoop van de planten. Vanuit Treeport is het een en ander, in overleg met de deelnemers, geregeld. Zo is er een goodiebag voor de pers gemaakt en is er een gezamenlijk persbericht opgesteld. Ook het transport is gezamenlijk geregeld.

 

Hieronder enkele foto's van de deelnemende leden.

 

 

 

 

Op 13 februari jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Treeport Zundert plaats. Met de opkomst van zo’n kleine 100 personen was de vergadering goed bezocht. De ALV bestond uit 3 onderdelen, te weten 1. Feestelijke cadeautjes, 2. Treeport 2.0: De Coöperatie en 3. Financiële en bestuurszaken.

 

Onze leden hebben inmiddels het volledige verslag van deze avond per mail toegezonden gekregen. Ook is aan alle leden het jaarrapport van 2013 en het inschrijfformulier voor de Coöperatie toegestuurd, zodat ook de leden die niet aanwezig waren deze in hun bezit hebben. Hieronder een sfeerverslag van de avond.

 

Feestelijke cadeautjes

De vergadering werd geopend door bestuurslid Marc Lodders met een welkom aan alle leden en aanwezige gasten. Vervolgens begon de vergadering met een aantal ‘feestelijke cadeautjes’. Het eerste cadeautje was het ondertekenen van een sponsorovereenkomst tussen Treeport en de Rabobank. Na een woordje door Stef Mol (directeur Bedrijven bij Rabobank de Zuidelijke Baronie) over de aanleiding en het doel van de sponsorovereenkomst, werd het contract door hem namens de Rabobank en Marc Lodders namens Treeport ondertekend.

 

Foto: v.l.n.r. Marc Lodders (Treeport), René Dekkers en Stef Mol (beiden Rabobank).

 

Het tweede cadeautje was het presenteren en uitreiken van het ‘Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap’. Dit inspiratieboek is tot stand gekomen door Ton van Beek (architect), de gemeente Zundert en Treeport (vertegenwoordigd door enkele boomkwekers). Het inspiratieboek is door kwekers te gebruiken wanneer er bedrijfsontwikkelingen gepland staan die van invloed zijn op het landschap. Drie extra grote exemplaren van het boek werden uitgereikt aan de Zundertse wethouder Johan de Beer, lokale architect Ad Schoenmakers en boomkweker Jolanda van Hasselt (lid van de werkgroep). Tijdens de pauze konden alle Treeport-leden ook een exemplaar ophalen.

 

Foto: v.l.n.r. Jolanda van Hasselt, Ad Schoenmakers, wethouder Johan de Beer en Gerard de Baaij (Treeport).

 

Treeport 2.0: De Coöperatie

Na de feestelijke opening ging de vergadering verder met de officiële beslissing om de Coöperatie op te richten. Voorafgaand aan de ALV waren de statuten en de contributiebedragen al met alle leden gedeeld. Bij binnenkomst hadden alle leden een groene stemverklaring ontvangen. Met deze stemverklaring konden zij hun stem uitbrengen. Met een duidelijke meerderheid stemden de leden in met de oprichting van de Coöperatie. Vervolgens werd door hen ook ingestemd met de statuten, de contributie en het tijdelijke bestuur. Het huidige bestuur heeft voorgesteld om te fungeren als tijdelijk bestuur van de Coöperatie tot er rond 1 oktober een ledenraad en een nieuw bestuur wordt gekozen. Om de oprichting van de Coöperatie te vieren, schreef oud verenigingsvoorzitter Louis van den Broek zich in als eerste lid van de Coöperatie. Van Oers Agro schreef zich in als eerste 'Vriend van Treeport'.

 

Foto: de leden stemmen voor oprichting van de Coöperatie.

 

Financiële en bestuurszaken

Na de pauze zette bestuurslid John Oostvogels de vergadering voort met het bespreken van de formele agendapunten van de ALV van de Vereniging Treeport Zundert. Er werd ingegaan op het verslag van de ALV van 2013, de kascontrole van de vereniging, het jaarrapport van het Majeur Project van 2013 en de begroting voor 2014. Tot slot gaf John wat extra informatie over het Business Centre Treeport en de Treerun, dit omdat deze twee onderwerpen vaak vragen opwerpen onder onze leden.

 

Foto: John Oostvogels aan het woord.

 

Marc Lodders rondde de vergadering af. Hierin gaf hij aan dat er ergens in maart/april een vergadering gehouden zal worden speciaal voor de participatiehouders. Begin 2015 zal er een laatste Ledenvergadering voor de Vereniging plaatsvinden, deze wordt dan namelijk opgeheven. De eerste Ledenvergadering voor de Coöperatie zal plaatsvinden ergens in september 2014.

 

Tot slot bedankte Marc iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en feliciteerde hij de leden nogmaals met de oprichting van de Coöperatie.

 

Foto: Marc Lodders aan het woord.

Op zondag 26 januari heeft Omroep Brabant aandacht besteed aan Treeport in het programma BV Brabant. Hieronder is de reportage te zien.

 

 

Na de succesvolle gezamenlijke deelname aan GrootGroenPlus 2013, hebben Treeport en GrootGroenPlus vorige week weer om tafel gezeten om de editie van 2014 te bespreken. Samen met de werkgroep beurzen zal hier verder vorm aan gegeven worden.

 

Opgeven voor GrootGroenPlus 2014 is alweer mogelijk via de link: http://grootgroenplus.nl/inschrijven2014. Wilt u via Treeport deelnemen? Geef dit dan aan bij de opmerkingen. Heeft u zich al ingeschreven en bent u vergeten Treeport te vermelden?

Geen probleem, als lid nemen wij automatisch contact met u op.

Het oriënterende bezoek van enkele Treeport-leden aan Salon du Végétal in 2013 en de daarop volgende voorbereidingen resulteert in een grote gezamenlijke deelname aan de editie van 2014.

 

About Plants Zundert, ASRA Plant, Handelsonderneming Schrauwen, Hogendoorn Wijk en Aalburg, Meko Hulsebosch, SAP Holland, Special Plant Zundert, Kwekerij Aad Vermeer en Vromans Kwekerijen hebben een gezamenlijke stand. In deze stand zullen zij, naast hun eigen assortiment, ook de verkoop op zich nemen van diverse verkooptafels. Op deze tafels zijn planten te vinden van kwekers die zelf niet actief zijn op de Franse markt. De kwekers en aanwezige handelaren hebben onderling afspraken gemaakt over de verkoop van de planten, zo wordt het hopelijk een win-win situatie!

 

In de gezamenlijke stand wordt standmateriaal van Treeport gebruikt. Zo worden Treeport en de regio ook in Frankrijk gepromoot! Verder zal vanuit Treeport aandacht worden besteedt aan de pers. In de deelnemersbijeenkomst van woensdagavond jl. zijn hiervoor al goede ideeën op tafel gekomen!

 

Salon du Végétal vindt van 18 tot en met 20 februari plaats in Angers, Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.salonduvegetal.com.

 

In 2012 en 2013 draaide in Zundert het project ‘Schoon Water in de Boomteelt’. Dit project kwam voort uit een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Zundert en Treeport Europe. De hoofddoelstelling was het verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater. Aanleiding hiervoor waren de talrijke overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen in 2006 en 2011.

 

Waterkwaliteit behoorlijk verbeterd

In 2013 zijn op verscheidene plekken wederom metingen uitgevoerd. De conclusie is dat de waterkwaliteit behoorlijk is verbeterd! Dit verdiend een groot compliment voor de Zundertse boomteeltsector! Projecten zoals bijvoorbeeld het inzaaien van grasranden, de aanleg van infiltratiegreppels of het kunnen inleveren van niet meer toegelaten middelen werpen dus zijn vruchten af. De resultaten van deze projecten zijn niet altijd even zichtbaar voor de leden, maar ze zijn zeer belangrijk. Het laat zien dat de boomteeltsector zorgvuldig en professioneel onderneemt. En dit biedt kansen, maar ook bestaansrecht voor de toekomst.

 

Azoxystrobin aandachtspunt

Aandachtspunt in bovenstaand verhaal is nog wel de fungicide azoxystrobin (schimmelbestrijding in de boomteelt). Hiervan is in 2013 een lichte overschrijding geconstateerd. Azoxystrobin is toxisch voor waterorganismen en breekt slecht af in het water.

 

Vervolg projecten in 2014

In 2014 gaan we met een aantal projecten binnen 'Schoon Water in de Boomteelt' door. Zo blijft het bijvoorbeeld tot okober mogelijk om kosteloos grasranden in te laten zaaien of om infiltratiegreppels te laten graven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Rijken van Waterschap Brabantse Delta via tel. 076-5641000 of met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Ook voor vragen over het 'Schoon Water in de Boomteelt' project kunt u bij haar terecht.

