Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

De ledenraad is terug op sterkte, nadat eerder dit jaar Corné Leenaerts afscheid genomen had. De wens om hem te vervangen met een opvolger die ook werkzaam is op een boomkwekerij, is met glans ingevuld dankzij het jawoord dat Rowy gegeven heeft.

In de Algemene Ledenvergadering van 20 januari namen we online afscheid van Corné, met de toezegging dat hij nog minimaal één vergadering deel zou nemen en dat we een waardige vervanger voor hem zouden weten te vinden. Onze zoektocht bleek niet erg lang te hoeven duren, want gelijk het eerste gesprek leverde een zeer positief gevolg op. Gelukkig hebben we de toestemming vanuit de ALV gekregen om Rowy gelijk toe te laten treden tot de ledenraad.

Voor velen van ons is zij een bekende. Ze is lid van onze werkgroep Toekomst, was één van de prominente gezichten in de campagne 'Groen; Zeker doen!' en ze werkt in het dagelijks leven bij Roelands Boomkwekerij B.V..

Naast dat we blij zijn dat we aanvulling hebben gekregen voor de ledenraad, willen we geïnteresseerden voor zitting hierin uitnodigen om contact met ons op te nemen. Dat kan o.a. door hier te klikken.

Welkom Rowy in onze ledenraad!
Beste bos- en haagplantsoenkwekers,
 
Het nieuwe plant- en zaaiseizoen staat weer voor de deur; voor sommige soorten heeft het al plaatsgevonden. Handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen hebben in overleg met Naktuinbouw stappen gezet die leiden tot een duidelijkere communicatie en controle op bosbouwkundig teeltmateriaal en de certificering die daarbij hoort.
 
Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om kwekers vanuit Naktuinbouw te informeren over de wettelijke basis waaraan bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK) en niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK) moet voldoen, en wat de toetsing daarbij is. Lees een uitgebreide uitleg op de site van Naktuinbouw.
 
Voor de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BBK) die genoemd zijn in de onderstaande lijst, geldt dat deze alleen mogen worden geteeld en verhandeld mits hieraan ten grondslag ligt:
 • Zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig teeltmateriaal: basiscertificaten (inzameling voor eigen gebruik) **
 • Planten en zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig teeltmateriaal: leverancierscertificaten **
 • Zaden van buiten Nederland uit EU-landen, richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden: document dat aangeeft dat het materiaal van richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt.
 
** Voor Carpinus en Fagus als haagplantsoen heeft Nederland een uitzondering en mag
een inzameldocument (eigen inzameling) of een leveranciersdocument NBBK gebruikt worden. Zelf inzamelen van Carpinus en Fagus zonder melding bij Naktuinbouw is niet toegestaan.
Zaden en planten van alle bosbouwkundige richtlijnsoorten die vanuit het buitenland in Nederland komen, mogen zonder onderliggende documenten niet in de handel worden gebracht. Als u van een richtlijnsoort echter een zeer beperkte afzet hebt als NBBK, mag dit geleverd worden onder vermelding: dat dit materiaal (zowel zaden als planten) niet voor bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt.

Wees hier waakzaam voor en vraag uw leverancier tijdig naar de juiste documenten. Naktuinbouw gaat hier expliciet op controleren en u moet kunnen aantonen welke bestemming deze planten hebben gekregen.
 
Registreren voor veldadministratie
Voor uw veldadministratie moet u de volgende zaken registreren:
 • partij/bednummer;
 • aantal kg uitgezaaid;
 • geslacht/soort;
 • aantal bedden;
 • lengte bedden;
 • leeftijd materiaal;
 • basiscertificaatnummer;
 • herkomst;
 • wel/geen certificering.
   
U mag hier een eigen invulling aan geven, maar de traceerbaarheid van deze partijen moet te allen tijde duidelijk en aantoonbaar zijn. 
 
Wat is ook alweer het belang van deze registratie en administratie?
onder deze documenten mogen partijen niet in het handelsverkeer worden gebracht en kunnen worden vastgelegd. Daarnaast kunt u uw markt vergroten: door goede keuzes te maken in het juiste bosbouwkundige teeltmateriaal en ook niet-bosbouwkundige teeltmateriaal. In de toekomst zal zowel de Nederlandse als de Europese markt meer bos en natuur gaan aanleggen. Hierbij zal goed uitgangsmateriaal worden opgenomen in de subsidievoorwaarden.
 
Het kan zijn dat partijen planten niet-gecertificeerd geleverd worden, omdat het materiaal bijvoorbeeld voor spillenteelt wordt gebruikt, of omdat uw klant hier niet specifiek naar vraagt. Dan moet u op uw leverbon het volgende vermelden: 
 
tenzij anders aangegeven, zijn de planten op deze lijst, die onder de EU-richtlijn (199/105/EG) vallen, niet bedoeld voor bosbouwdoeleinden.
 
