Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Op donderdagavond 15 augustus is het tijd voor de tweede Tuinavond van 2019. Ditmaal gaan we op bezoek bij het bedrijf van ons ledenraadlid Martijn Poppelaars. Ook aanwezig die avond is de CEMP-coördinator Peter van 't Westeinde. Hij geeft een toelichting op de werkzaamheden die hij mede namens onze leden mag doen. Naast vele van onze leden en hun medewerkers, hopen we ook op de komst van veel collega's uit het Vlaamse. We nodigen namelijk ook de leden van de Boomtelers Federatie Noord België uit.

Net als bij de Tuinavond van 20 juni, ontvangen we iedereen om 18:30 uur voor een kop soep met een broodje. Daarom verzoeken we u zich tevoren op te geven. Let op: uw medewerkers zijn ook van harte welkom! (Zij zijn via u immers ook lid van onze vereniging.)

Opgeven kan door hier te klikken en het aantal aanwezigen van uw bedrijf/organisatie aan ons door te geven.

Het programma voor deze avond is:

18:30 uur Ontvangst met soep en brood (aangeboden door Treeport) bij CAM Poppelaars Boomkwekerijen (Weimersedreef 25 , 4841 KG Prinsenbeek)

19:00 uur aanvang programma met introductie wederzijdse Treeport en Boomtelers Federatie Noord België.

19:30 uur rondleiding CAM Poppelaars Boomkwekerijen

21:00 uur Presentatie werkzaamheden en belang CEMP (Peter van 't Westeinde)

21:30 uur einde programma
 

Korte bedrijfsinformatie CAM Poppelaars Boomkwekerijen
U bent van harte welkom op onze boomkwekerij in Prinsenbeek.
Wij kweken voornamelijk Fagus, Taxus, Prunus cv’s en coniferen zowel plantgoed als leverbaar. Als u alvast een korte impressie wilt hebben van ons bedrijf, dan kunt u deze krijgen via onze website www.campoppelaars.nl.
Tot ziens op donderdag 15 augustus!
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn en Marlieke Poppelaars
 

 

Korte toelichting CEMP
We kennen de coördinator CEMP als de functionaris die zich hard maakt voor het behoud van gewasbeschermingsmiddelen die wij als onmisbaar beschouwen. Een nieuwe ontwikkeling in zijn opdracht is de toevoeging van het woord "maatregelen". Het is dus tegenwoordig "middelen en maatregelen". Peter zal deze avond een toelichting geven over zijn werkzaamheden en graag het gesprek met ons aangaan om bestaande vragen te beantwoorden. 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!  
 
Plantenpaspoorten in bufferzone 7 worden alleen afgegeven indien de aanvrager ook bijdraagt aan de instandhouding. U heeft daarom nog tot 1 augustus 2019 de tijd om u aan te melden! Dat kan via info@treeport.eu.  
 
Degene die zich reeds hebben opgegeven voor de instandhouding van de bufferzone 7 ontvingen op 3 juli de factuur via coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A. een overzicht van deze deelnemers is hieronder te zien. We bedanken deze bedrijven uiteraard voor hun bijdrage!
 
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld. Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer medefinancierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes.  
 
Bedrijfsnaam Postcode Plaats
Aart Boomkwekerijen van 4731 GT Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van 4881 AW Zundert
Aert Johan van 4881 AX Zundert
Aerts Boomkwekerij J. 4891 ZJ Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) 4882 JA Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij 4731 SM Oudenbosch
Bartelen Boomkwekerij 4709 PR Nispen
Bie Bv Boomkwekerij Richard de 4881 DC Zundert
Bömer Boomkwekerij vof 4882 NK Klein Zundert
Boot & Dart 2770 AA Boskoop
Braspenning Toon 4881 NG Zundert
Broek - Jochems van den MTS 4881 DJ Zundert
Broos Boomkwekerij M. 4751 WJ Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen 4884 MN Wernhout
Daems- Damen Boomkwekerij 4885 LC Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij 4884 JA Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij 4881 AW Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij 4882 NG Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald 4881 JD Zundert
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij 4885 KZ Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij 4884 MT Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij 4884 MV Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De 4884 AX Wernhout
Dunnen H. den 4881 DP Zundert
Esri potcultures 4891 PG Rijsbergen
Hasselt PCC van 4885 JJ Achtmaal
Hergo Boomkwekerij BV 4881 NB Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. 4881 NC Zundert
Hereijgers, Boomkwekerij P. 4882 JL Zundert
Huijbregts Boomkwekerij 4884 MT Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij 4891PG Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John 4881 ME Zundert
Koomans van de Dries, Bmkw 4874 NJ Etten-Leur
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de 4881 ET Zundert
Laerhoven Boomkwekerij H. van 4722 SH Schijf
LeenaPlant 4885 KE Achtmaal
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij 4884 MT Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij 4884 JC Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van 4731 TG Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij 4884 NB Wernhout
Maasplant BV 4880 AC Zundert
Marcelissen Gebr. 4705 AN Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de 4884 JH Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. 4884 JA Wernhout
Mouws Handelskwekerij 4885 KE Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij 4882 NA Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos 4881 DN Zundert
Noordhoek BV De 4722 SG Schijf
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André    
Op 9-7-2019 ontvingen we onderstaande melding vanuit waterschap Brabantse Delta:


