Participaties, coalities, joint ventures

BCT BV 
Treeport heeft een participatie in de BV Business Centre Treeport. De BCT BV draagt zorg voor de ontwikkeling van het thematische boomteelt business centre langs de A16-E19 op Nederlands Belgisch grondgebied.
Treerun - Transportbedrijf Erik Tax
Treeport werkt met Treerun en Treehub in een joint venture samen met Transportbedrijf Erik Tax. 
Het adres en telefoonnummer van de Treerun is:
Treerun
Transportbedrijf Erik Tax
Molenstraat 155 (CLTV terrein)
4881 GD Zundert
Tel: 076-597 2630