Partijen moeten dan wel een onderliggend basiscertificaat hebben op het bedrijf van de leverancier.
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaand, dan kunt u altijd terecht bij uw keurmeester of bij een van de belangenbehartigers.
 
Dit zijn de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK):
 • Abies alba
 • Abies cephalonica 
 • Abies grandis 
 • Abies pinsapo 
 • Acer platanoides 
 • Acer pseudoplatanus 
 • Alnus glutinosa 
 • Alnus incana 
 • Betula pendula
 • Betula pubescens 
 • Carpinus betulus 
 • Castanea sativa 
 • Cedrus atlantica 
 • Cedrus libani
 • Fagus sylvatica 
 • Fraxinus angustifolia 
 • Fraxinus excelsior 
 • Larix decidua 
 • Larix x eurolepis
 • Larix kaempferi 
 • Larix sibirica 
 • Picea abies 
 • Picea sitchensis 
 • Pinus brutia 
 • Pinus canariensis
 • Pinus cembra 
 • Pinus contorta 
 • Pinus halepensis 
 • Pinus leucodermis
 • Pinus nigra
 • Pinus pinaster 
 • Pinus pinea 
 • Pinus radiata 
 • Pinus sylvestris
 • Populus soorten en kunstmatige hybriden 
 • Prunus avium 
 • Pseudotsuga menziesii 
 • Quercus cerris 
 • Quercus ilex  
 • Quercus petraea 
 • Quercus pubescens 
 • Quercus robur  
 • Quercus rubra  
 • Quercus suber  
 • Robinia pseudoacacia 
 • Tilia cordata 
 • Tilia platyphyllos
Op donderdag 25 februari hielden we ons eerste Treeportcafé van 2021. Voorafgaand daaraan was er een openbaar toegankelijk gesprek met Cees Anton de Vries, gebiedsregisseur pilo Vitaal Buitengebied casus Aa of Weerijs. Het gesprek is hier terug te zien.

(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)
Treeportlid Herplant uit Beerse (B) heeft 2 machines te koop staan. Via deze nieuwsbrief krijgen onze leden de kans om hier als eerste kennis van te nemen en hun slag te slaan! Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Didier Hermans: didier@herplant.be Naar aanleiding van de nieuwe Bossenstrategie is overleg gevoerd en onderstaand nieuwsbericht opgesteld. Wij delen het graag met onze leden.
 


 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, LTO Cultuurgroep en BoHeZa inventariseren zaadbehoefte.
De boomkwekerij en de zaadhandel zit met de overheid om de tafel om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa inventariseren daarvoor gezamenlijk de toekomstige zaadbehoefte.

Minimaal 37.000 ha
Volgens het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie zijn er de komende jaren veel bomen en planten nodig. Tot 2030 wordt er in Nederland in elk geval 37.000 ha nieuw bos aangelegd. Daarnaast zal er plantmateriaal nodig zijn voor natuur- en landschapselementen, alsmede voor het verbeteren, vervangen en/of herinplanten van bestaand bos.


Voldoen aan (EU-)regels
De toenemende behoefte aan plantmateriaal betekent natuurlijk ook een grotere behoefte aan zaad, maar kwekers en zaadhandelaren merken momenteel juist dat er tekorten aan voldoende zaden zijn van genetisch goede kwaliteit: zaad dat voldoet aan (EU-)regels voor bosbouwkundig teeltmateriaal.
De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen (vertegenwoordigd door André Wijnstra), Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Marc Lodders) en de handelsgroep Boom- en Heesterzaden (Johan Vink) van Anthos hebben daarom de handen ineen geslagen en inventariseren de zaadbeschikbaarheid en de zaadbehoefte voor de Bossenstrategie. Voor de inventarisatie worden onder andere oogstgegevens van Naktuinbouw van de laatste jaren gebruikt. Daarnaast is er overleg met Staatsbosbeheer die de genenbank (in Roggebotzand) en diverse zaadgaarden beheert. De samenwerking zet in op een verbeterde informatie-uitwisseling tussen de markt en de beschikbaarheid bij Staatsbosbeheer.

Verschillende scenario's
De zaadbehoefte wordt ingeschat en berekend volgens verschillende scenario’s van benodigde aantallen planten, rekening houdend met weersinvloeden op de zaadoogst en te verwachten beurt- en mastjaren. Zo zijn voor de 37.000 ha nieuw bos naar schatting, in verschillende scenario’s, tussen de 2 en 10 miljoen planten nodig. „Naast de reguliere bestaande vraag”, verduidelijkt André Wijnstra, voorzitter van de LTO Cultuurgroep. „Misschien is er zelfs nog meer dan 10 miljoen nodig. De totale behoefte tot 2030 ligt tussen de 50 en 150 miljoen planten en blijft daarna doorlopen.”