Afgelopen dinsdag is er bij Treeport gefilmd door BV Brabant. BV Brabant is een programma op Omroep Brabant met wekelijks aandacht voor positieve, vernieuwende, innovatieve en verrassende ontwikkelingen in de Brabantse economie. 

 

Benieuwd naar de reportage over Treeport? Kijk dan op zondag 26 januari naar Omroep Brabant! De uitzendingen op zondag zijn te zien om 9.00 / 10.00 / 11.00 en 12.00 uur. Op de woensdag erna wordt de herhaling uitgezonden (om 20.55 uur).

Uit diverse bedrijfsbezoeken is gebleken dat veel Treeport-leden voor 1 januari 2015 een nieuwe dieseltank aan moeten schaffen om aan de strengere KIWA regelgeving te voldoen. Vlak voor de kerst is Treeport een gezamenlijke tankinkoop overeengekomen met Berkman Energie Service, waarbij ook de diesel gezamenlijk wordt ingekocht.

 

Omdat elke bedrijfssituatie anders is en elke kweker dus andere eisen stelt aan een dieseltank kiest Berkman voor de persoonlijke benadering. Als u geïnteresseerd bent in een vrijblijvend voorstel voor het vervangen van uw huidige dieseltank, dan kunt u hiervoor contact opnemen met John Hoffland via hoffland@berkman.nl of telefonisch via 0180-643654. Hij zal uw aanvraag dan verder in behandeling nemen.

 

Om de inkoop van de tanks te stroomlijnen vragen wij u voor 31 januari te reageren.

 

Lees hier verder voor meer informatie vanuit Berkman/Treeport en hier voor het artikel wat op de website van vakblad De Boomkwekerij staat.

28 november jl. hebben leden van Treeport in besloten kring gesproken over de toekomst van Treeport. Op 12 december zullen de leden weer bij elkaar komen om hierover door te praten. Het is al lang duidelijk  dat Treeport toekomst heeft en dat leden het belangrijk vinden dat Treeport doorgaat. Het is meer de ‘hoe’ en ‘wat’ vraag. Wat wordt de agenda van Treeport 2.0 en hoe gaan we dat organiseren en betalen?

 

Wat heeft Treeport de leden gebracht

Tijdens het Treeportcafé van 28 november werd in de eerste helft met elkaar besproken over wat Treeport  de leden heeft gebracht. De leden spraken hierbij over goede ontwikkelingen, maar plaatsten ook kanttekeningen bij projecten van Treeport. “Treeport is ooit begonnen als een vereniging van boomkwekers die samen werk en kennis deelden, met een gemoedelijke sfeer, ik zou me hier nu weer voor aanmelden.“ Treeport kwam in 2009 in een stroomversnelling toen het Majeur Project van start ging, met steun van provincie en gemeente. Het Majeur Project bracht Treeport veel steun op financieel gebied waardoor er veel mogelijk was. Nu wordt het tijd om zelf, met eigen middelen, veel mogelijk te maken.

 

Treeport 2.0

Na de pauze werden de leden ingelicht over een voorstel van het bestuur, over hun kijk op de overgang van het Majeur Project naar Treeport 2.0. Het advies vanuit het bestuur is gebaseerd op de input van de leden tijdens de keukentafelgesprekken, de bijeenkomsten met de participatiehouders en werkgroepleden en het advies van professionals. Na het eindigen van het Majeur Project is het voorstel om met Treeport 2.0 door te gaan in een coöperatieve vereniging. Over de coöperatie zijn de volgende vier punten besproken: het belang, programma van activiteiten, structuur en samen investeren.

 

Het voorstel zal bij de leden even moeten inwerken. Verder worden de leden in de periode tot 12 december per mail voorzien van meer informatie. Vervolgens zal het voorstel op 12 december uitgewerkt worden tot een opdracht aan het bestuur. Dit alles om in het voorjaar van 2014 tijdens een Algemene Ledenvergadering een definitief Treeport 2.0 vast te kunnen stellen en oprichten.

Vanwege de feestdagen zijn Treeport en Treeport Services van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 gesloten. In deze periode rijdt er ook geen Treerun en worden er geen Hub-activiteiten verricht. Vanaf maandag 6 januari staan Treeport en Treeport Services weer voor u klaar!

ASRA Plant, Boomkwekerij de Raamberg, Boomkwekerij Piet Braspenning en Roelands Boomkwekerijen nemen onder de vlag van Treeport deel aan IPM in een gezamenlijke stand. Naast het promoten van hun eigen bedrijf zullen zij ook de Treeport-regio vertegenwoordigen. Zo nemen zij o.a. de balie van Treeport mee. Op de balie komt, net zoals tijdens GrootGroenPlus, een Treeport-presentatie op TV te draaien en zullen er persmappen te vinden zijn met bedrijfsinformatie van de deelnemende bedrijven.

 

Treeport-leden die ook aan IPM deelnemen en opgenomen willen worden in de persmap, kunnen zich melden bij Jessica van Nijnatten voor meer informatie (jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

De boomteeltsector in de regio Brabant (NL) en de regio Noorderkempen (BE) kent reeds een lange geschiedenis. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling binnen deze regio. Het marktaandeel van het boomteeltgebied neemt vandaag de dag nog steeds toe. Succesfactoren zijn de verdergaande samenwerking van de boomkwekers en de groeiende coöperatieve gedachte om bomen, bosplantsoen, heesters en sierteelt gezamenlijk aan te bieden. Uit deze samenwerking tussen de afzonderlijke boomkwekers, ontstaat de behoefte om de totale productieketen ‘van toeleverancier tot eindgebruiker’ meer op elkaar af te stemmen. Dit is ook nodig om de regio zijn leidende positie te laten behouden in Nederland, België en Europa.

 

Een cruciale stap in de goede richting is de realisatie van het Boomteelt Business Centrum (BBC). Dit wordt een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op één van de groenste sectoren van Nederland en België; de boomteeltsector. Het centrum zal ruimte bieden aan handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en andere betrokken bedrijvigheid. Een commissie deskundigen past een thematische filter toe waardoor enkel bedrijven die nadrukkelijk betrokken zijn bij de boomteeltsector betrokken worden. De samenwerking zal resulteren in slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en de nationale en internationale handel optimaal faciliteren.

 

De voorbereidingen voor een Boomteelt Business Centrum lopen al sinds 2008. In de tussenliggende jaren zijn er diverse marktverkenningen, onderzoeken en locatiestudies verricht. De haalbaarheid van de plannen werd steeds duidelijker. De gemeente Zundert en de stad Hoogstraten en de organisatie Treeport Europe staan nu aan de vooravond van een nieuwe mijlpijl van een publiek-private samenwerking. De voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van het Boomteelt Business Centrum (BBC) wordt bestuurlijk vastgelegd en aansluitend hierop zal gestart worden met het uitwerken van de concrete plannen.

 

Locatie

Het Boomteelt Business Centrum (BBC) ligt aan de snelweg A16/E19. De ligging op de grens van Nederland en België en de nabijheid van grote steden als Antwerpen en Breda werken hierbij versterkend en geven deze ‘hotspot’ de internationale allure die nodig is. Op Belgisch grondgebied betekent de komst van dit BBC een mooie opwaardering van het oudste gebied van transportzone Meer. Die had de laatste jaren te kampen met leegstand en de herbestemming van deze zone zorgt voor een welgekomen nieuwe wending. Het agrarisch gebied aan Nederlandse kant zal een ruimtelijk proces ondergaan zodat ook daar de industrie boomteeltsector zich kan vestigen. De bereidheid van de boomkwekers om mee te doen aan dit project en de betrokkenheid van alle partners over de landsgrenzen heen maakt dit een internationaal project van iedereen.

 

Nu alle neuzen dezelfde kant opstaan kan de concretisering van de plannen door gaan; door naar de volgende stap. Er doet zich een unieke kans voor die gegrepen moet worden. Het verwezenlijken van alle ambities was nog nooit zo dichtbij!

 

Meer informatie

Noot: persbericht Gemeente Zundert 8-11-2013

Treeport zit in de laatste fase van het Majeur Project. Lopende projecten worden afgerond en we zullen naar verwachting medio 2014 de eindbalans opmaken en het Majeur Project afsluiten. Tegelijkertijd zijn alle voorbereidingen voor de verduurzaming van Treeport in volle gang. Treeport inventariseert alle mogelijkheden en voert intensief overleg met participatiehouders en werkgroepleden en voert keukentafelgesprekken met leden, zodat  het bestuur voorstellen kan ontwikkelen. Alle leden van de vereniging Treeport zijn van harte uitgenodigd om mee te werken en mee te denken zodat bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.

