Up-to-date

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Voor het derde jaar op rij wordt de agrarische sector in de volle breedte met een grote uitdaging als het gaat om het beschikbaar houden van voldoende en goed gietwater voor onze gewassen. Vanuit ZLTO, Fruitport en Treeport is daarover intensief overleg met waterschap Brabantse Delta. Ons belang is uiteraard dat we zoveel mogelijk de manier waarop we gewend zijn om water te geven, in stand weten te houden.
Maar we moeten eerlijk zijn: als we niet met z’n allen er de schouders onder zetten, dan nemen we een onverantwoord risico.
Vooruitlopend op het volgende overleg met WSBD hebben we (ZLTO, Fruitport en Treeport) met enkele leden overleg gehad. Een van de resultaten is dat we een beroep doen op uw medewerking.
  • Als het mogelijk is om wateronttrekking vanuit Aa of Weerijs te beperken dan roepen we op om dat vooral per onmiddellijk te doen.
  • Water geven heeft het meeste effect in de vroege ochtend en late avond. Wij vragen om zoveel als mogelijk géén water te geven tussen 11.00 en 17.00 uur.
  • Watergift dicht op het gewas geeft minder verdamping dan hoog over het gewas. Als het mogelijk is dan graag de techniek daarop aanpassen.
  • Er zijn tankwagens gesignaleerd die water tanken vanuit de Aa of Weerijs. Dat is op dit moment niet wenselijk. Het is beter dat per onmiddellijk vanuit de Mark te doen indien noodzakelijk. De Mark kan namelijk vanuit de rivieren op peil gehouden worden.
  • Probeer deze tijd ook oog te hebben voor mogelijke verbeteringen op het gebied van water geven. Het project “Wel goed water geven” loopt nog altijd en kan hierin financieel aantrekkelijk zijn.
  • Waterbesparende maatregelen zijn bij een breder publiek vaak nog onbekend. Treeport wil graag daaraan aandacht geven via de sociale media. Als u een foto of film hierover heeft, dan kunt u die sturen aan david@treeport.eu.
Met vriendelijke groet,
 
Namens Treeport Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport
David Bömer
Christ Verschuren
Rinie van Tilburg
Op woensdag 17 maart 2021 wordt de 65ste editie van de Nationale Viering van de Boomfeestdag gevierd. Dit in een unieke samenwerking tussen de gemeente Zundert en BCT Partners BV. Op het terrein van Business Centre Treeport (BCT) worden daarom die dag bomen geplant en vinden tal van activiteiten plaats om kinderen enthousiast te maken voor de wereld van de boomteeltsector. De viering trekt jaarlijks de aandacht van de landelijke pers met tal van bekenden en genodigden. 

Vanuit BCT Partners BV is het verzoek gekomen om ook als Coöperatieve Vereniging Treeport mee te helpen in de voorbereiding en uitvoering van het nog vast te stellen programma van de Nationale Viering. Voor ons dus een prima gelegenheid om onszelf te presenteren aan een groot publiek. Dat is een kans die we niet voorbij willen laten gaan! Op dit moment hebben we alvast binnen onze vereniging een voorlopige projectgroep samengesteld en willen we startklaar staan.

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die hieraan mee willen werken! Wil je meewerken om deze feestelijke bijeenkomst tot een succes te maken? Klik dan hier om je aan te melden! Daarmee neem je zitting in onze projectgroep. Je ontvangt vervolgens op korte termijn meer informatie over kennismaking en vervolg.


Op de foto een sfeerimpressie van Boomfeestdag 2019 in Haarlemmermeer.
De ledenraad van onze coöperatie stuurt aan welke acties er gedaan mogen worden uit naam van Treeport Zundert. Daarmee is het een krachtig orgaan in hoe de boomteelt in de grote regio West-Brabant en Noorderkempen zich presenteert. Daarbij komt ook dat de ledenraad mede bepaalt welk geluid er bij de diverse overheden en organisaties namens de sector naar voren mag komen. Kort samengevat: wij gaan voor de gezonde boomteelt!

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt dat Treeport zich ermee bezig moet houden? Dat horen we graag, bij voorkeur via mail aan info@treeport.eu.  We zullen de gedane suggesties bespreken in de ledenraadvergadering van 9 juni.

