Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Ook deze maand kunnen we een nieuw lid verwelkomen bij Treeport:

AHO Jongenelen Plants, van harte welkom bij de club!

We stellen ze graag verder aan u voor.
Wij zijn de specialist voor het leveren van een compleet pakket bos- en haagplantsoen!
Tuincentra, groenvoorzieners en hoveniers kunnen bij ons terecht voor haagplanten en bosplantsoen, fruittelers voor hun windsingels/hagen en boomkwekers voor hun plantgoed voor doorkweek!

Daarnaast doen wij met de Agrarische Handelsonderneming Jongenelen ook handel in land- en tuinbouwmachines.
Roy werkt mee aan jongerendag: ’Boomkwekerij is meer dan kweker zijn’

Roy Doomen is één van de Zundertse jongeren die meewerken aan de jongerendag 2022 in Zundert. Hij wil de jonge generatie laten zien dat de boomkwekerij meer is dan kweker en ondernemer zijn.

Roy (24) is opgegroeid op Boomkwekerij Het Slagmoer, pot- en containerteelt van heesters in Wernhout. Zijn ouders Henk en Carina Doomen runnen dit bedrijf samen met Nick (26), een broer van Roy. Roy is medewerker accountancy bij Van Oers Agro in Zundert.

Het kweken is je wel met de paplepel ingegoten?
„Jazeker. Toen mijn oudere broers naar school gingen, ik nog thuis zat en mijn moeder op de kwekerij werkte, moest je mee. Zo gaat dat hè. Ik heb daardoor wel een passie voor de boomkwekerij. Ik vind het vak prachtig, maar mijn passie ligt nog meer bij de economische kant, bij het werken met cijfers.”

Hoe kwam je erachter?
„Ik studeerde bedrijfskunde aan de HAS in Den Bosch. Tot het vierde jaar twijfelde ik of ik toch niet in de kwekerij zou gaan. Op een gegeven moment moet je keuzes maken. Het werken met cijfers vond ik altijd al leuk. Vanuit de HAS ging ik daarom stage lopen bij Van Oers. Daar rolde ik in de accountancy. Dat doe ik nu in de boomkwekerij en het zacht fruit.”

Waarom werk je mee aan de jongerendag?
„Eigenlijk vooral om jongeren te laten zien dat de boomkwekerij meer is dan kweker en ondernemer zijn. Er is heel veel werkgelegenheid gerelateerd aan de boomkwekerij: accountancy, transport, toelevering, handel, noem maar op. En ik heb gewoon weer zin in de jongerendag. Vorig jaar bij De Buurte was ontzettend leuk, we gingen er vanuit Treeport Zundert met een grote bus naar toe.”

Dit jaar is bedrijfsovername één van de thema’s op de jongerendag. Wat kom je tegen?
„Ik ben nu vooral bezig met jaarrekeningen en administratie. Ik loop nu een beetje mee met bedrijfsovername-trajecten. Dan merk ik wel dat de waarde van bedrijven vandaag de dag een groot verschil is met vroeger. Bedrijven worden steeds groter, dan kan ik me voorstellen dat jongeren die een bedrijf willen overnemen zich afvragen: ’Kan ik het nog wel?’ Financieel en fiscaal gezien is het een uitdaging. Dat is de harde kant. Er is ook nog de zachte kant.”

Harde en zachte kant?
„Ja, zo noemen we dat bij Van Oers. De harde kant is puur cijfermatig, heel belangrijk. Maar ook de zachte kant is heel belangrijk bij een bedrijfsovername: dat bijvoorbeeld vader en zoon en andere familie op één lijn zitten. Er kunnen veel emoties spelen. Simpel gezegd wil je wel dat iedereen gezellig aan het kerstdiner kan aanschuiven.”

Als accountant moet je daarom ook bijna psycholoog zijn?
„Daar lijkt het inderdaad bijna net op, haha. Bij bedrijfsovername kunnen er lastige gesprekken zijn, emoties kunnen oplopen. Daar moet je wel goed mee kunnen omgaan.”

En je zit ook nog in de gemeenteraad van Zundert?
„Ja, sinds kort namens de lokale partij ONPL: Ondernemend Platteland, samen met veel ondernemers. Ik vind het fijn om dicht bij ondernemers te staan.”