 

Op donderdagavond 28 november wordt voor verenigingsleden (besloten) een Treeportcafé georganiseerd om de eerste voorstellen van het bestuur met elkaar te bespreken. We gaan met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen: ‘Wat heeft het Majeur Project ons gebracht?’, ‘Wat wordt de organisatiestructuur?’, ‘Hoe bekostigen we het?’ en ‘Wat zijn de activiteiten van Treeport in de toekomst?’

 

Op donderdagavond 12 december wordt een tweede Treeportcafé georganiseerd. Dit is een vervolg op het eerste zodat in de derde week van januari 2014 een goed voorbereidde en besluitvormende ALV kan worden gehouden over de toekomst van Treeport.

 

Bij deze vragen we onze leden om deze data alvast in de agenda vast te leggen. Jullie ontvangen uiteraard nog een persoonlijke uitnodiging met locatie, tijd en programma.

Volgende week start Groenbroek Advies, in samenwerking met Treeport, de cursus ‘Marketing’ en een week later met de cursus ‘Management en aansturing’. De leergang ‘Marketing’ is bedoeld voor ondernemers die doelgericht aan de slag willen met het verbeteren van specifieke marketingvaardigheden, hun klantsegment beter willen bedienen en de toegevoegde waarde van hun bedrijf willen promoten. Aanmelden voor deze cursus kan tot uiterlijk 11 november.

 

De leergang ‘Management en aansturing’ is bedoeld voor ondernemers en/of bedrijfsleiders van boomkwekerijen die meer dan 5 medewerkers aansturen. Ook is de leergang geschikt voor leidinggevenden die steeds meer managementtaken krijgen en deze werkzaamheden effectiever willen uitvoeren. Aanmelden voor deze cursus kan tot uiterlijk vrijdag 15 november.

 

Beide cursussen worden gegeven in de maanden november, december, januari en februari in twee avonden en twee dagen (1 bijeenkomst per maand).

 

Op dit moment zijn er 14 deelnemers voor beide cursussen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Harrie Groenbroek, tel: 06-31783716 of harrie@groenbroekadvies.nl.

Zoals in de zomer aangekondigd staat inmiddels de 2e fase van de verhuizing van Treeport Services (TPS) op het programma. Vanaf 18 oktober is het kantoor van TPS te vinden in de ‘aardbeienloods’. Daar kunnen ook uw planten gelost worden. Door deze verhuizing kunnen we gebruik maken van de laaddocks, hebben we voldoende ruimte ter beschikking en kunnen we u door de verbeterde faciliteiten sneller helpen. Op locatie 1 is vanaf 18 oktober het kantoor gesitueerd. Met uw planten kunt u terecht bij de locatie ‘lossen’.

 

 

Uit een evaluatie die gehouden is onder de 45 deelnemende leden van Treeport blijkt dat zij tevreden zijn over hun gezamenlijke deelname aan de 23e editie van GrootGroenPlus. In de evaluatie is o.a. gevraagd of de samenwerking tussen de bedrijven in de regio goed tot uiting is gekomen; 91% heeft deze vraag met ‘ja’ beantwoord. Op de vraag of dat de gezamenlijke uitstraling een toegevoegde waarde voor het eigen bedrijf heeft gehad, antwoordde 63% met ‘ja’, 16% met ‘nee’ en 22% met ‘weet niet’. Tijdens GrootGroenPlus is door de deelnemers en de bezoekers veel gesproken over de verwachtingen voor het komende seizoen. Deze vraag is ook aan de deelnemende Treeport-bedrijven gesteld, zij zijn redelijk positief gestemd; 31% verwacht meer omzet dan vorig seizoen en 56% verwacht dezelfde omzet als in het seizoen 2012-2013.

 

Op de beurs kwamen bezoekers het Treeport-gedeelte binnen langs het grote promotieplein waar alle 45 Treeport-bedrijven vertegenwoordigd waren met een presentatiestandje. De meeste bezoekers hebben hier enige tijd stilgestaan om te zien wat de regio allemaal te bieden heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Links het promotieplein, rechts de Treeport-stand

 

Aan het einde van het promotieplein stond de stand van Treeport waar bezoekers uitleg werd gegeven over de regio, de bedrijven in de regio en de activiteiten van Treeport. Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn blijkt dat veel mensen, ook internationale bezoekers, inmiddels van het bestaan van Treeport af weten. Over het algemeen is men zeer enthousiast over de opzet zoals we die inmiddels al meerdere malen op een beurs hebben laten zien. Het zorgt voor herkenbaarheid.

 

In de Treeport-stand horen we dat er veel animo is om in deze regio te kopen of meer te gaan kopen. Vaak wordt daarbij de vraag gesteld hoe de logistiek in de regio geregeld is. Daarvoor zijn de diensten van Treeport Services onder de aandacht gebracht. Al met al biedt GrootGroenPlus voldoende vertrouwen in de toekomst op het gebied van handel maar ook op het gebied van samenwerking, want samen hebben we laten zien waartoe deze regio in staat is!

Vanaf 1 oktober is Treeport Services gaan werken met een nieuw planningssysteem: Talis. Met dit systeem wordt de administratie vereenvoudigd. Facturen worden voortaan via de e-mail verstuurd.

 

Uw orders zien wij de komende periode graag per e-mail (info@treeportservices.com) of per fax (076-7620130) verschijnen. Indien u in de tussentijd orderoverzichten wenst, bijvoorbeeld ten behoeve van de factuurcontrole, dan kunnen wij u deze uiteraard leveren.

 

Via het nieuwe programma kunt u straks zelf orders aanmelden, maar ook uw facturen, fustoverzichten en orderhistorie inzien. Wij zullen u melden wanneer het systeem zo ver is.

Tijdens GrootGroenPlus hebben 3 Treeport-leden uit handen van Lodewijk Hoekstra een duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel ontvangen. Eric Mulders van Mulders Rosa & Acers, kreeg 2 paspoorten overhandigd. Eén voor zijn rozen assortiment en één voor zijn Acers. Marc Lodders van Lodders Boomkwekerijen ontving het paspoort voor bos- en haagplantsoen en Jan Mouws van Boomkwekerij J. Mouws ontving het paspoort voor zijn sierheesters.

 

V.l.n.r. Jan Mouws, Lodewijk Hoekstra, Eric Mulders en Marc Lodders.

 

Inmiddels zijn nu 4 Treeport-bedrijven gelabeld. Gebr. Jonkers uit Elshout kreeg het eerste duurzaamheidspaspoort uitgereikt tijdens Plantarium 2013.

Tijdens GrootGroenPlus mocht iedereen die dat wilde op de zeepkist gaan staan om zijn of haar verhaal te vertellen. Van deze mogelijkheid hebben veel mensen binnen Treeport gebruik gemaakt. Heeft u een zeepkistsessie gemist die u graag wilde horen, kijk deze dan nu terug op YouTube (klik hier). Ook de Rond-de-groene-tafel-gesprekken zijn hier terug te vinden.

 

Hieronder een overzicht van de mensen binnen het Treeport-netwerk die op de zeepkist hebben gestaan: Remco van Dessel (over het Boomteelt Business Centrum), Arno Zagers (Van Oers Agro), Pius Floris (Plant Health Care), Frits van Dijkman (ABAB Accountants), Gerard de Baaij (Treeport-netwerk), Vincent van Rijsewijk (PEP), Charles Brosens (Vogelrevalidatiecentrum), René Jochems (Groeibalans), Piet Utens (wethouder gemeente Zundert), Ronald van der Stroom (Grenzeloos Groen) en David Bömer (Boomkwekerij Bömer).

Tijdens GrootGroenPlus zijn 18 nieuwe gewassen geïntroduceerd. Tijdens de beurs zijn deze 18 nieuwigheden gekeurd door de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Skimmia japonica 'Pabella' is bekroond tot beste nieuwigheid van GrootGroenPlus 2013 en ontving hiervoor een gouden medaille.

 

Van de nieuwe gewassen zijn er 4 gepresenteerd door leden van Treeport. Hieronder hun geïntroduceerde gewassen met de behaalde prijzen.

 • Acer 'Ample Surprise' van Boomkwekerij Bömer (Bronzen medaille)
 • Escallonia ‘Alcaura’ (GOLDEN CARPET) van Boomkwekerij Elst-van Bergen (Zilver)
 • Pieris japonica 'Opstal69' (PINK PASSION) van Boomkwekerij Ron van Opstal (Brons)
 • Sciadopitys verticillata 'Eiffel Tower' van Sprenkels BV (Brons)

Op vrijdag 23 augustus, tijdens het Plantarium, heeft Treeport-lid Rob Jonkers (van Gebr. Jonkers uit Elshout) uit handen van Lodewijk Hoekstra het eerste duurzaamheidspaspoort 'plant' van NL Greenlabel in ontvangst mogen nemen. Gebr. Jonkers scoorde met de producten die verkocht worden onder de merknaam 'Forever&Ever'  (hortensia's) met B de op een na hoogst haalbare score (schaal A tot G).

