Werkgroepen

Binnen een coöperatieve vereniging als Treeport is het belangrijk dat initiatieven door de leden gedragen worden. Dit betekent onder meer dat we projecten opzetten met bijbehorende werkgroepen, die aansturen op onze kernthema’s.
 
Voor alle projecten geldt dat er voldoende draagvlak moet zijn en dat ze betaalbaar zijn. Ook moet er ruimte zijn om projecten op te zetten waar de sector in wil investeren, eventueel aangevuld met subsidies of andere derde geldstromen.
 
In de kalender vindt u de vergaderdata van de verschillende werkgroepen. We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een werkgroep en mee te werken aan een project. 

Samenstelling Werkgroepen:

In West Brabant en de Noordelijke Kempen maakt de boomteeltsector met meer dan 700 bedrijven een groot deel uit van de regionale economie. Mede daarom is de maatschappelijke betekenis van de boomteelt in de regio is groot. Dat betekent dat maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid van de regio bij Treeport hoog in het vaandel staan. Draagvlak en betrokkenheid uit de regio voor de boomteelt draagt sterk bij aan promotie en ontwikkeling van de sector. Treeport wil daarom inspelen op maatschappelijke behoeften en vragen.
 

Carlo van den Eijnden
06-28261794
carlo@eijndeloos-groen.nl

 • Louis van den Broek
 • Carlo van den Eijnden
 • David Bömer
 • Jean-Pierre van der Peijl
 • Chantal van Kuyck
 • Henri van Doremalen
 • Overige Treeportleden

Treeportleden kunnen samen deelnemen aan binnenlandse of buitenlandse beurzen of zich op deze beurzen via het collectief laten vertegenwoordigen. We willen als werkgroep de drempel voor Treeportleden verlagen om deel te nemen aan buitenlandse beurzen zoals IPM (D), Salon du Végétal (Fr) en aan beurzen in Polen, Rusland en Engeland

Het behoeft geen toelichting dat het belang van deelname en bezoek aan de beurs in Zundert t.w. vakbeurs GrootGroenPlus bijdraagt aan promotie van deelnemende bedrijven en de handel in het algemeen. Leden van Treeport kunnen op deze beurs door collectieve deelname diverse voordelen halen en zich sterker nationaal en internationaal profileren.
 

Chantal van Kuyck (tijdelijk)
06 53 112 115
chantal@treeport.eu

 • Marco Antonissen
 • Marco Braspenning
 • Frank Roelands
 • Fons van Wezel
 • Ton van Riel
 • Chantal van Kuyck
 • Lisette Domen
 • Didier Hermans

Een gezonde bodem met een gezonde bodem- biologie geeft een gezond gewas. Dit uitgangspunt staat centraal bij het project VICOE. Niet alleen omdat het beter is voor het milieu en het natuurlijk ecologisch verantwoord produceren, maar ook voor de vitaliteit van de gewassen en de kwaliteit van de planten.

Het winnen van organische stof (GFT, snoeiafval, mest, ..) en verwerken tot allerlei producten als compost, groen gas, grondstoffen voor bioplastic of medicijnen en stroom wordt in het project VICOE met diverse partijen georganiseerd en uitgevoerd. 
 

Groeibalans
06 5336 5717
rene@groeibalans.nl

 • Waterschap Brabantse Delta
 • Gemeenten Zundert en Rucphen
 • AVANS
 •  PEP
 • BCT BV
 •  Treeport
 •  Leden van Treeport: Frank Roelands, Sap Holland, Lodders, Groot Groen+, CLTV, Hergo, ..(plm. 15 deelnemers)
 •  Overige Treeportleden 

Een bufferzone is een gecontroleerd gebied dat vrij is beoordeeld van bacterievuur. Planten die in het positief beoordeelde bufferzone gebied worden geproduceerd zijn goed verhandelbaar op de nationale en internationale markt. De exportkansen zijn groter als de controles in de bufferzone gebieden worden uitgevoerd en vrij van bacterievuur worden beoordeeld.

Het uitvoeren van de controles moet door het bedrijfsleven worden betaald. Hoe meer mede- financierders hoe beter en er ontstaat de mogelijkheid om de zones door te ontwikkelen naar een Pest Free Area voor andere quarantaine ziektes. 
 

Marc Lodders
076 597 3786
marc@lodders.nl

 • Marc Lodders
 • Frank Roelands
 • Chantal van Kuyck
 • Boomkwekerij Laurijssen
 • PCC van Hasselt
 • John Dictus
 • Jan Mouws
 • Patrick Braspenning
 • Overige Treeportleden 

De ontwikkelingen in het mechanisch bestrijden van onkruid staan niet stil. Dit heeft voor een groot deel te maken met het aantal beschikbare middelen wat steeds minder wordt. Door onder andere Treeport is hier in het project “Schoon water Boomteelt” veel aandacht aan besteed. Het doel binnen het project is om een schoffelmachine te ontwikkelen die een hoge werkcapaciteit heeft omdat de te behandelen oppervlakten steeds groter worden. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om schoffelen in loonwerk uit te voeren.

