Up-to-date

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

Donderdag 27 februari 2020 is het eerste Treeportcafé van 2020 gepland. Vanaf 19.30 uur is de inloop, locatie Café Zaal Victoria, Molenstraat 118 in Zundert.

De onderwerpen van deze avond zijn:
- 'Leren wat belangrijk is"; een introductie door scholingsconsulente Mariëlle Mulder (Talentboom) , waarbij ze uit de doeken zal doen wat het belang is van blijvend leren voor zowel ondernemer als personeel';
- Deelname aan de Floriade; het eerste plan ligt op tafel en wordt besproken zodat leden kunnen meedoen.
- 'Gevolgen van Corona-virus'; Anneke en Rinus Biemans vertellen uit eigen ervaring hoe een externe factor een bedrijf op slot krijgt.
- 'Een mooie club mensen waarvan zo'n 10 met afstand tot de arbeidsmarkt. Gevolg: geen gebruik meer hoeven te maken van buitenlandse krachten' Hoe dat zo gekomen is? GOVA BV (Nispen) vertelt ons het verhaal! Peggy de Neef van Participeren Loont! zal dit aanvullen met de rol die haar organisatie daarin kan vervullen.

Om 22.00 uur willen we afronden, zodat er voor de aanwezigen nog tijd over is om gezellig bij te praten.
Op 18 februari verscheen in BN DeStem een artikel over het feit dat gemeente Zundert €180.000,-- uit trekt voor herplant van 150 bomen en dat er jaarlijks structureel geld gereserveerd wordt voor herplant. Dat artikel trekt uiteraard onze aandacht. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek over de rol die onze leden hierin kunnen spelen. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen we de leden gelijk informeren.
 
klik op de afbeelding voor de link naar het online-artikel

 
Bezoek vanaf 22 januari in slechts een paar dagen vier voorjaarsbeurzen in het zuiden van Nederland en doe al uw inkopen. Deze regionale voorjaarsbeurzen hebben hun openingstijden op elkaar afgestemd, zodat u als inkoper in korte tijd en efficiënt uw slag kunt slaan bij de meer dan 100 deelnemers. 
 
U bent hiervoor op 22 en 23 januari van harte welkom bij Groenbeurs Haaren, Groenbeurs Brabant en Voorjaarsbeurs Zundert en op 26 en 27 januari bij TreeVention. Meer informatie vindt u op www.springfairs.eu
 
Toegang, parkeren, koffie en broodjes zijn overal gratis.
 
In Zundert aan de Molenstraat 155 op het CLTV-terrein zijn op woensdag 22 en donderdag 23 januari tussen 9.00 en 17.00 uur zijn ook de Treeportstand en een deel van haar leden te bezoeken. 
De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.
Woensdag 22 januari houdt Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert UA haar ledenvergadering.
V.a. 17.00 uur zijn leden welkom bij de openbare presentatie die gegeven wordt over zaken doen in China.

V.a. 18.00 uur is het buffet voor Treeportleden geopend.
Om 18.45 uur is de presentatie van de heer Roger van Engelgem. Hij zal met zijn persoonlijke ervaringen verder ingaan op zaken doen in China en Australië.
Vanaf 19.30 uur staat formele deel van de Algemene Leden Vergadering op het programma.

Wie nog geen vergaderstukken heeft ontvangen, kan deze per mail opvragen via david@treeport.eu, of telefonisch 076-5995000.

Om leerlingen in het beroepsonderwijs een goede aansluiting te geven op de praktijk, streven we naar meerdere bedrijfsbezoeken per jaar. Het liefste mogen de leerlingen dan ook nog eens de handen uit de mouwen steken, of krijgen ze iets te zien dat normaal voor anderen verborgen blijft. Ook dit najaar zijn er weer diverse bezoeken geweest.

Voordat de studenten met een opdracht vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert gingen verkennen, kregen ze een rondleiding bij CLTV over het koelen en bewaren van producten. Erik Bastiaansen vond tijdens deze drukke dagen nog tijd om een presentatie en een rondleiding te geven over zijn bedrijf.  

      

Na een ontvangst met koffie en de presentatie werden ook de koelcellen en de installaties bekeken.
Indrukwekkend, mooi om te zien, waren enkele reacties van de studenten. 

 

“Wat wil je zijn: kweker, ondernemer of beide?” Met deze vraag opende Leon Hereijgers van vaste planten kwekerij De Noordhoek zijn gesprek met de boomteeltstudenten op 5 december op het bedrijf. 
In het gesprek gaf Leon aan hoe belangrijk het is om ook de ondernemersvaardigheden goed te beheersen. Het gaat niet alleen om het kweken, maar zeker ook het efficiënt met mensen, planten en materiaal om kunnen gaan. Een rondje over de kwekerij met uitleg over hoe hij dat aangepakt heeft, hoorde daar ook bij. 

      
 
De actualiteit werd zeker niet vergeten: Leon en Diana vertelden over het plantenpaspoort en de studenten kregen uitleg over het vernieuwde etiket wat er vanaf 14 december bij de planten moet zitten. 
Een goed verhaal van twee gedreven ondernemers en niet alleen interessant voor de bedrijfsopvolgers, maar ook voor de studenten die nu nog aangaven alleen te willen werken in de boomteelt. Mochten ze ooit een eigen bedrijf gaan beginnen, dan heeft Leon in ieder geval een aantal mooie tips gegeven.


 
Beide bedrijven willen we graag bedanken voor de hartelijke ontvangst en de goede rondleidingen en presentaties.

Eind december waren de leerlingen weer te gast bij Treeportleden. Ditmaal lag het accent op het thema vermeerdering. Daarover meer in de nieuwsbrief van januari.
Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren.

Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten.

Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren.

Op de foto coördinator Bijenlandschap West Brabant Riny van Empel (rechts) en bijenambassadeur René Lazeroms (links naar Riny). Verder de aanwezige ondertekenaars vanuit diverse geledingen met o.a. Treeport Zundert en ook wethouder Kok namens gemeente Zundert (midden achter).