 

Naast het uitreiken van het duurzaamheidslabel, heeft Lodewijk Hoekstra samen met Vincent van Rijsewijk namens Treeport, een ronde over de beurs gelopen. Hiervan en van de uitreiking van het duurzaamheidspaspoort aan Rob Jonkers is een filmpje gemaakt. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Sinds enige tijd is het mogelijk om uw CC's, bestemd voor de diverse FloraHolland vestigingen, op te laten halen door de Treerun. De Treerun haalt uw CC's op tegen het Treerun-tarief (zie infoboekje, klik hier). Op de Hub worden alle CC's verzameld en tegen speciaal Hub-tarief opgehaald door Vermeer Transport. Ook kunt u uw CC's zelf afleveren op de Hub. Het omruilen van CC's verloopt via Vermeer, deze worden niet door Treeport Services omgeruild.

 

Aanmelden van CC's dient op dezelfde wijze te gebeuren als andere Treerun-orders. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Treeport Services (tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com)

Treeport Services bied u de mogelijkheid om uw standmateriaal, samen met uw overige orders, bij u op het bedrijf op te halen en af te leveren tot in uw stand op GrootGroenPlus. Gezien de grootte van het CLTV-terrein verwachten wij dat het tijdens de opbouwdagen erg druk zal zijn, dus hiermee zou u een hoop (wacht)tijd kunnen besparen.

 

Ook het thuisbrengen van uw materialen en planten kunt u door Treeport Services laten verzorgen. Als u ervoor zorgt dat de materialen (op ladingdragers) in uw stand klaarstaan, met duidelijk uw bedrijfsnaam erop vermeld dan bezorgen wij deze weer bij u thuis. Dit alles wordt gedaan tegen het Treerun-tarief, zonder extra kosten! Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar info@treeportservices.com of een fax naar 076-7620130 met daarin het aantal palletplaatsen/CC’s en het tijdstip waarop de materialen/planten geleverd moeten worden.

Met maar liefst 45 Treeport-leden nemen we gezamenlijk deel aan GrootGroenPlus! Dit komt onder andere tot uiting in een groot promotieplein, waarin Treeport bedrijven eyecatchers van het bedrijf presenteren. Dit promotieplein biedt bezoekers in één oogopslag een totaalbeeld van wat de Treeport-regio te bieden heeft. Dit promotieplein is te vinden op standnummer 35.

 

Foto: het Treeport promotieplein van vorig jaar op GrootGroenPlus

 

Thematische stand

Aanslutiend aan het promotieplein heeft Treeport een eigen stand en een thematische stand. In de thematische stand wordt door Ronald van der Stroom iedere dag op een interactieve manier ingespeeld op de 3 verschillende themadagen van GrootGroenPlus. Woensdag is dit ‘retail’, donderdag ‘openbaar groen’ en vrijdag ‘hovenier’. Bent u benieuwd, kom dan een kijkje nemen!

 

Lodewijk Hoekstra te gast bij Treeport

Op vrijdagmiddag is om 13.30 uur Lodewijk Hoekstra te gast in de stand van Treeport. Lodewijk gaat de Treeport-leden Jan Mouws, Marc Lodders en Eric Mulders het duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel overhandigen. Daarnaast gaat Lodewijk o.a. in op de mogelijkheden om eventueel MPS en NL Greenlabel met elkaar te integreren. U bent bij deze allemaal van harte uitgenodigd om naar Lodewijks verhaal te komen luisteren.

 

Diverse leden en mensen van de organisatie van Treeport staan tijdens de beurs op de zeepkist. Hieronder per dag de sprekers en de onderwerpen.

 

Woensdag

Ronald van der Stroom trapt op woensdag om 15.10 uur af op de zeepkist met een verhaal over ‘Grenzeloos Groen’. Wethouder Piet Utens staat deze dag ook op de zeepkist. Hij gaat vertellen over het belang van de boomkwekerijsector in Zundert (16.40 uur). Pius Floris van Plant Health Care heeft als thema ‘Kunstmest veroorzaakt plantenziekten’ en staat iedere dag op de zeepkist.

 

Donderdag

Op donderdag staat Gerard de Baaij op de zeepkist. Hij gaat iets vertellen over het netwerk Treeport (16.40 uur). Vincent van Rijsewijk van PEP vertelt wat over het verduurzamen van de groene buitenruimte (15.55 uur).

 

Vrijdag

Op vrijdag staan Frits van Dijkman van ABAB Accountants (14.25 uur - 'Vooruitkijken en strategie vormen, iets voor anderen, of toch niet?'), Fons van Wezel van SAP Holland (14.55 uur – ‘E-commerce in onze branche’), Remco van Dessel (15.10 uur – ‘Ontwikkeling Boomteelt Business Centrum’) en Arno Zagers van Van Oers (15.25 uur – 'Cijfers vertellen alles’) op de kist.

 

Niet alle zeepkist sessies zijn ingevuld, dus er is nog altijd ruimte om tijdens de beurs spontaan op de kist te springen om uw verhaal of boodschap over te brengen op de aanwezigen!

 

Het is bekend dat bij bedrijfsontwikkelingen die invloed hebben op het landschap, de ondernemer geconfronteerd wordt met ruimtelijk en landschappelijk beleid van gemeente en provincie. Veelal zal een bedrijfsontwikkeling gepaard moeten gaan met een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Ondernemers die hiermee geconfronteerd worden willen wij ideeën aandragen hoe hier mee om te gaan. Zodoende hoeven zij niet zelf 'het wiel' uit te vinden, worden bedrijfsontwikkelingen gestroomlijnd en kunnen vergunningsprocedures eenvoudiger en sneller worden doorlopen.

 

In het bestemmingsplan buitengebied is geregeld wanneer compensatie nodig is bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Compensatie kan door gebruik te maken van bijzondere architectuur, de aanleg van groenelementen of door het storten van gelden in het gemeentelijke landschapsfonds als een ondernemer op eigen grond geen ruimte heeft.

 

Voor wanneer een ondernemer op eigen grond de landschappelijke kwaliteitsverbetering wil realiseren wordt een "inspiratieboek" ontwikkeld. Op basis van ideeën uit het "inspiratieboek" kan een ondernemer zijn bedrijfsplan uitwerken. Wetende dat hiermee wordt voldaan aan beleidsverplichtingen en een vergunningsprocedure sneller en eenvoudiger kan worden doorlopen. Uiteraard is het gebruik van het inspiratieboek geheel vrijblijvend.

 

Het "inspiratieboek" wordt, in het kader van het Majeur Project, door enkele Treeport-leden met behulp van Ton van Beek / Buitenruimte en Architectuur en in samenwerking met de gemeente Zundert ontwikkeld.

Op 4 september wordt de vakbeurs Four Oaks in Engeland door 7 Treeport-leden gezamenlijk bezocht. Het doel is om te bepalen of dat deze beurs interessant is om, al dan niet gezamenlijk, deel te nemen. Meer informatie over Four Oaks is te vinden op www.fouroaks-tradeshow.com.

 

De reis

Vanuit Treeport is de reis voor deze 7 mensen inmiddels geregeld. Vanuit Charleroi (Brussel) wordt er gevlogen naar Manchester. Vanuit het vliegveld rijden er gratis shuttle-bussen naar de beurs (+/- 15 min. rijden). De heenvlucht gaat om 9.10 uur en de terugvlucht om 20.30 uur. Zo lang de vlucht niet volgeboekt is bestaat er nog de mogelijkheid om met deze groep mee te gaan, dus mocht u interesse hebben neem dan contact op met Nicole Neefs (nicole.neefs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000). Zij kan u van meer informatie voorzien.

 

Deelnemende leden

Naast de 7 bezoekende leden staan een aantal leden ook zelf op de beurs, te weten: Boomkwekerij Poppelaars (Sprundel), Boomkwekerij Piet Braspenning (Zundert), Floribras Garden Plants (Zundert) en Maasplant (Zundert).

Op donderdagavond 22 augustus waren we te gast bij Boomkwekerij Gebr. Roelands in Wernhout. Deze bijeenkomst is onderdeel van het ‘Schoon Water in de Boomteelt’ project en ging over organische stof en de weerbaarheid van de bodem. René Jochems van Groeibalans gaf uitleg in het veld en aan de hand van een presentatie. Tijdens deze avond waren 10 geïnteresseerde kwekers, René Rijken van het Waterschap en Vicky Clarijs van Treeport aanwezig.

