Vragenlijst WG Energie

 
De projectgroep Energie wil graag uw medewerking aan een korte enquĂȘte. Het kost u maximaal enkele minuten tijd. Alvast onze dank voor uw medewerking! De resultaten van deze enquĂȘte zullen worden gebruikt om een globaal overzicht vanuit de groep van Treeportleden op te stellen. Sommige vragen kunt u middels een keuze tussen ja of nee beantwoorden. Andere vragen hebben meerdere keuzes. De open vragen mag u naar eigen inzicht beantwoorden. Voor het invullen van deze enquĂȘte geldt: alles is goed, niks is fout!
 
 

 
Aan het eind van de enquĂȘte volgt de vraag hoeveel tijd het invullen van deze enquĂȘte u heeft gekost.
 
 

 
Bent u grootverbruiker als het om energie gaat?
 
 
Ja Nee
 

 
Heeft u al eens een energiescan uitgevoerd/laten uitvoeren?
 
 
Ja Nee
 

 
Is uw bedrijf/organisatie een (boom)kwekerij?
 
 
Ja Nee
 

 
Wat voor type Elektriciteitsaansluiting heeft u momenteel?
 
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 

 
Maakt u gebruik van enkel- of dubbeltarief?
 
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 

 
Wat voor type Gas-aansluiting heeft u momenteel?
 
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 

 
In de boomkwekerij kennen we veel stroom- en gasverbruikende apparaten en gereedschappen. Welke van de hieronder vermelde gebruikt u bedrijfsmatig? (Meerdere antwoorden mogelijk, onderaan kunt u zelf nog toevoegingen doen)
 
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
 

 
Op veel bedrijven worden al energiebesparende maatregelen/technieken toegepast. Welke van het hieronder vermelde gebruikt u bedrijfsmatig? (Meerdere antwoorden mogelijk, onderaan kunt u zelf nog toevoegingen doen)
 
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
 

 
Met welke van de onderstaande afkortingen bent u bekend?
 
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
Ja Nee
 
 

 
Wat is uw gemiddeld gasverbruik over de afgelopen drie jaar?
 
 
 

 
Verwacht u de komende jaren minder gas te verbruiken?
 
 
Ja Nee
 

 
Wat denkt u van het bericht dat de gaswinning in Groningen in 2030 geheel zal stoppen?
 
 
 

 
Wat is uw gemiddeld energieverbruik in de afgelopen drie jaar?
 
 
 

 
Als Treeport een bijeenkomst organiseert over ontwikkelingen op het gebied van beregeningstechniek, wilt u daar dan bij aanwezig zijn of op de hoogte worden gehouden van het besprokene?
 
 
Ja Nee
 

 
Heeft u in het verleden asbestdaken vervangen?
 
 
Ja Nee
 
Heeft u plannen om asbestdaken te vervangen?
 
 
Ja Nee
 
Als u een of beide voorgaande vraag/vragen met ja heeft beantwoord graag ook volgende vraag beantwoorden. Is of wordt daarbij het asbest vervangen door geĂŻsoleerde dakbedekking?
 
 
Ja Nee
 

 
 
 

 
Hoeveel minuten heeft het invullen van deze enquĂȘte u gekost?