Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 


Bestemmingsplan BCT onherroepelijk

Het bestemmingsplan van het Business Centre Treeport (BCT) is onherroepelijk. Dit betekent dat de gefaseerde ontwikkeling van dit thematische bedrijventerrein volgens planning door kan lopen. Het doel: 62 hectare boomteelt-business op de grens van Nederland en België. De gebiedsontwikkeling en revitalisering van de transportzone zal worden gefocust op grondgebied binnen de gemeente Zundert (NL) en de stad Hoogstraten (B). Het bedrijventerrein wordt langs de A16-E19 gerealiseerd en heeft een thematisch filter dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Tijdens de eerste fase is er ongeveer 20 hectare grond uit te geven.
 
Bedrijventerrein Business Centre Treeport is klaar voor de bouw. Straten, rioleringen en andere openbare voorzieningen zijn inmiddels in aanleg. Na aankoop en het regelen van de benodigde vergunningen kunnen vestigers daardoor snel beginnen met bouwen. Mede daarom maakten we in maart 2019 reeds bekend dat voor de acquisitie Prohuis BV is aangesteld en lanceerden we onder hun begeleiding een vernieuwde website, waar niet alleen alle contactgegevens zijn te vinden, maar ook de resterende kavels online in te zien zijn.
 
Door de centrale ligging, de groene omgeving, de ruimte voor groei, de duurzaamheid en een passend aanbod waren we reeds met partijen in vergaand overleg en in afwachting van de onherroepelijkheid. Bovendien melden zich wekelijks ook nieuwe geïnteresseerde vestigers. Dit bevestigt nogmaals dat we op het goede spoor zijn en de behoefte juist hebben ingeschat. 
 
Kavels zijn beschikbaar vanaf 5.000 m2 tot maar liefst 100.000 m2. Wat het gehele bedrijventerrein uniek maakt in Europa is niet alleen de grensoverschrijdende ligging, maar vooral de link met de boomteeltbranche. Deze is dan ook vastgelegd in een thematisch filter. Op de website kan elke potentiële vestiger testen of deze past binnen het filter. Naast windmolens, zonnepanelen, duurzame brandstoffen en de ecologische verbinding zijn dus ook de vestigers groener dan gebruikelijk. Door de onherroepelijkheid van het bestemmingsplan is er nu een goom de vestigingscommissie en het parkmanagement per direct te activeren. We kunnen over tot realisatie. Interesse in een kavel? Kijk voor meer informatie op: www.businesscentretreeport.eu

22 maart 2019 | Verslag Smart Farming & Robotic Dag bij Abemec

Vanuit Schoon Water voor Brabant en de Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding van Treeport Zundert is er interesse in robotisering. Op 17 januari 2019 is er een Thema-avond geweest over robotisering met medewerking van Reesink Agri en WUR Wageningen. Het importeurschap van Naïo is nu bij Abemec terechtgekomen. Op 22 maart organiseerde Abemec de Smart Farming & Robotic Dag in Veghel. Hier werd het startsein gegeven voor de samenwerking tussen Naïo en Abemec. Daarnaast werden er verschillende andere interessante internationale ontwikkelingen getoond.
 

Het verslag van deze dag is terug te lezen in het pdf-bestand dat u hier kunt downloaden.

Naar aanleiding van enkele vragen over de afdracht die wij vanuit Treeport doen aan de nieuw opgerichte stichting CEMP, heeft het bestuur gezocht naar een tevredenstellende oplossing voor alle leden.

In de begroting van 2019 is opgenomen dat we per boomteelt-lid de afdracht van €50,-- zullen doen. Bijkomende bepaling was daarin dat het enkel gold voor leden die niet lid zijn van ZLTO, omdat zij al via hen een faktuur hierover ontvangen. Omdat we dat een tekortkoming richting deze leden vinden, hebben we besloten om binnen de begroting ruimte vrij te maken voor afdracht voor alle groene leden. Op deze wijze kan iedereen van hetzelfde voordeel uit zijn lidmaatschap van Treeport Zundert genieten.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van de site van De Nederlandse Bank.

Het bomenbakkenproject Molenstraat nadert zijn voltooiing. Daarbij wordt ons nu gevraagd te adviseren welke onderbeplanting er aangebracht kan worden. Gelet op de korte reactietermijn willen we daarom iedereen die interesse heeft om hierover mee na te denken (en mogelijk zelf planten aan kan bieden), uitnodigen om dinsdag 12 maart deel te nemen aan het overleg hierover. We willen de tijdsdruk in deze drukke periode zoveel mogelijk wegnemen door het moment van overleg te koppelen aan een avondmaaltijd die wij u aanbieden.

Datum: dinsdag 12 maart
Tijd:      17:00-19:00 uur
Plaats:   Kantoor Treeport, Bredaseweg 7, Zundert

Opgeven a.u.b. door hier te klikken voor e-mail
Nog altijd is de stand van het grondwater in onze regio verontrustend laag. We zullen dus daar waar mogelijk onze bijdrage moeten leveren om zoveel mogelijk water op te vangen.
 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, heeft het waterschap een actie waarin ondernemers in het buitengebied een Drempel tegen Droogte kunnen plaatsen in sloten rondom hun percelen. (Klik hier voor meer informatie van het waterschap)

Omdat we gemerkt hebben dat veel kwekers het op dit moment te druk hebben om dit zelf te gaan doen, willen we aanbieden dat we vanuit Treeport hierin de noodzakelijke actie voor u uit kunnen voeren.

Kortgezegd: als wij van u horen op welke plaatsen u een plank in de sloot wil laten plaatsen, dan zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geplaatst wordt. (Maximaal vijf stuks per bedrijf)

Klik hier om met ons in contact te komen, of bel naar 076-5995000 om het verder af te stemmen.

Op de foto: een drempel tegen droogte in de Vagevuurstraat 
 
________________________________________