 

Belangrijke toetsing over het organische stof gehalte in en de weerbaarheid van de bodem zit in bodemonderzoeken. Van 1 perceel bij Boomkwekerij Gebr. Roelands is de gehele geschiedenis goed bewaard gebleven en zijn er bodemonderzoeken vanaf 1985 aanwezig. Op deze manier was duidelijk zichtbaar hoe de grond zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en wat voor effecten hierop van invloed zijn. Te denken valt o.a. aan grondbewerking, de periode van grondbewerking, verschillende teelten, bemesting, etc.

 

Al met al een interessante en interactieve avond. Mocht u als lid vragen hebben over deze avond of over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Vicky Clarijs (vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

 

Op 8 augustus vond weer een Treeportcafé plaats. Ondanks de vakantieperiode waren toch zo’n 25 leden aanwezig. Het programma van de avond was opgedeeld in drie stukken. 1. trends in de markt, 2. stand van zaken diverse beurzen en 3. Groenbroek Advies over beurzen en klantencontact.

 

Trends in de markt

Vier trends in de markt zijn behandeld aan de hand van artikelen uit vakliteratuur. De besproken trends zijn: 'van een vraag- naar een aanbodmarkt', 'van seizoenslevering naar daghandel', 'van geplande- naar impulsaankopen' en 'van 'kijkgroen' naar de multifunctionele buitenruimte'. Iedereen kon kiezen welke trend het beste bij hem of haar past, waarna in groepjes over deze trends is gediscussieerd. Het doel hiervan is het zoeken naar mogelijkheden voor het eigen bedrijf door in te spelen op deze trends in de markt.

 

Stand van zaken diverse beurzen

Vervolgens zijn diverse beurzen waaraan leden van Treeport deelnemen kort besproken. Zo is GrootGroenPlus de revue gepasseerd, 44 leden nemen hieraan deel in het Treeport-collectief. Dit is ruim 15% van het totale aantal deelnemers op GrootGroenPlus! Verder zijn IPM, Salon du Végétal, Plantarium en Florall voorbij gekomen.

 

Vanuit de werkgroep beurzen is besloten om ter oriëntatie op 4 september Four Oaks in Engeland te bezoeken. Heeft u interesse om samen met enkele leden van de werkgroep een bezoek te brengen aan deze beurs, laat dit dan weten aan Jessica van Nijnatten (jessica.van.nijnatten@treeporteurope.com).

 

Groenbroek Advies

Met het oog op de komende beurzen waren Harrie Groenbroek en Stephany Linthorst van Groenbroek Advies uitgenodigd om de aanwezigen te helpen het maximale rendement uit hun beursoptreden te halen: 'Wat wil je op een beurs bereiken en hoe kun je dit doen?' Naast de gegeven presentatie werden spelletjes gespeeld om de aanwezigen op een interactieve manier hiermee verder te helpen. Aan het eind werden ook hier in groepjes vragen bediscussieerd en tot slot met elkaar gedeeld.

 

Alle leden krijgen een verslag van deze bijeenkomst met de belangrijkste adviezen per mail toegestuurd.

Van 21 tot en met 24 augustus vindt de 31e editie van het Plantarium in Boskoop plaats. Het thema dit jaar is ‘Groen Spreekt’. Naast de leden die afzonderlijk op Plantarium staan, zal Treeport ook als geheel vertegenwoordigd zijn in de ‘Sterke Merken stand’ van PEP Business Creators (standnummer 11).

 

Promotie van de regio West-Brabant

Via de 'Sterke Merken stand' promoot Treeport de sterke boomteeltregio West-Brabant met haar prachtige bedrijven, een mooi en breed assortiment en verrassende innovaties. Onderdeel van de 'Sterke Merken stand' is ook NL Greenlabel. Samen met NL Greenlabel laten de bedrijven zien dat investeren in een groene én gezonde bedrijfsvoering goed samengaan. Groen gaat pas echt spreken als je het je klanten vertelt! Zo maken zij de verbinding met het Plantarium- thema van dit jaar: ‘Groen Spreekt’.

 

Deelnemende leden

Naast de Treeport-stand staan diverse prominente bedrijven uit ons netwerk zelf ook op Plantarium. Deze bedrijven zijn:

Op maandag 2 september wordt i.v.m. het jaarlijkse Bloemencorso in Zundert geen Treerun gereden. Ook kunnen er geen planten aangeleverd of afgehaald worden op de Hub. Dinsdagochtend 3 september rijdt de Treerun weer zoals gewoonlijk (opgeven kan tot 9:00 uur of bijv. al op vrijdag 30 augustus). Dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur kan er ook weer gebruik worden gemaakt van de Hub. 

 

Voor meer info over het Bloemencorso, zie www.bloemencorsozundert.nl.

 

Foto van de winnende Corsowagen van 2002.

Sinds september 2012 is Treeport Services gevestigd in de zogenaamde 'augurkenloods' op het CLTV-terrein. Door de bouw van een nieuwe aanvoerloods op dit terrein, wordt de 'augurkenloods' medio augustus afgebroken. Dit betekent dat er voor Treeport Services een verhuizing aan zit te komen. Deze verhuizing zal in twee fases plaatsvinden.

 

Fase 1 houdt in dat er een tijdelijke locatie op het CLTV-terrein gebruikt wordt, voordat de definitieve locatie in de aardbeienloods wordt ingenomen (fase 2). Vanaf maandag 12 augustus kunt u niet meer op de huidige locatie terecht maar wordt u aan de linkerzijde van het terrein geholpen (zie de foto hieronder).

 

 

Treeport Services zorgt ervoor dat deze locatie duidelijk gemarkeerd wordt. Na het lossen van de planten wordt er uiteraard voor gezorgd dat deze binnen gezet worden, zodat bijvoorbeeld het weer geen invloed heeft op de plantkwaliteit. Ook de planten voor Transportbedrijf Erik Tax kunnen daar gelost worden. In goed overleg met Erik Tax wordt ervoor gezorgd dat de planten op de plaats van bestemming komen.

 

Hieronder zijn de huidige locatie en de tijdelijke locatie ingetekend.

 

 

Onlangs hebben alle leden van Treeport en klanten van Treeport Services de nieuwe tarieven voor de Treerun/Hub mogen ontvangen. Deze nieuwe tarieven zijn vastgesteld in overleg met de werkgroep Agrologistiek. De nieuwe prijzen gaan in per 1 september 2013 en zijn geldig voor zowel het najaar van 2013 als het voorjaar van 2014. Ten opzichte van het afgelopen seizoen zult u zien dat de prijzen voor de Treerun en de Hub volledig losgekoppeld zijn. Deze zijn dus ook los van elkaar te gebruiken. De nieuwe tarievenlijst is hier te vinden.

 

Voor meer informatie kunt u uiteraard terecht bij Treeport Services, tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com.

Na het Treeportcafé van 4 februari jl. over NL Greenlabel is er een 'kopgroep' van 7 kwekers ontstaan die samen met Royal HaskoningDHV en NL Greenlabel de duurzaamheidscriteria voor boomkwekerijproducten hebben vastgesteld. Het uiteindelijke beoordelingsschema voor de labeling van planten/bomen (levende materialen) is hier terug te vinden. Op www.eerlijkbuitenleven.nl is meer algemene informatie over het label terug te vinden.

 

Gelabelde bedrijven

Van de kopgroep zijn inmiddels 4 bedrijven daadwerkelijk gelabeld. Deze bedrijven zijn Lodders Boomkwekerijen, Boomkwekerij J. Mouws, Gebr. Jonkers Elshout en Mulders Rosa & Acers. Eind augustus wordt nog een bedrijf uit de kopgroep gelabeld. NL Greenlabel komt hiervoor naar het kantoor van Treeport. Dit moment kunnen we tevens gebruiken voor bedrijven die interesse hebben in het labelen van producten of vragen hebben over het label (soort inloopspreekuur). Geef uw interesse aan ons door en wij laten u weten op welke dag en tijdstip dit inloopspreekuur plaats gaat vinden (de datum en het tijdstip zijn namelijk nog niet vastgesteld).

 

Uitleg over NL Greenlabel

Er staan inmiddels diverse momenten gepland waarbij NL Greenlabel meer uitleg komt geven over het label. Zo is er iemand van NL Greenlabel aanwezig op de demodag Duurzame onkruidbestrijding op 5 september op het bedrijf van Marc Lodders in Wernhout. Eind september vindt er een Treeportcafé plaats met als thema 'innovatie en NL Greenlabel'. En ook op GrootGroenPlus zal er vanuit Treeport aandacht zijn voor NL Greenlabel, waarbij op de vrijdag (4 oktober) Lodewijk Hoekstra aanwezig zal zijn in de Treeport-stand. 