 
Nieuwe onttrekkingsverboden van kracht voor waterschap Brabantse Delta
 
Waterschap Brabantse Delta stelde vrijdag 5 juli 2019 vanwege de droogte in drie gebieden onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Zoom en de Bleekloop en in de Wouwse Gronden geldt een onttrekkingsverbod. Maandag 8 juli kwamen daar nog eens vijf gebieden bij. Ook in de stroomgebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Oude Lelij, de Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop geldt een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.
 
De stroomgebieden van de genoemde watergangen, sloten en beken liggen in verschillende gemeenten. Op deze overzichtskaart is precies te zien waar de gebieden zich bevinden. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden.
 
Waarom een onttrekkingsverbod?
De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.
 
De flinke buien van half juni hadden een positief effect op het waterpeil. De afgelopen weken is het echter droog gebleven. De warmte en de vele zonuren zorgen ervoor dat het water sneller verdampt. De hoge verdamping van het water zorgt er voor dat het waterschap nu genoodzaakt is onttrekkingsverboden in te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Dit wordt bekend gemaakt via www.brabantsedelta.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
 
Wat doet het waterschap?
Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Zo zijn de stuwen de hele winter bijvoorbeeld hoger ingesteld.
 
Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden. Daaruit is de actie Drempel tegen Droogte ontstaan. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen bij het waterschap om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om extra water vast te houden in de kleinere sloten.
 
Informatie
Op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00). Op www.brabantsedelta.nl/droogte vindt u nog meer informatie over onder andere de situatie rond blauwalgen en botulisme.
 
 
 
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.
 
 
 

 
Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een plantenpaspoort met ZP-b2 codering. De code ZP-b2 maakt het mogelijk om de waardplanten van bacterievuur te kunnen verhandelen binnen de gehele EU, ook naar de zogenaamde beschermde gebieden. Zonder plantenpaspoort, geen verkoop!
 
Plantenpaspoorten in bufferzone 7 worden alleen afgegeven indien de aanvrager ook bijdraagt aan de instandhouding. U heeft daarom nog tot 1 augustus 2019 de tijd om u aan te melden! Dat kan via info@treeport.eu.
 
Degene die zich reeds hebben opgegeven voor de instandhouding van de bufferzone 7 ontvingen op 3 juli de factuur via coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A. 
 
Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld.
 
Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer medefinancierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes.
 
 
De export van eiken naar het VK is per onmiddellijk verbonden aan strengere voorwaarden. De NVWA wil met deze maatregelen zorgen voor betere garanties dat de handel van Quercus gevrijwaard is van eikenprocessierups. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

De overlast van de eikenprocessierups is groot en leidt tot lichamelijke klachten. Wie zoekt via een zoekmachine op het internet krijgt een enorme keuze aan sites waarop tips staan over wat te doen bij klachten. Een van de sites vindt u door hier te klikken.
Wie door de Zundertse Molenstraat gaat, kan er niet naast kijken. Er heeft zich een ware metamorfose afgespeeld en een prominente rol daarbij spelen de bomenbakken. Die bomenbakken zijn mede tot stand gekomen dankzij de inzet van onze leden.

Een paar jaar geleden klonk namelijk voor het eerst het geluid dat de gemeente in de Molenstraat een herinrichting wilde gaan uitvoeren. Deze zou voorzien gaan worden van een verplaatsbaar arboretum. Onze interesse was daarmee gewekt en het netwerk werd geraadpleegd, zodat ook Coöperatieve Vereniging Treeport een plaats binnen het project wist te krijgen. Daar de eerste sortimentskeuze de vereniging niet geheel als "Zunderts" of regionaal overkwam, hebben we aan de bel getrokken. Na een tweetal daaropvolgende bijeenkomsten werd de verzekering gegeven dat we een nadrukkelijke stem zouden krijgen in de bepaling van het sortiment. Vervolgens is met een aantal bedrijven een inspanning gepleegd om het beoogde plantmateriaal in de juiste kwaliteit beschikbaar te krijgen.