Op dit moment telt de ledenraad van Treeport negen leden. Statutair gezien zouden er zeker nog twee bij mogen komen. Omdat we graag iedereen de kans geven om zich hiervoor aan te melden, horen we het graag als je interesse hebt om zitting te nemen in de ledenraad.

Jaarlijks zijn er een vijftal vergaderingen met de ledenraad en twee vergaderingen samen met het bestuur. Ook de alliantiepartnerbijeenkomst en de algemene ledenvergadering zijn bijeenkomsten waar aanwezigheid van de ledenraadleden zeer op prijs wordt gesteld.

Voor wie zich kandidaat wil stellen: bel 076-5995000 of mail ons! Samen kunnen we dan kijken hoe een rol binnen de ledenraad eventueel mogelijk is.

Om het goede werk van stichting VICOE te ondersteunen, zal de komende periode een stagiair van de HAS een opdracht verrichten. Wellicht dat hij enkelen van ons zal bellen en/of bezoeken. Hij stelt zich graag aan u voor en wij wensen hem alvast veel succes!

Mijn naam is Geert van de Meerakker, ik ben 22 jaar oud, student Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness op HAS Hogeschool in Den Bosch en woonachtig in Lith met mijn ouders, 2 broers en zusje. Ik werk naast mijn studie bij het familiebedrijf, Van De Meerakker Service BV, waar ik actief ben als agrarisch monsternemer in kuilvoer, water, grond en mest. Daarnaast werk ik in mijn vrije tijd mee aan de Lithse Revu, bezoek ik wedstrijden van PSV of ga ik drinken met vrienden. Van november tot juni help ik ook mee in de organisatie van AktiePop, een dorpsfestival ten behoeve van het goede doel. 

In de komende weken zal ik me binnen Stichting VICOE bezig gaan houden met een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verwerken van de huidige reststromen vanuit de gemeente, boom- en aardbeiteelt naar een uniforme compostsoort. Hiervoor zal ik de huidige reststroomvolumes, logistieke mogelijkheden en het bijbehorende kostenplaatje in kaart gaan brengen. Ik kijk er naar uit om dit onderzoek uit te voeren onder begeleiding van Eelco Rodenburg, René Jochems en Hans Hofland.

De leden van Treeport Zundert bedanken "De Zorg"!

Dat Zundert op de kaart staat als regio waar veel moois vandaan komt, bleek uit het verzoek dat we kregen vanuit Amphia Ziekenhuis in Breda. Bij de hoofdingang staat sinds een paar weken een tweetal ontvangsthokjes als voorpost waar een controle wordt gedaan op ziekteverschijnselen die kunnen duiden op een corona-besmetting. Die hokjes steken nogal af tegen de fraaie nieuwbouw, dus kregen wij het verzoek of we iets konden leveren om het geheel een groenere uitstraling te geven. 

Met het schenken van een drietal bomenbakken aan het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben we uiting gegeven aan onze dankbaarheid voor het verlenen van goede zorg in een zeer turbulente tijd. Op maandag 18 mei heeft Peter van der Velden, voorzitter Vrienden van Amphia en oud-burgemeester van Breda, de bakken officieel in ontvangst mogen nemen. Fons van Wezel en Marc Lodders gaven hem op gepaste afstand een welgemeende handdruk om onze dank kracht bij te zetten. In een korte toelichting belichtte Fons van Wezel de solidariteit die zo belangrijk is geweest in de afgelopen weken om het virus onder controle te krijgen en het aantal zieken drastisch te beperken. Dat daarin een overlapping zit met de plantenwereld werd toegelicht door Marc Lodders. Hij sprak daarbij over het verband tussen de werkwijzen zoals de boomteeltregio Zundert ze wil toepassen bij plantenziekten en bedreigende organismen. Ook daarin wordt gestreefd naar snelle beheersing en succesvolle collectieve aanpak.In de twee bakken bij de entree van Amphia locatie Molengracht staan twee stuks Hydrangea paniculata 'Phantom'. Deze planten bloeien in het begin met prachtige witte wat open pluimen. Eind juli verkleuren deze van dieproze naar rood. Het doet dan wat denken aan vanille ijs met aardbeien. De bloemkleur blijft ook bij de uitgebloeide bloemen nog een tijd behouden. In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto: Hydrangea paniculata 'Phantom'In de bak bij de entree van Amphia locatie Langendijk staat een Acer palmatum 'Seiryu'. Deze japanse esdoorn heeft groen, diep ingesneden bladeren. De groeiwijze is, in tegenstelling tot vele andere esdoorns in dit segment, opgaand. Daarmee is deze plant bijzonder geschikt voor een presentatie zoals op deze locatie gewenst is.