 

Voor meer informatie over NL Greenlabel of opgave voor het inloopspreekuur eind augustus, kunt u het beste contact opnemen met Ronald van der Stroom (projectleider Treeport, tel. 076-5995000 of ronald.vander.stroom@treeporteurope.com) of Eric Mulders (Mulders Rosa & Acers, tel. 06-20012678 of eric@muldersvof.nl).

Naar aanleiding van het verbod op het gebruik van rode diesel vanaf 1 juli 2013, is Treeport Services gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het gezamenlijk inkopen van diesel. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten van onze leden, zijn er diverse gesprekken met potentiële leveranciers gevoerd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Berkman Energie Service.

 

Onze leden hebben inmiddels een schrijven ontvangen met daarin de kortingsafspraken en overige mogelijkheden via Berkman. Degenen die in het voorjaar interesse hebben getoond door de vragenlijst in te vullen, kunnen een bezoek met een aanbieding verwachten of zijn inmiddels al bezocht. De aanbieding wordt gebaseerd op basis van het jaarverbruik en de tankgrootte. Het kortingsbedrag is tenminste € 10,00 per 100 liter en is altijd vrij van transportkosten. De korting is op basis van de dagelijkse Shell adviesprijs en is te vinden op  http://www.nu.nl/brandstof/index.html. De prijs staat genoteerd inclusief 21% BTW. De korting die u als Treeport-lid kunt krijgen is gebaseerd op de prijs exclusief BTW. Als er een dagprijs van € 1,489 incl. BTW wordt vermeld, dan is de literprijs waarover u korting krijgt € 1,489 - 21% BTW = € 1,231.

 

Bent u geïnteresseerd maar bent u nog niet bezocht, neem dan contact op met Treeport Services via tel. 076-7620066 of info@treeportservices.com.

Nu de handel op een wat lager pitje staat, willen wij van de mogelijkheid gebruik maken om u nogmaals te wijzen op de mogelijkheid om via Treeport Services nieuwe boxpallets aan te schaffen voor het komende seizoen. De concurrerende prijzen van het afgelopen voorjaar kunnen wij ook voor het komende seizoen handhaven. Klik hier voor onze voorwaarden en prijzen.

 

Mocht u meer informatie willen over bijvoorbeeld de levertijden of wilt u de boxen eens met eigen ogen bekijken, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen, telefoonnummer: 076-7620066, e-mail: info@treeportservices.com.

Treeport en de gemeente Zundert hebben begin dit jaar het verzoek bij de Provincie Noord-Brabant weggelegd voor verlenging van het Majeur Project Treeport. Het Majeur Project zou op 31 december 2013 aflopen. Provinciale Staten heeft echter op 21 juni jl. toegestemd met verlenging van het Majeure Project Treeport voor de duur van 9 maanden. Het Majeur Project loopt nu tot 1 oktober 2014. Het gaat hierbij niet om verhoging van de subsidie maar om meer tijd. Meer tijd voor de uitvoering van onze plannen en voor het verduurzamen van Treeport. Een organisatie die na afloop van het Majeure Project op eigen benen zal staan.

€ 15.000,- beschikbaar voor schone, innovatieve ideeën!

Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak “Schoon Water voor de Boomteelt” is de innovatiepot. De innovatiepot is gevuld met een bedrag van € 15.000,-, na de ronde van vorig jaar. Dit bedrag is een stimuleringsbijdrage, waar boomkwekers of toeleveranciers een beroep op kunnen doen voor een bijdrage aan een maatregel die ze hebben genomen. De betreffende maatregelen moeten een effect hebben dat aansluit bij de doelstelling van het project "Schoon Water voor de Boomteelt".

 

Doelstelling is om een impuls te geven aan het duurzaam produceren bij boomkwekers in West-Brabant. Dit gebeurt door concrete acties te ondernemen op het gebied van verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.

 

Beoordeling van ingediende innovatieve ideeën en voorstellen

Onderstaand worden de belangrijkste criteria beschreven op basis waarvan innovaties worden beoordeeld. Deze criteria hanteert de projectgroep "Schoon Water voor de Boomteelt" bij de beoordeling.  

 

Beoordelingscriteria:

 1. De innovatie past binnen de doelstelling van het project SWB: 'Verminderen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater'.
 2. De innovatie moet toepasbaar zijn binnen het werkgebied van Treeport.
 3. De innovatie moet verder verbreed kunnen worden binnen de boomteeltsector zodat meer boomkwekers gebruik kunnen maken van de innovatie.
 4. De innovatie dient nieuw te zijn voor de sector.
 5. De innovatie dient op korte termijn toepasbaar te zijn in de sector.
 6. De indiener dient bij voorkeur zelf een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de innovatie.
 7. De bijdrage vanuit de innovatiepot dient in een redelijke verhouding te staan tot de totaal benodigde ontwikkelingskosten. Vanuit de innovatiepot wordt tot maximaal 50% van de totale investeringskosten bijgedragen.
 8. De bijdrage vanuit de innovatiepot is per project maximaal € 5.000,-.
 9. De kosten voor de bijdrage dienen binnen de projectperiode van het project "Schoon Water voor de Boomteelt" te worden gemaakt.  

Voorstellen voor de innovatiepot kunnen ingediend worden tot 31 augustus 2013 bij Treeport, Hofdreef 20, 4881 DR in Zundert ter attentie van Vicky Clarijs of via vicky.clarijs@treeporteurope.com.

Gisteren is door ontwerper Ton van Beek “Het Geheim van Zundert” tijdens een persmoment in het Van GoghHuis in Zundert onthuld. “Het Geheim van Zundert” is de naam wat aan het ‘rotonde-project’ van Treeport is gegeven. Om de zichtbaarheid van de boomteeltsector binnen de gemeente Zundert te verbeteren heeft Treeport, in samenspraak met de gemeente Zundert, het initiatief genomen om een viertal rotondes opnieuw te laten ontwerpen en in te richten.

 

In het najaar van 2011 werd hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Om de rotondes een ‘Zundertse’ uitstraling te geven is het idee ontstaan om de rotondes dusdanig in te richten dat 3 Zundertse speerpunten; de boomteelt, Van Gogh en het Bloemencorso hierin tot uitdrukking zouden komen.

 

De rotondes zijn een tijdje geleden al opgeleverd maar het ‘geheim’, zo bleek gisteren, is slechts vanuit de lucht te zien. Dan is namelijk te zien dat in de vier rotondes de handtekening van Vincent van Gogh is verwerkt. Hieronder is die handtekening in een fotomontage te zien.

 

 

Ton van Beek heeft ook een filmpje gemaakt, klik hier om het filmpje te bekijken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Treeport Zundert op 6 juni jl. is Louis van den Broek afgetreden als voorzitter. Louis van den Broek is al vanaf 2008 het gezicht van Treeport. En dat was hij met verve. Gedreven, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en altijd realistisch positief heeft hij Treeport gebracht waar het nu staat. Een sterke merknaam en een uniek samenwerkingsverband met grote kansen voor de regio en voor de sector. Ondanks zijn enthousiasme heeft hij echter besloten zijn bestuurstaak erbij neer te leggen. De afgelopen 5 jaar waren voor Louis tropenjaren waarin de tijd voor het eigen bedrijf en het gezin meestal ten koste ging voor Treeport. Na 5 jaar is het mooi geweest en mag iemand anders het over gaan nemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn veel lovende en dankbare woorden uitgesproken richting Louis. Via deze weg wil het bestuur en de organisatie van Treeport Louis nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet!

 

Louis blijft gelukkig wel een rol binnen de vereniging vervullen. Als lid van de werkgroep agrologistiek blijft hij zijn steentje bijdragen.

 

Treeport is nog op zoek naar een kandidaat die de rol van voorzitter op zich wil nemen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze functie, neem dan contact op met John Oostvogels, voorzitter van het Stichtingsbestuur. John is te bereiken via tel. 06-53602693 of via info@treeport.eu.

Afgelopen zondag heeft de 2e editie van de Open Kwekerijdag in Zundert plaatsgevonden. Naar schatting hebben zo'n 850 belangstellenden deze Open Dag bezocht. De 4 deelnemende bedrijven en de organisatie van Treeport kijken terug op een zeer geslaagde Open Kwekerijdag. Onze dank gaat o.a. uit naar de sponsoren die deze dag mede mogelijk gemaakt hebben, te weten: Basrijs, Groeibalans, Bergamo-Havando en enkele anonieme sponsoren.