Aanleg zaadgaarden
De zaden zullen beschikbaar moeten komen uit de huidige opstanden van Nederland. „Je kunt nu wel nieuwe zaadgaarden van bepaalde herkomsten aanleggen”, legt Wijnstra uit. „Maar het duurt jaren voordat die zaadgaarden in productie kunnen komen, en erkend kunnen worden voor opname in de Rassenlijst Bomen. Voorlopig blijven huidige opstanden als enige optie over om eruit te kunnen oogsten.”
Voor de toekomst is het wel belangrijk om tijdig nieuwe zaadgaarden aan te leggen. Vooral voor soorten als Castanea, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Quercus petraea is er behoefte aan nieuwe opstanden, of uitbreiding van bestaande.

Voor kwekers in potentie veel mogelijkheden
De Bossenstrategie gaat niet uitsluitend over meer bossen in Nederland, maar algemeen over meer bomen in bos-, natuur- en landschapsgebieden. Daaronder vallen ook voedselbossen, en aanplant in combinatie met bijvoorbeeld landbouw: agroforestry. „De Bossenstrategie biedt voor kwekers met Nederlandse herkomsten in potentie veel mogelijkheden, oriënteer je daarop”, adviseert Wijnstra. „Er ligt een markt voor je open.”
De bosplantsoenvoorman reageerde eind vorig jaar al met een video van LTO op de Bossenstrategie. Klik hier voor de video. „Groen is een duurzame investering die zichzelf terugbetaalt, maar een boom of plant grootbrengen is geen vanzelfsprekendheid.”

Webinar 'Ruimte voor nieuw bos'
Om plannen uit het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie te kunnen verwezenlijken, is er wel geld en ruimte voor nodig. Hierover spraken begin dit jaar verschillende deskundigen op het webinar ’Ruimte maken voor nieuw bos’, georganiseerd door het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Klik hier om dit webinar terug te kijken.

Arno Engels
Namens Treeport Zundert, LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en BoHeZa

In de pilot Vitaal Buitengebied is een van de deelgebieden de Aa of Weerijs. Samen met diverse partijen wordt gekeken naar hoe de mogelijkheden en problemen van nu en in de toekomst het hoofd kunnen worden geboden.Een van de meest in het oog springende zaken is natuurlijk de beschikbaarheid van goed en voldoende beregeningswater. Maar ook teeltvrije zones, biodiversiteit, en het plaats bieden aan recreatieve functies komen aan bod. We willen graag de leden van Fruitport, ZLTO Zundert-Rijsbergen, Treeport Zundert en overige agrariërs in het stroomgebied van de grote beek uitnodigen om kennis te nemen van de stand van zaken.
 
We organiseren daarom een korte online bijeenkomst op donderdag 25 februari a.s. van 20.00 tot 20.15 uur. De bijeenkomst zal enkel online te volgen zijn. Leden van de organisaties ontvangen per e-mail een link. Overig geïnteresseerden kunnen een link aanvragen via info@treeport.eu. De tijd is beperkt dus als je vragen hebt is het handig om deze vooraf te mailen.
 
We hopen op een grote belangstelling, zodat we samen verder vorm kunnen geven aan een Vitaal Buitengebied.


De Kwekerijenloop van 2021 was niet buiten maar binnen. En niet door de blubber, maar online! Klik hier om de volledige uitzending van zondag 31 januari terug te zien via deze link.

Bij de start van de GGP-promotieweek, is de KwekersBode gepubliceerd. We delen ze graag!

At the start of the GGP-promotionweek, the first KwekersBode is published. We're delighted to share!

NEDERLANDS                                                       ENGLISH

                

Dit item is verlopen. Neem contact op voor meer informatie.
E-mail: info@treeport.eu
Telefoon: +31-76-5995000

 Beeld uit 2019

Openbare online Lezing: Personeel in de gezonde boomteelt
Zonder PR-soneel zijn we nergens!

Datum: woensdag 20 januari
Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur


Een vaak gehoorde opmerking is dat het lastig is om goed en voldoende personeel te vinden. En dat steeds meer mensen minder interesse lijken te hebben in een baan in de boomkwekerij. Maar klopt dat wel?

De vraag is eigenlijk hoe dat nu toch kan, want de interesse in ons product is groot te noemen. Mensen beleven, zeker in deze coronatijd, veel plezier aan hun eigen tuin en een groene omgeving. Dat er dan moeite is om personeel te betrekken, is eigenlijk heel bijzonder.

Dus waar komt dat door? Die vraag is niet snel beantwoord, maar behoeft extra toelichting!

Die toelichting gaan we geven, zodat we daarna gezamenlijk aan de slag kunnen om zowel voldoende mensen aan ons te binden en van hen ons PR-soneel te maken!

De lezing staat open voor alle geïnteresseerden, dus log in en doe mee!