Business Centre Treeport

ZIE OOK: de website van het Business Centre Treeport:
Het Business Centre Treeport (BCT) wordt het hart van de ‘boomteelt business’ van Zundert en de wijde omgeving. Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs vormen de kernactiviteiten. Het BCT biedt ook ruimte voor boomteelt gelieerde bedrijven zoals toeleveranciers, mechanisatiebedrijven, bedrijven die organische stof en grondstoffen verwerken, bedrijven in de groenvoorziening, etc.

Het BCT is een thematisch bedrijventerrein waar  bedrijven zitten die win-win situaties kunnen creëren door samenwerking. Deze synergie (samenwerken) en symbiose (samenleven) kunnen zij omzetten naar groei voor de ondernemingen, voor de sector en voor de lokale en regionale economie. 
 
Regie

Treeport is de aanjager en regisseur van het BCT. En dat is Treeport niet zonder reden. Al sinds het bestaan van Treeport wordt er gedacht en gesproken over een ‘Boomteelt Business Centrum’ als kans voor de sector om een stevige positie te verwerven in de gehele kolom van de boomteelt. Zundert staat bekend als het grootste productiegebied van Nederland en Treeport bouwt dit uit naar het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. 
Voor contact met BCT BV:
directeur Chantal van Kuyck per mail: chantal@treeport.eu 
projectleider Remco van Dessel:  06 2288 8991 of per mail: rvdessel@ageladviseurs.nl


Het BCT wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank De Zuidelijke Baronie, de provincie Noord Brabant,  de gemeente Zundert en Stad Hoogstraten.