 

Door het mooie weer waren velen op de fiets gekomen. De huifkar van Toon Godrie verbond de verschillende locaties met elkaar, maar je kon ook een uitgezette wandelroute volgen die langs en op elk bedrijf kwam. Ook veel Belgen hadden de moeite genomen om de Open Kwekerijdag te bezoeken. Op ieder bedrijf werd voor een hapje en een drankje gezorgd.

 

Loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts

Opvallend was het aantal “gereedschappen” in de loods van loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts. Je kunt zien dat de boomkwekerij veel teelten kent en om een specifieke mechanisatie vraagt. Opvallend zijn ook de zelfgebouwde machines waar de praktische kennis van de techniek en de teelt samenkomen in inventieve oplossingen. Ook reed er een manloze tractor rond. Dit was een gps gestuurde tractor die feilloos zijn “circuit” reed. De composteermachine op het terrein liet zien hoe dagelijks vele tonnen organisch afval worden verwerkt tot een mooi product dat als bodemverbeteringsmiddel dient in de tuinbouw en in tuinen.

 

Foto: de op gps rijdende tractor van Wil Huybregts.

 

Boomkwekerij Denissen

Boomkwekerij Denissen is gespecialiseerd in de teelt van bos- en haagplantsoen in de vollegrond en in pot. Op het containerveld wordt een gesloten watergeefsysteem gehanteerd. Al het gietwater wat de planten niet bereikt komt terug in een groot bassin dat voornamelijk wordt gevuld met regenwater afkomstig van de daken van de loods. Op het bedrijf was goed te zien hoe de plant wordt opgekweekt van de kiemplanten op het zaaibed tot een leverbaar product op het containerveld.

 

Foto: mensen kijken rond op het containerveld bij Denissen.

 

Boomkwekerij Ron van Opstal

Bij Boomkwekerij Ron van Opstal kom je planten tegen die je normaal gesproken op het tuincentrum ziet. Er vindt de teelt plaats van onder andere Bergthee (Gaultheria procumbens) en van zijn favoriete plant, Leucothoe axillaris ‘Curly Red’, welke door hem ontwikkeld en in de markt is gezet. Ron is kwaliteitsbewust en dat is af te lezen op de kwekerij.

 

Foto: mensen staan te kijken bij de knipmachine van Ron van Opstal.

 

Boomkwekerij Louis van den Broek

Boomkwekerij Louis van den Broek laat de teelt van sierheesters en coniferen zien in de vollegrond. Ook de grote maten worden er gekweekt. De kwaliteit staat ook op dit bedrijf hoog in het vaandel.  Om een compact en goed ontwikkeld wortelgestel te krijgen worden de coniferen met een mes  ondersneden. In de “kinderhoek” werden potten versierd en plantjes gepot.

 

Foto: kinderen versieren plantpotten in de kinderhoek bij Louis van den Broek.

 

Boskoop

Ook in Boskoop was de organisatie van de Open Kwekerijdag (die op de zaterdag plaatsvond) erg tevreden over de Open Dag. Boskoop en Zundert hopen dat volgend jaar andere boomkwekerijregio's aan zullen sluiten om er een landelijk Open Kwekerij-weekend van te maken!

 

Meer foto's van de dagen in Zundert en Boskoop zijn te vinden op www.openkwekerijdag.nl.

 

Hoewel het verkoopseizoen zijn einde nadert, blijft er frequente behoefte aan transport. Door de kleinere volumes wordt het combineren van zendingen van meerdere kwekers interessanter. Om in deze behoefte te voorzien heeft Treeport Services, naast de reguliere Treerun, sinds 3 juni de “Zomer shuttledienst” met de regio Midden-Brabant opgezet.

 

Meerdere keren per week worden zendingen vanuit de regio Zundert naar Midden-Brabant gebracht. Onderweg worden op aanvraag deelvrachten (vanuit Bavel/Molenschot/Gilze) meegenomen en vaak hebben de handelaren in Midden-Brabant een retourvracht voor de regio Zundert.

 

Laat u ook ontzorgen door Treeport Services! Voor meer informatie kunt u bellen naar 076-7620066 of mailen naar info@treeportservices.com.

Op 6 juni jl. vond in café “Het Wapen van Zundert” de Algemene Ledenvergadering van vereniging Treeport Zundert plaats. Deze vergadering is gecombineerd met de jaarvergadering voor de participatiehouders van de stichting TopTree Europe.

 

 

Hieronder is een kort verslag van deze avond te lezen. Onze leden krijgen de gegeven presentaties en een uitgebreid verslag per mail toegezonden.

 

Inhoudelijke en financiële verantwoording

Het bestuur heeft over het boekjaar 2012 inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd aan de vergadering, zowel voor de vereniging als de stichting. Met de cijfers kon het bestuur de contributie op € 250,00 handhaven en dit vond instemming door de vergadering.

 

Opmerking: de financiële rapportage van de vereniging is aangehouden tot de volgende ALV die in het najaar van 2013 plaats gaat vinden.

 

Bestuurlijke wijzigingen

Het programma vervolgde met het afscheid van Louis van den Broek als voorzitter en Jac Herijgers als bestuurslid van de vereniging. De vergadering heeft Piet Boemaars verwelkomt als opvolger van Jac Herijgers.

 

Louis was voorzitter van het eerste uur. Hij heeft samen met zijn medebestuursleden, de organisatie en de leden gebouwd aan Treeport zoals het nu staat. Enkele “wapenfeiten” zijn het realiseren van het Majeure Project. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert wordt sinds 2011 ingezet op het versterken van de boomkwekerij en het aan de boomteelt gelieerde bedrijfsleven van West-Brabant. Ook namens de gemeente Zundert werd Louis bedankt door wethouders Piet Utens. Louis is een bruggenbouwer die in staat is gebleken de boomkwekerijsector te verbinden aan de regio. Vervolgens bedankte Louis het bestuur, organisaties en partnerorganisaties voor het in hem gestelde vertrouwen.

 

Jac Hereijgers heeft aan de wieg gestaan van Treeport Services. Zijn ervaring in de logistieke sector heeft Treeport goed geholpen bij het ontwikkelen van een logistieke dienstverlening. Treeport Services ontwikkelt zich sinds 2013 vooral met de interregionale logistiek en is nog volop in ontwikkeling om de dienstverlening te laten aansluiten op de marktvraag.

 

De vergadering bedankt beide bestuursleden voor hun inzet met een multifunctionele kruiwagen. Piet Boemaars komt het bestuur versterken en brengt vooral juridische kennis mee vanuit zijn arbeidsverleden. De vergadering wenst Piet veel succes met het bestuurswerk.

 

Groei aantal leden

De vereniging is gegroeid naar 173 leden. Opvallend is dat leden aansluiten die gevestigd zijn in de regio. Daarmee vergroot Treeport ook buiten de gemeente Zundert de organisatiegraad. Binnen deze ontwikkeling zien we ook dat aan de boomkwekerij gelieerde bedrijven zich binden aan Treeport. Daarmee wordt Treeport een netwerkorganisatie van betekenis voor de regio.

 

Majeur Project

De vereniging heeft bij aanvang van het Majeure Project de projecten en de participaties ondergebracht bij de stichting. Daarmee is het risico voor de leden van de vereniging goed afgedekt. Gerard de Baaij deed verslag over het programma van het Majeure Project. Belangrijk in zijn toelichting is de vliegwielfunctie van het Majeure Project. Leden geven, al of niet georganiseerd in werkgroepen, inhoud aan het programma. In 2012 waren 60 projecten onderhanden en inmiddels zijn er een aantal succesvol afgerond.

 

Remco van Dessel, sinds een aantal maanden projectleider m.b.t. het Boomteelt Business Centrum, gaf uitleg. Dit project vordert sindsdien gestaag en Remco is in gesprek met een aantal investeerders.

 

Pieter Keeris, projectleider agrologistiek gaf uitleg bij de ontwikkelingen rondom Treeport Services. Pieter ziet ontwikkelingen in de markt die vragen om een logistieke dienstverlening tussen de regio West-Brabant en daarbuiten.  Deze ontwikkeling heeft ook een positief effect op de Treerun. Daarmee heeft Treeport Services haar bestaansrecht aangetoond.

 

Ronald van der Stroom, projectleider Marketing, Communicatie en PR, kijkt terug op goede ontwikkelingen o.a. op het gebied van beurzen. Het projectleiderschap rond het thema Scholing, Innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat ontwikkelingen zien rondom NL Green Label waar duurzaamheidsinvesteringen als het “Schoon Water in de Boomteelt” project door middel van een label zichtbaar worden gemaakt in de markt. Gerard stond als laatste, in de rol van projectleider, stil bij Ruimtelijke Ordening. Doelstellingen worden met name gehaald via het eerder genoemde “Schoon Water in de Boomteelt” project.