Arno Engels
LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Foto: Van Oers Agro


"Zundert is het grootste boomkweekgebied van Nederland".
De kans is reëel dat een aantal bomen of planten in je tuin afkomstig zijn uit Zundert. In de omgeving van de Nederlandse grensgemeente zijn heel wat boomkwekerijen gevestigd. Om sterker te staan, hebben die zich verenigd in de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert. Naast de E19 is aan beide zijden van de grens het Business Centre Treeport, met daarbij het Excellence & Experience Kenniscentrum, volop in ontwikkeling. “Onderwijs vanuit Nederland is al aangesloten, maar we kijken ook nadrukkelijk naar Belgische scholen en universiteiten om mee in onze projecten te stappen.”

 
Langs bijna elke invalsweg naar Zundert passeer je een of meer boomkwekerijen. Dat is historisch zo gegroeid. “Bijna 180 jaar geleden is het gestart vanuit een armenproject”, vertelt Treeportmanager David Bömer. “Op de hoge zandgronden werden dennen geteeld om hout te hebben voor de mijnbouw. Geleidelijk evolueerde het naar sierteelt. De bodem hier is ideaal om bomen te kweken. De grond is goed te bewerken en heeft over het algemeen voldoende water. Bij nat weer is ze dan weer direct droog.” 

“Ga 60 kilometer verder en je hebt een heel andere bodemsamenstelling”, weet Bömer. “In totaal wordt ongeveer 3.500 hectare van de bodem in de regio gebruikt voor bomenteelt. Zundert is misschien wel het grootste aaneengesloten boomkweekgebied van Nederland. Eigenlijk is het assortiment heel breed, met ook rozen en perkgoed die hier gekweekt worden. We hebben een goed product, maar bescheidenheid zorgt wel eens voor een rem.” 

“Tien jaar geleden is de coöperatieve vereniging Treeport opgericht. Dat was nodig om een aantal onzekerheden en problemen opgelost te krijgen. Het ging voornamelijk om teelttechnische problematiek en om personeel te vinden, in combinatie met het imago van de sector. In je eentje krijg je dat niet veranderd. We hebben toen een stip op de horizon gezet om de boomkwekerijhandel op één locatie te vestigen”, zegt David Bömer. 

125 partners 
In 2016 waren er 85 leden, intussen zijn er dat 125. Het gaat voornamelijk om boomkwekerijen, maar er zitten ook distributiepartners bij. Een tiental leden komt uit België of kweekt een deel van de productie aan die kant van de grens. Een keer per jaar verzamelen de alliantiepartners. De volgende keer is eind juni en gaat over de bodem, met als uitgangspunt oplossingen te vinden voor de problemen van water en biodiversiteit. 


Aan de grensovergang van de E19 zijn werken bezig voor het Business Centre Treeport (BCT). Dat wordt het hart van de bomenteelt in de regio, met onder andere handel, logistiek en onderzoek als kernactiviteiten. “50 hectare van het BCT ligt op Nederlands grondgebied en 10 hectare in België”, legt projectleider Remco van Dessel uit. “Binnenkort beginnen de werken aan de Belgische kant. Een van de oude douanegebouwen wordt gesloopt, twee andere gebouwen worden gerenoveerd. Met het stadsbestuur van Hoogstraten en intercommunale IOK zijn gesprekken bezig om het openbare gedeelte in te richten.” 

Korter bij de consument 
De bedoeling is om in 2025 klaar te zijn met BCT. “Er is plaats voor een twintigtal bedrijven. Aan de Nederlandse zijde hebben we er al twaalf, waarvan twee starters. De boomkwekerijen blijven op hun vertrouwde plaats, het BCT is meer gericht op transport en toeleveranciers. We gaan daarvoor in zee met bedrijven die ons als sector willen helpen om korter bij de consument te komen. 80% van de productie is bestemd voor export over heel Europa. Het BCT komt op een ideale plaats tussen Antwerpen en Rotterdam. Het bedrijventerrein moet duurzaam worden. Dat betekent aandacht voor vergroening en vasthouden van het water. Voor de energie komen er drie windturbines en het streefdoel is om op 90% van de daken zonnepanelen te leggen.” 