Het kiezen van het sortiment, het uitzoeken van het juiste plantmateriaal en het afstemmen van de samenwerking tussen de partijen is voor alle betrokkenen een behoorlijk intensief traject geweest. Maar het resultaat mag er zeker zijn!

We hebben in dit traject samen het midden weten te vinden tussen de wens van de gemeente om een groene aankleding van de straat en het tonen van zowel commercieel interessante producten als ook toekomstgerichte producten. Daarbij diende het sortiment tevens toepasbaar te zijn in de desbetreffende bomenbakken met alle benodigde specificaties van dien.

Het project is nog niet af, want op dit moment zijn pas 18 van de 50 bakken geplaatst, maar het ziet er alvast fantastisch uit. De overige 32 bakken staan momenteel nog bij Boomkwekerij Richard De Bie en Boot & Dart, dus geen twijfel dat die er ook goed uit gaan zien.

Bij de officiële plaatsing van de eerste bak was ook de regionale TV-zender Ons West-Brabant aanwezig. Zij maakten daarbij het volgende filmpje: klik hier.

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019 zal in Ellerhoop (Duitsland) de boomkwekerijtechniekbeurs plaatsvinden. Bij deze beurs is o.a. ook de nieuwe amerikaanse "uitzetrobot" te zien. Een film met deze robot is te zien via deze link. Speciaal voor onze leden hebben we een interessant 3-daags reisprogramma opgesteld.

Om de grote tijdsdruk van de reis af te halen, gaan we uit van een driedaagse reis, met twee overnachtingen in een goed hotel. We zullen ons de reis ondernemen met personenbusjes danwel touringcar, afhankelijk van het aantal deelnemers.

De kosten worden ingeschat op €400,-- p.p.. Inbegrepen zijn alle kosten van vervoer, twee overnachtingen, drie diners, drie lunches, één maal toegangskaart Baumschultechnik, minimaal drie bedrijfsbezoeken en alle presentjes aan te bezoeken bedrijven.
 

U kunt zich per mail opgeven (klik hier).


Woensdag 28 augustus


Donderdag 29 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Bezoek aan Baumschultechnik
 • 17:00 uur Terugkeer naar hotel
 • 18:00 uur diner
 • Verrassing

Vrijdag 30 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Baumschultechnik of boomkwekerijbezoek (wordt ingevuld naar wens deelnemers)
 • 11:00 uur bezoek aan Baumschule Heydorn & Söhne
 • 13:00 uur lunch
 • 13:30 uur aanvang terugreis, met stop voor diner. Al naar gelang de wens van de groep kan gekozen worden voor een extra bezoekadres, waarmee ook een drukke avondspits kan worden vermeden.
 • 20:00 uur aankomst in Zundert (22:00 uur bij extra bezoekadres)
Zuiniger omgaan met watergebruik: Dat is nodig en het kan.
 
Dat is de conclusie van de ondernemersbijeenkomst water, dat afgelopen dinsdag, 21 mei plaatsvond in de loods van waterschap Brabantse Delta in Zundert. Meer dan 50 agrarische ondernemers, met name zacht fruittelers, boomkwekers en veehouders, kwamen op de bijeenkomst af. Erik Pekkeriet (WUR), Dieter Baets (Proefcentrum Hoogstraten) en Mark de Beer (Groeikracht) gaven handvatten om minder water te gebruiken en het beschikbare water op een goede manier te gebruiken. Sommige gepresenteerde technieken, zoals een gezonde bodem creëren kunnen direct ingezet worden. Anderen zoals robotisering, zijn nog in ontwikkeling maar staan voor de deur. 
 
Sector overstijgend
Bijzonder aan de avond was het cross-sectorale verband. De technieken die in aardbeientrayvelden worden gebruikt om de waterkringloop rond te krijgen, kunnen ook toepasbaar zijn voor boomkwekers. En een gezonde bodem dat met name onder veehouders wordt gestimuleerd, is net zo van belang voor de zacht fruittelers. De ondernemersverenigingen Fruitport, Treeport en ZLTO Zundert-Rijsbergen tonen zich tevreden: “De problemen die we de afgelopen zomer hebben ervaren willen we niet nog eens. Het is belangrijk om nu actie te ondernemen. En dat kan ook. Bovendien kunnen we van elkaar leren, niet alleen van onze concullega’s uit de eigen sector, maar ook van andere agrarische sectoren in Zundert en daarbuiten.”
 
