Wie zijn we?

De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (hierna Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant.
 
De leden van Treeport dragen de boomteeltsector in West Brabant en de Noordelijke Kempen (B) een warm hart toe. 

Op dit moment zijn zo’n 130 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is zowel nationaal als internationaal actief, op multidisciplinair niveau. De synergie tussen de verschillende partijen leidt tot de beste kwaliteit in producten en diensten.