 

Verlenging Majeur Project

Indien de provincie Noord-Brabant groen licht geeft aan de verlening van het Majeur Project, ontstaat er voor het bedrijfsleven ruimte om binnen het gestelde budget te blijven investeren.  Inmiddels heeft  de organisatie ingezet op een kostendekkende exploitatie. De middelen uit het Majeure Project worden in 2013 (en bij verlenging voor 2014) vooral aangewend als investeringsgeld en veel minder ten behoeve van de exploitatie.

 

Netwerkorganisatie

Gerard sluit hiermee het “huishoudelijke” deel af en geeft het woord na de pauze aan gastspreker Peter Knoers. Peter had een zeer inspirerend verhaal over netwerkorganisaties en sloot daarmee naadloos aan bij het werk van Treeport. Als voorbeeld noemde hij de Ford Focus. Een product bestaande uit tienduizenden onderdelen en gefabriceerd en geassembleerd in tientallen landen. Ford laat zien dat het kan! Hij liet ook een spin zien en een zeester. Beide een organisme met dat verschil dat een spin niet meer functioneert als een poot wordt uitgetrokken. Bij een zeester groeit na amputatie de poot weer gewoon aan. Dit kun je ook vertalen naar een organisatie. Deze moet kunnen blijven functioneren bij ingrijpende veranderingen. Dat is volgens Knoers de uitdaging en de toekomst. Treeport, doe er je voordeel mee!

Aanstaande zondag is het zover, dan vindt de 2e Open Kwekerijdag in Zundert plaats. De 4 deelnemende bedrijven hebben er afgelopen week alles aan gedaan om hun bedrijf spik en span eruit te laten zien en zijn nu bezig met het zetten van de laatste puntjes op de 'i'.

 

 

Locatie

De te bezoeken bedrijven liggen allemaal in Klein Zundert, op korte afstand van elkaar. Hieronder is schematisch de locatie te zien.

 

 

A) Boomkwekerij Ron van Opstal

B) Boomkwekerij Louis van den Broek

C) Loon- en grondwerkbedrijf W. Huybregts

D) Boomkwekerij Denissen

 

Het handigste is om te parkeren op de algemene parkeerplaats (P). Vanaf hier kunt u een uitgezette wandelroute volgen die u langs alle bedrijven leidt. De totale wandelroute is zo'n 4 km lang. Ook rijdt er van 11.00 tot 16.00 uur een huifkar rondt waar u op en af kunt stappen. Van deze huifkar kunt u gratis gebruik maken. De route naar de Open Kwekerijdag toe is aangegeven met bordjes. Nabij de bedrijven zijn verkeersregelaars aanwezig om u verder te begeleiden.

 

Informatieboekje en prijsvraag

Op alle bedrijven is zondag een informatieboekje met daarin een prijsvraag mee te nemen. In het informatieboekje vind u meer informatie over de bedrijven en de faciliteiten per bedrijf. De prijsvraag is leuk voor jong en oud en na afloop worden er leuke prijzen weggegeven. Op ieder bedrijf kunt u (tegen betaling) een hapje en/of een drankje nuttigen.

 

Samen met de deelnemende bedrijven hopen we dat we veel mensen tijdens de Open Kwekerijdag mogen begroeten om te laten zien wat een mooie, veelzijdige en duurzame sector de boomkwekerij is!

In de Proeftuin in Zundert heeft onlangs een demonstratie plaatsgevonden met een stoommachine die speciaal vanuit Duitsland overgekomen is. Met de stoommachine zijn verschillende proeven uitgezet in het kader van het alternatievenonderzoek voor Basamid.

 

Op verschillende bedden is op verschillende diepten gestoomd. Tijdens en na het stomen heeft Groeibalans het een en ander onderzocht. Met name de diepte van stomen en de kosten. Klik hier voor de eerste resultaten. Meer informatie is te verkrijgen via Vicky Clarijs (e-mail: vicky.clarijs@treeporteurope.com of tel. 076-5995000).

 

Op korte termijn worden de verschillende bedden ingezaaid waarna bepaald kan worden welke stoomdiepte het beste resultaat heeft gehad. Zowel op het zaaibed als in de portemonnee...

Op zaterdag 25 mei was Treeport met een stand aanwezig op de culturele en creatieve markt 'Made in Zundert'. Dit is een markt voor en door mensen en bedrijven uit de gemeente Zundert. Mede dankzij het goede weer is de markt, en daarmee de stand van Treeport, zeer goed bezocht.

 

Aandacht voor de boomteeltsector

Naast het onder de aandacht brengen van de boomteeltsector in het algemeen heeft Treeport deze dag gebruikt om meer over projecten te vertellen die een duidelijk raakvlak met de burger hebben. Zo is er o.a. promotie gemaakt voor de Open Kwekerijdag die op 16 juni aanstaande plaats gaat vinden, is het nestkastenproject en de samenwerking met het Vogelrevalidatiecentrum onder de aandacht gebracht en is er verteld over de biologisch afbreekbare Planty Pot.

 

Foto: de ingerichte stand van Treeport

 

Promotie Treemember

Het project 'Treemember' is in het leven geroepen om de boomteeltsector en het toerisme in de gemeente Zundert beter op de kaart te zetten. Het idee van het project is om willekeurige bezoekers aan de gemeente gratis een Treemember-boompje mee te geven. Met dit boompje wordt een flyer meegegeven met meer informatie over de boomteeltsector, over Treeport, over het Bloemencorso, over Vincent van Gogh en de overige bezienswaardigheden en evenementen in de gemeente. Voor ieder weggegeven boompje wordt een boom geplant in het Treemember-bos. Dit aan te planten bos is gelegen in de Ellewaard in Achtmaal en dient ter compensatie van de randweg in Zundert.

 

Bezoekers aan 'Made in Zundert' die de moeite hebben genomen om een kort vragenlijstje in te vullen (o.a. over het imago van de boomteeltsector en de bekendheid van Treeport), kregen een plantje mee. De plantjes en het project werden door hen erg enthousiast ontvangen!

Zundert en Boskoop organiseren dit jaar in hetzelfde weekend een Open Kwekerijdag. In Boskoop vindt het evenement plaats op zaterdag 15 juni en in Zundert op zondag 16 juni.

 

 

Samen sta je sterk

Door samen op te trekken sta je sterker en landelijk kan er een grote publiciteit behaald worden. Zo staat er bijvoorbeeld een gezamenlijk advertentie in het consumentenblad Groei & Bloei en twee maal in de digitale nieuwsbrief van Groei & Bloei. Ook de landelijke vakpers wordt gezamenlijk benaderd. Beide regio's maken gebruiken van dezelfde huisstijl waardoor eenheid uitgestraald wordt en waardoor er efficiënt omgegaan kan worden met drukwerk enz. Regionaal vullen beide regio's de publiciteit en de inhoud van de Open Dag zelf in.

 

Deelnemende bedrijven Boskoop

In Boskoop openen 10 bedrijven aan de Reyerskoop hun deuren voor het grote publiek. Voor de deelnemers, route en meer informatie zie www.openkwekerijdag.nl. Het is natuurlijk ook voor boomkwekers leuk om zo'n Open Dag te bezoeken. Als er voldoende animo onder de leden van Treeport is, wordt er vanuit Treeport een busreis georganiseerd om de Open Dag in Boskoop te bezoeken.

 

Deelnemende bedrijven en activiteiten Zundert

In Zundert zijn 4 bedrijven te bezoeken. Deze bedrijven zijn: Boomkwekerij Ron van Opstal, Boomkwekerij Louis van den Broek, Loon- en grondwerkbedrijf Huybregts en Boomkwekerij Denissen. De bedrijven liggen kort bij elkaar. Voor de wandelliefhebbers wordt een wandelroute uitgezet welke de bedrijven met elkaar verbindt. Op ieder bedrijf worden demonstraties gegeven, o.a. met knipmachines, potmachines en GPS toepassingen in de boomkwekerij. Er zullen rondleidingen gegeven worden waarbij de ondernemer alles vertelt over zijn bedrijf en u kunt uiteraard al uw tuinvragen stellen. Er wordt ook een prijsvraag georganiseerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn en de gehele dag rijdt er een huifkar rond. De entree en het parkeren is gratis en op ieder bedrijf kunt u drinken en eten verkrijgen. Kortom een leuk en gratis uitje voor jong en oud! Voor de route en meer info kunt u terecht op www.openkwekerijdag.nl of op deze website onder het menu 'Activiteiten'.

Op donderdagavond 6 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaats. Deze wordt gecombineerd met de Jaarvergadering voor de participatieshouders van Treeport. De avond vindt plaats bij café Het Wapen van Zundert. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur. Onze leden en overige betrokkenen hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging per post ontvangen.

 

De agen