Goede samenwerking ondernemersverenigingen en overheid
De avond werd georganiseerd door Fruitport, Treeport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert. Deze samenwerking is niet nieuw. “Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt door de droge zomer en in de winter hebben we een speciale winterbijeenkomst over droogte georganiseerd. Deze samenwerking is enorm positief bevallen,” zegt bestuurder van het waterschap Kees de Jong erover. Wethouder economie en duurzaamheid Johan de Beer: “Binnen de gemeente willen we goede economische omstandigheden creëren die ook duurzaam zijn, zodat agrarische ondernemers daar hun voordeel mee kunnen doen. Dan moeten we onze handen in elkaar slaan.
 
Europees tintje
De bijeenkomst kreeg een Europees tintje door de komst van Tom Berendsen, kandidaat voor het Europees Parlement. De heer Berendsen sprak zijn waardering uit voor de koploperspositie die Fruitport en Treeport hebben gepakt in de zachtfruit- en boomteelt sector. Hij moedigde de aanwezigen aan op de koploperspositie vast te houden en als voorbeeld naar Brussel te brengen.
Het Treeportcafé van dinsdag 21 mei zal samen met waterschap Brabantse Delta, gemeente Zundert, ZLTO en Fruitport worden gehouden.

De titel van de avond luidt: Ondernemersbijeenkomst water: een hoger rendement dankzij beter watermanagement

Dinsdag 21 mei, inloop v.a. 19:30 uur, locatie Waterschapsloods aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert


Hoe zorgen we er samen voor dat we onze gewassen altijd kunnen beregenen? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst op 21 mei. Met de droogte van afgelopen zomer vers in het geheugen vertellen een aantal mensen hoe zij effectief met water omgaan zodat de rendement verhoogd wordt. In navolging van de bijeenkomsten over water in november en januari organiseren Treeport, ZLTO en Fruitport, het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert deze bijeenkomst.

Programma
19.30   Inloop

20.00   Welkom door Kees de Jong, bestuurder waterschap Brabantse Delta en Johan de Beer, wethouder duurzaamheid gemeente Zundert

20.15   Erik Pekkeriet van Wageningen Universiteit over hoe robotisering het watergebruik kan verbeteren

21.00   Pauze. Tijdens de pauze laat de peilbeheerder van het waterschap zien hoe het waterschap het waterpeil regelt.

21.15   Dieter Baets van Proefcentrum Hoogstraten over hoe het watergebruik op aardbeien trayvelden geoptimaliseerd kan worden.

21.30   Organische stof verhogen? Wat kan ik doen? Mark de Beer van Groeikracht vertelt erover

21.45   Afsluiting en napraat


Datum en locatie
Dinsdag 21 mei, 19.45-22.00 Loods van het waterschap Brabantse Delta aan de Voorste Schaapsdijk 2 in Zundert
GrootGroenPlus is dé jaarlijkse vakbeurs voor de boomkwekerij in Nederland. Deelname hieraan biedt Treeportleden veel voordelen. Één van de voordelen is de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de Voorjaarsbeurs.

In 2020 wordt in januari de derde editie van de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus gehouden; hiermee is het de laatste editie in een driejarige pilot, die is opgezet vanwege vraag vanuit de markt. Deze beurs in januari kan met name extra deelnemers gebruiken vanuit Zundert; een groei is nodig om de regio op een aantrekkelijke manier te vertegenwoordigen en de beurs interessant te houden voor de inkopers.

Het effect van deelname van meer Zundertse bedrijven is tweeledig: aan de ene kant komen inkopers meer te weten over de mogelijkheden die Zundert biedt op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid en sortiment. Aan de andere kant wordt het Zundertse ook door de gehele overkoepeling onder de aandacht gebracht en vice versa.

Het is zonde om deze kans te laten liggen; de wereld vraagt om vergroening en kwekers bieden hiervoor de oplossing. Als de producenten hier zelf van doordrongen raken, lukt het hen ook beter om die boodschap uit te dragen. En dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin de potentie van deze sector enorm is.

Tijdens de 29e najaarseditie van GrootGroenPlus, traditiegetrouw een relatiebeurs, die gehouden wordt van 2 t/m 4 oktober zal deze overkoepeling van de Zuid-Nederlandse voorjaarsbeurzen zeker een podium geboden worden.

Het samenwerkingsverband van voorjaarsbeurzen heeft onlangs een financiële ondersteuning ontvangen van stichting EPS. Het nieuwsbericht hierover is hier terug te lezen.