Op de foto: Acer palmatum 'Seiryu'In de hoeken van de bakken staan Rhodoxis 'Beverly', een schitterende van vroege zomer tot najaar bloeiende plant. De bloemen zijn rozerood en een sierraad dat ongevoelig is voor ziekten en zeer onderhoudsvriendelijk. Ideaal dus voor deze bakken!

Op de foto Rhodoxis 'Beverly'© (bron: Plantipp©)De actie om deze bakken voor het Amphia te realiseren werd zeer enthousiast omarmd door de Treeportleden. We kregen zoveel planten aangeboden dat we nog twee planten over hebben die we bij Zundertse zorgverleningsinstellingen willen planten. Die twee planten zijn Gleditsia triacanthos 'Green Glory'. Over plaatsing en moment van deze twee bomen zijn we nog in gesprek met de gemeente Zundert. Later daarover dus meer.

We danken een aantal partijen bijzonder voor hun medewerking om deze geste mede mogelijk te maken: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Jiffy Group, Donker Groen Etten Leur, Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Webshop Kleurjetuin.nl, Van der Peijl Tuinplanten, Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. en alle leden van Treeport Zundert.

[tekst gaat door onder de afbeeldingen]
 
               
      
 
      


Achtergrond van Treeport en Corona
Het voorjaar van 2020 zal door onze Treeportleden niet gauw vergeten worden. Op de avond dat we ons eerste Treeportcafé van 2020 hielden, donderdag 27 februari, werd ook het eerste covid19-geval in Nederland bekend gemaakt. Het toeval wilde dat wij bij onze sprekers een voordracht hadden van Rinus en Anneke Biemans. Hun bedrijf exporteert planten naar o.a. China en Japan; landen waarvoor een nultolerantie geldt voor aanwezigheid van organismen op te invoer van plantmateriaal. Op dat moment was de aziatische markt zo goed als dicht gegaan. Daarmee was hun bedrijf zo vrijwel stil komen te liggen. Reden voor ons om te vragen naar hun ervaring over wat er gebeurt als "iets van buitenaf" ervoor zorgt dat je als bedrijf een roerige tijd tegemoet gaat.

In de bespreking ervan stelde Rinus het publiek de vraag of zij dachten dat zo'n corona-virus ook hun bedrijven zou kunnen raken en of ze voorbereid zijn op een moeilijk scenario. Begrijpelijk dat in de nazit van de avond er nog lang nagesproken werd over de mogelijke impact van zoiets. Niemand kon vermoeden wat we nu daarover weten.

Wat echter toen al wel bekend was voor ons, is dat we weten dat je met bedreigingen zoals bijvoorbeeld ziekten die voortwoekeren niet moet spotten. Immers, we hebben in de plantenwereld ook met dergelijke bedreigingen te maken. We kennen de voorbeelden van Xylella, maar ook de Aziatische Boktor die gevonden werd in Boskoop staat ons nog helder voor de geest.

In de weken die volgden op die bewuste 27 februari werd als het ware een film afgedraaid die voorheen absurd zou worden genoemd. De vrees dat bedrijven in de sierteelt een enorme financiële dreun te verwerken zouden kunnen krijgen, werd plots bewaarheid. Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en lijkt de schade voor dit moment "redelijk mee te vallen". Maar waakzaamheid blijft geboden, want niemand van ons kan met zekerheid vertellen hoe het virus zich ontwikkelt bij ons en in de landen waaraan we onze planten leveren.