Een belangrijk onderdeel van het BCT wordt het Experience & Excellence Centre. In dat innovatiecentrum komen onderwijs, onderzoek en promotie samen. “De boomkweeksector is zeer kundig, maar vrij traditioneel. Wij gaan samen kijken wat er nog beter kan”, zegt Peter Berben. “Daarvoor is onderzoek nodig wat betreft bodem, licht en water. Met de klimaatverandering wordt met name een goed waterbeleid heel belangrijk.” 

Farmaceutische waarde 
Met de laboratoria in het E&E Centre ligt de focus onder meer op weefselkweek. Welke kwaliteiten heeft een plant en hoe kunnen die op een wetenschappelijke manier verbeteren? Verder hebben veel planten een farmaceutische waarde, op dat gebied zijn er nog groeimogelijkheden. “Ook dat gaan we in onze laboratoria onderzoeken. En om minder kunststof nodig te hebben, is het beter om natuurlijke vezels te gebruiken. Ook dat maakt deel uit van het E&E Centre. Heel wat kennis hebben we in huis en dat gaan we nog beter maken”, belooft Berben. 

“Voor het onderwijs kijken we ook naar Belgische scholen en universiteiten. Daarnaast zijn er gesprekken met het Proefcentrum voor de sierteelt in Destelbergen. Het onderwijs ondersteunt en de overheid faciliteert. In het kennis- en innovatiecentrum willen we ontmoeting creëren. De belangrijkste ontwikkeling in onze sector is die we nu nog niet weten. We weten anderzijds wel waar we heen willen. Onze ambities reiken verder dan alleen de regio Zundert.” 

Zie ook het artikel op www.gva.be
 
We verwelkomen weer een nieuw lid bij Treeport.

Van harte welkom DNA United Forwarders!

We stellen ze graag verder aan u voor.
 https://www.forwarder.net/nl/

Assortiment:
Whatever it takes, we take it there
Zoekt u een ervaren expediteur in Breda die al uw soorten goederen kan verzenden naar bestemmingen binnen heel Europa? Dan kunt u terecht bij expeditiebedrijf DNA United Forwarders. Wij bieden onze klanten, waaronder zowel productie- als handelsbedrijven, totaaloplossingen op het gebied van transport.


Dolf Ebskamp

 

 

’Proef veenvrije potgrond is interessant’

Ruben Gommers is een van de kwekers die met de Zundertse innovatiekring lokaal geteelde veenalternatieven onder de loep neemt. Er loopt nu een proef met veenvrije potgrond waarin bijvoorbeeld Miscanthus en compost is doorgemengd.

Ruben is samen met Egbert Herijgers eigenaar van Green-One, kwekerij in Zundert met vaste planten, siergrassen en heesters geteeld in (voornamelijk) 2 l-container. Hij doet mee aan de Zundertse innovatiekring die is opgezet door de LTO Vakgroep, Treeport Zundert en GroeiBalans. Binnen Treeport zijn afgelopen mei praktijkproeven opgezet met lokaal geteelde veenalternatieven voor containerteelt; bij Green-One ligt nu zo’n proef.
Begin mei zijn 200 planten van Agastache ’Blue Fortune’ opgepot in een veenvrij proefmengsel bestaand uit: Miscanthus, wilg, lisdodde, champost en compost. Het grootste aandeel is compost, 55%. Ter vergelijking zijn 200 dezelfde planten opgepot in het standaardmengsel van Green-One: 80% witveen (in twee fracties) en 20% houtvezel.

De proef loopt net, hoe groeien de planten?
„Tot nu toe goed, in zowel ons eigen mengsel als het veenvrije mengsel. We merkten wel bij het oppotten en transporteren naar het containerveld dat het veenvrije mengsel zwaarder weegt, door de compost erin. We vroegen ons af of het niet te zwaar zou worden op een vork aan een heftruck.”

