Bestuur Treeport

Het bestuur geeft in tactische en operationele zin uitwerking aan de visie, doelen en plannen van Treeport. Het is de spil van de organisatie en legt de gemaakte keuzes weer uit aan de algemene ledenvergadering. De verschillende bestuursleden - de voorzitter, secretaris/vicevoorzitter, penningmeester en twee algemene leden voor respectievelijk teelt en handel - hebben het vertrouwen van de leden van de coöperatie en handelen vanuit dat vertrouwen. Uiteraard kennen de bestuursleden de leden van de coöperatie en spelen ze actief in op ontwikkelingen in de sector en regio. 

Samenstelling bestuur: 

 
Marc Lodders Marc Lodders
Voorzitter
Lodders Boomkwekerijen

John Oostvogels John Oostvogels
Secretaris/penningmeester
Rabobank de Zuidelijke Baronie

Eric Mulders Eric Mulders
Algemeen bestuurslid
Mulders Rosa & Acers

Functie omschrijving:

Werkgroepvoorzitter Scholing, Innovatie en MVO.