We weten dat net als bij de ons bekende plantenziekten en plagen, het juiste handelen essentieel zal blijken. En soms kan een gelukkige samenloop van omstandigheden helpen. Het bestaan van ziekten en plagen die onze bedrijvigheid en gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen, is voor ons reden om er extra alert op te zijn. Zo houden we dankzij het werk van de Werkgroep Pest Controlled Area al jaren de inspectie op de aanwezigheid van bacterievuur in onze regio in stand. Daarbij denken we niet dat we alles kunnen sturen en bedwingen, maar monitoren en zorgen voor tijdige actie als dat nodig zou zijn, dat kunnen we wel zo goed als mogelijk organiseren.

Maar hoe de verspreiding van het virus en wat de gevolgen die we er van zullen merken ook zullen zijn: wij hebben een groot gevoel van waardering voor de mensen die dagelijks zorgen dat patiënten met covid19-gerelateerde klachten zo goed mogelijk behandeld worden. We zien dat het ook voor hen een zeer zware tijd is en dat zij daarin hun maximale inspanning leveren.

Onze waardering hebben we gemeend uit te moeten drukken in het ter beschikking van een paar mooie planten in bijpassende bakken. We hopen dat de plantenbakken een optimistische uitstraling geven aan de entree van het Amphia Ziekenhuis en de nog te bepalen locaties in gemeente Zundert!


 
de handhaving van de ingestelde corona-maatregelen zorgt op enkele plaatsen voor problemen. Zo hebben zich al leden gemeld die ondanks de aanwezigheid van de juiste papieren bij de grens met België rechtsomkeerts hebben moeten maken, zijn auto's van bedrijven gecontroleerd op aantal inzittenden en is er dit weekend een samenzijn van enkele op het bedrijf woonachtige medewerkers stilgelegd.

Wellicht zijn er nog meer problemen, of is er onzekerheid of de maatregelen wel goed worden opgevolgd.

Daarom is vanuit Treeport een gesprek aangevraagd met betrokken overheden en dienst Handhaving. Daarvoor willen we onze leden vragen om hun vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Het liefst horen we vandaag nog welke vraag we namens u mogen stellen! Uiteraard zal alle informatie die ons verstrekt wordt vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen antwoorden zullen we delen met alle leden.

Klik hier om uw vragen/suggesties/klachten/etc. aan ons door te geven.

Mocht u liever telefonisch contact willen, dan is dat mogelijk via 076-5995000.
In een veranderende wereld komen er steeds nieuwe kansen voorbij. Een van die kansen is om "iets" met consumptiegewassen te doen. Meer concreet: het aanleggen van voedselbossen en -hagen. Een mooie invulling van een perceel en goed in te passen in een landschap. De commerciële waarde ervan verdiende nog extra onderzoek.

Er is een club van kwekers bij elkaar geweest, waarbij ook enkele Treeportleden. De bedoeling is om een grote variatie aan sortiment in de voedselhaag te planten, waaronder bos en haag plantsoen van autochtone herkomst. Maar ook ongewone niet alledaagse bomen, kruiden en vaste planten soorten. Het is de bedoeling dat het een demo is voor nuttig gebruik van hagen, waarbij alle planten een voedingswaarde hebben.

Als het project wat verder in de tijd is, kunnen overheden, bezitters van landgoederen, terreinbeheerders etc. een kijkje komen nemen naar dit voorbeeld en advies krijgen over de opzet via GroeiBalans Bedrijfsecologie BV. i.s.m. Treeport e.a. De bulk van de planten is inmiddels geplant en er is nog ruimte voor om aanvullingen of nieuwigheden uit te proberen.  Wie er meer over wil weten, of tips heeft, is van harte uitgenodigd om dit door te geven via rene@groeibalans.nl.

Het is ons voornemen om in de toekomst een bezoek te brengen aan dit project, om ook daarover kennis te kunnen delen.

Afbeelding 1: ontwerp van de haag (opgeknipt in drie delen)

Afbeelding 2: verklaring van de plantlijst

Afbeelding 3: de eerste realisatie met Peter Vanlaerhoven en René Jochems
Dit jaar heeft een grote groep leden ook weer zaden besteld voor het inzaaien van het bloemenmengsel Bloeiend Bedrijf. Hiermee leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit op en rondom onze bedrijven. Daarnaast is er ook een hoeveelheid van een speciaal op de beheersing van de eikenprocessierups mengsel verspreid.