Zal de watergift bij de veenvrije potgrond anders zijn?
„Dat zou inderdaad kunnen, vooraf is gezegd dat de planten meer water nodig zouden hebben. Maar we geven de planten in de proef op dezelfde manier water – bovenover – als op de gangbare containervelden en dat gaat tot nu toe goed. Het is ook ondoenlijk om de proefplanten apart water te geven; ze staan in een groter kraanvak dat wordt aangestuurd.”

Hoe lang duurt de proef?
„Dit jaar en volgend jaar; de proefplanten laten we staan en ze zijn niet voor de verkoop bestemd. We gaan de planten visueel beoordelen. En vier keer per seizoen worden er potgrondmonsters genomen en geanalyseerd in het lab. Er wordt gekeken naar de mineralen, fysische kwaliteit en biologische activiteit.”

Hoe kijk je tegen veen aan?
„Ooit houdt het een keer op met veen? Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat het voor de toekomst wel belangrijk is om lokaal geteelde alternatieven te gebruiken. Potgrond wordt de laatste jaren duurder, vooral door het transport. Het veen dat wij gebruiken, komt uit Zweden. We laten het mengen met houtvezel, en we strooien het af met bark tegen mos.”

Waar komt het proefmengsel vandaan?
„Van Gova, Charl Goossens zit ook in onze innovatiekring. Samen met begeleider René van Gastel van GroeiBalans heeft hij de proef opgezet. Bij Green-One hebben we jaarlijks ongeveer 6.000 kuub potgrond nodig, maar ik zie het niet zitten om zelf te mengen. Daar zijn onze potgrondleveranciers voor bedoeld.”

Is de doorgemengde compost je eigen groenafval?
„Nee, het hele proefmengsel bestaat uit her en der ingekocht materiaal. Ons eigen groenafval – hoofdzakelijk snoeiafval – is op jaarbasis teveel om er zelf mee weg te kunnen. Daarom mogen wij ons groenafval naar Frank en Gerard Jochems van Boomkwekerij Den Eldert brengen. Zij laten het shredderen, leggen het in hopen op hun grond en laten die omzetten voor de compostering. Daar zit bijvoorbeeld ook groenafval van aardbeientelers bij.”

Je kweekt zelf Miscanthus als sierplant. Miscanthus in potgrond, wat vind je daarvan?
„Wij kweken ongeveer 20 soorten Miscanthus. Die groeien niet zo snel als Miscanthus giganteus waarvan de vezels nu in ons proefmengsel zitten. Voor potgrond heb je veel volumes nodig; ik vraag me af waar je in Nederland nog Miscanthus giganteus voor dat doel kunt telen? Is het wel rendabel voor boeren? Dat weet ik niet. Maar voor de toekomst is het wel belangrijk om dit te bekijken. Ik ben 28 en wil nog vele jaren goed kunnen kweken in goede potgrond.”

Auteur: Arno Engels (LTO Vakgroep)

(eerdere interview met Charl Goossens: https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/je-moet-meer-naar-andere-vezels-toe)

Op de foto Ruben Gommers bij het proefveld


 
Heb jij zin in een gezellige dag met jongeren (16-35 jaar) uit verschillende regio’s met dezelfde passie voor de boomkwekerij?

Geef je dan nu op voor de LTO Jongerendag, die Treeport samen met hen organiseert.
Deze zal worden gehouden op vrijdag 26 augustus aanstaande in Zundert.
Je komt op het aanmeldingsformulier door op onderstaande foto te klikken,

Het belooft een interessante en gezellige middag te worden, vol met innovaties en jonge ondernemers.

Hopelijk mag ik je de 26e verwelkomen op ons bedrijf!


Rowy Roelands, Roelands Boomkwekerijen


In de nieuwsbrief van Bijenlandschap oa vermelding van excursies, Kansenkaart, Netwerkdag.

Klik op de foto om de nieuwsbrief te openen.


Hierbij weer een interne update van de Pilot Vitaal Buitengebied.
Heb je informatie die je wilt delen of zoek je die juist, laat het ons weten. 

Lees via deze link uitgebreide verslagen van de nieuwsbrief :
 • Terugblik op de werkdag van 10 mei
  Afgelopen werkdag bespraken we o.a. het initiatief over de te ontwikkelen natuur de Lange Gooren en Krochten en het initiatief van de familie Verpaalen in Breedschot. En we evalueerden samen met Marc Lodders uitgebreid zijn initiatief binnen de pilot. Daarnaast besteedden we weer uitvoerige aandacht aan de processen van (samen)werken na de pilot. Meer over de werkdag en details vind je in het verslag.
   