Meedoen in de werkgroep biedt directe voordelen in de toepassing van mechanische onkruidbestrijding. 
 

John Dictus
06 5392 5667
info@dictushereijgers.nl

 • Boomkwekerij Dictus Hereijgers
 • Marc Lodders
 • PCC van Hasselt
 • Corne Leenaerts
 • Telermaat
 • CLTV
 • Overige Treeportleden 

Doel van deze werkgroep is producenten samen te brengen met handelsbedrijven om samen tal van onderwerpen te bespreken en te kijken hoe er door samenwerking  een slimmere oplossing is voor zaken die nu partijen uit elkaar drijven.
 
 
De werkgroep kent de volgende drie subgroepen:
 1. Subgroep Assortiment; voor visie en advies. Onder de taken vallen adviseren over nieuwe soorten, het in kaart brengen van ontbrekende producten in de regio, het aangeven van nieuwe markten qua sortiment en productie, het informeren van kopers over beschikbaar sortiment. Eveneens zal in deze subgroep door de samenvoeging met de voormalige subgroep Marktinfo geformuleerd dienen te worden wat sortiment doet voor de markt etc. 
 2. Subgroep E-Commerce; voor promotie en verdere afstemming. Onder de taken vallen het in de markt zetten van de Treeportal en het doorontwikkelen daarvan, zodat ook de gegevens uitwisselbaar zullen worden. Het gaat om het inzichtelijk maken van het regionale beschikbare sortiment en de communicatie van deze informatie tussen producent, handelaar en afnemer. Deze subgroep is inmiddels van Treeportal omgevormd tot E-Commerce.
 3. Subgroep Inzicht; Onder de taken vallen het verkrijgen van inzicht van de voordelen van samenwerken o.a. tussen productie- en handelspartijen en het krijgen van begrip voor elkaars toegevoegde waarden. Deze subgroep richt zich inmiddels op het jaarlijkse debat.
 

Didier Hermans
didier@herplant.be

 • Theunis Mulders
 • Fons van Wezel
 • Jan Mouws
 • Marc Lodders
 • Jos Willemsen
 • Remco van Dessel
 • Chantal van Kuyck
 • David Bömer
 • Alec Hermans
 • Jac van Nijnatten
 • Karin Herijgers

Het project Praktijkleren beoogt door samenwerking tussen onderwijs en ondernemers het praktijkleren te stimuleren en beter af te stemmen op organisatie en implementatie in het onderwijs en op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Het praktijkleren richt zich op het leren. Het gaat daarbij om kennis en het leren van vaardigheid van specifiek boomteelt gerelateerde teelttechnieken. De Stichting MLTS ondersteunt financieel.

Met het project beoogt Treeport beter afgestudeerde vakbekwame telers, kwekers en specialisten en daarmee een betere doorstroming van school naar het bedrijfsleven. 
 

René van Gastel
renevg@groeibalans.nl

 • Prinsentuin College Breda
 • Helicon Geldermalsen
 • De Groene Campus Helmond
 • Fons van Wezel (SAP)
 • Piet Verhoeven (CKO)
 • Arjan van der Heijden (VDH Sierbestrating)
 • Boomkwekerij Bömer
 • GrootGroenPlus
 • BCT BV
 • José Huijbregts
 • Corné Leenaerts
 • Jan Mouws
 • Jolanda van Hasselt
 • Jos Willemsen
 • De Noordhoek
 • Overige Treeportleden 
   

Voor de grotere teelten is er al veel bekend over FABB (Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt), voor de boomteelt is de kennis hierover beperkt en gefragmenteerd. Tegelijkertijd zien meer en meer boomtelers in dat een natuurlijk evenwicht een positief effect kan hebben op de groei van bomen en planten, en dat ziekten en plagen niet noodzakelijk enkel op chemische wijze bestreden hoeven te worden. Het ontbreekt hen echter vaak aan praktische handvatten om hiermee om te gaan.

In dit project willen we alle bestaande kennis, zowel wetenschappelijke kennis als ervaringskennis uit de praktijk, bijeenbrengen.
 

Jolanda van Hasselt
06-53 759 966
info@pccvanhasselt.nl

 • Groeibalans
 • Boomkwekerij PCC van Hasselt
 • De Groene Link
 • WUR
 • Vogelrevalidatiecentrum Zundert
 • Lodders Boomkwekerijen
 • Green Deal

Door de komst van het BCT liggen er ook kansen voor Treeport bij de inrichting van de openbare ruimte die daaraan verbonden is. Wat kan Treeport hier in betekenen en hoe kan het BCT omgevormd worden tot een goede etalage van 12 hectare?
 

Jan de Vries
+ 31 (0) 172 235235
j.de.vries@boot.nl

 • Chantal van Kuyck
 • Remco van Dessel 
 • Jan de Vries
 • Remco van Dessel
 • Eric Mulders
 • Carlo van den Eijnden
 • Wil Huijbregts
 • Leden TP