Een actie die samen met Treeportleden NED Personeel en BergamoHavando werd gevoerd, is het ter beschikking stellen van 2.000 zakjes zaad aan de Zundertse bevolking. Op de vijf distributiepunten vinden deze op dit moment gretig aftrek. Andere partners in dit project waren gemeente Zundert, ZLTO Zundert-Rijsbergen en Fruitport. De actie is een van de onderdelen in de campagne die gemeente Zundert heeft om de overlast van de eikenprocessierups te beteugelen. Het gehele plan is te lezen door op de afbeelding te klikken, waardoor de download start.


Voor wat de inzet van onze eigen leden betreft, kunnen we melden dat er in totaal een goede 7,5 hectare ingezaaid zal worden van het mengsel Bloeiend Bedrijf. Dat zal meest gebeuren op wat grotere oppervlakten en deels ook ter verfraaiïng op en rond het erf. Daarnaast is ook in totaal een lengte van ruim 3 kilometer aan stroken in te zaaien rondom eiken, voor de stimulering van de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo leveren we samen een mooie bijdrage aan een gezonde boomteelt en een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

Op de foto: de jongste "medewerkster" bij Vriends Boomkwekerijen.

Bee Deals Nieuwsbrief
April 2020De natuur gaat gewoon door...
Bee Deals slaat zich door het corona-voorjaar heen; net als de bijen! Doe daarom mee aan de Nationale Bijentelling om er achter te komen hoe het met de bijen in Nederland gaat. Kijk voor alle info op www.nationalebijentelling.nl

Veel Bee Deals hadden net of bijna hun plannen voor 2020 gemaakt ter verbetering van de leefomgeving van de bijen. Sinds duidelijk werd dat bijeenkomsten voorlopig niet meer kunnen, gaan we meer individueel aan het werk, met zaaien, beheren, monitoren, etc. En gelukkig hebben we de social media om contact te houden.

In deze Nieuwsbrief komen de verschillende Deals en acties kort voorbij. Voor meer informatie kun je je richten tot CLM (zie onderaan deze Nieuwsbrief).
 


Partnerbijeenkomst
Op 31 januari jl. vond de 12e partnerbijeenkomst van Bee Deals plaats. We waren te gast bij de Intratuin in Zevenhuizen (Z.H.). Intratuin is lid van Tuinbranche Nederland, sinds enkele maanden partner van Bee Deals. Tuinbranche heeft – daarin geadviseerd door CLM - een Ambitie 3.0 opgesteld, om met bovenwettelijke eisen voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en bijvriendelijk handelen. Er mogen bijvoorbeeld geen neonicotinoïden meer gebruikt worden en er worden jaarlijks residumetingen uitgevoerd om te toetsen of voldoende vooruitgang wordt geboekt. Belangrijk is dat alle tuincentra samen optrekken. Als de telers weten dat ze dezelfde voorwaarden hebben voor alle klanten, dan zijn maatregelen en eventuele prijsverhogingen immers makkelijker door te voeren.

Tijdens de rondleiding door de Intratuin werd de bijen/vogelhoek uitgebreid getoond. Naast bijenhotels en vogelhuisjes staan hier bloeiende planten, bollen en bloemenzaad. Door deze producten naast elkaar te zetten wordt de verkoop gestimuleerd, wat de bijen ten goede komt.
 
De partners bespraken de voortgang van Bee Deals en concludeerden dat vooral het uitwisselen van ervaringen en resultaten tussen hele diverse organisaties die elkaar niet vaak tegenkomen, zo typisch is voor Bee Deals. Dat moeten we behouden, ook na 2020, want er valt veel te leren van elkaar.

 


Zaden bestellen
Net als vorige jaren kunnen dit voorjaar weer bloem- en kruidenzaden worden opgevraagd. Beschikbaar zijn:
  1. Het speciale inheemse mengsel, dat behalve voor de bijen ook goede waardplanten voor natuurlijke plaagvijanden bevat. (Alleen voor kleine oppervlakten)
  2. Het vertrouwde, niet-inheemse Bloeiend Bedrijf mengsel van Van Dijke.