 • Meld je aan voor het 1e Oogstfeest
  We hadden het al aangekondigd. Op donderdag 14 juli vindt het 1e Oogstfeest plaats en daarmee het einde van de pilot Vitaal Buitengebied. We vieren met z'n allen wat we tot nu toe hebben bereikt. Maar het is ook een begin, het begin van Zundert Floreert. Tijdens het feest wordt dan ook het samenwerkingsconvenant ondertekend door alle betrokken partijen. Daarover verderop in de nieuwsbrief meer. 

  Iedereen is van harte welkom op het Oogstfeest. Iedereen die zich betrokken voelt bij de pilot, maar ook iedereen die benieuwd is of zelf aan de slag wil of moet. We informeren je snel over het programma, maar we horen alvast graag of je erbij wilt zijn.
  1e Oogstfeest: 14 juli 2022, 17.00 - 20.00 uur

   
 • De droom is klaar!
  Onze droom is klaar! Ons gezamenlijk toekomstbeeld waarin Zundert floreert. En waaraan heel veel mensen en partijen willen meewerken om het waar te maken. Deze droom 'Zundert Floreert' vormt de kern van het samenwerkingsconvenant dat op dit moment aan alle betrokken partijen wordt voorgelegd en op 14 juli feestelijk zal worden ondertekend. Het convenant beschrijft de Zundert Floreert-manier van (samen)werken, die wordt toegepast als een initiatief echt kan bijdragen aan de droom. 
Kalender:
7 juni: werkdag
8 juni: bezoek taskforce VAB's aan Zundert 
5 juli: werkdag
14 juli: 1e OogstfeestHierin werken bewoners en ondernemers samen met gemeente, provincie, waterschap en partners aan een toekomstbestendig buitengebied van gemeente Zundert.

Het begin van iets moois
Na twee jaar komt er deze zomer een einde aan de pilot. Maar dat betekent natuurlijk geen einde, het betekent juist een begin! Het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar. De pilot leerde ons dat met vallen en opstaan. Om dat te vieren organiseren we het 1e Oogstfeest. Daarover lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Hoe gaan we verder?
En nu? Hoe zorgen we nou dat we blijven samenwerken in de toekomst? Daarop wordt op dit moment flink gebroed tijdens maandelijkse werkdagen. Op deze werkdagen zoeken we met vertegenwoordigers van alle kernen, de overheden en de agrarische partijen naar manieren om de nieuwe processen in de dagelijkse te integreren. Ook worden er tijdens werkdagen nieuwe initiatieven besproken en verder geholpen. 

Tot slot leveren de werkdagen ook een aantal producten op waarmee we de samenwerking voort kunnen zetten. Zoals een samenwerkingsconvenant en praktische factsheets voor initiatiefnemers en dorpsraden. Maar ook tools waarmee we 'de boer op kunnen gaan' in de rest van het land. Zoals een inspirerende infographic over de pilot en video's waarop allerlei betrokkenen hun geleerde lessen delen.

Kijk op deze pagina voor de laatste projecten

Lees alles over Pilot Vitaal Buitengebied Zundert via deze link.

Save the date voor het 1e Oogstfeest: 14 juli

Op donderdag 14 juli a.s. vindt het 1e Oogstfeest plaats en daarmee het einde van de pilot Vitaal Buitengebied. We vieren met z'n allen wat we tot nu toe hebben bereikt. Maar het 1e Oogstfeest is vooral een begin, het begin van Zundert Floreert. 

Iedereen is hier van harte welkom. Iedereen die zich betrokken voelt bij de pilot, maar ook iedereen die benieuwd is, of zelf aan de slag wil of moet. 

Met het programma van het feest zijn we nog druk, daarover hoor je uiteraard later meer. 
We vinden het fijn om te weten of je erbij bent!

Zet het 1e Oogstfeest in je agenda:
14 juli,  17.00 - 20.00 uur