 


Jumbo / The Greenery
De Bee Deal van Jumbo en The Greenery met groente- en fruittelers speelt een belangrijke rol in het verduurzamingsprogramma dat Jumbo en The Greenery in 2017 voor AGF hebben ingezet. Een groot deel van de 25 Bee Deal telers is inmiddels overgestapt naar en gecertificeerd volgens het PlanetProof teeltsysteem. Maatregelen die zij nemen in het kader van Bee Deals scoren bonuspunten binnen het PlanetProof certificaat. De partners willen dit jaar werken aan een uitbreiding van het aantal Bee Deal telers.

Deze zomer vindt op het zachtfruitbedrijf van Van Garderen in Schalkwijk (Utr.) een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats van Jumbo, The Greenery, Jansen Dongen en AGF-telers van beide bedrijven. Door samen te kijken op een gespecialiseerd zachtfruitbedrijf, dat bovendien proefbedrijf van Bayer is voor de (biologische) gewasbescherming, kan kruisbestuiving optreden tussen telers van uiteenlopende gewassen. Henri Moors, de leverancier en adviseur van metselbijen (Osmia bicornis en Osmia cornuta) voor de bestuiving, zal toelichten waarom metselbijen een interessant alternatief zijn voor honingbijen.

Net als eerdere jaren, worden er eind april met de aardbeien (of liever aard-bijen) zakjes Bee Deals bloemzaden aan de Jumbo-klanten meegegeven, om thuis te zaaien. Dit jaar zijn we erin geslaagd – via De Cruydthoeck – om 100% inheems mengsel te gebruiken, een mooie stap voorwaarts. Eerder dit voorjaar is ook weer de Bee Deals kleurplaatwedstrijd in de Jumbo filialen gehouden, met voor de winnaars een bijenhotel.
 
Bee Deal aardbeienteler Arjen Kok uit het Noordhollandse Zwaagdijk doorloopt met Guido Roozemond van Koppert een meerjarig traject om te werken aan een chemievrije teelt, ook in zijn buitenteelt. Eind maart liet Arjen weten:

“Ik ga ook dit jaar verder met Koppert om de biologie in de kas maar ook buiten te kunnen doorvoeren. Vorig jaar hebben we met succes de trips in de buitenaardbeien met de ingezette biologie en de van nature inkomende biologie kunnen bestrijden. Ook de spint ging goed. Het grootste probleem was de luis. Daar hebben we 2x voor moeten ingrijpen. Al met al geeft het genoeg perspectief om het dit jaar ook weer op te pakken en te finetunen. Heb allerlei planten aangeplant die zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aantrekken (net als vorig jaar) en we gaan dit jaar ook onder een aantal stellingen tarwe zaaien om hiermee meer natuurlijke vijanden van de luis te lokken.”

Jumbo sloot vorig jaar ook een Bee Deal met Jansen Dongen, huisleverancier van tafelaardappelen en een aantal telers van tafelaardappelen. Naast de bedrijfsvestiging van Jansen in Tilburg werd een terrein van meer dan 10 hectare ingezaaid met een bloeiend mengsel. En dít jaar gaan telers aan de slag met bijvriendelijke maatregelen, zoals bloeiende randen. Daarbij komt van pas dat de mengsels ook gunstig zijn voor natuurlijke vijanden van bijv. luizen.

 
Op dit moment is er heel veel informatie via het internet te vinden over het coronavirus/covid-19, schaderegelingen, tips, etc. Onze leden krijgen van ons steeds gerichte informatie en worden ondersteund bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.

Voor de algemene voorlichting delen we de link waar veel informatie gevonden kan worden:
Uiteraard kunnen onze leden bij ons terecht voor meer informatie. Dat kan via e-mail of per telefoon 076-5995000

Let op: ons kantoor is voorlopig gesloten voor bezoek en bijeenkomsten. Zodra dit opgeheven wordt, zullen we dit communiceren via de diverse sociale media.
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.